logo
ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ space заснований у 1982 році

Вчена рада

ЗАТВЕРДЖЕНО: 
Вчена рада університету 
Протокол №13 від 30.06.2017 р.
ПРИЙНЯТО: 
Конференція трудового 
колективу університету
Протокол № 3 від 16.06.2017 р. 

Положення
про Вчену раду Вінницького національного аграрного університету

(зі змінами)

1. Загальні положення

1.1. Це Положення розроблене відповідно до Закону України «Про вищу освіту», нормативно-правових актів Міністерства освіти і науки України, Статуту Вінницького національного аграрного університету, і є документом, який регламентує діяльність Вченої ради Вінницького національного аграрного університету.
1.2. Вчена рада університету у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України “Про освіту”, “Про вищу освіту”, “Про наукову і науково-технічну діяльність”, іншими нормативно–правовими актами, Статутом університету та цим Положенням.

2. Склад Вченої ради Університету

3. Порядок обрання представників з числа студентів до складу Вченої ради університету

4. Основні завдання та функції Вченої ради університету

5. Організація роботи Вченої ради університету

6. Прикінцеві положення

Завантажити Положення про Вчену раду Вінницького національного аграрного університету (зі змінами)

702

СКЛАД ВЧЕНОЇ РАДИ
Вінницького національного аграрного університету
із розгляду навчальних, методичних, господарських та інших питань

1.Калетнік Григорій Миколайович - президент університету, голова Вченої ради ВНАУ, професор

2. Мазур Віктор Анатолійович - ректор університету, заступник голови Вченої ради ВНАУ, доцент

3. Гунько Ірина Василівна - проректор з науково-педагогічної та навчальної роботи, доцент

4. Спірідонова Любов Михайлівна - проректор з виховної роботи та гуманітарної політики

5. Ємчик Тетяна Вікторівна - учений секретар, в.о завідувача відділу аспірантури і докторантури, доцент

6. Бандура Валентина Миколаївна - в.о завідувача кафедри агроінженерії та технічного сервісу, професор

7. Дідур Ігор Миколайович - декан факультету агрономії та лісівництва, доцент

8. Мельничук Ольга Федорівна - декан факультету менеджменту та права, професор

9. Скоромна Оксана Іванівна - декан факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва та ветеринарії, доцент

10. Здирко Наталія Григорівна - декан факультету обліку та аудиту, доцент

11. Салькова Ірина Юріївна - декан факультету економіки та підприємництва, доцент

12. Будяк Руслан Володимирович - директор Технологічно - промислового коледжу ВНАУ 

13. Казьмір Валентина Анатоліївна - директор Могилів-Подільського технолого-економічного коледжу ВНАУ

14. Кондратова Марина Володимирівна - директор Немирівського коледжу будівництва, економіки та дизайну ВНАУ

15. Кучерявий Віталій Петрович -  директор Чернятинського коледжу ВНАУ, професор

16. Кушнір Олександр Михайлович - директор Верхівського с.- г. коледжу ВНАУ

17. Цуркан Олег Васильович - директор Ладижинського коледжу ВНАУ

18. Лутковська Світлана Михайлівна - директор бібліотеки 

19. Погребняк Дар’я Петрівна - директор центру культури та дозвілля ВНАУ

20. Тітаренко Ольга Михайлівна - директор навчально-наукового центру

21. Миколюк Володимир Васильович - помічник проректора з адміністративно-господарської роботи та виробничої діяльності

22.  Семчук Ірина Антонівна - заступник директора з навчальної роботи ТПК ВНАУ

23. Солона  Олена Василівна - голова первинної профспілкової організації співробітників ВНАУ, завідувач кафедри ЗТД та охорони праці, доцент

24. Шаповалюк Людмила Олегівна - директор центру довузівської підготовки, прийому на навчання та виховної роботи 

25. Зрібняк Борис Іванович - заступник директора центру довузівської підготовки, прийому на навчання та виховної роботи, професор

26. Коломієць Тетяна Вікторівна - начальник планово-фінансового відділу

27. Паламаренко Яна Вікторівна - Голова Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів  і молодих вчених ВНАУ

