logo
ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ space заснований у 1982 році

Наукові конференції

План проведення наукових конференцій Вінницького національного аграрного університету на 2024 рік

 

Дата і місце проведення 

Назва заходу

Організатор

Термін подачі матеріалів

16 травня 2024 року

Міжнародна науково-практична конференція
«PROBLEMS OF EMERGENCY SITUATIONS»

Інформаційний лист

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ
До 4 березня 2024 року

2024 рік

21 грудня 2024 року

Всеукраїнська науково-практична конференція
«ДИПЛОМАТІЯ СУВЕРЕННОЇ УКРАЇНИ В УМОВАХ ВІЙНИ: НОВІ ВИКЛИКИ ТА ЗАВДАННЯ»

Інформаційний лист

Міністерство освіти і науки України
Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького
Навчально-науковий інститут міжнародних відносин, історії та філософії
Державна наукова установа «Енциклопедичне видавництво»
Медіацентр Державного підприємства «Генеральна дирекція з обслуговування іноземних представництв»
Наукове товариство історії дипломатії та міжнародних відносин
Гуманітарно-природничий університет ім. Яна Длугоша в Ченстохові
Поморський Університет в Слупську
Громадська організація «Академія стратегічних досліджень»
До 21 грудня 2023 року

14 грудня 2024 року

V Міжнародна науково-практична конференція
«АДВОКАТУРА УКРАЇНИ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ»

Інформаційний лист

Національна асоціація адвокатів України
Німецько-Українське об’єднання юристів
Національний юридичний університет імені Я. Мудрого
Факультет Адвокатури
Кафедра цивільної юстиції та адвокатури
Рада адвокатів Харківської області
Національна асоціація слідчих України
Координаційний цент з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Харківський та Луганській областях
Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича
Кафедра процесуального права
До 25 листопада 2023 року

8 грудня 2023 року

Всеукраїнська науково-практична конференція
"Захист прав людини на універсальному та регіональному рівнях"

Інформаційний лист

Міністерство освіти і науки України
Університет митної справи та фінансів
Харківський національний
університет імені В.Н. Каразіна
Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка
До 20 листопада 2023 року

7-9 грудня 2023 року

ІV Міжнародна наукова конференція
"CURRENT PROBLEMS OF CHEMISTRY, MATERIALS SCIENCE AND ECOLOGY"
(«АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ХІМІЇ, МАТЕРІАЛОЗНАВСТВА ТА ЕКОЛОГІЇ»)

Інформаційний лист

Волинський національний університет імені Лесі Українки
Наукове товариство імені Шевченка
До 28 листопада 2023 року

7-8 грудня 2023 року

ІV Міжнародна науково-практична конференція з міжнародною участю «Екологія. Довкілля. Енергозбереження»

Запрошення

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
«ПОЛТАВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА ІМЕНІ ЮРІЯ КОНДРАТЮКА»
UNIVERSITY OF NATURAL RESOURCES AND LIFE SCIENCES, VIENNA, AUSTRIA
BIALYSTOK UNIVERSITY OF TECHNOLOGY, FACULTY OF CIVIL ENGINEERING AND ENVIRONMENTAL SCIENCES, DEPARTMENT OF HVAC ENGINEERING
MUNICIPALITY OF FILDERSTADT, GERMANY
THE UNIVERSITY OF STUTTGART, STUTTGART, GERMANY DEUTSCHE GESELLSCHAFT FÜR INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT (GIZ) GMBH
INSTITUTE OF MATHEMATICAL SCIENCES, FACULTY OF NATURAL SCIENCES, UNIVERSITY OF MALAYA, KUALA LUMPUR, MALAYSIA
NATIONAL ISLAMIC UNIVERSITY, NEW DELHI, INDIA
LAVAL UNIVERSITY, QUEBEC, CANADA
UNIVERSITY OF SINDH MADRASATUL AILAM, KARACHI, PAKISTAN
ІНСТИТУТ БОТАНІКИ ІМЕНІ М.Г. ХОЛОДНОГО НАН УКРАЇНИ
ДЕПАРТАМЕНТ ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ
ПОЛТАВСЬКОЇ ОДА
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ
«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ І. СІКОРСЬКОГО»
СП «ПОЛТАВСЬКА ГАЗОНАФТОВА КОМПАНІЯ» ТОВ «НЬЮФОЛК НТЦ»
ОДЕСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЕКОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
СУМСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
АВТОМОБІЛЬНО-ДОРОЖНІЙ УНІВЕРСИТЕТ
ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ В.Н. КАРАЗІНА
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
«ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ»
ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ КОРАБЛЕБУДУВАННЯ ІМЕНІ АДМІРАЛА МАКАРОВА КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА»
ДЕРЖАВНА ЕКОЛОГІЧНА АКАДЕМІЯ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ ТА УПРАВЛІННЯ
До 20 листопада 2023 року

7 грудня 2023 року

IXX міжнародна науково-практична конференція студентів та молодих вчених
MAJESTY OF MARKETING

Запрошення

Міністерство освіти і науки України
Рада молодих учених при Міністерстві освіти і науки України
ВГО «Українська асоціація маркетингу»
Національний технічний університет
«Дніпровська політехніка»
Центр маркетингових цифрових технологій
Науковий студентський гурток «Еврика маркетингу»
Ресурсний центр зі сталого розвитку
ВГО «Інноваційний університет»
До 3 грудня 2023 року

7 грудня 2023 року

ХІ Всеукраїнській науково-практичній онлайн конференції студентів, аспірантів та молодих вчених
«СУЧАСНА ФІНАНСОВА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ»

Інформаційний лист

Київський університет імені Бориса Грінченка
Кафедра фінансів
Європейська Асоціація Економістів Міжнародна Асоціація Науковців
До 4 грудня 2023 року

7 грудня 2023 року

VIII МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ
«ПРАВО І СУСПІЛЬСТВО: АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ»

Оголошення

Полтавський фаховий коледж
Національного юридичного університету
імені Ярослава Мудрого
До 26 листопада 2023 року

7 грудня 2023 року

VІІ учнівсько-студентська конференція
"МОЛОДІЖНА НАУКА У КОНТЕКСТІ СУСПІЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ КРАЇНИ"

Запрошення

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ЧЕРКАСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ АКАДЕМІЇ ЕКОНОМІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ
СХІДНОЄВРОПЕЙСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ РАУФА АБЛЯЗОВА
ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВАСИЛЯ СТУСА
Кафедра маркетингу, фінансів, банківської справи та страхування СУРА
До 25 грудня 2023 року

7 грудня 2023 року

ХІІ Всеукраїнська заочна науково-практична конференція
«Становлення та розвиток місцевого самоврядування в Україні»

Інформаційний лист

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА
КАФЕДРА ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ
ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ЮРІЯ ФЕДЬКОВИЧА
КАФЕДРА ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ, МЕНЕДЖМЕНТУ І АДМІНІСТРУВАННЯ
До 1 грудня 2023 року

5-6 грудня 2023 року

V Міжнародна наукова студентська конференція
«МОЛОДЬ І НАУКОВИЙ ПРОГРЕС У СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОМУ
ТА ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ СУСПІЛЬСТВА»

Інформаційний буклет

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НРЗВО «КАМЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІНСТИТУТ»
ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
КАМ’ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ОГІЄНКА ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ГНАТЮКА ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ
ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АВТОМОБІЛЬНО-ДОРОЖНІЙ УНІВЕРСИТЕТ
ХОРТИЦЬКА НАЦІОНАЛЬНА НАВЧАЛЬНО-РЕАБІЛІТАЦІЙНА АКАДЕМІЯ ХАРКІВСЬКИЙ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ
ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАВЧАЛЬНО-
РЕАБІЛІТАЦІЙНИЙ ЦЕНТР ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ
ОБЛАСНОЇ РАДИ
MIĘDZYNARODOWA AKADEMIA NAUK STOSOWANYCH W ŁOMŻY (ŁOMŻY, POLAND)
UNIWERSYTET EKONOMICZNY WE WROCLAWIU (WROCLAW, POLAND)
WYŻSZA SZKOŁA GOSPODARKI W BYDGOSZCZY (BYDGOSZCZ, POLAND)
KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWLA II (LUBLIN, POLAND)
PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA WSCHODNIOEUROPEJSKA W PRZEMYŚLU (POLAND)
JIHO ČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH (KOŠICE)
ЦЕНТР УКРАЇНСЬКО-ЄВРОПЕЙСЬКОГО НАУКОВОГО СПІВРОБІТНИЦТВА
БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ «МІЖНАРОДНИЙ БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД ГРОМАДСЬКОЇ ДИПЛОМАТІЇ»
БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «УКРАЇНСЬКА ГАЛИЦЬКА
ФУНДАЦІЯ»
ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ГЕЛЬВЕТИКА»
До 23 листопада 2023 року

5 грудня 2023 року

Міжнародна науково-практична конференція
«Ґрунтовий покрив України в умовах воєнних дій: стан, виклики, заходи з відновлення»

Програма конференції

Національна академія аграрних наук України Міністерство аграрної політики та продовольства України Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України Національний науковий центр «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О. Н. Соколовського» Громадська організація «Українське товариство ґрунтознавців та агрохіміків» До 5 грудня 2023 року

30 листопада 2023 року

Науково-практична конференція
ВНЕСОК СЕЛЕКЦІЙНИХ ДОСЯГНЕНЬ У РОЗВИТОК АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ В УМОВАХ ОБМЕЖЕНОГО РЕСУРСНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ЗМІН КЛІМАТУ

Програма конференції

Інститут кліматично орієнтованого сільського господарства
Національної академії аграрних наук України
До 30 листопада 2023 року

30 листопада 2023 року

Міжнародна наукова інтернет-конференція
«ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ НАУКИ І ОСВІТИ
В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ»

Інформаційний лист

УНІВЕРСИТЕТ ГРИГОРІЯ СКОВОРОДИ В ПЕРЕЯСЛАВІ
РАДА МОЛОДИХ УЧЕНИХ УНІВЕРСИТЕТУ
До 30 листопада 2023 року

30 листопада 2023 року

ХХІІІ Міжнародна науково-практична конференція
"Екологія. Людина. Суспільство"

Інформаційний лист

Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
До 15 листопада 2023 року

29-30 листопада 2023 року

IX Міжнародна науково-практична конференція молодих учених
"СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ СУЧАСНОГО ТУРИЗМУ"

Інформаційний лист

Міністерство освіти і науки України
Сумський державний педагогічний університет
імені А. С. Макаренка
Університет Мурсії – UMU (Іспанія)
Економіко-гуманітарний університет
(м. Бельсько-Бяла, Польща)
Естонський університет прикладних наук
(м. Таллінн, Естонія)
Державний університет фізичного виховання та спорту
(м. Кишинів, Молдова )
Університет «Туран» (м. Алмати, Казахстан)
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Сумська обласна державна адміністрація
Національна федерація спортивного туризму України
Сумська обласна федерація спортивного туризму
До 20 листопада 2023 року

28 листопада 2023 року

Міжнародної науково-практичної конференції
«Біобезпека, захист і благополуччя тварин»

Інформаційний лист

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА УСТАНОВА
«НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР ВИЩОЇ ТА ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ»
(НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР ВФПО)
До 27 листопада 2023 року

24 листопада 2023 року

IІ Міжнародна конференція здобувачів та молодих вчених
«Розвиток туристичної галузі та індустрії гостинності: проблеми, перспективи, конкурентоздатність»

Інформаційний лист

Університет ім. Альфреда Нобеля До 10 листопада 2023 року

23 листопада 2023 року

Науково-практична конференція

"90-ті роковини. Історія Голодомору-геноциду"

