logo
ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ space заснований у 1982 році

Галерея Вінницького національного аграрного університету

ІСТОРІЯ ТА СУЧАСНІСТЬ

Історія Вінницького національного аграрного університету

Найстрімкіший розвиток нашого університету пов’язується з іменем його нинішнього керівника Григорія Миколайовича Калетніка, якого у липні 2009 р. було призначено виконувачем обов’язки ректора. З його приходом вдвічі зросла кількість ліцензованих спеціальностей та напрямів підготовки студентів, відбулося відкриття спеціалізованої вченої ради із захисту дисертаційних робіт на здобуття наукового ступеня доктора і кандидата економічних наук. Разючі зміни відбулися у матеріально-технічній базі університету: було відремонтовано та утеплено навчальні корпуси, передано на баланс університету п’ятий корпус, наслідком чого стало збільшення та осучаснення аудиторного фонду, що дало можливість перейти з двозмінного навчання на однозмінне. Збільшилася кількість комп’ютерних класів, модернізувалося їх технічне забезпечення, впровадилися нові технології до навчального процесу, було реконструйовано університетську площу та паркову зону.

В університеті посилилася міжнародна співпраця з іноземними партнерами, відбулося поглиблення науково-дослідної діяльності, збільшилася кількість науково-педагогічних працівників з науковими ступенями та вченими званнями тощо. Враховуючи загальнодержавне і міжнародне визнання результатів діяльності Вінницького державного аграрного університету, його вагомий внесок у розвиток національної освіти і науки, Указом Президента України від 17 грудня 2009 року №1070/2009 було надано статус національного. На конференції трудового колективу в березні 2010 р. Г. М. Калетніка обрано ректором Вінницького національного аграрного університету, а в березні 2013 року – президентом університету. 

30067

Події у світлинах