logo
ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ space заснований у 1982 році

Наукові конференції

Пропозиції до проведення наукових конференцій з проблем вищої освіти і науки в системі Міністерства освіти і науки на 2022 рік Вінницького національного аграрного університету

 

Дата і місце проведення 

Назва заходу

Організатор

Термін подачі матеріалів

28 жовтня 2022 року

ІІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція
«World science: problems, prospects, innovations»

Інформаційний лист

THE COMPANY "DEL a.s." (CZECH REPUBLIC)
NES NOVA DUBNICA sro (SLOVAK REPUBLIC)
UNIVERSITY OF MALAYSIA PAHANG (MALAYSIA)
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO (MÉXICO)
До 27 жовтня 2022 року

20-21 жовтня 2022 року

XV міжнародна науково-практична конференція
"ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА АВТОМАТИЗАЦІЯ – 202"

Детальніше про конференцію

Міністерство освіти і науки України
Одеський національний технологічний університет
Інститут комп'ютерних систем і технологій "Індустрія 4.0" ім.П.Н.Платонова
До 13 жовтня 2022 року

6-7 жовтня 2022 року

Всеукраїнська науково-практична конференція
«Зміна вектора розвитку фінансових, облікових та контрольно-аналітичних інструментів в забезпеченні реалізації Національної економічної стратегії»

Інформаційний лист

Міністерство освіти і науки України
Державна наукова установа «Інститут модернізації змісту освіти»
Вінницька обласна Рада
Вінницька обласна державна адміністрація
Вінницький національний аграрний університет
ННВК «Всеукраїнський науково-навчальний консорціум»
Відокремлений структурний підрозділ «Могилів-Подільський технолого-економічний фаховий коледж ВНАУ»
До 1 жовтня 2022 року

20 вересня 2022 року

Міжнародна науково-практична конференція
“Наука, освіта, технології і суспільство: нові дослідження і перспективи”

Інформаційний лист

Центр фінансово-економічних наукових досліджень До 20 вересня 2022 року

24 серпня 2022 року

Міжнародна науково-практична конференція
“Актуальні питання економіки, фінансів,
управління та права в Україні та світі”

Інформаційний буклет

Центр фінансово-економічних наукових досліджень До 24 серпня 2022 року

28 червня 2022 року

Міжнародна науково-практична конференція
«Креативна трансформація та модернізація сучасного суспільства»

Детальна інформація

- До 28 червня 2022 року

27 червня 2022 року

Міжнародна науково-практична конференція
«АДМІНІСТРАТИВНА ПРОЦЕДУРА: КОНСТИТУЦІЙНІ ЗАСАДИ ТА ЄВРОПЕЙСЬКІ ОРІЄНТИРИ»

Інформаційний лист

Національний юридичний університет
імені Ярослава Мудрого
Асоціація фахівців адміністративного права
Асоціація фінансового права України
за сприяння проєкту «Підтримка всебічної реформи державного управління в Україні» (EU4PAR)
До 25 червня 2022 року

22 червня 2022 року

ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція
«Молодий вчений модерну – фундамент розвитку освіти, науки та бізнесу в Україні»

Інформаційний лист

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ
«ДНІПРОВСЬКА АКАДЕМІЯ НЕПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ» ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ»
КАФЕДРА ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА
РАДА МОЛОДИХ ВЧЕНИХ
До 15 червня 2022 року

17 червня 2022 року

Міжнародна конференція
«Європейський вибір України, розвиток науки та національна безпека в реаліях масштабної військової агресії та глобальних викликів ХХІ століття»

Інформаційний лист

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ОДЕСЬКА ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ»
ПІВДЕННИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР
НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ПРАВОВИХ НАУК УКРАЇНИ
До 7 червня 2022 року

9-10 червня 2022 року

Всеукраїнська науково-практична конференція
«Розвиток аграрної науки в умовах змін клімату та діджиталізації землеробства»

Інформаційний лист

Міністерство освіти і науки України
ННВК «Всеукраїнський науково-навчальний консорціум»
Вінницький національний аграрний університет
Заклад вищої освіти «Подільський державний університет»
Поліський національний університет
Миколаївський національний аграрний університет
Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
Відокремлений структурний підрозділ «Чернятинський фаховий коледж ВНАУ»
До 1 червня 2022 року

20 травня 2022 року

І Міжнародна наукова конференція
«Теоретичні та експериментальні аспекти сучасної хімії та матеріалів ТАСХ-2022»

