logo
ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ space заснований у 1982 році

Спеціалізовані вчені ради з присудження ступеня доктора філософії

11440

Загальна інформація 

Наказ МОН про створення спеціалізованої вченої ради

Мельник Ольга Сергіївна, головний спеціаліст відділу фінансово-господарського забезпечення Управління соціальної політики Барської районної державної адміністрації, тема дисертації: «Облікове забезпечення управління витратами на біологічні перетворення в рибництві» (071 Облік і оподаткування). Спеціалізована вчена рада ДФ 05.854.001 у Вінницькому національному аграрному університеті (м. Вінниця, вул. Сонячна, 3, ( 068 004-56-62). Науковий керівник: Іщенко Я. П., кандидат економічних наук, доцент кафедри обліку та оподаткування в галузях економіки Вінницького національного аграрного університету.

Захист відбудеться 16 грудня 2020 р. о 13:00 за адресою: Вінниця, вул. Сонячна, 3 

 

Анотація

Дисертація

Відгук офіційного опонента Замули І.В.

Відгук офіційного опнента Коцупатрого М.М.

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації

Аудіозапис захисту

Відеозапис захисту

Загальна інформація

Наказ МОН про створення спеціалізованої вченої ради

Томашук Інна Вікторівна, асистент кафедри економіки Вінницького національного аграрного університету, тема дисертації: «Підвищення ефективності використання ресурсного потенціалу сільських територій», (051  Економіка).  Спеціалізована вчена  ради  ДФ 05.854.002 у Вінницькому національному аграрному університеті (м. Вінниця, вул.  Сонячна,  3, тел. 0680045662). Науковий керівник: Гончарук І. В., кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економіки, проректор з наукової та  інноваційної діяльності Вінницького національного аграрного університету.

Захист відбудеться 15 грудня 2020 р. о 13:00 за адресою: Вінниця, вул. Сонячна, 3, ауд. 2632 (2 корпус Вінницького національного аграрного університету)

Анотація

Дисертація

Відгук офіційного опонента Ткачука В.А.

Відгук офіційного опонента Бондаренка В.М.

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації

Аудіозапис захисту

Відеозапис захисту

 

Загальна інформація

Наказ МОН про створення спеціалізованої вченої ради

Ярославський Анатолій Олександрович, менеджер з видачі фінансових гарантій Командитного Товариства КТ «Бізнес Гарант», тема дисертації: «Формування механізму управління економічною безпекою підприємств», (051 Економіка). Спеціалізована вчена рада ДФ 05.854.003 у Вінницькому національному аграрному університеті (м. Вінниця, вул. Сонячна, 3, ( 068 004-56-62). Науковий керівник: Правдюк Н. Л., доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри бухгалтерського обліку факультету обліку та аудиту Вінницького національного аграрного університету.

Захист відбудеться 18 лютого 2020 р. о 13:00 за адресою: Вінниця, вул. Сонячна, 3 

Анотація

Дисертація

Відгук офіційного опонента О. Сосновської 

Відгук офіційного опонента Л. Матвійчук

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації

Повідомлення про перенесення дати захисту дисертації Ярославського А. О.

Відеозапис захисту

Аудіозапис захисту

Наказ МОН про створення спеціалізованої вченої ради

Бурлака Сергій Андрійович, аспірант,  Вінницький національний аграрний університет, тема дисертації: «Підвищення ефективності використання машинних агрегатів при роботі на суміші палив», (133 Галузеве машинобудування).  Спеціалізована вчена  рада  ДФ 05.854.004 у Вінницькому національному аграрному університеті (м. Вінниця, вул.  Сонячна,  3, тел. 0679405634). Науковий керівник: Гунько І. В., кандидат технічних наук, доцент, проректор з науково-педагогічної та навчальної роботи Вінницького національного аграрного університету.

Захист дисертації відбудеться: 09.03.2021 р., 1300 год., м. Вінниця, вул. Сонячна, 3, Вінницький національний аграрний університет, корп. №2, ауд. 2632. 

Анотація

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації

Відгук офіційного опонента Барановського В.М.

Відгук офіційного опонента Шуляка М.Л.

Дисертація

Відеозапис

Аудіозапис

Загальна інформація

Наказ МОН про створення спеціалізованої вченої ради

Охота Юлія Володимирівна, аспірантка Вінницького національного аграрного університету, тема дисертації: «Ефективність розвитку та організаційно-економічне стимулювання підприємницької діяльності в АПК», (051 Економіка). Спеціалізована вчена рада ДФ 05.854.005 у Вінницькому національному аграрному університеті (м. Вінниця, вул. Сонячна, 3, тел. (067) 765-17-35). Науковий керівник: Калетнік Г.М., доктор економічних наук, професор, академік НААН України, завідувач кафедри адміністративного менеджменту та альтернативних джерел енергії факультету менеджменту та права Вінницького національного аграрного університету.