Інформаційний лист

Всеукраїнська правозахисна організація "Меморіал" ім. Василя Стуса
Національний заповідник "Києво-Печерська лавра"
Світовий Конгрес Українців
Національний музей Голодомору-геноциду
Благодійна організація "Міжнародний благодійний фонд музею Голодомору"
Київський національний університет ім. Тараса Шевченка
Львівський національний університет ім. Івана Франка

До 19 листопада 2023 року

21 листопада 2023 року

ХІ Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених
«НАУКОВА МОЛОДЬ – 2023»

Інформаційний лист

Рада молодих вчених НАПН України
Рада молодих учених при МОН України
Рада молодих вчених Інституту цифровізації освіти НАПН України
Рада молодих вчених Інституту соціальної та політичної психології НАПН України
Рада молодих вчених Інституту проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова НАН України
Рада молодих вчених Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу
Рада молодих вчених Державного науково-дослідного інституту МВС України
Рада молодих вчених Міжрегіональної Академії управління персоналом
Офіс підтримки вченого
Рада молодих вчених ДНУ «Український інститут науково-технічної експертизи та інформації»
Рада молодих вчених Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України
Рада молодих вчених Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки» НААН України
Державний університет «Житомирська політехніка»
До 11 листопада 2023 року

21 листопада 2023 року

Міжнародна науково-практична інтернет-конференція
«Innovation processes in science and education»

Інформаційний лист

THE COMPANY "DEL c.z." (CZECH REPUBLIC)
NES NOVA DUBNICA sro (SLOVAK REPUBLIC)
UNIVERSITY OF MALAYSIA PAHANG (MALAYSIA)
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO (MÉXICO)
До 21 листопада 2023 року

21 листопада 2023 року

VIІ Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференції
«ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ УПРАВЛІНСЬКИХ СИСТЕМ У СОЦІАЛЬНІЙ ТА ЕКОНОМІЧНІЙ СФЕРАХ УКРАЇНИ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА»

Інформаційний лист

КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА
ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ ТА УПРАВЛІННЯ
КАФЕДРА УПРАВЛІННЯ
До 17 листопада 2023 року

17 листопада 2023 року

22 міжнародна науково-практична інтернет-конференція
«Актуальні дослідження в соціальній сфері»

Інформаційний лист

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ОДЕСЬКА ПОЛІТЕХНІКА»
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ГУМАНІТАРНИХ НАУК
КАФЕДРА ПСИХОЛОГІЇ ТА СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ
До 7 листопада 2023 року

17-19 листопада 2023 року

VІІ Міжнародна науково-практична конференція
«Третій рівень освіти в Україні: становлення та тенденції»

Інформаційний лист

Міністерство освіти і науки України
Волинський національний університет імені Лесі Українки Факультет історії, політології та національної безпеки
Полонійна академія в Ченстохові
Видавничий дім «Гельветика»
Центр українсько-європейського наукового співробітництва
До 15 жовтня 2023 року

16-17 листопада 2023 року

Всеукраїнська науково-практична конференція
«ПРАКТИЧНІ ПИТАННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ І ВІДНОВЛЕННЯ ОБ’ЄКТІВ МУНІЦИПАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ ТА ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ»

Інформаційний лист

Навчально-науковий інститут муніципального управління та міського господарства
Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського
До 10 листопада 2023 року

15 листопада 2023 року

Міжнародна науково-практична конференція
"Сучасні досягнення та перспективи науки та освіти"

Інформація

- До 13 листопада 2023 року

14-15 листопада 2023 року

Всеукраїнська науково-практична конференція
«Маркетингові та організаційні механізми повоєнного розвитку галузі гостинності та туризму України»

Інформаційний лист

Міністерство освіти і науки України
Департамент культури i туризму
Харківської обласної військової адміністрації ОКЗ «Харківський організаційно-методичний центр туризму»
Державний біотехнологічний університет
Хмельницький національний університет
Західноукраїнський національний університет
Державний університет «Одеська політехніка»
Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка
Національний технічний університет «Дніпровська політехніка»
Одеський національний морський університет
Харківська державна академія культури
Національний університет «Одеська юридична академія»
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут»
Навчально-науковий інститут економіки,
менеджменту і міжнародного бізнесу
Кафедра маркетингу
Кафедра туризму і готельно-ресторанного бізнесу
До 13 листопада 2023 року

13 листопада 2023 року

Міжнародна науково-практична конференція
"Соціально-економічні тенденції розвитку сучасної держави"

Інформаційний лист

Research Europe

До 9 листопада 2023 року

10 листопада 2023 року

IX Міжнародна студентська наукова конференція
“Облік, аналіз і контроль в системі управління суб’єктами економіки”

Інформаційний лист

Міністерство освіти і науки України
Національний університет “Львівська політехніка”
Університет ім. Марії Кюрі-Склодовської в Любліні (Польща)
Гірничо-металургійна академія (Польща)
Вища школа фінансів і права в м. Бяльсько-Бяла (Польща)
Господарська академія ім. Д.А. Ценова (Болгарія)
Молдавська економічна академія (Молдова)
Бухарестський університет «ARTIFEX» (Румунія)

До 30 жовтня 2023 року

10 листопада 2023 року

Х Міжнародна науково-практична інтернет-конференція
“Харчові добавки. Харчування здорової та хворої людини”

Інформаційний лист

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ
І ТОРГІВЛІ ІМЕНІ МИХАЙЛА ТУГАН-БАРАНОВСЬКОГО

До 5 листопада 2023 року

10 листопада 2023 року

ІІ Міжнародна науково-практична конференція
«СВІТОВІ ДОСЯГНЕННЯ І СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ ТА ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА»

Інформаційний лист

Міністерство освіти і науки України
Запорізька обласна рада
Національний університет «Запорізька політехніка»
Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»
Одеський національний технологічний університет
Полтавський університет економіки і торгівлі
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
Туристичний інформаційний центр, м. Запоріжжя
Університет імені Альфреда Нобеля, м. Дніпро
Український державний університет науки і технологій, м. Дніпро
Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна.
Consul Travel Service, Туреччина
University of Hradec Kralove, Hradec Králové, Czech Republic
До 1 листопада 2023 року

9 листопада 2023 року

Стратегічні сесії «Українські студії в славістиці: візуалізація»

Інформація

Міністерство освіти і науки України
Рада молодих учених при Міністерстві освіти і науки України
Офіс підтримки вченого
Державне підприємство «Український державний центр міжнародної освіти»
Фонд Президента України з підтримки освіти, науки та спорту
-

3 листопада 2023 року

Мiжнародна науково-практична iнтернет-конференцiя
«Інтелектуальна власність та кібербезпека: вітчизняний та світовий досвід»

Запрошення

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ЧЕРКАСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ОРГАН ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
УКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ОФІС ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТА ІННОВАЦІЙ (УКРНОІВІ)
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПРАВОВИХ НАУК УКРАЇНИ
НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
До 31 жовтня 2023 року

3 листопада 2023 року

Міжнародна науково-практична конференція
"Економіко-правові та управлінсько-технологічні виміри сьогодення: молодіжний погляд"

Інформаційний лист

МІНІСТЕРСТВО OСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
УНІВЕРСИТЕТ МИТНОЇ СПРАВИ ТА ФІНАНСІВ
РАДА МОЛОДИХ УЧЕНИХ УНІВЕРСИТЕТУ МИТНОЇ СПРАВИ ТА ФІНАНСІВ
До 30 жовтня 2023 року

3 листопада 2023 року

Міжнародна науково-практична конференція
«Наука, освіта, технології і суспільство: проблеми та перспективи»

Інформаційний лист

Центр фінансово-економічних наукових досліджень До 3 листопада 2023 року

2-3 листопада 2023 року

Міжнародна науково-практична конференція
«СТРАТЕГІЧНІ ПРІОРИТЕТИ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ, МЕНЕДЖМЕНТУ, СФЕРИ ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА ПРАВА В УМОВАХ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ»

Інформаційний лист

Міністерство освіти і науки України
Херсонський державний університет;
Херсонська обласна державна адміністрація;
Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана;
Національний авіаційний університет;
Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»
Херсонський національний технічний університет;
ЗВО «Міжнародний університет бізнесу і права»;
Подільського державного університету;
Karaganda Buketov University (Republic of Kazakhstan);
Maria Curie-Sklodowska University (Poland)
До 30 жовтня 2023 року

1 листопада 2023 року

ХV НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ, АСПІРАНТІВ УНІВЕРСИТЕТУ

Інформаційний лист

Міністерство освіти і науки України
Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка
До 1 листопада 2023 року

1 листопада 2023 року

Міжнародна науково-практична конференція здобувачів освіти та молодих вчених
«МОЛОДЬ, ОСВІТА ТА НАУКА КРІЗЬ ВИКЛИКИ СЬОГОДЕННЯ»

Інформаційний лист

ВІННИЦЬКИЙ КООПЕРАТИВНИЙ ІНСТИТУТ
AKADEMIA NAUK STOSOWANYCH IM. PROF. E. LIPIŃSKIEGO W KIELCACH
До 30 жовтня 2023 року

1 листопада 2023 року

Міжнародна науково-практична конференція
«Браславські читання. Економіка ХХІ століття:
національний та глобальний виміри»

Інформаційний лист

Міністерство освіти і науки України
Одеський державний аграрний університет
Вроцлавський економічний університет (Республіка Польща)
Комратськийдержавний університет (Республіка Молдова)
Національний інститут економічних досліджень (Республіка Молдова)
ННЦ Інститут аграрної економіки
Київський національний економічний університет
Полтавський державний аграрний університет
Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
Сумський національний аграрний університет
До 29 жовтня 2023 року

31 жовтня 2023 року

Міжнарода наукова інтернет-конференція
«ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ НАУКИ І ОСВІТИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ»

Інформаційний лист

УНІВЕРСИТЕТ ГРИГОРІЯ СКОВОРОДИ В ПЕРЕЯСЛАВІ
РАДА МОЛОДИХ УЧЕНИХ УНІВЕРСИТЕТУ
До 31 жовтня 2023 року

31 жовтня 2023 року

Всеукраїнська конференція
«Проблеми репродуктології тварин. Шляхи вирішення»

Інформаційний лист

Науково-методичний центр ВФПО До 30 жовтня 2023 року

27 жовтня 2023 року

ІІІ Міжнародна науково-практична конференція
«ЗДОРОВЕ ХАРЧУВАННЯ ВІД ДИТИНСТВА ДО ДОВГОЛІТТЯ:
КОМПЛЕКСНИЙ ПІДХІД, СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ»

Інформаційний лист

Національний університет харчових технологій До 20 жовтня 2023 року

26-27 жовтня 2023 року

Всеукраїнська науково-практична конференція
«Теоретичні та практичні проблеми забезпечення якості та безпечності продукції тваринництва і харчової галузі у контексті євроінтеграції»

Інформаційний лист

Програма конференції

Міністерство освіти і науки України
Вінницька обласна військова адміністрація
Вінницький національний аграрний університет
ННВК «Всеукраїнський науково-навчальний консорціум»
ВСП «Чернятинський фаховий коледж ВНАУ»
До 17 жовтня 2023 року

26-27 жовтня 2023 року

VІ-a Міжнародна науково-практична конференція
«ЕКОЛОГІЧНИЙ СТАН НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ТА РАЦІОНАЛЬНЕ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ В КОНТЕКСТІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ»

Інформаційний лист

Міністерство освіти і науки України
Херсонський державний аграрно-економічний університет
Факультет рибного господарства та природокористування
Кафедра екології та сталого розвитку 
імені професора Ю.В. Пилипенка
До 22 жовтня 2023 року

