logo
ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ space заснований у 1982 році

Вчена рада

ЗАТВЕРДЖЕНО: 
Вчена рада університету 
Протокол №5 від 29.11.2019 р.
ПРИЙНЯТО: 
Конференція трудового 
колективу університету
Протокол № 2 від 20.12.2019 р. 

Положення
про Вчену раду Вінницького національного аграрного університету

(зі змінами)

1. Загальні положення

1.1. Це Положення розроблене відповідно до Закону України «Про вищу освіту», нормативно-правових актів Міністерства освіти і науки України, Статуту Вінницького національного аграрного університету, і є документом, який регламентує діяльність Вченої ради Вінницького національного аграрного університету.

1.2. Вчена рада університету у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України “Про освіту”, “Про вищу освіту”, “Про наукову і науково-технічну діяльність”, іншими нормативно–правовими актами, Статутом університету та цим Положенням.

2. Склад Вченої ради Університету

3. Порядок обрання представників з числа студентів до складу Вченої ради університету

4. Основні завдання та функції Вченої ради університету

5. Організація роботи Вченої ради університету

6. Прикінцеві положення

Завантажити Положення про Вчену раду Вінницького національного аграрного університету (зі змінами)

6789

 

 

 

Прізвище, ім’я, по батькові

Посада, вчене звання

1

Калетнік Григорій Миколайович

президент університету, голова Вченої ради ВНАУ, д.е.н., професор, академік НААНУ

2

Мазур Віктор Анатолійович

ректор університету, заступник голови Вченої ради ВНАУ, к.с.-г. наук, професор

3

Гончарук Інна Вікторівна

проректор з науково-педагогічної, наукової та інноваційної діяльності, д.е.н., професор

4

Гунько Ірина Василівна

проректор з науково-педагогічної та навчальної роботи, к.т.н., доцент

5

Спірідонова Любов Михайлівна

проректор з виховної роботи та діяльності коледжів

6

Шинькович Андрій Васильович

проректор з науково-педагогічної роботи, перспективного розвитку  та гуманітарної політики, к.е.н.

 7

Лутковська Світлана Михайлівна

проректор з науково-педагогічної роботи, євроінтеграції та міжнародної діяльності, д.е.н., доцент

Льотка Галина Іванівна

вчений секретар Вченої ради університету, завідувач кафедри ветеринарної гігієни, санітарії і експертизи, к.с.-г.н.. доцент

Шаповалюк Людмила Олегівна

помічник ректора

10 

Матвійчук Віктор Андрійович

зав. кафедри електроенергетики, електротехніки та електромеханіки д.т.н., професор

11 

Солона Олена Василівна

голова первинної профспілкової організації співробітників ВНАУ, завідувач кафедри ЗТД та охорони праці, к.т.н., доцент

12 

Веселовська Наталія Ростиславівна

завідувач кафедри машин та обладнання с.- г. виробництва, д.т.н., професор

13 

Середа Леонід Павлович

професор кафедри агроінженерії та технічного сервісу, к.т.н., професор

14 

Герщук Михайло Вікторович

голова первинної профспілкової організації студентів

15 

Довгань Антон Олегович

голова студентського самоврядування університету

16 

Моцний Олександр Олександрович

студент інженерно-технологічного факультету

17 

Дідур Ігор Миколайович

декан факультету агрономії та лісівництва, к.с.-г. наук, доцент

18 

Браніцький Юрій Юрійович

к.с.-г. наук, старший викладач кафедри рослинництва селекції та біоенергетичних культур

19 

Мельничук Максим Дмитрович

професор кафедри ботаніки, генетики та захисту рослин, д.б.н., професор, академік НААНУ

20 

Зрібняк Борис Іванович

заступник директора центру довузівської підготовки, прийому на навчання та виховної роботи, к.б.н., професор

21 

Мазур Галина Володимирівна

студентка факультету агрономії та лісівництва

22 

Мазур Олександр Васильович

завідувач кафедри рослинництва, селекції та біоенергетичних культур, к.с.-г. наук, доцент

23 

Телекало Наталія Валеріївна

доцент кафедри рослинництва, селекції та біоенергетичних культур, к.с.-г. наук, доцент

