logo
ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ space заснований у 1982 році

Наукові конференції

План проведення наукових конференцій Вінницького національного аграрного університету на 2023 рік

 

Дата і місце проведення 

Назва заходу

Організатор

Термін подачі матеріалів

21 червня 2023 року

Всеукраїнська наукова конференція 
здобувачів освіти і молодих учених
"ВІДБУДОВА ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ"

Інформаційний лист

Міністерство освіти і науки України
Національний транспортний університет
ДП «ДерждорНДІ»
До 18 червня 2023 року

15-18 червня 2023 року

XVII МІЖНАРОДНА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ
«ОЛЬВІЙСЬКИЙ ФОРУМ-2023: СТРАТЕГІЇ КРАЇН ПРИЧОРНОМОРСЬКОГО РЕГІОНУ
В ГЕОПОЛІТИЧНОМУ ПРОСТОРІ»

Інформаційний лист

Міністерство освіти і науки України
Національна академія наук України
Південний науковий центр НАН та МОН України
Чорноморський національний університет імені Петра Могили
Первинна профспілкова організація ЧНУ імені Петра Могили
Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАНУ
Державний архів Миколаївської області
ДУ «Національний науковий центр радіаційної медицини НАМН України»
Державний аграрний університет Молдови (Кишинів)
Університет гуманітарних та природничих наук ім. Яна Длугоша (Польща)
Університет імені Адама Міцкевича (Польща)
Leipzig University of Applied Sciences (Німеччина)
Ca` Foscari University, Venice (Італія)
До 20 травня 2023 року

1 червня 2023 року

IX науково-практична міжнародна конференція "МІЖНАРОДНА ТРАНСПОРТНА ІНФРАСТРУКТУРА, ІНДУСТРІАЛЬНІ ЦЕНТРИ ТА КОРПОРАТИВНА ЛОГІСТИКА"

Інформаційний лист

Міністерства освіти і науки України
Міністерства інфраструктури України
Український державний університет залізничного транспорту
Транспортної академії України
АТ «Українська Залізниця» за участю Інституту економіки промисловості НАН України
Conservatoire national des arts et métiers
Technological and Humanitarian University named after. Casimir Pulasky in Radom
До 31 травня 2023 року

31 травня 2023 року

ІІ Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція
«Управління персоналом у системі менеджменту організацій: тенденції та перспективи розвитку»

Інформаційний лист

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА»
Навчально-науковий інститут економіки і менеджменту
Кафедра менеджменту персоналу та адміністрування
До 20 травня 2023 року

30-31 травня 2023 року

Всеукраїнська науково-практична конференція
«Інноваційні напрями соціально-економічного розвитку АПК України в умовах євроінтеграції»

Інформаційний лист

Програма конференції

Міністерство освіти і науки України
ННВК «Всеукраїнський науково-навчальний консорціум»
Вінницький національний аграрний університет
Білоцерківський національний аграрний університет
Уманський національний університет садівництва
ВСП «Технологічно-промисловий фаховий коледж ВНАУ»
До 25 травня 2023 року

26 травня 2023 року

V Міжнародна науково-практична конференція
«УКРАЇНСЬКИЙ ПРАВОВИЙ ВИМІР: ПОШУК ВІДПОВІДЕЙ НА ГЛОБАЛЬНІ МІЖНАРОДНІ ВИКЛИКИ»

Інформаційний лист

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
УНІВЕРСИТЕТ МИТНОЇ СПРАВИ ТА ФІНАНСІВ
РАДА МОЛОДИХ УЧЕНИХ
УНІВЕРСИТЕТУ МИТНОЇ СПРАВИ ТА ФІНАНСІВ
До 21 травня 2023 року

25-26 травня 2023 року

I Міжнародний науковий форум
«Наука та інновації: сучасний вектор розвитку Європи та світу»

Інформаційний лист

- До 01 травня 2023 року

25-26 травня 2023 року

IX Міжнародна науково-практична конференція
«Інформаційні технології в освіті, науці і виробництві (ІТОНВ-2023)»

Інформаційний лист

Міністерство освіти і науки України,
Волинська обласна рада,
Луцька міська рада,
Луцький національний технічний університет,
Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря
Сікорського»,
Національний університет «Львівська політехніка»,
Військовий інститут телекомунікацій та
інформатизації імені Героїв Крут (м. Київ),
Тернопільський національний педагогічний
університет імені В. Гнатюка,
Криворізький державний педагогічний університет,
Глухівський національний педагогічний університет
імені Олександра Довженка,
Люблінська політехніка (Польща),
Байройтський університет (Німеччина),
Гронінгенський університет (Нідерланди),
Кавказький університет (Грузія)
Політехнічний університет Браганси (Португалія)
До 01 травня 2023 року

24-25 травня 2023 року

ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ
«Аграрна галузь України в умовах євроінтеграції: сучасний стан та перспективи розвитку»

Інформаційний лист

Міністерство освіти і науки України ННВК «Всеукраїнський науково-навчальний консорціум» Вінницький національний аграрний університет Вінницька обласна військова адміністрація Миколаївський національний аграрний університет Державний біотехнологічний університет Заклад вищої освіти «Подільський державний університет» Поліський національний університет Національний університет водного господарства та природокористування Відокремлений структурний підрозділ «Чернятинський фаховий коледж Вінницького національного аграрного університету» До 23 травня 2023 року

24-25 травня 2023 року

Міжнародна науково-практична конференція молодих учених
«ҐРУНТОВО-АГРОХІМІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ЯК ІМПЕРАТИВ ДЛЯ РОЗВИТКУ АГРАРНОГО ВИРОБНИЦТВА ТА РОЗБУДОВИ УКРАЇНИ»

Інформаційний лист

Національна академія аграрних наук України
ННЦ «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського»
Харківське відділення ГО «Українське товариство ґрунтознавців та агрохіміків»
До 17 травня 2023 року

24-25 травня 2023 року

II Міжнародна науково-технічна конференція
«Якість води: біомедичні, технологічні, агропромислові і екологічні аспекти»

Інформаційний лист

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя (Україна)
Тернопільський національний медичний університет ім. І.Я.Горбачевського (Україна) Інститут медицини праці ім. Ю.І. Кундієва(Україна) Інститут молекулярного водню (США)
Європейською академією досліджень молекулярного водню в біомедицині (Словаччина) Вармінсько-Мазурський університет (Польща) Японська асоціація медичних і біологічних досліджень молекулярного водню (Японія) Словацький аграрний університет (Словаччина)
Національним університетом водного господарства та природокористування (Україна)
Національним університетом «Львівська політехніка» (Україна)
Польською академією здоров’я (Польща)
До 19 травня 2023 року

19-20 травня 2023 року

VІI Міжнародна науково-практична конференція
ІННОВАЦІЇ ПАРТНЕРСЬКОЇ ВЗАЄМОДІЇ ОСВІТИ, ЕКОНОМІКИ ТА СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ В УМОВАХ ІНКЛЮЗІЇ ТА ПРАГМАТИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ СОЦІУМУ

Інформаційний лист

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАВЧАЛЬНО-РЕАБІЛІТАЦІЙНИЙ ЗАКЛАД ВИЩОЇОСВІТИ «КАМ’ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІНСТИТУТ»
ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ
УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ МИХАЙЛА ДРАГОМАНОВА
КАМ’ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ОГІЄНКА
ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ГНАТЮКА
ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ПУЛЮЯ
ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
АВТОМОБІЛЬНО-ДОРОЖНІЙ УНІВЕРСИТЕТ
ХОРТИЦЬКА НАЦІОНАЛЬНА
НАВЧАЛЬНО-РЕАБІЛІТАЦІЙНА АКАДЕМІЯ
ХМЕЛЬНИЦЬКА ГУМАНІТАРНО-ПЕДАГОГІЧНА АКАДЕМІЯ
ХАРКІВСЬКИЙ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ
ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ
НАВЧАЛЬНО-РЕАБІЛІТАЦІЙНИЙ ЦЕНТР
UNIWERSYTET EKONOMICZNY WE WROCLAWIU
WYŻSZA SZKOŁA GOSPODARKI (BYDGOSZCZ, POLAND)
MIĘDZYNARODOWA AKADEMIA NAUK STOSOWANYCH W ŁOMŻY (ŁOMŻY, POLAND)
JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCHBUDĚJOVICÍCH TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH (KOŠICE)
ВИДАВНИЧИЙ ДІМ "ГЕЛЬВЕТИКА"
ГО «ЦЕНТР УКРАЇНСЬКО-ЄВРОПЕЙСЬКОГО НАУКОВОГО СПІВРОБІТНИЦТВА»
БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ
«БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД ГРОМАДСЬКОЇ ДИПЛОМАТІЇ»
БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «УКРАЇНСЬКА ГАЛИЦЬКА ФУНДАЦІЯ»
ГО ʺЗАХИСТУ ПРАВ ТА ІНТЕРЕСІВ МОЛОДІ З ІНВАЛІДНІСТЮ «БЕЗБАРʼЄРНІСТЬ»ʺ
До 15 травня 2023 року

