logo
ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ space заснований у 1982 році

Наукові конференції

Дата і місце проведення

Назва заходу 

Організатор

Термін подачі матеріалів

20 грудня 2019 року

Ініціативна група вчених за сприянням та при активній участі Громадської організації "Наукова спільнота" та Wyższej Szkoły Społeczno-Gospodarcza w Przeworsku (Польща)  До 20.12.2019

28-29 листопада 2019 року

м. Вінниця

Вінницький національний аграрний університет Д0 22.11.2019

30 листопада 2019 року

Державний вищий навчальний заклад «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» До 29.11.2019

05 грудня 2019 року

Вищий навчальний заклад Укоопспілки "полтавський університет економіки і торгівлі" До 29.11.2019

28 листопада 2019 року

м. Київ

Український інститут експертизи сортів рослин До 22.11.2019

06 грудня 2019 року

м. Київ

Національна академія статистики, обліку та аудиту До 15.11.2019

18-20 листопада 2019 року

м. Київ

Східно-європейський інститут психології До 15.11.2019

28 листопада 2019 року

 Громадська організація "Наукова спільнота" та Wyższej Szkoły Społeczno-Gospodarcza (Польща) До 28.11.2019

27 грудня 2019 року

м. Харків

Національний технічний університет "Харківського технічного університету"  До 25.12.2019 
 

Науково-інформацыйний вісник

До 22.11.2019

10 грудня 2019 року

Бердянський державний педагогічний коледж

До 08.12.2019

12 листопада 2019 року

м. Київ

Український національний комітет Міжнародної Торгової палати

До 05.11.2019 

10-11 листопада 2019 року

м. Київ

Національна академія наук України  До 05.11.2019 

7 листопада 2019 року

м. Київ

ХІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Інформація, аналіз, прогноз – стратегічні важелі ефективного державного управління»

  До 21.10.2019

22-24 жовтня 2019 року

м. Київ 

Десяту міжнародна виставка освіти за кордоном «World Edu» 

Компанія "Виставковий Світ"  

24-25 жовтня 2019 року

м. Вінниця

Міжнародна науково-практична конференція
«Інноваційні технології у тваринництві та харчовій галузі»

Вінницький національний аграрний університет До 10.10.2019

6-8 листопада 2019 року

м. Київ

Міжнародна науково-практична конференція «Відтворення лісів та лісова меліорація в Україні: витоки, сучасний стан, виклики сьогодення та перспективи в умовах антропоцену»

 ННІ лісового і садово-паркового господарства До 14.10.2019

28 листопада 2019 року

м. Черкаси

Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференція «Актуальні проблеми інформаційного права в умовах глобалізації»

Східноєвропейський університет економіки і менеджменту До 24.11.2019

14-15 листопада 2019 року

м. Київ

Міжнародний науковий економічний форум «NEW ECONOMICS - 2019»

Асоціація сприяння глобалізації освіти та науки SPACETIME До 25.10.2019

6-8 листопада 2019 року

м. Київ

Міжнародна науково-практична конференція «Відтворення лісів та лісова меліорація в Україні: витоки, сучасний стан, виклики сьогодення та перспективи в умовах антропоцену»

ННІ лісового і садово-паркового господарства Національного університету біоресурсів і природокористування України До 14.10.2019

24 жовтня 2019 року

м. Полтава

Міжнародна науково-практична конференція  “Економіка, облік, фінанси та право: аналіз тенденцій та перспектив розвитку”

Центр фінансово-економічних наукових досліджень До 24.10.2019

26 листопада 2019 року

м. Ужгород

IV Всеукраїнська науково-практична конференція «Трансформація національної моделі фінансово-кредитних відносин: виклики глобалізації та регіональні аспекти»

Ужгородський національний університет  До 24.11.2019

24-25 жовтня 2019 року 

Міжнародна науково-практична конференція «Земля – потенціал енергетичної, економічної та національної безпеки держави»

Вінницький національний аграрний університет До 18.10.2019 

28 листопада 2019 року

ІІІ Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція "Перспективи розвитку управлінських систем у соціальній та економічній сферах Укріїни: теорія і практика"

Київський університет імені Бориса Грінченка До 21.11.2019

12 листопада 2019 року

м. Дніпро

Міжнародна мультидисциплінарна науково-практична конференція «Детермінанти сталого розвитку суспільства в умовах глобалізації»

 Національний технічний університет

«Дніпровська політехніка»

До 01.11.2019 

24-25 жовтня 2019 року

м. Вінниця

Міжнародна науково-практична конференція "Інноваційні технології у тваринництві та харчовій галузі"

