logo
ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ space заснований у 1982 році

Наукові конференції

План проведення наукових конференцій з проблем вищої освіти і науки у Вінницькому національному аграрному університеті на 2020 рік

 

Дата і місце проведення 

Назва заходу

Організатор

Термін подачі матеріалів

2021 рік

Міжнародні науково-практичні конференції Sci-conf.com.ua

Sci-conf.com.ua -

10 листопада 2021 року

ХХX Міжнародна наукова конференція студентів і молодих учених
“НАУКА І ВИЩА ОСВІТА”

Інформаційний лист

Класичний приватний університет До 5 листопада 2021 року

5 листопада 2021 року

Міжнародна науково-практична конференція
«ЕКОНОМІКО-ПРАВОВІ ТА УПРАВЛІНСЬКО-ТЕХНОЛОГІЧНІ ВИМІРИ СЬОГОДЕННЯ: МОЛОДІЖНИЙ ПОГЛЯД»

Інформаційний лист

Міністерство освіти і науки України
Університет митної справи та фінансів
Рада молодих учених університеу митної справи та фінансів
До 22 жовтня 2021 року

28-29 жовтня 2021 року

Національний форум «Поводження з відходами в Україні:
законодавство, економіка, технології»,
м. Рівне

Інформаційний лист

(Реєстраційна форма. Вимоги до оформлення доповідей)

Всеукраїнська екологічна ліга До 12 жовтня 2021 року

28-29 жовтня 2021 року

Всеукраїнська конференція з проблем вищої освіти з міжнародною участю «ЕКОЛОГІЧНО ОРІЄНТОВАНА ВИЩА ОСВІТА. МЕТОДОЛОГІЯ ТА ПРАКТИКА – 2021»

Інформаційний лист

INFORMATION LETTER

Харківський національний автомобільно-дорожній університет
Кафедра екології
До 3 жовтня 2021 р.
27 жовтня 2021 року

Міжнародна науково-практична конференція за участю молодих науковців
«ГАЛУЗЕВІ ПРОБЛЕМИ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ – 2021»

Інформаційний лист

INFORMATION LETTER

Харківський національний автомобільно-дорожній університет
Кафедра екології 
До 3 жовтня 2021 р. 
21-22 жовтня

ХV Міжнародна наукова конференція «Історія торгівлі,
податків та мита»

Інформаційний лист

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
РЕГІОНАЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЦЕНТР ВСЕСВІТНЬОЇ МИТНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ
ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ
УНІВЕРСИТЕТ МИТНОЇ СПРАВИ ТА ФІНАНСІВ
До 20 вересня 2021 року
жовтень 2021 року

Международная научно-практическая конференция на тему: «Адаптация сельскохозяйственной отрасли к изменениям климата: проблемы и пути их решения»

Інформаційний лист

РЕСПУБЛИКА ТАДЖИКИСТАН
ТАДЖИКСКИЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ ШИРИНШОХ ШОТЕМУР
До 10 вересня 2021 року
9 жовтня 2021 року

VІІІ МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ
«ОБЛІК, АНАЛІЗ І АУДИТ:
ВИКЛИКИ ІНСТИТУЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ»
м. Луцьк

Інформаційний лист

Міністерство освіти і науки України
Луцький національний технічний університет (м. Луцьк)
Наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів та молодих вчених ЛНТУ (м. Луцьк)
Європейський аналітичний центр (м. Київ)
Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України (м. Київ)
ННЦ «Інститут аграрної економіки» НААН України (м. Київ)
Волинський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України (м. Луцьк)
Університет національного і світового господарства (м. Софія, Болгарія)
Політехнічний інститут Браганси (м. Браганса, Португалія)
Старопольська Вища Школа в Кельце (м. Кельце, Республіка Польща)
Брестський державний технічний університет (м. Брест, Республіка Білорусь)
Інститут туризму, підприємництва і сервісу (м. Душанбе, Республіка Таджикистан)

До 1 жовтня 2021 року
7-8 жовтня 2021 року

Всеукраїнська науково-практична конференція
«Асоціація Україна – ЄС: фінансові, облікові та контрольно-аналітичні аспекти»

Інформаційний лист

Міністерство освіти і науки України
Вінницька обласна Рада
Вінницька обласна державна адміністрація
Вінницький національний аграрний університет
ННВК «Всеукраїнський науково-навчальний консорціум»
Відокремлений структурний підрозділ «Могилів-Подільський технолого-економічний фаховий коледж Вінницького національного аграрного університету»

До 1 жовтня 2021 року
4 жовтня 2021 року

X Міжнародна науково-технічна конференція
«ТЕХНІЧНИЙ ПРОГРЕС У ТВАРИННИЦТВІ ТА КОРМОВИРОБНИЦТВІ»
(в рамках проведення ХХIX Міжнародної науково-технічної конференції «Технічний прогрес у сільськогосподарському виробництві»)