19 травня 2023 року

Міжнародна науково-практична конференція «ЄВРОПЕЙСЬКІ ОРІЄНТИРИ РОЗВИТКУ УКРАЇНИ В УМОВАХ ВІЙНИ ТА ГЛОБАЛЬНИХ ВИКЛИКІВ ХХІ СТОЛІТТЯ: СИНЕРГІЯ НАУКОВИХ, ОСВІТНІХ ТА ТЕХНОЛОГІЧНИХ РІШЕНЬ»

Інформаційний лист

Національний університет «Одеська юридична академія»
Південний регіональний центр
Національної академії правових наук України
До 8 травня 2023 року

19 травня 2023 року

Міжнародна науково-практична конференція
«Problems of Emergency Situations» (PES-2023)

Інформаційний лист

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ
До 1 березня 2023 року

18-19 травня 2023 року

ІІІ Міжнародна науково-практична конференція
«СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ НАУКИ Й ОСВІТИ В УМОВАХ ПОГЛИБЛЕННЯ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ»

Інформаційний лист

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
МУКАЧІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА
МАЛОПОЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВІТОЛЬДА ПІЛЕЦЬКОГО В ОСВЕНЦІМІ
УМАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ САДІВНИЦТВА
ХАРКІВСЬКА ГУМАНІТАРНО-ПЕДАГОГІЧНА АКАДЕМІЯ
До 10 травня 2023 року

18 травня 2023 року

Всеукраїнська науково-практичної конференція
«Формування цифрової компетентності суб’єктів освітнього процесу закладів освіти засобами інноваційних технологій навчання»

Інформаційний лист

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА НАУКОВА УСТАНОВА
«ІНСТИТУТ МОДЕРНІЗАЦІЇ ЗМІСТУ ОСВІТИ»
-

18 травня 2023 року

ХІ МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ
«Перспективи розвитку обліку, аналізу та аудиту в контексті євроінтеграції»

Інформаційний лист

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ
АУДИТОРСЬКА ПАЛАТА УКРАЇНИ
ФЕДЕРАЦІЯ ПРОФЕСІЙНИХ БУХГАЛТЕРІВ ТА
АУДИТОРІВ УКРАЇНИ
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ
«ПРОФЕСІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ АУДИТОРІВ,
БУХГАЛТЕРІВ ТА ВИКЛАДАЧІВ ОКД»
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВОДНОГО
ГОСПОДАРСТВА ТА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ
(м. Рівне, Україна)
ЛЬВІВСЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ
МОЛДАВСЬКА ЕКОНОМІЧНА АКАДЕМІЯ
(м. Кишинів, Республіка Молдова)
АКАДЕМІЯ ПРИКЛАДНИХ НАУК ІМЕНІ
СТЕФАНА БАТОРІЯ
(м. Скерневіце, Республіка Польща)
УНІВЕРСИТЕТ «UNIVERSITAT JUAME І»
(м. Кастельйон-де-ла-Плана, Іспанія)
До 14 травня 2023 року

18 травня 2023 року

Міжнародна науково-практична онлайн-конференція
«ЦИФРОВА ТРАНСФОРМАЦІЯ В ЕКОНОМІЦІ, ФІНАНСАХ, МЕНЕДЖМЕНТІ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВІ»

Інформаційний лист

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА
УКРАЇНСЬКА ІНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГІЧНА АКАДЕМІЯ МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО
ХЕРСОНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ АЛЬФРЕДА НОБЕЛЯ
КРАКІВСЬКИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
(Республіка Польща)
УНІВЕРСИТЕТ ФОДЖА (Італійська Республіка)
УНІВЕРСИТЕТ ХАЕНА (Королівство Іспанія)
До 17 квітня 2023 року

18 травня 2023 року

Міжнародна науково-практична конференція
«Сталий ланцюг харчування та безпека крізь науку, знання та бізнес»

Запрошення

ДЕРЖАВНИЙ БІОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ До 24 квітня 2023 року

17-19 травня 2023 року

Всеукраїнська міжгалузева науково-практична онлайн-конференція
«УКРАЇНА НА ШЛЯХУ ВІДНОВЛЕННЯ: ЗАВДАННЯ НАУКИ І ОСВІТИ В ЄВРОПЕЇЗАЦІЇ ДЕРЖАВИ»

Інформаційний лист

Національна академія наук України
Національна академія педагогічних наук України
Інститут історії України
Інститут політичних і етнонаціональних досліджень імені І. Ф. Кураса
Інститут всесвітньої історії
Інститут філософії імені Г. С. Сковороди Інститут соціальної та політичної психології
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Університет Григорія Сковороди в Переяславі
Інститут обдарованої дитини
Всеукраїнська газета «Освіта і суспільство»
До 12 травня 2023 року

17-18 травня 2023 року

Міжнародна науково-практична конференція
«ВІДКРИТА ОСВІТА: ТЕХНОЛОГІЇ, СЕРЕДОВИЩА, ІНСТРУМЕНТИ»

Інформаційний лист

Міністерство освіти і науки України
Департамент освіти і науки Львівської обласної державної адміністрації
Національний університет «Львівська політехніка» (м. Львів, Україна)
Дніпровська академія неперервної освіти (м. Дніпро, Україна)
Інститут післядипломної освіти Київського університету ім. Бориса Грінченка (м. Київ. Україна)
Академії Фізичного Виховання і Спорту (м. Гданськ, Республіка Польща)
Академія Прикладних наук імені Стефана Баторія (м. Скерневіце, Польща),
Інститут педагогіки Поморської Вищої Школи в Старогарді Гданському
(м. Старогард Гданський, Республіка Польща)
Празький гуманітарно-технологічний інститут
(м. Прага, Чеська Республіка)
До 20 травня 2023 року

16-17 травня 2023 року

Всеукраїнська науково-практична конференція,
яка присвячена пам’яті та 100-річчю з
Дня народження професора С.А. Генсірука
«Природно–ресурсний комплекс Західного Полісся
в контексті сталого розвитку»

Інформаційний лист

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВОДНОГО ГОСПОДАРСТВА ТА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ
НАДСЛУЧАНСЬКИЙ ІНСТИТУТ НУВГП РІВНЕНСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ТОВАРИСТВА ЛІСІВНИКІВ УКРАЇНИ ВСП «БЛФК» НУВГП ННІ АГРОЕКОЛОГІЇ ТА ЗЕМЛЕУСТРОЮ НУВГП
НЛТУ УМАНСЬКИЙ НУС СУМСЬКИЙ НАУ ПОЛІСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ РІВНЕНСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОФСПІЛКИ ПРАЦІВНИКІВ ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА РДГУ
ГО «РІВНЕНСЬКИЙ ЦЕНТР МАРКЕТИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ»
ДП «СОСНІВСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО»
ДП «БЕРЕЗНІВСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО»
До 30 квітня 2023 року

11-12 травня 2023 року

Міжнародна студентська науково-практична конференція
"Перспективи популяризації історичної спадщини та культурного туризму в Україні: досвід європейських країн"

Інформаційний лист

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ “ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА”
Інститут економіки і менеджменту
Кафедра менеджменту організацій
Центр економічних досліджень і післядипломної освіти при Карловому університеті, Чеська Республіка
Університет Бельсько-Бяла, Республіка Польща Хайльброннський університет, Федеративна Республіка Німеччина Університет Бітліс Ерен, Турецька Республіка
Естонський університет підприємництва Майнор, Естонія
До 27 квітня 2023 року

