logo
ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ space заснований у 1982 році

Вчена рада

ЗАТВЕРДЖЕНО: 
Вчена рада університету 
Протокол №13 від 30.06.2017 р.
ПРИЙНЯТО: 
Конференція трудового 
колективу університету
Протокол № 3 від 16.06.2017 р. 

Положення
про Вчену раду Вінницького національного аграрного університету

(зі змінами)

1. Загальні положення

1.1. Це Положення розроблене відповідно до Закону України «Про вищу освіту», нормативно-правових актів Міністерства освіти і науки України, Статуту Вінницького національного аграрного університету, і є документом, який регламентує діяльність Вченої ради Вінницького національного аграрного університету.
1.2. Вчена рада університету у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України “Про освіту”, “Про вищу освіту”, “Про наукову і науково-технічну діяльність”, іншими нормативно–правовими актами, Статутом університету та цим Положенням.

2. Склад Вченої ради Університету

3. Порядок обрання представників з числа студентів до складу Вченої ради університету

4. Основні завдання та функції Вченої ради університету

5. Організація роботи Вченої ради університету

6. Прикінцеві положення

Завантажити Положення про Вчену раду Вінницького національного аграрного університету (зі змінами)

3920

1. Калетнік Григорій Миколайович - президент університету, голова Вченої ради ВНАУ, д.е.н., професор, академік НААНУ
2. Мазур Віктор Анатолійович - ректор університету, заступник голови Вченої ради ВНАУ, к.с.-г. наук, професор
3. Гончарук Інна Вікторівна - проректор з наукової та інноваційної  діяльності, к.е.н., доцент
4. Гунько Ірина Василівна - проректор з науково-педагогічної та навчальної роботи, к.т.н., доцент
5. Спірідонова Любов Михайлівна - проректор з виховної роботи та гуманітарної політики
6. Лутковська Світлана Михайлівна - проректор з науково-педагогічної роботи, євроінтеграції та міжнародної діяльності, к.пед.н., доцент
7. Ємчик Тетяна Вікторівна - учений секретар, в.о завідувача відділу аспірантури і докторантури, к.е.н., доцент
8. Матвійчук Віктор Андрійович - декан інженерно-технологічного факультету, д.т.н., професор
9. Дідур Ігор Миколайович - декан факультету агрономії та лісівництва, к.с.-г. наук, доцент
10. Скоромна Оксана Іванівна - декан факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва та ветеринарії, к.с.-г. наук, доцент
11. Здирко Наталія Григорівна - декан факультету обліку та аудиту, к.е.н., доцент
12. Салькова Ірина Юріївна - декан факультету економіки та підприємництва, к.е.н., доцент
13. Пронько Людмила Миколаївна - декан факультету менеджменту та права, к.е.н., доцент
14. Будяк Руслан Володимирович - директор Технологічно - промислового коледжу ВНАУ, к.т.н., доцент
15. Казьмір Валентина Анатоліївна - директор Могилів-Подільського технолого-економічного коледжу ВНАУ
16. Кондратова Марина Володимирівна - директор Немирівського коледжу будівництва, економіки та дизайну ВНАУ
17. Кучерявий Віталій Петрович - директор Чернятинського коледжу ВНАУ, д.с.-г. наук, професор
18. Кушнір Олександр Михайлович - директор Верхівського с.-г. коледжу ВНАУ, к.с.-г. наук
19. Цуркан Олег Васильович - директор Ладижинського коледжу ВНАУ, к.т.н., доцент
20. Погребняк Дар’я Петрівна - директор центру культури та дозвілля ВНАУ, заступник директора центру підвищення кваліфікації, післядипломної освіти та дорадництва
21. Тітаренко Ольга Михайлівна - директор навчально-наукового центру
22. Семчук Ірина Антонівна - заступник директора з навчальної роботи ТПК ВНАУ
23. Солона Олена Василівна - голова первинної профспілкової організації співробітників ВНАУ, завідувач кафедри ЗТД та охорони праці, к.т.н., доцент
24. Шаповалюк Людмила Олегівна - директор центру довузівської підготовки, прийому на навчання та виховної роботи
25. Зрібняк Борис Іванович - заступник директора центру довузівської підготовки, прийому на навчання та виховної роботи, к.б.н., професор
26. Ходзіцька Ірина Володимирівна - головний бухгалтер
27. Коломієць Тетяна Вікторівна - начальник планово-фінансового відділу