Захист відбудеться 20 серпня 2021 року о 10:00 год. за адресою: м. Вінниця, вул. Сонячна, 3, ауд. 2632 (2 корпус Вінницького національного аграрного університету).

Анотація

Дисертація

Відгук офіційного опонента Шпикуляка О.Г.

Відгук офіційного опонента Салькової І.Ю.

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації

Аудіозапис захисту

Відеозапис захисту

Загальна інформація

Наказ МОН про створення спеціалізованої вченої ради

Мостовенко Вольдемар Віталійович, начальник відділу досліджень та розвитку ТОВ «Сервісагротех», тема дисертації: «Формування продуктивності зерна гороху та його якісних показників залежно від вапнування, передпосівної обробки насіння та позакореневих підживлень в умовах Лісостепу правобережного» (201 Агрономія). Спеціалізована вчена рада ДФ 05.854.006 у Вінницькому національному аграрному університеті (м. Вінниця, вул. Сонячна, 3, (067 433-96-58). Науковий керівник: Дідур Ігор Миколайович, кандидат сільськогосподарських наук, доцент, декан факультету агрономії та лісівництва Вінницького національного аграрного університету.

Захист відбудеться 25.11.2021 р., 10.00 год. за адресою: м. Вінниця, вул. Сонячна, 3, Вінницький національний аграрний університет, корп. № 2, ауд. 2632.

Інформація про захист

Анотація

Дисертація

Відгук офіційного опонента Рожков А.О.

Відгук офіційного опонента Чинчик О.С.

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації

Аудіозапис захисту

Відеозапис захисту

Наказ МОН про створення спеціалізованої вченої ради

Болтовська Людмила Леонідівна, аспірантка Вінницького національного аграрного університету, тема дисертації: «Організаційно-економічні засади управління динамічними процесами м’ясопродуктового підкомплексу», (051 Економіка). Спеціалізована вчена ради ДФ 05.854.007 у Вінницькому національному аграрному університеті (м. Вінниця, вул. Сонячна, 3, тел. 0680045662). Науковий керівник: Ковальчук С.Я., кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економіки та підприємницької діяльності Вінницького національного аграрного університету.

Захист відбудеться 20 грудня 2021 року о 12:00 год. за адресою: м. Вінниця, вул. Сонячна, 3, ауд. 2632 (2 корпус Вінницького національного аграрного університету).

Інформація про захист

Анотація

Дисертація

Відгук офіційного опонента Свиноуса І.В.

Відгук офіційного опонента Данкевича Є.М.

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації

Аудіозапис захисту

Відеозапис захисту

Загальна інформація

Наказ МОН про створення спеціалізованої вченої ради

Бондаренко-Берегович Валерія Валентинівна, старший судовий експерт Вінницького науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України, тема дисертації: «Управління економічною безпекою підприємств хлібопекарської галузі» (051 Економіка). Спеціалізована вчена рада ДФ 05.854.008 у Вінницькому національному аграрному університеті (м. Вінниця, вул. Сонячна, 3, тел. 068 004-56-62). Науковий керівник: Польова Олена Леонідівна, доктор економічних наук, доцент, в.о. завідувача кафедри аналізу та аудиту факультету обліку та аудиту Вінницького національного аграрного університету.

Захист дисертації планується: 29.09.21 р., 1100 год., м. Вінниця, вул. Сонячна 3, Вінницький національний аграрний університет, корп.№2, ауд. 2632.

Інформація про захист

Анотація

Дисертація

Відгук офіційного опонента Аванесової Н.Е.

Відгук офіційного опонента Сосновської О.О.

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації

Аудіозапис захисту

Відеозапис захисту

Загальна інформація

Наказ МОН про створення спеціалізованої вченої ради

Ткаченко Тетяна Юріївна, тема дисертації: «Вплив різного рівня лізину в раціонах свиней із консервованим вологим зерном кукурудзи на показники забою та якість продукції» (204 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва). Спеціалізована вчена рада ДФ 05.854.009 у Вінницькому національному аграрному університеті (м. Вінниця, вул. Сонячна, 3, 0979423962. Науковий керівник: Кулик Михайло Федорович, д.с.-г. наук, професор, професор кафедри технології виробництва, переробки продукції тваринництва та годівлі Вінницького національного аграрного університету.

Захист дисертації відбудеться: 17.12.2021 р., 13.30 год., м. Вінниця, вул. Сонячна, 3, Вінницький національний аграрний університет, корп. №2, ауд. 2632.

Інформація про захист

Анотація

Дисертація

Відгук офіційного опонента Бомко В.С.

Відгук офіційного опонента Савчука І.М.