26-27 жовтня 2023 року

ХVІІ Міжнародна наукова конференція
«ІСТОРІЯ ТОРГІВЛІ, ПОДАТКІВ ТА МИТА»

Інформаційний лист

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ
УНІВЕРСИТЕТ МИТНОЇ СПРАВИ ТА ФІНАНСІВ
До 2 жовтня 2023 року

26-27 жовтня 2023 року

I Міжнародна науково-практична інтернет-конференція
NUCLEAR POTENTIAL AND POSSIBLE THREATS TO THE MODERN WORLD

Запрошення

- До 27 жовтня 2023 року

26 жовтня 2023 року

Всеукраїнська науково-практична конференція
«ТРАНСФОРМАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В ЕКОНОМІЦІ: ВІД КОНКУРЕНЦІЇ ДО КООПЕРАЦІЇ»

Інформаційний лист

Міністерство освіти і науки України
ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти»
Хмельницька облспоживспілка
Хмельницький кооперативний торговельно-економічний інститут
Львівський торговельно-економічний університет
Полтавський університет економіки і торгівлі
Вінницький кооперативний інститут
До 22 жовтня 2023 року

26 жовтня 2023 року

Міжнародна науково-практична конференція
здобувачів вищої освіти і молодих вчених
"Інноваційні технології розвитку харчових виробництв
та ресторанної індустрії: наукові пошуки молоді"

Запрошення

ДЕРЖАВНИЙ БІОТЕХНОЛОГІЧНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ
До 22 жовтня 2023 року

25 жовтня 2023 року

VIII Міжнародна науково-практична конференція «Органічне агровиробництво: освіта і наука»

Додаток до листа

Науково-методичний центр вищої та передвищої фахової освіти, Німецько-український проєкт «Німецько-українська співпраця в галузі органічного землеробства» та Федерація органічного руху України До 20 жовтня 2023 року

20 жовтня 2023 року

IV Всеукраїнська науково-практична конференція
«Інноваційні технології та підвищення ефективності виробництва харчових продуктів»

Інформаційний лист

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
УМАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ САДІВНИЦТВА
КАФЕДРА ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ
ДЕРЖАВНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ КАФЕДРА ТОВАРОЗНАВСТВА, УПРАВЛІННЯ БЕЗПЕЧНІСТЮ ТА ЯКІСТЮ
ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ДМИТРА МОТОРНОГО КАФЕДРА ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОЇ СПРАВИ
До 19 жовтня 2023 року

20 жовтня 2023 року

ІV Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції
«World science: problems, prospects, innovations»

Інформаційний лист

THE COMPANY "DEL c.z." (CZECH REPUBLIC)
NES NOVA DUBNICA sro (SLOVAK REPUBLIC)
UNIVERSITY OF MALAYSIA PAHANG (MALAYSIA)
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO (MÉXICO)
До 20 жовтня 2023 року

19-20 жовтня 2023 року

Всеукраїнській науково-практичній конференції
«Інноваційні підходи агропромислової інженерії у контексті євроінтеграції»

Інформаційний лист

Програма конференції

Міністерство освіти і науки України
Вінницька обласна Рада
Вінницька обласна військова адміністрація
Вінницький національний аграрний університет
ННВК «Всеукраїнський науково-навчальний консорціум»
Відокремлений структурний підрозділ «Ладижинський фаховий коледж
Вінницького національного аграрного університету»
До 19 жовтня 2023 року

19-20 жовтня 2023 року

XV Міжнародна науково-практична інтернет-конференція
MODERN MOVEMENT OF SCIENCE

Запрошення

- До 20 жовтня 2023 року

19 жовтня 2023 року

Міжнародній науково-практичній конференції
“Вектори розвитку науки, освіти, технологій і суспільства в умовах глобалізації”

Інформаційний лист

Центр фінансово-економічних наукових досліджень До 25 жовтня 2023 року

19 жовтня 2023 року

Х Міжнародна науково-технічна онлайн-конференція
«ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ І АВТОМАТИКИ В СИСТЕМІ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ»
(теорія, практика, історія, освіта)

Інформаційний лист

Національний університет біоресурсів і природокористування України До 16 жовтня 2023 року

13 жовтня 2023 року

ІІІ науково-практичної онлайн конференція
«ІННОВАЦІЇ У ПТАХІВНИЦТВІ»

Інформаційний лист

Державна дослідна станція птахівництва НААН
(Бірки, Україна)
До 6 жовтня 2023 року

12 жовтня 2023 року

Всеукраїнській науково-практичній інтернет-конференції
«Глобальні зміни вітчизняного фінансового сектору в посткризовий (післявоєнний) період»

Інформаційний лист

Міністерство освіти і науки України
Державний торговельно-економічний університет
До 10 жовтня 2023 року

10-12 жовтня 2023 року

XIV Всеукраїнська конференція молодих вчених, студентів та аспірантів з актуальних питань хімії

Інформаційний лист 

Державна наукова установа «Науково-технологічний комплекс «Інститут монокристалів» НАН України До 1 жовтня 2023 року

4-6 жовтня 2023 року

XXIV Міжнародний науково-практичний форум:
ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА РОЗВИТКУ АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ ТА СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ

Запрошення

Львівський національний університет природокористування До 15 вересня 2023 року

4-6 жовтня 2023 року

Міжнародний студентський науковий форум
«СТУДЕНТСЬКА МОЛОДЬ І НАУКОВИЙ ПРОГРЕС»

Запрошення

Львівський національний університет природокористування До 15 вересня 2023 року

5-6 жовтня 2023 року

Міжнародна науково-практична конференція
"Фінансово-кредитне та обліково-аналітичне забезпечення післявоєнного відновлення економіки України"

Інформаційний лист

Міністерство освіти і науки України Національний університет біоресурсів і природокористування України Асоціація Страховий бізнес (Україна) Варшавський університет наук про життя (Республіка Польща) Луганський національний університет імені Тараса Шевченка (Україна) Національний НІІ Праці та соціального захисту (Румунія) Національний університет водного господарства та природокористування (Україна) Національний університет харчових технологій (Україна) Словацький університет сільського господарства в Нітрі (Словаччина) Уманський національний університет садівництва Університет Менделя в Брно (Чеська Республіка) Університет Міссурі (США) Університет Фоджа (Італія) До 1 жовтня 2023 року

4-5 жовтня 2023 року

Міжнародна науково-технічна конференція
«Органічне виробництво в умовах зміни клімату: технології і техніка»

Запрошення

Інститут механіки та автоматики агропромислового виробництва
Національної академії аграрних наук України
(ІМА АПВ НААН)
До 20 вересня 2023 року

30 вересня 2023 року

Міжнародна наукова інтернет-конференція «ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ НАУКИ І ОСВІТИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ»

Інформаційний лист

УНІВЕРСИТЕТ ГРИГОРІЯ СКОВОРОДИ В ПЕРЕЯСЛАВІ
РАДА МОЛОДИХ УЧЕНИХ УНІВЕРСИТЕТУ
До 30 вересня 2023 року

28-29 вересня 2023 року

IV-й науково-практична конференція
«НАУКОВО-ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК АГРОВИРОБНИЦТВА ЯК ЗАПОРУКА ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ: ВЧОРА, СЬОГОДНІ, ЗАВТРА»

Інформаційний лист

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ АГРАРНИХ НАУК УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНА НАУКОВА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА БІБЛІОТЕКА
ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ АГРАРНОЇ НАУКИ, ОСВІТИ І ТЕХНІКИ,
ІНСТИТУТ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА КАРПАТСЬКОГО РЕГІОНУ НААН
До 15 вересня 2023 року

28-29 вересня 2023 року

Всеукраїнська науково-практична конференція
«Фінансові, облікові та контрольно-аналітичні інструменти в забезпеченні післявоєнного відновлення та розвитку економіки України»

Інформаційний лист

Програма конференції

Міністерство освіти і науки України
Державна наукова установа «Інститут модернізації змісту освіти»
Вінницька обласна Рада
Вінницька обласна державна адміністрація
Вінницький національний аграрний університет
ННВК «Всеукраїнський науково-навчальний консорціум»
ВСП «Могилів-Подільський технолого-економічний фаховий коледж Вінницького національного аграрного університету»
До 15 вересня 2023 року

22 вересня 2023 року

XVII Подільська наукова історико-краєзнавча конференція

Інформаційний лист

Міністерство освіти і науки України ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти»
Хмельницька обласна військова адміністрація Хмельницька обласна рада Хмельницька міська рада Інститут історії України ПАН України Національна спілка краєзнавців України Хмельницька обласна організація Національної спілки краєзнавців України Хмельницький кооперативний торговельно-економічний інститут Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка Центр дослідження історії Поділля Інституту історії України НАН України при Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка Хмельницький національний університет Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова Хмельницький обласний інститут піcлядипломної педагогічної освіти
імені Анатолія Назаренка
Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
Державний архів Хмельницької області
До 2 вересня 2023 року

21-22 вересня 2023 року

Міжнародна науково-практична конференція
«Інновації у сучасному агропромисловому виробництві»

Інформаційний лист

Національна академія аграрних наук України
Інженерно-технологічний інститут "Біотехніка" НААН
Інститут кліматично орієнтованого сільського господарства НААН
Одеська державна сільськогосподарська дослідна станція ІКОСГ НААН
Одеський державний аграрний університет
До 4 вересня 2023  року

21-22 вересня 2023 року

II Міжнародна науково-практична інтернет-конференція
«Education via Distance Learning and other Pedagogical Challenges»

Інформаційний лист

Наукове товариство Дніпровської академії неперервної освіти (Дніпро, Україна)
Міжнародний електронний науково-практичний журнал "WayScience"
До 22 вересня 2023 року

20 вересня 2023 року

Всеукраїнська науково-практична конференція
«Соціальна відповідальність людства в контексті аксіологічних трансформацій»

Інформаційний лист-запрошення

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
КЗ ВИЩОЇ ОСВІТИ «ОДЕСЬКА АКАДЕМІЯ НЕПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ»
До 15 вересня 2023 року

20 вересня 2023 року

Круглий стіл

«ПЕРСПЕКТИВНІ ОСВІТНІ МОДЕЛІ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ОСВІТИ НАУКОВОГО СПРЯМУВАННЯ»

Інформаційний лист

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ ОБДАРОВАНОЇ ДИТИНИ НАПН УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР «МАЛА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ»
КАФЕДРА UNESCO З НАУКОВОЇ ОСВІТИ УКРАЇНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ МИХАЙЛА ДРАГОМАНОВА
До 17 вересня 2023 року

19-20 вересня 2023 року

Міжнародна наукова інтернет-конференція на тему:
"Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення" (випуск 80)

Інформаційний лист

- До 19 вересня 2023 року

16 вересня 2023 року

Міжнародна науково-практична конференція
«Актуальні питання науки, освіти і технологій: теорія і практика»

Інформаційний лист

Центр фінансово-економічних наукових досліджень До 16 вересня 2023 року

14-15 вересня 2023 року

I Міжнародна науково-практична інтернет-конференція
«Achievements of 21st Century Scientific Community»

Інформаційний лист

Наукове товариство Дніпровської академії неперервної освіти (Дніпро, Україна)
Міжнародний електронний науково-практичний журнал "WayScience"
До 15 вересня 2023 року

8-9 вересня 2023 року

XII Міжнародної науково-практичної конференції
"Економіка підприємства: сучасні проблеми теорії та практики"

Інформаційний лист

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ
ВАРМІНСЬКО-МАЗУРСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ
(ПОЛЬЩА)
УНІВЕРСИТЕТ ВИЩА ШКОЛА БІЗНЕСУ (ПОЛЬЩА)
УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ В БРАТИСЛАВІ
(СЛОВАЧЧИНА)
УНІВЕРСИТЕТ ПРИКЛАДНИХ НАУК (НІМЕЧЧИНА)
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ
ЛЬВІВСЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ОДЕСЬКА
ПОЛІТЕХНІКА»
До 14 серпня 2023 року

