logo
ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ space заснований у 1982 році

Наукові конференції

План проведення наукових конференцій Вінницького національного аграрного університету на 2024 рік

 

Дата і місце проведення 

Назва заходу

Організатор

Термін подачі матеріалів

2024 рік

4-5 липня 2024 ролку

Міжнародна науково-практична конференція
«ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА ТА ЗБАЛАНСОВАНЕ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ В АГРОПРОМИСЛОВОМУ ВИРОБНИЦТВІ»

Інформаційний лист

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ АГРАРНИХ НАУК УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ АГРОЕКОЛОГІЇ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ
УНІВЕРСИТЕТ КОБЕ ГАКУЇН
ЖЕШУВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ВГО «АСОЦІАЦІЯ АГРОЕКОЛОГІВ УКРАЇНИ»
До 25 червня 2024 року

20-21 червня 2024 року

Міжнародна науково-практична конференція
«Світові освітні тренди: навчання впродовж життя в інформаційному суспільстві»

Інформаційний лист

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ
УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ім. МИХАЙЛА ДРАГОМАНОВА
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТПЕРЕПІДГОТОВКИ ТА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ УДУ ім. МИХАЙЛА ДРАГОМАНОВА
До 1 червня 2024 року

20 червня 2024 року

ІІ Всеукраїнська наукова конференція
здобувачів освіти і молодих учених
"ВІДБУДОВА ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ"

Інформаційний лист

Міністерство освіти і науки України
Національний транспортний університет
До 17 червня 2024 року

6-7 червня 2024 року

Міжнародна науково-практична конференція
«АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ОЗЕЛЕНЕННЯ НАСЕЛЕНИХ МІСЦЬ: ОСВІТА, НАУКА, МИСТЕЦТВО ФОРМУВАННЯ ЛАНДШАФТУ»

Інформаційний лист

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА НАУКОВА УСТАНОВА
«ІНСТИТУТ МОДЕРНІЗАЦІЇ ЗМІСТУ ОСВІТИ»
ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
«УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ» НАПН УКРАЇНИ
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСНА РАДА
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСНА ВІЙСЬКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ
ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ
ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ВІЙСЬКОВОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ КОМУНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ
ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ
БОТАНІЧНИЙ САД УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. МАРІЇ КЮРІ-СКЛОДОВСЬКОЇ (Польща)
БОТАНІЧНИЙ САД ВРОЦЛАВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ (Польща)
ЛЮБЛІНСЬКА ВИЩА ШКОЛА В РИКАХ (Польща)
ІНСТИТУТ ЕКОЛОГІЇ КАРПАТ НАН УКРАЇНИ
КРЕМЕНЕЦЬКИЙ БОТАНІЧНИЙ САД
До 20 травня 2024 року

5-7 червня 2024 року

Х МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ
"АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ІНЖЕНЕРНОЇ МЕХАНІКИ"

Інформаційний лист

Міністерство освіти і науки України
Одеська державна академія будівництва та архітектури
Національний університет цивільного захисту України
Slovak University of Technology (Slovakia)
RWTH Aachen University (Germany)
University of Sannio (Italy)
Polytechnic University of Valencia (Spain
До 30 травня 2024 року

29-30 травня 2024 року

Всеукраїнська науково-практична конференція
«Теорія і практика козацької педагогіки в контексті української національної ідентичності»

Інформаційний лист

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА НАУКОВА УСТАНОВА
«ІНСТИТУТ МОДЕРНІЗАЦІЇ ЗМІСТУ ОСВІТИ»
До 24 травня 2024 року

24 травня 2024 року

VІ Міжнародна науково-практична конференція
«УКРАЇНСЬКИЙ ПРАВОВИЙ ВИМІР: ПОШУК ВІДПОВІДЕЙ НА ГЛОБАЛЬНІ МІЖНАРОДНІ ВИКЛИКИ»

Інформаційний лист

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
УНІВЕРСИТЕТ МИТНОЇ СПРАВИ ТА ФІНАНСІВ
РАДА МОЛОДИХ УЧЕНИХ
УНІВЕРСИТЕТУ МИТНОЇ СПРАВИ ТА ФІНАНСІВ
До 19 травня 2024 року

23-24 травня 2024 року

ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ
«Екологоорієнтовані технології вирощування сільськогосподарської продукції в умовах ґрунтозбереження та кліматичної нейтральності»

Інформаційний лист

Міністерство освіти і науки України
ННВК «Всеукраїнський науково-навчальний консорціум»
Вінницький національний аграрний університет
Вінницька обласна військова адміністрація
Державний біотехнологічний університет
Заклад вищої освіти «Подільський державний університет»
Миколаївський національний аграрний університет
Національний університет водного господарства та природокористування
Поліський національний університет
До 20 травня 2024 року

20 травня 2024 року

ІІІ МІЖНАРОДНА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ
«Теоретичні та експериментальні аспекти сучасної хімії та матеріалів ТАСХ-2024»

Інформаційний лист

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ДНІПРОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ДНІПРОВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ОЛЕСЯ ГОНЧАРА
ДВНЗ «УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ХІМІКО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»
До 15 травня 2024 року

16-17 травня 2024 року

Всеукраїнська науково-практична конференція
«Модернізація інноваційного розвитку професійної аграрної освіти: глобальний, європейський та національний аспекти»

Інформаційний лист

Програма конференції

Міністерство освіти і науки України
ННВК «Всеукраїнський науково-навчальний консорціум»
Вінницький національний аграрний університет
Відокремлений структурний підрозділ «Технологічно-промисловий фаховий коледж
Вінницького національного аграрного університету»
Відокремлений структурний підрозділ
«Чернятинський фаховий фаховий коледж
Вінницького національного аграрного універcитету»
Відокремлений структурний підрозділ «Немирівський фаховий коледж будівництва, економіки та дизайну Вінницького національного аграрного університету»
Відокремлений структурний підрозділ «Ладижинський фаховий коледж Вінницького національного аграрного університету»
Відокремлений структурний підрозділ
«Могилів-Подільський технолого-економічний фаховий коледж
Вінницького національного аграрного універcитету»
Хмельницький національний університет
Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
До 10 травня 2024 року

16 травня 2024 року

Всеукраїнська студентська науково-практична конференція:
«Сучасні досягнення природничих наук»
(для студентів, магістрантів, аспірантів, молодих науковців)»

Інформаційний лист

Міністерство освіти і науки України
Департамент освіти і науки Полтавської області військової адміністрації
Полтавська академія неперервної освіти ім. М.В. Остроградського
Рівненський державний гуманітарний університет
Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди
Рада молодих учених Полтавського національного педагогічного університету ім. В.Г. Короленка
До 10 травня 2024 року

16 травня 2024 року

Міжнародна науково-практична конференція
«PROBLEMS OF EMERGENCY SITUATIONS»

Інформаційний лист

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ
До 4 березня 2024 року

14 травня 2024 року

III Всеукраїнська науково-технічна конференція здобувачів вищої освіти і молодих учених
«Молодь - науці і виробництву: Актуальні питання харчової промисловості»

Запрошення

Міністерство освіти і науки України,
ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти»
Одеський державний аграрний університет
Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
Сумський національний аграрний університет
Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця
Херсонський державний
аграрно-економічний університет
До 6 травня 2024 року

2 травня 2024 року

Міжнародна науково-практична конференція
«ЦИФРОВЕ СУСПІЛЬСТВО: МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ, УПРАВЛІННЯ, ФІНАНСИ ТА СОЦІУМ»

Інформаційний лист

МІНІСТЕРСТВО OСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
УНІВЕРСИТЕТ МИТНОЇ СПРАВИ ТА ФІНАНСІВ
РАДА МОЛОДИХ УЧЕНИХ УНІВЕРСИТЕУ МИТНОЇ СПРАВИ ТА ФІНАНСІВ
До 26 квітня 2024 року

30 квітня, 1 травня 2024 року

Міжнародна науково-практична конференція
«Підтримка психологічного благополуччя особистості в умовах війни: міжнародний досвід та українські реалії»

Інформаційний лист

ДОНЕЦЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ
ЛИТОВСЬКИЙ ФОНД РОЗВИТКУ СПІВРОБІТНИЦТВА ТА ГУМАНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ
ІНКУБАТОР СОЦІАЛЬНИХ ЗМІН «DOMUS SOLIS» (Литовська Республіка)
ДЕРЖАВНИЙ ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ «УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ» НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ
ГО «ПРОСТІР СТАЛОГО РОЗВИТКУ ТА МИРОБУДУВАННЯ» (Україна)
МІЖНАРОДНА АСОЦІАЦІЯ ЛЮДСЬКИХ ЦІННОСТЕЙ (IAHV) (Бельгія)
НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ ЧЕСЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ
FIRST AID OF THE SOUL (США), META o.p.s. (Чеська Республіка)
ІНСТИТУТ ПСИХОЛОГІЇ ЛЮБЛІНСЬКОГО КАТОЛИЦЬКОГО
УНІВЕРСИТЕТУ ІОАННА ПАВЛА ІІ (Республіка Польща)
МІЖНАРОДНИЙ УНІВЕРСИТЕТ LCC (Литовська Республіка)
МІЖНАРОДНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ALLIANT (США)
JEWISH FAMILY & CHILDREN'S SERVICE (США)
ГО ВСЕУКРАЇНСЬКА ЕКОЛОГІЧНА ЛІГА
До 22 квітня 2024 року

30 квітня 2024 року

ХVIІ Всеукраїнська наукова конференція студентів та молодих науковців
«НАУКА. ОСВІТА. МОЛОДЬ»

Інформаційний лист

Міністерство освіти і науки України
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
Рада молодих науковців
Студентське наукове товариство
Інститут педагогіки НАПН України відділ математичної та інформатичної освіти
Університет Григорія Сковороди в Переяславі
Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка
До 25 квітня 2024 року