8 травня 2023 року

Міжнародна науково-практична конференція
«Протидія геноциду українського народу»

Інформаційний лист

Офіс підтримки вченого -

27-28 квітня 2023 року

ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ
«Структурно-функціональні зміни національної економіки в
умовах євроатлантичної інтеграції»

Інформаційний лист

Програма

Міністерство освіти і науки України
ННВК «Всеукраїнський науково-навчальний консорціум»
Вінницький національний аграрний університет
Вінницька обласна військова адміністрація
Заклад вищої освіти «Подільський державний університет»
Національний університет «Полтавська політехніка
імені Юрія Кондратюка»
Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця
Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
Львівський національний університет імені Івана Франка
Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Відокремлений структурний підрозділ «Немирівський фаховий коледж
будівництва, економіки та дизайну ВНАУ»
До 26 квітня 2023 року

28 квітня 2023 року

Міжнародна науково-практична конференція
«ЦИФРОВЕ СУСПІЛЬСТВО: УПРАВЛІННЯ, ФІНАНСИ ТА СОЦІУМ»

Інформаційний лист

МІНІСТЕРСТВО OСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
УНІВЕРСИТЕТ МИТНОЇ СПРАВИ ТА ФІНАНСІВ
РАДА МОЛОДИХ УЧЕНИХ УНІВЕРСИТЕУ
МИТНОЇ СПРАВИ ТА ФІНАНСІВ
До 25 квітня 2023 року

27 квітня 2023 року

XXV Всеукраїнська науково-практична конференція
"Молодь, освіта, наука, культура і національна самосвідомість в умовах європейської інтеграції"

Інформаційний лист

АСОЦІАЦІЯ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ УКРАЇНИ ПРИВАТНОЇ ФОРМИ ВЛАСНОСТІ До 20 квітня 2023 року

27 квітня 2023 року

Науково-практична конференція
"РЕАЛІЗАЦІЯ ГЕНДЕРНОЇ ПОЛІТИКИ В УМОВАХ СУСПІЛЬНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ"

Інформаційний лист

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ЧЕРКАСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ АКАДЕМІЇ ЕКОНОМІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ
СХІДНОЄВРОПЕЙСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ РАУФА АБЛЯЗОВА
ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВАСИЛЯ СТУСА
Факультет економіки і менеджменту
Кафедра маркетингу, фінансів, банківської справи та страхування СУРА
До 20 квітня 2023 року

20-21 квітня 2023 року

VІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція
«Наука ІІІ тисячоліття: пошуки, проблеми, перспективи розвитку»

Інформаційний лист

Міністерство освіти і науки України
Бердянський державний педагогічний університет
Рада молодих учених
До 1 квітня 2023 року

21 квітня 2023 року

ХІV Міжнародна науково-практична конференція
"РОЗВИТОК СУЧАСНОЇ ОСВІТИ І НАУКИ: РЕЗУЛЬТАТИ, ПРОБЛЕМИ, ПЕРСПЕКТИВИ"

Інформаційний лист

АКАДЕМІЯ ПРИКЛАДНИХ НАУК У КОНІНІ
УЖГОРОДСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ПІВДЕННО-СХІДНИЙ НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ У ПЕРЕМИШЛІ
ХЕРСОНСЬКИЙ ФАКУЛЬТЕТ ОДЕСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО
УНІВЕРСИТЕТУ ВНУТРІШНІХ СПРАВ
До 31 березня 2023 року

20 квітня 2023 року

Міжнародна науково-практична інтернет-конференція
«ЛОГІСТИКА МАЙБУТНЬОГО: ЕФЕКТИВНІ РІШЕННЯ ДЛЯ ТОРГІВЛІ»

Інформаційний лист

Mіністерство освіти і науки України
Державний торговельно-економічний університет/КНТЕУ
Університет Східної Фінляндії (Фінляндія)
Університет Казимира Великого (Польща)
Ягеллонський університет (Польща)
Університет бізнесу і технологій (Грузія)
Жешувський університет (Польща)
Університетський коледжу бізнесу (Албанія)
Неаполітанський Університет (Італія)
Об’єднана Міжнародна Бізнес Школа (Швейцарія)
До 10 квітня 2023 року

20-21 квітня 2023 року

Міжнародна науково-практична конференція молодих учених
«Проблеми та перспективи забезпечення цивільного захисту»

Інформаційний лист

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ
До 22 лютого 2023 року

20-21 квітня 2023 року

ХІ Всеукраїнське науково-педагогічне читання молодих учених і здобувачів освіти іноземними мовами
«The 21st Century Challenges in Education and Science»

Інформаційний лист

Міністерство освіти і науки України
ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти»
Інститут педагогіки НАПН України
Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
Національний авіаційний університет
До 20 березня 2023 року

18-21 квітня 2023 року

X Всеукраїнська науково-технічна конференція
«СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ПРОМИСЛОВОМУ ВИРОБНИЦТВІ (СТПВ-2023)»

Інформаційний лист

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
До 26 березня 2023 року

13-14 квітня 2023 року

II Міжнародна науково-практична конференція
«Green Construction» («Зелене будівництво»)

Інформаційний лист
Information letter

Міністерство освіти і науки України
Київський національний університет
будівництва і архітектури
Кафедра технологій захисту навколишнього середовища
та охорони праці
Київська обласна рада
Підкомітет з питань містобудування, благоустрою та земельних
відносин у межах території забудови Комітету Верховної ради України
з питань організації державної влади, місцевого самоврядування,
регіонального розвитку та містобудування
Державне підприємство «Науково-дослідний та конструкторсько-
технологічний інститут міського господарства»
Одеський державний екологічний університет
Національний університет «Львівська політехніка»
Національний університет
«Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»
Інженерний навчально-науковий інститут ім. Ю. М. Потебні
Запорізького національного університету
Донбаська національна академія будівництва і архітектури
(Краматорськ)
Академія будівництва України
Академія технічних наук України
Художня студія 22 ART HUB
Національна спілка журналістів України
International Technology Transfer Association (ITTA)
Агенція відбудови України
Ченстоховська політехніка
Азербайджанський архітектурно-будівельний університет
Грузинський технічний університет
До 7 квітня 2023 року

30 березня 2023 року

Всеукраїнська науково-практична конференція
«Актуальні проблеми діяльності складових сектору безпеки і оборони України в умовах особливих правових режимів: поточний стан та шляхи вирішення»

Інформаційний лист

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ
НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ
До 6 березня 2023 року

23 березня 2023 року

VІІ Міжнародна науково-практична конференція

«ФІНАНСОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗРУШЕНЬ В ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ»

Інформаційний лист

Міністерство освіти і науки України
Мукачівський державний університет
Луцький національний технічний університет
Львівський торговельно-економічний університет
Закарпатський угорський інститут ім. Ференца Ракоці ІІ
Малопольський державний університет імені Вітольда Пілецького в Освенцімі (Польща)
До 23 березня 2023 року

26-27 грудня 2022 року

Міжнародна науково-практична конференція
"Актуальні проблеми науки і практики: сталий розвиток в умовах воєнного стану"

Інформаційний лист

Львівський університет бізнесу та права До 25 грудня 2022 року

15-16 грудня 2022 року

ІІІ МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ
«ПРИРОДНИЧІ НАУКИ: ПРОЄКТИ, ДОСЛІДЖЕННЯ, ПЕРСПЕКТИВИ»
до 100-річчя факультету природничих наук

Інформаційний лист

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ДЗ «ЛУГАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА», УКРАЇНА
ФАКУЛЬТЕТ ПРИРОДНИЧИХ НАУК
ДУ «ІНСТИТУТ ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР НААНУ», Україна
ІНСТИТУТ АГРОЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ НААНУ, Україна
ІНСТИТУТ БІОЛОГІЇ ФАКУЛЬТЕТУ ПРИРОДНИЧИХ НАУК І ТЕХНОЛОГІЙ ОПОЛЬСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ, Польща
НАЦІОНАЛЬНИЙ БОТАНІЧНИЙ САД (ІНСТИТУТ) ІМЕНІ «ОЛЕКСАНДРА ЧУБОТАРУ», Молдова
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА», Україна
ПОЛТАВСЬКА АКАДЕМІЯ НЕПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ ІМ. М.В. ОСТРОГРАДСЬКОГО, Україна УНІВЕРСИТЕТ ВІТОВТА ВЕЛИКОГО, Литва
УНІВЕРСИТЕТ СЕНТ-КЛАУД, США
ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ В.Н КАРАЗІНА, Україна
ГО «ВСЕУКРАЇНСЬКА ЕКОЛОГІЧНА ЛІГА», Україна
ДЕРЖАВНА ЕКОЛОГІЧНА ІНСПЕКЦІЯ В ЛУГАНСЬКІЙ ОБЛАСТІ, Україна
УКРАЇНСЬКИЙ КЛУБ АГРАРНОГО БІЗНЕСУ, Україна
До 1 грудня 2022 року