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації

Аудіозапис захисту

Відеозапис захисту

Загальна інформація

Наказ МОН про створення спеціалізованої вченої ради

Вугляр Василь Сергійович, тема дисертації: «Продуктивність, перетравність корму та якість м’яса свиней за згодовування білково-вітамінно-мінеральної добавки» (204 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва). Спеціалізована вчена рада ДФ 05.854.010 у Вінницькому національному аграрному університеті (м. Вінниця, вул. Сонячна, 3, 0979423962). Науковий керівник: Сироватко К.М., к.с.-г. наук, доцент, доцент кафедри технології виробництва, переробки продукції тваринництва та годівлі Вінницького національного аграрного університету.

Захист дисертації відбудеться: 17.12.2021 р., 10.30 год., м. Вінниця, вул. Сонячна, 3, Вінницький національний аграрний університет, корп. № 2, ауд. 2632.

Інформація про захист

Анотація

Дисертація

Відгук офіційного опонента Бомко В.С.

Відгук офіційного опонента Савчук І.М.

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації

Аудіозапис захисту

Відеозапис захисту

Кричковський Вадим Юрійович, тема дисертації: «Ефективність використання дигестату біогазових станцій при вирощуванні кукурудзи, моркви та буряків столових в умовах Лісостепу правобережного» (201 Агрономія). Спеціалізована вчена рада ДФ 05.854.011 у Вінницькому національному аграрному університеті (м. Вінниця, вул. Сонячна, 3). Науковий керівник: Паламарчук В.Д., д.с.-г.н., доцент, доцент кафедри рослинництва, селекції та біоенергетичних культур Вінницького національного аграрного університету.

Контактна особа – завідувач відділу аспірантури і докторантури Світлана Логінова
E-mail: postgrad.doctoral2022@gmail.com
Номер телефону: (0432) 46-56-52

Інформація про захист

Захист дисертації відбудеться: 04 серпня 2022 року, початок о 14:00 год.

Захист відбудеться за адресою: м. Вінниця, вул. Сонячна, 3, Вінницький національний аграрний університет, корп. № 2, ауд. 2632.

Спеціалізовану раду ДФ 05.854.011 утворено відповідно до рішення Вченої ради Вінницького національного аграрного університету від 27.05.2022 р., протокол № 11 та затверджено наказом ректора Вінницького національного аграрного університету від 27.05.2022 р. № 21а у такому складі:

Голова разової ради:
Вдовенко Сергій Анатолійович, д.с.-г.н., професор, Вінницький національний аграрний університет.

Рецензенти:
Дідур Ігор Миколайович, к.с.-г.н., доцент, Вінницький національний аграрний університет.

Рецензія Дідура І.М.
Рецензія Дідура І.М. підписана кваліфікованим електронним підписом

Паламарчук Інна Іванівна, к.с.-г.н., доцент, Вінницький національний аграрний університет.

Рецензія Паламарчук І.І.
Рецензія Паламарчук І.І. підписана кваліфікованим електронним підписом

Офіційні опоненти:
Грабовський Микола Борисович, д.с.-г.н., професор, Білоцерківський національний аграрний університет.

Відгук Грабовського М.Б.
Відгук Грабовського М.Б. підписаний кваліфікованим електронним підписом

М՚ялковський Руслан Олександрович, д.с.-г.н., професор, Заклад вищої освіти «Подільський державний університет».

Відгук М՚ялковського Р.О.
Відгук М՚ялковського Р.О. підписаний кваліфікованим електронним підписом

Файл дисертації

Дисертація Кричковського В.Ю.

Дисертація Кричковського В.Ю. підписана кваліфікованим електронним підписом

Відео трансляції офіційного захисту: https://youtu.be/TBtzOK74hYQ

Рішення разової ради Кричковського В.Ю.

Разова СВР ДФ 05.854.012 з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Чікова Іллі Анатолійовича на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки за спеціальністю 051 Економіка, утворена відповідно до рішення Вченої ради Вінницького національного аграрного університету від 30.09.2022 р., протокол № 2 та затверджено наказом ректора Вінницького національного аграрного університету від 30.09.2022 р. № 51а.

Тема дисертації: «Інноваційний механізм підвищення конкурентоспроможності аграрних підприємств».
Науковий керівник: Сахно А.А., д.е.н., професор, професор кафедри економіки та підприємницької діяльності Вінницького національного аграрного університету.

Контактна особа – завідувач відділу аспірантури і докторантури Світлана Логінова
E-mail: postgrad.doctoral2022@gmail.com
Номер телефону: (0432) 46-56-52

Інформація про захист
Захист дисертації відбудеться: 25 листопада 2022 року, початок о 10:30 год.

Захист відбудеться за адресою: м. Вінниця, вул. Сонячна, 3, Вінницький національний аграрний університет, корп. № 2, ауд. 2632.

Склад спеціалізованої вченої ради ДФ 05.854.012:

Голова разової ради:
Гончарук Інна Вікторівна, д.е.н., професор, Вінницький національний аграрний університет.