5 вересня 2023 року

Всеукраїнська науково-практична конференція
«Наукове забезпечення становлення та розвитку фермерського руху в Україні»

Інформаційний лист

НАЦІОНАЛЬНИЙ НАУКОВИЙ ЦЕНТР
“ІНСТИТУТ АГРАРНОЇ ЕКОНОМІКИ”
До 25 серпня 2023 року

21 червня 2023 року

Всеукраїнська наукова конференція 
здобувачів освіти і молодих учених
"ВІДБУДОВА ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ"

Інформаційний лист

Міністерство освіти і науки України
Національний транспортний університет
ДП «ДерждорНДІ»
До 18 червня 2023 року

15-18 червня 2023 року

XVII МІЖНАРОДНА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ
«ОЛЬВІЙСЬКИЙ ФОРУМ-2023: СТРАТЕГІЇ КРАЇН ПРИЧОРНОМОРСЬКОГО РЕГІОНУ
В ГЕОПОЛІТИЧНОМУ ПРОСТОРІ»

Інформаційний лист

Міністерство освіти і науки України
Національна академія наук України
Південний науковий центр НАН та МОН України
Чорноморський національний університет імені Петра Могили
Первинна профспілкова організація ЧНУ імені Петра Могили
Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАНУ
Державний архів Миколаївської області
ДУ «Національний науковий центр радіаційної медицини НАМН України»
Державний аграрний університет Молдови (Кишинів)
Університет гуманітарних та природничих наук ім. Яна Длугоша (Польща)
Університет імені Адама Міцкевича (Польща)
Leipzig University of Applied Sciences (Німеччина)
Ca` Foscari University, Venice (Італія)
До 20 травня 2023 року

8 червня 2023 року

ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція
«Варіативні моделі й технології трансформації професійного розвитку фахівців в умовах відкритої освіти»

Інформаційний лист

Міністерство освіти і науки України
Національна академія педагогічних наук України
Інститут модернізації змісту освіти МОН України
ДЗВО «Університет менеджменту освіти»
Центральний інститут післядипломної освіти
Кафедра філософії і освіти дорослих
ГО «Центр освітніх ініціатив «Толока»
До 7 червня 2023 року

1 червня 2023 року

IX науково-практична міжнародна конференція "МІЖНАРОДНА ТРАНСПОРТНА ІНФРАСТРУКТУРА, ІНДУСТРІАЛЬНІ ЦЕНТРИ ТА КОРПОРАТИВНА ЛОГІСТИКА"

Інформаційний лист

Міністерства освіти і науки України
Міністерства інфраструктури України
Український державний університет залізничного транспорту
Транспортної академії України
АТ «Українська Залізниця» за участю Інституту економіки промисловості НАН України
Conservatoire national des arts et métiers
Technological and Humanitarian University named after. Casimir Pulasky in Radom
До 31 травня 2023 року

31 травня 2023 року

ІІ Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція
«Управління персоналом у системі менеджменту організацій: тенденції та перспективи розвитку»

Інформаційний лист

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА»
Навчально-науковий інститут економіки і менеджменту
Кафедра менеджменту персоналу та адміністрування
До 20 травня 2023 року

30-31 травня 2023 року

Всеукраїнська науково-практична конференція
«Інноваційні напрями соціально-економічного розвитку АПК України в умовах євроінтеграції»

Інформаційний лист

Програма конференції

Міністерство освіти і науки України
ННВК «Всеукраїнський науково-навчальний консорціум»
Вінницький національний аграрний університет
Білоцерківський національний аграрний університет
Уманський національний університет садівництва
ВСП «Технологічно-промисловий фаховий коледж ВНАУ»
До 25 травня 2023 року

26 травня 2023 року

V Міжнародна науково-практична конференція
«УКРАЇНСЬКИЙ ПРАВОВИЙ ВИМІР: ПОШУК ВІДПОВІДЕЙ НА ГЛОБАЛЬНІ МІЖНАРОДНІ ВИКЛИКИ»

Інформаційний лист

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
УНІВЕРСИТЕТ МИТНОЇ СПРАВИ ТА ФІНАНСІВ
РАДА МОЛОДИХ УЧЕНИХ
УНІВЕРСИТЕТУ МИТНОЇ СПРАВИ ТА ФІНАНСІВ
До 21 травня 2023 року

25-26 травня 2023 року

I Міжнародний науковий форум
«Наука та інновації: сучасний вектор розвитку Європи та світу»

Інформаційний лист

- До 01 травня 2023 року

25-26 травня 2023 року

IX Міжнародна науково-практична конференція
«Інформаційні технології в освіті, науці і виробництві (ІТОНВ-2023)»

Інформаційний лист

Міністерство освіти і науки України,
Волинська обласна рада,
Луцька міська рада,
Луцький національний технічний університет,
Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря
Сікорського»,
Національний університет «Львівська політехніка»,
Військовий інститут телекомунікацій та
інформатизації імені Героїв Крут (м. Київ),
Тернопільський національний педагогічний
університет імені В. Гнатюка,
Криворізький державний педагогічний університет,
Глухівський національний педагогічний університет
імені Олександра Довженка,
Люблінська політехніка (Польща),
Байройтський університет (Німеччина),
Гронінгенський університет (Нідерланди),
Кавказький університет (Грузія)
Політехнічний університет Браганси (Португалія)
До 01 травня 2023 року

24-25 травня 2023 року

ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ
«Аграрна галузь України в умовах євроінтеграції: сучасний стан та перспективи розвитку»

Інформаційний лист

Міністерство освіти і науки України ННВК «Всеукраїнський науково-навчальний консорціум» Вінницький національний аграрний університет Вінницька обласна військова адміністрація Миколаївський національний аграрний університет Державний біотехнологічний університет Заклад вищої освіти «Подільський державний університет» Поліський національний університет Національний університет водного господарства та природокористування Відокремлений структурний підрозділ «Чернятинський фаховий коледж Вінницького національного аграрного університету» До 23 травня 2023 року

24-25 травня 2023 року

Міжнародна науково-практична конференція молодих учених
«ҐРУНТОВО-АГРОХІМІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ЯК ІМПЕРАТИВ ДЛЯ РОЗВИТКУ АГРАРНОГО ВИРОБНИЦТВА ТА РОЗБУДОВИ УКРАЇНИ»

Інформаційний лист

Національна академія аграрних наук України
ННЦ «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського»
Харківське відділення ГО «Українське товариство ґрунтознавців та агрохіміків»
До 17 травня 2023 року

24-25 травня 2023 року

II Міжнародна науково-технічна конференція
«Якість води: біомедичні, технологічні, агропромислові і екологічні аспекти»

Інформаційний лист

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя (Україна)
Тернопільський національний медичний університет ім. І.Я.Горбачевського (Україна) Інститут медицини праці ім. Ю.І. Кундієва(Україна) Інститут молекулярного водню (США)
Європейською академією досліджень молекулярного водню в біомедицині (Словаччина) Вармінсько-Мазурський університет (Польща) Японська асоціація медичних і біологічних досліджень молекулярного водню (Японія) Словацький аграрний університет (Словаччина)
Національним університетом водного господарства та природокористування (Україна)
Національним університетом «Львівська політехніка» (Україна)
Польською академією здоров’я (Польща)
До 19 травня 2023 року

19-20 травня 2023 року

VІI Міжнародна науково-практична конференція
ІННОВАЦІЇ ПАРТНЕРСЬКОЇ ВЗАЄМОДІЇ ОСВІТИ, ЕКОНОМІКИ ТА СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ В УМОВАХ ІНКЛЮЗІЇ ТА ПРАГМАТИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ СОЦІУМУ

Інформаційний лист

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАВЧАЛЬНО-РЕАБІЛІТАЦІЙНИЙ ЗАКЛАД ВИЩОЇОСВІТИ «КАМ’ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІНСТИТУТ»
ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ
УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ МИХАЙЛА ДРАГОМАНОВА
КАМ’ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ОГІЄНКА
ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ГНАТЮКА
ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ПУЛЮЯ
ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
АВТОМОБІЛЬНО-ДОРОЖНІЙ УНІВЕРСИТЕТ
ХОРТИЦЬКА НАЦІОНАЛЬНА
НАВЧАЛЬНО-РЕАБІЛІТАЦІЙНА АКАДЕМІЯ
ХМЕЛЬНИЦЬКА ГУМАНІТАРНО-ПЕДАГОГІЧНА АКАДЕМІЯ
ХАРКІВСЬКИЙ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ
ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ
НАВЧАЛЬНО-РЕАБІЛІТАЦІЙНИЙ ЦЕНТР
UNIWERSYTET EKONOMICZNY WE WROCLAWIU
WYŻSZA SZKOŁA GOSPODARKI (BYDGOSZCZ, POLAND)
MIĘDZYNARODOWA AKADEMIA NAUK STOSOWANYCH W ŁOMŻY (ŁOMŻY, POLAND)
JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCHBUDĚJOVICÍCH TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH (KOŠICE)
ВИДАВНИЧИЙ ДІМ "ГЕЛЬВЕТИКА"
ГО «ЦЕНТР УКРАЇНСЬКО-ЄВРОПЕЙСЬКОГО НАУКОВОГО СПІВРОБІТНИЦТВА»
БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ
«БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД ГРОМАДСЬКОЇ ДИПЛОМАТІЇ»
БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «УКРАЇНСЬКА ГАЛИЦЬКА ФУНДАЦІЯ»
ГО ʺЗАХИСТУ ПРАВ ТА ІНТЕРЕСІВ МОЛОДІ З ІНВАЛІДНІСТЮ «БЕЗБАРʼЄРНІСТЬ»ʺ
До 15 травня 2023 року

19 травня 2023 року

Міжнародна науково-практична конференція «ЄВРОПЕЙСЬКІ ОРІЄНТИРИ РОЗВИТКУ УКРАЇНИ В УМОВАХ ВІЙНИ ТА ГЛОБАЛЬНИХ ВИКЛИКІВ ХХІ СТОЛІТТЯ: СИНЕРГІЯ НАУКОВИХ, ОСВІТНІХ ТА ТЕХНОЛОГІЧНИХ РІШЕНЬ»

Інформаційний лист

Національний університет «Одеська юридична академія»
Південний регіональний центр
Національної академії правових наук України
До 8 травня 2023 року

19 травня 2023 року

Міжнародна науково-практична конференція
«Problems of Emergency Situations» (PES-2023)

Інформаційний лист

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ
До 1 березня 2023 року

18-19 травня 2023 року

ІІІ Міжнародна науково-практична конференція
«СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ НАУКИ Й ОСВІТИ В УМОВАХ ПОГЛИБЛЕННЯ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ»

Інформаційний лист

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
МУКАЧІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА
МАЛОПОЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВІТОЛЬДА ПІЛЕЦЬКОГО В ОСВЕНЦІМІ
УМАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ САДІВНИЦТВА
ХАРКІВСЬКА ГУМАНІТАРНО-ПЕДАГОГІЧНА АКАДЕМІЯ
До 10 травня 2023 року

18 травня 2023 року

Всеукраїнська науково-практичної конференція
«Формування цифрової компетентності суб’єктів освітнього процесу закладів освіти засобами інноваційних технологій навчання»

Інформаційний лист

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА НАУКОВА УСТАНОВА
«ІНСТИТУТ МОДЕРНІЗАЦІЇ ЗМІСТУ ОСВІТИ»
-

18 травня 2023 року

ХІ МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ
«Перспективи розвитку обліку, аналізу та аудиту в контексті євроінтеграції»