24 

Колісник Олег Миколайович

доцент кафедри ботаніки, генетики та захисту рослин, к.с.-г. наук, доцент

25 

Цицюра Ярослав Григорович

доцент кафедри землеробства, ґрунтознавства та агрохімії, к.с.-г. наук, доцент

26 

Прокопчук Валентина Мар’янівна

завідувач кафедри лісового, садово-паркового господарства, садівництва та виноградарства, к.б.н., доцент

27 

Панцирева Ганна Віталіївна

доцент кафедри лісового, садово-паркового господарства, садівництва та виноградарства, к.с.г. наук, доцент

28 

Ткачук Олександр Петрович

доцент кафедри екології та охорони навколишнього середовища, д.с.-г. наук, доцент

29 

Заболотний Григорій Михайлович

професор кафедри землеробства, ґрунтознавства та агрохімії, к.с.-г. наук, професор

30 

Ушаков Владлен Михайлович

доцент кафедри ветеринарної гігієни, санітарії і експертизи, к.вет.н.

31 

Скоромна Оксана Іванівна

доцент кафедри технології виробництва продуктів тваринництва,  к.с.-г. наук, доцент

32 

Титула Яна Андріївна

студентка факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва та ветеринарії

33 

Бондаренко Владислава Вікторівна

заступник декана з навчальної роботи факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва та ветеринарії,  доцент кафедри ветеринарної гігієни, санітарії і експертизи, к.с.-г. наук

34 

Поліщук Тетяна Володимирівна

доцент кафедри ветеринарії, гігієни та розведення тварин, к.с.-г. наук, доцент

 35

Разанова Олена Петрівна

доцент кафедри технології виробництва продуктів тваринництва,  к.с.-г. наук, доцент

36 

Яремчук Олександр Степанович

професор кафедри ветеринарії, гігієни та розведення  тварин, д.с.-г. наук, професор

37 

Здирко Наталія Григорівна

декан факультету обліку та аудиту, д.е.н., професор

38 

Вдовенко Лариса Олександрівна

завідувач кафедри фінансів, банківської справи та страхування, д.е.н., професор

39 

Мулик Тетяна Олексіївна

доцент кафедри аналізу та аудиту, к.е.н., доцент

40 

Подолянчук Олена Анатоліївна

завідувач кафедри обліку та оподаткування в галузях економіки, к.е.н., доцент

41 

Правдюк Наталія Леонідівна

завідувач кафедри бухгалтерського обліку, д.е.н., професор

42 

Корпанюк Тетяна Миколаївна

доцент кафедри обліку та оподаткування в галузях економіки, учений секретар спеціалізованої вченої ради,  к.е.н., доцент

43 

Козлан Ангеліна Дмитрівна

студентка факультету обліку та аудиту

44 

Брояка Антоніна Анатоліївна

декан факультету економіки та підприємництва, к.е.н., доцент

45 

Коляденко Світлана Василівна

професор кафедри комп’ютерних наук та економічної кібернетики, д.е.н., професор

46 

Єрабакан Діана Василівна

студентка факультету економіки та підприємництва

47 

Джеджула Олена Михайлівна

завідувач кафедри математики, фізики та комп’ютерних технологій, д.пед.н., професор

48 

Ставська Юлія Вацлавівна

завідувач кафедри менеджменту, зовнішньоекономічної діяльності, готельно-ресторанної справи та туризму, к.е.н., доцент

49 

Пронько Людмила Миколаївна

декан факультету менеджменту та права, к.е.н., доцент

50 

Мазур Анатолій Григорович

професор кафедри аграрного менеджменту, д.е.н., професор

51 

Мазур Катерина Василівна

завідувач кафедри аграрного менеджменту, к.е.н., доцент

52 

Пришляк Наталя Вікторівна

доцент кафедри адміністративного менеджменту та альтернативних джерел енергії, д.е.н., доцент

53 

Фурман Ірина Володимирівна

доцент кафедри адміністративного менеджменту та альтернативних джерел енергії, к.е.н., доцент

54 

Пронько Анастасія Олегівна

студентка факультету менеджменту та права

55 

Токарчук Діна Миколаївна

доцент кафедри адміністративного менеджменту та альтернативних джерел енергії, к.е.н., доцент