Вінницький національний аграрний університет До 10.10.2019

28 листопада 2019 року

м. Київ

ХXV Міжнародній науково-практичній конференції
„Інформаційні технології в економіці, менеджменті і бізнесі.
Проблеми науки, практики і освіти”

Асоціація навчальних закладів України приватної форми власності До 20.11.2019

23 жовтня 2019 року

м. Київ

Міжнародна науково-практична конференція "Геніальність і обдарованість: перспективи творчості в ситуації інформаційного світу"

Інститут обдарованої дитини До 17.10.2019

4-15 листопала

м. Ірпінь

ІХ Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція "Техногенно-екологічна безпека України: стан та перспективи розвитку / ТЕБ-2019"

Університет державної фіскальної служби України До 01.11.2019

27-29 листопада 2019 року

Прага

European Power Generation Strategy Summit

European Power Strategy & Systems Summit  

27-28 листопада 2019 року

м. Миколаїв

ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція "Трансформація фінансаової системи України: тенденції та перспективи розвитку"

Миколаївський національний аграрний університет До 17.11.2019

18-20 листопада 2019 року

м. Київ

XIV Міжнародна науково-практична конференція "Вища освіта України у контексті інтеграції до єєвропейського освітнього простору"

Східно-європейський інститут психології До 10.11.2019

18 грудня 2019 року

м. Дніпро

Всеукраїнська конференція молодих вчених
«Молодь і наука. Практика інноваційного пошуку»

Національна металургійна академія України До 10.12.2019

23 жовтня 2019 року

І Міжднародна науково-практична інтернет-конференція з міжнародною участю «Інноваційні процеси в науці та освіті» 

Бердянський державний педагогічний коледж До 15.10.2019

31 жовтня 2019 року

м. Біла Церква

Міжнародна науково-практична конференція "Аграрна освіта та наука: досягнення, роль, фактори росту" Білоцерківський національний аграрний університет
До 15.10.2019

26-30 листопада 2019 року

м. Новий Сонч, Польща

IV Міжнародна науково-практична конференція "Пріорітети наукових досліджень: теоретична та практична цінність" Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University До 15.10.2019

3-4 жовтня 2019 року

VIII Міжнародній науково-практичній інтернетконференції «Сучасний рух науки» Міжнародний науково-практичний журнал «WayScience» До 04.10.2019

21 листопада 2019 року

м. Київ

Міжнародна науково-практична конференція "Діджиталізація сучасної системи міжнародних економічних відносин" Київський національний університет імені Тараса Шевченка До 10.11.2019

29-30 жовтня 2019 року

VI Міжнародна наукова конференція студентської та учнівської молоді: "Стан та перспективи виробництв, переробки і використання продукції тваринництва" Варшавський університет природничих наук До 15.10.2019

20 листопада 2019 року

м. Київ

VII Міжнародна науково-практична конференція "Інноваційний розвиток харчової індустрії" Інститут продовольчих ресурсів НААН України До 20.11.2019

16-17 листопада 2019 року

м. Київ

Міжнародна науково-практична конференція "Передові освітні практики: Україна, Європа, Світ" Національна академія наук України До 25.10.2019

17-18 жовтня 2019 року

м. Херсон

IV  Міжнародна науково-практична конференція "Проблеми і тенденції розвитку сучасної економіки в умовах інтеграційних процесів: теоретичні та практичні аспекти"

Херсонський державний університет До 17.10.2019

8 листопада 2019 року

м. Харків

ХХ Міжнародна науково-практична конференція "Сучасні напрямки технології та процесів переробних і харчових виробництв"

Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка До 28.10.2019

12-15 травня 2020 року

м. Одеса

VII Міжнародна науково-практична конференція "Актуальні проблеми інженерної механіки"

Одеська державна академія будівництва і архітектури
До 30.04.2020

17-19 жовтня 2019 року

м. Миколаїв

ХХ Міжнародна наукова конференція "Сучасні проблеми землеробської механіки"

Миколаївський національний аграрний університет

До 01.10.2019

14-15 листопада 2019 року

м. Київ

Міжнародний науково-економічний форум "New economics - 2019"

Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

До 11.11.2019

11 листопада 2019 року

Науково-практична інтернет-конференція молодих учених і спеціалістів "Наукові здобутки молодих вчених - для розвитку аграрної науки в Україні"

ННЦ "Інститут землеробства НААН"

До 08.11.2019

30-31 жовтня 2019 року

м. Харків

ІІІ Міжнародна науково-практична конференція "Наукові засади підвищення ефективності сільськогосподарського виробництва"

Харківський національний аграрний університет

До 25.10.2019

10 жовтня 2019 року

м. Рівне

VIII регіональна міжвузівська студентська науково-практична конференція на тему: "Проблеми українського суспільства: Булінг. Мобінг"

