logo
ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ space заснований у 1982 році

Вчена рада

ЗАТВЕРДЖЕНО: 
Вчена рада університету 
Протокол №5 від 29.11.2019 р.
ПРИЙНЯТО: 
Конференція трудового 
колективу університету
Протокол № 2 від 20.12.2019 р. 

Положення
про Вчену раду Вінницького національного аграрного університету

(зі змінами)

1. Загальні положення

1.1. Це Положення розроблене відповідно до Закону України «Про вищу освіту», нормативно-правових актів Міністерства освіти і науки України, Статуту Вінницького національного аграрного університету, і є документом, який регламентує діяльність Вченої ради Вінницького національного аграрного університету.

1.2. Вчена рада університету у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України “Про освіту”, “Про вищу освіту”, “Про наукову і науково-технічну діяльність”, іншими нормативно–правовими актами, Статутом університету та цим Положенням.

2. Склад Вченої ради Університету

3. Порядок обрання представників з числа студентів до складу Вченої ради університету

4. Основні завдання та функції Вченої ради університету

5. Організація роботи Вченої ради університету

Положення про Вчену раду Вінницького національного аграрного університету (зі змінами)

Положення про присвоєння звання «Почесний член Вченої ради Вінницького національного аграрного університету»

12239

СКЛАД ВЧЕНОЇ РАДИ
Вінницького національного аграрного університету
із розгляду навчальних, методичних, господарських та інших питань

 

 

Прізвище, ім’я, по батькові

Посада, науковий ступінь, вчене звання

1

Калетнік Григорій Миколайович

президент університету, голова Вченої ради ВНАУ, д.е.н., професор, академік НААНУ

2

Мазур Віктор Анатолійович

ректор університету, заступник голови Вченої ради ВНАУ, к.с.-г. наук, професор

3

Гончарук Інна Вікторівна

проректор з науково-педагогічної, наукової та інноваційної діяльності, д.е.н., професор

4

Лутковська Світлана Михайлівна

проректор з науково-педагогічної та навчальної роботи, д.е.н., професор

5

Спірідонова Любов Михайлівна

проректор з виховної роботи та діяльності відокремлених структурних підрозділів

6

Зеленчук Наталія Вячеславівна

директор навчально-наукового центру

7

Шаповалюк Людмила Олегівна

помічник ректора

8

Солона Олена Василівна

голова первинної профспілкової організації співробітників ВНАУ, завідувач кафедри ЗТД та охорони праці, к.т.н., доцент

9

Шпаковська Галина Іванівна

вчений секретар Вченої ради університету, доцент кафедри ветеринарної гігієни, санітарії і експертизи, к.с.-г.н., доцент
10

Феняк Лариса Анатоліївна

заступник директора навчально-наукового центру, т.в.о. вченого секретаря Вченої ради університету
11

Яропуд Віталій Миколайович

декан інженерно-технологічного факультету, к.т.н., доцент

12

Гунько Ірина Василівна

завідувач кафедри агроінженерії та технічного сервісу, к.т.н., професор

13

Веселовська Наталія Ростиславівна

завідувач кафедри машин та обладнання с.- г. виробництва, д.т.н., професор

14

Середа Леонід Павлович

професор кафедри агроінженерії та технічного сервісу, к.т.н., професор

15

Шинкарук Марина Володимирівна

студентка інженерно-технологічного факультету

16

Козак Єлизавета Іванівна

голова первинної профспілкової організації студентів університету

17

Тімошин Андрій Анатолійович

голова студентського самоврядування університету

18

Дідур Ігор Миколайович

директор навчально-наукового інституту агротехнологій та природокористування, к.с.-г. наук, професор

19

Браніцький Юрій Юрійович

старший викладач кафедри рослинництва селекції та біоенергетичних культур, к.с.-г.наук

20

Мельничук Максим Дмитрович

професор кафедри ветеринарної медицини, клінічної діагностики та біотехнологій, д.б.н., професор, академік НААНУ