14-16 грудня 2022 року

Міжнародна науково-практична конференція
"Перспективи розвитку автомобільного транспорту та інфраструктури: виклики воєнного часу"

Інформаційний лист

Міністерство інфраструктури України
Державний автотранспортний
науково-дослідний і проектний інститут
(ДП «ДержавтотрансНДІпроект»)
Державне підприємство «Державний дорожній науково-дослідний інститут імені М. П. Шульгiна»
До 30 листопада 2022 року

8 грудня 2022 року

V МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ
МОЛОДИХ ВЧЕНИХ
«РОЛЬ МЕЛІОРАЦІЇ ТА ВОДНОГО ГОСПОДАРСТВА У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ЗЕМЛЕРОБСТВА»

Інформаційний лист

Інститут водних проблем і меліорації Національної академії аграрних наук України
Рада молодих учених при Міністерстві освіти і науки України
Інститут водного господарства ім. Цотне Мірцхулава Грузинського технічного університету
Білостоцький технологічний університет
Державний університет штату Огайо
До 18 листопада 2022 року

7-9 грудня 2022 року

ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ
«Актуальні проблеми землеробської галузі та шляхи їх вирішення»

Інформаційний лист

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Миколаївський національний аграрний університет
Миколаївська обласна державна адміністрація
Інститут зрошуваного землеробства НААН України
Херсонський державний аграрно-економічний університет
Державний біотехнологічний університет
Вінницький національний аграрний університет
Львівський національний університет природокористування
До 6 грудня 2022 року

1 грудня 2022 року

Х Всеукраїнська науково-практична онлайн конференція
«СУЧАСНА ФІНАНСОВА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ»

Інформаційний лист

Київський університет імені Бориса Грінченка
Кафедра фінансів
Кафедра міжнародної економіки
Європейська Асоціація Економістів Українська Асоціація економістів-міжнародників
Спілка підприємців малих, середніх та приватизованих підприємств України
До 28 листопада 2022 року

1 грудня 2022 року

Міжнародна дистанційна екологічна науково-практична конференція «ЕКОЛОГІЯ. ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ. ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЛЮДСТВА»

Інформаційний лист

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ
НАЦІОНАЛЬНОГО ФАРМАЦЕВТИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
До 26 листопада 2022 року

30 листопада 2022 року

VІІ Всеукраїнська науково-практична конференція
«Трансформація національної моделі фінансово-кредитних відносин: виклики глобалізації та регіональні аспекти»

Інформаційний лист

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Ужгородський національний університет Кафедра фінансів і банківської справи
Департамент фінансів Закарпатської обласної державної адміністрації
Закарпатський регіональний Центр СЕ і ГД НАН України
До 25 листопада 2022 року

30 листопада 2022 року

ІV Міжнародна науково-практична інтернет-конференція

«Innovation processes in science and education»

Інформаційний лист

THE COMPANY "DEL a.s." (CZECH REPUBLIC)
NES NOVA DUBNICA sro (SLOVAK REPUBLIC)
UNIVERSITY OF MALAYSIA PAHANG (MALAYSIA)
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO (MÉXICO)
До 29 листопада 2022 року

30 листопада 2022 року

VІІ Всеукраїнська науково-практична конференція
«Трансформація національної моделі фінансово-кредитних відносин:
виклики глобалізації та регіональні аспекти»

Інформаційний лист

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Ужгородський національний університет Кафедра фінансів і банківської справи
Департамент фінансів Закарпатської обласної державної адміністрації
Закарпатський регіональний Центр СЕ і ГД НАН України
До 25 листопада 2022 року

29 листопада 2022 року

ІV Всеукраїнська науково-практична конференція
«ДОСЯГНЕННЯ ТА КОНЦЕПТУАЛЬНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ НАУКИ В СУЧАСНОМУ СВІТІ»

Інформаційний лист

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ АГРАРНИХ НАУК
ІНСТИТУТ ОВОЧІВНИЦТВА І БАШТАННИЦТВА
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ДОСЛІДНА СТАНЦІЯ
До 28 листопада 2022 року

29 листопада 2022 року

II Міжнародна науково-практична онлайн конференція
«Корпус та дискурс»

Інформаційний лист

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ
«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ ІМЕНІ ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО»
УНІВЕРСИТЕТ ЛУЗОФОНА (ПОРТУГАЛІЯ)
До 11 листопада 2022 року

28-29 листопада 2022 року

IV Міжнародна наукова конференція здобувачів освіти
«МОЛОДЬ І НАУКОВИЙ ПРОГРЕС У СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОМУ ТА ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ СУСПІЛЬСТВА»

Інформаційний лист

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НРЗВО «КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІНСТИТУТ»
ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ КАМ’ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ
ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Факультет спеціальної та інклюзивної освіти
НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ М. П. ДРАГОМАНОВА
Кафедра практичної психології
КРИВОРІЗЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ ІНСТИТУТ КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
Кафедра спеціальної та інклюзивної освіти
КАМ’ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ІВАНА ОГІЄНКА
ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ГНАТЮКА
ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ
ДРОГОБИЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ ІМЕНІ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО
ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АВТОМОБІЛЬНО-ДОРОЖНІЙ УНІВЕРСИТЕТ
ХОРТИЦЬКА НАЦІОНАЛЬНА НАВЧАЛЬНО-РЕАБІЛІТАЦІЙНА АКАДЕМІЯ
ХМЕЛЬНИЦЬКА ГУМАНІТАРНО-ПЕДАГОГІЧНА АКАДЕМІЯ
ХАРКІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ КОЛЕДЖ
ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ НАВЧАЛЬНО-РЕАБІЛІТАЦІЙНИЙ ЦЕНТРUNIWERSYTET EKONOMICZNY WE WROCLAWIU WYŻSZA SZKOŁA GOSPODARKI (BYDGOSZCZ, POLAND)
MIĘDZYNARODOWA AKADEMIA NAUK STOSOWANYCH W ŁOMŻY (ŁOMŻY, POLAND)
JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH (ČESKÁ REPUBLIKA)
До 25 листопада 2022 року

25 листопада 2022 року

Всеукраїнський круглий стіл онлайн
«РОЗВИТОК СУЧАСНОГО ПРАВА ТА ДЕРЖАВИ В ЮРИДИЧНІЙ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИЦІ»

Інформаційне повідомлення

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ “ОДЕСЬКА ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ”
кафедра Загальної теорії права та держави
До 20 листопада 2022 року

24-25 листопада 2022 року

НАЦІОНАЛЬНИЙ ФОРУМ
«Поводження з відходами в Україні: законодавство, економіка, технології»

Інформаційне повідомлення

- До 15 листопада 2022 року

24-25 листопада 2022 року

VI Міжнародна науково-практична конференція
"ІННОВАЦІЇ ПАРТНЕРСЬКОЇ ВЗАЄМОДІЇ ОСВІТИ, ЕКОНОМІКИ ТА СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ В УМОВАХ ІНКЛЮЗІЇ ТА ПРАГМАТИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ СОЦІУМУ"