26 квітня 2024 року

ІV Міжнародна науково-практична інтернет-конференція
«ІННОВАЦІЙНІ РІШЕННЯ В ЕКОНОМІЦІ, БІЗНЕСІ, СУСПІЛЬНИХ КОМУНІКАЦІЯХ ТА МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИНАХ»

Інформаційний лист

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
УНІВЕРСИТЕТ МИТНОЇ СПРАВИ ТА ФІНАНСІВ
РАДА МОЛОДИХ УЧЕНИХ УНІВЕРСИТЕТУ МИТНОЇ СПРАВИ ТА ФІНАНСІВ
До 19 квітня 2024 року

25-26 квітня 2024 року

Всеукраїнській науково-практичній конференції
«ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ ПОВОЄННОГО ВІДНОВЛЕННЯ ПОТЕНЦІАЛУ УКРАЇНИ: ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНІ ПРІОРИТЕТИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ»

Інформаційний лист

Програма конференції

Міністерство освіти і науки України
ННВК «Всеукраїнський науково-навчальний консорціум»
Вінницький національний аграрний університет
Вінницька обласна військова адміністрація та Рада
Заклад вищої освіти «Подільський державний університет»
Національний університет «Полтавська політехніка
імені Юрія Кондратюка»
Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
Державний торговельно-економічний університет
Полтавський державний аграрний університет
Відокремлений структурний підрозділ «Немирівський фаховий коледж будівництва, економіки та дизайну ВНАУ»
До 21 квітня 2024 року

25-26 квітня 2024 року

VІIІ Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференції
«АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ І ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ»

Інформаційний лист

Тернопільський національний педагогічний університет імені В. Гнатюка
Український державний університет імені Михайла Драгоманова (Київ)
Рівненський державний гуманітарний університет
Українська інженерно-педагогічна академія (Харків)
Дрогобицький державний педагогічний університет імені
І. Франка, Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка
Уманський державний педагогічний університет імені П. Тичини
Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка
До 19 квітня 2024 року

24-25 квітня 2024 року

VІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція
«Наука ІІІ тисячоліття: пошуки, проблеми, перспективи розвитку»

Інформаційний лист

Міністерство освіти і науки України
Бердянський державний педагогічний університет
Рада молодих учених
До 1 квітня 2024 року

23-24 квітня 2024 року

Міжнародна науково-технічна конференція
"Структуроутворення та руйнування композиційних будівельних матеріалів та конструкцій"

Інформаційний лист

Міністерство освіти і науки України
Одеська державна академія будівництва та архітектури
Ariel University (Ізраїль)
University North (Хорватія)
Politechnika Lubelska (Польща)
ДП «Державний науково-дослідний інститут
будівельних конструкцій»
Академія будівництва України
НВЦ «Екострой»
ТОВ «Стікон»
До 25 березня 2024 року

22 квітня 2024 року

Міжнародна науково-практична конференція
«Туристично-рекреаційна сфера: виклики сучасності»

Інформаційний лист

ДЕРЖАВНЕ АҐЕНТСТВО РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ УКРАЇНИ
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ
ТА ПРАВА ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА
ЄВРАЗІЙСЬКА АСОЦІАЦІЯ ПРАВНИЧИХ ШКІЛ ТА
ПРАВНИКІВ
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ
УКРАЇНИ
КАМ’ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ІВАНА ОГІЄНКА
ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ЮРІЯ ФЕДЬКОВИЧА
ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
«ПОЛТАВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА ІМЕНІ ЮРІЯ КОНДРАТЮКА»
До 15 квітня 2024 року

17-18 квітня 2024 року

VІ МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ
ІНДУСТРІЯ ТУРИЗМУ ТА ГОСТИННОСТІ: ДОСВІД, ПРОБЛЕМИ, ПЕРСПЕКТИВИ

Інформаційний лист

Міністерство освіти і науки
Сумський державний педагогічний університет
імені А. С. Макаренка
Економіко-гуманітарний університет
(м. Бельсько-Бяла, Польща)
Естонський університет прикладних наук
(м. Таллінн, Естонія)
Компанія Teadmus OÜ (м. Таллін, Естонія)
Державний університет фізичного виховання та спорту (м. Кишинів, Молдова)
Університет «Туран»(м. Алмати, Казахстан)
Київський національний університет
імені Тараса Шевченка
Сумська обласна державна адміністрація
Національна федерація спортивного туризму України
Сумська обласна федерація спортивного туризму
До 5 квітня 2024 року

16-18 квітня 2024 року

28-й Міжнародний молодіжний форум
«РАДІОЕЛЕКТРОНІКА ТА МОЛОДЬ У ХХІ СТОЛІТТІ»

Інформаційне повідомлення

Міністерство освіти і науки України
ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ РАДІОЕЛЕКТРОНІКИ
До 20 березня 2024 року

16-17 квітня 2024 року

III Міжнародна науково-практична конференція
«Green construction» («Зелене будівництво»)

Інформаційний лист

Київський національний університет будівництва і архітектури До 7 квітня 2024 року

12 квітня 2024 року

ХVІ Міжнародна науково-практична конференція
«Розвиток сучасної освіти і науки: результати, проблеми, перспективи»

Інформаційний лист

АКАДЕМІЯ ПРИКЛАДНИХ НАУК У КОНІНІ
УЖГОРОДСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ПІВДЕННО-СХІДНИЙ НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ У ПЕРЕМИШЛІ
КОМУНАЛЬНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
«ХЕРСОНСЬКА АКАДЕМІЯ НЕПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ»
До 3 квітня 2024 року

4-5 квітня 2024 року

МІЖНАРОДНИЙ КОНГРЕС МОЛОДИХ НАУКОВЦІВ-ПСИХОЛОГІВ
«Сучасні психологічні проблеми, викликані військовою агресією та шляхи їх подолання»

Інформаційний лист

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ
АСОЦІАЦІЯ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ УКРАЇНИ ПРИВАТНОЇ ФОРМИ ВЛАСНОСТІ
ІНСТИТУТ ПСИХОЛОГІЇ ІМЕНІ
Г.С. КОСТЮКА НАПН УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ СОЦІАЛЬНОЇ ТА ПОЛІТИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ НАПН УКРАЇНИ
БАЛТІЙСЬКА МІЖНАРОДНА АКАДЕМІЯ
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ
РАДА МОЛОДИХ ВЧЕНИХ ЄВРОПЕЙСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ
До 25 березня 2024 року

4-5 квітня 2024 року

Всеукраїнська науково-практична конференція
«Інноваційні напрями соціально-економічного розвитку АПК України в умовах військового стану та повоєнного відновлення»

Інформаційний лист

Програма конференції

Міністерство освіти і науки України
ННВК «Всеукраїнський науково-навчальний консорціум»
Вінницький національний аграрний університет
Білоцерківський національний аграрний університет
Вінницький національний технічний університет
Державна наукова установа «Інститут інформації, безпеки і права Національної академії правових наук України»
Львівський університет бізнесу та права
Головне управління Державної податкової служби у Вінницькій області
Відокремлений структурний підрозділ «Технологічно-промисловий фаховий коледж Вінницького національного аграрного університету»
До 1 квітня 2024 року

3 квітня 2024 року

ХV МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЯ
«Формування механізмів управління якістю та підвищення конкурентоспроможності підприємств»

Інформаційний лист

Університет імені Альфреда Нобеля (м. Дніпро)
Державний біотехнологічний університет (м. Харків)
Львівський торговельно-економічний університет (м. Львів)
Державний торговельно-економічний університет (м. Київ)
Київський національний університет будівництва i архітектури (м. Київ)
Національний університет «Одеська політехніка» (м. Одеса)
Полтавський університет економіки і торгівлі (м. Полтава)
ГО «Служба захисту прав споживачів України» (м. Дніпро)
Дніпропетровська торгово-промислова палата (м. Дніпро)
Бранденбурзький університет прикладних наук (Німеччина)
Познанський університет технологій (Польща)
Вірменський державний економічний університет (м. Єреван)
До 20 березня 2024 року

27 березня 2024 року

V Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції
«Fundamental and applied scientific research: topical issues, achievements and innovations»

Інформаційний лист

THE COMPANY "DEL c.z." (CZECH REPUBLIC)
NES NOVA DUBNICA sro (SLOVAK REPUBLIC)
UNIVERSITY OF MALAYSIA PAHANG (MALAYSIA)
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO (MÉXICO)
До 27 березня 2024 року

26-29 березня 2024 року

6-й Міжнародний науково-практичний WEBфорум
«FORUM SOIS, 2024: РОЗБУДОВА ЄДИНОГО ВІДКРИТОГО ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ ОСВІТИ ВПРОДОВЖ ЖИТТЯ»

Інформаційна лист

Українська інженерно-педагогічна академія (Харків)
Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В.О. Сухомлинського (Київ)
До 10 березня 2024 року

2023 рік

21 грудня 2023 року

Всеукраїнська науково-практична конференція
«ДИПЛОМАТІЯ СУВЕРЕННОЇ УКРАЇНИ В УМОВАХ ВІЙНИ: НОВІ ВИКЛИКИ ТА ЗАВДАННЯ»

Інформаційний лист

Міністерство освіти і науки України
Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького
Навчально-науковий інститут міжнародних відносин, історії та філософії
Державна наукова установа «Енциклопедичне видавництво»
Медіацентр Державного підприємства «Генеральна дирекція з обслуговування іноземних представництв»
Наукове товариство історії дипломатії та міжнародних відносин
Гуманітарно-природничий університет ім. Яна Длугоша в Ченстохові
Поморський Університет в Слупську
Громадська організація «Академія стратегічних досліджень»
До 21 грудня 2023 року

