logo
ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ space заснований у 1982 році

Оголошення про наукові конкурси

 

Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт «Кількісні методи в економіці»

 

Проєкт Scholarship Україна «Моя країна - моя відповідальність»

 

Всеукраїнський конкурс «Пріоритети розвитку людського капіталу та інститутів соціальної сфери»

 

XІ Міжнародний конкурс студентських наукових робіт «Кредитно-банківська система: історія, сучасність та перспективи розвитку»

ПОЛОЖЕННЯ про порядок проведення міжнародних конкурсів студентських наукових робіт у КНЕУ ім.В.Гетьмана

 

Конкурс на кращу наукову статтю, пов’язану із захистом людських прав

ПОЛОЖЕННЯ про конкурс на кращу наукову статтю, пов’язану із захистом людських прав

 

Конкурс стартапів «Ternopil Global Innovation Research» – 2024

ПОЛОЖЕННЯ про конкурс стартапів Тернопільського національного технічного університету ім. Івана Пулюя

 

VІІ Всеукраїнський конкурс студентських науково-популярних есе на тему: «Трансформація сучасної світосистеми»

 

IV Всеукраїнський конкурс наукових студентських робіт на тему "Революції Гідності" у межах здобуття Відзнаки імені Сергія Кемського

 

Міжнародний конкурс студентських наукових робіт «Black Sea Science 2024»

 

Конкурс для студентів України «Майбутнє України в наших руках»

 

Грант Scholarship

 

Міжнародний конкурс студентських наукових робіт з маркетингу

 

Міжнародний конкурс студентських наукових робіт «Управлінські, соціальні та поведінкові науки у реалізації засад розвитку»

 

Вебінари освітньої програми StarterNetwork

 

Конкурс стартапів "Start up прорив 2023"

 

Конкурс студентських наукових робіт з поліграфії та видавничої справи «Молодь і поліграфія»

 

Всеукраїнський конкурс наукових робіт серед молоді імені Олександра Яременка «Актуальні проблеми молодіжної та сімейної політики»

 

Стипендія для учнів та студентів!

 

ІІІ-й Всеукраїнський конкурс наукових робіт здобувачів вищої освіти та молодих учених
«Бізнес і права людини в Україні: проблеми та рішення під час війни та повоєнного відновлення»

 

Всеукраїнський студентський професійний творчий конкурс «Збереження родючості грунтів»

 

Всеукраїнський творчий конкурс студентських наукових робіт зі штучного інтелекту

 

Конкурс про премію ЮНЕСКО-Калінга за популяризацію сфери науки у 2023 році

 

Конкурс на здобуття премії імені С.З. ҐЖИЦЬКОГО

 

Міжнародний конкурс наукових робіт здобувачів вищої освіти за напрямом Public and Corporate Management

ПОЛОЖЕННЯ про проведення Міжнародного конкурсу наукових робіт здобувачів вищої освіти у Київському національному університеті технологій та дизайну

 

Всеукраїнський творчий конкурс наукових робіт «Еколого-біологічні проблеми України та екологічна безпека»

Положення про Всеукраїнський творчий конкурс наукових робіт «Еколого-біологічні проблеми України та екологічна безпека»

 

 Всеукраїнський творчий конкурс наукових робіт «Автоматизація процесів керування, приладобудування та комп’ютерно-інтегровані технології»

Положення про Всеукраїнський творчий конкурс наукових робіт «Автоматизація процесів керування, приладобудування та комп’ютерно-інтегровані технології»

 

Фестиваль інновацій: IT рішення, що змінять Україну

 

Грантовий конкурс від рекламної агенції IDMedia

 

XVІII Всеукраїнський конкурс наукових студентських робіт з актуальних проблем пакувальної індустрії у 2023 році

 

Премія Zayed Sustainability Prize

 

Всеукраїнський творчий конкурс наукових робіт
«Інформаційне забезпечення управлінської діяльності в умовах сучасних викликів та загроз»

 

YOUNG INNOVATION HACKATHON

 

Всеукраїнське інтелектуальне змагання серед студентів

Всеукраїнський конкурс студентських проєктів «Українська повоєнна логістика очима студентів»

 

Конкурс на присудження Премій Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим
у галузі фундаментальних і прикладних досліджень та наукових розробок

 

 

КОНКУРС НА ІМЕННІ СТИПЕНДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ ДЛЯ МОЛОДИХ УЧЕНИХ – ДОКТОРІВ НАУК НА 2024 РІК

Комітет Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій (далі – Комітет) інформує, що відповідно до Постанови Верховної Ради України від 05.02.2019 № 2676-VIII "Про іменні стипендії Верховної Ради України для молодих учених – докторів наук" розпочався етап формування, висунення та подання робіт на конкурс на іменні стипендії Верховної Ради України для молодих учених – докторів наук (далі Стипендії) на 2024 рік.