Інформаційний лист

Оформлення тез доповіді

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ДНІПРОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ДНІПРОВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ОЛЕСЯ ГОНЧАРА
ДВНЗ «УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ХІМІКО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»
До 10 травня 2022 року

19-20 травня 2022 року

ХVІI Всеукраїнська наукова конференція молодих учених та спеціалістів
«ІСТОРІЯ ОСВІТИ, НАУКИ І ТЕХНІКИ В УКРАЇНІ»

Інформаційний лист

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ АГРАРНИХ НАУК УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНА НАУКОВА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА БІБЛІОТЕКА
ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ АГРАРНОЇ НАУКИ, ОСВІТИ І ТЕХНІКИ
ДОСЛІДНА СТАНЦІЯ ЛІКАРСЬКИХ РОСЛИН
ІНСТИТУТУ АГРОЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ НААН
До 14 травня 2022 року

17 травня 2022 року

XIX Міжнародна науково-практична інтернет-конференція
«Актуальні дослідження в соціальній сфері»

Інформаційний лист

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ОДЕСЬКА ПОЛІТЕХНІКА»
ІНСТИТУТ ГУМАНІТАРНИХ НАУК
КАФЕДРА ПСИХОЛОГІЇ ТА СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ
До 7 травня 2022 року

17 травня 2022 року

XV Всеукраїнська науково-практична конференція здобувачів вищої освіти і молодих учених
«НАУКА, ОСВІТА, СУСПІЛЬСТВО ОЧИМА МОЛОДИХ»

м. Рівне

Інформаційний лист

Міністерство освіти і науки України
Рівненський державний гуманітарний університет
Наукове товариство здобувачів вищої освіти та молодих вчених Рівненського державного гуманітарного університету
До 10 травня 2022 року

12 травня 2022 року

ІІІ Міжнародна науково-практична конференція
«Авіація, промисловість, суспільство»

Інформаційний лист

Information letter

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВНУТРІШНІХ СПРАВ
КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ЛЬОТНИЙ КОЛЕДЖ
До 27 квітня 2022 року

30 квітня 2022 року

ІІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Fundamental and applied scientific research: topical issues, achievements and innovations»

Zdar nad Sazavou, Czech Republic

Інформаційний лист

THE COMPANY "DEL a.s." (CZECH REPUBLIC)
NES NOVA DUBNICA sro (SLOVAK REPUBLIC)
UNIVERSITY OF MALAYSIA PAHANG (MALAYSIA
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO (MÉXICO)
До 29 квітня 2022 року

28-29 квітня 2022 року

ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ
«Економічна стратегія та політика реалізації європейського вектору розвитку України»

Інформаційний лист

Програма конференції

Міністерство освіти і науки України
ННВК «Всеукраїнський науково-навчальний консорціум»
Вінницький національний аграрний університет
Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки»
Подільський державний університет
Київський національний університет технологій та дизайну
Приватний вищий навчальний заклад «Вінницький фінансово-економічний університет»
Черкаський державний бізнес-коледж
Відокремлений структурний підрозділ «Рівненський фаховий коледж НУБіП України»
Державний вищий навчальний заклад «Могилів-Подільський монтажно-економічний коледж»
Відокремлений структурний підрозділ «Немирівський фаховий коледж будівництва, економіки та дизайну ВНАУ»

До 26 квітня 2022 року

28-29 квітня 2022 року

V Міжнародна студентська науково-технічна конференція
ПРИРОДНИЧІ ТА ГУМАНІТАРНІ НАУКИ. АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ
м. Тернопіль

Інформаційний лист

Міністерство освіти і науки України,
Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Маріборський університет (Словенія)
Технічний університет в Кошице (Словаччина)
Каунаський технологічний університет (Литва)
Військова технічна академія
ім. Я. Домбровського (Польща)
Львівський національний університет імені Івана Франка,
Університет технологій та економіки імені Хелени Ходковської (Польща)
Луцький національний технічний університет,
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича,
Вроцлавський економічний університет (Польща)
Донбаська державна машинобудівна академія
До 11 квітня 2022 року

28 квітня 2022 року

Міжнародна науково-практична конференція
«АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ МОЛОДІ В СУЧАСНИХ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ УМОВАХ»