14 грудня 2023 року

V Міжнародна науково-практична конференція
«АДВОКАТУРА УКРАЇНИ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ»

Інформаційний лист

Національна асоціація адвокатів України
Німецько-Українське об’єднання юристів
Національний юридичний університет імені Я. Мудрого
Факультет Адвокатури
Кафедра цивільної юстиції та адвокатури
Рада адвокатів Харківської області
Національна асоціація слідчих України
Координаційний цент з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Харківський та Луганській областях
Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича
Кафедра процесуального права
До 25 листопада 2023 року

8 грудня 2023 року

Всеукраїнська науково-практична конференція
"Захист прав людини на універсальному та регіональному рівнях"

Інформаційний лист

Міністерство освіти і науки України
Університет митної справи та фінансів
Харківський національний
університет імені В.Н. Каразіна
Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка
До 20 листопада 2023 року

7-9 грудня 2023 року

ІV Міжнародна наукова конференція
"CURRENT PROBLEMS OF CHEMISTRY, MATERIALS SCIENCE AND ECOLOGY"
(«АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ХІМІЇ, МАТЕРІАЛОЗНАВСТВА ТА ЕКОЛОГІЇ»)

Інформаційний лист

Волинський національний університет імені Лесі Українки
Наукове товариство імені Шевченка
До 28 листопада 2023 року

7-8 грудня 2023 року

ІV Міжнародна науково-практична конференція з міжнародною участю «Екологія. Довкілля. Енергозбереження»

Запрошення

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
«ПОЛТАВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА ІМЕНІ ЮРІЯ КОНДРАТЮКА»
UNIVERSITY OF NATURAL RESOURCES AND LIFE SCIENCES, VIENNA, AUSTRIA
BIALYSTOK UNIVERSITY OF TECHNOLOGY, FACULTY OF CIVIL ENGINEERING AND ENVIRONMENTAL SCIENCES, DEPARTMENT OF HVAC ENGINEERING
MUNICIPALITY OF FILDERSTADT, GERMANY
THE UNIVERSITY OF STUTTGART, STUTTGART, GERMANY DEUTSCHE GESELLSCHAFT FÜR INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT (GIZ) GMBH
INSTITUTE OF MATHEMATICAL SCIENCES, FACULTY OF NATURAL SCIENCES, UNIVERSITY OF MALAYA, KUALA LUMPUR, MALAYSIA
NATIONAL ISLAMIC UNIVERSITY, NEW DELHI, INDIA
LAVAL UNIVERSITY, QUEBEC, CANADA
UNIVERSITY OF SINDH MADRASATUL AILAM, KARACHI, PAKISTAN
ІНСТИТУТ БОТАНІКИ ІМЕНІ М.Г. ХОЛОДНОГО НАН УКРАЇНИ
ДЕПАРТАМЕНТ ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ
ПОЛТАВСЬКОЇ ОДА
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ
«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ І. СІКОРСЬКОГО»
СП «ПОЛТАВСЬКА ГАЗОНАФТОВА КОМПАНІЯ» ТОВ «НЬЮФОЛК НТЦ»
ОДЕСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЕКОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
СУМСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
АВТОМОБІЛЬНО-ДОРОЖНІЙ УНІВЕРСИТЕТ
ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ В.Н. КАРАЗІНА
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
«ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ»
ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ КОРАБЛЕБУДУВАННЯ ІМЕНІ АДМІРАЛА МАКАРОВА КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА»
ДЕРЖАВНА ЕКОЛОГІЧНА АКАДЕМІЯ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ ТА УПРАВЛІННЯ
До 20 листопада 2023 року

7 грудня 2023 року

IXX міжнародна науково-практична конференція студентів та молодих вчених
MAJESTY OF MARKETING

Запрошення

Міністерство освіти і науки України
Рада молодих учених при Міністерстві освіти і науки України
ВГО «Українська асоціація маркетингу»
Національний технічний університет
«Дніпровська політехніка»
Центр маркетингових цифрових технологій
Науковий студентський гурток «Еврика маркетингу»
Ресурсний центр зі сталого розвитку
ВГО «Інноваційний університет»
До 3 грудня 2023 року

7 грудня 2023 року

ХІ Всеукраїнській науково-практичній онлайн конференції студентів, аспірантів та молодих вчених
«СУЧАСНА ФІНАНСОВА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ»

Інформаційний лист

Київський університет імені Бориса Грінченка
Кафедра фінансів
Європейська Асоціація Економістів Міжнародна Асоціація Науковців
До 4 грудня 2023 року

7 грудня 2023 року

VIII МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ
«ПРАВО І СУСПІЛЬСТВО: АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ»

Оголошення

Полтавський фаховий коледж
Національного юридичного університету
імені Ярослава Мудрого
До 26 листопада 2023 року

7 грудня 2023 року

VІІ учнівсько-студентська конференція
"МОЛОДІЖНА НАУКА У КОНТЕКСТІ СУСПІЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ КРАЇНИ"

Запрошення

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ЧЕРКАСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ АКАДЕМІЇ ЕКОНОМІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ
СХІДНОЄВРОПЕЙСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ РАУФА АБЛЯЗОВА
ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВАСИЛЯ СТУСА
Кафедра маркетингу, фінансів, банківської справи та страхування СУРА
До 25 грудня 2023 року

7 грудня 2023 року

ХІІ Всеукраїнська заочна науково-практична конференція
«Становлення та розвиток місцевого самоврядування в Україні»

Інформаційний лист

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА
КАФЕДРА ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ
ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ЮРІЯ ФЕДЬКОВИЧА
КАФЕДРА ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ, МЕНЕДЖМЕНТУ І АДМІНІСТРУВАННЯ
До 1 грудня 2023 року

5-6 грудня 2023 року

V Міжнародна наукова студентська конференція
«МОЛОДЬ І НАУКОВИЙ ПРОГРЕС У СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОМУ
ТА ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ СУСПІЛЬСТВА»

Інформаційний буклет

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НРЗВО «КАМЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІНСТИТУТ»
ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
КАМ’ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ОГІЄНКА ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ГНАТЮКА ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ
ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АВТОМОБІЛЬНО-ДОРОЖНІЙ УНІВЕРСИТЕТ
ХОРТИЦЬКА НАЦІОНАЛЬНА НАВЧАЛЬНО-РЕАБІЛІТАЦІЙНА АКАДЕМІЯ ХАРКІВСЬКИЙ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ
ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАВЧАЛЬНО-
РЕАБІЛІТАЦІЙНИЙ ЦЕНТР ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ
ОБЛАСНОЇ РАДИ
MIĘDZYNARODOWA AKADEMIA NAUK STOSOWANYCH W ŁOMŻY (ŁOMŻY, POLAND)
UNIWERSYTET EKONOMICZNY WE WROCLAWIU (WROCLAW, POLAND)
WYŻSZA SZKOŁA GOSPODARKI W BYDGOSZCZY (BYDGOSZCZ, POLAND)
KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWLA II (LUBLIN, POLAND)
PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA WSCHODNIOEUROPEJSKA W PRZEMYŚLU (POLAND)
JIHO ČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH (KOŠICE)
ЦЕНТР УКРАЇНСЬКО-ЄВРОПЕЙСЬКОГО НАУКОВОГО СПІВРОБІТНИЦТВА
БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ «МІЖНАРОДНИЙ БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД ГРОМАДСЬКОЇ ДИПЛОМАТІЇ»
БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «УКРАЇНСЬКА ГАЛИЦЬКА
ФУНДАЦІЯ»
ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ГЕЛЬВЕТИКА»
До 23 листопада 2023 року

5 грудня 2023 року

Міжнародна науково-практична конференція
«Ґрунтовий покрив України в умовах воєнних дій: стан, виклики, заходи з відновлення»

Програма конференції

Національна академія аграрних наук України Міністерство аграрної політики та продовольства України Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України Національний науковий центр «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О. Н. Соколовського» Громадська організація «Українське товариство ґрунтознавців та агрохіміків» До 5 грудня 2023 року

30 листопада 2023 року

Науково-практична конференція
ВНЕСОК СЕЛЕКЦІЙНИХ ДОСЯГНЕНЬ У РОЗВИТОК АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ В УМОВАХ ОБМЕЖЕНОГО РЕСУРСНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ЗМІН КЛІМАТУ

Програма конференції

Інститут кліматично орієнтованого сільського господарства
Національної академії аграрних наук України
До 30 листопада 2023 року

30 листопада 2023 року

Міжнародна наукова інтернет-конференція
«ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ НАУКИ І ОСВІТИ
В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ»

Інформаційний лист

УНІВЕРСИТЕТ ГРИГОРІЯ СКОВОРОДИ В ПЕРЕЯСЛАВІ
РАДА МОЛОДИХ УЧЕНИХ УНІВЕРСИТЕТУ
До 30 листопада 2023 року

30 листопада 2023 року

ХХІІІ Міжнародна науково-практична конференція
"Екологія. Людина. Суспільство"

Інформаційний лист

Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
До 15 листопада 2023 року

29-30 листопада 2023 року

IX Міжнародна науково-практична конференція молодих учених
"СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ СУЧАСНОГО ТУРИЗМУ"

Інформаційний лист

Міністерство освіти і науки України
Сумський державний педагогічний університет
імені А. С. Макаренка
Університет Мурсії – UMU (Іспанія)
Економіко-гуманітарний університет
(м. Бельсько-Бяла, Польща)
Естонський університет прикладних наук
(м. Таллінн, Естонія)
Державний університет фізичного виховання та спорту
(м. Кишинів, Молдова )
Університет «Туран» (м. Алмати, Казахстан)
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Сумська обласна державна адміністрація
Національна федерація спортивного туризму України
Сумська обласна федерація спортивного туризму
До 20 листопада 2023 року

