logo
ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ space заснований у 1982 році

Вибіркові дисципліни

11461

Перелік вибіркових компонент першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

 ННІ АГРОТЕХНОЛОГІЙ ТА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

 Освітньо-професійна програма  «Захист і карантин рослин»

Освітньо-професійна програма «Агрономія»

Освітньо-професійна програма «Екологія»

Освітньо-професійна програма «Лісове господарство»

Освітньо-професійна програма «Садово-паркове господарство»

Освітньо-професійна програма «Садівництво та виноградарство»

 

ННІ ЕКОНОМІКИ ТА УПРАВЛІННЯ

Освітньо-професійна програма «Облік і оподаткування»

Освітньо-професійна програма «Фінанси, банківська справа та страхування»

Освітньо-професійна програма «Економіка»

Освітньо-професійна програма «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

Освітньо-професійна програма «Комп’ютерні науки»

Освітньо-професійна програма «Готельно-ресторанна справа»

Освітньо-професійна програма «Туризм»

 

ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Освітньо-професійна програма «Агроінженерія»

Освітньо-професійна програма «Галузеве машинобудування»

Освітньо-професійна програма «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»

 

ФАКУЛЬТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ТА ПРАВА

Освітньо-професійна програма «Менеджмент»

Освітньо-професійна програма «Публічне управління та адміністрування»

Освітньо-професійна програма «Маркетинг»

Освітньо-професійна програма «Право»

 

ФАКУЛЬТЕТ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОБНИЦТВА, ПЕРЕРОБКИ ТА РОБОТОТЕХНІКИ У ТВАРИННИЦТВІ

Освітньо-професійна програма «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва»

Освітньо-професійна програма «Харчові технології»

 

ФАКУЛЬТЕТ ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ

Перелік вибіркових компонент другого (магістерського) рівня вищої освіти

ННІ АГРОТЕХНОЛОГІЙ ТА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

Освітньо-професійна програма  «Агрономія»

Освітньо-професійна програма «Екологія»

Освітньо-професійна програма «Садово-паркове господарство»

 

ННІ ЕКОНОМІКИ ТА УПРАВЛІННЯ

Освітньо-професійна програма «Облік і оподаткування»

Освітньо-професійна програма «Фінанси, банківська справа та страхування»

Освітньо-професійна програма «Економіка»

Освітньо-професійна програма «Готельно-ресторанна справа»

Освітньо-професійна програма «Туризм»

 

ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Освітньо-професійна програма «Агроінженерія»

Освітньо-професійна програма «Галузеве машинобудування»

Освітньо-професійна програма «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»

 

ФАКУЛЬТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ТА ПРАВА

Освітньо-професійна програма «Менеджмент»

Освітньо-професійна програма «Право»

Освітньо-професійна програма «Публічне управління та адміністрування»

 

ФАКУЛЬТЕТ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОБНИЦТВА, ПЕРЕРОБКИ ТА РОБОТОТЕХНІКИ У ТВАРИННИЦТВІ

Освітньо-професійна програма «Технологія виробництва продукції тваринництва»

Освітньо-професійна програма «Харчові технології»

Освітньо-професійна програма «Ветеринарна гігієна, санітарія та експертиза»

Події у світлинах