logo
ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ space заснований у 1982 році

Факультет технології виробництва і переробки продукції тваринництва

Місцезнаходження:м. Вінниця, просп. Юності, 8
Emailtechnologvnau@gmail.com

Факультет здійснює підготовку бакалаврів та магістрів за спеціальностями: "Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва", "Харчові технології",  "Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза". 

Чудак Роман Андрійович

Чудак Роман Андрійович

Декан факультету

доктор сільськогосподарських наук, професор

Факультет технології виробництва і переробки продукції тваринництва готує бакалаврів та магістрів за спеціальностями:

  • Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва;
  • Харчові технології;
  • Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза.

Сьогодні успішну діяльність на факультеті ведуть його учорашні випускники: д. с.-г. наук, професори Чудак Р.А., к. с.-г. н., доценти Берник І.М., Скоромна О.І., Побережець Ю.М., Разанова О.П., Огороднічук Г.М., Льотка Г.І., Новгородська Н.В., фахівець Фабіянська О.Л.

Навчально-виховний процес на факультеті забезпечують штатні науково-педагогічні працівники, та ті, що працюють за сумісництвом. Кафедри факультету очолюють доктори наук, професори, кандидати наук, доценти.

Всі науково-педагогічні працівники факультету відповідають профілю і напрямку дисциплін, що викладають, мають стаж науково-педагогічної роботи та практичний досвід.

Стратегія кадрового розвитку факультету ТВіППТтаВ передбачає створення необхідного резерву кадрів та нарощування необхідного кадрового потенціалу, її вирішення передбачається такими шляхами:

  • підготовка та підвищення кваліфікації наявного на факультеті науково-педагогічного складу з метою професійного росту;
  • залучення до навчально-методичної роботи на факультеті висококваліфікованих викладачів, науковців;
  • підготовка науково-педагогічних кадрів через аспірантуру і докторантуру університету.

З метою підвищення фахового рівня та реалізації науково-педагогічного потенціалу випускників магістратури на факультеті відкрита аспірінтура за спеціальностями:

  • Годівля тварин і технологія кормів;
  • Технологія виробництва продукції тваринництва;
  • Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза.

Матеріально-технічна база факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва та ветеринарії формується в напрямі створення сучасних умов для успішного навчання студентів, магістрантів і аспірантів, проведення наукової роботи, розвитку творчої діяльності та підвищення фахового рівня професорсько-викладацького складу.

У своїй діяльності колектив факультету прагне до високої якості підготовки фахівців, яка б відповідала європейським стандартам, тому випускники факультету знаходять себе на ринку праці і успішно реалізують у сфері виробництва та переробки продукції тваринництва.

На сьогодні понад 100 випускників факультету працюють на підприємствах Вінницької області, більшість з яких займає посади керівників господарств, головних зоотехніків, головних технологів підприємств з переробки продукції тваринництва.

Підвищенню якості навчальної роботи сприяє також організація обміну науково-педагогічними працівниками з вузами-партнерами з України та зарубіжних країн, що гарантується укладанням відповідних угод про співробітництво.

Колектив факультету прагне до високої якості підготовки фахівців, яка б відповідала європейським стандартам, тому випускники факультету знаходять себе на ринку праці і успішно реалізують у сфері виробництва та переробки продукції тваринництва.

Значна частина наших випускників очолюють провідні сільськогосподарські підприємства України. В їх списку директори: ПСП АФ «Батьківщина» смт. Стрижавка Вінницького р-ну Безпалько В.Д.; філії «Передовик» ПРАТ ПК «Поділля» с. Довжок Ямпільського р-ну Вдовцов М.М.; СВК «Світанок» с. Вовчок Немирівський р-ну Синенький Ф.А.; СВАТ «Іллінецьке племпідприємство» Сироватко І.А.; ТОВ «Відродження» с. Цекинівка Ямпільського р-ну Ліцький В.О. та ін. Головним технологом на молокозаводі ТОВ «Люстдорф» працює Поліщук Л.В., на Немирівському молочному заводі - Котик Л., технологом Вапнярської філії ТОВ «Інтер фуд» – Дьякова В.В., начальником забійного та холодильного цеху ТОВ «Ковбаскофф» - Шевчук С.М.; технологом заводу «Технологія спецій» м. Сімферополь – Юрченко А.; лаборантом сирцеху Тульчинської філії ТОВ «Інтер Фуд» - Волощук Н.; лаборантом ВАТ «Літинський молочний завод» - Кіпорук А.Г.; майстром ковбасного цеху ТОВ «Ковінько-ковбаси» Фагуник М.І. Ряд випускників знайшли своє місце на філії «Переробний комплекс» ТОВ «Вінницька птахофабрика» у м. Ладижин. Це керівник дільниці Кобильченко О.Г.; майстри виробничих дільниць Гловацька С.М., Гловацький О.В., Забіяченко В.Б. та ін.

Студенти факультету ТВіППТтаВ Вінницького національного аграрного університету – завжди перспективні, за ними майбутнє і перспектива розвитку нашої держави!

Події у світлинах