logo
ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ space заснований у 1982 році

Вступ до магістратури

ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ  АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ОГОЛОШУЄ

Прийом студентів на навчання для здобуття

ступеня магістра на 2020-2021 навчальний рік

Денна та заочна форма навчання

 

 

До університету приймаються абітурієнти, які мають документ державного зразка про здобутий ступінь вищої освіти (бакалавр, спеціаліст, магістр).

 Університет готує фахівців за наступними спеціальностями:

– «Агрономія»;

– «Садівництво та виноградарство»*;

– «Садово-паркове господарство»;

– «Екологія»;

– «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва»;

– «Водні біоресурси та аквакультура»;

– «Харчові технології»;

– «Агроінженерія»;

– «Галузеве машинобудування»;

«Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»;

«Облік і оподаткування»;

«Фінанси, банківська справа та страхування»;

– «Економіка» (освітні програми: «Економічна кібернетика», «Міжнародна економіка», «Бізнес-аналітика»; «Економіка підприємства», «Економіка сталого розвитку об’єднаних територіальних громад»););

– «Менеджмент» (освітня програма «Менеджмент фермерських господарств»);

– «Публічне управління та адміністрування»;

– «Готельно-ресторанна справа» ;

– «Туризм»;

– «Право».

* тільки денна форма навчання.

Документи до університету на спеціальності:

 – «Агрономія», «Садівництво та виноградарство»*, «Садово-паркове господарство» «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва», «Водні біоресурси та аквакультура», «Агроінженерія» приймаються – на денну та заочну форми навчання з        10 серпня по 21 серпня 2020 року. Вступні фахові випробування та вступний іспит з іноземної мови проводяться:

 – на денну форму навчання з 22 серпня по 25 серпня 2020 року;

– на заочну форму навчання з 26 серпня по 31 серпня 2020 року.

Документи до університету на спеціальності:

 – «Екологія», «Харчові технології»; Галузеве машинобудування», «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка», «Облік і оподаткування», «Фінанси, банківська справа та страхування», «Економіка» Менеджмент», «Публічне управління та адміністрування», «Готельно-ресторанна справа», «Туризм», «Право» приймаються на денну та заочну форми навчання з 05 серпня по 22 серпня 2020 року. Вступні фахові випробування (крім спеціальності «Право») проводяться – на денну та заочну форми з 25 серпня по 26 серпня 2020 року.

Прийом документів для категорії осіб, які мають право складати вступні іспити до університету (замість єдиного вступного іспиту з іноземної мови та єдиного фахового вступного випробування) проводиться з 17 червня по 25 червня 2020 року.

При прийомі на навчання на основі здобутого ступеня вищої освіти (бакалавр, спеціаліст, магістр) для конкурсного відбору осіб враховуються:

– результати фахового вступного випробування;

– результати вступного іспиту з іноземної мови;

– середній бал додатку до диплома;

– додаткові бали (наявність наукових здобутків, тощо).

При вступі на денну та заочну форми навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальностями 101 «Екологія», 181 «Харчові технологія», 133 «Галузеве машинобудування», 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка», 241 «Готельно-ресторанна справа»; 242 «Туризм»; 051 «Економіка»; 071 «Облік і оподаткування»; 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»; 073 «Менеджмент»; 281 «Публічне управління та адміністрування» :

– реєстрація для складання єдиного фахового вступного іспиту з іноземної мови вступників розпочинається 12 травня 2020 року та закінчується о 18.00 годині 05 червня 2020 року;

– єдиний фаховий вступний іспит з іноземної мови проводиться 01 липня 2020 року;

– фахове вступне випробування проводиться 26 серпня 2020 року.

При вступі на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 081 «Право» на денну та заочну форми навчання:

– реєстрація для складання єдиного фахового вступного іспиту з іноземної мови та єдиного фахового вступного випробування вступників розпочинається 12 травня 2020 року та закінчується о 18.00 годині 05 червня 2020 року;

– єдиний фаховий вступний іспит з іноземної мови проводиться 01 липня 2020 року;

– єдине фахове вступне випробування проводиться 03 липня 2020 року.

Порядок реєстрації вступників для складання єдиного фахового вступного іспиту з іноземної мови та єдиного фахового вступного випробування, порядок їх організації та проведення визначається Міністерством освіти і науки України.

 Вступники подають особисто такі документи:

– заяву;

– копію документа державного зразка про здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) і додаток до нього;

– екзаменаційний листок та інформаційна картка про результати ЄВІ та ЄФВВ;

– чотири кольорових фотокартки розміром 3х4 см.

– копію документа про зміну прізвища (при необхідності);

– копію документів, що підтверджують наукові здобутки;

– копії документів, що дають право на пільги;

– копію паспорта;

– копію військового квитка або приписного посвідчення;

– копію ідентифікаційного номера.

 Одночасно з поданням копій документів вступники особисто пред’являють їх оригінали.

 Вступники подають документи в папці із зав’язками та чотири конверти з марками України.

 Абітурієнти можуть вступити до Вінницького національного аграрного університету для здобуття ступеня магістра на основі ступеня вищої освіти (бакалавр, спеціаліст, магістр), здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки), за умови успішного проходження додаткового вступного випробування з урахуванням середнього бала відповідного диплома.

 

Адреса

університету:

 21008  м. Вінниця, вул. Сонячна, 3

(корпус №1);

тел.: (0432) 46-74-37;

e-mail: pk_vnau@i.uawww.vsau.edu.ua

 Проїзд тролейбусом № 12, №13, № 14

та маршрутним таксі № 10А, 18А, 16

до зупинки «Аграрний університет»

14508

Події у світлинах