28. Охота Юлія Володимирівна - аспірантка денної форми навчання кафедри адміністративного менеджменту та альтернативних джерел енергії

29. Пронько Анастасія Олегівна - голова первинної профспілкової організації студентів 

30. Городенко Олександр Петрович - студент факультету менеджменту та права

31. Возний Віталій Вікторович - студент інженерно-технологічного факультету, голова студентського самоврядування

32. Мельник Олександр Сергійович - студент факультету економіки та підприємництва

33. Опольська Дарія Русланівна - студентка факультету агрономії та лісівництва

34. Замрій Михайло Анатолійович - студент інженерно-технологічного факультету 

35. Красиленко Дмитро Володимирович - студент факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва та ветеринарії

36. Страпачук Максим Юрійович - студент факультету менеджменту та права

37. Волос Наталія Василівна - студентка факультету менеджменту та права

38. Мулик Тетяна Олексіївна - завідувач кафедри аналізу та статистики, доцент

39. Подолянчук Олена Анатоліївна - завідувач кафедри обліку та оподаткування в галузях економіки, доцент

40. Правдюк Наталія Леонідівна - завідувач кафедри бухгалтерського обліку, професор

41. Корпанюк Тетяна Миколаївна - доцент кафедри обліку та оподаткування в галузях економіки, учений секретар спеціалізованої вченої ради

42. Фабіянська Вікторія Юхимівна - доцент кафедри аудиту та державного контролю

43. Бурєннікова Наталія Вікторівна - завідувач кафедри моделювання та інформаційних технологій в економіці, професор

44. Гуцаленко Оксана Олександрівна - в.о. завідувача кафедри аудиту та державного контролю, доцент

45. Джеджула Олена Михайлівна - завідувач кафедри математики, фізики та комп'ютерних технологій, професор

46. Коляденко Світлана Василівна - завідувач кафедри економічної кібернетики, професор

47. Прутська Олена Олексіївна - завідувач кафедри фінансів, банківської справи та страхування, професор

48. Тимкова Валентина Андріївна - завілдувач кафедри української та іноземних мов, доцент

49. Мазур Анатолій Григорович - професр кафедри аграрного менеджменту, професор

50. Мазур Катерина Василівна - завідувач кафедри аграрного менеджменту, доцент

51. Пришляк Наталя Вікторівна - старший викладач кафедри адміністративного менеджменту та альтернативних джерел енергії

52. Фурман Ірина Володимирівна - доцент кафедри адміністративного менеджменту та альтернативних джерел енергії

53. Мазур Олександр Васильвич - доцент кафедри рослинництва, селекції та біоенергетичних культур

54. Телекало Наталія Василівна - доцент кафедри рослинництва, селекції та біоенергетичних культур

55. Колісник Олег Миколайович - старший викладач кафедри ботаніки, генетики та захисту рослин

56. Мамалига Василь Степанович - професор кафедри ботаніки, генетики та захисту рослин, професор

57. Ємчик Віктор Володимирович - директор НДГ "Агрономічне" ВНАУ

58. Прокопчук Валентина Мар'янівна - завідувач кафедри лісового, садово-паркового господарства, садівництва та виноградарства

59. Веселовська Наталія Ростиславівна - завідувач кафедри машин та обладнання с.-г. виробництва, професор

60. Пришляк Віктор Миколайович - доцент кафедри агроінженерії та технічного сервісу, доцент

61. Середа Леонід Павлович - професор кафедри агроінженерії та технічного сервісу, професор

62. Бондаренко Владислава Вікторівна - асистент кафедри годівлі сільськогосподарських тварин та водних біоресурсів

63. Льотка Галина Іванівна - завідувач кафедри ветеринарії, гігієни та розведення тварин, доцент, вчений секретар Вченої ради університету

64. Олійник Наталія Анатоліївна - завідувач кафедри фізичного виховання, доцент 

65. Поліщук Тетяна Володимирівна - доцент кафедри ветеринарії, гігієни та розведення тварин

66. Яремчук Олександр Степанович - професор кафедри ветеринарії, гігієни та розведення тварин, професор 

