logo
ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ space заснований у 1982 році

Про університет

Нині українська земля потребує кваліфікованих аграріїв, людей, які розуміють і поважають її. Саме таких фахівців готує у своїх стінах Вінницький національний аграрний університет.

ВНАУ – потужний осередок освіти і науки із сучасною матеріально-технічною базою, розлогою мережею філій та наукових центрів, широко відомий в Україні та за кордоном.

Університет має у своєму складі: 3 навчально-наукових інститути – агротехнологій та природокористування; економіки та управління; миру, соціальних комунікацій та реабілітації; 8 факультетів: агрономії, садівництва та захисту рослин; екології, лісівництва та садово-паркового господарства; економіки, інформаційних технологій та сфери обслуговування; обліку, фінансів та аудиту; менеджменту та права; інженерно-технологічний; технології виробництва, переробки та робототехніки у тваринництві; ветеринарної медицини.

До структури ВНАУ також входять:  Відокремлений структурний підрозділ "Технологічно-промисловий фаховий коледж Вінницького національного аграрного університету", Відокремлений структурний підрозділ "Ладижинський фаховий коледж Вінницького національного аграрного університету", Відокремлений структурний підрозділ "Могилів-Подільський технолого-економічний фаховий коледж Вінницького національного аграрного університету", Відокремлений структурний підрозділ "Немирівський фаховий коледж будівництва, економіки та дизайну Вінницького національного аграрного університету", Відокремлений структурний підрозділ "Чернятинський фаховий коледж Вінницького національного аграрного університету".

Аграрний університет здійснює  підготовку за багатоступеневою системою: адаптація випускників шкіл до навчання у виші, підготовка молодших спеціалістів, бакалаврів, магістрів, кандидатів і докторів наук, докторів філософії.

Університет розширює горизонти співпраці із провідними українськими і світовими підприємствами та установами. Адже лише у такій співпраці можна підготувати справжнього висококваліфікованого фахівця, здатного успішно конкурувати на сучасному динамічному ринку праці.

ВНАУ активно розвиває систему дуальної форми навчання. Це можливість одночасно навчатися в університеті та працювати за спеціальністю, переймаючи досвід найкращих менторів провідних українських компаній – стейкхолдерів ВНАУ. Завдячуючи дуальній освіті покращується матеріально-технічна база Університету, відкриваються навчально-дослідні Центри.

Кращі студенти університету поглиблюють свої  теоретичні знання під час проходження виробничих практик та стажування у 16 навчальних закладах, на провідних  сільськогосподарських підприємствах Європи та США.

ВНАУ є провідним навчальним закладом України з впровадження сучасних інноваціних методик організації навчального процесу, електронних засобів навчання, тестового контролю залишкових знань тощо. Електронна система управління якістю освітньої діяльності "Сократ" є власною розробкою університету та глобальним інформаційним базисом для управління навчальним процесом; електронної підтримки бібліотеки; репозиторію університету; науково-консультативного освітнього середовища університету. 

Калетнік  Григорій Миколайович
Калетнік Григорій Миколайович

Сторінка президента університету

Детальніше

історія Університету

Ректорат

МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО

Міжнародна діяльність ВНАУ насичена, колоритна та багатогранна. Динамічна інтернаціональна співпраця є необхідною умовою інтегрування вузу в сім’ю європейських університетів, розвитку дружніх відносин з закордонними партнерами, зміцнені міжкультурних зв’язків. Університет є впізнаваним у міжнародному та має високий авторитет у вітчизняному науково-освітньому просторі, у тому числі зважаючи на відповідне позиціювання у найбільш відомих світових рейтингах. Географія міжнародного співробітництва ВНАУ України охоплює понад 54 країни світу.

pro-vnau-big
pro-vnau-big
pro-vnau-big
pro-vnau-big
pro-vnau-big
pro-vnau-big
pro-vnau-big

Відокремлені структурні підрозділи (коледжі)

Відокремлені структурні підрозділи (коледжі)

pro-vnau-koledgi

Мій університет

Новини університету

Події у світлинах