logo
ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ space заснований у 1982 році

Наукові конференції

Дата і місце проведення

Назва заходу 

Організатор

Термін подачі матеріалів

Жовтень 2019

Публікація статті у фаховому Міжвузівському збірнику наукових праць «Наукові нотатки»

Авторська довідка

Правила оформлення

Луцький національний технічний університет До 15.09.2019

26-30 листопада 2019 р., Новий Сонч, Польща

IV Міжнародна науково-практична конференція
«Пріоритети наукових досліджень: теоретична та практична цінність»

Стажування для викладачів

Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University До 15.10.2019

21-23 November 2019 in Lviv

9th International Youth Science Forum «Litteris et Artibus»

"Litteris et Artibus" Organizing Committee To 02.09.2019

26-27 вересня 2019 року

м. Київ

Міжнародна конференція з медичної фізики

Київський національний університет імені Тараса Шевченка До 13.09.2019

1-2 серпня 2019 року

м. Дніпро

I Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Інтеграція освіти, науки та бізнесу в сучасному середовищі: літні диспути»

 WayScience До 02.08.2019

3-4 жовтня

м. Михайлівськ (Росія)

VII Международная конфирения "Инновационные разработки молодых ученых - развитию агропромышленного комплекса"

Федеральноегосударственное научное учреждение Северо-кавказский федеральный научный  аграрный центр До 01.07.2019

5-7 листопада

м. Київ

IV Міжнародний форум INNOVATION MARKET

Міжнародний виставковий центр  

25 червня 2019 року

Мiжнародна науково-практична iнтернет-конференція на тему « Тридцять восьмі економіко-правові дискусії » 

Громадська організація "Наукова спільнота" та Wyższej Szkoły Społeczno-Gospodarcza w Przeworsku (Польща).   До 25.06.2019

30 червня 2019 року

ХVІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Проблеми та перспективи розвитку сучасної  науки в країнах Європи та Азії»

Державний вищий навчальний заклад «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»

До 29.06.2019 

22 червня 2019 року

Міжнародна науково-практична конференція “Економіка, фінанси, облік, менеджмент і право: актуальні питання і перспективи розвитку”

Центр фінансово-економічних наукових досліджень

До 22.06.2019

27 червня 2019 року

Міжнародна наукова інтернет-конференція економічного спрямування на тему:
" Світ економічної науки. Випуск 15 "

 www.economy-confer.com.ua

До 27.06.2019

25 червня 2019 року

Міжнародна наукова інтернет-конференція "Тенденції  та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації"

Державний вищий навчальний заклад "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди" До 25.06.2019

11 червня 2019 року

м. Тернопіль

Міжнародна наукова інтернет-конференція на тему:
"Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні
аспекти становлення"

http://www.konferenciaonline.org.ua/   До 11.06.2019

10-11 черня 2019 року

м. Суми

ІІ Міжнародна науково-практична конференція
"Економіка, інноватика
та сучасні бізнестехнології: актуальні
проблеми та розвиток"

Міністерство освіти і науки України
Сумський державний педагогічний
університет імені А.С. Макаренка
Інститут економіко-правових
досліджень НАН України 
Державний університет
телекомунікацій
До 10.06.2019

23-27 червня 2019 року

м. Одеса

ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні проблеми інноваційної діяльності та трансферу технологій - від теорії до практики»

Одеський національний економічний університет   До 10.06.2019

6-7 червня 2019 року

м. Дніпро

VII Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Сучасний рух науки»

 Міжнародний електронний науково-практичний журнал
«WayScience»
До 07.06.2019

30-31 травня 2019 року

м. Вінниця

Міжнародна науково-практична конференція "Інновації сучасної агрономії"

Вінницький національний аграрний університет До 20.05.2019

10-11 жовтня 2019 року

м. Київ

І Міжнародна науково-практична конференція «Просторовий розвиток території: традиції  та інновації»

 Інститут інноваційної освіти
Київського національного університету
будівництва і архітектури
До 20.09.2019 

1 червня 2019 року

м. Полтава

Міжнародна науково-практична конференція “Актуальні питання економіки, обліку, фінансів та права в сучасних умовах”