ПЛАН

 роботи Вченої ради

Вінницького національного аграрного університету

 на 2018-2019 навчальний рік

 

 

№ п/п

 

 

Порядок денний

 

 

Доповідач

Дата засідання

 

 

 

 

 

 

1

 

Затвердження плану  роботи Вченої ради університету на 2018-2019 навчальний рік

Калетнік Г.М. –

президент університету, голова Вченої ради

 

 

 

 

30.08.2018

 

Підсумки вступної кампанії

2018 року  

Колісник О.М. –

відповідальний секретар приймальної комісії

Про стан готовності матеріально-технічної бази університету до 2018-2019 навчального року

Помічник проректора з адміністративно-господарської роботи та виробничої діяльності

 

 

 

2

Про підсумки роботи та завдання на перспективу Немирівського коледжу будівництва та архітектури ВНАУ

 

Кондратова М.В. –

директор коледжу

 

 

 

28.09.2018

 

Звіт про результати роботи та перспективи розвитку кафедри військової підготовки

Профатило О.Ф. –

 завідувач кафедри, доцент

 

 

 

 

3

 

 

Профорієнтаційна робота факультетів університету: стан, напрями діяльності, шляхи вдосконалення та розвитку

Спірідонова Л.М. – проректор з виховної роботи та гуманітарної політики

Декани факультетів:

–  менеджменту та права

–   економіки та підприємництва

–  обліку та аудиту

 

 

 

26.10.2018

Аналіз стану освітньої діяльності університету та перспективи розвитку на 2018-19 навчальний рік

Корпанюк Т.М. –

директор навчально-наукового центру

Про підсумки роботи та завдання на перспективу Ладижинського коледжу ВНАУ

Цуркан О.В. – директор коледжу, доцент

4

 

 

Про результати роботи Верхівського сільськогосподарського  коледжу ВНАУ

Кушнір О.М. – директор коледжу

 

30.11.2018

Звіт про результати роботи та перспективи розвитку кафедри права

Опольська Н.М. –

завідувач кафедри, доцент

 

 

 

 

5

Про стан та перспективи розвитку факультету обліку та аудиту

Здирко Н.Г. –

декан факультету

 

 

 

 

 

28.12.2018

 

Про результати роботи та перспективи розвитку Чернятинського коледжу ВНАУ

Кучерявий В.П. – директор коледжу, професор

Звіт про результати роботи та перспективи розвитку кафедри фізичного виховання

Олійник  Н.А. –

завідувач кафедри, доцент

Про рекомендації Вченої ради щодо призначення студентам університету, які навчаються за рахунок коштів державного бюджету академічних стипендій: стипендії Президента України, іменної стипендії Верховної Ради України, іменної стипендії Михайла Грушевського та академічної стипендії Кабінету Міністрів України

 

 

Спірідонова Л.М. – проректор з виховної роботи та гуманітарної політики

 

 

 

 

 

6

Підсумки організації наукової роботи у Вінницькому національному аграрному університеті

Гончарук І.В. –

проректор з наукової, інноваційної та міжнародної діяльності, доцент

 

 

 

 

31.01.2019

 

Про стан та перспективи розвитку факультету механізації сільського господарства

Бандура В.М. –

декан факультету, професор

Звіт про роботу та перспективи розвитку кафедри економічної кібернетики

Коляденко С.В. –

завідувач кафедри, професор

 

 

 

7

Про результати роботи та перспективи розвитку факультету менеджменту та права

Мельничук О.Ф. –

декан факультету, професор

 

 

28.02.2019

 

Звіт про роботу та перспективи розвитку кафедри аналізу та статистики

Мулик Т.О. –

завідувач кафедри, доцент

 

 

 

 

 

8

Про фінансове забезпечення університету та затвердження фінансового плану на 2019 рік

Головацька І.П. –

головний бухгалтер

 

29.03.2019

 

Звіт про роботу та перспективи розвитку кафедри адміністративного менеджменту та альтернативних джерел енергії

Калетнік Г.М. –

завідувач кафедри, професор 

 

Звіт про роботу та перспективи розвитку кафедри  моделювання та інформаційних технологій в економіці

Бурєннікова Н.В. –

завідувач кафедри, професор

 