Інформаційний лист

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАВЧАЛЬНО-РЕАБІЛІТАЦІЙНИЙ ЗАКЛАД ВИЩОЇОСВІТИ «КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІНСТИТУТ»
ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Факультет спеціальної та інклюзивної освіти
НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ
М. П. ДРАГОМАНОВА
Кафедра практичної психології
КРИВОРІЗЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ ІНСТИТУТ КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
Кафедра корекційної педагогіки та інклюзивної освіти КАМ’ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ІВАНА ОГІЄНКА
ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ГНАТЮКА ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АВТОМОБІЛЬНО-ДОРОЖНІЙ УНІВЕРСИТЕТ
ХОРТИЦЬКА НАЦІОНАЛЬНА НАВЧАЛЬНО-РЕАБІЛІТАЦІЙНА АКАДЕМІЯ
ХМЕЛЬНИЦЬКА ГУМАНІТАРНО-ПЕДАГОГІЧНА АКАДЕМІЯ
ХАРКІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ КОЛЕДЖ
ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ НАВЧАЛЬНО-РЕАБІЛІТАЦІЙНИЙ ЦЕНТР
UNIWERSYTET EKONOMICZNY WE WROCLAWIU WYŻSZA SZKOŁA GOSPODARKI (BYDGOSZCZ, POLAND)
MIĘDZYNARODOWA AKADEMIA NAUK STOSOWANYCH W ŁOMŻY (ŁOMŻY, POLAND)
JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCHBUDĚJOVICÍCH TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH (KOŠICE)
ГО «ЦЕНТР УКРАЇНСЬКО-ЄВРОПЕЙСЬКОГО НАУКОВОГО СПІВРОБІТНИЦТВА»
БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД ГРОМАДСЬКОЇ ДИПЛОМАТІЇ
БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «УКРАЇНСЬКА ГАЛИЦЬКА ФУНДАЦІЯ»
До 22 листопада 2022 року

24-25 листопада 2022 року

Міжнародна науково-практична конференція
«СУЧАСНА ІНЖЕНЕРІЯ АГРОПРОМИСЛОВИХ І ХАРЧОВИХ ВИРОБНИЦТВ»

Інформаційний лист

Міністерство освіти і науки України
Державний біотехнологічний університет
Національний університет харчових технологій
Державна наукова установа
«Інститут модернізації змісту освіти»
Державний університет
«Люблінська політехніка»
Університет природничих наук
Сумський національний аграрний університет
ВСП «Ладижинський фаховий коледж ВНАУ»
Полтавський державний аграрний університет
Таврійський державний агротехнологічний
університет ім. Дмитра Моторног
До 10 листопада 2022 року

24 листопада 2022 року

ХІІ Міжнародна науково-практична конференція
«Консолідація правової системи, як шлях до зміцнення державотворення»

Інформаційний лист

ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІНФРАСТРУКТУРИ ТА ТЕХНОЛОГІЙ До 20 листопада 2022 року

23-24 листопада 2022 року

Всеукраїнська науково-практична конференція
«Інноваційні технології у тваринництві та харчовій галузі в контексті європейської інтеграції»

Інформаційний лист

Міністерство освіти і науки України
Вінницька обласна Рада
Вінницька обласна державна адміністрація
Вінницький національний аграрний університет
ННВК «Всеукраїнський науково-навчальний консорціум»
Відокремлений структурний підрозділ «Чернятинський фаховий коледж ВНАУ»
До 18 листопада 2022 року

22-24 листопада 2022 року

ХІ Міжнародна науково-технічна конференція
«Радіотехнічні проблеми, сигнали, апарати та системи»

Інформаційний лист

Радіотехнічний факультет КПІ ім. Ігоря Сікорського До 31 жовтня 2022 року

17 листопада 2022 року

МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ І МОЛОДИХ ВЧЕНИХ
«Сучасні підходи до вирощування, переробки і зберігання плодоовочевої продукції»

Інформаційний лист

Міністерство освіти і науки України
Миколаївський національний аграрний університет
Вармінсько-Мазурський університет (Польща)
Державний аграрний університет Молдови (Молдова)
Херсонський державний аграрно-економічний університет
Уманський національний університет садівництва

До 10 листопада 2022 року

16 листопада 2022 року

ХІІІ Міжнародна науково‐практична конференція
«Обліково‐фінансова наука і практика: пріоритети розвитку та місія у воєнний час»

Інформаційний лист

Національна академія аграрних наук України
Національний науковий центр
«Інститут аграрної економіки»
Інститут обліку і фінансів НААН
Федерація аудиторів, бухгалтерів
і фінансистів АПК України
Журнал «Облік і фінанси»
Варшавський університет природничих наук – SGGW
(Польща)
Лейбніцький інститут розвитку сільського
господарства в країнах з перехідною економікою
(Німеччина)

До 13 листопада 2022 року

16 листопада 2022 року

VIIІ Всеукраїнська студентська науково-практична конференція
"Significant Achievements in Science and Technology"

Інформаційний лист

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ
"КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ ІМЕНІ ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО"
ФАКУЛЬТЕТ ЛІНГВІСТИКИ

До 4 листопада 2022 року

10 листопада 2022 року

VIII Міжнародна студентська наукова конференція

“Облік, аналіз і контроль в системі управління суб’єктами економіки”

Національний університет "Львівська політехніка"

Кафедра обліку та аналізу

До 30 жовтня 2022 року

10 листопада 2022 року

Міжнародна науково-практична конференція
«Інформаційно-ресурсне забезпечення освітнього процесу в умовах диджиталізації суспільства»

Інформаційний лист

Науково-методичний центр вищої та фахової передвищої освіти -

10 листопада 2022 року

МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ
"СУЧАСНІ УПРАВЛІНСЬКІ ТА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ
РОЗВИТКУ ДЕРЖАВИ, РЕГІОНІВ ТА СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ
В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЇ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ − 2022"

Інформаційний лист

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ОДЕСЬКА ПОЛІТЕХНІКА»
Кафедра публічного управління та адміністрування, Навчально – науковий Інститут економіки та менеджменту,
Науковий портал «Економіка: реалії часу», ДУ «Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень
НАН України», Одеський національний технологічний університет, Національний університет «Львівська
політехніка», Бухарестський університет «ARTIFEX», Національний інститут наукових досліджень у галузі праці
та соціального захисту (Румунія), Університету “Штефан чел Маре” (Румунія), Комратський державний
університет (Молдова), Scientific-Technical Union of Mechanical Engineering, (Болгарія), Компанія «TIME
REALITIES SCIENTIFIC GROUP» (Germany, Німеччина)
До 30 жовтня 2022 року

8 листопада 2022 року

Міжнародна науково-практична конференція
“Актуальні проблеми економіки, фінансів, обліку і права в XXI столітті”

Інформаційний лист

Центр фінансово-економічних наукових досліджень До 8 листопада 2022 року

4 листопада 2022 року

Міжнародна науково-практична конференція
«ЕКОНОМІКО-ПРАВОВІ ТА УПРАВЛІНСЬКО-ТЕХНОЛОГІЧНІ ВИМІРИ СЬОГОДЕННЯ: МОЛОДІЖНИЙ ПОГЛЯД»

Інформаційний лист

МІНІСТЕРСТВО OСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
УНІВЕРСИТЕТ МИТНОЇ СПРАВИ ТА ФІНАНСІВ
РАДА МОЛОДИХ УЧЕНИХ УНІВЕРСИТЕТУ МИТНОЇ СПРАВИ ТА ФІНАНСІВ
До 30 жовтня 2022 року

ЖОВТЕНЬ, 2022 року

Міжнародна наукова інтернет-конференція
"Шістдесят дев'яті економіко-правові дискусії.
Серія: Соціальні та гуманітарні науки"

Міжнародна наукова інтернет-конференція
Інформаційне суспільство: технологічні,
економічні та технічні аспекти становлення
(випуск 71)

Міжнародна мультидисциплінарна наукова інтернет-конференція
Світ наукових досліджень. Випуск 13

Міжнародна наукова інтернет-конференція Актуальні дослідження правової та історичної науки (випуск 44)

Громадська організація «Наукова спільнота» спільно з Wyższa Szkoła Społeczno-Gospodarcza w Przeworsku
(м. Переворськ, ПОЛЬЩА)

До 28 жовтня 2022 року

До 18 жовтня 2022 року

До 25 жовтня 2022 року

До 19 жовтня 2022 року

28-29 жовтня 2022 року

І МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЯ
«СОЦІАЛЬНО-КОМПЕТЕНТНЕ УПРАВЛІННЯ ТА БЕЗПЕКА ПІДПРИЄМНИЦЬКИХ СТРУКТУР В УМОВАХ ВОЄННОЇ ЕКОНОМІКИ»

