logo
ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ space заснований у 1982 році

Виховна робота

Виховна робота та гуманітарний розвиток університету є важливим компонентом навчально-виховного процесу, яка спрямована на формування світоглядної позиції та ціннісних орієнтацій студентської молоді, надання широких можливостей для опанування основами наук, багатством національної та світової культури, створення умов для вільного, демократичного, духовного, гармонійного розвитку, індивідуального та професійного самовдосконалення.

Виховна робота у Вінницькому національному аграрному університеті здійснюється відповідно до Закону України «Про освіту», Закону України «Про вищу освіту», Постанови Кабінету Міністрів України «Про Державну національну програму «Освіта» (Україна ХХІ століття)», Наказу Міністерства освіти і науки України від 30 грудня 2009 року № 1248 «Про покращення соціально-педагогічного і психологічного навчально-виховного процесу у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації», а також положень Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді, ухваленої рішенням колегії МОН України від 16 червня 2015 року за № 641, рішень Вченої ради університету, щорічного плану виховної роботи університету.

Пріоритетними напрямками виховної та культурно-мистецької роботи в університеті визначено:

 • утвердження загальнолюдських та гуманістичних цінностей;
 • патріотизму, поваги та дбайливого ставлення до національних, історичних, культурних цінностей, традицій і надбань Українського народу;
 • створення умов для успадкування студентами духовних надбань українського народу, формування патріотичних почуттів;
 • утвердження здорового способу життя, фізичного розвитку;
 • виховання художньо-естетичної, правової, професійної культури;
 • зміцнення ролі органів студентського самоврядування та студентської профспілки у створенні позитивного іміджу університету.

Метою виховного процесу у ВНАУ є формування національної свідомості, виховання бережного ставлення до національного багатства країни, до її історії, культури, мови, традицій, формування нового покоління фахівців, здатних конкурувати на ринку праці України та за її межами, продовжувачів національних професійних і наукових традицій.

На базі зазначених напрямків виховної роботи ґрунтуються загальноуніверситетські й факультетські плани виховної роботи, а також плани виховної роботи кураторів академічних груп.

Для належної організації виховного процесу в університеті створено відповідну інфраструктуру, яку очолює і координує проректор з виховної роботи та гуманітарної політики, до складу якої входять: центр довузівської підготовки, прийому на навчання та виховної роботи, центр культури та дозвілля, студентське містечко, соціальний педагог, психолог. Робота проводиться у активній взаємодії із деканами та заступниками деканів факультетів, завідувачами кафедр, кураторами академічних груп, органами студентського самоврядування та студентським профспілковим комітетом.

Одним із пріоритетних напрямів виховної роботи – є національно-патріотичне виховання. В університеті проводяться заходи, спрямовані на формування національної свідомості, громадської відповідальності, виховання любові до рідної землі, її історії, культивування кращих рис української ментальності, виховання бережливого ставлення до національного багатства країни, мови, культури, традицій.

Минулорічний звітній період став особливим в житті та діяльності університету, адже всі компоненти виховної роботи було переформатовано на роз’яснювальну роботу щодо запобігання поширення коронавірусу, захист та збереження життя учасників навчально-виховного процесу.

У динамічному, успішному, інноваційному розвитку університету, зміцненні його позитивного іміджу велика роль відведена органам студентського самоврядування: студентській раді та студентській профспілці.

Представники студентського самоврядування та студентської профспілки входять до складу Вченої ради університету. З метою тісної взаємодії керівництво університету постійно проводить зустрічі із студентським активом.

Студентський актив університету бере участь у заходах міського, обласного, всеукраїнського та міжнародного рівнів. Всі заходи, що спрямовані на виховання студентів університету відбуваються за участі активного студентства.

За ініціативи студентів в університеті набув широкого поширення волонтерський рух у його найбільш традиційних формах:

 • відвідування шкіл-інтернатів; інтернатних закладів для людей похилого віку та які опинилися у складних життєвих обставинах;
 • участь у всеукраїнській благодійній акції «Серце до серця»;
 • збір коштів та підтримка дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського виховання;
 • збір коштів на дороговартісне лікування дітей та молодих людей певних категорій;
 • участь у загальноміських благодійних акціях.

У звітному періоді особливого значення набула індивідуальна робота зі студентами психологічної служби університету, завданням якої є супровід психічного, розумового, соціального і фізичного розвитку здобувачів освіти.

З метою прискорення процесу адаптації студентів-першокурсників до нових умов навчання та життєдіяльності, була створена «Програма адаптаційного курсу для студентів нового набору всіх спеціальностей». В програму входять інтерактивні лекції, тренінги, анкетування, індивідуальні консультації, бесіди.