28.Томляк Таїса Сергіївна- асистент кафедри права

29. Паламаренко Яна Вікторівна - голова Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених ВНАУ, к.е.н., старший викладач
30. Охота Юлія Володимирівна - аспірантка денної форми навчання кафедри адміністративного менеджменту та альтернативних джерел енергії
31. Герщук Михайло Вікторович - студент інженерно-технологічного факультету, голова первинної профспілкової організації студентів
32. Возний Віталій Вікторович - студент інженерно-технологічного факультету, голова студентського самоврядування
33. Козлан Ангеліна Дмитрівна - студентка факультету обліку та аудиту
34. Єрабакан Діана Василівна - студентка факультету економіки та підприємництва
35. Мазур Галина Володимирівна - студентка факультету агрономії та лісівництва
36. Моцний Олександр Олександрович - студент інженерно-технологічного факультету
37. Титула Яна Андріївна - студентка факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва та ветеринарії
38. Пронько Анастасія Олегівна - студентка факультету менеджменту та права
39. Вдовенко Лариса Олександрівна - завідувач кафедри фінансів, банківської справи та страхування, професор
40. Мулик Тетяна Олексіївна - завідувач кафедри аналізу та статистики, к.е.н., доцент
41. Подолянчук Олена Анатоліївна - завідувач кафедри обліку та оподаткування в галузях економіки, к.е.н., доцент
42. Правдюк Наталія Леонідівна - завідувач кафедри бухгалтерського обліку, д.е.н., професор
43. Корпанюк Тетяна Миколаївна - доцент кафедри обліку та оподаткування в галузях економіки, учений секретар спеціалізованої вченої ради, к.е.н., доцент
44. Профатило Олексій Федорович - завідувач кафедри військової підготовки
45. Гуцаленко Оксана Олександрівна - завідувач кафедри аудиту та державного контролю, к.е.н., доцент
46. Джеджула Олена Михайлівна - завідувач кафедри математики, фізики та комп’ютерних технологій, д.пед.н., професор
47. Коляденко Світлана Василівна - завідувач кафедри комп’ютерних наук та економічної кібернетики, д.е.н., професор
48. Тимкова Валентина Андріївна - завідувач кафедри української та іноземних мов, к.філол. н., доцент
49. Мазур Анатолій Григорович - професор кафедри аграрного менеджменту, д.е.н., професор
50. Мазур Катерина Василівна - завідувач кафедри аграрного менеджменту, к.е.н., доцент
51. Пришляк Наталя Вікторівна - доцент кафедри адміністративного менеджменту та альтернативних джерел енергії, к.е.н., доцент
52. Токарчук Діна Миколаївна - доцент кафедри адміністративного менеджменту та альтернативних джерел енергії, к.е.н., доцент
53. Фурман Ірина Володимирівна - доцент кафедри адміністративного менеджменту та альтернативних джерел енергії, к.е.н., доцент
54. Мазур Олександр Васильович - доцент кафедри рослинництва, селекції та біоенергетичних культур, к.с.-г. наук, доцент
55. Телекало Наталія Валеріївна - доцент кафедри рослинництва, селекції та біоенергетичних культур, к.с.-г. наук, доцент
56. Колісник Олег Миколайович - доцент кафедри ботаніки, генетики та захисту рослин, к.с.-г. наук, доцент
57. Цицюра Ярослав Григорович - доцент кафедри землеробства, ґрунтознавства та агрохімії, к.с.-г. наук, доцент
58. Ємчик Віктор Володимирович - директор НДГ «Агрономічне» ВНАУ
59. Прокопчук Валентина Мар’янівна - завідувач кафедри лісового, садово-паркового господарства, садівництва та виноградарства, к.б.н., доцент
60. Ткачук Олександр Петрович - доцент кафедри екології та охорони навколишнього середовища, д.с.-г. наук, доцент
61. Веселовська Наталія Ростиславівна - завідувач кафедри машин та обладнання с.- г. виробництва, д.т.н., професор
62. Опольська Наталія Михайлівна - завідувач кафедри права, к.ю.н., доцент
63. Середа Леонід Павлович - професор кафедри агроінженерії та технічного сервісу, к.т.н., професор
64. Льотка Галина Іванівна - завідувач кафедри ветеринарії, гігієни та розведення тварин, доцент, вчений секретар Вченої ради університету, к.с.-г. наук, доцент
65. Бондаренко Владислава Вікторівна - асистент кафедри годівлі сільськогосподарських тварин та водних біоресурсів, к.с.-г. наук
66. Олійник Наталія Анатоліївна - завідувач кафедри фізичного виховання та психолого-педагогічних дисциплін, к.пед.н., доцент
67. Поліщук Тетяна Володимирівна - доцент кафедри ветеринарії, гігієни та розведення тварин, к.с.-г. наук, доцент
68. Разанова Олена Петрівна - доцент кафедри технології виробництва продуктів тваринництва, к.с.-г. наук, доцент
69. Яремчук Олександр Степанович - професор кафедри ветеринарії, гігієни та розведення тварин, д.с.-г. наук, професор
70. Ставська Юлія Вацлавівна - в.о. завідувача кафедри менеджменту, зовнішньоекономічної діяльності, готельно-ресторанної справи та туризму, к.е.н., доцент
71. Бандура Валентина Миколаївна - завідувач кафедри агроінженерії та технічного сервісу, д.т.н., професор
72. Ушаков Владлен Михайлович - доцент кафедри ветеринарії, гігієни та розведення тварин, к.вет. наук
73. Заболотний Григорій Михайлович - професор кафедри землеробства, ґрунтознавства та агрохімії, к.с.-г. наук, професор