Інформаційний лист

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ВОЛИНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ЛЕСІ УКРАЇНКИ ГО «ІНСТИТУТ ЕКОНОМІЧНИХ ТА ЕКОЛОГО-ЕНЕРГЕТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ»
ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНИХ МЕРЕЖ АТ «ВОЛИНЬГАЗ»
ЛУЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
СЕКРЕТАРІАТ УПОВНОВАЖЕНОГО ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ З ПРАВ ЛЮДИНИ
НОВОВОЛИНСЬКА МІСЬКА РАДА
ВОЛИНСЬКА ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВА ПАЛАТА
ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
UNIVERSIDAD DE SEVILLA
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ НАФТИ І ГАЗУ
ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ AGH UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY IN KRAKOW
INSTITUT OF ECONOMICS OF ACADEMIA SINICA (Китайська Республіка-Тайвань)
EUROPEAN INSTITUTE OF FURTHER EDUCATION, (Словацька Республіка)
VYSOKÁ ŠKOLA DANUBIUS, (Словацька Республіка)
UNIVERSITY OF NARYLAND, COLLEGE PARK, (USA)
UNIVERSITY OF ECONOMY IN BYDGOSZCZ, (Республіка Польща)
До 27 жовтня 2022 року

28 жовтня 2022 року

ІІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція
«World science: problems, prospects, innovations»

Інформаційний лист

THE COMPANY "DEL a.s." (CZECH REPUBLIC)
NES NOVA DUBNICA sro (SLOVAK REPUBLIC)
UNIVERSITY OF MALAYSIA PAHANG (MALAYSIA)
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO (MÉXICO)
До 27 жовтня 2022 року

26-28 жовтня 2022 року

ІХ-ї Всеукраїнська науково-практична конференція
«Екологічні та соціальні аспекти розвитку економіки в умовах євроінтеграції»

Інформаційний лист

МИКОЛАЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ ТА УПРАВЛІННЯ
ФАКУЛЬТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ
КАФЕДРА ЕКОНОМІКИ ПІДПРИЄМСТВ
До 23 жовтня 2022 року

26-27 жовтня 2022 року

Міжнародна наукова інтернет-конференція молодих учених
«Актуальні проблеми рослинництва в умовах зміни клімату»

Інформаційний лист

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ АГРАРНИХ НАУК УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ РОСЛИННИЦТВА ІМ. В. Я. ЮР’ЄВА
До 23 жовтня 2022 року

21 жовтня 2022 року

Міжнародна науково-практична конференція
“Економіка, фінанси, облік і право в умовах сучасних викликів”

Інформаційний лист

Центр фінансово-економічних наукових досліджень До 21 жовтня 2022 року

20-21 жовтня 2022 року

Всеукраїнська науково-практична конференція
«Інноваційні процеси агропромислової інженерії в умовах сталого розвитку: проблеми та перспективи»

Інформаційний лист

Програма конференції

Міністерство освіти і науки України
Вінницька обласна Рада
Вінницька обласна державна адміністрація
Вінницький національний аграрний університет
ННВК «Всеукраїнський науково-навчальний консорціум»
Відокремлений структурний підрозділ «Ладижинський фаховий коледж Вінницького національного аграрного університету»
До 19 жовтня 2022 року

20-21 жовтня 2022 року

XV міжнародна науково-практична конференція
"ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА АВТОМАТИЗАЦІЯ – 202"

Детальніше про конференцію

Міністерство освіти і науки України
Одеський національний технологічний університет
Інститут комп'ютерних систем і технологій "Індустрія 4.0" ім.П.Н.Платонова
До 13 жовтня 2022 року

11 жовтня 2022 року

Міжнародна науково-практична конференція
“Актуальні проблеми економіки, обліку, фінансів і права в умовах сучасних викликів”

Інформаційний лист

Центр фінансово-економічних наукових досліджень До 11 жовтня 2022 року

6-7 жовтня 2022 року

Всеукраїнська науково-практична конференція
«Зміна вектора розвитку фінансових, облікових та контрольно-аналітичних інструментів в забезпеченні реалізації Національної економічної стратегії»

Інформаційний лист

Порядок роботи конференції

Міністерство освіти і науки України
Державна наукова установа «Інститут модернізації змісту освіти»
Вінницька обласна Рада
Вінницька обласна державна адміністрація
Вінницький національний аграрний університет
ННВК «Всеукраїнський науково-навчальний консорціум»
Відокремлений структурний підрозділ «Могилів-Подільський технолого-економічний фаховий коледж ВНАУ»
До 1 жовтня 2022 року

20 вересня 2022 року

Міжнародна науково-практична конференція
“Наука, освіта, технології і суспільство: нові дослідження і перспективи”

Інформаційний лист

Центр фінансово-економічних наукових досліджень До 20 вересня 2022 року

24 серпня 2022 року

Міжнародна науково-практична конференція
“Актуальні питання економіки, фінансів,
управління та права в Україні та світі”

Інформаційний буклет

Центр фінансово-економічних наукових досліджень До 24 серпня 2022 року

28 червня 2022 року

Міжнародна науково-практична конференція
«Креативна трансформація та модернізація сучасного суспільства»

Детальна інформація

- До 28 червня 2022 року

27 червня 2022 року

Міжнародна науково-практична конференція
«АДМІНІСТРАТИВНА ПРОЦЕДУРА: КОНСТИТУЦІЙНІ ЗАСАДИ ТА ЄВРОПЕЙСЬКІ ОРІЄНТИРИ»

Інформаційний лист

Національний юридичний університет
імені Ярослава Мудрого
Асоціація фахівців адміністративного права
Асоціація фінансового права України
за сприяння проєкту «Підтримка всебічної реформи державного управління в Україні» (EU4PAR)
До 25 червня 2022 року

22 червня 2022 року

ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція
«Молодий вчений модерну – фундамент розвитку освіти, науки та бізнесу в Україні»

Інформаційний лист

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ
«ДНІПРОВСЬКА АКАДЕМІЯ НЕПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ» ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ»
КАФЕДРА ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА
РАДА МОЛОДИХ ВЧЕНИХ
До 15 червня 2022 року

20-21 червня 2022 року

Всеукраїнська науково-практична конференція
«Інноваційні напрями соціально-економічного розвитку АПК України: виклики та пріоритети»

Інформаційний лист

Програма конференції

Міністерство освіти і науки України
ННВК «Всеукраїнський науково-навчальний консорціум» ВНАУ
Білоцерківський національний аграрний університет
Уманський національний університет садівництва
Національний авіаційний університет
Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова
ВСП «Технологічно-промисловий фаховий коледж ВНАУ»
До 17 червня 2022 року

17 червня 2022 року

Міжнародна конференція
«Європейський вибір України, розвиток науки та національна безпека в реаліях масштабної військової агресії та глобальних викликів ХХІ століття»

Інформаційний лист

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ОДЕСЬКА ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ»
ПІВДЕННИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР
НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ПРАВОВИХ НАУК УКРАЇНИ
До 7 червня 2022 року

9-10 червня 2022 року

Всеукраїнська науково-практична конференція
«Розвиток аграрної науки в умовах змін клімату та діджиталізації землеробства»

Інформаційний лист

Міністерство освіти і науки України
ННВК «Всеукраїнський науково-навчальний консорціум»
Вінницький національний аграрний університет
Заклад вищої освіти «Подільський державний університет»
Поліський національний університет
Миколаївський національний аграрний університет
Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
Відокремлений структурний підрозділ «Чернятинський фаховий коледж ВНАУ»
До 1 червня 2022 року

20 травня 2022 року

І Міжнародна наукова конференція
«Теоретичні та експериментальні аспекти сучасної хімії та матеріалів ТАСХ-2022»

Інформаційний лист

Оформлення тез доповіді

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ДНІПРОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ДНІПРОВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ОЛЕСЯ ГОНЧАРА
ДВНЗ «УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ХІМІКО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»
До 10 травня 2022 року

19-20 травня 2022 року

ХVІI Всеукраїнська наукова конференція молодих учених та спеціалістів
«ІСТОРІЯ ОСВІТИ, НАУКИ І ТЕХНІКИ В УКРАЇНІ»

Інформаційний лист

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ АГРАРНИХ НАУК УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНА НАУКОВА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА БІБЛІОТЕКА
ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ АГРАРНОЇ НАУКИ, ОСВІТИ І ТЕХНІКИ
ДОСЛІДНА СТАНЦІЯ ЛІКАРСЬКИХ РОСЛИН
ІНСТИТУТУ АГРОЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ НААН
До 14 травня 2022 року