Співпраця з кураторами академічних груп сприяла проведенню психологічних занять, кураторських годин на тему:
- Інтерактивна лекція «Конфлікт в моєму житті»;
- Інтерактивна лекція «Лідер. Губернатор. Шеф.»;
- тренінг «Емоції та навчання»;
- тренінг «Я і моя академічна група. Другий семестр»;
- тренінг «Я і моя академічна група. Підсумок першого року навчання»;
- тренінг «Мрії. Цілі. Успіх.».

Презентація-перегляд до Всесвітнього Дня доброти "Раз добром нагріте серце - вік не охолоне"

Презентація-перегляд на тему “НІ! НАСИЛЛЮ В МОЛОДІЖНОМУ СЕРЕДОВИЩІ”

Презентація інтерактивної лекції: “Здобути освіту – побачити більше світу”

Психологічна служба ВНАУ

Щоб дослідити мотив вступу студентів в ВНАУ, прийняття рішення навчатися самостійно чи під тиском батьків, їх очікування від навчання, чи потрібна вища освіта сучасній молоді, що стало головним аргументом в обраній спеціальності, був використаний метод анкетування.

З метою підвищення адаптаційного ресурсу першокурсника, створення оптимальних стартових можливостей для ефективного навчання та наукової роботи проводиться цикл бесід з тренінгами «10 порад у портфоліо першокурсника», «Соціально-психологічна адаптація першокурсника», «Ази корпоративної культури, «Формування майбутнього інтелігента», «Студент ВНАУ – звучить гідно». Соціометричні дослідження, доповнені тренінгами сприяють оволодінню соціальною реальністю, ефективній взаємодії в умовах командної форми співпраці: «Резонансне лідерство», «Soft skills та емоційний інтелект», «Індекс колективної згуртованості (за Сішором)». Тестування та тренінги за методикою «Якоря кар'єри», «Тайм-менеджмент», «Мнемотехніки», «Постановка цілей за методикою SMART» допомагають опанувати ключові вміння у сфері особистісної самоактуалізації та професійної ефективності.

Як інтерактивна форма набуття навиків соціальної активності, вдосконалення особистісних якостей проводяться онлайн-конференції, тематичні брейн-ринги «Ретро-трамвай», «Любов – не гра» та дискусійні клуби у форматі «Оксфордських дебатів», «Осінні студентські симпозіуми», конкурс «Містер і міс Ввічливість», майстер-класи з писанкарства «Писанкова рапсодія» та інш. Напрям духовного виховання репрезентований виховними заходами та бесідами, які відбуваються в режимі активного діалогу: «Духовний форпост Трьох Святителів», «Роздуми напередодні Христового Воскресіння», «Зоря Віфлієму», «Ми, наші витоки і християнство» стають живою розповіддю про християнство, як динамічну силу, яка охоплює всі сфери життя, є духовним та світоглядним маркером у справі виховання та саморозвитку.

Особливе місце у системі виховної роботи університету займає центр культури та дозвілля під керівництвом Довгань Д.П. Саме завдяки нашим талановитим, творчим дітям, їх здібностям університет знають у кожному куточку України та за кордоном. Жоден загальноуніверситетський захід не проходить без участі центру культури та дозвілля, саме завдяки їх роботі ці заходи стають неповторними та креативними. Наші талановиті студенти є бажаними гостями на міських, обласних та загальноукраїнських заходах.

28 травня у стінах Вінницького національного аграрного університету розпочав свою роботу перший Міжнародний онлайн конгрес з ветеринарної медицини USAVA-VNAU 2020, який зібрав більше 2000 учасників із 30 країн світу.

Серед лекторів Першого міжнародного науково-практичного он-лайн конгресу із ветеринарної медицини USAVA-VNAU 2020 – науковці та лікарі-практики із Великобританії, Польщі, України, Іспанії, Греції, Франції, Італії, всесвітньовідомі вчені-ветеринари, чиї імена завжди на слуху у світовій науковій спільноті, науковці профільних вищих навчальних закладів України, власники та лікарі ветеринарних клінік.

Надзвичайно приємно, що гості високо оцінили рівень організації наукової роботи, логістичне координування проведення Конгресу, а також відповідальність і відкритість НПП університету до співпраці, до сприйняття нових ідей і до поширення знань та набутого досвіду. Колега із Греції професор Дімітріос Тонтіс, якого вразив масштаб даної події, висловив свою думку що ВНАУ це університет, який розвивається та надає можливість молоді здобувати сучасну освіту європейського рівня.

Щороку у Вінницькому національному аграрному університеті проходить Всеукраїнський фестиваль-конкурс «З любов’ю до батьківської землі». У 2020 році він став особливим, адже відбувся у форматі онлайн.

