logo
ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ space заснований у 1982 році

Наукові конференції

Дата і місце проведення

Назва заходу 

Організатор

Термін подачі матеріалів

12-13 січня 2020 року

м. Варна, Болгарія

International science group До 10.01.2020

20 грудня 2019 року

Ініціативна група вчених за сприянням та при активній участі Громадської організації "Наукова спільнота" та Wyższej Szkoły Społeczno-Gospodarcza w Przeworsku (Польща)  До 20.12.2019

28-29 листопада 2019 року

м. Вінниця

Вінницький національний аграрний університет Д0 22.11.2019

30 листопада 2019 року

Державний вищий навчальний заклад «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» До 29.11.2019

05 грудня 2019 року

Вищий навчальний заклад Укоопспілки "полтавський університет економіки і торгівлі" До 29.11.2019

28 листопада 2019 року

м. Київ

Український інститут експертизи сортів рослин До 22.11.2019

06 грудня 2019 року

м. Київ

Національна академія статистики, обліку та аудиту До 15.11.2019

18-20 листопада 2019 року

м. Київ

Східно-європейський інститут психології До 15.11.2019

28 листопада 2019 року

 Громадська організація "Наукова спільнота" та Wyższej Szkoły Społeczno-Gospodarcza (Польща) До 28.11.2019

27 грудня 2019 року

м. Харків

Національний технічний університет "Харківського технічного університету"  До 25.12.2019 
 

Науково-інформацыйний вісник

До 22.11.2019

10 грудня 2019 року

Бердянський державний педагогічний коледж

До 08.12.2019

12 листопада 2019 року

м. Київ

Український національний комітет Міжнародної Торгової палати

До 05.11.2019 

10-11 листопада 2019 року

м. Київ

Національна академія наук України  До 05.11.2019 

7 листопада 2019 року

м. Київ

ХІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Інформація, аналіз, прогноз – стратегічні важелі ефективного державного управління»

  До 21.10.2019

22-24 жовтня 2019 року

м. Київ 

Десяту міжнародна виставка освіти за кордоном «World Edu» 

Компанія "Виставковий Світ"  

24-25 жовтня 2019 року

м. Вінниця

Міжнародна науково-практична конференція
«Інноваційні технології у тваринництві та харчовій галузі»

Вінницький національний аграрний університет До 10.10.2019

6-8 листопада 2019 року

м. Київ

Міжнародна науково-практична конференція «Відтворення лісів та лісова меліорація в Україні: витоки, сучасний стан, виклики сьогодення та перспективи в умовах антропоцену»

 ННІ лісового і садово-паркового господарства До 14.10.2019

28 листопада 2019 року

м. Черкаси

Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференція «Актуальні проблеми інформаційного права в умовах глобалізації»

Східноєвропейський університет економіки і менеджменту До 24.11.2019

14-15 листопада 2019 року

м. Київ

Міжнародний науковий економічний форум «NEW ECONOMICS - 2019»

Асоціація сприяння глобалізації освіти та науки SPACETIME До 25.10.2019

6-8 листопада 2019 року

м. Київ

Міжнародна науково-практична конференція «Відтворення лісів та лісова меліорація в Україні: витоки, сучасний стан, виклики сьогодення та перспективи в умовах антропоцену»

ННІ лісового і садово-паркового господарства Національного університету біоресурсів і природокористування України До 14.10.2019

24 жовтня 2019 року

м. Полтава

Міжнародна науково-практична конференція  “Економіка, облік, фінанси та право: аналіз тенденцій та перспектив розвитку”

Центр фінансово-економічних наукових досліджень До 24.10.2019

26 листопада 2019 року

м. Ужгород

IV Всеукраїнська науково-практична конференція «Трансформація національної моделі фінансово-кредитних відносин: виклики глобалізації та регіональні аспекти»

Ужгородський національний університет  До 24.11.2019

24-25 жовтня 2019 року 

Міжнародна науково-практична конференція «Земля – потенціал енергетичної, економічної та національної безпеки держави»

Вінницький національний аграрний університет До 18.10.2019 

28 листопада 2019 року

ІІІ Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція "Перспективи розвитку управлінських систем у соціальній та економічній сферах Укріїни: теорія і практика"

Київський університет імені Бориса Грінченка До 21.11.2019

12 листопада 2019 року

м. Дніпро

Міжнародна мультидисциплінарна науково-практична конференція «Детермінанти сталого розвитку суспільства в умовах глобалізації»

 Національний технічний університет

«Дніпровська політехніка»

До 01.11.2019 

24-25 жовтня 2019 року

м. Вінниця

Міжнародна науково-практична конференція "Інноваційні технології у тваринництві та харчовій галузі"