ПЛАН

 роботи Вченої ради

Вінницького національного аграрного університету

 на 2018-2019 навчальний рік

 

 

№ п/п

 

 

Порядок денний

 

 

Доповідач

Дата засідання

 

 

 

 

 

1

 

Затвердження плану  роботи Вченої ради університету на

2019 -2020 навчальний рік

 

Калетнік Г.М. –

президент університету, голова Вченої ради

 

 

 

 

 

 

29.08.2019

 

Стан і перспективи розвитку факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва та ветеринарії

Скоромна О.І. –

декан факультету, доцент

 

 

 

2

Підсумки вступної кампанії

2019 року  

Колісник О.М. –

відповідальний секретар приймальної комісії

 

 

 

 

 

27.09.2019

 

 

Стан і перспективи розвитку Могилів-Подільського технолого-економічного коледжу ВНАУ

 

Казьмір В.А. –

директор коледжу

Звіт про результати роботи та перспективи розвитку кафедри військової підготовки

Профатило О.Ф. –

 завідувач кафедри, доцент

 

 

 

 

3

 

Звіт про результати роботи та перспективи розвитку кафедри агроінженерії та технічного сервісу

Бандура В.М. – завідувач кафедри, професор

 

31.10.2019

Про підсумки роботи та завдання на перспективу Ладижинського коледжу ВНАУ

 

Цуркан О.В. – директор коледжу, доцент

 

4

 

 

Аналіз стану освітньої діяльності університету та перспективи розвитку на 2019-20 навчальний рік

Гунько І.В. –

проректор з науково-педагогічної та навчальної роботи

 

29.11.2019

 

Профорієнтаційна робота факультетів університету:

стан, напрями діяльності, шляхи вдосконалення та розвитку

 

Спірідонова Л.М. – проректор з виховної роботи та гуманітарної політики

 

Про результати роботи Верхівського сільськогосподарського  коледжу ВНАУ

Кушнір О.М. – директор коледжу

 

 

 

 

5

Про результати роботи та перспективи розвитку факультету менеджменту та права

Пронько Л.М. -

декан факультету

 

 

 

 

 

26.12.2019

 

Звіт про результати роботи та перспективи розвитку кафедри математики, фізики та комп’ютерних технологій

Джеджула О.М –

завідувач кафедри, професор

Про рекомендації Вченої ради щодо призначення студентам університету, які навчаються за рахунок коштів державного бюджету академічних стипендій: стипендії Президента України, іменної стипендії Верховної Ради України, іменної стипендії Михайла Грушевського та академічної стипендії Кабінету Міністрів України

 

 

Спірідонова Л.М. – проректор з виховної роботи та гуманітарної політики

 

6

Стан і перспективи розвитку факультету агрономії та лісівництва

 

Дідур І.М. –

декан факультету, доцент

 

 

 

31.01.2020

 

Звіт про роботу та перспективи розвитку кафедри бухгалтерського обліку

Правдюк Н.Л. –

завідувач кафедри, професор

 

Підсумки організації наукової роботи у Вінницькому національному аграрному університеті

проректор з наукової, інноваційної та міжнародної діяльності, доцент

 

 

 

 

28.02.2020

 

 

7

Про стан та перспективи розвитку факультету обліку та аудиту

 

Здирко Н.Г. –

декан факультету

Звіт про роботу та перспективи розвитку кафедри

загальнотехнічних дисциплін та охорони праці

 

Солона О.В. –

завідувач кафедри, доцент

 

 

 

 

 