17 травня 2022 року

XIX Міжнародна науково-практична інтернет-конференція
«Актуальні дослідження в соціальній сфері»

Інформаційний лист

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ОДЕСЬКА ПОЛІТЕХНІКА»
ІНСТИТУТ ГУМАНІТАРНИХ НАУК
КАФЕДРА ПСИХОЛОГІЇ ТА СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ
До 7 травня 2022 року

17 травня 2022 року

XV Всеукраїнська науково-практична конференція здобувачів вищої освіти і молодих учених
«НАУКА, ОСВІТА, СУСПІЛЬСТВО ОЧИМА МОЛОДИХ»

м. Рівне

Інформаційний лист

Міністерство освіти і науки України
Рівненський державний гуманітарний університет
Наукове товариство здобувачів вищої освіти та молодих вчених Рівненського державного гуманітарного університету
До 10 травня 2022 року

12 травня 2022 року

ІІІ Міжнародна науково-практична конференція
«Авіація, промисловість, суспільство»

Інформаційний лист

Information letter

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВНУТРІШНІХ СПРАВ
КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ЛЬОТНИЙ КОЛЕДЖ
До 27 квітня 2022 року

30 квітня 2022 року

ІІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Fundamental and applied scientific research: topical issues, achievements and innovations»

Zdar nad Sazavou, Czech Republic

Інформаційний лист

THE COMPANY "DEL a.s." (CZECH REPUBLIC)
NES NOVA DUBNICA sro (SLOVAK REPUBLIC)
UNIVERSITY OF MALAYSIA PAHANG (MALAYSIA
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO (MÉXICO)
До 29 квітня 2022 року

28-29 квітня 2022 року

ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ
«Економічна стратегія та політика реалізації європейського вектору розвитку України»

Інформаційний лист

Програма конференції

Міністерство освіти і науки України
ННВК «Всеукраїнський науково-навчальний консорціум»
Вінницький національний аграрний університет
Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки»
Подільський державний університет
Київський національний університет технологій та дизайну
Приватний вищий навчальний заклад «Вінницький фінансово-економічний університет»
Черкаський державний бізнес-коледж
Відокремлений структурний підрозділ «Рівненський фаховий коледж НУБіП України»
Державний вищий навчальний заклад «Могилів-Подільський монтажно-економічний коледж»
Відокремлений структурний підрозділ «Немирівський фаховий коледж будівництва, економіки та дизайну ВНАУ»

До 26 квітня 2022 року

28-29 квітня 2022 року

V Міжнародна студентська науково-технічна конференція
ПРИРОДНИЧІ ТА ГУМАНІТАРНІ НАУКИ. АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ
м. Тернопіль

Інформаційний лист

Міністерство освіти і науки України,
Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Маріборський університет (Словенія)
Технічний університет в Кошице (Словаччина)
Каунаський технологічний університет (Литва)
Військова технічна академія
ім. Я. Домбровського (Польща)
Львівський національний університет імені Івана Франка,
Університет технологій та економіки імені Хелени Ходковської (Польща)
Луцький національний технічний університет,
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича,
Вроцлавський економічний університет (Польща)
Донбаська державна машинобудівна академія
До 11 квітня 2022 року

28 квітня 2022 року

Міжнародна науково-практична конференція
«АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ МОЛОДІ В СУЧАСНИХ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ УМОВАХ»

Інформаційний лист

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ВІДКРИТИЙ МІЖНАРОДНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
РОЗВИТКУ ЛЮДИНИ «УКРАЇНА»
ЖИТОМИРСЬКИЙ ЕКОНОМІКО-ГУМАНІТАРНИЙ
ІНСТИТУТ УНІВЕРСИТЕТУ «УКРАЇНА»
ВИЩА ТЕХНІЧНА ШКОЛА В КАТОВІЦЕ
(М. КАТОВІЦЕ, ПОЛЬЩА)
До 27 квітня 2022 року

21-22 квітня 2022 року

ХХII Всеукраїнської науково-технічної конференції
молодих вчених, аспірантів і студентів
«Стан, досягнення і перспективи інформаційних систем і технологій»

Міністерство освіти і науки України
Одеська національна академія харчових технологій
Університет Інформатики і прикладних знань, м. Лодзь, Польща
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»
До 17 квітня 2022 року

20 квітня 2022 року

III Всеукраїнська науково-практична конференція
«Інноваційні технології та підвищення ефективності виробництва харчових продуктів»

Інформаційний лист

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Уманський національний університет садівництва
Кафедра харчових технологій
Київський національний торговельно-економічний університет
Кафедра товарознавства, управління безпечністю та якістю

До 19 квітня 2022 року 

20 квітня 2022 року

VI Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція
"Сучасні теорія і практика менеджменту та бізнес-адміністрування"
м. Черкаси

Інформаційний лист

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ З РОЗВИТКУ МЕНЕДЖМЕНТУ ТА БІЗНЕС-ОСВІТИ
ЧЕРКАСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ТЕХНОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ
КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО
До 15 квітня 2022 року

19 квітня 2022 року

Всеукраїнська науково-практична конференція
«Біорізноманіття: теорія, практика та методичні аспекти вивчення у загальноосвітній школі»

Інформаційний лист

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка
Полтавський державний аграрний університет
Рівненський державний гуманітарний університет
Департамент освіти і науки Полтавської обласної державної адміністрації
Департамент культури і туризму Полтавської обласної державної адміністрації
Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти
імені М. В. Остроградського
Полтавський обласний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді
МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ
Полтавський краєзнавчий музей імені Василя Кричевського
МІНІСТЕРСТВО ЗАХИСТУ ДОВКІЛЛЯ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ
Хорольський ботанічний сад
Комунальна установа «Рекреаційний центр Криворудський» Полтавської обласної ради
Штаб громадських інспекторів з охорони довкілля Центрального округу
Комунальна установа природно-заповідного фонду Регіональний ландшафтний парк «Диканський» Полтавської обласної ради
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ АГРАРНИХ НАУК УКРАЇНИ
Устимівська дослідна станція рослинництва Інституту рослинництва ім. В.Я. Юр’єва НААНУ
Полтавське відділення Українського ботанічного товариства
До 14 квітня 2022 року

8 квітня 2022 року

Міжнародна науково-практична конференція
"ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ВИРОБНИЦТВА І ПЕРЕРОБКИ ПРОДУКЦІЇ ТВАРИННИЦТВА В РІЗНИХ АГРОКЛІМАТИЧНИХ ЗОНАХ УКРАЇНИ ТА СВІТУ"

м. Херсон

Інформаційний лист

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ХЕРСОНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
БІОЛОГО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
КАФЕДРА ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ ТВАРИННИЦТВА
НАУКОВЕ ТОВАРИСТВО СТУДЕНТІВ, АСПІРАНТІВ, ДОКТОРАНТІВ І МОЛОДИХ ВЧЕНИХ
До 30 квітня 2022 року

6 квітня 2022 року

VIІI Всеукраїнська науково-практична конференція
«Перспективи і тенденції розвитку конструкцій та технічного сервісу сільськогосподарських машин і знарядь»

м. Житомир

Інформаційний лист

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ЖИТОМИРСЬКИЙ АГРОТЕХНІЧНИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ
До 2 квітня 2022 року

31 березня 2022 року

Міжнародна науково-практична конференція “Економіка, фінанси, облік та право: досвід, тенденції, перспективи”

м. Полтава

Інформаційний лист

Центр фінансово-економічних наукових досліджень До 31 березня 2022 року

29 березня 2022 року

VІ Міжнародна науково-практична конференція
«ФІНАНСОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗРУШЕНЬ В ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ»

Інформаційний лист
Information letter

Міністерство освіти і науки України
Мукачівський державний університет
Мукачівська міська рада
Закарпатський угорський інститут
ім. Ференца Ракоці ІІ (Україна)
Малопольський державний університет
імені Вітольда Пілецького в м. Освенцім (Республіка Польща)
До 29 березня 2022 року

