logo
ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ space заснований у 1982 році

Факультет технології виробництва і переробки продукції тваринництва та ветеринарії

Місцезнаходження:м.Вінниця, вул. Сонячна 3, корпус 3
Телефон: (0432) 43-72-30, 355 (внутрішній)
Emailstockbreeding@vsau.vin.ua

Факультет здійснює підготовку бакалаврів та магістрів за спеціальностями: "Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва", "Харчові технології", "Водні біоресурси та аквакультура", "Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза". 

Скоромна Оксана Іванівна

Скоромна Оксана Іванівна

декан факультету

кандидат сільськогосподарських наук, доцент

Свою історію факультет технології виробництва і переробки продукції тваринництва та ветеринарії починає з 1982 року. Нині наукові дослідження на факультеті виконуються відповідно до пріоритетних напрямків розвитку АПК України, постійно здійснюється поточне і перспективне планування наукових досліджень і впровадження наукових розробок у сільськогосподарське виробництво та навчальний процес.

У своїй діяльності колектив факультету прагне до високої якості підготовки фахівців, яка б відповідала європейським стандартам, тому випускники факультету знаходять себе на ринку праці і успішно реалізують у сфері виробництва та переробки продукції тваринництва. На сьогодні понад 100 випускників факультету працюють на підприємствах Вінницької області, більшість з яких займає посади керівників господарств, головних зоотехніків, головних технологів підприємств з переробки продукції тваринництва.

Кадрове забезпечення навчального процесу на факультеті технології виробництва і переробки продукції тваринництва здійснюється шляхом ефективного використання наявного на факультеті науково-педагогічного персоналу, організацією його підготовки, підвищенням кваліфікації, створенням необхідного резерву кадрів, залученням до навчальної методичної роботи на факультеті висококваліфікованих викладачів, відомих науковців.

Підвищенню якості навчальної роботи сприяє також організація систематичного обміну науково-педагогічними працівниками з вузами-партнерами з України та зарубіжних країн, що гарантується укладанням відповідних угод про співробітництво.

У своїй діяльності колектив факультету прагне до високої якості підготовки фахівців, яка б відповідала європейським стандартам, тому випускники факультету знаходять себе на ринку праці і успішно реалізують у сфері виробництва та переробки продукції тваринництва.

Факультет технології виробництва і переробки продукції тваринництва та ветеринарії готує бакалаврів та магістрів за спеціальностями:

  • Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва;
  • Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва з фаховою програмою «Організація митного контролю продукції тваринництва;
  • Харчові технології та інженерія;
  • Водні біоресурси та аквакультура;
  • Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза. 

Нині понад 100 випускників факультету працюють на підприємствах Вінницької області, більшість з яких займає посади керівників господарств, головних зоотехніків, головних технологів підприємств з переробки продукції тваринництва.

Сьогодні успішну діяльність на факультеті ведуть його учорашні випускники: д. с.-г. наук, професори Чудак Р.А., Гуцол А.В., Кучерявий В.П.; к. с.-г. н., доценти Скоромна О.І., Постернак Л.І., Бережнюк Н.А., Огороднічук Г.М., Шевчук Т.В., Казьмірук Л.В., Добронецька В.О., Вознюк О.І., Гуцол Н.В., Льотка Г.І., Сироватко К.М., Дмитрук І.В., Суховуха С.М., Новгородська Н.В., Поліщук Т.В., Ордіховська О.А., Блащук В.В.; к. с.-г. н., ст. викладачі Непорочна О.Т., Подолян Ю.М., Балух Н.М., Трачук Є.Г.; к. с.-г. н., асистент Мисенко О.О.; асистенти: Коберська В.А., Варпіховський Р.Л., Шмалій А.П.; зав. лабораторіями: Сторожук І.В., Разанова О.П., Безносюк Н.О., Фабіянська О.Л.; ст. лаборант Горпинюк Т.А. Значна частина наших випускників очолюють провідні сільськогосподарські підприємства України. В їх списку директори: ПСП АФ «Батьківщина» смт. Стрижавка Вінницького р-ну Безпалько В.Д.; філії «Передовик» ПРАТ ПК «Поділля» с. Довжок Ямпільського р-ну Вдовцов М.М.; СВК «Світанок» с. Вовчок Немирівський р-ну Синенький Ф.А.; СВАТ «Іллінецьке племпідприємство» Сироватко І.А.; ТОВ «Відродження» с. Цекинівка Ямпільського р-ну Ліцький В.О. та ін. Головним технологом на молокозаводі ТОВ «Люстдорф» працює Поліщук Л.В., на Немирівському молочному заводі - Котик Л., технологом Вапнярської філії ТОВ «Інтер фуд» – Дьякова В.В., начальником забійного та холодильного цеху ТОВ «Ковбаскофф» - Шевчук С.М.; технологом заводу «Технологія спецій» м. Сімферополь – Юрченко А.; лаборантом сирцеху Тульчинської філії ТОВ «Інтер Фуд» - Волощук Н.; лаборантом ВАТ «Літинський молочний завод» - Кіпорук А.Г.; майстром ковбасного цеху ТОВ «Ковінько-ковбаси» Фагуник М.І. Ряд випускників знайшли своє місце на філії «Переробний комплекс» ТОВ «Вінницька птахофабрика» у м. Ладижин. Це керівник дільниці Кобильченко О.Г.; майстри виробничих дільниць Гловацька С.М., Гловацький О.В., Забіяченко В.Б.
Гордиться факультет і своїми випускниками, які займають провідні посади в інших сферах людської діяльності: директор фірми «Яско» з оптової та роздрібної торгівлі нафтопереробними продуктами (мережа АЗС), депутат Вінницької міської ради Скоромний І.О.; заступник голови Калинівської районної державної адміністрації, к. с.-г. н. Поліщук О.В.; голова селищної ради с. Клекотин Шаргородського р-ну Немировський В.І.; голова селищної ради с. Мурафа Шаргородського р-ну Св’ятий М.В.; директор фірми «Селекція-сервіс» Левандовський М.Р. та ін. 