21

Мазур Олександр Васильович

завідувач кафедри рослинництва, селекції та біоенергетичних культур, к.с.-г. наук, доцент

22

Колісник Олег Миколайович

доцент кафедри ботаніки, генетики та захисту рослин, к.с.-г. наук, доцент

23

Цицюра Ярослав Григорович

доцент кафедри землеробства, ґрунтознавства та агрохімії, к.с.-г. наук, доцент

24

Алєксєєв Олексій Олександрович

доцент кафедри екології та охорони навколишнього середовища, к.с.-г.н., доцент

25

Панцирева Ганна Віталіївна

в.о. голови наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених ВНАУ, доцент кафедри лісового, садово-паркового господарства, садівництва та виноградарства, к.с.-г. наук, доцент

26

Ткачук Олександр Петрович

завідувач кафедри екології та охорони навколишнього середовища, д.с.-г. наук, професор

27

Заболотний Григорій Михайлович

професор кафедри землеробства, ґрунтознавства та агрохімії, к.с.-г. наук, професор

28

Мороз Катерина Русланівна

студентка факультету екології, лісівництва та садово-паркового господарства

29

Чудак Роман Андрійович

професор кафедри технології розведення, виробництва та переробки продукції дрібних тварин, д. с.-г. н., професор

30

Мельник Юрій Федорович

професор кафедри технології виробництва та переробки продукції тваринництва, д.с.-г.н., професор, академік НААН

31

Скоромна Оксана Іванівна

проректор з науково-педагогічної, виховної роботи та гуманітарної політики, к.с.-г. н., доцент

32

Фаріонік Тарас Володимирович

декан факультету ветеринарної медицини, к.вет.н., доцент

33

Новгородська Надія Володимирівна

доцент кафедри біоінженерії, біо- та харчових технологій, к.с.-г. наук

34

Соломон Алла Миколаївна

в.о. завідувача кафедри біоінженерії, біо- та харчових технологій, к.с.-г.н.. доцент
35

Разанова Олена Петрівна

доцент кафедри технології виробництва та переробки продукції тваринництва,  к.с.-г. наук, доцент

36

Юзько Яна Андріївна

аспірантка денної форми навчання кафедри ветеринарної гігієни, санітарії і експертизи

37

Бабанова Катерина Олегівна

студентка факультету технології виробництва, переробки та робототехніки у тваринництві

38

Здирко Наталія Григорівна

директор навчально-наукового інституту економіки та управління, д.е.н., професор

39

Польова Олена Леонідівна

професор кафедри бізнесу та сфери обслуговування, д.е.н., професор

40

Вдовенко Лариса Олександрівна

завідувач кафедри фінансів, банківської справи та страхування, д.е.н., професор

41

Мулик Тетяна Олексіївна

завідувач кафедри аналізу та аудиту, к.е.н., доцент

42

Подолянчук Олена Анатоліївна

завідувач кафедри обліку і оподаткування, к.е.н., доцент

43

Правдюк Наталія Леонідівна

професор кафедри обліку і оподаткування, д.е.н., професор

44

Корпанюк Тетяна Миколаївна

доцент кафедри обліку і оподаткування, к.е.н., доцент

45

Василина Анна Василівна

студентка факультету обліку, фінансів та аудиту

46

Козлан Ангеліна Дмитрівна

секретар ректора

47

Хаєцька Ольга Петрівна

завідувач кафедри економіки та підприємницької діяльності, к.е.н., доцент

48

Ставська Юлія Вацлавівна

завідувач кафедри бізнесу та сфери обслуговування, к.е.н., доцент

49

Джеджула Олена Михайлівна

завідувач кафедри математики, фізики та комп’ютерних технологій, д.пед.н., професор

50

Пронько Людмила Миколаївна

декан факультету менеджменту та права, к.е.н., доцент

51

Мазур Катерина Василівна

доцент кафедри аграрного менеджменту та маркетингу, к.е.н., доцент

52

Фурман Ірина Володимирівна

доцент кафедри адміністративного менеджменту та альтернативних джерел енергії, к.е.н., доцент