2021 рік

Міжнародні науково-практичні конференції Sci-conf.com.ua

Sci-conf.com.ua -

25-26 листопада 2021 року

Всеукраїнська науково-практична конференція «Теоретичні та практичні проблеми забезпечення якості та безпечності продукції тваринництва і харчової галузі у контексті євроінтеграції»

Інформаційний лист

Міністерство освіти і науки України
Вінницька обласна Рада
Вінницька обласна державна адміністрація
Вінницький національний аграрний університет
ННВК «Всеукраїнський науково-навчальний консорціум»
Відокремлений структурний підрозділ «Чернятинський фаховий коледж ВНАУ»
До 15 листопада 2021 року

25-26 листопада 2021 року

V МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ
"Наукові засади підвищення ефективності сільськогосподарського виробництва"

Інформаційний лист

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНИЙ БІОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ (УКРАЇНА)
ІНСТИТУТ РОСЛИННИЦТВА ІМ. В.Я. ЮР'ЄВА НААН (УКРАЇНА)
ІНСТИТУТ ОВОЧІВНИЦТВА І БАШТАННИЦТВА НААН (УКРАЇНА)
ННЦ "ІНСТИТУТ ҐРУНТОЗНАВСТВА ТА АГРОХІМІЇ ІМЕНІ О.Н. СОКОЛОВСЬКОГО" (УКРАЇНА)
БІЛОРУСЬКА ДЕРЖАВНА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА АКАДЕМІЯ (РЕСПУБЛІКА БІЛОРУСЬ)
АКАДЕМІЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ НАУК ГРУЗІЇ (ГРУЗІЯ)
СЛОВ’ЯНСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ (РЕСПУБЛІКА МОЛДОВА)
 До 20 листопада 2021 року
27-28 жовтня 2021 року

Всеукраїнська науково-практична конференція
«Інноваційні підходи та цифровізація агропромислової інженерії в умовах сталого розвитку»

Інформаційний лист

Міністерство освіти і науки України
Вінницька обласна Рада
Вінницька обласна державна адміністрація
ННВК "Всеукраїнський науково-навчальний консорціум"
Вінницький національний аграрний університет
ВСП "Ладижинський фаховий коледж ВНАУ"

До 26 жовтня 2021 р. 
7-8 жовтня 2021 року

Всеукраїнська науково-практична конференція
«Асоціація Україна – ЄС: фінансові, облікові та контрольно-аналітичні аспекти»

Інформаційний лист

Міністерство освіти і науки України
Вінницька обласна Рада
Вінницька обласна державна адміністрація
Вінницький національний аграрний університет
ННВК «Всеукраїнський науково-навчальний консорціум»
Відокремлений структурний підрозділ «Могилів-Подільський технолого-економічний фаховий коледж Вінницького національного аграрного університету»

До 1 жовтня 2021 року

24-25 червня 2021 року

ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ
«Обіг земель сільськогосподарського призначення та земельна децентралізація»

Інформаційний лист

ПРОГРАМА КОНФЕРЕНЦІЇ

Міністерство освіти і науки України
Вінницька обласна Рада
Вінницька облдержадміністрація
Вінницький національний аграрний університет
ННВК «Всеукраїнський науково-навчальний консорціум»
Відокремлений структурний підрозділ «Технологічно-промисловий фаховий коледж Вінницького національного аграрного університету»

До 21 червня 2021 року

10-11 червня 2021 року

МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «Інновації точного та органічного землеробства в умовах змін клімату за різної адаптивності рослин»

INFORMATION LETTER

Міністерство освіти і науки України
ННВК «Всеукраїнський науково-навчальний консорціум»
Вінницький національний аграрний університет
Краківський економічний університет, Польща
Словацький аграрний університет м. Нітра, Словаччина
Державний аграрний університет Молдови, Молдова
Університет Алеппо, Сирія
Поліський національний університет
Миколаївський національний аграрний університет
Національний університет водного господарства та природокористування
Подільський державний аграрно-технічний університет
Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
Відокремлений структурний підрозділ «Верхівський аграрний фаховий коледж Вінницького національного аграрного університету»
Управління агропромислового розвитку, департаменту міжнародного співробітництва та регіонального розвитку

До 1 червня 2021 року

3-4 червня 2021 року 

Всеукраїнська науково-парктична конференція "Угода про асоціацію між Україною та ЄС: оцінка досягнень та положень"

Програма конференції

Міністерство освіти і науки України
Вінницький національний аграрний університет
ННВК «Всеукраїнський науково-навчальний консорціум»
Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки»
Національний університет біоресурсів і природокористування України
Полтавська державна аграрна академія
Національний авіаційний університет
Приватний навчальний заклад "Європейський університет"
Відокремлений структурний підрозділ "Немирівський фаховий коледж будівництва, економіки та дизайну ВНАУ"

До 25.05.2021 року

14-15 травня 2021 року

Всеукраїнськіа науково-практична конференція «РЕАЛІЗАЦІЯ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ЗЕЛЕНОГО КУРСУ В УКРАЇНІ: ПОГЛЯД МОЛОДИХ УЧЕНИХ»

Програма

Міністерство освіти і науки України
Вінницький національний аграрний університет
Наукове товариство студентів, аспірантів, доктороантів і молодих вчених ВНАУ

До 12.05.2021 року

19-20 листопада 2020 року

м. Вінниця

Міжнародна науково-практична конференція 
«Проблеми та перспективи інноваційної діяльності в агропромисловій інженерії»

INFORMATION LETTER

Програма конференції 

 

Міністерство освіти і науки України
Вінницький національний аграрний університет
ННВК «Всеукраїнський науково-навчальний консорціум»
Луїзіанський державний університет, США
Технічний університет м. Габрово, Болгарія
Технічний університет м. Софія, Болгарія
Національний університет біоресурсів і природокористування України
Харківський національний технічний університет сільського господарства ім. Петра Василенка

 

26-27 листопада 2020 року

м. Вінниця

Всеукраїнська науково-практична конференція
«Інноваційні технології у тваринництві
та харчовій галузі»

Міністерство освіти і науки України
Вінницький національний аграрний університет
ННВК «Всеукраїнський науково-навчальний консорціум»
Національний університет біоресурсів і природокористування України
Львівський національний університет ветеринарної медицини
та біотехнологій ім. С.З. Гжицького
Подільський державний аграрно-технічний університет
Відокремлений структурний підрозділ «Чернятинський фаховий коледж Вінницького національного аграрного університету»
Відокремлений структурний підрозділ «Технологічно-промисловий фаховий коледж Вінницького національного аграрного університету»
Відокремлений структурний підрозділ «Могилів-Подільський технолого-економічний фаховий коледж Вінницького національного аграрного університету»

 

5-6 листопада 2020 року

м. Вінниця

Всеукраїнська науково-практична конференція 
«Напрями досліджень в аграрній науці: стан та перспективи»

Програма конференції

Міністерство освіти і науки України
ННВК «Всеукраїнський науково-навчальний консорціум»
Вінницький національний аграрний університет
Поліський національний університет
Миколаївський національний аграрний університет
Подільський державний аграрно-технічний університет
Відокремлений структурний підрозділ «Чернятинський фаховий коледж Вінницького національного аграрного університету»
Відокремлений структурний підрозділ «Верхівський аграрний фаховий коледж Вінницького національного аграрного університету»
Департамент агропромислового розвитку, екології та природних ресурсів Вінницької обласної державної адміністрації

 

28-29 жовтня 2020 року

м. Вінниця

Всеукраїнська науково-практична конференція
«Трансформаційна динаміка розвитку агропромислового виробництва» 

Програма конференції 

Міністерство освіти і науки України
ННВК «Всеукраїнський науково-навчальний консорціум»
Вінницький національний аграрний університет
Білоцерківський національний аграрний університет
Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова Уманський національний університет садівництва
Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки»

 

21-22 жовтня 2020 року

м. Вінниця 

Всеукраїнській науково-практичній конференції
«Актуальні проблеми інженерно-технологічного забезпечення аграрного сектору економіки: сучасний стан, проблеми та перспективи»

Програма конференції

Міністерство освіти і науки України
Вінницький національний аграрний університет
ННВК «Всеукраїнський науково-навчальний консорціум»
Національний університет біоресурсів і природокористування України
Вінницький національний технічний університет
Харківський національний технічний університет сільського господарства ім. Петра Василенка

До 07.10.2020 року

36962

Події у світлинах