Онлайн формат фестивалю дозволив нам розширити географію учасників, які були представлені з 11 областей України: Вінницька, Хмельницька, Київська, Волинська, Запорізька, Черкаська, Чернівецька, Житомирська, Одеська, Кіровоградська та Закарпатська. А також збільшити число учасників до 300 – це найбільша кількість за всі роки фестивалю.

У вересні 2020 року у Вінницькому національному аграрному університеті відбулась урочиста посвята у студенти. Студентами вишу стали  2500 студентів, які обрали саме наш - найзатребуваніший, найперспективніший заклад вищої освіти Подільського регіону.

З метою виявлення та підтримки обдарованої і талановитої молоді, підвищення якості навчання, активізації науково-дослідної роботи, подальшого  розвитку потенціалу та творчих здібностей в студентів президентом університету Григорієм Калетніком була запроваджена Відзнака президента університету «Кращий студент факультету» та «Кращий студент коледжу».

Кожного року з метою виявлення талановитої молоді, залучення її до участі у колективах художньої самодіяльності, організації змістовного дозвілля серед студентської молоді проводиться найулюбленіший творчий конкурс серед студентів першого року навчання Вінницького національного аграрного університету «Open yourself». У 2020 році даний конкурс відбувся 6 та 7 жовтня.

Неймовірна атмосфера, креативні режисерські рішення, різноманітність жанрів, високий рівень виконавської майстерності, вражаюча сценічна культура, масовість та організованість – саме це вирізняло цьогорічний конкурс художньої творчості. Члени журі були одностайними, що з кожним роком зростає рівень виконавців, а розмаїття талантів наших студентів нікого не залишає байдужим. Взяли участь у конкурсі майже 200 студентів, які вперше переступили поріг закладу вищої освіти. Велика кількість з них стала переможцями та дипломантами.

Карантинні заходи не дозволили традиційно відзначити 38 річницю з Дня заснування університету, проте більше 200 студентів та науково-педагогічних працівників було відзначено грамотами та грошовими винагородами.

18 грудня 2020 року творчі колективи ВНАУ урочисто привітали колектив університету з прийдешнім Новим роком та Різдвом Христовим.

12 лютого 2021 року, в день храмового свята у стінах Вінницького національного аграрного університету прочитали спільну молитву Трьом Святителям Василію Великому, Григорію Богослову, Іоанну Золотоустому, у якій взяли участь керівництво університету, професорсько-викладацький склад, студентство та митрополит Вінницький і Барський Варсонофій, Митрополит Могилів-Подільський і Шаргородський Агапіт, настоятель Лядівського скельного чоловічого монастиря отець Антоній, секретар єпархії архім. Аркадій (Сенчуківський), прот. Валерій Швець та прот. Сергій Гудзенко.

Попросили, щоб святителі дарували сили і мудрості у всіх починаннях, допомоги у важливій справі навчання і виховання студентів, які хочуть отримати гарні знання і освіту, взаєморозуміння та єдності, яких сьогодні так бракує всім українцям.
Президент університету Григорій Калетнік, який побудував храм на території університету, привітав усіх зі світлим православним святом. Подякував високому духовенству за проведену молитву, за слова про єдність, про те, що маємо бути в нашій єдиній Україні неділимими.

Лише у дружбі та мирі будемо наставляти наших прекрасних студентів, і будемо тримати високий духовний рівень нашого університету.

6 березня 2021 року Вінницький національний аграрний університет радо зустрів у своїх стінах майбутніх абітурієнтів із двадцяти двох колишніх адміністративно-територіальних одиниць та трьох областей країни. Відвідали університет 564 майбутніх абітурієнтів, що свідчить про великий авторитет університету та високозатребуваність аграрних спеціальностей на сучасному ринку праці.

Кожен із абітурієнтів мав змогу відчути себе частинкою великої університетської родини, поринути у дружню та приємну атмосферу, яка була створена для усіх бажаючих познайомитися із нашим університетом. Спільними зусиллями студенти та викладачі створили безпечне середовище, адже всі студенти знаходяться на дистанційній освіті, а великі площі університету дозволили розбити гостей на малі групи та практично працювати в індивідуальному плані.

Тут на майбутніх абітурієнтів очікували 17 різноманітних локацій де можна було більше дізнатися про особливості вступу та познайомитися з усіма спеціальностями. Студентський актив кожного з шести факультетів радо ділився своїми знаннями та навичками здобутими під час навчання.

Виховна  робота  в  університеті: стан  і  шляхи  її  удосконалення

12659

Події у світлинах