 Центр фінансово-економічних наукових досліджень

До 01.06.2019

19-20 вересня 2019 року

м. Київ

XVIІI Міжнародна науково-практична конференція «Побудова інфоромаційного суспільства: ресурси і технології»

Державна наукова установа «Український інститут
науково-технічної експертизи та інформації»
Державна установа «Інститут економіки та прогнозування Національної
академії наук України»
Інститут наукових досліджень економічних реформ (ISRER)
при Міністерстві економіки Республіки Азербайджан 
До 26.08.2019 

24 травня 2019 року

м. Черкаси

ІV Всеукраїнська Інтернет-конференція
«Рекреаційні ресурси та послуги гостинності в регіонах України»

Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького
Черкаська обласна державна адміністрація
Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»
Київський національний університет імені Тараса Шевченка

До 23.05.2019

14 черня 2019 року

Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція
«Приватне право в умовах глобалізації: Вплив євроінтеграційних процесів на розвиток вітчизняного права та законодавства»

Миколаївський інститут права

Національного університету «Одеська юридична академія»

До 10.06.2019 

6-7 черня 2019 року

м. Дніпро

VII Міжнародна науково-практична інтернетконференція «Сучасний рух науки»

Міжнародний електронний науково-практичний журнал «WayScience»

 
 23 травня 2019 року 

VІІ Міжнародна науково-практична конференція: «Перспективи розвитку обліку, контролю та  аналізу в контексті євроінтеграції»

Одеський національний економічний університет

Національний університет водного господарства та природокористування

 
До  17 травня 2019
22 травня 2019 року

Всеукраїнська наукова інтернет-конференція "Вітчизняна наука на зламі епох: перспективи розвитку"

Державний вищий навчальний заклад "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди"

До 22.05.2019

21 травня 2019 року

м. Київ

ІІ Міжнародна науково-практична конференція

«Розвиток людини в інформаційному суспільстві та у суспільстві знань»

ДНУ «Український інститут науково-технічної експертизи та інформації»
Інститут наукових досліджень економічних реформ (ISRER)
при Міністерстві економіки Республіки Азербайджан
Спілка наукових та інженерних об’єднань України
 
До 15.05.2019 

29-31 травня 2019 року

м. Одеса

Всеукраїнська конференція
«Євроінтеграція екологічної політики України».

Одеський державний екологічний університет

До 10.05.2019

18-19 квітня 2019 року

Міжнародна наукво-практична конференція «Сучасний стан та перспективи розвитку
економіки в умовах глобалізаційних процесів»

Вінницький національний аграрний університет   До 01.04.2019 

3-6 июня 2019 года

ХV Международная конференция «Стратегия качества в промышленности и образовании»

Технический Университет, г. Варна (Болгария)  

 15 травня 2019 року

м. Кременчук

ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених, курсантів та студентів «Авіація, промисловість, суспільство»

Кременчуцький льотний коледж НАУ  До  20.04. 2019

24-26 жовтня 2019 року

м. Львів 

IV МНПК «Обліково-аналітичне забезпечення системи менеджменту підприємства»

Національний університеті«Львівська політехніка» До 1.06. 2019

 9-12 травня 2019 року 

м. Люблін

Науково-практична міжнародна конференція «Сучасні технології освіти: європейський аспект»

 Херсонський національний технічний університет (Україна)
Wyższa szkoła ekonomii i innowacji w Lublinie (Польща)
До 20.04.2019 

 17 травня 2019 року

м. Київ

Дискусійна платформа«Євроінтеграційний ресурс розвитку глобального підприємництва»

Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана   До 10.05.2019
 18-19 квітня 2019 року

ІІ Міжнародна наукова конференція «Європейський простір знань і проблеми освітнього права України»

матеріали надсилати за адресою: konfaau@gmail.com

 Академія адвокатури України та Інститут модернізації змісту освіти МОН України До  10.04.2019
7 травня 2019 року

Міжнародна наукова інтернет-конференція на тему:
"Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні
аспекти становлення"

Сайт http://www.konferenciaonline.org.ua/  До 07.05.2019
 10-11 квітня 2019 року

Всеукраїнська науково-практична конференція "Мова, культура та освіта"

Вінницький національний аграрний університет  До  2.04.2019
4-5 квітня 2019 року 

Всеукраїнській науково-практична конференція «Сучасні технології в будівництві, економіці та дизайні»