Комітет приймає роботи на конкурс на Стипендії на 2024 рік оформлені та подані відповідно до зазначеної Постанови та Інструкції з оформлення і подання документів на здобуття іменних стипендій Верховної Ради України для молодих учених - докторів наук, порядку їх розгляду та звітування стипендіатів (далі Інструкція), яка розроблена відповідно до пункту 1 Положення про іменні стипендії Верховної Ради України для молодих учених - докторів наук та затверджена Рішенням Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій від 15.12.2021, Протокол № 90.

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ КОНКУРСУ

На здобуття Стипендії можуть висуватися молоді вчені – громадяни України, які мають науковий ступінь доктора наук (підтверджується дипломом), збагатили науку визначними здобутками, проводять важливі фундаментальні та/або прикладні наукові дослідження, мають намір і змогу виконувати в Україні стипендіальну наукову (науково-технічну) роботу та вік яких на весь час отримання Стипендії не перевищує 40 років включно (до 31 грудня 2024 року включно конкурсантам не має виповнитися 41 рік). Конкурсна наукова (науково-технічна) робота повинна мати високий ступінь готовності й оцінюватися як потенційно видатне наукове досягнення, яке може бути завершене протягом року отримання Стипендії і вирішуватиме конкретні завдання, що відповідають інтересам і очікуванням громадян, територіальних громад, українського суспільства, Верховної Ради України, а також сприятиме розвитку науки, суспільному прогресу, формуванню високого рівня національної безпеки і оборони України.

Щороку на конкурсних засадах призначається 50 іменних стипендій Верховної Ради України для молодих учених – докторів наук із щомісячною виплатою кожної у розмірі п’яти прожиткових мінімумів для працездатних осіб, встановлених на 1 січня року отримання Стипендії.

Стипендія може призначатися повторно, але не раніше ніж через два роки після отримання попередньої Стипендії і на виконання нових наукових (науково-технічних) робіт, при цьому назви та періоди виконання попередніх стипендіальних робіт Верховної Ради України, їх короткий опис із зазначенням отриманих результатів наводяться претендентом у поданні.

Висунення та подання робіт на Стипендію на 2024 рік проходять такі етапи.

1. Підготовчий етап.
Оформлення роботи молодими вченими – докторами наук відповідно до вимог Інструкції та Положення (https://kno.rada.gov.ua/documents/st_vr/n_ak_st/75468.html).
Претендент на здобуття Стипендії подає до вченої (наукової, науково-технічної, технічної) ради (далі – Вчена рада) заяву про розгляд його подання та відповідні документи.
Молоді вчені – доктори наук не можуть протягом одного року:
- подавати роботи одночасно на конкурси з отримання Стипендії та Премії Верховної Ради України молодим ученим (одноосібно або у складі колективу співавторів);
- подавати одну і ту ж конкурсну наукову (науково-технічну) роботу на Стипендію та інші стипендії, кошти на які виділяються з Державного бюджету України;
- подавати кілька робіт на конкурси з отримання Стипендії.
У разі порушення цих вимог усі подання такого вченого будуть зняті з розгляду.

2. Висунення роботи на отримання Стипендії Вченою радою.
Молоді вчені – доктори наук подають наукову (науково-технічну) роботу на розгляд Вченої ради за місцем основної роботи або за місцем роботи за сумісництвом.
Вчена рада розглядає подання претендента на підставі його заяви, а також за письмовими рекомендаціями щодо актуальності та важливості конкурсної роботи не менш як двох докторів наук, особисто обізнаних з науковими досягненнями та здібностями кандидата на Стипендію. Рекомендація має характеризувати насамперед конкурсну роботу, а також досягнення, здібності та можливості конкурсанта. Електронна копія цих рекомендацій зберігається також у конкурсантів і використовується після перемоги в конкурсі для оформлення реєстраційної картки в УкрІНТЕІ.
Вчена рада не може протягом одного року:
- висувати кандидатуру молодого вченого – доктора наук на отримання Стипендії та його роботи (або роботи колективу науковців за участю цього вченого) на присудження Премії Верховної Ради України молодим ученим;
- висувати одну і ту ж конкурсну наукову (науково-технічну) роботу молодого вченого на Стипендію та інші стипендії, кошти на які виділяються з Державного бюджету України;
- висувати кілька робіт молодого вченого – доктора наук на отримання Стипендії.
Вчена рада визначає відповідність документів претендента вимогам Положення та Інструкції і приймає рішення про висунення претендента та його конкурсної наукової (науково-технічної) роботи на здобуття Стипендії таємним голосуванням. Претендент на Стипендію участі у голосуванні не бере, про що зазначається у протоколі.