Факультет технології виробництва і переробки продукції тваринництва з 2011 по 2012 рік очолював доктор с.- г. наук, професор Чудак Роман Андрійович.

З січня 2013 року декан факультету, кандидат сільськогосподарських наук, доцент Скоромна Оксана Іванівна. Кадрове забезпечення навчального процесу на факультеті технології виробництва і переробки продукції тваринництва здійснюється шляхом ефективного використання наявного на факультеті науково-педагогічного персоналу, організацією його підготовки, підвищенням кваліфікації, створенням необхідного резерву кадрів, залученням до навчальної методичної роботи на факультеті висококваліфікованих викладачів, відомих науковців. 

Навчально-виховний процес на факультеті забезпечують штатні науково-педагогічні працівники, та ті, що працюють за сумісництвом. П’ять кафедр факультету очолюють доктори наук, професори, кандидати наук, доценти. Рівень професорсько-викладацького складу факультету, що мають науковий ступінь складає 71,4%, з них доктори наук – 12%. Всі науково-педагогічні працівники факультету відповідають профілю і напрямку дисциплін, що викладають, мають великий стаж педагогічної роботи у вузах та практичний досвід. Кількість штатних працівників відповідає вимогам. Загальна штатна чисельність викладачів кафедр складає 67 чоловік. На випускових кафедрах всі викладачі мають базову освіту, необхідний стаж практичної і науково-методичної роботи, постійно працюють над підвищенням рівня кваліфікації.

Стратегія кадрового розвитку факультету ТВіППТВ передбачає створення необхідного резерву кадрів та нарощування необхідного кадрового потенціалу, її вирішення передбачається такими шляхами:

  • підготовка та підвищення кваліфікації наявного на факультеті науково-педагогічного складу з метою професійного росту; – залучення до навчально-методичної роботи на факультеті висококваліфікованих викладачів, науковців;
  • підготовка власних науково-педагогічних кадрів через аспірантуру і докторантуру. 

З метою підвищення фахового рівня та реалізації науково-педагогічного потенціалу випускників магістратури на факультеті відкрита аспірантура. 

В аспірантурі факультету готують кандидатів наук за спеціальностями:

  • 06.02.02 – Годівля тварин і технологія кормів;
  • 06.02.04 – Технологія виробництва продукції тваринництва;
  • 16.00.06 – Гігієна тварин та ветеринарна санітарія.

Аспірантура та докторантура створюють можливість поповнення факультету випускниками і інших вузів, які мають відповідну базову освіту, фахівцями-виробничниками, підвищенню якості навчальної і наукової роботи.

Матеріально-технічна база факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва формується в напрямі створення сучасних умов для успішного навчання студентів, магістрантів і аспірантів, проведення наукової роботи, розвитку творчої діяльності та підвищення кваліфікаційного рівня професорсько-викладацького складу.

Підвищенню якості навчальної роботи сприяє також організація систематичного обміну науково-педагогічними працівниками з вузами-партнерами з України та зарубіжних країн, що гарантується укладанням відповідних угод про співробітництво.

Студенти факультету ТВіППТВ Вінницького національного аграрного університету – найкращі, тому що за ними майбутнє і перспектива розвитку нашої держави!

Події у світлинах