56 

Опольська Наталія Михайлівна

завідувач кафедри права, д.ю.н., доцент

57 

Томляк Таїса Сергіївна

асистент кафедри права

58 

Кравець Руслан Андрійович

завідувач кафедри української та іноземних мов, д.п.наук, доцент

59 

Колесник Тетяна Василівна

доцент кафедри адміністративного менеджменту та альтернативних джерел енергії к.е.н., доцент

60 

Будяк Руслан Володимирович

директор відокремленого структурного підрозділу «Технологічно-промисловий фаховий коледж ВНАУ», к.т.н., доцент

61 

Казьмір Валентина Анатоліївна

директор відокремленого структурного підрозділу «Могилів-Подільський технолого-економічний фаховий коледж ВНАУ»

62 

Кондратова Марина Володимирівна

директор відокремленого структурного підрозділу «Немирівський фаховий коледж будівництва, економіки та дизайну Вінницького національного аграрного університету», к.пед.наук

63 

Кучерявий Віталій Петрович

директор відокремленого структурного підрозділу «Чернятинський фаховий коледж Вінницького національного аграрного університету», д.с.-г. наук, професор

64 

Кушнір Олександр Михайлович

помічник ректора, к.с.-г. наук

65 

Цуркан Олег Васильович

директор відокремленого структурного підрозділу «Ладижинський фаховий коледж Вінницького національного аграрного університету», д.т.н., доцент

66 

Ємчик Тетяна Вікторівна

учений секретар, в.о завідувача відділу аспірантури і докторантури, к.е.н., доцент

67 

Профатило Олексій Федорович

завідувач кафедри військової підготовки

68 

Ємчик Віктор Володимирович

директор НДГ «Агрономічне» ВНАУ

69 

Семчук Ірина Антонівна

заступник директора з навчальної роботи ВСП ТПК ВНАУ, к.е.н.

70 

Ходзіцька Ірина Володимирівна

головний бухгалтер університету 

71 

Коломієць Тетяна Вікторівна

начальник планово-фінансового відділу, к.е.н.

72 

Тітаренко Ольга Михайлівна

старший викладач кафедри екології та охорони навколишнього середовища, к.с.-г. наук,  директор навчально-наукового центру

73 

Довгань Дар’я Петрівна

директор центру культури та дозвілля ВНАУ

74 

Вовк Валерія Юріївна

аспірантка денної форми навчання кафедри економіки та підприємницької діяльності

     

ПЛАН

 роботи Вченої ради

Вінницького національного аграрного університету

 на 2021-2022 навчальний рік

 

 

№ п/п

 

 

Порядок денний

 

Доповідач

Дата засідання

1

Затвердження плану  роботи Вченої ради університету на 2021 -2022 навчальний рік

Калетнік Г.М. –
голова Вченої ради,
д.е.н., професор,
академік НААН України

26.08.2021

 2

Стан і перспективи розвитку відокремленого структурного підрозділу «Могилів-Подільський технолого-економічний фаховий коледж ВНАУ»

Казьмір В.А. –
директор коледжу, к.е.н.

30.09.2021
Звіт про роботу та перспективи розвитку кафедри харчових технологій та мікробіології

Берник І.М. –
завідувач кафедри, к.т.н., доцент

3

Про підсумки роботи та завдання на перспективу відокремленого структурного підрозділу «Ладижинський фаховий коледж Вінницького національного аграрного університету»

Цуркан О.В. – директор коледжу, д.т.н., доцент

29.10.2021
Звіт про результати роботи кафедри екології та охорони навколишнього середовища

Ткачук О.П. –
завідувач кафедри, д.с.г. наук, доцент

 

4

Звіт про результати роботи  інженерно-технологічного факультету

Яропуд В.М. –
декан факультету, к.т.н., доцент

 26.11.2021
Звіт про результати роботи та перспективи розвитку кафедри обліку та оподаткування в галузях економіки

Подолянчук О.А. –
завідувач кафедри, к.е.н.,
доцент

 5

Про результати роботи та перспективи розвитку факультету менеджменту та права

Пронько Л.М. –
декан факультету, к.е.н.,
доцент

 

 24.12.2021
Про підсумки вступної кампанії та особливості Правил прийому  до університету у 2022 році

Колісник О.М. –
відповідальний секретар приймальної комісії університету, к.с.-г. наук,
доцент

Результати роботи та перспективи розвитку кафедри аналізу та аудиту в.о. завідувача  кафедри, д.е.н., професор Польова О.Л.