Інформаційний лист

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ВІДКРИТИЙ МІЖНАРОДНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
РОЗВИТКУ ЛЮДИНИ «УКРАЇНА»
ЖИТОМИРСЬКИЙ ЕКОНОМІКО-ГУМАНІТАРНИЙ
ІНСТИТУТ УНІВЕРСИТЕТУ «УКРАЇНА»
ВИЩА ТЕХНІЧНА ШКОЛА В КАТОВІЦЕ
(М. КАТОВІЦЕ, ПОЛЬЩА)
До 27 квітня 2022 року

21-22 квітня 2022 року

ХХII Всеукраїнської науково-технічної конференції
молодих вчених, аспірантів і студентів
«Стан, досягнення і перспективи інформаційних систем і технологій»

Міністерство освіти і науки України
Одеська національна академія харчових технологій
Університет Інформатики і прикладних знань, м. Лодзь, Польща
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»
До 17 квітня 2022 року

20 квітня 2022 року

III Всеукраїнська науково-практична конференція
«Інноваційні технології та підвищення ефективності виробництва харчових продуктів»

Інформаційний лист

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Уманський національний університет садівництва
Кафедра харчових технологій
Київський національний торговельно-економічний університет
Кафедра товарознавства, управління безпечністю та якістю

До 19 квітня 2022 року 

20 квітня 2022 року

VI Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція
"Сучасні теорія і практика менеджменту та бізнес-адміністрування"
м. Черкаси

Інформаційний лист

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ З РОЗВИТКУ МЕНЕДЖМЕНТУ ТА БІЗНЕС-ОСВІТИ
ЧЕРКАСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ТЕХНОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ
КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО
До 15 квітня 2022 року

19 квітня 2022 року

Всеукраїнська науково-практична конференція
«Біорізноманіття: теорія, практика та методичні аспекти вивчення у загальноосвітній школі»

Інформаційний лист

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка
Полтавський державний аграрний університет
Рівненський державний гуманітарний університет
Департамент освіти і науки Полтавської обласної державної адміністрації
Департамент культури і туризму Полтавської обласної державної адміністрації
Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти
імені М. В. Остроградського
Полтавський обласний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді
МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ
Полтавський краєзнавчий музей імені Василя Кричевського
МІНІСТЕРСТВО ЗАХИСТУ ДОВКІЛЛЯ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ
Хорольський ботанічний сад
Комунальна установа «Рекреаційний центр Криворудський» Полтавської обласної ради
Штаб громадських інспекторів з охорони довкілля Центрального округу
Комунальна установа природно-заповідного фонду Регіональний ландшафтний парк «Диканський» Полтавської обласної ради
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ АГРАРНИХ НАУК УКРАЇНИ
Устимівська дослідна станція рослинництва Інституту рослинництва ім. В.Я. Юр’єва НААНУ
Полтавське відділення Українського ботанічного товариства
До 14 квітня 2022 року

8 квітня 2022 року

Міжнародна науково-практична конференція
"ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ВИРОБНИЦТВА І ПЕРЕРОБКИ ПРОДУКЦІЇ ТВАРИННИЦТВА В РІЗНИХ АГРОКЛІМАТИЧНИХ ЗОНАХ УКРАЇНИ ТА СВІТУ"

м. Херсон

Інформаційний лист

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ХЕРСОНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
БІОЛОГО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
КАФЕДРА ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ ТВАРИННИЦТВА
НАУКОВЕ ТОВАРИСТВО СТУДЕНТІВ, АСПІРАНТІВ, ДОКТОРАНТІВ І МОЛОДИХ ВЧЕНИХ
До 30 квітня 2022 року

6 квітня 2022 року

VIІI Всеукраїнська науково-практична конференція
«Перспективи і тенденції розвитку конструкцій та технічного сервісу сільськогосподарських машин і знарядь»

м. Житомир

Інформаційний лист

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ЖИТОМИРСЬКИЙ АГРОТЕХНІЧНИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ
До 2 квітня 2022 року

31 березня 2022 року

Міжнародна науково-практична конференція “Економіка, фінанси, облік та право: досвід, тенденції, перспективи”

м. Полтава

Інформаційний лист

Центр фінансово-економічних наукових досліджень До 31 березня 2022 року

29 березня 2022 року

VІ Міжнародна науково-практична конференція
«ФІНАНСОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗРУШЕНЬ В ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ»