53

Токарчук Діна Миколаївна

доцент кафедри адміністративного менеджменту та альтернативних джерел енергії, к.е.н., доцент

54

Солтасюк Аліна Юріївна

студентка факультету менеджменту та права

55

Логоша Роман Васильович

завідувач кафедри аграрного менеджменту та маркетингу, д.е.н., доцент

56

Томляк Таїса Сергіївна

доцент кафедри права, доктор філософії в галузі права, доцент

57

Кравець Руслан Андрійович

завідувач кафедри української та іноземних мов, д.п.наук, доцент

58

Колесник Тетяна Василівна

доцент кафедри адміністративного менеджменту та альтернативних джерел енергії к.е.н., доцент
59 Рудзь Олена Станіславівна директор центру аудиту, контролю, кадрового та юридичного супроводу
60

Казьмір Валентина Анатоліївна

директор ВСП «Могилів-Подільський технолого-економічний фаховий коледж ВНАУ», к.е.н.

61

Кондратова Марина Володимирівна

директор ВСП «Технологічно-промисловий фаховий коледж ВНАУ» к.пед. наук

62

Довгань Павло Олегович

директор ВСП «Чернятинський фаховий коледж ВНАУ»

 

Цуркан Олег Васильович

директор ВСП «Ладижинський фаховий коледж Вінницького національного аграрного університету», д.т.н., доцент

 

Куриленко Юрій Петрович

директор ВСП «Немирівський фаховий коледж будівництва, економіки та дизайну ВНАУ»

 

Кулик Євгеній Олександрович

студент ВСП «Чернятинський фаховий коледж ВНАУ»

 

Ємчик Тетяна Вікторівна

учений секретар, в.о завідувача відділу аспірантури і докторантури, к.е.н., доцент

 

Ємчик Віктор Володимирович

директор НДГ «Агрономічне» ВНАУ

 

Коломієць Тетяна Вікторівна

проректор з науково-педагогічної та фінансово-економічної діяльності

 

Тітаренко Ольга Михайлівна

старший викладач кафедри екології та охорони навколишнього середовища, к.с.-г. наук, директор центру інтеграції з виробництвом, підвищення кваліфікації та дорадництва

 

Довгань Дар’я Петрівна

директор центру культурно-мистецької діяльності та декоративно-прикладного вжиткового мистецтва ВНАУ

 

Логінова Світлана Олександрівна

завідувач відділу аспірантури і докторантури ВНАУ

 

Вовк Валерія Юріївна

аспірантка денної форми навчання кафедри економіки та підприємницької діяльності

 

Прищепа Сергій Леонідович

заступник проректора – директор центру адміністративно-господарської роботи та виробничої діяльності

ПЛАН

 роботи Вченої ради

Вінницького національного аграрного університету

 на 2023-2024 навчальний рік

 

№ п/п

 

Порядок денний

Доповідач

Дата засідання

1

 

Затвердження плану  роботи Вченої ради університету на 2023-2024 навчальний рік

Калетнік Г.М. –
голова Вченої ради,
д.е.н., професор,
академік НААН України

27.07.2023 р.

Звіт «Про виконання умов контракту та посадових інструкцій науково-педагогічними працівниками ВНАУ»

Красносельська А.А. -
начальник відділу кадрів університету

Звіт «Про стан та перспективи розвитку факультету обліку та аудиту»

Здирко Н.Г. –
декан факультету, д.е.н., професор

 2

Звіт «Про результати роботи та перспективи розвитку факультету економіки та підприємництва» Польова О.Л. –
В.о.декана факультету, д.е.н., професор
25.08.2023 р.
Про підсумки роботи та завдання на перспективу відокремленого структурного підрозділу «Немирівський фаховий коледж будівництва, економіки та дизайну ВНАУ» Куриленко Ю.П. –
директор коледжу
3 Організаційні питання - 11.09.2023 р.