Інформаційний лист

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ
АУДИТОРСЬКА ПАЛАТА УКРАЇНИ
ФЕДЕРАЦІЯ ПРОФЕСІЙНИХ БУХГАЛТЕРІВ ТА
АУДИТОРІВ УКРАЇНИ
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ
«ПРОФЕСІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ АУДИТОРІВ,
БУХГАЛТЕРІВ ТА ВИКЛАДАЧІВ ОКД»
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВОДНОГО
ГОСПОДАРСТВА ТА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ
(м. Рівне, Україна)
ЛЬВІВСЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ
МОЛДАВСЬКА ЕКОНОМІЧНА АКАДЕМІЯ
(м. Кишинів, Республіка Молдова)
АКАДЕМІЯ ПРИКЛАДНИХ НАУК ІМЕНІ
СТЕФАНА БАТОРІЯ
(м. Скерневіце, Республіка Польща)
УНІВЕРСИТЕТ «UNIVERSITAT JUAME І»
(м. Кастельйон-де-ла-Плана, Іспанія)
До 14 травня 2023 року

18 травня 2023 року

Міжнародна науково-практична онлайн-конференція
«ЦИФРОВА ТРАНСФОРМАЦІЯ В ЕКОНОМІЦІ, ФІНАНСАХ, МЕНЕДЖМЕНТІ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВІ»

Інформаційний лист

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА
УКРАЇНСЬКА ІНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГІЧНА АКАДЕМІЯ МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО
ХЕРСОНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ АЛЬФРЕДА НОБЕЛЯ
КРАКІВСЬКИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
(Республіка Польща)
УНІВЕРСИТЕТ ФОДЖА (Італійська Республіка)
УНІВЕРСИТЕТ ХАЕНА (Королівство Іспанія)
До 17 квітня 2023 року

18 травня 2023 року

Міжнародна науково-практична конференція
«Сталий ланцюг харчування та безпека крізь науку, знання та бізнес»

Запрошення

ДЕРЖАВНИЙ БІОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ До 24 квітня 2023 року

17-19 травня 2023 року

Всеукраїнська міжгалузева науково-практична онлайн-конференція
«УКРАЇНА НА ШЛЯХУ ВІДНОВЛЕННЯ: ЗАВДАННЯ НАУКИ І ОСВІТИ В ЄВРОПЕЇЗАЦІЇ ДЕРЖАВИ»

Інформаційний лист

Національна академія наук України
Національна академія педагогічних наук України
Інститут історії України
Інститут політичних і етнонаціональних досліджень імені І. Ф. Кураса
Інститут всесвітньої історії
Інститут філософії імені Г. С. Сковороди Інститут соціальної та політичної психології
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Університет Григорія Сковороди в Переяславі
Інститут обдарованої дитини
Всеукраїнська газета «Освіта і суспільство»
До 12 травня 2023 року

17-18 травня 2023 року

Міжнародна науково-практична конференція
«ВІДКРИТА ОСВІТА: ТЕХНОЛОГІЇ, СЕРЕДОВИЩА, ІНСТРУМЕНТИ»

Інформаційний лист

Міністерство освіти і науки України
Департамент освіти і науки Львівської обласної державної адміністрації
Національний університет «Львівська політехніка» (м. Львів, Україна)
Дніпровська академія неперервної освіти (м. Дніпро, Україна)
Інститут післядипломної освіти Київського університету ім. Бориса Грінченка (м. Київ. Україна)
Академії Фізичного Виховання і Спорту (м. Гданськ, Республіка Польща)
Академія Прикладних наук імені Стефана Баторія (м. Скерневіце, Польща),
Інститут педагогіки Поморської Вищої Школи в Старогарді Гданському
(м. Старогард Гданський, Республіка Польща)
Празький гуманітарно-технологічний інститут
(м. Прага, Чеська Республіка)
До 20 травня 2023 року

16-17 травня 2023 року

Всеукраїнська науково-практична конференція,
яка присвячена пам’яті та 100-річчю з
Дня народження професора С.А. Генсірука
«Природно–ресурсний комплекс Західного Полісся
в контексті сталого розвитку»

Інформаційний лист

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВОДНОГО ГОСПОДАРСТВА ТА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ
НАДСЛУЧАНСЬКИЙ ІНСТИТУТ НУВГП РІВНЕНСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ТОВАРИСТВА ЛІСІВНИКІВ УКРАЇНИ ВСП «БЛФК» НУВГП ННІ АГРОЕКОЛОГІЇ ТА ЗЕМЛЕУСТРОЮ НУВГП
НЛТУ УМАНСЬКИЙ НУС СУМСЬКИЙ НАУ ПОЛІСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ РІВНЕНСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОФСПІЛКИ ПРАЦІВНИКІВ ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА РДГУ
ГО «РІВНЕНСЬКИЙ ЦЕНТР МАРКЕТИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ»
ДП «СОСНІВСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО»
ДП «БЕРЕЗНІВСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО»
До 30 квітня 2023 року

11-12 травня 2023 року

Міжнародна студентська науково-практична конференція
"Перспективи популяризації історичної спадщини та культурного туризму в Україні: досвід європейських країн"

Інформаційний лист

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ “ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА”
Інститут економіки і менеджменту
Кафедра менеджменту організацій
Центр економічних досліджень і післядипломної освіти при Карловому університеті, Чеська Республіка
Університет Бельсько-Бяла, Республіка Польща Хайльброннський університет, Федеративна Республіка Німеччина Університет Бітліс Ерен, Турецька Республіка
Естонський університет підприємництва Майнор, Естонія
До 27 квітня 2023 року

8 травня 2023 року

Міжнародна науково-практична конференція
«Протидія геноциду українського народу»

Інформаційний лист

Офіс підтримки вченого -

27-28 квітня 2023 року

ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ
«Структурно-функціональні зміни національної економіки в
умовах євроатлантичної інтеграції»

Інформаційний лист

Програма

Міністерство освіти і науки України
ННВК «Всеукраїнський науково-навчальний консорціум»
Вінницький національний аграрний університет
Вінницька обласна військова адміністрація
Заклад вищої освіти «Подільський державний університет»
Національний університет «Полтавська політехніка
імені Юрія Кондратюка»
Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця
Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
Львівський національний університет імені Івана Франка
Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Відокремлений структурний підрозділ «Немирівський фаховий коледж
будівництва, економіки та дизайну ВНАУ»
До 26 квітня 2023 року

28 квітня 2023 року

Міжнародна науково-практична конференція
«ЦИФРОВЕ СУСПІЛЬСТВО: УПРАВЛІННЯ, ФІНАНСИ ТА СОЦІУМ»

Інформаційний лист

МІНІСТЕРСТВО OСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
УНІВЕРСИТЕТ МИТНОЇ СПРАВИ ТА ФІНАНСІВ
РАДА МОЛОДИХ УЧЕНИХ УНІВЕРСИТЕУ
МИТНОЇ СПРАВИ ТА ФІНАНСІВ
До 25 квітня 2023 року

27 квітня 2023 року

XXV Всеукраїнська науково-практична конференція
"Молодь, освіта, наука, культура і національна самосвідомість в умовах європейської інтеграції"

Інформаційний лист

АСОЦІАЦІЯ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ УКРАЇНИ ПРИВАТНОЇ ФОРМИ ВЛАСНОСТІ До 20 квітня 2023 року

27 квітня 2023 року

Науково-практична конференція
"РЕАЛІЗАЦІЯ ГЕНДЕРНОЇ ПОЛІТИКИ В УМОВАХ СУСПІЛЬНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ"

Інформаційний лист

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ЧЕРКАСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ АКАДЕМІЇ ЕКОНОМІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ
СХІДНОЄВРОПЕЙСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ РАУФА АБЛЯЗОВА
ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВАСИЛЯ СТУСА
Факультет економіки і менеджменту
Кафедра маркетингу, фінансів, банківської справи та страхування СУРА
До 20 квітня 2023 року

20-21 квітня 2023 року

VІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція
«Наука ІІІ тисячоліття: пошуки, проблеми, перспективи розвитку»

Інформаційний лист

Міністерство освіти і науки України
Бердянський державний педагогічний університет
Рада молодих учених
До 1 квітня 2023 року

21 квітня 2023 року

ХІV Міжнародна науково-практична конференція
"РОЗВИТОК СУЧАСНОЇ ОСВІТИ І НАУКИ: РЕЗУЛЬТАТИ, ПРОБЛЕМИ, ПЕРСПЕКТИВИ"

Інформаційний лист

АКАДЕМІЯ ПРИКЛАДНИХ НАУК У КОНІНІ
УЖГОРОДСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ПІВДЕННО-СХІДНИЙ НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ У ПЕРЕМИШЛІ
ХЕРСОНСЬКИЙ ФАКУЛЬТЕТ ОДЕСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО
УНІВЕРСИТЕТУ ВНУТРІШНІХ СПРАВ
До 31 березня 2023 року

20 квітня 2023 року

Міжнародна науково-практична інтернет-конференція
«ЛОГІСТИКА МАЙБУТНЬОГО: ЕФЕКТИВНІ РІШЕННЯ ДЛЯ ТОРГІВЛІ»

Інформаційний лист

Mіністерство освіти і науки України
Державний торговельно-економічний університет/КНТЕУ
Університет Східної Фінляндії (Фінляндія)
Університет Казимира Великого (Польща)
Ягеллонський університет (Польща)
Університет бізнесу і технологій (Грузія)
Жешувський університет (Польща)
Університетський коледжу бізнесу (Албанія)
Неаполітанський Університет (Італія)
Об’єднана Міжнародна Бізнес Школа (Швейцарія)
До 10 квітня 2023 року

20-21 квітня 2023 року

Міжнародна науково-практична конференція молодих учених
«Проблеми та перспективи забезпечення цивільного захисту»

Інформаційний лист

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ
До 22 лютого 2023 року

20-21 квітня 2023 року

ХІ Всеукраїнське науково-педагогічне читання молодих учених і здобувачів освіти іноземними мовами
«The 21st Century Challenges in Education and Science»

Інформаційний лист

Міністерство освіти і науки України
ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти»
Інститут педагогіки НАПН України
Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
Національний авіаційний університет
До 20 березня 2023 року

18-21 квітня 2023 року

X Всеукраїнська науково-технічна конференція
«СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ПРОМИСЛОВОМУ ВИРОБНИЦТВІ (СТПВ-2023)»

Інформаційний лист

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
До 26 березня 2023 року

13-14 квітня 2023 року

II Міжнародна науково-практична конференція
«Green Construction» («Зелене будівництво»)

Інформаційний лист
Information letter

Міністерство освіти і науки України
Київський національний університет
будівництва і архітектури
Кафедра технологій захисту навколишнього середовища
та охорони праці
Київська обласна рада
Підкомітет з питань містобудування, благоустрою та земельних
відносин у межах території забудови Комітету Верховної ради України
з питань організації державної влади, місцевого самоврядування,
регіонального розвитку та містобудування
Державне підприємство «Науково-дослідний та конструкторсько-
технологічний інститут міського господарства»
Одеський державний екологічний університет
Національний університет «Львівська політехніка»
Національний університет
«Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»
Інженерний навчально-науковий інститут ім. Ю. М. Потебні
Запорізького національного університету
Донбаська національна академія будівництва і архітектури
(Краматорськ)
Академія будівництва України
Академія технічних наук України
Художня студія 22 ART HUB
Національна спілка журналістів України
International Technology Transfer Association (ITTA)
Агенція відбудови України
Ченстоховська політехніка
Азербайджанський архітектурно-будівельний університет
Грузинський технічний університет
До 7 квітня 2023 року