Немирівський коледж будівництва, економіки та дизайну ВНАУ  До 25.03.2019 
 6-7 червня 2019 року

Всеукраїнська науково-практична конференція «Трансформаційна динаміка розвитку агропромислового виробництва»

 Вінницький національний аграрний університет  До 20.05.2019
17 травня 2019 року  

ХІV-а Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених та спеціалістів «Історія освіти, науки і техніки в Україні», присвячена рисвячена

Національний університет біоресурсів і природокористування України

 
До 15.04.2019 

 20-24 травня 2019 року

м. Київ

VII Міжнародна науково-технічна інтернет-конференція "Проблеми сучасної енергетики і автоматики в системі природокористування"

Навчально-науковий інститут енергетики, автоматики  і енергозбереження Національного університету біоресурсів і природокористування  України   До 12.05.2019

27.03.2018

XVII Міжнародна науково-практична конференція
студентів, аспірантів та молодих вчених «Шевченківська весна 2019: Економіка»

Example

Наукове товариство студентів та аспірантів економічного факультету
Київського національного університету імені Тараса Шевченка 
До 19.03.2018 

26-29 березня

2019 року 

ІІІ Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Наукові засади підготовки фахівців природничого, інженерно-педагогічного та технологічного напрямків»

БЕРДЯНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ФАКУЛЬТЕТ ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНОЇ, КОМП’ЮТЕРНОЇ ТА ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ РАДА МОЛОДИХ УЧЕНИХ БДПУ  До 20.03.2019

13-14 березня 2019 р.
м.Київ

Всеукраїнська студентська наукова конференція «Фінансова система як складова економічного розвитку»

Київському національному торговельно-економічному університеті  До 05.03.2019

15 травня 2019 р.

м. Чернівці 

Всеукраїнська науково-практична студентська конференція "Модернізація економіки країни в умовах сучасних викликів"  Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича  До 15.04.2019 

21 березня 2019 р.

м. Київ

Науково-практичний семінар "Досвід трансферу технологій в західній Європі та інших країнах світу" Київська промислова палата державна наукова установа "Український інститут науково-технічної експертизи та інформації" до 20.03.2019

25 квітя 2019 р.

м. Черкаси

ІІІ Всеукраїнська науково-практична Інтерент-конференція "Сучасна теорія і практика менеджменту та бізнес-адміністрування" Черкаський державний  технологічний університет До 15.04.2019

17 травня 2019 р.

м. Маріуполь

Всеукраїнська науково-практична конференція студентів та викладачів ЗВО "Актуальні проблеми сучасної освіти: реалії та перспективи" ДВНЗ "Приазовський державний технічний університет" До 15.04.2019

21 березня 2019 р.

 

Міжнародна науково-практична Інтерент-конференція "Тридцять п'яті економіко-правові дискусії"   До 21.03.2019

18-19 квітня 2019 р.

м. Дніпропетровськ

Міжнародна науково-практична конференція на тему "Економіка і менеджмент 2019: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку" Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара До 22.03.2019

29 березня 2019 р.

Міжнародна наукова інтернет-конференція "Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умоваї глобалізації" Державний вищий навчальний заклад "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди" До 29.03.2019

21-22 березня 2019 р.

м. Вінниця

Всеукраїнська науково-практична конференція "Сучасні аспекти розвитку зеленого туризму України: економічні, освітні, організаційні, правові" Вінницький національний аграрний університет До 11.03.2019

16-18 квітня 2019 р.

м. Київ

Міжнародна конференція та виставка сонячної енергетики в Центральній та Східній Європі CISOLAR 2019  

17 травня 2019 р.

м. Дніпро

Міжнародна науково-пракична конференція "Український правовий вимір: пошук відповідей на глобальні міжнародні виклики" Університет митної справи та фінансів До 26.04.2019

17-24 травня 2019 р.

м. Ірпінь-Хмельницький

ІІІ науково-практична інтернет-конференція "Актуальні проблеми забезпечення національної безпеки та спрощення процедцр міжнародної торгівлі"

Науково-дослідний центр митної справи Науково-дослідного інституту фіскальної політики  Університету державної фіскальної служби України  До 24.05.2019

21 березня 2019 р.