Рецензенти:
Хаєцька Ольга Петрівна, к.е.н., доцент, Вінницький національний аграрний університет;
Рецензія Хаєцької О.П.
Рецензія Хаєцької О.П. підписана кваліфікованим електронним підписом

Кубай Оксана Григорівна, к.е.н., доцент, Вінницький національний аграрний університет.
Рецензія Кубай О.Г.
Рецензія Кубай О.Г. підписана кваліфікованим електронним підписом

Офіційні опоненти:
Кучер Леся Юріївна, д.е.н., професор, Державний біотехнологічний університет;
Відгук Кучер Л.Ю.
Відгук Кучер Л.Ю. підписаний кваліфікованим електронним підписом

Салькова Ірина Юріївна, к.е.н., доцент, Національний авіаційний університет.
Відгук Салькової І.Ю.
Відгук Салькової І.Ю. підписаний кваліфікованим електронним підписом

Файл дисертації
Дисертація Чікова І.А.
Дисертація Чікова І.А. підписана кваліфікованим електронним підписом

Трансляція офіційного захисту
Посилання на трансляцію: https://youtu.be/WS3yuft3kvU

Рішення разової ради Чікова Іллі Анатолійовича

Разова СВР ДФ 05.854.013 з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Тітова Дениса Васильовича на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки за спеціальністю 051 Економіка, утворена відповідно до рішення Вченої ради Вінницького національного аграрного університету від 30.09.2022 р., протокол № 2 та затверджена наказом ректора Вінницького національного аграрного університету від 30.09.2022 р. № 50а.

Тема дисертації: «Організаційно-економічний механізм розвитку сільських територіальних громад в Україні».
Науковий керівник: Вдовенко Л.О., д.е.н., професор, завідувач кафедри фінансів, банківської справи та страхування Вінницького національного аграрного університету.

Контактна особа – завідувач відділу аспірантури і докторантури Світлана Логінова
E-mail: postgrad.doctoral2022@gmail.com
Номер телефону: (0432) 46-56-52

Інформація про захист
Захист дисертації відбудеться: 22 листопада 2022 року, початок о 10:00 год.

Захист відбудеться за адресою: м. Вінниця, вул. Сонячна, 3, Вінницький національний аграрний університет, корп. № 2, ауд. 2632.

Склад спеціалізованої вченої ради ДФ 05.854.013:

Голова разової ради:
Польова Олена Леонідівна, д.е.н., доцент, Вінницький національний аграрний університет.

Рецензенти:
Пронько Людмила Миколаївна, к.е.н., доцент, Вінницький національний аграрний університет;
Рецензія Пронько Л.М.
Рецензія Пронько Л.М. підписана кваліфікованим електронним підписом

Колесник Тетяна Василівна, к.е.н., доцент, Вінницький національний аграрний університет.
Рецензія Колесник Т.В.
Рецензія Колесник Т.В. підписана кваліфікованим електронним підписом

Офіційні опоненти:
Бондаренко Валерій Михайлович, д.е.н., професор, Вінницький торговельно-економічний інститут Державного торговельно-економічного університету;
Відгук Бондаренка В.М.
Відгук Бондаренка В.М. підписаний кваліфікованим електронним підписом

Трусова Наталя Вікторівна, д.е.н., професор, Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного.
Відгук Трусової Н.В.
Відгук Трусової Н.В. підписаний кваліфікованим електронним підписом

Файл дисертації
Дисертація Тітова Д.В.
Дисертація Тітова Д.В. підписана кваліфікованим електронним підписом

Трансляція офіційного захисту
Посилання на трансляцію: https://youtu.be/sHUoF3JYtjI

Рішення разової ради Тітова Дениса Васильовича

Разова СВР ДФ 05.854.014 з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Демчук Ольги Андріївни на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 20 Аграрні науки та продовольство за спеціальністю 201 Агрономія, утворена відповідно до рішення Вченої ради Вінницького національного аграрного університету від 30.09.2022 р., протокол № 2 та затверджено наказом ректора Вінницького національного аграрного університету від 30.09.2022 р. № 52а.

Тема дисертації: «Підвищення екологічної якості вод АПК методом структуризації».
Науковий керівник: Ткачук О.П., д.с.-г.н., доцент, завідувач кафедри екології та охорони навколишнього середовища Вінницького національного аграрного університету.

Контактна особа – завідувач відділу аспірантури і докторантури Світлана Логінова
E-mail: postgrad.doctoral2022@gmail.com
Номер телефону: (0432) 46-56-52

Інформація про захист
Захист дисертації відбудеться: 24 листопада 2022 року, початок о 12:00 год.

Захист відбудеться за адресою: м. Вінниця, вул. Сонячна, 3, Вінницький національний аграрний університет, корп. № 2, ауд. 2632.