28 листопада 2023 року

Міжнародної науково-практичної конференції
«Біобезпека, захист і благополуччя тварин»

Інформаційний лист

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА УСТАНОВА
«НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР ВИЩОЇ ТА ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ»
(НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР ВФПО)
До 27 листопада 2023 року

24 листопада 2023 року

IІ Міжнародна конференція здобувачів та молодих вчених
«Розвиток туристичної галузі та індустрії гостинності: проблеми, перспективи, конкурентоздатність»

Інформаційний лист

Університет ім. Альфреда Нобеля До 10 листопада 2023 року

23 листопада 2023 року

Науково-практична конференція

"90-ті роковини. Історія Голодомору-геноциду"

Інформаційний лист

Всеукраїнська правозахисна організація "Меморіал" ім. Василя Стуса
Національний заповідник "Києво-Печерська лавра"
Світовий Конгрес Українців
Національний музей Голодомору-геноциду
Благодійна організація "Міжнародний благодійний фонд музею Голодомору"
Київський національний університет ім. Тараса Шевченка
Львівський національний університет ім. Івана Франка

До 19 листопада 2023 року

21 листопада 2023 року

ХІ Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених
«НАУКОВА МОЛОДЬ – 2023»

Інформаційний лист

Рада молодих вчених НАПН України
Рада молодих учених при МОН України
Рада молодих вчених Інституту цифровізації освіти НАПН України
Рада молодих вчених Інституту соціальної та політичної психології НАПН України
Рада молодих вчених Інституту проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова НАН України
Рада молодих вчених Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу
Рада молодих вчених Державного науково-дослідного інституту МВС України
Рада молодих вчених Міжрегіональної Академії управління персоналом
Офіс підтримки вченого
Рада молодих вчених ДНУ «Український інститут науково-технічної експертизи та інформації»
Рада молодих вчених Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України
Рада молодих вчених Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки» НААН України
Державний університет «Житомирська політехніка»
До 11 листопада 2023 року

21 листопада 2023 року

Міжнародна науково-практична інтернет-конференція
«Innovation processes in science and education»

Інформаційний лист

THE COMPANY "DEL c.z." (CZECH REPUBLIC)
NES NOVA DUBNICA sro (SLOVAK REPUBLIC)
UNIVERSITY OF MALAYSIA PAHANG (MALAYSIA)
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO (MÉXICO)
До 21 листопада 2023 року

21 листопада 2023 року

VIІ Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференції
«ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ УПРАВЛІНСЬКИХ СИСТЕМ У СОЦІАЛЬНІЙ ТА ЕКОНОМІЧНІЙ СФЕРАХ УКРАЇНИ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА»

Інформаційний лист

КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА
ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ ТА УПРАВЛІННЯ
КАФЕДРА УПРАВЛІННЯ
До 17 листопада 2023 року

17 листопада 2023 року

22 міжнародна науково-практична інтернет-конференція
«Актуальні дослідження в соціальній сфері»

Інформаційний лист

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ОДЕСЬКА ПОЛІТЕХНІКА»
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ГУМАНІТАРНИХ НАУК
КАФЕДРА ПСИХОЛОГІЇ ТА СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ
До 7 листопада 2023 року

17-19 листопада 2023 року

VІІ Міжнародна науково-практична конференція
«Третій рівень освіти в Україні: становлення та тенденції»

Інформаційний лист

Міністерство освіти і науки України
Волинський національний університет імені Лесі Українки Факультет історії, політології та національної безпеки
Полонійна академія в Ченстохові
Видавничий дім «Гельветика»
Центр українсько-європейського наукового співробітництва
До 15 жовтня 2023 року

16-17 листопада 2023 року

Всеукраїнська науково-практична конференція
«ПРАКТИЧНІ ПИТАННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ І ВІДНОВЛЕННЯ ОБ’ЄКТІВ МУНІЦИПАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ ТА ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ»

Інформаційний лист

Навчально-науковий інститут муніципального управління та міського господарства
Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського
До 10 листопада 2023 року

15 листопада 2023 року

Міжнародна науково-практична конференція
"Сучасні досягнення та перспективи науки та освіти"

Інформація

- До 13 листопада 2023 року

14-15 листопада 2023 року

Всеукраїнська науково-практична конференція
«Маркетингові та організаційні механізми повоєнного розвитку галузі гостинності та туризму України»

Інформаційний лист

Міністерство освіти і науки України
Департамент культури i туризму
Харківської обласної військової адміністрації ОКЗ «Харківський організаційно-методичний центр туризму»
Державний біотехнологічний університет
Хмельницький національний університет
Західноукраїнський національний університет
Державний університет «Одеська політехніка»
Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка
Національний технічний університет «Дніпровська політехніка»
Одеський національний морський університет
Харківська державна академія культури
Національний університет «Одеська юридична академія»
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут»
Навчально-науковий інститут економіки,
менеджменту і міжнародного бізнесу
Кафедра маркетингу
Кафедра туризму і готельно-ресторанного бізнесу
До 13 листопада 2023 року

13 листопада 2023 року

Міжнародна науково-практична конференція
"Соціально-економічні тенденції розвитку сучасної держави"

Інформаційний лист

Research Europe

До 9 листопада 2023 року

10 листопада 2023 року

IX Міжнародна студентська наукова конференція
“Облік, аналіз і контроль в системі управління суб’єктами економіки”

Інформаційний лист

Міністерство освіти і науки України
Національний університет “Львівська політехніка”
Університет ім. Марії Кюрі-Склодовської в Любліні (Польща)
Гірничо-металургійна академія (Польща)
Вища школа фінансів і права в м. Бяльсько-Бяла (Польща)
Господарська академія ім. Д.А. Ценова (Болгарія)
Молдавська економічна академія (Молдова)
Бухарестський університет «ARTIFEX» (Румунія)

До 30 жовтня 2023 року

10 листопада 2023 року

Х Міжнародна науково-практична інтернет-конференція
“Харчові добавки. Харчування здорової та хворої людини”

Інформаційний лист

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ
І ТОРГІВЛІ ІМЕНІ МИХАЙЛА ТУГАН-БАРАНОВСЬКОГО

До 5 листопада 2023 року

10 листопада 2023 року

ІІ Міжнародна науково-практична конференція
«СВІТОВІ ДОСЯГНЕННЯ І СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ ТА ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА»

Інформаційний лист

Міністерство освіти і науки України
Запорізька обласна рада
Національний університет «Запорізька політехніка»
Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»
Одеський національний технологічний університет
Полтавський університет економіки і торгівлі
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
Туристичний інформаційний центр, м. Запоріжжя
Університет імені Альфреда Нобеля, м. Дніпро
Український державний університет науки і технологій, м. Дніпро
Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна.
Consul Travel Service, Туреччина
University of Hradec Kralove, Hradec Králové, Czech Republic
До 1 листопада 2023 року

9 листопада 2023 року

Стратегічні сесії «Українські студії в славістиці: візуалізація»

Інформація

Міністерство освіти і науки України
Рада молодих учених при Міністерстві освіти і науки України
Офіс підтримки вченого
Державне підприємство «Український державний центр міжнародної освіти»
Фонд Президента України з підтримки освіти, науки та спорту
-

3 листопада 2023 року

Мiжнародна науково-практична iнтернет-конференцiя
«Інтелектуальна власність та кібербезпека: вітчизняний та світовий досвід»

Запрошення

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ЧЕРКАСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ОРГАН ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
УКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ОФІС ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТА ІННОВАЦІЙ (УКРНОІВІ)
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПРАВОВИХ НАУК УКРАЇНИ
НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
До 31 жовтня 2023 року

3 листопада 2023 року

Міжнародна науково-практична конференція
"Економіко-правові та управлінсько-технологічні виміри сьогодення: молодіжний погляд"

Інформаційний лист

МІНІСТЕРСТВО OСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
УНІВЕРСИТЕТ МИТНОЇ СПРАВИ ТА ФІНАНСІВ
РАДА МОЛОДИХ УЧЕНИХ УНІВЕРСИТЕТУ МИТНОЇ СПРАВИ ТА ФІНАНСІВ
До 30 жовтня 2023 року

3 листопада 2023 року

Міжнародна науково-практична конференція
«Наука, освіта, технології і суспільство: проблеми та перспективи»

Інформаційний лист

Центр фінансово-економічних наукових досліджень До 3 листопада 2023 року

2-3 листопада 2023 року

Міжнародна науково-практична конференція
«СТРАТЕГІЧНІ ПРІОРИТЕТИ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ, МЕНЕДЖМЕНТУ, СФЕРИ ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА ПРАВА В УМОВАХ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ»

Інформаційний лист

Міністерство освіти і науки України
Херсонський державний університет;
Херсонська обласна державна адміністрація;
Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана;
Національний авіаційний університет;
Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»
Херсонський національний технічний університет;
ЗВО «Міжнародний університет бізнесу і права»;
Подільського державного університету;
Karaganda Buketov University (Republic of Kazakhstan);
Maria Curie-Sklodowska University (Poland)
До 30 жовтня 2023 року

1 листопада 2023 року

ХV НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ, АСПІРАНТІВ УНІВЕРСИТЕТУ

Інформаційний лист

Міністерство освіти і науки України
Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка
До 1 листопада 2023 року

1 листопада 2023 року

Міжнародна науково-практична конференція здобувачів освіти та молодих вчених
«МОЛОДЬ, ОСВІТА ТА НАУКА КРІЗЬ ВИКЛИКИ СЬОГОДЕННЯ»