Інформаційний лист
Information letter

Міністерство освіти і науки України
Мукачівський державний університет
Мукачівська міська рада
Закарпатський угорський інститут
ім. Ференца Ракоці ІІ (Україна)
Малопольський державний університет
імені Вітольда Пілецького в м. Освенцім (Республіка Польща)
До 29 березня 2022 року

2021 рік

Міжнародні науково-практичні конференції Sci-conf.com.ua

Sci-conf.com.ua -

25-26 листопада 2021 року

Всеукраїнська науково-практична конференція «Теоретичні та практичні проблеми забезпечення якості та безпечності продукції тваринництва і харчової галузі у контексті євроінтеграції»

Інформаційний лист

Міністерство освіти і науки України
Вінницька обласна Рада
Вінницька обласна державна адміністрація
Вінницький національний аграрний університет
ННВК «Всеукраїнський науково-навчальний консорціум»
Відокремлений структурний підрозділ «Чернятинський фаховий коледж ВНАУ»
До 15 листопада 2021 року

25-26 листопада 2021 року

V МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ
"Наукові засади підвищення ефективності сільськогосподарського виробництва"

Інформаційний лист

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНИЙ БІОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ (УКРАЇНА)
ІНСТИТУТ РОСЛИННИЦТВА ІМ. В.Я. ЮР'ЄВА НААН (УКРАЇНА)
ІНСТИТУТ ОВОЧІВНИЦТВА І БАШТАННИЦТВА НААН (УКРАЇНА)
ННЦ "ІНСТИТУТ ҐРУНТОЗНАВСТВА ТА АГРОХІМІЇ ІМЕНІ О.Н. СОКОЛОВСЬКОГО" (УКРАЇНА)
БІЛОРУСЬКА ДЕРЖАВНА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА АКАДЕМІЯ (РЕСПУБЛІКА БІЛОРУСЬ)
АКАДЕМІЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ НАУК ГРУЗІЇ (ГРУЗІЯ)
СЛОВ’ЯНСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ (РЕСПУБЛІКА МОЛДОВА)
 До 20 листопада 2021 року
27-28 жовтня 2021 року

Всеукраїнська науково-практична конференція
«Інноваційні підходи та цифровізація агропромислової інженерії в умовах сталого розвитку»

Інформаційний лист

Міністерство освіти і науки України
Вінницька обласна Рада
Вінницька обласна державна адміністрація
ННВК "Всеукраїнський науково-навчальний консорціум"
Вінницький національний аграрний університет
ВСП "Ладижинський фаховий коледж ВНАУ"

До 26 жовтня 2021 р. 
7-8 жовтня 2021 року

Всеукраїнська науково-практична конференція
«Асоціація Україна – ЄС: фінансові, облікові та контрольно-аналітичні аспекти»

Інформаційний лист

Міністерство освіти і науки України
Вінницька обласна Рада
Вінницька обласна державна адміністрація
Вінницький національний аграрний університет
ННВК «Всеукраїнський науково-навчальний консорціум»
Відокремлений структурний підрозділ «Могилів-Подільський технолого-економічний фаховий коледж Вінницького національного аграрного університету»

До 1 жовтня 2021 року

24-25 червня 2021 року

ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ
«Обіг земель сільськогосподарського призначення та земельна децентралізація»

Інформаційний лист

ПРОГРАМА КОНФЕРЕНЦІЇ

Міністерство освіти і науки України
Вінницька обласна Рада
Вінницька облдержадміністрація
Вінницький національний аграрний університет
ННВК «Всеукраїнський науково-навчальний консорціум»
Відокремлений структурний підрозділ «Технологічно-промисловий фаховий коледж Вінницького національного аграрного університету»

До 21 червня 2021 року

10-11 червня 2021 року

МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «Інновації точного та органічного землеробства в умовах змін клімату за різної адаптивності рослин»

INFORMATION LETTER

Міністерство освіти і науки України
ННВК «Всеукраїнський науково-навчальний консорціум»
Вінницький національний аграрний університет
Краківський економічний університет, Польща
Словацький аграрний університет м. Нітра, Словаччина
Державний аграрний університет Молдови, Молдова
Університет Алеппо, Сирія
Поліський національний університет
Миколаївський національний аграрний університет
Національний університет водного господарства та природокористування
Подільський державний аграрно-технічний університет
Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
Відокремлений структурний підрозділ «Верхівський аграрний фаховий коледж Вінницького національного аграрного університету»
Управління агропромислового розвитку, департаменту міжнародного співробітництва та регіонального розвитку