Склад спеціалізованої вченої ради ДФ 05.854.014:

Гетман Надія Яківна, д.с.-г.н., старший науковий співробітник, Вінницький національний аграрний університет.

Рецензенти:
Дідур Ігор Миколайович, к.с.-г.н., доцент, Вінницький національний аграрний університет.
Рецензія Дідура І.М.
Рецензія Дідура І.М. підписана кваліфікованим електронним підписом

Телекало Наталія Валеріївна, к.с.-г.н., доцент, Вінницький національний аграрний університет.
Рецензія Телекало Н.В.
Рецензія Телекало Н.В. підписана кваліфікованим електронним підписом

Офіційні опоненти:
Заєць Сергій Олександрович, д.с.-г.н., старший науковий співробітник, Інститут кліматично орієнтованого сільського господарства НААН України.
Відгук Зайця С.О.
Відгук Зайця С.О. підписаний кваліфікованим електронним підписом

Чинчик Олександр Сергійович, д.с.-г.н., професор, Заклад вищої освіти «Подільський державний університет».
Відгук Чинчика О.С.
Відгук Чинчика О.С. підписаний кваліфікованим електронним підписом

Файл дисертації
Дисертація Демчук О.А.
Дисертація Демчук О.А. підписана кваліфікованим електронним підписом

Трансляція офіційного захисту
Посилання на трансляцію: https://youtu.be/XgRZd2XXbGc

Рішення разової ради Демчук Ольги Андріївни

Разова СВР ДФ 05.854.015 з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Овчарука Віталія Віталійовича на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 20 Аграрні науки та продовольство за спеціальністю 201 Агрономія, утворена відповідно до рішення Вченої ради Вінницького національного аграрного університету від 30.09.2022 р., протокол № 2 та затверджена наказом ректора Вінницького національного аграрного університету від 30.09.2022 р. № 49а.

Тема дисертації: «Оцінка впливу сидератів і відходів рослинництва на агроекологічний стан ґрунту та якість продукції в умовах Лісостепу правобережного».
Науковий керівник: Ткачук О.П., д.с.-г.н., доцент, завідувач кафедри екології та охорони навколишнього середовища Вінницького національного аграрного університету.

Контактна особа – завідувач відділу аспірантури і докторантури Світлана Логінова
E-mail: postgrad.doctoral2022@gmail.com
Номер телефону: (0432) 46-56-52

Інформація про захист
Захист дисертації відбудеться: 22 листопада 2022 року, початок о 14:00 год.

Захист відбудеться за адресою: м. Вінниця, вул. Сонячна, 3, Вінницький національний аграрний університет, корп. № 2, ауд. 2632.

Склад спеціалізованої вченої ради ДФ 05.854.015:

Голова разової ради:
Паламарчук Віталій Дмитрович, д.с.-г.н., доцент, Вінницький національний аграрний університет.

Рецензенти:
Колісник Олег Миколайович, к.с.-г.н., доцент, Вінницький національний аграрний університет.
Рецензія Колісника О.М.
Рецензія Колісника О.М. підписана кваліфікованим електронним підписом

Цицюра Ярослав Григорович, к.с.-г.н., доцент, Вінницький національний аграрний університет.
Рецензія Цицюри Я.Г.
Рецензія Цицюри Я.Г. підписана кваліфікованим електронним підписом

Офіційні опоненти:
Міщенко Юрій Григорович, д.с.-г.н., доцент, Сумський національний аграрний університет.
Відгук Міщенка Ю.Г.
Відгук Міщенка Ю.Г. підписаний кваліфікованим електронним підписом

Рожко Валентина Михайлівна, к.с.-г.н., доцент, Національний університет біоресурсів і природокористування України.
Відгук Рожко В.М.
Відгук Рожко В.М. підписаний кваліфікованим електронним підписом

Файл дисертації
Дисертація Овчарука В.В.
Дисертація Овчарука В.В. підписана кваліфікованим електронним підписом

Трансляція офіційного захисту
Посилання на трансляцію: https://youtu.be/zdXDm0FbOUY

Рішення разової ради Овчарука Віталія Віталійовича

Разова СВР ДФ 05.854.016 з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Коршевнюка Сергія Петровича на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 20 Аграрні науки та продовольство за спеціальністю 201 Агрономія, утворена відповідно до рішення Вченої ради Вінницького національного аграрного університету від 01.05.2023 р., протокол № 9 та затверджена наказом ректора Вінницького національного аграрного університету від 01.05.2023 р. № 17а.

Тема дисертації: «Формування продуктивності зерна сочевиці залежно від передпосівної обробки насіння та позакореневих підживлень в умовах Лісостепу правобережного».

Науковий керівник: Дідур І.М., к.с.-г.н., доцент, декан факультету агрономії та лісівництва Вінницького національного аграрного університету.