Інформаційний лист

ВІННИЦЬКИЙ КООПЕРАТИВНИЙ ІНСТИТУТ
AKADEMIA NAUK STOSOWANYCH IM. PROF. E. LIPIŃSKIEGO W KIELCACH
До 30 жовтня 2023 року

1 листопада 2023 року

Міжнародна науково-практична конференція
«Браславські читання. Економіка ХХІ століття:
національний та глобальний виміри»

Інформаційний лист

Міністерство освіти і науки України
Одеський державний аграрний університет
Вроцлавський економічний університет (Республіка Польща)
Комратськийдержавний університет (Республіка Молдова)
Національний інститут економічних досліджень (Республіка Молдова)
ННЦ Інститут аграрної економіки
Київський національний економічний університет
Полтавський державний аграрний університет
Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
Сумський національний аграрний університет
До 29 жовтня 2023 року

31 жовтня 2023 року

Міжнарода наукова інтернет-конференція
«ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ НАУКИ І ОСВІТИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ»

Інформаційний лист

УНІВЕРСИТЕТ ГРИГОРІЯ СКОВОРОДИ В ПЕРЕЯСЛАВІ
РАДА МОЛОДИХ УЧЕНИХ УНІВЕРСИТЕТУ
До 31 жовтня 2023 року

31 жовтня 2023 року

Всеукраїнська конференція
«Проблеми репродуктології тварин. Шляхи вирішення»

Інформаційний лист

Науково-методичний центр ВФПО До 30 жовтня 2023 року

27 жовтня 2023 року

ІІІ Міжнародна науково-практична конференція
«ЗДОРОВЕ ХАРЧУВАННЯ ВІД ДИТИНСТВА ДО ДОВГОЛІТТЯ:
КОМПЛЕКСНИЙ ПІДХІД, СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ»

Інформаційний лист

Національний університет харчових технологій До 20 жовтня 2023 року

26-27 жовтня 2023 року

Всеукраїнська науково-практична конференція
«Теоретичні та практичні проблеми забезпечення якості та безпечності продукції тваринництва і харчової галузі у контексті євроінтеграції»

Інформаційний лист

Програма конференції

Міністерство освіти і науки України
Вінницька обласна військова адміністрація
Вінницький національний аграрний університет
ННВК «Всеукраїнський науково-навчальний консорціум»
ВСП «Чернятинський фаховий коледж ВНАУ»
До 17 жовтня 2023 року

26-27 жовтня 2023 року

VІ-a Міжнародна науково-практична конференція
«ЕКОЛОГІЧНИЙ СТАН НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ТА РАЦІОНАЛЬНЕ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ В КОНТЕКСТІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ»

Інформаційний лист

Міністерство освіти і науки України
Херсонський державний аграрно-економічний університет
Факультет рибного господарства та природокористування
Кафедра екології та сталого розвитку 
імені професора Ю.В. Пилипенка
До 22 жовтня 2023 року

26-27 жовтня 2023 року

ХVІІ Міжнародна наукова конференція
«ІСТОРІЯ ТОРГІВЛІ, ПОДАТКІВ ТА МИТА»

Інформаційний лист

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ
УНІВЕРСИТЕТ МИТНОЇ СПРАВИ ТА ФІНАНСІВ
До 2 жовтня 2023 року

26-27 жовтня 2023 року

I Міжнародна науково-практична інтернет-конференція
NUCLEAR POTENTIAL AND POSSIBLE THREATS TO THE MODERN WORLD

Запрошення

- До 27 жовтня 2023 року

26 жовтня 2023 року

Всеукраїнська науково-практична конференція
«ТРАНСФОРМАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В ЕКОНОМІЦІ: ВІД КОНКУРЕНЦІЇ ДО КООПЕРАЦІЇ»

Інформаційний лист

Міністерство освіти і науки України
ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти»
Хмельницька облспоживспілка
Хмельницький кооперативний торговельно-економічний інститут
Львівський торговельно-економічний університет
Полтавський університет економіки і торгівлі
Вінницький кооперативний інститут
До 22 жовтня 2023 року

26 жовтня 2023 року

Міжнародна науково-практична конференція
здобувачів вищої освіти і молодих вчених
"Інноваційні технології розвитку харчових виробництв
та ресторанної індустрії: наукові пошуки молоді"

Запрошення

ДЕРЖАВНИЙ БІОТЕХНОЛОГІЧНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ
До 22 жовтня 2023 року

25 жовтня 2023 року

VIII Міжнародна науково-практична конференція «Органічне агровиробництво: освіта і наука»

Додаток до листа

Науково-методичний центр вищої та передвищої фахової освіти, Німецько-український проєкт «Німецько-українська співпраця в галузі органічного землеробства» та Федерація органічного руху України До 20 жовтня 2023 року

20 жовтня 2023 року

IV Всеукраїнська науково-практична конференція
«Інноваційні технології та підвищення ефективності виробництва харчових продуктів»

Інформаційний лист

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
УМАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ САДІВНИЦТВА
КАФЕДРА ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ
ДЕРЖАВНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ КАФЕДРА ТОВАРОЗНАВСТВА, УПРАВЛІННЯ БЕЗПЕЧНІСТЮ ТА ЯКІСТЮ
ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ДМИТРА МОТОРНОГО КАФЕДРА ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОЇ СПРАВИ
До 19 жовтня 2023 року

20 жовтня 2023 року

ІV Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції
«World science: problems, prospects, innovations»

Інформаційний лист

THE COMPANY "DEL c.z." (CZECH REPUBLIC)
NES NOVA DUBNICA sro (SLOVAK REPUBLIC)
UNIVERSITY OF MALAYSIA PAHANG (MALAYSIA)
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO (MÉXICO)
До 20 жовтня 2023 року

19-20 жовтня 2023 року

Всеукраїнській науково-практичній конференції
«Інноваційні підходи агропромислової інженерії у контексті євроінтеграції»

Інформаційний лист

Програма конференції

Міністерство освіти і науки України
Вінницька обласна Рада
Вінницька обласна військова адміністрація
Вінницький національний аграрний університет
ННВК «Всеукраїнський науково-навчальний консорціум»
Відокремлений структурний підрозділ «Ладижинський фаховий коледж
Вінницького національного аграрного університету»
До 19 жовтня 2023 року

19-20 жовтня 2023 року

XV Міжнародна науково-практична інтернет-конференція
MODERN MOVEMENT OF SCIENCE

Запрошення

- До 20 жовтня 2023 року

19 жовтня 2023 року

Міжнародній науково-практичній конференції
“Вектори розвитку науки, освіти, технологій і суспільства в умовах глобалізації”

Інформаційний лист

Центр фінансово-економічних наукових досліджень До 25 жовтня 2023 року

19 жовтня 2023 року

Х Міжнародна науково-технічна онлайн-конференція
«ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ І АВТОМАТИКИ В СИСТЕМІ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ»
(теорія, практика, історія, освіта)

Інформаційний лист

Національний університет біоресурсів і природокористування України До 16 жовтня 2023 року

13 жовтня 2023 року

ІІІ науково-практичної онлайн конференція
«ІННОВАЦІЇ У ПТАХІВНИЦТВІ»

Інформаційний лист

Державна дослідна станція птахівництва НААН
(Бірки, Україна)
До 6 жовтня 2023 року

12 жовтня 2023 року

Всеукраїнській науково-практичній інтернет-конференції
«Глобальні зміни вітчизняного фінансового сектору в посткризовий (післявоєнний) період»

Інформаційний лист

Міністерство освіти і науки України
Державний торговельно-економічний університет
До 10 жовтня 2023 року

10-12 жовтня 2023 року

XIV Всеукраїнська конференція молодих вчених, студентів та аспірантів з актуальних питань хімії

Інформаційний лист 

Державна наукова установа «Науково-технологічний комплекс «Інститут монокристалів» НАН України До 1 жовтня 2023 року

4-6 жовтня 2023 року

XXIV Міжнародний науково-практичний форум:
ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА РОЗВИТКУ АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ ТА СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ

Запрошення

Львівський національний університет природокористування До 15 вересня 2023 року

4-6 жовтня 2023 року

Міжнародний студентський науковий форум
«СТУДЕНТСЬКА МОЛОДЬ І НАУКОВИЙ ПРОГРЕС»

Запрошення

Львівський національний університет природокористування До 15 вересня 2023 року

5-6 жовтня 2023 року

Міжнародна науково-практична конференція
"Фінансово-кредитне та обліково-аналітичне забезпечення післявоєнного відновлення економіки України"

Інформаційний лист

Міністерство освіти і науки України Національний університет біоресурсів і природокористування України Асоціація Страховий бізнес (Україна) Варшавський університет наук про життя (Республіка Польща) Луганський національний університет імені Тараса Шевченка (Україна) Національний НІІ Праці та соціального захисту (Румунія) Національний університет водного господарства та природокористування (Україна) Національний університет харчових технологій (Україна) Словацький університет сільського господарства в Нітрі (Словаччина) Уманський національний університет садівництва Університет Менделя в Брно (Чеська Республіка) Університет Міссурі (США) Університет Фоджа (Італія) До 1 жовтня 2023 року

4-5 жовтня 2023 року

Міжнародна науково-технічна конференція
«Органічне виробництво в умовах зміни клімату: технології і техніка»

Запрошення

Інститут механіки та автоматики агропромислового виробництва
Національної академії аграрних наук України
(ІМА АПВ НААН)
До 20 вересня 2023 року

30 вересня 2023 року

Міжнародна наукова інтернет-конференція «ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ НАУКИ І ОСВІТИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ»

