logo
ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ space заснований у 1982 році

Спеціалізовані вчені ради з присудження ступеня доктора філософії

6857

Загальна інформація 

Наказ МОН про створення спеціалізованої вченої ради

Мельник Ольга Сергіївна, головний спеціаліст відділу фінансово-господарського забезпечення Управління соціальної політики Барської районної державної адміністрації, тема дисертації: «Облікове забезпечення управління витратами на біологічні перетворення в рибництві» (071 Облік і оподаткування). Спеціалізована вчена рада ДФ 05.854.001 у Вінницькому національному аграрному університеті (м. Вінниця, вул. Сонячна, 3, ( 068 004-56-62). Науковий керівник: Іщенко Я. П., кандидат економічних наук, доцент кафедри обліку та оподаткування в галузях економіки Вінницького національного аграрного університету.

Захист відбудеться 16 грудня 2020 р. о 13:00 за адресою: Вінниця, вул. Сонячна, 3 

 

Анотація

Дисертація

Відгук офіційного опонента Замули І.В.

Відгук офіційного опнента Коцупатрого М.М.

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації

Аудіозапис захисту

Відеозапис захисту

Загальна інформація

Наказ МОН про створення спеціалізованої вченої ради

Томашук Інна Вікторівна, асистент кафедри економіки Вінницького національного аграрного університету, тема дисертації: «Підвищення ефективності використання ресурсного потенціалу сільських територій», (051  Економіка).  Спеціалізована вчена  ради  ДФ 05.854.002 у Вінницькому національному аграрному університеті (м. Вінниця, вул.  Сонячна,  3, тел. 0680045662). Науковий керівник: Гончарук І. В., кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економіки, проректор з наукової та  інноваційної діяльності Вінницького національного аграрного університету.

Захист відбудеться 15 грудня 2020 р. о 13:00 за адресою: Вінниця, вул. Сонячна, 3, ауд. 2632 (2 корпус Вінницького національного аграрного університету)

Анотація

Дисертація

Відгук офіційного опонента Ткачука В.А.

Відгук офіційного опонента Бондаренка В.М.

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації

Аудіозапис захисту

Відеозапис захисту

 

Загальна інформація

Наказ МОН про створення спеціалізованої вченої ради

Ярославський Анатолій Олександрович, менеджер з видачі фінансових гарантій Командитного Товариства КТ «Бізнес Гарант», тема дисертації: «Формування механізму управління економічною безпекою підприємств», (051 Економіка). Спеціалізована вчена рада ДФ 05.854.003 у Вінницькому національному аграрному університеті (м. Вінниця, вул. Сонячна, 3, ( 068 004-56-62). Науковий керівник: Правдюк Н. Л., доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри бухгалтерського обліку факультету обліку та аудиту Вінницького національного аграрного університету.

Захист відбудеться 18 лютого 2020 р. о 13:00 за адресою: Вінниця, вул. Сонячна, 3 

Анотація

Дисертація

Відгук офіційного опонента О. Сосновської 

Відгук офіційного опонента Л. Матвійчук

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації

Повідомлення про перенесення дати захисту дисертації Ярославського А. О.

Відеозапис захисту

Аудіозапис захисту

Наказ МОН про створення спеціалізованої вченої ради

Бурлака Сергій Андрійович, аспірант,  Вінницький національний аграрний університет, тема дисертації: «Підвищення ефективності використання машинних агрегатів при роботі на суміші палив», (133 Галузеве машинобудування).  Спеціалізована вчена  рада  ДФ 05.854.004 у Вінницькому національному аграрному університеті (м. Вінниця, вул.  Сонячна,  3, тел. 0679405634). Науковий керівник: Гунько І. В., кандидат технічних наук, доцент, проректор з науково-педагогічної та навчальної роботи Вінницького національного аграрного університету.

Захист дисертації відбудеться: 09.03.2021 р., 1300 год., м. Вінниця, вул. Сонячна, 3, Вінницький національний аграрний університет, корп. №2, ауд. 2632. 

Анотація

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації

Відгук офіційного опонента Барановського В.М.

Відгук офіційного опонента Шуляка М.Л.

