logo
ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ space заснований у 1982 році

Факультет технології виробництва і переробки продукції тваринництва та ветеринарії

Місцезнаходження:м. Вінниця, просп. Юності, 8
Emailtechnologvnau@gmail.com

Факультет здійснює підготовку бакалаврів та магістрів за спеціальностями: "Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва", "Харчові технології",  "Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза". 

Чудак Роман Андрійович

Чудак Роман Андрійович

Декан факультету

доктор сільськогосподарських наук, професор

Факультет технології виробництва і переробки продукції тваринництва та ветеринарії готує бакалаврів та магістрів за спеціальностями:

  • Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва;
  • Харчові технології;
  • Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза.

Сьогодні успішну діяльність на факультеті ведуть його учорашні випускники: д. с.-г. наук, професори Чудак Р.А., Кучерявий В.П.; к. с.-г. н., доценти Берник І.М., Скоромна О.І., Побережець Ю.М., Разанова О.П., Огороднічук Г.М., Казьмірук Л.В., Льотка Г.І., Сироватко К.М., Новгородська Н.В., Поліщук Т.В., Ордіховська О.А., ст. викладач Варпіховський Р.Л., фахівці Сторожук І.В., Фабіянська О.Л.

Навчально-виховний процес на факультеті забезпечують штатні науково-педагогічні працівники, та ті, що працюють за сумісництвом. Кафедри факультету очолюють доктори наук, професори, кандидати наук, доценти.

Всі науково-педагогічні працівники факультету відповідають профілю і напрямку дисциплін, що викладають, мають стаж науково-педагогічної роботи та практичний досвід.

Стратегія кадрового розвитку факультету ТВіППТтаВ передбачає створення необхідного резерву кадрів та нарощування необхідного кадрового потенціалу, її вирішення передбачається такими шляхами:

  • підготовка та підвищення кваліфікації наявного на факультеті науково-педагогічного складу з метою професійного росту;
  • залучення до навчально-методичної роботи на факультеті висококваліфікованих викладачів, науковців;
  • підготовка науково-педагогічних кадрів через аспірантуру і докторантуру університету.

З метою підвищення фахового рівня та реалізації науково-педагогічного потенціалу випускників магістратури на факультеті відкрита аспірінтура за спеціальностями:

  • Годівля тварин і технологія кормів;
  • Технологія виробництва продукції тваринництва;
  • Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза.

Матеріально-технічна база факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва та ветеринарії формується в напрямі створення сучасних умов для успішного навчання студентів, магістрантів і аспірантів, проведення наукової роботи, розвитку творчої діяльності та підвищення фахового рівня професорсько-викладацького складу.

У своїй діяльності колектив факультету прагне до високої якості підготовки фахівців, яка б відповідала європейським стандартам, тому випускники факультету знаходять себе на ринку праці і успішно реалізують у сфері виробництва та переробки продукції тваринництва.

На сьогодні понад 100 випускників факультету працюють на підприємствах Вінницької області, більшість з яких займає посади керівників господарств, головних зоотехніків, головних технологів підприємств з переробки продукції тваринництва.

Підвищенню якості навчальної роботи сприяє також організація обміну науково-педагогічними працівниками з вузами-партнерами з України та зарубіжних країн, що гарантується укладанням відповідних угод про співробітництво.

Колектив факультету прагне до високої якості підготовки фахівців, яка б відповідала європейським стандартам, тому випускники факультету знаходять себе на ринку праці і успішно реалізують у сфері виробництва та переробки продукції тваринництва.

Значна частина наших випускників очолюють провідні сільськогосподарські підприємства України. В їх списку директори: ПСП АФ «Батьківщина» смт. Стрижавка Вінницького р-ну Безпалько В.Д.; філії «Передовик» ПРАТ ПК «Поділля» с. Довжок Ямпільського р-ну Вдовцов М.М.; СВК «Світанок» с. Вовчок Немирівський р-ну Синенький Ф.А.; СВАТ «Іллінецьке племпідприємство» Сироватко І.А.; ТОВ «Відродження» с. Цекинівка Ямпільського р-ну Ліцький В.О. та ін. Головним технологом на молокозаводі ТОВ «Люстдорф» працює Поліщук Л.В., на Немирівському молочному заводі - Котик Л., технологом Вапнярської філії ТОВ «Інтер фуд» – Дьякова В.В., начальником забійного та холодильного цеху ТОВ «Ковбаскофф» - Шевчук С.М.; технологом заводу «Технологія спецій» м. Сімферополь – Юрченко А.; лаборантом сирцеху Тульчинської філії ТОВ «Інтер Фуд» - Волощук Н.; лаборантом ВАТ «Літинський молочний завод» - Кіпорук А.Г.; майстром ковбасного цеху ТОВ «Ковінько-ковбаси» Фагуник М.І. Ряд випускників знайшли своє місце на філії «Переробний комплекс» ТОВ «Вінницька птахофабрика» у м. Ладижин. Це керівник дільниці Кобильченко О.Г.; майстри виробничих дільниць Гловацька С.М., Гловацький О.В., Забіяченко В.Б. та ін.

Студенти факультету ТВіППТтаВ Вінницького національного аграрного університету – завжди перспективні, за ними майбутнє і перспектива розвитку нашої держави!

Події у світлинах