8

Про фінансове забезпечення університету та затвердження фінансового плану на 2020 рік

 

головний бухгалтер

 

29.03.2020

 

Звіт про роботу та перспективи розвитку кафедри технологічних процесів та обладнання переробних і харчових виробництв

Севостьянов І.В. –

завідувач кафедри, професор 

 

 

 

 

9

Звіт про результати роботи та перспективи розвитку факультету економіки та підприємництва

 

Салькова І.Ю.–

декан факультету, доцент

 

26.04.2020

 

 

Про результати роботи та перспективи розвитку Чернятинського коледжу ВНАУ

Кучерявий В.П. – директор коледжу, професор

Звіт про результати роботи та перспективи розвитку кафедри ботаніки, генетики та захисту рослин

Пінчук Н.В. –

завідувач кафедри, доцент

 

 

 

 

 

 

 

10

Виховна робота в університеті: стан та шляхи її удосконалення

Спірідонова Л.М. –

проректор з виховної роботи та гуманітарної політики

 

 

 

 

31.05.2020

 

 

 

 

Звіт про результати роботи та перспективи розвитку інженерно-технологічного факультету

 

декан факультету

Розгляд і затвердження робочих навчальних планів і графіків навчального процесу на 2020-2021 навчальний рік

Гунько І.В. –

проректор з науково-педагогічної та навчальної роботи

Звіт про роботу та перспективи розвитку кафедри  ветеринарії, гігієни та розведення тварин

Льотка Г.І. –

завідувач кафедри, доцент

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

Про рекомендації Вченої ради щодо призначення студентам університету, які навчаються за рахунок коштів державного бюджету академічних стипендій: стипендії Президента України, іменної стипендії Верховної Ради України, іменної стипендії Михайла Грушевського та академічної стипендії Кабінету Міністрів України

 

 

 

Спірідонова Л.М. – проректор з виховної роботи та гуманітарної політики

 

 

 

 

 

 

 

28.06.2020

 

Про підсумки роботи та завдання на перспективу Немирівського коледжу будівництва та архітектури ВНАУ

 

Кондратова М.В. –

директор коледжу

Звіт про роботу та перспективи розвитку кафедри  маркетингу та аграрного бізнесу

Луцяк В.В. –

завідувач кафедри, доцент

 

ПРОТОКОЛ засіданя Вченої ради Вінницького національного аграрного університету № 14 від 04. 06. 2018 року

Ухвала від 27.04.2018 року «Стан та перспективи розвитку агрономічного факультету» (проект)

Ухвала від 27 квітня 2018 року «Досягнення, проблеми і перспективи розвитку кафедри харчових технологій та мікробіології»

Ухвала від 27 квітня 2018 року «Досягнення, проблеми та перспективи розвитку кафедри сільськогосподарських машин»
Ухвала від 27 квітня 2018 року «Особливості прийому абітурієнтів до Вінницького національного аграрного університету у 2018 році»

Ухвала від 27 квітня 2018 року «Результати роботи та перспективи розвитку кафедри садово-паркового господарства, садівництва та виноградарства»

Ухвала від 26 січня 2018 року «Про результати роботи та перспективи розвитку Технологічно-промислового коледжу Вінницького національного аграрного університету» 


2017 рік

Ухвала від 22 грудня 2017 р. «Про затвердження кандидатур на Відзнаку президента університету «Кращий студент факультету» та «Кращий студент коледжу»»

Ухвала від від 27 жовтня 2017 року «Стан та перспективи розвитку факультету економіки та підприємництва»
Ухвала від 4 жовтня 2017 року Аналіз стану освітньої діяльності університету та перспективи розвитку на 2017-2018 н.р.»

Ухвала Вченої ради Вінницького національного аграрного університету від 30 серпня 2017 року «Про затвердження кандидатур на Відзнаку президента університету «Кращий студент факультету» та «Кращий студент коледжу»»
Ухвала від 30 серпня 2017 року «Про результати набору студентів у 2017 році»

Ухвала від 30 червня 2017 року «Про рекомендацію студентів державної форми навчання на призначення – академічної стипендії Президента України;– іменної стипендії Верховної Ради України;– іменної стипендії Михайла Грушевського;– академічної стипендії Кабінету Міністрів України»
Ухвала від 30 травня 2017 року «Виховна робота в університеті: стан та шляхи її удосконалення»

Ухвала від 30 травня 2017 року «Стан та перспективи розвитку Могилів-Подільського технолого-економічного коледжу Вінницького національного аграрного університету»

 

Події у світлинах