Контактна особа – завідувач відділу аспірантури і докторантури Світлана Логінова
E-mail: postgrad.doctoral2022@gmail.com
Номер телефону: (0432) 46-56-52

Інформація про захист
Захист дисертації відбудеться: 30.06.2023 року, початок о 11:00 год.

Захист відбудеться за адресою: м. Вінниця, вул. Сонячна, 3, Вінницький національний аграрний університет, корп. № 2, ауд. 2632.

Склад спеціалізованої вченої ради ДФ 05.854.016:

Голова разової спеціалізованої вченої ради:
Ткачук Олександр Петрович, д.с.-г.н., професор, Вінницький національний аграрний університет.

Рецензенти:

Панцирева Ганна Віталіївна, к.с.-г.н., доцент, Вінницький національний аграрний університет.
Рецензія Панциревої Г.В.
Рецензія Панциревої Г.В. підписана кваліфікованим електронним підписом

Циганська Олена Іванівна, к.с.-г.н., доцент, Вінницький національний аграрний університет.
Рецензія Циганської О.І.
Рецензія Циганської О.І. підписана кваліфікованим електронним підписом

Офіційні опоненти:

Бахмат Олег Миколайович, д.с.-г.н., професор, Заклад вищої освіти «Подільський державний університет»;
Відгук Бахмата О.М.
Відгук Бахмата О.М. підписаний кваліфікованим електронним підписом

Господаренко Григорій Миколайович, д.с.-г.н., професор, Уманський національний університет садівництва.
Відгук Господаренка Г.М.
Відгук Господаренка Г.М. підписаний кваліфікованим електронним підписом

Файл дисертації
Дисертація Коршевнюка С.П.
Дисертація Коршевнюка С.П. підписана кваліфікованим електронним підписом

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення дисертації
Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення дисертації

Трансляція офіційного захисту
Посилання на трансляцію: https://youtube.com/live/TS8EwX4InVQ?feature=share

Рішення разової ради Коршевнюка Сергія Петровича

Разова СВР ДФ 05.854.017 з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Миронової Ганни Володимирівни на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 20 Аграрні науки та продовольство за спеціальністю 201 Агрономія, утворена відповідно до рішення Вченої ради Вінницького національного аграрного університету від 09.11.2023 р., протокол № 6 та затверджена наказом ректора Вінницького національного аграрного університету від 09.11.2023 р. № 57а.

Тема дисертації: «Удосконалення технологічних прийомів вирощування насіннєвої картоплі в умовах Лісостепу правобережного».

Науковий керівник: Мазур О.В., к.с.-г.н., доцент, завідувач кафедри рослинництва та садівництва Вінницького національного аграрного університету.

Контактна особа – завідувач відділу аспірантури і докторантури Світлана Логінова
E-mail: postgrad.doctoral2022@gmail.com
Номер телефону: (0432) 46-56-52

Інформація про захист
Захист дисертації відбудеться: 10.01.2024 року, початок о 10:00 год.

Захист відбудеться за адресою: м. Вінниця, вул. Сонячна, 3, Вінницький національний аграрний університет, корп. № 2, ауд. 2632.

Склад спеціалізованої вченої ради ДФ 05.854.017:

Голова разової спеціалізованої вченої ради:
- Вдовенко Сергій Анатолійович, д.с.-г.н., професор, Вінницький національний аграрний університет.

Рецензенти:
- Поліщук Михайло Іванович, к.с.-г.н., доцент, Вінницький національний аграрний університет.
Рецензія Поліщука М.І.
Рецензія Поліщука М.І. підписана кваліфікованим електронним підписом

- Вергелес Павло Миколайович, к.с.-г.н., доцент, Вінницький національний аграрний університет.
Рецензія Вергелеса П.М.
Рецензія Вергелеса П.М. підписана кваліфікованим електронним підписом

Офіційні опоненти:
- Ільчук Роман Васильович, д.с.-г.н., старший науковий співробітник, Інститут сільського господарства Карпатського регіону Національної академії аграрних наук України;
Відгук Ільчука Р.В.
Відгук Ільчука Р.В. підписаний кваліфікованим електронним підписом

- М՚ялковський Руслан Олександрович, д.с.-г.н., професор, Заклад вищої освіти «Подільський державний університет».
Відгук М՚ялковського Р.О.
Відгук М՚ялковського Р.О.підписаний кваліфікованим електронним підписом

Файл дисертації
Дисертація Миронової Г.В.
Дисертація Миронової Г.В. підписана кваліфікованим електронним підписом

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення дисертації
Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення дисертації

Трансляція офіційного захисту
Посилання на трансляцію: https://youtube.com/live/N7pnHFIrCf4?feature=share

Рішення разової ради Миронової Ганни Володимирівни

Разова СВР ДФ 05.854.018 з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Шевчук Вікторії Вікторівни на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 20 Аграрні науки та продовольство за спеціальністю 201 Агрономія, утворена відповідно до рішення Вченої ради Вінницького національного аграрного університету від 09.11.2023 р., протокол № 6 та затверджена наказом ректора Вінницького національного аграрного університету від 09.11.2023 р. № 59 а.