До 1 червня 2021 року

3-4 червня 2021 року 

Всеукраїнська науково-парктична конференція "Угода про асоціацію між Україною та ЄС: оцінка досягнень та положень"

Програма конференції

Міністерство освіти і науки України
Вінницький національний аграрний університет
ННВК «Всеукраїнський науково-навчальний консорціум»
Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки»
Національний університет біоресурсів і природокористування України
Полтавська державна аграрна академія
Національний авіаційний університет
Приватний навчальний заклад "Європейський університет"
Відокремлений структурний підрозділ "Немирівський фаховий коледж будівництва, економіки та дизайну ВНАУ"

До 25.05.2021 року

14-15 травня 2021 року

Всеукраїнськіа науково-практична конференція «РЕАЛІЗАЦІЯ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ЗЕЛЕНОГО КУРСУ В УКРАЇНІ: ПОГЛЯД МОЛОДИХ УЧЕНИХ»

Програма

Міністерство освіти і науки України
Вінницький національний аграрний університет
Наукове товариство студентів, аспірантів, доктороантів і молодих вчених ВНАУ

До 12.05.2021 року

19-20 листопада 2020 року

м. Вінниця

Міжнародна науково-практична конференція 
«Проблеми та перспективи інноваційної діяльності в агропромисловій інженерії»

INFORMATION LETTER

Програма конференції 

 

Міністерство освіти і науки України
Вінницький національний аграрний університет
ННВК «Всеукраїнський науково-навчальний консорціум»
Луїзіанський державний університет, США
Технічний університет м. Габрово, Болгарія
Технічний університет м. Софія, Болгарія
Національний університет біоресурсів і природокористування України
Харківський національний технічний університет сільського господарства ім. Петра Василенка

 

26-27 листопада 2020 року

м. Вінниця

Всеукраїнська науково-практична конференція
«Інноваційні технології у тваринництві
та харчовій галузі»

Міністерство освіти і науки України
Вінницький національний аграрний університет
ННВК «Всеукраїнський науково-навчальний консорціум»
Національний університет біоресурсів і природокористування України
Львівський національний університет ветеринарної медицини
та біотехнологій ім. С.З. Гжицького
Подільський державний аграрно-технічний університет
Відокремлений структурний підрозділ «Чернятинський фаховий коледж Вінницького національного аграрного університету»
Відокремлений структурний підрозділ «Технологічно-промисловий фаховий коледж Вінницького національного аграрного університету»
Відокремлений структурний підрозділ «Могилів-Подільський технолого-економічний фаховий коледж Вінницького національного аграрного університету»

 

5-6 листопада 2020 року

м. Вінниця

Всеукраїнська науково-практична конференція 
«Напрями досліджень в аграрній науці: стан та перспективи»

Програма конференції

Міністерство освіти і науки України
ННВК «Всеукраїнський науково-навчальний консорціум»
Вінницький національний аграрний університет
Поліський національний університет
Миколаївський національний аграрний університет
Подільський державний аграрно-технічний університет
Відокремлений структурний підрозділ «Чернятинський фаховий коледж Вінницького національного аграрного університету»
Відокремлений структурний підрозділ «Верхівський аграрний фаховий коледж Вінницького національного аграрного університету»
Департамент агропромислового розвитку, екології та природних ресурсів Вінницької обласної державної адміністрації

 

28-29 жовтня 2020 року

м. Вінниця

Всеукраїнська науково-практична конференція
«Трансформаційна динаміка розвитку агропромислового виробництва» 

Програма конференції 

Міністерство освіти і науки України
ННВК «Всеукраїнський науково-навчальний консорціум»
Вінницький національний аграрний університет
Білоцерківський національний аграрний університет
Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова Уманський національний університет садівництва
Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки»

 

21-22 жовтня 2020 року

м. Вінниця 

Всеукраїнській науково-практичній конференції
«Актуальні проблеми інженерно-технологічного забезпечення аграрного сектору економіки: сучасний стан, проблеми та перспективи»

Програма конференції

Міністерство освіти і науки України
Вінницький національний аграрний університет
ННВК «Всеукраїнський науково-навчальний консорціум»
Національний університет біоресурсів і природокористування України
Вінницький національний технічний університет
Харківський національний технічний університет сільського господарства ім. Петра Василенка

До 07.10.2020 року

27621

Події у світлинах