 

4

 

Про підсумки роботи відокремленого структурного підрозділу «Могилів-Подільський технолого-економічний фаховий коледж ВНАУ»

Казьмір В.А. –
директор коледжу, к.е.н.

29.09.2023 р.
Звіт про результати роботи та перспективи розвитку кафедри комп’ютерних наук та економічної кібернетики

завідувач кафедри 

 5

Про результати роботи та перспективи розвитку відокремленого структурного підрозділу «Чернятинський фаховий коледж ВНАУ» 

Довгань П.О. –
директор коледжу

27.10.2023 р.

6

Звіт про результати роботи факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва та ветеринарії Чудак Р.А. –
декан факультету,       д.с.-г.н., професор
24.11.2023 р.
Про результати роботи та перспективи розвитку відокремленого структурного підрозділу «Технологічно-промисловий фаховий коледж ВНАУ» Кондратова М.В. –
директор коледжу, к.п.н.

7

Про результати роботи та перспективи розвитку факультету менеджменту та права Пронько Л.М. –
декан факультету, к.е.н., доцент
23.02.2024 р.
Про результати  вступної кампанії у 2023 році Колісник О.М. –
відповідальний секретар приймальної комісії університету, к.с.-г. наук, доцент
Звіт про результати роботи кафедри ветеринарної гігієни, санітарії і експертизи завідувач кафедри

8

Звіт про результати роботи  інженерно-технологічного факультету

Яропуд В.М. –
декан факультету, к.т.н., доцент

29.03.2024 р.
Підсумки наукової та науково-технічної діяльності ВНАУ за 2023 р.

Гончарук І.В. –
проректор з науково-педагогічної, наукової та інноваційної діяльності, д.е.н., професор

9

Стан і перспективи розвитку факультету агрономії та лісівництва Дідур І.М. –
декан факультету, к.с.-г. наук, доцент

26.04.2024 р.

Про результати роботи та перспективи розвитку відокремленого структурного підрозділу «Ладижинський фаховий коледж ВНАУ» Цуркан О.В. –
директор коледжу, д.т.н., професор

10

 

Виховна робота в університеті: стан та шляхи її удосконалення

Спірідонова Л.М. –
проректор з виховної роботи та діяльності відокремлених структурних підрозділів

24.05.2024 р.

11

Про рекомендації Вченої ради щодо призначення студентам університету, які навчаються за рахунок коштів державного бюджету академічних іменних стипендій

Спірідонова Л.М. –
проректор з виховної роботи та діяльності відокремлених структурних підрозділів

28.06.2024 р.
Розгляд і затвердження навчальних планів і графіків навчального процесу на 2024-2025 навчальний рік Лутковська С.М. –
проректор з науково-педагогічної та навчальної роботи, д.е.н, професор

Ухвала від 20 квітня 2021 року «Звіт про роботу та перспективи розвитку кафедри аналізу та статистики»

Ухвала від 23 березня 2021 року «Звіт про роботу та перспективи розвитку кафедри технології виробництва продуктів тваринництва»

Ухвала від 23 березня 2021 року «Про стан та перспективи розвитку факультету обліку та аудиту»

Ухвала від 17.02.2021 року «Стан та перспективи розвитку факультету агрономії та лісівництва»

Ухвала від 17 лютого 2021 року Про результати роботи Відокремленого структурного підрозділу  «Верхівський аграрний фаховий коледж ВНАУ»

Ухвала від 29 січня 2021 року «Результати роботи та перспективи розвитку факультету менеджменту та права»

Ухвала від 29 січня 2021 року «Звіт про результати роботи та перспективи розвитку кафедри машин та обладнання сільськогосподарського виробництва»

Ухвала від 24 листопада 2020 року (повторно 29.01.2021 р.) «Про стан та перспективи розвитку кафедри землеробства, ґрунтознавства та агрохімії» 


2018 рік

ПРОТОКОЛ засіданя Вченої ради Вінницького національного аграрного університету № 14 від 04. 06. 2018 року