3. Подання роботи науковою установою.
Наукова установа на основі рішення Вченої ради готує клопотання про висунення претендента та його конкурсної наукової (науково-технічної) роботи на здобуття Стипендії та до 30 квітня включно подає це клопотання у двох примірниках разом з рішенням Вченої ради, матеріалами претендента та однією електронною копією документів на флеш носії із супровідним листом до Міністерства освіти і науки України або за підпорядкуванням до Національної академії наук України, національних галузевих академій наук, відповідних центральних органів виконавчої влади. Подання надсилається тільки до одного із зазначених органів.
Міністерство освіти і науки України може приймати конкурсні роботи на присудження Стипендії від усіх наукових установ або організацій, закладів вищої освіти, підприємств України не залежно від форми власності та підпорядкування, у яких сформовані та діють наукові підрозділи і вчені (наукові, науково-технічні, технічні) ради у відповідності із Законом України «Про наукову і науково-технічну діяльність», окрім робіт, які містять або можуть містити відомості, що становлять державну таємницю.

4. Рекомендація роботи і подання МОН України, академіями та ЦОВВ.
Міністерство освіти і науки України, Національна академія наук України, національні галузеві академії наук, відповідні центральні органи виконавчої влади розглядають матеріали претендентів на здобуття Стипендії, приймають рішення про їх технічну й змістовну відповідність вимогам Положення та цієї Інструкції і рекомендацію претендентів та їх наукових (науково-технічних) робіт на отримання Стипендії.
Технічна відповідність проявляється у перевірці документів щодо належного їх оформлення, змістовна – у підтвердженні, що робота має високий ступінь готовності й оцінюється як потенційно видатне наукове досягнення, яке може бути завершене протягом року отримання Стипендії і вирішуватиме конкретні завдання, що відповідають інтересам і очікуванням громадян, територіальних громад, українського суспільства, Верховної Ради України, а також сприятиме розвитку науки, суспільному прогресу, формуванню високого рівня національної безпеки і оборони України.

Водночас наголошуємо, що документи та інформація щодо претендентів та їх робіт, на флеш носії та у паперовому вигляді мають бути ідентичними.

Документи та роботи подаються на адресу: кім. 304, проспект Перемоги, 10, м. Київ, 01135, директорат науки та інновацій, Міністерство освіти і науки України до 30 квітня включно.

Звертаємо увагу що відповідно до рішення Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій (протокол № 16 від 09.03.2023 року) затверджено 5 тематик конкурсних робіт на призначення іменних стипендій Верховної Ради України для молодих учених - докторів наук на 2024 рік:
1) Соціально-педагогічна та психологічна реабілітація дітей, які постраждали внаслідок воєнних дій.
2) Реформування національної системи оплати праці вчителів в Україні.
3) Розвиток Національної системи кваліфікацій та її вплив на забезпечення взаємодії системи освіти та ринку праці, стимулювання системи освіти впродовж життя.
4) Правове регулювання і забезпечення підтримки наукової та інноваційної діяльності, державно-приватного партнерства у сфері науки в Україні
5) Вимірювання та компенсація освітніх втрат дітей в Україні.

Рішення про тематики конкурсних робіт з питань розроблення проектів законодавчих та нормативно-правових актів на іменні стипендії Верховної Ради України для молодих учених докторів наук на 2024 рік та конкурсний відбір за 2023 рік

ІНСТРУКЦІЯ

Додатки до Інструкції

 

V Всеукраїнський студентський конкурс бізнес-проєктів «Бізнес-трамплін»

 

IX конкурс соціального проєкту для студентів «Scholarship в Україні»

 

Міжнародний студентський професійний творчий конкурс «Аграрні науки та продовольство»

 

Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт
«Особистість – суспільство – війна: суспільнополітичні, психологічні, соціокультурні аспекти»

 

Міжнародний конкурс студентських наукових робіт "Black Sea Science 2023"

 

Всеукраїнський шекспірівський конкурс студентських дослідницьких і креативних проєктів імені Віталія Кейса

  

Формування, висунення та подання робіт на Премію Верховної Ради України

молодим ученим за 2023 рік

 

BNEF (Bloomberg New Energy Finance) Pioneers

 

Щорічний конкурс есе WTO Essay Award

 

 VII-й конкурс наукових статей «Мистецтво жити разом-2021»

 

 

 

Конкурс української премії, яка є частиною глобальної програми L’OREAL-UNESCO «Для жінок у науці»

 

 Грант на кращий проєкт з метою посилення боротьби з антибіотикорезистентністю в тваринництві

 

 

 