 

 

9

Стан і перспективи розвитку агрономічного факультету

Дідур І.М. –

декан факультету, доцент

 

 

 

 

 

26.04.2019

 

 

 

Особливості прийому абітурієнтів до університету у 2019 році

Колісник О.М.-

відповідальний секретар приймальної комісії

 

 

 

 

 

 

10

Виховна робота в університеті: стан та шляхи її удосконалення

Спірідонова Л.М. –

проректор з виховної роботи та гуманітарної політики

 

 

 

 

31.05.2019

 

 

 

 

Звіт про результати роботи та перспективи розвитку факультету економіки та підприємництва

Салькова І.Ю.–

декан факультету, доцент

Розгляд і затвердження робочих навчальних планів і графіків навчального процесу на 2019-2020 навчальний рік

Гунько І.В. –

проректор з науково-педагогічної та навчальної роботи

Звіт про роботу та перспективи розвитку кафедри  обліку та оподаткування в галузях економіки

Подолянчук О.А. –

завідувач кафедри, доцент

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

Про рекомендації Вченої ради щодо призначення студентам університету, які навчаються за рахунок коштів державного бюджету академічних стипендій: стипендії Президента України, іменної стипендії Верховної Ради України, іменної стипендії Михайла Грушевського та академічної стипендії Кабінету Міністрів України

 

 

 

Спірідонова Л.М. – проректор з виховної роботи та гуманітарної політики

 

 

 

 

 

 

 

28.06.2019

 

Стан і перспективи розвитку факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва

Скоромна О.І. –

декан факультету, доцент

Стан і перспективи розвитку Могилів-Подільського технолого-економічного коледжу ВНАУ

Казьмір В.А. –

директор коледжу

Звіт про роботу та перспективи розвитку кафедри  фінансів, банківської справи та страхування

Прутська О.О. –

завідувач кафедри, професор

 

ПРОТОКОЛ засіданя Вченої ради Вінницького національного аграрного університету № 14 від 04. 06. 2018 року

Ухвала від 27.04.2018 року «Стан та перспективи розвитку агрономічного факультету» (проект)

Ухвала від 27 квітня 2018 року «Досягнення, проблеми і перспективи розвитку кафедри харчових технологій та мікробіології»

Ухвала від 27 квітня 2018 року «Досягнення, проблеми та перспективи розвитку кафедри сільськогосподарських машин»
Ухвала від 27 квітня 2018 року «Особливості прийому абітурієнтів до Вінницького національного аграрного університету у 2018 році»

Ухвала від 27 квітня 2018 року «Результати роботи та перспективи розвитку кафедри садово-паркового господарства, садівництва та виноградарства»

Ухвала від 26 січня 2018 року «Про результати роботи та перспективи розвитку Технологічно-промислового коледжу Вінницького національного аграрного університету» 


2017 рік

Ухвала від 22 грудня 2017 р. «Про затвердження кандидатур на Відзнаку президента університету «Кращий студент факультету» та «Кращий студент коледжу»»

Ухвала від від 27 жовтня 2017 року «Стан та перспективи розвитку факультету економіки та підприємництва»
Ухвала від 4 жовтня 2017 року Аналіз стану освітньої діяльності університету та перспективи розвитку на 2017-2018 н.р.»

Ухвала Вченої ради Вінницького національного аграрного університету від 30 серпня 2017 року «Про затвердження кандидатур на Відзнаку президента університету «Кращий студент факультету» та «Кращий студент коледжу»»
Ухвала від 30 серпня 2017 року «Про результати набору студентів у 2017 році»

Ухвала від 30 червня 2017 року «Про рекомендацію студентів державної форми навчання на призначення – академічної стипендії Президента України;– іменної стипендії Верховної Ради України;– іменної стипендії Михайла Грушевського;– академічної стипендії Кабінету Міністрів України»
Ухвала від 30 травня 2017 року «Виховна робота в університеті: стан та шляхи її удосконалення»

Ухвала від 30 травня 2017 року «Стан та перспективи розвитку Могилів-Подільського технолого-економічного коледжу Вінницького національного аграрного університету»

 

Події у світлинах