Вінницький національний аграрний університет До 10.10.2019

28 листопада 2019 року

м. Київ

ХXV Міжнародній науково-практичній конференції
„Інформаційні технології в економіці, менеджменті і бізнесі.
Проблеми науки, практики і освіти”

Асоціація навчальних закладів України приватної форми власності До 20.11.2019

23 жовтня 2019 року

м. Київ

Міжнародна науково-практична конференція "Геніальність і обдарованість: перспективи творчості в ситуації інформаційного світу"

Інститут обдарованої дитини До 17.10.2019

4-15 листопала

м. Ірпінь

ІХ Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція "Техногенно-екологічна безпека України: стан та перспективи розвитку / ТЕБ-2019"

Університет державної фіскальної служби України До 01.11.2019

27-29 листопада 2019 року

Прага

European Power Generation Strategy Summit

European Power Strategy & Systems Summit  

27-28 листопада 2019 року

м. Миколаїв

ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція "Трансформація фінансаової системи України: тенденції та перспективи розвитку"

Миколаївський національний аграрний університет До 17.11.2019

18-20 листопада 2019 року

м. Київ

XIV Міжнародна науково-практична конференція "Вища освіта України у контексті інтеграції до єєвропейського освітнього простору"

Східно-європейський інститут психології До 10.11.2019

18 грудня 2019 року

м. Дніпро

Всеукраїнська конференція молодих вчених
«Молодь і наука. Практика інноваційного пошуку»

Національна металургійна академія України До 10.12.2019

23 жовтня 2019 року

І Міжднародна науково-практична інтернет-конференція з міжнародною участю «Інноваційні процеси в науці та освіті» 

Бердянський державний педагогічний коледж До 15.10.2019

31 жовтня 2019 року

м. Біла Церква

Міжнародна науково-практична конференція "Аграрна освіта та наука: досягнення, роль, фактори росту" Білоцерківський національний аграрний університет
До 15.10.2019

26-30 листопада 2019 року

м. Новий Сонч, Польща

IV Міжнародна науково-практична конференція "Пріорітети наукових досліджень: теоретична та практична цінність" Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University До 15.10.2019

3-4 жовтня 2019 року

VIII Міжнародній науково-практичній інтернетконференції «Сучасний рух науки» Міжнародний науково-практичний журнал «WayScience» До 04.10.2019

21 листопада 2019 року

м. Київ

Міжнародна науково-практична конференція "Діджиталізація сучасної системи міжнародних економічних відносин" Київський національний університет імені Тараса Шевченка До 10.11.2019

29-30 жовтня 2019 року

VI Міжнародна наукова конференція студентської та учнівської молоді: "Стан та перспективи виробництв, переробки і використання продукції тваринництва" Варшавський університет природничих наук До 15.10.2019

20 листопада 2019 року

м. Київ

VII Міжнародна науково-практична конференція "Інноваційний розвиток харчової індустрії" Інститут продовольчих ресурсів НААН України До 20.11.2019

16-17 листопада 2019 року

м. Київ

Міжнародна науково-практична конференція "Передові освітні практики: Україна, Європа, Світ" Національна академія наук України До 25.10.2019

17-18 жовтня 2019 року

м. Херсон

IV  Міжнародна науково-практична конференція "Проблеми і тенденції розвитку сучасної економіки в умовах інтеграційних процесів: теоретичні та практичні аспекти"

Херсонський державний університет До 17.10.2019

8 листопада 2019 року

м. Харків

ХХ Міжнародна науково-практична конференція "Сучасні напрямки технології та процесів переробних і харчових виробництв"

Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка До 28.10.2019

12-15 травня 2020 року

м. Одеса

VII Міжнародна науково-практична конференція "Актуальні проблеми інженерної механіки"

Одеська державна академія будівництва і архітектури
До 30.04.2020

17-19 жовтня 2019 року

м. Миколаїв

ХХ Міжнародна наукова конференція "Сучасні проблеми землеробської механіки"

Миколаївський національний аграрний університет

До 01.10.2019

14-15 листопада 2019 року

м. Київ

Міжнародний науково-економічний форум "New economics - 2019"

Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

До 11.11.2019

11 листопада 2019 року

Науково-практична інтернет-конференція молодих учених і спеціалістів "Наукові здобутки молодих вчених - для розвитку аграрної науки в Україні"

ННЦ "Інститут землеробства НААН"

До 08.11.2019

30-31 жовтня 2019 року

м. Харків

ІІІ Міжнародна науково-практична конференція "Наукові засади підвищення ефективності сільськогосподарського виробництва"

Харківський національний аграрний університет

До 25.10.2019

10 жовтня 2019 року

м. Рівне

VIII регіональна міжвузівська студентська науково-практична конференція на тему: "Проблеми українського суспільства: Булінг. Мобінг"