Тема дисертації: «Формування урожайності та якості зерна сортів гороху озимого залежно від елементів системи удобрення та передпосівної обробки насіння в умовах Лісостепу правобережного».

Науковий керівник: Дідур І.М., к.с.-г.н., професор, в.о. директора навчально-наукового інституту агротехнологій та природокористування Вінницького національного аграрного університету.

Контактна особа – завідувач відділу аспірантури і докторантури Світлана Логінова
E-mail: postgrad.doctoral2022@gmail.com
Номер телефону: (0432) 46-56-52

Інформація про захист

Захист дисертації відбудеться: 11.01.2024 року, початок о 10:00 год

Захист відбудеться за адресою: м. Вінниця, вул. Сонячна, 3, Вінницький національний аграрний університет, корп. № 2, ауд. 2632.

Склад спеціалізованої вченої ради ДФ 05.854.018:

Голова разової спеціалізованої вченої ради:
- Гетман Надія Яківна, д.с-г.н., старший науковий співробітник, Вінницький національний аграрний університет.

Рецензенти:
Ткачук Олександр Петрович, д.с-г.н., професор, Вінницький національний аграрний університет;
Рецензія Ткачука О.П.
Рецензія Ткачука О.П. підписана кваліфікованим електронним підписом

Циганський В՚ячеслав Іванович, к.с-г.н., доцент, Вінницький національний аграрний університет.
Рецензія Циганського В.І.
Рецензія Циганського В.І. підписана кваліфікованим електронним підписом

Офіційні опоненти:
Лихочвор Володимир Володимирович, д.с-г.н., професор, Львівський національний університет природокористування;
Відгук Лихочвора В.В.
Відгук Лихочвора В.В. підписаний кваліфікованим електронним підписом

Чинчик Олександр Сергійович, д.с-г.н., професор, Заклад вищої освіти «Подільський державний університет».
Відгук Чинчика О.С.
Відгук Чинчика О.С. підписаний кваліфікованим електронним підписом

Файл дисертації
Дисертація Шевчук В.В.
Дисертація Шевчук В.В. підписана кваліфікованим електронним підписом

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення дисертації
Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення дисертації

Трансляція офіційного захисту
Посилання на трансляцію: https://youtube.com/live/c1Vs5vaA6nM?feature=share

Рішення разової ради Шевчук Вікторії Вікторівни

Разова СВР ДФ 05.854.019 з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Мельник Вікторії Олександрівни на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 20 Аграрні науки та продовольство за спеціальністю 201 Агрономія, утворена відповідно до рішення Вченої ради Вінницького національного аграрного університету від 02.12.2023 р., протокол № 7 та затверджена наказом ректора Вінницького національного аграрного університету від 02.12.2023 р. № 61а.

Тема дисертації: «Агроекологічна оцінка сірого лісового ґрунту за інтенсивного садівництва в умовах Лісостепу правобережного».

Науковий керівник: Разанов С.Ф., д.с.-г.н., професор, професор кафедри екології та охорони навколишнього середовища Вінницького національного аграрного університету.

Контактна особа – завідувач відділу аспірантури і докторантури Світлана Логінова
E-mail: postgrad.doctoral2022@gmail.com
Номер телефону: (0432) 46-56-52

Інформація про захист

Захист дисертації відбудеться: 06.02.2024 року, початок о 13:00 год.

Захист відбудеться за адресою: м. Вінниця, вул. Сонячна, 3, Вінницький національний аграрний університет, корп. № 2, ауд. 2632.

Склад спеціалізованої вченої ради ДФ 05.854.019:

Голова разової спеціалізованої вченої ради:
- Ткачук Олександр Петрович, д.с.-г.н., професор, Вінницький національний аграрний університет.

Рецензенти:
- Вдовенко Сергій Анатолійович, д.с.-г.н., професор, Вінницький національний аграрний університет;
Рецензія Вдовенка С.А.
Рецензія Вдовенка С.А. підписана кваліфікованим електронним підписом

- Гуцол Галина Василівна, к.с.-г.н., доцент, Вінницький національний аграрний університет.
Рецензія Гуцол Г.В.
Рецензія Гуцол Г.В. підписана кваліфікованим електронним підписом

Офіційні опоненти:
- Демʼянюк Олена Сергіївна, д.с.-г.н., професор, член-кореспондент НААН України, Інститут агроекології і природокористування НААН України.
Відгук Дем՚янюк О.С.
Відгук Дем՚янюк О.С. підписаний кваліфікованим електронним підписом