Інформаційний лист

Національний науковий центр «Інститут механізації та електрифікації сільського господарства»

Національний університет біоресурсів і природокористування України

Представництво Польської академії наук в Києві

До 23 жовтня 2021 року
1 жовтня 2021 року

ІІІ Міжнародний форум науковців та дослідників
«SCIENCE AND STUDY 2021» м. Київ

Інформаційний лист

Асоціація сприяння глобалізації освіти та науки SPACETIME
Науково-освітній центр «Science Study Service»

До 15 вересня 2021 року

22-24 вересня 2021 року

VІІІ МІЖНАРОДНИЙ З’ЇЗД ЕКОЛОГІВ
В рамках з’їзду буде проведено
МІЖНАРОДНИЙ НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ СЕМІНАР ПО ДЕКАРБОНІЗАЦІЇ ТА ЕКОМОДЕРНІЗАЦІЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

Інформаційний лист

Вінницький національний технічний університет
Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління
Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України
Міністерство освіти і науки України
Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України
Вінницька міська рада
Вінницька обласна державна адміністрація
Вінницька обласна рада
Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Національний університет “Львівська політехніка”
Національний авіаційний університет
Національний університет водного господарства та природокористування
Одеський державний екологічний університет
Одеська національна академія харчових технологій
Чорноморський державний університет імені Петра Могили
Інститут агроекології і природокористування НААН
Управління розвитку територій та інфраструктури Вінницької ОДА
Державна екологічна інспекція України
Басейнове управління водних ресурсів річки Південний Буг
Всеукраїнська екологічна ліга
ТОВ «Де Ла Марк»
Всеукраїнське водне товариство WATERNET
Kielce University of Technology – Politechnika Świętokrzyska
Politechnika Lubelska
Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
Liverpool John Moores University
Belarusian State University of Informatics and Radioelectronics
Technical University of Varna
ТОВ "DTEK"
Благодійний фонд «Подільська громада»
Комунальне унітарне підприємство "ЕкоВін"
 До 31 липня 2021 року

20-21 вересня 2021 року

м. Чернігів

XIX МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ
"Інноваційні технології у будівництві, цивільній інженерії та архітектурі"

Інформаційний лист

INFORMATION LETTER

Міністерство освіти і науки України
ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури»
Національний університет «Чернігівська політехніка»
Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій
Академія будівництва України
Національний архітектурно-історичний заповідник «Чернігів стародавній»
Управління містобудування та архітектури Чернігівської обласної державної адміністрації
Приватне будівельно-монтажне підприємство «Строїтель-П»
ДП «УкрСіверБуд»
ТОВ ФАВОРИТ-ЕНЕРГОСЕРВІС
Проект «Просування енергоефективності та імплементації Директиви ЄС про енергоефективність в Україні» Німецького товариства міжнародного співробітництва GIZ
Громадська організація «Еко-місто»
Енерго-інноваційний хаб ПДАБА
До 15 серпня 2021 року

17 вересня 2021 року

Міжнародна науково-практична конференція “ЮРИСПРУДЕНЦІЯ СЬОГОДНІ: МІЖ АПОЛОГІЄЮ І КРЕАТИВНІСТЮ. ПАМ’ЯТІ ПРОФЕСОРА Ю.М. ОБОРОТОВА” 

Інформаційний лист

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ОДЕСЬКА ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ»
Кафедра Загальнотеоретичної юриспруденції 
 До 10 вересня 2021 року

16-17 вересня 2021 року

VIII Всеукраїнська (з міжнародною участю) науково-практична конференція “Науково-дослідна робота в системі підготовки фахівців-педагогів у природничій, технологічній і комп’ютерній галузях”

Інформаційний лист

Міністерство освіти і науки України
Національна академія педагогічних наук України
Бердянський державний педагогічний університет
Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова
Вища технічна школа в Катовіце (Польща)
Заслужений автономний університет Пуебла (Мексика)
Університет прикладних наук Йоаннеум (Австрія)

До 4 вересня 2021 року

10-11 вересня 2021 року

м. Одеса

Х Міжнародна науково-практична конференція
«Економіка підприємства: сучасні проблеми теорії та практики»

Інформаційний лист

INFORMATION LETTER

Міністерство освіти і науки України
Одеський національний економічний університет
Білоруський державний економічний університет (м. Мінськ)
Вармінсько-Мазурський університет (м. Ольштин, Польща)
Університет прикладних наук (м. Міттвайда, Німеччина)
Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України
Інститут відновлювальної енергетики НАН України