Рівненський коледж НУБіПУ

До 07.10.2019

28 вересня 2019 року

Міжнародна науково-прктична інтернет-конференція "Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації"

Державний вищий навчальний заклад "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія сковороди"

До 28.09.2019

1 листопада 2019 року

м. Дніпро

Міжнародна науково-практична конференція "Економіко-правові та управлінські аспекти розвитку суспільства: молодіжний погляд"

Університет митної справи та фінансів

До 18.10.2019

3-4 жовтня 2019 року

м. Дніпро

VIII Міжнародна науково-практична інтерент-конференція "Сучасний рух науки"

«WayScience»

До 04.10.2019

24-25 жовтня 2019 року

м. Житомир

Х Міжнародна науково-практична конференція "Вища оствіта та практика в медсестринстві"

Житомирський медичний інститут

До 01.10.2019

13 вересня 2019 року

 

Міжнародна наукова інтернет-конференція на тему:
"Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення" (випуск 41)

http://www.konferenciaonline.org.ua/

До 13.09.2019

4 жовтня 2019 року

м. Кам'янець-Подільський

ІІІ Міжнародна науково-методична конференція "Проблеми підготовки фахівців - аграріїв у навчальних закладах вищої та професійної освіти"

Подільський державний аграрно-технічний університет

До 18.09.2019

24 жовтня 2019 року

V Міжнародна науково-практична конференція "Інтеграційна система освіти, науки і виробництва в сучасному інформаційному просторі"

Тернопільська державна сільськогосподарська дослідна станція
Інститут кормів та сільського господарства Поділля
Подільський державний аграрно-технічний університет

До 22.10.2019

20 вересня 2019 року

Написання колективної монографії "Теорія, методологія і практика господарсько-фінансової діяльності підприємств"

Центр фінансово-економічних наукових досліджень

До 20.09.2019

26 вересня 2019 року

 

Наукова міжнародна інтернет-конференція "Світ економічної науки. Випуск 16"

 www.economy-confer.com.ua 

До 20.09.2019

26-30 листопада 2019 року

м. Новий Сонч, Польща

IV Міжнародна науково-практична конференція
«Пріоритети наукових досліджень: теоретична та практична цінність»

Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University

До 15.10.2019

26 вересня 2019 року

м. Харків

III Харківський міжнародний юридичний форум "Кримінальні загрози в секторі безпеки: практики ефективного реагування"

Харківський міжнародний юридичний форум

До 10.09.2019

6 листопада 2019 року

м. Могилів, Білорусь

V Международной научно-практической конференции «Современное образование: мировые тенденции и региональные аспекты» 

Учреждение образования «Могилевский государственный областной институт развития образования»

До 30.09.2019

5-9 жовтня 2019 року

м. Кемер, Туреччина

Стратегічна сесія «Технології, інновації та бізнес»

Державна наукова установа "Український інститут науково-технічної експертизи та інформації" До 13.09.2019

10-12 жовтня 2019 року

м. Львів

І Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених "Комп'ютерне моделювання та інформаційні технології"

Національний лісотехнічний університет України До 01.10.2019

9 жовтня 2019 року

м. Київ

Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні тенденції ветеринарної освіти та науки»

Національний університет біоресурсів і природокористування України  До 10.05.2019 

3-4 жовтня 2019 року

м. Дніпро

VIII Міжнародна науково-практична інтернет конференція «Сучасний рух науки»

Міжнародний електронний науково-практичний журнал
«WayScience»
До 04.10.2019

Жовтень 2019

Публікація статті у фаховому Міжвузівському збірнику наукових праць «Наукові нотатки»

Авторська довідка

Правила оформлення

Луцький національний технічний університет До 15.09.2019

26-30 листопада 2019 р., Новий Сонч, Польща

IV Міжнародна науково-практична конференція
«Пріоритети наукових досліджень: теоретична та практична цінність»

Стажування для викладачів

Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University До 15.10.2019

21-23 November 2019 in Lviv

9th International Youth Science Forum «Litteris et Artibus»

"Litteris et Artibus" Organizing Committee To 02.09.2019

26-27 вересня 2019 року

м. Київ

Міжнародна конференція з медичної фізики

Київський національний університет імені Тараса Шевченка До 13.09.2019

3-4 жовтня

м. Михайлівськ (Росія)

VII Международная конфирения "Инновационные разработки молодых ученых - развитию агропромышленного комплекса"

Федеральноегосударственное научное учреждение Северо-кавказский федеральный научный  аграрный центр До 01.07.2019

5-7 листопада

м. Київ

IV Міжнародний форум INNOVATION MARKET

Міжнародний виставковий центр  

 

7198

Події у світлинах