Інформаційний лист

УНІВЕРСИТЕТ ГРИГОРІЯ СКОВОРОДИ В ПЕРЕЯСЛАВІ
РАДА МОЛОДИХ УЧЕНИХ УНІВЕРСИТЕТУ
До 30 вересня 2023 року

28-29 вересня 2023 року

IV-й науково-практична конференція
«НАУКОВО-ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК АГРОВИРОБНИЦТВА ЯК ЗАПОРУКА ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ: ВЧОРА, СЬОГОДНІ, ЗАВТРА»

Інформаційний лист

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ АГРАРНИХ НАУК УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНА НАУКОВА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА БІБЛІОТЕКА
ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ АГРАРНОЇ НАУКИ, ОСВІТИ І ТЕХНІКИ,
ІНСТИТУТ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА КАРПАТСЬКОГО РЕГІОНУ НААН
До 15 вересня 2023 року

28-29 вересня 2023 року

Всеукраїнська науково-практична конференція
«Фінансові, облікові та контрольно-аналітичні інструменти в забезпеченні післявоєнного відновлення та розвитку економіки України»

Інформаційний лист

Програма конференції

Міністерство освіти і науки України
Державна наукова установа «Інститут модернізації змісту освіти»
Вінницька обласна Рада
Вінницька обласна державна адміністрація
Вінницький національний аграрний університет
ННВК «Всеукраїнський науково-навчальний консорціум»
ВСП «Могилів-Подільський технолого-економічний фаховий коледж Вінницького національного аграрного університету»
До 15 вересня 2023 року

22 вересня 2023 року

XVII Подільська наукова історико-краєзнавча конференція

Інформаційний лист

Міністерство освіти і науки України ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти»
Хмельницька обласна військова адміністрація Хмельницька обласна рада Хмельницька міська рада Інститут історії України ПАН України Національна спілка краєзнавців України Хмельницька обласна організація Національної спілки краєзнавців України Хмельницький кооперативний торговельно-економічний інститут Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка Центр дослідження історії Поділля Інституту історії України НАН України при Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка Хмельницький національний університет Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова Хмельницький обласний інститут піcлядипломної педагогічної освіти
імені Анатолія Назаренка
Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
Державний архів Хмельницької області
До 2 вересня 2023 року

21-22 вересня 2023 року

Міжнародна науково-практична конференція
«Інновації у сучасному агропромисловому виробництві»

Інформаційний лист

Національна академія аграрних наук України
Інженерно-технологічний інститут "Біотехніка" НААН
Інститут кліматично орієнтованого сільського господарства НААН
Одеська державна сільськогосподарська дослідна станція ІКОСГ НААН
Одеський державний аграрний університет
До 4 вересня 2023  року

21-22 вересня 2023 року

II Міжнародна науково-практична інтернет-конференція
«Education via Distance Learning and other Pedagogical Challenges»

Інформаційний лист

Наукове товариство Дніпровської академії неперервної освіти (Дніпро, Україна)
Міжнародний електронний науково-практичний журнал "WayScience"
До 22 вересня 2023 року

20 вересня 2023 року

Всеукраїнська науково-практична конференція
«Соціальна відповідальність людства в контексті аксіологічних трансформацій»

Інформаційний лист-запрошення

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
КЗ ВИЩОЇ ОСВІТИ «ОДЕСЬКА АКАДЕМІЯ НЕПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ»
До 15 вересня 2023 року

20 вересня 2023 року

Круглий стіл

«ПЕРСПЕКТИВНІ ОСВІТНІ МОДЕЛІ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ОСВІТИ НАУКОВОГО СПРЯМУВАННЯ»

Інформаційний лист

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ ОБДАРОВАНОЇ ДИТИНИ НАПН УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР «МАЛА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ»
КАФЕДРА UNESCO З НАУКОВОЇ ОСВІТИ УКРАЇНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ МИХАЙЛА ДРАГОМАНОВА
До 17 вересня 2023 року

19-20 вересня 2023 року

Міжнародна наукова інтернет-конференція на тему:
"Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення" (випуск 80)

Інформаційний лист

- До 19 вересня 2023 року

16 вересня 2023 року

Міжнародна науково-практична конференція
«Актуальні питання науки, освіти і технологій: теорія і практика»

Інформаційний лист

Центр фінансово-економічних наукових досліджень До 16 вересня 2023 року

14-15 вересня 2023 року

I Міжнародна науково-практична інтернет-конференція
«Achievements of 21st Century Scientific Community»

Інформаційний лист

Наукове товариство Дніпровської академії неперервної освіти (Дніпро, Україна)
Міжнародний електронний науково-практичний журнал "WayScience"
До 15 вересня 2023 року

8-9 вересня 2023 року

XII Міжнародної науково-практичної конференції
"Економіка підприємства: сучасні проблеми теорії та практики"

Інформаційний лист

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ
ВАРМІНСЬКО-МАЗУРСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ
(ПОЛЬЩА)
УНІВЕРСИТЕТ ВИЩА ШКОЛА БІЗНЕСУ (ПОЛЬЩА)
УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ В БРАТИСЛАВІ
(СЛОВАЧЧИНА)
УНІВЕРСИТЕТ ПРИКЛАДНИХ НАУК (НІМЕЧЧИНА)
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ
ЛЬВІВСЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ОДЕСЬКА
ПОЛІТЕХНІКА»
До 14 серпня 2023 року

5 вересня 2023 року

Всеукраїнська науково-практична конференція
«Наукове забезпечення становлення та розвитку фермерського руху в Україні»

Інформаційний лист

НАЦІОНАЛЬНИЙ НАУКОВИЙ ЦЕНТР
“ІНСТИТУТ АГРАРНОЇ ЕКОНОМІКИ”
До 25 серпня 2023 року

21 червня 2023 року

Всеукраїнська наукова конференція 
здобувачів освіти і молодих учених
"ВІДБУДОВА ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ"

Інформаційний лист

Міністерство освіти і науки України
Національний транспортний університет
ДП «ДерждорНДІ»
До 18 червня 2023 року

15-18 червня 2023 року

XVII МІЖНАРОДНА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ
«ОЛЬВІЙСЬКИЙ ФОРУМ-2023: СТРАТЕГІЇ КРАЇН ПРИЧОРНОМОРСЬКОГО РЕГІОНУ
В ГЕОПОЛІТИЧНОМУ ПРОСТОРІ»

Інформаційний лист

Міністерство освіти і науки України
Національна академія наук України
Південний науковий центр НАН та МОН України
Чорноморський національний університет імені Петра Могили
Первинна профспілкова організація ЧНУ імені Петра Могили
Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАНУ
Державний архів Миколаївської області
ДУ «Національний науковий центр радіаційної медицини НАМН України»
Державний аграрний університет Молдови (Кишинів)
Університет гуманітарних та природничих наук ім. Яна Длугоша (Польща)
Університет імені Адама Міцкевича (Польща)
Leipzig University of Applied Sciences (Німеччина)
Ca` Foscari University, Venice (Італія)
До 20 травня 2023 року

8 червня 2023 року

ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція
«Варіативні моделі й технології трансформації професійного розвитку фахівців в умовах відкритої освіти»

Інформаційний лист

Міністерство освіти і науки України
Національна академія педагогічних наук України
Інститут модернізації змісту освіти МОН України
ДЗВО «Університет менеджменту освіти»
Центральний інститут післядипломної освіти
Кафедра філософії і освіти дорослих
ГО «Центр освітніх ініціатив «Толока»
До 7 червня 2023 року

1 червня 2023 року

IX науково-практична міжнародна конференція "МІЖНАРОДНА ТРАНСПОРТНА ІНФРАСТРУКТУРА, ІНДУСТРІАЛЬНІ ЦЕНТРИ ТА КОРПОРАТИВНА ЛОГІСТИКА"

Інформаційний лист

Міністерства освіти і науки України
Міністерства інфраструктури України
Український державний університет залізничного транспорту
Транспортної академії України
АТ «Українська Залізниця» за участю Інституту економіки промисловості НАН України
Conservatoire national des arts et métiers
Technological and Humanitarian University named after. Casimir Pulasky in Radom
До 31 травня 2023 року

31 травня 2023 року

ІІ Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція
«Управління персоналом у системі менеджменту організацій: тенденції та перспективи розвитку»

Інформаційний лист

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА»
Навчально-науковий інститут економіки і менеджменту
Кафедра менеджменту персоналу та адміністрування
До 20 травня 2023 року

30-31 травня 2023 року

Всеукраїнська науково-практична конференція
«Інноваційні напрями соціально-економічного розвитку АПК України в умовах євроінтеграції»

Інформаційний лист

Програма конференції

Міністерство освіти і науки України
ННВК «Всеукраїнський науково-навчальний консорціум»
Вінницький національний аграрний університет
Білоцерківський національний аграрний університет
Уманський національний університет садівництва
ВСП «Технологічно-промисловий фаховий коледж ВНАУ»
До 25 травня 2023 року

26 травня 2023 року

V Міжнародна науково-практична конференція
«УКРАЇНСЬКИЙ ПРАВОВИЙ ВИМІР: ПОШУК ВІДПОВІДЕЙ НА ГЛОБАЛЬНІ МІЖНАРОДНІ ВИКЛИКИ»

Інформаційний лист

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
УНІВЕРСИТЕТ МИТНОЇ СПРАВИ ТА ФІНАНСІВ
РАДА МОЛОДИХ УЧЕНИХ
УНІВЕРСИТЕТУ МИТНОЇ СПРАВИ ТА ФІНАНСІВ
До 21 травня 2023 року

25-26 травня 2023 року

I Міжнародний науковий форум
«Наука та інновації: сучасний вектор розвитку Європи та світу»

Інформаційний лист

- До 01 травня 2023 року

25-26 травня 2023 року

IX Міжнародна науково-практична конференція
«Інформаційні технології в освіті, науці і виробництві (ІТОНВ-2023)»