Рівненський коледж НУБіПУ

До 07.10.2019

28 вересня 2019 року

Міжнародна науково-прктична інтернет-конференція "Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації"

Державний вищий навчальний заклад "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія сковороди"

До 28.09.2019

1 листопада 2019 року

м. Дніпро

Міжнародна науково-практична конференція "Економіко-правові та управлінські аспекти розвитку суспільства: молодіжний погляд"

Університет митної справи та фінансів

До 18.10.2019

3-4 жовтня 2019 року

м. Дніпро

VIII Міжнародна науково-практична інтерент-конференція "Сучасний рух науки"

«WayScience»

До 04.10.2019

24-25 жовтня 2019 року

м. Житомир

Х Міжнародна науково-практична конференція "Вища оствіта та практика в медсестринстві"

Житомирський медичний інститут

До 01.10.2019

13 вересня 2019 року

 

Міжнародна наукова інтернет-конференція на тему:
"Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення" (випуск 41)

http://www.konferenciaonline.org.ua/

До 13.09.2019

4 жовтня 2019 року

м. Кам'янець-Подільський

ІІІ Міжнародна науково-методична конференція "Проблеми підготовки фахівців - аграріїв у навчальних закладах вищої та професійної освіти"

Подільський державний аграрно-технічний університет

До 18.09.2019

24 жовтня 2019 року

V Міжнародна науково-практична конференція "Інтеграційна система освіти, науки і виробництва в сучасному інформаційному просторі"

Тернопільська державна сільськогосподарська дослідна станція
Інститут кормів та сільського господарства Поділля
Подільський державний аграрно-технічний університет

До 22.10.2019

20 вересня 2019 року

Написання колективної монографії "Теорія, методологія і практика господарсько-фінансової діяльності підприємств"

Центр фінансово-економічних наукових досліджень

До 20.09.2019

26 вересня 2019 року

 

Наукова міжнародна інтернет-конференція "Світ економічної науки. Випуск 16"

 www.economy-confer.com.ua 

До 20.09.2019

26-30 листопада 2019 року

м. Новий Сонч, Польща

IV Міжнародна науково-практична конференція
«Пріоритети наукових досліджень: теоретична та практична цінність»

Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University

До 15.10.2019

26 вересня 2019 року

м. Харків

III Харківський міжнародний юридичний форум "Кримінальні загрози в секторі безпеки: практики ефективного реагування"

Харківський міжнародний юридичний форум

До 10.09.2019

6 листопада 2019 року

м. Могилів, Білорусь

V Международной научно-практической конференции «Современное образование: мировые тенденции и региональные аспекты» 

Учреждение образования «Могилевский государственный областной институт развития образования»

До 30.09.2019

5-9 жовтня 2019 року

м. Кемер, Туреччина

Стратегічна сесія «Технології, інновації та бізнес»

Державна наукова установа "Український інститут науково-технічної експертизи та інформації" До 13.09.2019

10-12 жовтня 2019 року

м. Львів

І Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених "Комп'ютерне моделювання та інформаційні технології"

Національний лісотехнічний університет України До 01.10.2019

9 жовтня 2019 року

м. Київ

Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні тенденції ветеринарної освіти та науки»

Національний університет біоресурсів і природокористування України  До 10.05.2019 

3-4 жовтня 2019 року

м. Дніпро

VIII Міжнародна науково-практична інтернет конференція «Сучасний рух науки»

Міжнародний електронний науково-практичний журнал
«WayScience»
До 04.10.2019

Жовтень 2019

Публікація статті у фаховому Міжвузівському збірнику наукових праць «Наукові нотатки»

Авторська довідка

Правила оформлення

Луцький національний технічний університет До 15.09.2019

26-30 листопада 2019 р., Новий Сонч, Польща

IV Міжнародна науково-практична конференція
«Пріоритети наукових досліджень: теоретична та практична цінність»

Стажування для викладачів

Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University До 15.10.2019

21-23 November 2019 in Lviv

9th International Youth Science Forum «Litteris et Artibus»

"Litteris et Artibus" Organizing Committee To 02.09.2019

26-27 вересня 2019 року

м. Київ

Міжнародна конференція з медичної фізики

Київський національний університет імені Тараса Шевченка До 13.09.2019

3-4 жовтня

м. Михайлівськ (Росія)

VII Международная конфирения "Инновационные разработки молодых ученых - развитию агропромышленного комплекса"

Федеральноегосударственное научное учреждение Северо-кавказский федеральный научный  аграрный центр До 01.07.2019

5-7 листопада

м. Київ

IV Міжнародний форум INNOVATION MARKET

Міжнародний виставковий центр  

 

5926

Події у світлинах