м. Київ

Всеукраїнська науково-практична конференція "Економіка: сучасні проблеми та перспективи розвитку"

Асоціація навчальних закладів України приватної форми власності До 21.03.2019

18 квітня 2019 р.

м. Київ 

Всеукраїнська науково-практична конференція "Молодь, освіта, наука, культура і національна самосвідомість в умовах європейської інтеграції"

Асоціація навчальних закладів України приватної форми власності До 31.03.2019

16 травня 2019 р.

м. Житомир

Міжнародна науково-практична конференція "Європейські уроки аграрної політики для Украаїни"

Житомирський національний агроекономічний університет До 01.05.2019

4-5 квітня 2019 р.

VI Міжнароднанауково-практична інтернет-конференція  "Сучасний рух науки"

Міжнародний електронний науково-практичний журнал "Webscience"  

28 березня 2019 р.

V Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених "Ефективність підприємницької діяльності: маркетенговий аспект"

Київський національний лінгвістичний університет, Національний університет фізичного виховання і спорту України, Чернігівський національний технологічний університет, Національний університет біоресурсів і природокористування України До 27.03.2019

29-29 березня 2019 р.

м. Біла Церква

Міжнародна науково-практична конференція "Сталий розвиток сільського господарства: глобальні зміни та національні особливості досягнення"

Білоцерківський національний аграрний університет До 19.03.2019
 

Міжнародна програма підвищення кваліфікації та міжнародного стажування для освітян і науковців

Східно-Європейський Інститут Психології До 15-22.04.2019
 

Запрошуємо до друку у фаховому виданні "Міжнародний юридичний вісник: актуальні проблеми сучасності (теорія та практика)"

Фаховий журнал "Міжнародний юридичний вісник: актуальні проблеми сучасності (теорія та практика)" До 14.04.2019

20-23 травня 2019 р.

м. Луцьк - о. Світязь

VII Міжнародна науково-практична конференція "Теоретичні і експериментальні  дослідження в сучасних технологіях матеріалознавства та машинобудування"

Інститут проблем матеріалознавства
ім. І.М. Францевича НАНУ
Луцький національний технічний
університет
Західний науковий центр НАНУ
Луцька міська рада
До 01.05.2019

30 квітня 2019 р. 

 

ХV Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Проблеми та перспективи розвитку сучасної  науки в країнах Європи та Азії».

Державний вищий навчальний заклад «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»,
молодіжна громадська організація «Незалежна асоціація молоді»,
студентське наукове товариство історичного факультету
«Комітет дослідження історії та сучасності»
До 29.04.2019

16-17 травня2019 р.

м. Харків

Всеукраїнська науково-практичної конференція «Автомобільний транспорт в аграрному секторі: проектування, дизайн та технологічна експлуатація»

Харківський національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка. До 10.05.2019

23-24 квітня 2019 р.

м. Вінниця

Всеукраїнська наукова конференція аспірантів, магістрів та студентів "Напрями дослідженьв аграрній науці: стан та перспективи"

Вінницький національний аграрний університет До 15.04.2019

23-25 травня 2019 р.

м. Луцьк

VII Міжнародної науково-практичної конференції "Інформаційні технології в освіті, науці і виробництві"

Луцький національний технічний університет До 23.04.2019

31 травня 2019 р.

м. Харків

Всеукраїнська науково-практична конференція
«Сучасні тенденції розвитку обліку, оподаткування та міжнародних економічних відносин»

Харківський національний автомобільно-дорожній університет До 30.04.2019

30 травня 2019 р.

м. Тернопіль

V Міжнародна науково-практична конференція "Іноваційні технологіїта інтенсифікація розвитку національного виробництва"

Тернопільська державна сільськогосподарська дослідна станція 
Інститут кормів та сільського господарства Поділля
До 27.05.2019

23-25 травня 2019 р.

м. Львів

V Міжнародна науково-практична конференція
“Проблеми формування та розвитку інноваційної інфраструктури”

Кафедра економіки підприємства та інвестицій і бізнес-інноваційний центр «Tech Startup School» Національного університету «Львівська політехніка»  

14-15 травня 2019 р.

м. Умань

Всеукраїнська наукова конференція молодих вчених

Уманський національний університет садівництва До 10.05.2019

 

2285

Події у світлинах