Дисертація

Відеозапис

Аудіозапис

Загальна інформація

Наказ МОН про створення спеціалізованої вченої ради

Охота Юлія Володимирівна, аспірантка Вінницького національного аграрного університету, тема дисертації: «Ефективність розвитку та організаційно-економічне стимулювання підприємницької діяльності в АПК», (051 Економіка). Спеціалізована вчена рада ДФ 05.854.005 у Вінницькому національному аграрному університеті (м. Вінниця, вул. Сонячна, 3, тел. (067) 765-17-35). Науковий керівник: Калетнік Г.М., доктор економічних наук, професор, академік НААН України, завідувач кафедри адміністративного менеджменту та альтернативних джерел енергії факультету менеджменту та права Вінницького національного аграрного університету.

Захист відбудеться 20 серпня 2021 року о 10:00 год. за адресою: м. Вінниця, вул. Сонячна, 3, ауд. 2632 (2 корпус Вінницького національного аграрного університету).

Анотація

Дисертація

Відгук офіційного опонента Шпикуляка О.Г.

Відгук офіційного опонента Салькової І.Ю.

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації

Аудіозапис захисту

Відеозапис захисту

Загальна інформація

Наказ МОН про створення спеціалізованої вченої ради

Мостовенко Вольдемар Віталійович, начальник відділу досліджень та розвитку ТОВ «Сервісагротех», тема дисертації: «Формування продуктивності зерна гороху та його якісних показників залежно від вапнування, передпосівної обробки насіння та позакореневих підживлень в умовах Лісостепу правобережного» (201 Агрономія). Спеціалізована вчена рада ДФ 05.854.006 у Вінницькому національному аграрному університеті (м. Вінниця, вул. Сонячна, 3, (067 433-96-58). Науковий керівник: Дідур Ігор Миколайович, кандидат сільськогосподарських наук, доцент, декан факультету агрономії та лісівництва Вінницького національного аграрного університету.

Захист відбудеться 25.11.2021 р., 10.00 год. за адресою: м. Вінниця, вул. Сонячна, 3, Вінницький національний аграрний університет, корп. № 2, ауд. 2632.

Інформація про захист

Анотація

Дисертація

Відгук офіційного опонента Рожков А.О.

Відгук офіційного опонента Чинчик О.С.

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації

Аудіозапис захисту

Відеозапис захисту

Наказ МОН про створення спеціалізованої вченої ради

Болтовська Людмила Леонідівна, аспірантка Вінницького національного аграрного університету, тема дисертації: «Організаційно-економічні засади управління динамічними процесами м’ясопродуктового підкомплексу», (051 Економіка). Спеціалізована вчена ради ДФ 05.854.007 у Вінницькому національному аграрному університеті (м. Вінниця, вул. Сонячна, 3, тел. 0680045662). Науковий керівник: Ковальчук С.Я., кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економіки та підприємницької діяльності Вінницького національного аграрного університету.

Захист відбудеться 20 грудня 2021 року о 12:00 год. за адресою: м. Вінниця, вул. Сонячна, 3, ауд. 2632 (2 корпус Вінницького національного аграрного університету).

Інформація про захист

Анотація

Дисертація

Відгук офіційного опонента Свиноуса І.В.

Відгук офіційного опонента Данкевича Є.М.

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації

Аудіозапис захисту

Відеозапис захисту

Загальна інформація

Наказ МОН про створення спеціалізованої вченої ради

Бондаренко-Берегович Валерія Валентинівна, старший судовий експерт Вінницького науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України, тема дисертації: «Управління економічною безпекою підприємств хлібопекарської галузі» (051 Економіка). Спеціалізована вчена рада ДФ 05.854.008 у Вінницькому національному аграрному університеті (м. Вінниця, вул. Сонячна, 3, тел. 068 004-56-62). Науковий керівник: Польова Олена Леонідівна, доктор економічних наук, доцент, в.о. завідувача кафедри аналізу та аудиту факультету обліку та аудиту Вінницького національного аграрного університету.

Захист дисертації планується: 29.09.21 р., 1100 год., м. Вінниця, вул. Сонячна 3, Вінницький національний аграрний університет, корп.№2, ауд. 2632.

Інформація про захист

Анотація

Дисертація

Відгук офіційного опонента Аванесової Н.Е.

Відгук офіційного опонента Сосновської О.О.

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації

Аудіозапис захисту

Відеозапис захисту

Загальна інформація

Наказ МОН про створення спеціалізованої вченої ради

Ткаченко Тетяна Юріївна, тема дисертації: «Вплив різного рівня лізину в раціонах свиней із консервованим вологим зерном кукурудзи на показники забою та якість продукції» (204 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва). Спеціалізована вчена рада ДФ 05.854.009 у Вінницькому національному аграрному університеті (м. Вінниця, вул. Сонячна, 3, 0979423962. Науковий керівник: Кулик Михайло Федорович, д.с.-г. наук, професор, професор кафедри технології виробництва, переробки продукції тваринництва та годівлі Вінницького національного аграрного університету.