Ухвала від 27.04.2018 року «Стан та перспективи розвитку агрономічного факультету» (проект)

Ухвала від 27 квітня 2018 року «Досягнення, проблеми і перспективи розвитку кафедри харчових технологій та мікробіології»

Ухвала від 27 квітня 2018 року «Досягнення, проблеми та перспективи розвитку кафедри сільськогосподарських машин»
Ухвала від 27 квітня 2018 року «Особливості прийому абітурієнтів до Вінницького національного аграрного університету у 2018 році»

Ухвала від 27 квітня 2018 року «Результати роботи та перспективи розвитку кафедри садово-паркового господарства, садівництва та виноградарства»

Ухвала від 26 січня 2018 року «Про результати роботи та перспективи розвитку Технологічно-промислового коледжу Вінницького національного аграрного університету» 


2017 рік

Ухвала від 22 грудня 2017 р. «Про затвердження кандидатур на Відзнаку президента університету «Кращий студент факультету» та «Кращий студент коледжу»»

Ухвала від від 27 жовтня 2017 року «Стан та перспективи розвитку факультету економіки та підприємництва»
Ухвала від 4 жовтня 2017 року Аналіз стану освітньої діяльності університету та перспективи розвитку на 2017-2018 н.р.»

Ухвала Вченої ради Вінницького національного аграрного університету від 30 серпня 2017 року «Про затвердження кандидатур на Відзнаку президента університету «Кращий студент факультету» та «Кращий студент коледжу»»
Ухвала від 30 серпня 2017 року «Про результати набору студентів у 2017 році»

Ухвала від 30 червня 2017 року «Про рекомендацію студентів державної форми навчання на призначення – академічної стипендії Президента України;– іменної стипендії Верховної Ради України;– іменної стипендії Михайла Грушевського;– академічної стипендії Кабінету Міністрів України»
Ухвала від 30 травня 2017 року «Виховна робота в університеті: стан та шляхи її удосконалення»

Ухвала від 30 травня 2017 року «Стан та перспективи розвитку Могилів-Подільського технолого-економічного коледжу Вінницького національного аграрного університету»

 

Порядок денний засідання Вченої ради університету від 20.04.2021 р. 

Порядок денний засідання Вченої ради університету від 23.03.2021 р.

Порядок денний засідання Вченої ради університету від 17.02.2021 р.

Порядок денний засідання Вченої ради університету від 29.01.2021 р.

Порядок денний засідання Вченої ради університету  від 18.12.2020 р.

Порядок денний засідання Вченої ради університету від 24.11.2020 р.

Порядок денний засідання Вченої ради університету від 30.10.2020 р.

Порядок денний засідання Вченої ради університету від 25.09.2020 р.

Порядок денний засідання Вченої ради університету від 11.09.2020 р.

Порядок денний засідання Вченої ради університету від 27.08.2020 р.

Порядок денний засідання Вченої ради університету від 26.06.2020 р. 

Порядок денний засідання Вченої ради університету від 26.05.2020 р.

Порядок денний засідання Вченої ради університету від 28.04.2020 р.

Порядок денний засідання Вченої ради університету від 31.03.2020 р.

Порядок денний засідання Вченої ради університету від 28.02.2020 р.

Порядок денний засідання Вченої ради університету від 31.01.2020 р.

Порядок денний засідання Вченої ради університету від 25.10.2018 р.

Порядок денний засідання Вченої ради університету від 26.09.2018 р.

Порядок денний засідання Вченої ради університету від 30.08.2018 р.

Порядок денний засідання Вченої ради університету від 23.05.2018 р.

Порядок денний засідання Вченої ради університету від 27.04.2018 р.

Порядок денний засідання Вченої ради університету від 12.04.2018 р.

Порядок денний засідання Вченої ради університету від 15.03.2018 р.

Порядок денний засідання Вченої ради університету від 23.02.2018 р.

Порядок денний засідання Вченої ради університету від 30.01.2018 р.

Порядок денний засідання Вченої ради університету від 26.01.2018 р.

Події у світлинах