logo
ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ space заснований у 1982 році

Публічна інформація

Вінницький національний аграрний університет надає публічну інформацію, керуючись Законом України «Про доступ до публічної інформації». Надання публічної інформації здійснюється у відповідь на інформаційний запит. Згідно із законом, публічною є відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень.

Запит від особи на отримання інформації подається у довільній формі. При цьому обов’язково необхідно вказати:

1) ім′я та прізвище запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер телефону;

2) опис інформації, яку запитувач хотів би отримати (вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит);

3) підпис і дату.

Поштова адреса університету для подання інформаційного запиту:

м. Вінниця, вул.Сонячна, 3, 21008, загальний відділ (2-й корпус, 1 поверх, на конверті вказувати Публічна інформація);

телефон: (0432) 43-72-30; факс: (0432) 57-45-75; електронна пошта: rector@vsau.org


Статут університету

Річний звіт про виконання критеріїв та підтвердження статусу національного за 2018 рік

Річний звіт про виконання критеріїв та підтвердження статусу національного за 2017 рік  

Звіт ректора університету про діяльність Вінницького національного аграрного університету у 2019 році

Звіт ректора університету про діяльність Вінницького національного аграрного університету у 2018 році 

Стратегія розвитку Вінницького національного аграрного університету на 2015-2020 рр. 

Стратегія інтернаціоналізації Вінницького національного аграрного університету до 2025 року

Internationalization strategy of Vinnytsia National Agrarian University 2025

 


 

Колективний договір

Згідно наказу Міністерства освіти і науки України №116л від 02.06.2017р. ліцензія АЕ №527892 Вінницького національного аграрного університету переоформлена в установленому законодавством порядку. Відомості про право здійснення освітньої діяльності Вінницьким національним аграрним університетом розміщені на офіційному веб-сайті МОН України.

- Ліцензія щодо здійснення освітньої діяльності у сфері вищої освіти

- Ліцензія щодо здійснення освітньої діяльності у сфері фахової передвищої освіти

Ліцензування

Освітньо-професійні програми (магістр)

Самооцінювання освітньої програми Водні біоресурси та аквакультура 

Самооцінювання освітньої програми Туризм

Інформація про результати моніторингу якості освіти

Положення про структурні підрозділи

 

Інформація щодо організації навчального процесу

 

Документи щодо педагогічних працівників  

Протидія корупції

 

Інформація фінансового характеру

 

 Звіт за 2019 рік 

 

Звіт за перше півріччя 2019 року

 

Звіт за 2018 рік  

 

 

14075

Події у світлинах