logo
ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ space заснований у 1982 році

Факультет ветеринарної медицини

Місцезнаходження:м. Вінниця

Стратегія кадрового розвитку факультету ветеринарної медицини передбачає створення необхідного резерву кадрів та нарощування необхідного кадрового потенціалу, її вирішення передбачається такими шляхами:

  • підготовка та підвищення кваліфікації наявного на факультеті науково-педагогічного складу з метою професійного росту;
  • залучення до навчально-методичної роботи на факультеті висококваліфікованих викладачів, науковців.
Фаріонік Тарас Володимирович

Фаріонік Тарас Володимирович

декан факультету

кандидат ветеринарних наук, доцент

Навчально-виховний процес на факультеті забезпечують штатні науково-педагогічні працівники, та ті, що працюють за сумісництвом в такому складі:

Кафедра ветеринарної гігієни, санітарії і експертизи

Пікула Оксана Анатоліївна к.с-г.н., доцент в.о. зав.кафедри
Колечко Аліна Вікторівна к.вет.н доцент
Желавський Микола Миколайович д.вет.н., професор
Шпаковська Г.І. к.с-г.н., доцент
Матвійчук Д.М. к.вет.н, старший викладач

Стейкхолдери, сумісники:
Паладійчук Олена Ростиславівна к.с-г.н., доцент
Мельник Аліна Василівна, асистент
Ферзалієва Алла миколаївна, асистент
Фахівець ІІ категорії Гусак Богдана Степанівна

Кафедра ветеринарної медицини, клінічної діагностики та біотехнологій

Фаріонік Тарас Володимирович к.вет.н., доцент, зав.кафедри
Карповський Валентин Іванович д.вет.н., професор
Сачук Роман Миколайович д.вет.н., професор
Мельничук Максим Дмитрович, д.біол.н., професор
Тодорюк Василь борисович, к.вет.н доцент
Фахівець ІІ категорії Антонюк Ольга Олександрівна

Всі науково-педагогічні працівники факультету відповідають профілю і напрямку дисциплін, що викладають, мають стаж науково-педагогічної роботи та практичний досвід.

З метою підвищення фахового рівня та реалізації науково-педагогічного потенціалу випускників магістратури на факультеті відкрита аспірантура за спеціальностю - Ветеринарна медицина.

У своїй діяльності колектив факультету прагне до високої якості підготовки фахівців, яка б відповідала європейським стандартам, тому випускники факультету знаходять себе на ринку праці і успішно реалізують у сфері виробництва та переробки продукції тваринництва.

Підвищенню якості навчальної роботи сприяє також організація обміну науково-педагогічними працівниками з вузами-партнерами з України та зарубіжних країн, що гарантується укладанням відповідних угод про співробітництво.

Колектив факультету прагне до високої якості підготовки фахівців, яка б відповідала європейським стандартам, тому випускники факультету знаходять себе на ринку праці і успішно реалізують у сфері ветеринарної медицини.

Студенти факультету ветеринарної медицини Вінницького національного аграрного університету – завжди креативні, за ними майбутнє і перспектива розвитку нашої країни!

Події у світлинах