30 березня 2023 року

Всеукраїнська науково-практична конференція
«Актуальні проблеми діяльності складових сектору безпеки і оборони України в умовах особливих правових режимів: поточний стан та шляхи вирішення»

Інформаційний лист

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ
НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ
До 6 березня 2023 року

23 березня 2023 року

VІІ Міжнародна науково-практична конференція

«ФІНАНСОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗРУШЕНЬ В ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ»

Інформаційний лист

Міністерство освіти і науки України
Мукачівський державний університет
Луцький національний технічний університет
Львівський торговельно-економічний університет
Закарпатський угорський інститут ім. Ференца Ракоці ІІ
Малопольський державний університет імені Вітольда Пілецького в Освенцімі (Польща)
До 23 березня 2023 року

26-27 грудня 2022 року

Міжнародна науково-практична конференція
"Актуальні проблеми науки і практики: сталий розвиток в умовах воєнного стану"

Інформаційний лист

Львівський університет бізнесу та права До 25 грудня 2022 року

15-16 грудня 2022 року

ІІІ МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ
«ПРИРОДНИЧІ НАУКИ: ПРОЄКТИ, ДОСЛІДЖЕННЯ, ПЕРСПЕКТИВИ»
до 100-річчя факультету природничих наук

Інформаційний лист

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ДЗ «ЛУГАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА», УКРАЇНА
ФАКУЛЬТЕТ ПРИРОДНИЧИХ НАУК
ДУ «ІНСТИТУТ ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР НААНУ», Україна
ІНСТИТУТ АГРОЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ НААНУ, Україна
ІНСТИТУТ БІОЛОГІЇ ФАКУЛЬТЕТУ ПРИРОДНИЧИХ НАУК І ТЕХНОЛОГІЙ ОПОЛЬСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ, Польща
НАЦІОНАЛЬНИЙ БОТАНІЧНИЙ САД (ІНСТИТУТ) ІМЕНІ «ОЛЕКСАНДРА ЧУБОТАРУ», Молдова
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА», Україна
ПОЛТАВСЬКА АКАДЕМІЯ НЕПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ ІМ. М.В. ОСТРОГРАДСЬКОГО, Україна УНІВЕРСИТЕТ ВІТОВТА ВЕЛИКОГО, Литва
УНІВЕРСИТЕТ СЕНТ-КЛАУД, США
ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ В.Н КАРАЗІНА, Україна
ГО «ВСЕУКРАЇНСЬКА ЕКОЛОГІЧНА ЛІГА», Україна
ДЕРЖАВНА ЕКОЛОГІЧНА ІНСПЕКЦІЯ В ЛУГАНСЬКІЙ ОБЛАСТІ, Україна
УКРАЇНСЬКИЙ КЛУБ АГРАРНОГО БІЗНЕСУ, Україна
До 1 грудня 2022 року

14-16 грудня 2022 року

Міжнародна науково-практична конференція
"Перспективи розвитку автомобільного транспорту та інфраструктури: виклики воєнного часу"

Інформаційний лист

Міністерство інфраструктури України
Державний автотранспортний
науково-дослідний і проектний інститут
(ДП «ДержавтотрансНДІпроект»)
Державне підприємство «Державний дорожній науково-дослідний інститут імені М. П. Шульгiна»
До 30 листопада 2022 року

8 грудня 2022 року

V МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ
МОЛОДИХ ВЧЕНИХ
«РОЛЬ МЕЛІОРАЦІЇ ТА ВОДНОГО ГОСПОДАРСТВА У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ЗЕМЛЕРОБСТВА»

Інформаційний лист

Інститут водних проблем і меліорації Національної академії аграрних наук України
Рада молодих учених при Міністерстві освіти і науки України
Інститут водного господарства ім. Цотне Мірцхулава Грузинського технічного університету
Білостоцький технологічний університет
Державний університет штату Огайо
До 18 листопада 2022 року

7-9 грудня 2022 року

ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ
«Актуальні проблеми землеробської галузі та шляхи їх вирішення»

Інформаційний лист

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Миколаївський національний аграрний університет
Миколаївська обласна державна адміністрація
Інститут зрошуваного землеробства НААН України
Херсонський державний аграрно-економічний університет
Державний біотехнологічний університет
Вінницький національний аграрний університет
Львівський національний університет природокористування
До 6 грудня 2022 року

1 грудня 2022 року

Х Всеукраїнська науково-практична онлайн конференція
«СУЧАСНА ФІНАНСОВА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ»

Інформаційний лист

Київський університет імені Бориса Грінченка
Кафедра фінансів
Кафедра міжнародної економіки
Європейська Асоціація Економістів Українська Асоціація економістів-міжнародників
Спілка підприємців малих, середніх та приватизованих підприємств України
До 28 листопада 2022 року

1 грудня 2022 року

Міжнародна дистанційна екологічна науково-практична конференція «ЕКОЛОГІЯ. ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ. ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЛЮДСТВА»

Інформаційний лист

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ
НАЦІОНАЛЬНОГО ФАРМАЦЕВТИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
До 26 листопада 2022 року

30 листопада 2022 року

VІІ Всеукраїнська науково-практична конференція
«Трансформація національної моделі фінансово-кредитних відносин: виклики глобалізації та регіональні аспекти»

Інформаційний лист

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Ужгородський національний університет Кафедра фінансів і банківської справи
Департамент фінансів Закарпатської обласної державної адміністрації
Закарпатський регіональний Центр СЕ і ГД НАН України
До 25 листопада 2022 року

30 листопада 2022 року

ІV Міжнародна науково-практична інтернет-конференція

«Innovation processes in science and education»

Інформаційний лист

THE COMPANY "DEL a.s." (CZECH REPUBLIC)
NES NOVA DUBNICA sro (SLOVAK REPUBLIC)
UNIVERSITY OF MALAYSIA PAHANG (MALAYSIA)
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO (MÉXICO)
До 29 листопада 2022 року

30 листопада 2022 року

VІІ Всеукраїнська науково-практична конференція
«Трансформація національної моделі фінансово-кредитних відносин:
виклики глобалізації та регіональні аспекти»

Інформаційний лист

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Ужгородський національний університет Кафедра фінансів і банківської справи
Департамент фінансів Закарпатської обласної державної адміністрації
Закарпатський регіональний Центр СЕ і ГД НАН України
До 25 листопада 2022 року

29 листопада 2022 року

ІV Всеукраїнська науково-практична конференція
«ДОСЯГНЕННЯ ТА КОНЦЕПТУАЛЬНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ НАУКИ В СУЧАСНОМУ СВІТІ»

Інформаційний лист

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ АГРАРНИХ НАУК
ІНСТИТУТ ОВОЧІВНИЦТВА І БАШТАННИЦТВА
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ДОСЛІДНА СТАНЦІЯ
До 28 листопада 2022 року

29 листопада 2022 року

II Міжнародна науково-практична онлайн конференція
«Корпус та дискурс»

Інформаційний лист

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ
«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ ІМЕНІ ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО»
УНІВЕРСИТЕТ ЛУЗОФОНА (ПОРТУГАЛІЯ)
До 11 листопада 2022 року

28-29 листопада 2022 року

IV Міжнародна наукова конференція здобувачів освіти
«МОЛОДЬ І НАУКОВИЙ ПРОГРЕС У СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОМУ ТА ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ СУСПІЛЬСТВА»

Інформаційний лист

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НРЗВО «КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІНСТИТУТ»
ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ КАМ’ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ
ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Факультет спеціальної та інклюзивної освіти
НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ М. П. ДРАГОМАНОВА
Кафедра практичної психології
КРИВОРІЗЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ ІНСТИТУТ КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
Кафедра спеціальної та інклюзивної освіти
КАМ’ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ІВАНА ОГІЄНКА
ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ГНАТЮКА
ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ
ДРОГОБИЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ ІМЕНІ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО
ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АВТОМОБІЛЬНО-ДОРОЖНІЙ УНІВЕРСИТЕТ
ХОРТИЦЬКА НАЦІОНАЛЬНА НАВЧАЛЬНО-РЕАБІЛІТАЦІЙНА АКАДЕМІЯ
ХМЕЛЬНИЦЬКА ГУМАНІТАРНО-ПЕДАГОГІЧНА АКАДЕМІЯ
ХАРКІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ КОЛЕДЖ
ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ НАВЧАЛЬНО-РЕАБІЛІТАЦІЙНИЙ ЦЕНТРUNIWERSYTET EKONOMICZNY WE WROCLAWIU WYŻSZA SZKOŁA GOSPODARKI (BYDGOSZCZ, POLAND)
MIĘDZYNARODOWA AKADEMIA NAUK STOSOWANYCH W ŁOMŻY (ŁOMŻY, POLAND)
JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH (ČESKÁ REPUBLIKA)
До 25 листопада 2022 року

25 листопада 2022 року

Всеукраїнський круглий стіл онлайн
«РОЗВИТОК СУЧАСНОГО ПРАВА ТА ДЕРЖАВИ В ЮРИДИЧНІЙ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИЦІ»

Інформаційне повідомлення

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ “ОДЕСЬКА ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ”
кафедра Загальної теорії права та держави
До 20 листопада 2022 року

24-25 листопада 2022 року

НАЦІОНАЛЬНИЙ ФОРУМ
«Поводження з відходами в Україні: законодавство, економіка, технології»

Інформаційне повідомлення

- До 15 листопада 2022 року

24-25 листопада 2022 року

VI Міжнародна науково-практична конференція
"ІННОВАЦІЇ ПАРТНЕРСЬКОЇ ВЗАЄМОДІЇ ОСВІТИ, ЕКОНОМІКИ ТА СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ В УМОВАХ ІНКЛЮЗІЇ ТА ПРАГМАТИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ СОЦІУМУ"

Інформаційний лист

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАВЧАЛЬНО-РЕАБІЛІТАЦІЙНИЙ ЗАКЛАД ВИЩОЇОСВІТИ «КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІНСТИТУТ»
ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Факультет спеціальної та інклюзивної освіти
НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ
М. П. ДРАГОМАНОВА
Кафедра практичної психології
КРИВОРІЗЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ ІНСТИТУТ КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
Кафедра корекційної педагогіки та інклюзивної освіти КАМ’ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ІВАНА ОГІЄНКА
ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ГНАТЮКА ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АВТОМОБІЛЬНО-ДОРОЖНІЙ УНІВЕРСИТЕТ
ХОРТИЦЬКА НАЦІОНАЛЬНА НАВЧАЛЬНО-РЕАБІЛІТАЦІЙНА АКАДЕМІЯ
ХМЕЛЬНИЦЬКА ГУМАНІТАРНО-ПЕДАГОГІЧНА АКАДЕМІЯ
ХАРКІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ КОЛЕДЖ
ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ НАВЧАЛЬНО-РЕАБІЛІТАЦІЙНИЙ ЦЕНТР
UNIWERSYTET EKONOMICZNY WE WROCLAWIU WYŻSZA SZKOŁA GOSPODARKI (BYDGOSZCZ, POLAND)
MIĘDZYNARODOWA AKADEMIA NAUK STOSOWANYCH W ŁOMŻY (ŁOMŻY, POLAND)
JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCHBUDĚJOVICÍCH TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH (KOŠICE)
ГО «ЦЕНТР УКРАЇНСЬКО-ЄВРОПЕЙСЬКОГО НАУКОВОГО СПІВРОБІТНИЦТВА»
БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД ГРОМАДСЬКОЇ ДИПЛОМАТІЇ
БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «УКРАЇНСЬКА ГАЛИЦЬКА ФУНДАЦІЯ»
До 22 листопада 2022 року