 

6

Стан і перспективи розвитку факультету агрономії та лісівництва Дідур І.М. –
декан факультету, к.с.-г. наук, доцент
 28.01.2022
Звіт про результати роботи та перспективи розвитку кафедри комп’ютерних наук та економічної кібернетики
завідувач кафедри

 

7

Підсумки організації наукової роботи у Вінницькому національному аграрному університеті

Гончарук І.В. –
проректор з науково-педагогічної, наукової та інноваційної діяльності, д.е.н., професор

 25.02.2022
Про стан та перспективи розвитку факультету обліку та аудиту

Здирко Н.Г. –
декан факультету, д.е.н., професор

Звіт про роботу та перспективи розвитку кафедри електроенергетики, електротехніки та електромеханіки

Матвійчук В.А. –
завідувач кафедри, д.т.н, професор

8

Звіт «Про фінансове забезпечення університету за 2021 рік та фінансовий план на 2022 рік ВНАУ»

Ходзіцька І.В. –
головний бухгалтер

 25.03.2022
Про результати роботи та перспективи розвитку факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва та ветеринарії

декан факультету

9

Звіт про результати роботи та перспективи розвитку факультету економіки та підприємництва Брояка А.А. –
декан факультету, к.е.н., доцент
 29.04.2022
Про результати роботи та перспективи розвитку відокремленого структурного підрозділу «Чернятинський фаховий коледж Вінницького національного аграрного університету»

 

Кучерявий В.П. – директор коледжу, д. с.-г. наук,  професор
Звіт про роботу та перспективи розвитку кафедри української та іноземних мов

Кравець Р.Л. -
завідувач кафедри, д.п.н., доцент

10

 

Виховна робота в університеті: стан та шляхи її удосконалення

Спірідонова Л.М. –
проректор з виховної роботи та діяльності відокремлених структурних підрозділів

 27.05.2022
Розгляд і затвердження робочих навчальних планів і графіків навчального процесу на 2022-2023 навчальний рік

Гунько І.В. –
проректор з науково-педагогічної та навчальної роботи, к.т.н, доцент

Про результати роботи та перспективи розвитку відокремленого структурного підрозділу «Технологічно-промисловий фаховий коледж ВНАУ»

Будяк Р.В. –
директор коледжу, к.т.н, доцент

Стан та перспективи розвитку кафедри права

Опольська Н.М. –
завідувач кафедри, д.ю.н., доцент

11

 

 

Про рекомендації Вченої ради щодо призначення студентам університету, які навчаються за рахунок коштів державного бюджету академічних стипендій: стипендії Президента України, іменної стипендії Верховної Ради України, іменної стипендії Михайла Грушевського та академічної стипендії Кабінету Міністрів України

Спірідонова Л.М. – проректор з виховної роботи та гуманітарної політики

30.06.2022
Про підсумки роботи та завдання на перспективу відокремленого структурного підрозділу «Немирівський фаховий коледж будівництва, економіки та дизайну Вінницького національного аграрного університету» 

Кондратова М.В. –
директор коледжу

Звіт про результати роботи кафедри ветеринарної гігієни, санітарії і експертизи

Льотка Г.І. –
завідувач кафедри, к. с.-г. наук, доцент

 

Ухвала від 20 квітня 2021 року «Звіт про роботу та перспективи розвитку кафедри аналізу та статистики»

Ухвала від 23 березня 2021 року «Звіт про роботу та перспективи розвитку кафедри технології виробництва продуктів тваринництва»

Ухвала від 23 березня 2021 року «Про стан та перспективи розвитку факультету обліку та аудиту»

Ухвала від 17.02.2021 року «Стан та перспективи розвитку факультету агрономії та лісівництва»

Ухвала від 17 лютого 2021 року Про результати роботи Відокремленого структурного підрозділу  «Верхівський аграрний фаховий коледж ВНАУ»

Ухвала від 29 січня 2021 року «Результати роботи та перспективи розвитку факультету менеджменту та права»

Ухвала від 29 січня 2021 року «Звіт про результати роботи та перспективи розвитку кафедри машин та обладнання сільськогосподарського виробництва»