- Копитко Петро Григорович, д.с.-г.н., професор, Уманський національний університет садівництва.
Відгук Копитка П.Г.
Відгук Копитка П.Г. підписаний кваліфікованим електронним підписом

Файл дисертації
Дисертація Мельник В.О.
Дисертація Мельник В.О. підписана кваліфікованим електронним підписом

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення дисертації
Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення дисертації

Трансляція офіційного захисту
Посилання на трансляцію: https://youtube.com/live/tPicSxyOPME?feature=share 

Рішення разової ради Мельник Вікторії Олександрівни

Разова СВР ДФ 05.854.020 з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Дацюка Дмитра Анатолійовича на здобуття наукового ступеня доктора філософії з галузі знань 13 Механічна інженерія зі спеціальності 133 Галузеве машинобудування у складі:
утворена відповідно до рішення Вченої ради Вінницького національного аграрного університету від 22.04.2024 р., протокол № 10 та затверджена наказом ректора Вінницького національного аграрного університету від 22.04.2024 р. № 17а.

Тема дисертації: «Обґрунтування конструктивно-технологічних параметрів висівного апарату селекційної сівалки дрібнонасіннєвих культур».

Науковий керівник: Яропуд В.М., к.т.н., доцент, декан інженерно-технологічного факультету Вінницького національного аграрного університету.

Контактна особа – завідувач відділу аспірантури і докторантури Світлана Логінова
E-mail: postgrad.doctoral2022@gmail.com
Номер телефону: (0432) 46-56-52

Інформація про захист
Захист дисертації відбудеться:

Захист відбудеться за адресою: м. Вінниця, вул. Сонячна, 3, Вінницький національний аграрний університет, корп. № 2, ауд. 2632.

Склад спеціалізованої вченої ради ДФ 05.854.020:

Голова разової спеціалізованої вченої ради:
- Веселовська Наталія Ростиславівна, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри машин та обладнання сільськогосподарського виробництва Вінницького національного аграрного університету.

Рецензенти:
- Бабин Ігор Анатолійович, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри машин та обладнання сільськогосподарського виробництва Вінницького національного аграрного університету;
- Труханська Олена Олександрівна, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри агроінженерії та технічного сервісу Вінницького національного аграрного університету.

Офіційні опоненти:
- Васильковська Катерина Вікторівна, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри загального землеробства Центральноукраїнського національного технічного університету.
- Кириченко Роман Васильович, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри сільськогосподарських машин та інженерії тваринництва Державного біотехнологічного університету.

Файл дисертації
Дисертація Дацюка Д.А.
Дисертація Дацюка Д.А. підписана кваліфікованим електронним підписом

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення дисертації
Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення дисертації

Трансляція офіційного захисту
Посилання на трансляцію

Разова СВР ДФ 05.854.021 з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Ревкової Анни Володимирівни на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки зі спеціальності 051 Економіка
утворена відповідно до рішення Вченої ради Вінницького національного аграрного університету від 22.04.2024 р., протокол № 10 та затверджена наказом ректора Вінницького національного аграрного університету від 22.04.2024 р. № 18а.

Тема дисертації: «Організаційно-економічні засади продовольчого забезпечення населення України».

Науковий керівник: Пронько Л.М., к.е.н., доцент, декан факультету менеджменту та права Вінницького національного аграрного університету.

Контактна особа – завідувач відділу аспірантури і докторантури Світлана Логінова
E-mail: postgrad.doctoral2022@gmail.com 
Номер телефону: (0432) 46-56-52

Інформація про захист
Захист дисертації відбудеться:

Захист відбудеться за адресою: м. Вінниця, вул. Сонячна, 3, Вінницький національний аграрний університет, корп. № 2, ауд. 2632.

Склад спеціалізованої вченої ради ДФ 05.854.021:

Голова разової спеціалізованої вченої ради:
- Калетнік Григорій Миколайович, доктор економічних наук, професор, академік НААН України, професор кафедри адміністративного менеджменту та альтернативних джерел енергії Вінницького національного аграрного університету.

Рецензенти:
- Токарчук Діна Миколаївна, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри адміністративного менеджменту та альтернативних джерел енергії Вінницького національного аграрного університету;
- Хаєцька Ольга Петрівна, кандидат економічних наук, доцент, завідувач кафедри економіки та підприємницької діяльності Вінницького національного аграрного університету.

Офіційні опоненти:
- Мудрак Руслан Петрович, доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки Уманського національного університету садівництва;
- Свиноус Іван Вікторович, доктор економічних наук, професор, професор кафедри обліку і оподаткування Білоцерківського національного аграрного університету.

Файл дисертації
Дисертація Ревкової А.В.
Дисертація Ревкової А.В. підписана кваліфікованим електронним підписом

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення дисертації
Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення дисертації

Трансляція офіційного захисту
Посилання на трансляцію

Події у світлинах