Захист дисертації відбудеться: 17.12.2021 р., 13.30 год., м. Вінниця, вул. Сонячна, 3, Вінницький національний аграрний університет, корп. №2, ауд. 2632.

Інформація про захист

Анотація

Дисертація

Відгук офіційного опонента Бомко В.С.

Відгук офіційного опонента Савчука І.М.

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації

Аудіозапис захисту

Відеозапис захисту

Загальна інформація

Наказ МОН про створення спеціалізованої вченої ради

Вугляр Василь Сергійович, тема дисертації: «Продуктивність, перетравність корму та якість м’яса свиней за згодовування білково-вітамінно-мінеральної добавки» (204 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва). Спеціалізована вчена рада ДФ 05.854.010 у Вінницькому національному аграрному університеті (м. Вінниця, вул. Сонячна, 3, 0979423962). Науковий керівник: Сироватко К.М., к.с.-г. наук, доцент, доцент кафедри технології виробництва, переробки продукції тваринництва та годівлі Вінницького національного аграрного університету.

Захист дисертації відбудеться: 17.12.2021 р., 10.30 год., м. Вінниця, вул. Сонячна, 3, Вінницький національний аграрний університет, корп. № 2, ауд. 2632.

Інформація про захист

Анотація

Дисертація

Відгук офіційного опонента Бомко В.С.

Відгук офіційного опонента Савчук І.М.

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації

Аудіозапис захисту

Відеозапис захисту

Кричковський Вадим Юрійович, тема дисертації: «Ефективність використання дигестату біогазових станцій при вирощуванні кукурудзи, моркви та буряків столових в умовах Лісостепу правобережного» (201 Агрономія). Спеціалізована вчена рада ДФ 05.854.011 у Вінницькому національному аграрному університеті (м. Вінниця, вул. Сонячна, 3). Науковий керівник: Паламарчук В.Д., д.с.-г.н., доцент, доцент кафедри рослинництва, селекції та біоенергетичних культур Вінницького національного аграрного університету.

Контактна особа – завідувач відділу аспірантури і докторантури Світлана Логінова
E-mail: postgrad.doctoral2022@gmail.com
Номер телефону: (0432) 46-56-52

Інформація про захист

Захист дисертації відбудеться: 04 серпня 2022 року, початок о 14:00 год.

Захист відбудеться за адресою: м. Вінниця, вул. Сонячна, 3, Вінницький національний аграрний університет, корп. № 2, ауд. 2632.

Спеціалізовану раду ДФ 05.854.011 утворено відповідно до рішення Вченої ради Вінницького національного аграрного університету від 27.05.2022 р., протокол № 11 та затверджено наказом ректора Вінницького національного аграрного університету від 27.05.2022 р. № 21а у такому складі:

Голова разової ради:
Вдовенко Сергій Анатолійович, д.с.-г.н., професор, Вінницький національний аграрний університет.

Рецензенти:
Дідур Ігор Миколайович, к.с.-г.н., доцент, Вінницький національний аграрний університет.

Рецензія Дідура І.М.
Рецензія Дідура І.М. підписана кваліфікованим електронним підписом

Паламарчук Інна Іванівна, к.с.-г.н., доцент, Вінницький національний аграрний університет.

Рецензія Паламарчук І.І.
Рецензія Паламарчук І.І. підписана кваліфікованим електронним підписом

Офіційні опоненти:
Грабовський Микола Борисович, д.с.-г.н., професор, Білоцерківський національний аграрний університет.

Відгук Грабовського М.Б.
Відгук Грабовського М.Б. підписаний кваліфікованим електронним підписом

М՚ялковський Руслан Олександрович, д.с.-г.н., професор, Заклад вищої освіти «Подільський державний університет».

Відгук М՚ялковського Р.О.
Відгук М՚ялковського Р.О. підписаний кваліфікованим електронним підписом

Файл дисертації

Дисертація Кричковського В.Ю.

Дисертація Кричковського В.Ю. підписана кваліфікованим електронним підписом

Відео трансляції офіційного захисту: https://youtu.be/TBtzOK74hYQ

Рішення разової ради Кричковського В.Ю.

Події у світлинах