Конкурс до 25-ї річниці Конституції України серед студентів та молодих науковців на найкращу наукову роботу
за напрямами досліджень щодо розвитку конституційно-правового регулювання

 

Хакатон на розробку технології, яка допоможе збирати від 12 кг сирої мальви за день роботи (8 годин), не пошкоджуючи квітку

 

Щорічний конкурс «Молодий вчений року»

 

Всеукраїнський шекспірівський конкурс студентських дослідницьких і креативних проєктів імені Віталія Кейса

 

Конкурс ECO-FRIENDLY стартап-проєктів

 

Конкурс на здобуття Золотої медалі імені В.І. Вернадського НАН України, премій імені видатних учених НАН України,
а також премій для студентів закладів вищої освіти і молодих учених

 

Шостий сезон конкурсу стартап-проєктів у галузі інформаційних технологій - IT EUREKA

 

IX Всеукраїнська науково-технічна виставка-конкурс молодіжних інновацій та творчих проєктів
"Майбутнє України"

 

 

Всеукраїнський конкурс наукових робіт
«Соціально відповідальне ведення бізнесу – складова сталого розвитку»

 

Конкурс проєктів з виконання наукових досліджень і розробок «Наука для безпеки і сталого розвитку України»

Додатки з умовами конкурсу

 

Конкурс на кращу монографію молодих вчених

 

Грант для студентів ЗВО України на написання статей на маркетингову тематику

 

Проєкт «Літопис здобутків молодих вчених за 30 років незалежності України»

 

Всеукраїнський студентський конкурс бізнес-проєктів «Бізнес-трамплін»

 

Конкурс на здобуття державних іменних стипендій найкращим молодим вченим
для увічнення подій Революції Гідності та вшанування подвигу Героїв України – Героїв Небесної Сотні

 

Всеукраїнський конкурс творчих і наукових робіт "Прокурор майбутнього"

 

 

Конкурс студентських наукових робіт «Black Sea Science 2022»

 

Всеукраїнський (національний) конкурс наукових та навчальних видань
«Відкрита наука, сталий розвиток та інноваційні технології»

 

Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей
у 2021-2022 навчальному році

Наказ ректора ВНАУ "Про підготовку та проведення першого туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт
з галузей знань і спеціальностей у 2021-2022 навчальному році"

Додаток 1

Додаток 2

Додаток 3

Додаток 4

 

Міжнародний конкурс студентських наукових робіт

 

Міжнародний конкурс студентських наукових робіт «Управлінські, соціальні та поведінкові науки у реалізації засад сталого розвитку»

 

Конкурс студентських есе «ЗБЕРЕЖІМО ҐРУНТИ РІДНОЇ УКРАЇНИ»
Приурочено до Міжнародного дня ґрунтів (World Soil Day)

 

Sсience&Business Demo Day для науковців, стартаперів та підприємців
на ранніх стадіях розвитку у галузі наукоємних інновацій та технологій

 

IV Всеукраїнський конкурс наукових студентських робіт на здобуття
Відзнаки імені Героя Небесної Сотні Сергія Кемського

 

Премія Верховної Ради України молодим ученим

 

Всеукраїнський конкурс на краще правниче видання

 

XVII Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з актуальних проблем пакувальної індустрії у 2022 році

 

Щорічний конкурс «Молодий вчений року»

 

Конкурс щодо обрання членів Наукової ради Національного фонду досліджень України

 

10 інноваційних стартапів на Міжнародному саміті «Start-up BW Summit 2022»

 

Оновлення бази експертів з розгляду проєктів наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок

 

ІІ-й Всеукраїнський конкурс наукових робіт здобувачів вищої освіти та молодих вчених

«Бізнес і права людини в Україні: проблеми та рішення під час війни та повоєнного відновлення»

 

КОНКУРС НА ЗДОБУТТЯ ПРЕМІЙ ІМЕНІ ВИДАТНИХ УЧЕНИХ УКРАЇНИ У 2022 РОЦІ

КОНКУРС НА ЗДОБУТТЯ ЗОЛОТОЇ МЕДАЛІ ІМЕНІ В.І.ВЕРНАДСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ

КОНКУРС НА ЗДОБУТТЯ ПРЕМІЙ ДЛЯ МОЛОДИХ УЧЕНИХ І СТУДЕНТІВ
ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЗА КРАЩІ НАУКОВІ РОБОТИ

 

Конкурс студентських наукових робіт «Молодь і поліграфія»

 

Конкурс GlushkovCYBER

 

Конкурс для студентів громадян України (за підтримки BITONFEED)

Хакатон із фокусом на мінеральні та металургійні процеси для сталого розвитку
«Raw Materials Hackathon: Change4Future»

8028

Події у світлинах