Інформаційний лист

Міністерство освіти і науки України,
Волинська обласна рада,
Луцька міська рада,
Луцький національний технічний університет,
Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря
Сікорського»,
Національний університет «Львівська політехніка»,
Військовий інститут телекомунікацій та
інформатизації імені Героїв Крут (м. Київ),
Тернопільський національний педагогічний
університет імені В. Гнатюка,
Криворізький державний педагогічний університет,
Глухівський національний педагогічний університет
імені Олександра Довженка,
Люблінська політехніка (Польща),
Байройтський університет (Німеччина),
Гронінгенський університет (Нідерланди),
Кавказький університет (Грузія)
Політехнічний університет Браганси (Португалія)
До 01 травня 2023 року

24-25 травня 2023 року

ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ
«Аграрна галузь України в умовах євроінтеграції: сучасний стан та перспективи розвитку»

Інформаційний лист

Міністерство освіти і науки України ННВК «Всеукраїнський науково-навчальний консорціум» Вінницький національний аграрний університет Вінницька обласна військова адміністрація Миколаївський національний аграрний університет Державний біотехнологічний університет Заклад вищої освіти «Подільський державний університет» Поліський національний університет Національний університет водного господарства та природокористування Відокремлений структурний підрозділ «Чернятинський фаховий коледж Вінницького національного аграрного університету» До 23 травня 2023 року

24-25 травня 2023 року

Міжнародна науково-практична конференція молодих учених
«ҐРУНТОВО-АГРОХІМІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ЯК ІМПЕРАТИВ ДЛЯ РОЗВИТКУ АГРАРНОГО ВИРОБНИЦТВА ТА РОЗБУДОВИ УКРАЇНИ»

Інформаційний лист

Національна академія аграрних наук України
ННЦ «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського»
Харківське відділення ГО «Українське товариство ґрунтознавців та агрохіміків»
До 17 травня 2023 року

24-25 травня 2023 року

II Міжнародна науково-технічна конференція
«Якість води: біомедичні, технологічні, агропромислові і екологічні аспекти»

Інформаційний лист

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя (Україна)
Тернопільський національний медичний університет ім. І.Я.Горбачевського (Україна) Інститут медицини праці ім. Ю.І. Кундієва(Україна) Інститут молекулярного водню (США)
Європейською академією досліджень молекулярного водню в біомедицині (Словаччина) Вармінсько-Мазурський університет (Польща) Японська асоціація медичних і біологічних досліджень молекулярного водню (Японія) Словацький аграрний університет (Словаччина)
Національним університетом водного господарства та природокористування (Україна)
Національним університетом «Львівська політехніка» (Україна)
Польською академією здоров’я (Польща)
До 19 травня 2023 року

19-20 травня 2023 року

VІI Міжнародна науково-практична конференція
ІННОВАЦІЇ ПАРТНЕРСЬКОЇ ВЗАЄМОДІЇ ОСВІТИ, ЕКОНОМІКИ ТА СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ В УМОВАХ ІНКЛЮЗІЇ ТА ПРАГМАТИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ СОЦІУМУ

Інформаційний лист

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАВЧАЛЬНО-РЕАБІЛІТАЦІЙНИЙ ЗАКЛАД ВИЩОЇОСВІТИ «КАМ’ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІНСТИТУТ»
ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ
УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ МИХАЙЛА ДРАГОМАНОВА
КАМ’ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ОГІЄНКА
ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ГНАТЮКА
ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ПУЛЮЯ
ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
АВТОМОБІЛЬНО-ДОРОЖНІЙ УНІВЕРСИТЕТ
ХОРТИЦЬКА НАЦІОНАЛЬНА
НАВЧАЛЬНО-РЕАБІЛІТАЦІЙНА АКАДЕМІЯ
ХМЕЛЬНИЦЬКА ГУМАНІТАРНО-ПЕДАГОГІЧНА АКАДЕМІЯ
ХАРКІВСЬКИЙ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ
ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ
НАВЧАЛЬНО-РЕАБІЛІТАЦІЙНИЙ ЦЕНТР
UNIWERSYTET EKONOMICZNY WE WROCLAWIU
WYŻSZA SZKOŁA GOSPODARKI (BYDGOSZCZ, POLAND)
MIĘDZYNARODOWA AKADEMIA NAUK STOSOWANYCH W ŁOMŻY (ŁOMŻY, POLAND)
JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCHBUDĚJOVICÍCH TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH (KOŠICE)
ВИДАВНИЧИЙ ДІМ "ГЕЛЬВЕТИКА"
ГО «ЦЕНТР УКРАЇНСЬКО-ЄВРОПЕЙСЬКОГО НАУКОВОГО СПІВРОБІТНИЦТВА»
БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ
«БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД ГРОМАДСЬКОЇ ДИПЛОМАТІЇ»
БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «УКРАЇНСЬКА ГАЛИЦЬКА ФУНДАЦІЯ»
ГО ʺЗАХИСТУ ПРАВ ТА ІНТЕРЕСІВ МОЛОДІ З ІНВАЛІДНІСТЮ «БЕЗБАРʼЄРНІСТЬ»ʺ
До 15 травня 2023 року

19 травня 2023 року

Міжнародна науково-практична конференція «ЄВРОПЕЙСЬКІ ОРІЄНТИРИ РОЗВИТКУ УКРАЇНИ В УМОВАХ ВІЙНИ ТА ГЛОБАЛЬНИХ ВИКЛИКІВ ХХІ СТОЛІТТЯ: СИНЕРГІЯ НАУКОВИХ, ОСВІТНІХ ТА ТЕХНОЛОГІЧНИХ РІШЕНЬ»

Інформаційний лист

Національний університет «Одеська юридична академія»
Південний регіональний центр
Національної академії правових наук України
До 8 травня 2023 року

19 травня 2023 року

Міжнародна науково-практична конференція
«Problems of Emergency Situations» (PES-2023)

Інформаційний лист

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ
До 1 березня 2023 року

18-19 травня 2023 року

ІІІ Міжнародна науково-практична конференція
«СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ НАУКИ Й ОСВІТИ В УМОВАХ ПОГЛИБЛЕННЯ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ»

Інформаційний лист

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
МУКАЧІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА
МАЛОПОЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВІТОЛЬДА ПІЛЕЦЬКОГО В ОСВЕНЦІМІ
УМАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ САДІВНИЦТВА
ХАРКІВСЬКА ГУМАНІТАРНО-ПЕДАГОГІЧНА АКАДЕМІЯ
До 10 травня 2023 року

18 травня 2023 року

Всеукраїнська науково-практичної конференція
«Формування цифрової компетентності суб’єктів освітнього процесу закладів освіти засобами інноваційних технологій навчання»

Інформаційний лист

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА НАУКОВА УСТАНОВА
«ІНСТИТУТ МОДЕРНІЗАЦІЇ ЗМІСТУ ОСВІТИ»
-

18 травня 2023 року

ХІ МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ
«Перспективи розвитку обліку, аналізу та аудиту в контексті євроінтеграції»

Інформаційний лист

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ
АУДИТОРСЬКА ПАЛАТА УКРАЇНИ
ФЕДЕРАЦІЯ ПРОФЕСІЙНИХ БУХГАЛТЕРІВ ТА
АУДИТОРІВ УКРАЇНИ
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ
«ПРОФЕСІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ АУДИТОРІВ,
БУХГАЛТЕРІВ ТА ВИКЛАДАЧІВ ОКД»
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВОДНОГО
ГОСПОДАРСТВА ТА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ
(м. Рівне, Україна)
ЛЬВІВСЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ
МОЛДАВСЬКА ЕКОНОМІЧНА АКАДЕМІЯ
(м. Кишинів, Республіка Молдова)
АКАДЕМІЯ ПРИКЛАДНИХ НАУК ІМЕНІ
СТЕФАНА БАТОРІЯ
(м. Скерневіце, Республіка Польща)
УНІВЕРСИТЕТ «UNIVERSITAT JUAME І»
(м. Кастельйон-де-ла-Плана, Іспанія)
До 14 травня 2023 року

18 травня 2023 року

Міжнародна науково-практична онлайн-конференція
«ЦИФРОВА ТРАНСФОРМАЦІЯ В ЕКОНОМІЦІ, ФІНАНСАХ, МЕНЕДЖМЕНТІ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВІ»

Інформаційний лист

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА
УКРАЇНСЬКА ІНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГІЧНА АКАДЕМІЯ МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО
ХЕРСОНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ АЛЬФРЕДА НОБЕЛЯ
КРАКІВСЬКИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
(Республіка Польща)
УНІВЕРСИТЕТ ФОДЖА (Італійська Республіка)
УНІВЕРСИТЕТ ХАЕНА (Королівство Іспанія)
До 17 квітня 2023 року

18 травня 2023 року

Міжнародна науково-практична конференція
«Сталий ланцюг харчування та безпека крізь науку, знання та бізнес»

Запрошення

ДЕРЖАВНИЙ БІОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ До 24 квітня 2023 року

17-19 травня 2023 року

Всеукраїнська міжгалузева науково-практична онлайн-конференція
«УКРАЇНА НА ШЛЯХУ ВІДНОВЛЕННЯ: ЗАВДАННЯ НАУКИ І ОСВІТИ В ЄВРОПЕЇЗАЦІЇ ДЕРЖАВИ»

Інформаційний лист

Національна академія наук України
Національна академія педагогічних наук України
Інститут історії України
Інститут політичних і етнонаціональних досліджень імені І. Ф. Кураса
Інститут всесвітньої історії
Інститут філософії імені Г. С. Сковороди Інститут соціальної та політичної психології
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Університет Григорія Сковороди в Переяславі
Інститут обдарованої дитини
Всеукраїнська газета «Освіта і суспільство»
До 12 травня 2023 року