До 1 серпня 2021 року

31 липня 2021 року

XXXIX Міжнародна науково-практична інтернет-конференція
«Проблеми та перспективи розвитку сучасної науки в країнах Європи та Азії»

Інформаційний лист

Університет Григорія Сковороди в Переяславі
Молодіжна громадська організація «Незалежна асоціація молоді»
Студентське наукове товариство соціоісторичного факультету
«Комітет дослідження історії та сучасності»

До 30 липня 2021 року

27 липня 2021 року

Міжнародна науково-практична інтернет-конференція на тему: «П’ятдесят дев’яті економіко-правові дискусії»

Запрошення

Громадська організація "Наукова спільнота"
Wyższej Szkoły Społeczno-Gospodarcza w Przeworsku (Польща)

До 27 липня 2021 року

20 липня 2021 року

Міжнародна науково-практична конференція “Економіка, облік, менеджмент та право в умовах глобалізації”

Інформаційний лист

Центр фінансово-економічних наукових досліджень

До 20 липня 2021 року

14-16 липня 2021 року

I Международная конференция "Украина - Казахстан. Технологии выращивания зернобобовых в условиях изменения климата. Особенности торговли"

Program

Общественное объединение «Сообщество производителей и потребителей бобовых Украины»и АО «Атамекен-Агро», при поддержке EXPOTIME и Национальной Ассоциации экспортеров «KazGrain»

До 12 липня 2021 року

24-25 червня 2021 року

ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ
«Обіг земель сільськогосподарського призначення та земельна децентралізація»

Інформаційний лист

ПРОГРАМА КОНФЕРЕНЦІЇ

Міністерство освіти і науки України
Вінницька обласна Рада
Вінницька облдержадміністрація
Вінницький національний аграрний університет
ННВК «Всеукраїнський науково-навчальний консорціум»
Відокремлений структурний підрозділ «Технологічно-промисловий фаховий коледж Вінницького національного аграрного університету»

До 21 червня 2021 року

10-11 червня 2021 року

МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «Інновації точного та органічного землеробства в умовах змін клімату за різної адаптивності рослин»

INFORMATION LETTER

Міністерство освіти і науки України
ННВК «Всеукраїнський науково-навчальний консорціум»
Вінницький національний аграрний університет
Краківський економічний університет, Польща
Словацький аграрний університет м. Нітра, Словаччина
Державний аграрний університет Молдови, Молдова
Університет Алеппо, Сирія
Поліський національний університет
Миколаївський національний аграрний університет
Національний університет водного господарства та природокористування
Подільський державний аграрно-технічний університет
Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
Відокремлений структурний підрозділ «Верхівський аграрний фаховий коледж Вінницького національного аграрного університету»
Управління агропромислового розвитку, департаменту міжнародного співробітництва та регіонального розвитку

До 1 червня 2021 року

3-4 червня 2021 року 

Всеукраїнська науково-парктична конференція "Угода про асоціацію між Україною та ЄС: оцінка досягнень та положень"

Програма конференції

Міністерство освіти і науки України
Вінницький національний аграрний університет
ННВК «Всеукраїнський науково-навчальний консорціум»
Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки»
Національний університет біоресурсів і природокористування України
Полтавська державна аграрна академія
Національний авіаційний університет
Приватний навчальний заклад "Європейський університет"
Відокремлений структурний підрозділ "Немирівський фаховий коледж будівництва, економіки та дизайну ВНАУ"

До 25.05.2021 року

14-15 травня 2021 року

Всеукраїнськіа науково-практична конференція «РЕАЛІЗАЦІЯ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ЗЕЛЕНОГО КУРСУ В УКРАЇНІ: ПОГЛЯД МОЛОДИХ УЧЕНИХ»

Програма

Міністерство освіти і науки України
Вінницький національний аграрний університет
Наукове товариство студентів, аспірантів, доктороантів і молодих вчених ВНАУ

До 12.05.2021 року

14 травня 2021 року

м. Івано-Франківськ 

V Всеукраїнський науково-практичний симпозіум: «Концептуальні проблеми розвитку сучасної гуманітарної та прикладної науки»

Заклад вищої освіти
Університет Короля Данила

До 14.04.2021 року 

19-20 листопада 2020 року

м. Вінниця

Міжнародна науково-практична конференція 
«Проблеми та перспективи інноваційної діяльності в агропромисловій інженерії»

INFORMATION LETTER

Програма конференції 

 

Міністерство освіти і науки України
Вінницький національний аграрний університет
ННВК «Всеукраїнський науково-навчальний консорціум»
Луїзіанський державний університет, США
Технічний університет м. Габрово, Болгарія
Технічний університет м. Софія, Болгарія
Національний університет біоресурсів і природокористування України
Харківський національний технічний університет сільського господарства ім. Петра Василенка