24-25 листопада 2022 року

Міжнародна науково-практична конференція
«СУЧАСНА ІНЖЕНЕРІЯ АГРОПРОМИСЛОВИХ І ХАРЧОВИХ ВИРОБНИЦТВ»

Інформаційний лист

Міністерство освіти і науки України
Державний біотехнологічний університет
Національний університет харчових технологій
Державна наукова установа
«Інститут модернізації змісту освіти»
Державний університет
«Люблінська політехніка»
Університет природничих наук
Сумський національний аграрний університет
ВСП «Ладижинський фаховий коледж ВНАУ»
Полтавський державний аграрний університет
Таврійський державний агротехнологічний
університет ім. Дмитра Моторног
До 10 листопада 2022 року

24 листопада 2022 року

ХІІ Міжнародна науково-практична конференція
«Консолідація правової системи, як шлях до зміцнення державотворення»

Інформаційний лист

ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІНФРАСТРУКТУРИ ТА ТЕХНОЛОГІЙ До 20 листопада 2022 року

23-24 листопада 2022 року

Всеукраїнська науково-практична конференція
«Інноваційні технології у тваринництві та харчовій галузі в контексті європейської інтеграції»

Інформаційний лист

Міністерство освіти і науки України
Вінницька обласна Рада
Вінницька обласна державна адміністрація
Вінницький національний аграрний університет
ННВК «Всеукраїнський науково-навчальний консорціум»
Відокремлений структурний підрозділ «Чернятинський фаховий коледж ВНАУ»
До 18 листопада 2022 року

22-24 листопада 2022 року

ХІ Міжнародна науково-технічна конференція
«Радіотехнічні проблеми, сигнали, апарати та системи»

Інформаційний лист

Радіотехнічний факультет КПІ ім. Ігоря Сікорського До 31 жовтня 2022 року

17 листопада 2022 року

МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ І МОЛОДИХ ВЧЕНИХ
«Сучасні підходи до вирощування, переробки і зберігання плодоовочевої продукції»

Інформаційний лист

Міністерство освіти і науки України
Миколаївський національний аграрний університет
Вармінсько-Мазурський університет (Польща)
Державний аграрний університет Молдови (Молдова)
Херсонський державний аграрно-економічний університет
Уманський національний університет садівництва

До 10 листопада 2022 року

16 листопада 2022 року

ХІІІ Міжнародна науково‐практична конференція
«Обліково‐фінансова наука і практика: пріоритети розвитку та місія у воєнний час»

Інформаційний лист

Національна академія аграрних наук України
Національний науковий центр
«Інститут аграрної економіки»
Інститут обліку і фінансів НААН
Федерація аудиторів, бухгалтерів
і фінансистів АПК України
Журнал «Облік і фінанси»
Варшавський університет природничих наук – SGGW
(Польща)
Лейбніцький інститут розвитку сільського
господарства в країнах з перехідною економікою
(Німеччина)

До 13 листопада 2022 року

16 листопада 2022 року

VIIІ Всеукраїнська студентська науково-практична конференція
"Significant Achievements in Science and Technology"

Інформаційний лист

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ
"КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ ІМЕНІ ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО"
ФАКУЛЬТЕТ ЛІНГВІСТИКИ

До 4 листопада 2022 року

10 листопада 2022 року

VIII Міжнародна студентська наукова конференція

“Облік, аналіз і контроль в системі управління суб’єктами економіки”

Національний університет "Львівська політехніка"

Кафедра обліку та аналізу

До 30 жовтня 2022 року

10 листопада 2022 року

Міжнародна науково-практична конференція
«Інформаційно-ресурсне забезпечення освітнього процесу в умовах диджиталізації суспільства»

Інформаційний лист

Науково-методичний центр вищої та фахової передвищої освіти -

10 листопада 2022 року

МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ
"СУЧАСНІ УПРАВЛІНСЬКІ ТА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ
РОЗВИТКУ ДЕРЖАВИ, РЕГІОНІВ ТА СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ
В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЇ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ − 2022"

Інформаційний лист

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ОДЕСЬКА ПОЛІТЕХНІКА»
Кафедра публічного управління та адміністрування, Навчально – науковий Інститут економіки та менеджменту,
Науковий портал «Економіка: реалії часу», ДУ «Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень
НАН України», Одеський національний технологічний університет, Національний університет «Львівська
політехніка», Бухарестський університет «ARTIFEX», Національний інститут наукових досліджень у галузі праці
та соціального захисту (Румунія), Університету “Штефан чел Маре” (Румунія), Комратський державний
університет (Молдова), Scientific-Technical Union of Mechanical Engineering, (Болгарія), Компанія «TIME
REALITIES SCIENTIFIC GROUP» (Germany, Німеччина)
До 30 жовтня 2022 року

8 листопада 2022 року

Міжнародна науково-практична конференція
“Актуальні проблеми економіки, фінансів, обліку і права в XXI столітті”

Інформаційний лист

Центр фінансово-економічних наукових досліджень До 8 листопада 2022 року

4 листопада 2022 року

Міжнародна науково-практична конференція
«ЕКОНОМІКО-ПРАВОВІ ТА УПРАВЛІНСЬКО-ТЕХНОЛОГІЧНІ ВИМІРИ СЬОГОДЕННЯ: МОЛОДІЖНИЙ ПОГЛЯД»

Інформаційний лист

МІНІСТЕРСТВО OСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
УНІВЕРСИТЕТ МИТНОЇ СПРАВИ ТА ФІНАНСІВ
РАДА МОЛОДИХ УЧЕНИХ УНІВЕРСИТЕТУ МИТНОЇ СПРАВИ ТА ФІНАНСІВ
До 30 жовтня 2022 року

ЖОВТЕНЬ, 2022 року

Міжнародна наукова інтернет-конференція
"Шістдесят дев'яті економіко-правові дискусії.
Серія: Соціальні та гуманітарні науки"

Міжнародна наукова інтернет-конференція
Інформаційне суспільство: технологічні,
економічні та технічні аспекти становлення
(випуск 71)

Міжнародна мультидисциплінарна наукова інтернет-конференція
Світ наукових досліджень. Випуск 13

Міжнародна наукова інтернет-конференція Актуальні дослідження правової та історичної науки (випуск 44)

Громадська організація «Наукова спільнота» спільно з Wyższa Szkoła Społeczno-Gospodarcza w Przeworsku
(м. Переворськ, ПОЛЬЩА)

До 28 жовтня 2022 року

До 18 жовтня 2022 року

До 25 жовтня 2022 року

До 19 жовтня 2022 року

28-29 жовтня 2022 року

І МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЯ
«СОЦІАЛЬНО-КОМПЕТЕНТНЕ УПРАВЛІННЯ ТА БЕЗПЕКА ПІДПРИЄМНИЦЬКИХ СТРУКТУР В УМОВАХ ВОЄННОЇ ЕКОНОМІКИ»

Інформаційний лист

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ВОЛИНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ЛЕСІ УКРАЇНКИ ГО «ІНСТИТУТ ЕКОНОМІЧНИХ ТА ЕКОЛОГО-ЕНЕРГЕТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ»
ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНИХ МЕРЕЖ АТ «ВОЛИНЬГАЗ»
ЛУЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
СЕКРЕТАРІАТ УПОВНОВАЖЕНОГО ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ З ПРАВ ЛЮДИНИ
НОВОВОЛИНСЬКА МІСЬКА РАДА
ВОЛИНСЬКА ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВА ПАЛАТА
ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
UNIVERSIDAD DE SEVILLA
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ НАФТИ І ГАЗУ
ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ AGH UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY IN KRAKOW
INSTITUT OF ECONOMICS OF ACADEMIA SINICA (Китайська Республіка-Тайвань)
EUROPEAN INSTITUTE OF FURTHER EDUCATION, (Словацька Республіка)
VYSOKÁ ŠKOLA DANUBIUS, (Словацька Республіка)
UNIVERSITY OF NARYLAND, COLLEGE PARK, (USA)
UNIVERSITY OF ECONOMY IN BYDGOSZCZ, (Республіка Польща)
До 27 жовтня 2022 року

28 жовтня 2022 року

ІІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція
«World science: problems, prospects, innovations»

Інформаційний лист

THE COMPANY "DEL a.s." (CZECH REPUBLIC)
NES NOVA DUBNICA sro (SLOVAK REPUBLIC)
UNIVERSITY OF MALAYSIA PAHANG (MALAYSIA)
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO (MÉXICO)
До 27 жовтня 2022 року

26-28 жовтня 2022 року

ІХ-ї Всеукраїнська науково-практична конференція
«Екологічні та соціальні аспекти розвитку економіки в умовах євроінтеграції»

Інформаційний лист

МИКОЛАЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ ТА УПРАВЛІННЯ
ФАКУЛЬТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ
КАФЕДРА ЕКОНОМІКИ ПІДПРИЄМСТВ
До 23 жовтня 2022 року

26-27 жовтня 2022 року

Міжнародна наукова інтернет-конференція молодих учених
«Актуальні проблеми рослинництва в умовах зміни клімату»

Інформаційний лист

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ АГРАРНИХ НАУК УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ РОСЛИННИЦТВА ІМ. В. Я. ЮР’ЄВА
До 23 жовтня 2022 року

21 жовтня 2022 року

Міжнародна науково-практична конференція
“Економіка, фінанси, облік і право в умовах сучасних викликів”

Інформаційний лист

Центр фінансово-економічних наукових досліджень До 21 жовтня 2022 року

20-21 жовтня 2022 року

Всеукраїнська науково-практична конференція
«Інноваційні процеси агропромислової інженерії в умовах сталого розвитку: проблеми та перспективи»

Інформаційний лист

Програма конференції

Міністерство освіти і науки України
Вінницька обласна Рада
Вінницька обласна державна адміністрація
Вінницький національний аграрний університет
ННВК «Всеукраїнський науково-навчальний консорціум»
Відокремлений структурний підрозділ «Ладижинський фаховий коледж Вінницького національного аграрного університету»
До 19 жовтня 2022 року

20-21 жовтня 2022 року

XV міжнародна науково-практична конференція
"ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА АВТОМАТИЗАЦІЯ – 202"

Детальніше про конференцію

Міністерство освіти і науки України
Одеський національний технологічний університет
Інститут комп'ютерних систем і технологій "Індустрія 4.0" ім.П.Н.Платонова
До 13 жовтня 2022 року

11 жовтня 2022 року

Міжнародна науково-практична конференція
“Актуальні проблеми економіки, обліку, фінансів і права в умовах сучасних викликів”

Інформаційний лист

Центр фінансово-економічних наукових досліджень До 11 жовтня 2022 року

6-7 жовтня 2022 року

Всеукраїнська науково-практична конференція
«Зміна вектора розвитку фінансових, облікових та контрольно-аналітичних інструментів в забезпеченні реалізації Національної економічної стратегії»

Інформаційний лист

Порядок роботи конференції

Міністерство освіти і науки України
Державна наукова установа «Інститут модернізації змісту освіти»
Вінницька обласна Рада
Вінницька обласна державна адміністрація
Вінницький національний аграрний університет
ННВК «Всеукраїнський науково-навчальний консорціум»
Відокремлений структурний підрозділ «Могилів-Подільський технолого-економічний фаховий коледж ВНАУ»
До 1 жовтня 2022 року

20 вересня 2022 року

Міжнародна науково-практична конференція
“Наука, освіта, технології і суспільство: нові дослідження і перспективи”

Інформаційний лист

Центр фінансово-економічних наукових досліджень До 20 вересня 2022 року

24 серпня 2022 року

Міжнародна науково-практична конференція
“Актуальні питання економіки, фінансів,
управління та права в Україні та світі”