Ухвала від 24 листопада 2020 року (повторно 29.01.2021 р.) «Про стан та перспективи розвитку кафедри землеробства, ґрунтознавства та агрохімії» 


2018 рік

ПРОТОКОЛ засіданя Вченої ради Вінницького національного аграрного університету № 14 від 04. 06. 2018 року

Ухвала від 27.04.2018 року «Стан та перспективи розвитку агрономічного факультету» (проект)

Ухвала від 27 квітня 2018 року «Досягнення, проблеми і перспективи розвитку кафедри харчових технологій та мікробіології»

Ухвала від 27 квітня 2018 року «Досягнення, проблеми та перспективи розвитку кафедри сільськогосподарських машин»
Ухвала від 27 квітня 2018 року «Особливості прийому абітурієнтів до Вінницького національного аграрного університету у 2018 році»

Ухвала від 27 квітня 2018 року «Результати роботи та перспективи розвитку кафедри садово-паркового господарства, садівництва та виноградарства»

Ухвала від 26 січня 2018 року «Про результати роботи та перспективи розвитку Технологічно-промислового коледжу Вінницького національного аграрного університету» 


2017 рік

Ухвала від 22 грудня 2017 р. «Про затвердження кандидатур на Відзнаку президента університету «Кращий студент факультету» та «Кращий студент коледжу»»

Ухвала від від 27 жовтня 2017 року «Стан та перспективи розвитку факультету економіки та підприємництва»
Ухвала від 4 жовтня 2017 року Аналіз стану освітньої діяльності університету та перспективи розвитку на 2017-2018 н.р.»

Ухвала Вченої ради Вінницького національного аграрного університету від 30 серпня 2017 року «Про затвердження кандидатур на Відзнаку президента університету «Кращий студент факультету» та «Кращий студент коледжу»»
Ухвала від 30 серпня 2017 року «Про результати набору студентів у 2017 році»

Ухвала від 30 червня 2017 року «Про рекомендацію студентів державної форми навчання на призначення – академічної стипендії Президента України;– іменної стипендії Верховної Ради України;– іменної стипендії Михайла Грушевського;– академічної стипендії Кабінету Міністрів України»
Ухвала від 30 травня 2017 року «Виховна робота в університеті: стан та шляхи її удосконалення»

Ухвала від 30 травня 2017 року «Стан та перспективи розвитку Могилів-Подільського технолого-економічного коледжу Вінницького національного аграрного університету»

 

Порядок денний засідання Вченої ради університету від 20.04.2021 р. 

Порядок денний засідання Вченої ради університету від 23.03.2021 р.

Порядок денний засідання Вченої ради університету від 17.02.2021 р.

Порядок денний засідання Вченої ради університету від 29.01.2021 р.

Порядок денний засідання Вченої ради університету  від 18.12.2020 р.

Порядок денний засідання Вченої ради університету від 24.11.2020 р.

Порядок денний засідання Вченої ради університету від 30.10.2020 р.

Порядок денний засідання Вченої ради університету від 25.09.2020 р.

Порядок денний засідання Вченої ради університету від 11.09.2020 р.

Порядок денний засідання Вченої ради університету від 27.08.2020 р.

Порядок денний засідання Вченої ради університету від 26.06.2020 р. 

Порядок денний засідання Вченої ради університету від 26.05.2020 р.

Порядок денний засідання Вченої ради університету від 28.04.2020 р.

Порядок денний засідання Вченої ради університету від 31.03.2020 р.

Порядок денний засідання Вченої ради університету від 28.02.2020 р.

Порядок денний засідання Вченої ради університету від 31.01.2020 р.

Порядок денний засідання Вченої ради університету від 25.10.2018 р.

Порядок денний засідання Вченої ради університету від 26.09.2018 р.

Порядок денний засідання Вченої ради університету від 30.08.2018 р.

Порядок денний засідання Вченої ради університету від 23.05.2018 р.

Порядок денний засідання Вченої ради університету від 27.04.2018 р.

Порядок денний засідання Вченої ради університету від 12.04.2018 р.

Порядок денний засідання Вченої ради університету від 15.03.2018 р.

Порядок денний засідання Вченої ради університету від 23.02.2018 р.

Порядок денний засідання Вченої ради університету від 30.01.2018 р.

Порядок денний засідання Вченої ради університету від 26.01.2018 р.

Події у світлинах