 

26-27 листопада 2020 року

м. Вінниця

Всеукраїнська науково-практична конференція
«Інноваційні технології у тваринництві
та харчовій галузі»

Міністерство освіти і науки України
Вінницький національний аграрний університет
ННВК «Всеукраїнський науково-навчальний консорціум»
Національний університет біоресурсів і природокористування України
Львівський національний університет ветеринарної медицини
та біотехнологій ім. С.З. Гжицького
Подільський державний аграрно-технічний університет
Відокремлений структурний підрозділ «Чернятинський фаховий коледж Вінницького національного аграрного університету»
Відокремлений структурний підрозділ «Технологічно-промисловий фаховий коледж Вінницького національного аграрного університету»
Відокремлений структурний підрозділ «Могилів-Подільський технолого-економічний фаховий коледж Вінницького національного аграрного університету»

 

5-6 листопада 2020 року

м. Вінниця

Всеукраїнська науково-практична конференція 
«Напрями досліджень в аграрній науці: стан та перспективи»

Програма конференції

Міністерство освіти і науки України
ННВК «Всеукраїнський науково-навчальний консорціум»
Вінницький національний аграрний університет
Поліський національний університет
Миколаївський національний аграрний університет
Подільський державний аграрно-технічний університет
Відокремлений структурний підрозділ «Чернятинський фаховий коледж Вінницького національного аграрного університету»
Відокремлений структурний підрозділ «Верхівський аграрний фаховий коледж Вінницького національного аграрного університету»
Департамент агропромислового розвитку, екології та природних ресурсів Вінницької обласної державної адміністрації

 

28-29 жовтня 2020 року

м. Вінниця

Всеукраїнська науково-практична конференція
«Трансформаційна динаміка розвитку агропромислового виробництва» 

Програма конференції 

Міністерство освіти і науки України
ННВК «Всеукраїнський науково-навчальний консорціум»
Вінницький національний аграрний університет
Білоцерківський національний аграрний університет
Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова Уманський національний університет садівництва
Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки»

 

21-22 жовтня 2020 року

м. Вінниця 

Всеукраїнській науково-практичній конференції
«Актуальні проблеми інженерно-технологічного забезпечення аграрного сектору економіки: сучасний стан, проблеми та перспективи»

Програма конференції

Міністерство освіти і науки України
Вінницький національний аграрний університет
ННВК «Всеукраїнський науково-навчальний консорціум»
Національний університет біоресурсів і природокористування України
Вінницький національний технічний університет
Харківський національний технічний університет сільського господарства ім. Петра Василенка

До 07.10.2020 року

1-2 жовтня 2020 року

м. Вінниця 

Всеукраїнській науково-практичній конференції
«Фінансове та обліково-аналітичне забезпечення управлінських процесів в умовах євроінтеграції»

Програма конференції

Міністерство освіти і науки України
ННВК «Всеукраїнський науково-навчальний консорціум»
Вінницький національний аграрний університет
Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки» НААН України
Національний університет біоресурсів та природокористування України
Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва
Львівський національний університет імені Івана Франка
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
Державний університет «Житомирська політехніка»
Поліський національний університет

 

18-19 червня 2020 року 

м. Немирів

Вінницька обл.

ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ
«Сучасні технології в будівництві, економіці та дизайні»

Програма конференції

Міністерство освіти і науки України
ННВК «Всеукраїнський науково-навчальний консорціум»
Вінницький національний аграрний університет
Немирівський коледж будівництва, економіки та дизайну ВНАУ
Відокремлений структурний підрозділ «Інститут інноваційної освіти
Київського національного університету будівництва і архітектури»
Одеська державна академія будівництва та архітектури
Відокремлений структурний підрозділ «Рівненський коледж Національного університету біоресурсів і природокористування України»

До 16.06.2020 року 

9-10 червня 2020 року 

м. Ладижин,

Вінницька обл. 

Всеукраїнська науково-практична конференція
«МОЛОДІЖНИЙ НАУКОВИЙ ФОРУМ»

Програма конференції 

 

Міністерство освіти і науки України
ННВК «Всеукраїнський науково-навчальний консорціум»
Вінницький національний аграрний університет
Харківський національний технічний університет
сільського господарства ім. Петра Василенка
Полтавська державна аграрна академія
Ладижинський коледж ВНАУ
Технологічно-промисловий коледж ВНАУ
Могилів-подільський технолого-економічний коледж ВНАУ
Немирівський коледж будівництва, економіки та дизайну ВНАУ
Чернятинський коледж ВНАУ
До 09.06.2020 року 

22243

Події у світлинах