17-18 травня 2023 року

Міжнародна науково-практична конференція
«ВІДКРИТА ОСВІТА: ТЕХНОЛОГІЇ, СЕРЕДОВИЩА, ІНСТРУМЕНТИ»

Інформаційний лист

Міністерство освіти і науки України
Департамент освіти і науки Львівської обласної державної адміністрації
Національний університет «Львівська політехніка» (м. Львів, Україна)
Дніпровська академія неперервної освіти (м. Дніпро, Україна)
Інститут післядипломної освіти Київського університету ім. Бориса Грінченка (м. Київ. Україна)
Академії Фізичного Виховання і Спорту (м. Гданськ, Республіка Польща)
Академія Прикладних наук імені Стефана Баторія (м. Скерневіце, Польща),
Інститут педагогіки Поморської Вищої Школи в Старогарді Гданському
(м. Старогард Гданський, Республіка Польща)
Празький гуманітарно-технологічний інститут
(м. Прага, Чеська Республіка)
До 20 травня 2023 року

16-17 травня 2023 року

Всеукраїнська науково-практична конференція,
яка присвячена пам’яті та 100-річчю з
Дня народження професора С.А. Генсірука
«Природно–ресурсний комплекс Західного Полісся
в контексті сталого розвитку»

Інформаційний лист

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВОДНОГО ГОСПОДАРСТВА ТА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ
НАДСЛУЧАНСЬКИЙ ІНСТИТУТ НУВГП РІВНЕНСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ТОВАРИСТВА ЛІСІВНИКІВ УКРАЇНИ ВСП «БЛФК» НУВГП ННІ АГРОЕКОЛОГІЇ ТА ЗЕМЛЕУСТРОЮ НУВГП
НЛТУ УМАНСЬКИЙ НУС СУМСЬКИЙ НАУ ПОЛІСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ РІВНЕНСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОФСПІЛКИ ПРАЦІВНИКІВ ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА РДГУ
ГО «РІВНЕНСЬКИЙ ЦЕНТР МАРКЕТИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ»
ДП «СОСНІВСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО»
ДП «БЕРЕЗНІВСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО»
До 30 квітня 2023 року

11-12 травня 2023 року

Міжнародна студентська науково-практична конференція
"Перспективи популяризації історичної спадщини та культурного туризму в Україні: досвід європейських країн"

Інформаційний лист

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ “ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА”
Інститут економіки і менеджменту
Кафедра менеджменту організацій
Центр економічних досліджень і післядипломної освіти при Карловому університеті, Чеська Республіка
Університет Бельсько-Бяла, Республіка Польща Хайльброннський університет, Федеративна Республіка Німеччина Університет Бітліс Ерен, Турецька Республіка
Естонський університет підприємництва Майнор, Естонія
До 27 квітня 2023 року

8 травня 2023 року

Міжнародна науково-практична конференція
«Протидія геноциду українського народу»

Інформаційний лист

Офіс підтримки вченого -

27-28 квітня 2023 року

ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ
«Структурно-функціональні зміни національної економіки в
умовах євроатлантичної інтеграції»

Інформаційний лист

Програма

Міністерство освіти і науки України
ННВК «Всеукраїнський науково-навчальний консорціум»
Вінницький національний аграрний університет
Вінницька обласна військова адміністрація
Заклад вищої освіти «Подільський державний університет»
Національний університет «Полтавська політехніка
імені Юрія Кондратюка»
Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця
Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
Львівський національний університет імені Івана Франка
Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Відокремлений структурний підрозділ «Немирівський фаховий коледж
будівництва, економіки та дизайну ВНАУ»
До 26 квітня 2023 року

28 квітня 2023 року

Міжнародна науково-практична конференція
«ЦИФРОВЕ СУСПІЛЬСТВО: УПРАВЛІННЯ, ФІНАНСИ ТА СОЦІУМ»

Інформаційний лист

МІНІСТЕРСТВО OСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
УНІВЕРСИТЕТ МИТНОЇ СПРАВИ ТА ФІНАНСІВ
РАДА МОЛОДИХ УЧЕНИХ УНІВЕРСИТЕУ
МИТНОЇ СПРАВИ ТА ФІНАНСІВ
До 25 квітня 2023 року

27 квітня 2023 року

XXV Всеукраїнська науково-практична конференція
"Молодь, освіта, наука, культура і національна самосвідомість в умовах європейської інтеграції"

Інформаційний лист

АСОЦІАЦІЯ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ УКРАЇНИ ПРИВАТНОЇ ФОРМИ ВЛАСНОСТІ До 20 квітня 2023 року

27 квітня 2023 року

Науково-практична конференція
"РЕАЛІЗАЦІЯ ГЕНДЕРНОЇ ПОЛІТИКИ В УМОВАХ СУСПІЛЬНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ"

Інформаційний лист

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ЧЕРКАСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ АКАДЕМІЇ ЕКОНОМІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ
СХІДНОЄВРОПЕЙСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ РАУФА АБЛЯЗОВА
ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВАСИЛЯ СТУСА
Факультет економіки і менеджменту
Кафедра маркетингу, фінансів, банківської справи та страхування СУРА
До 20 квітня 2023 року

20-21 квітня 2023 року

VІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція
«Наука ІІІ тисячоліття: пошуки, проблеми, перспективи розвитку»

Інформаційний лист

Міністерство освіти і науки України
Бердянський державний педагогічний університет
Рада молодих учених
До 1 квітня 2023 року

21 квітня 2023 року

ХІV Міжнародна науково-практична конференція
"РОЗВИТОК СУЧАСНОЇ ОСВІТИ І НАУКИ: РЕЗУЛЬТАТИ, ПРОБЛЕМИ, ПЕРСПЕКТИВИ"

Інформаційний лист

АКАДЕМІЯ ПРИКЛАДНИХ НАУК У КОНІНІ
УЖГОРОДСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ПІВДЕННО-СХІДНИЙ НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ У ПЕРЕМИШЛІ
ХЕРСОНСЬКИЙ ФАКУЛЬТЕТ ОДЕСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО
УНІВЕРСИТЕТУ ВНУТРІШНІХ СПРАВ
До 31 березня 2023 року

20 квітня 2023 року

Міжнародна науково-практична інтернет-конференція
«ЛОГІСТИКА МАЙБУТНЬОГО: ЕФЕКТИВНІ РІШЕННЯ ДЛЯ ТОРГІВЛІ»

Інформаційний лист

Mіністерство освіти і науки України
Державний торговельно-економічний університет/КНТЕУ
Університет Східної Фінляндії (Фінляндія)
Університет Казимира Великого (Польща)
Ягеллонський університет (Польща)
Університет бізнесу і технологій (Грузія)
Жешувський університет (Польща)
Університетський коледжу бізнесу (Албанія)
Неаполітанський Університет (Італія)
Об’єднана Міжнародна Бізнес Школа (Швейцарія)
До 10 квітня 2023 року

20-21 квітня 2023 року

Міжнародна науково-практична конференція молодих учених
«Проблеми та перспективи забезпечення цивільного захисту»

Інформаційний лист

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ
До 22 лютого 2023 року

20-21 квітня 2023 року

ХІ Всеукраїнське науково-педагогічне читання молодих учених і здобувачів освіти іноземними мовами
«The 21st Century Challenges in Education and Science»

Інформаційний лист

Міністерство освіти і науки України
ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти»
Інститут педагогіки НАПН України
Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
Національний авіаційний університет
До 20 березня 2023 року

18-21 квітня 2023 року

X Всеукраїнська науково-технічна конференція
«СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ПРОМИСЛОВОМУ ВИРОБНИЦТВІ (СТПВ-2023)»

Інформаційний лист

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
До 26 березня 2023 року

13-14 квітня 2023 року

II Міжнародна науково-практична конференція
«Green Construction» («Зелене будівництво»)

Інформаційний лист
Information letter

Міністерство освіти і науки України
Київський національний університет
будівництва і архітектури
Кафедра технологій захисту навколишнього середовища
та охорони праці
Київська обласна рада
Підкомітет з питань містобудування, благоустрою та земельних
відносин у межах території забудови Комітету Верховної ради України
з питань організації державної влади, місцевого самоврядування,
регіонального розвитку та містобудування
Державне підприємство «Науково-дослідний та конструкторсько-
технологічний інститут міського господарства»
Одеський державний екологічний університет
Національний університет «Львівська політехніка»
Національний університет
«Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»
Інженерний навчально-науковий інститут ім. Ю. М. Потебні
Запорізького національного університету
Донбаська національна академія будівництва і архітектури
(Краматорськ)
Академія будівництва України
Академія технічних наук України
Художня студія 22 ART HUB
Національна спілка журналістів України
International Technology Transfer Association (ITTA)
Агенція відбудови України
Ченстоховська політехніка
Азербайджанський архітектурно-будівельний університет
Грузинський технічний університет
До 7 квітня 2023 року

30 березня 2023 року

Всеукраїнська науково-практична конференція
«Актуальні проблеми діяльності складових сектору безпеки і оборони України в умовах особливих правових режимів: поточний стан та шляхи вирішення»

Інформаційний лист

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ
НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ
До 6 березня 2023 року

23 березня 2023 року

VІІ Міжнародна науково-практична конференція

«ФІНАНСОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗРУШЕНЬ В ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ»

Інформаційний лист

Міністерство освіти і науки України
Мукачівський державний університет
Луцький національний технічний університет
Львівський торговельно-економічний університет
Закарпатський угорський інститут ім. Ференца Ракоці ІІ
Малопольський державний університет імені Вітольда Пілецького в Освенцімі (Польща)
До 23 березня 2023 року

59240

Події у світлинах