Інформаційний буклет

Центр фінансово-економічних наукових досліджень До 24 серпня 2022 року

28 червня 2022 року

Міжнародна науково-практична конференція
«Креативна трансформація та модернізація сучасного суспільства»

Детальна інформація

- До 28 червня 2022 року

27 червня 2022 року

Міжнародна науково-практична конференція
«АДМІНІСТРАТИВНА ПРОЦЕДУРА: КОНСТИТУЦІЙНІ ЗАСАДИ ТА ЄВРОПЕЙСЬКІ ОРІЄНТИРИ»

Інформаційний лист

Національний юридичний університет
імені Ярослава Мудрого
Асоціація фахівців адміністративного права
Асоціація фінансового права України
за сприяння проєкту «Підтримка всебічної реформи державного управління в Україні» (EU4PAR)
До 25 червня 2022 року

22 червня 2022 року

ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція
«Молодий вчений модерну – фундамент розвитку освіти, науки та бізнесу в Україні»

Інформаційний лист

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ
«ДНІПРОВСЬКА АКАДЕМІЯ НЕПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ» ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ»
КАФЕДРА ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА
РАДА МОЛОДИХ ВЧЕНИХ
До 15 червня 2022 року

20-21 червня 2022 року

Всеукраїнська науково-практична конференція
«Інноваційні напрями соціально-економічного розвитку АПК України: виклики та пріоритети»

Інформаційний лист

Програма конференції

Міністерство освіти і науки України
ННВК «Всеукраїнський науково-навчальний консорціум» ВНАУ
Білоцерківський національний аграрний університет
Уманський національний університет садівництва
Національний авіаційний університет
Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова
ВСП «Технологічно-промисловий фаховий коледж ВНАУ»
До 17 червня 2022 року

17 червня 2022 року

Міжнародна конференція
«Європейський вибір України, розвиток науки та національна безпека в реаліях масштабної військової агресії та глобальних викликів ХХІ століття»

Інформаційний лист

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ОДЕСЬКА ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ»
ПІВДЕННИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР
НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ПРАВОВИХ НАУК УКРАЇНИ
До 7 червня 2022 року

9-10 червня 2022 року

Всеукраїнська науково-практична конференція
«Розвиток аграрної науки в умовах змін клімату та діджиталізації землеробства»

Інформаційний лист

Міністерство освіти і науки України
ННВК «Всеукраїнський науково-навчальний консорціум»
Вінницький національний аграрний університет
Заклад вищої освіти «Подільський державний університет»
Поліський національний університет
Миколаївський національний аграрний університет
Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
Відокремлений структурний підрозділ «Чернятинський фаховий коледж ВНАУ»
До 1 червня 2022 року

20 травня 2022 року

І Міжнародна наукова конференція
«Теоретичні та експериментальні аспекти сучасної хімії та матеріалів ТАСХ-2022»

Інформаційний лист

Оформлення тез доповіді

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ДНІПРОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ДНІПРОВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ОЛЕСЯ ГОНЧАРА
ДВНЗ «УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ХІМІКО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»
До 10 травня 2022 року

19-20 травня 2022 року

ХVІI Всеукраїнська наукова конференція молодих учених та спеціалістів
«ІСТОРІЯ ОСВІТИ, НАУКИ І ТЕХНІКИ В УКРАЇНІ»

Інформаційний лист

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ АГРАРНИХ НАУК УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНА НАУКОВА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА БІБЛІОТЕКА
ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ АГРАРНОЇ НАУКИ, ОСВІТИ І ТЕХНІКИ
ДОСЛІДНА СТАНЦІЯ ЛІКАРСЬКИХ РОСЛИН
ІНСТИТУТУ АГРОЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ НААН
До 14 травня 2022 року

17 травня 2022 року

XIX Міжнародна науково-практична інтернет-конференція
«Актуальні дослідження в соціальній сфері»

Інформаційний лист

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ОДЕСЬКА ПОЛІТЕХНІКА»
ІНСТИТУТ ГУМАНІТАРНИХ НАУК
КАФЕДРА ПСИХОЛОГІЇ ТА СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ
До 7 травня 2022 року

17 травня 2022 року

XV Всеукраїнська науково-практична конференція здобувачів вищої освіти і молодих учених
«НАУКА, ОСВІТА, СУСПІЛЬСТВО ОЧИМА МОЛОДИХ»

м. Рівне

Інформаційний лист

Міністерство освіти і науки України
Рівненський державний гуманітарний університет
Наукове товариство здобувачів вищої освіти та молодих вчених Рівненського державного гуманітарного університету
До 10 травня 2022 року

12 травня 2022 року

ІІІ Міжнародна науково-практична конференція
«Авіація, промисловість, суспільство»

Інформаційний лист

Information letter

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВНУТРІШНІХ СПРАВ
КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ЛЬОТНИЙ КОЛЕДЖ
До 27 квітня 2022 року

30 квітня 2022 року

ІІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Fundamental and applied scientific research: topical issues, achievements and innovations»

Zdar nad Sazavou, Czech Republic

Інформаційний лист

THE COMPANY "DEL a.s." (CZECH REPUBLIC)
NES NOVA DUBNICA sro (SLOVAK REPUBLIC)
UNIVERSITY OF MALAYSIA PAHANG (MALAYSIA
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO (MÉXICO)
До 29 квітня 2022 року

28-29 квітня 2022 року

ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ
«Економічна стратегія та політика реалізації європейського вектору розвитку України»

Інформаційний лист

Програма конференції

Міністерство освіти і науки України
ННВК «Всеукраїнський науково-навчальний консорціум»
Вінницький національний аграрний університет
Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки»
Подільський державний університет
Київський національний університет технологій та дизайну
Приватний вищий навчальний заклад «Вінницький фінансово-економічний університет»
Черкаський державний бізнес-коледж
Відокремлений структурний підрозділ «Рівненський фаховий коледж НУБіП України»
Державний вищий навчальний заклад «Могилів-Подільський монтажно-економічний коледж»
Відокремлений структурний підрозділ «Немирівський фаховий коледж будівництва, економіки та дизайну ВНАУ»

До 26 квітня 2022 року

28-29 квітня 2022 року

V Міжнародна студентська науково-технічна конференція
ПРИРОДНИЧІ ТА ГУМАНІТАРНІ НАУКИ. АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ
м. Тернопіль

Інформаційний лист

Міністерство освіти і науки України,
Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Маріборський університет (Словенія)
Технічний університет в Кошице (Словаччина)
Каунаський технологічний університет (Литва)
Військова технічна академія
ім. Я. Домбровського (Польща)
Львівський національний університет імені Івана Франка,
Університет технологій та економіки імені Хелени Ходковської (Польща)
Луцький національний технічний університет,
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича,
Вроцлавський економічний університет (Польща)
Донбаська державна машинобудівна академія
До 11 квітня 2022 року

28 квітня 2022 року

Міжнародна науково-практична конференція
«АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ МОЛОДІ В СУЧАСНИХ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ УМОВАХ»

Інформаційний лист

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ВІДКРИТИЙ МІЖНАРОДНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
РОЗВИТКУ ЛЮДИНИ «УКРАЇНА»
ЖИТОМИРСЬКИЙ ЕКОНОМІКО-ГУМАНІТАРНИЙ
ІНСТИТУТ УНІВЕРСИТЕТУ «УКРАЇНА»
ВИЩА ТЕХНІЧНА ШКОЛА В КАТОВІЦЕ
(М. КАТОВІЦЕ, ПОЛЬЩА)
До 27 квітня 2022 року

21-22 квітня 2022 року

ХХII Всеукраїнської науково-технічної конференції
молодих вчених, аспірантів і студентів
«Стан, досягнення і перспективи інформаційних систем і технологій»

Міністерство освіти і науки України
Одеська національна академія харчових технологій
Університет Інформатики і прикладних знань, м. Лодзь, Польща
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»
До 17 квітня 2022 року

20 квітня 2022 року

III Всеукраїнська науково-практична конференція
«Інноваційні технології та підвищення ефективності виробництва харчових продуктів»

Інформаційний лист

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Уманський національний університет садівництва
Кафедра харчових технологій
Київський національний торговельно-економічний університет
Кафедра товарознавства, управління безпечністю та якістю

До 19 квітня 2022 року 

20 квітня 2022 року

VI Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція
"Сучасні теорія і практика менеджменту та бізнес-адміністрування"
м. Черкаси

Інформаційний лист

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ З РОЗВИТКУ МЕНЕДЖМЕНТУ ТА БІЗНЕС-ОСВІТИ
ЧЕРКАСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ТЕХНОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ
КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО
До 15 квітня 2022 року

19 квітня 2022 року

Всеукраїнська науково-практична конференція
«Біорізноманіття: теорія, практика та методичні аспекти вивчення у загальноосвітній школі»

Інформаційний лист

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка
Полтавський державний аграрний університет
Рівненський державний гуманітарний університет
Департамент освіти і науки Полтавської обласної державної адміністрації
Департамент культури і туризму Полтавської обласної державної адміністрації
Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти
імені М. В. Остроградського
Полтавський обласний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді
МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ
Полтавський краєзнавчий музей імені Василя Кричевського
МІНІСТЕРСТВО ЗАХИСТУ ДОВКІЛЛЯ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ
Хорольський ботанічний сад
Комунальна установа «Рекреаційний центр Криворудський» Полтавської обласної ради
Штаб громадських інспекторів з охорони довкілля Центрального округу
Комунальна установа природно-заповідного фонду Регіональний ландшафтний парк «Диканський» Полтавської обласної ради
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ АГРАРНИХ НАУК УКРАЇНИ
Устимівська дослідна станція рослинництва Інституту рослинництва ім. В.Я. Юр’єва НААНУ
Полтавське відділення Українського ботанічного товариства
До 14 квітня 2022 року

8 квітня 2022 року

Міжнародна науково-практична конференція
"ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ВИРОБНИЦТВА І ПЕРЕРОБКИ ПРОДУКЦІЇ ТВАРИННИЦТВА В РІЗНИХ АГРОКЛІМАТИЧНИХ ЗОНАХ УКРАЇНИ ТА СВІТУ"

м. Херсон

Інформаційний лист

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ХЕРСОНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
БІОЛОГО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
КАФЕДРА ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ ТВАРИННИЦТВА
НАУКОВЕ ТОВАРИСТВО СТУДЕНТІВ, АСПІРАНТІВ, ДОКТОРАНТІВ І МОЛОДИХ ВЧЕНИХ
До 30 квітня 2022 року

6 квітня 2022 року

VIІI Всеукраїнська науково-практична конференція
«Перспективи і тенденції розвитку конструкцій та технічного сервісу сільськогосподарських машин і знарядь»

м. Житомир

Інформаційний лист

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ЖИТОМИРСЬКИЙ АГРОТЕХНІЧНИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ
До 2 квітня 2022 року

31 березня 2022 року

Міжнародна науково-практична конференція “Економіка, фінанси, облік та право: досвід, тенденції, перспективи”

м. Полтава

Інформаційний лист

Центр фінансово-економічних наукових досліджень До 31 березня 2022 року

29 березня 2022 року

VІ Міжнародна науково-практична конференція
«ФІНАНСОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗРУШЕНЬ В ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ»

Інформаційний лист
Information letter

Міністерство освіти і науки України
Мукачівський державний університет
Мукачівська міська рада
Закарпатський угорський інститут
ім. Ференца Ракоці ІІ (Україна)
Малопольський державний університет
імені Вітольда Пілецького в м. Освенцім (Республіка Польща)
До 29 березня 2022 року

48580

Події у світлинах