logo
ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ space заснований у 1982 році

Наука

За період 2022 року у Вінницькому національному аграрному університеті видатки на науково-дослідну та науково-технічну діяльність становили 34,130 млн.грн. З них – понад 30,0 млн.грн. – доходи від науково-дослідної діяльності НДГ «Агрономічне», державне фінансування наукових досліджень – 3 млн. 2 тис. грн., 387 тис. грн – фінансування дослідженьза рахунок коштів замовників (госпдоговірні зобов’язання), 45 тис. грн – за рахунок грантів із обласного бюджету.

Слід відмітити позитивне зростання обсягів бюджетного фінансування наукових досліджень у 2022 році на 1059,782 тис. грн. Відмічена позитивна динаміка у фінансуванні науково-дослідних робіт в університеті досягнута за рахунок особистої позиції президента університету д.е.н., професора, академіка НААН України Калетніка Г.М. та проректора з науково-педагогічної, наукової та інноваційної діяльності д.е.н., професора Гончарук І.В. за рахунок активного долучення до наукових досліджень кафедр і факультетів університету науково-дослідної бази НДГ «Агрономічне», залучення до проведення сумісних польових досліджень на базі НДГ таких компаній як ТОВ «Монсанто Україна», «БТУ-Центр» та ін.

Університет впродовж 2022 року прийняв участь у всіх наукових та науково-технічних заходах під егідою МОН України у всіх конкурсах для отримання державного фінансування як для категорії молодих науковців, так і для дорослих вчених (загальний конкурс), а також конкурсах різних грантових та стипендіальних програм.

За результатами конкурсного відбору проєктів наукових робіт та науково-технічних (експериментальних) розробок молодих учених, які працюють (навчаються) у вищих навчальних закладах, виконання яких проводиться за рахунок коштів загального фонду державного бюджету, а також конкурсного відбору проєктів фундаментальних та прикладних наукових досліджень, науково-технічних (експериментальних) розробок, що фінансуються за рахунок коштів загального фонду державного бюджету, 3 проєкти ВНАУ отримали високі бали і їм надано державне фінансування. У 2022 році вдалось подвоїти обсяг бюджетного фінансування на наукові дослідження і на виконання вже 6 державних тематик у 2022 році виділено 3 млн. 138 тис. грн., порівняно з минулорічним 1 млн. 885,209 тис. грн.

Спеціалізована вчена рада

К 05.854.02

Голова ради: Анісімов Віктор Федорович

Детальніше
Спеціалізована вчена рада

Д 05.854.03

Голова ради: Калетнік Григорій Миколайович

Детальніше

За період 2020–2023 рр. Вінницький національний університет був виконавцем наступних державних тематик:

Науково-технічна (експериментальна) розробка молодих учених «Розробка комплексу енергоефективного і ресурсоощадного обладнання та перспективних технологій годівлі сільськогосподарських тварин АПК України» (№ держреєстрації 0121U108589). Науковий керівник: к.т.н., доцент Яропуд В.М. Виконавці: к.т.н., доцент Купчук І.М., к.т.н., доцент Руткевич В.С., к.т.н., доцент Граняк В.Ф., доктор філософії з галузевого машинобудування Бурлака С.А., к.с.-г.н., доцент Побережець Ю.М. Термін виконання: 2021-2023 рр. Сума фінансування: 2021 р. – 750 тис. грн., 2022 р. – 750 тис. грн., 2023 р. – 600 тис. грн.

Прикладна робота «Розробка методів удосконалення технології вирощування зернобобових культур з використанням біодобрив, бактеріальних препаратів, позакореневих підживлень та фізіологічно-активних речовин» (№ держреєстрації 0120U102034). Науковий керівник: к.с.-г.н., професор Мазур В.А. Виконавці: к.с.-г.н., доцент Дідур І.М., д.с.-г.н., доцент Ткачук О.П., к.с.-г.н., доцент Панцирева Г.В. Термін виконання: 2020-2022 рр. Сума фінансування: 2020 р. – 255,05 тис. грн, 2021 р. – 300 тис. грн., 2022 р. – 192,600 тис. грн.

Науково-технічна (експериментальна) розробка молодих учених «Розробка науково-технічного забезпечення енергетичної автономії АПК на основі еколого ефективного використання агробіомаси для виробництва біопалив» (№ держреєстрації 0122U00844). Науковий керівник: к.т.н., доцент Купчук І.М. Виконавці: к.т.н., доцент Граняк В.Ф., доктор філософії з галузевого машинобудування Бурлака С.А., к.е.н., доцент Ємчик Т.В., к.с.-г.н., доцент Телекало Н.В., доктор філософії з економіки Охота Ю.В., к.с.-г.н., доцент Алєксєєв О.О., к.т.н., доцент Присяжнюк Д.В., к.е.н. Гонтарук Я.В., к.е.н. Шевчук Г.В., аспірантка Вовк В.Ю., аспірантка Тарасова О.С. Термін виконання: 2022-2024 рр. Сума фінансування у 2022 році – 750 тис. грн., 2023 р. – 600 тис. грн.

Прикладна робота «Розробка концепції забезпечення енергетичної безпеки та енергоефективності як пріоритетних напрямів сталого розвитку сільських територій» (№ держреєстрації 0121U109443). Науковий керівник: д.е.н., професор, академік НААН України Калетнік Г.М. Виконаці: д.е.н., професор Здирко Н.Г., д.е.н., професор Гончарук І.В., д.е.н., доцент Пришляк Н.В., д.с.-г.н., доцент Паламарчук В.Д., к.е.н., доцент Ємчик Т.В., к.е.н., доцент Токарчук Д.М., к.с.-г.н., доцент Телекало Н.В., к.т.н., доцент Яропуд В.М., к.е.н. Білокінна І.Д. Термін виконання: 2021-2022 рр. Сума фінансування у 2022 р. – 346,68 тис. грн.

Прикладна робота «Біоенергетичний рециклінг відходів у системі раціонального використання природних ресурсів та сталого розвитку сільського господарства» (№ держреєстрації 0122U00849). Науковий керівник: к.е.н., доцент Токарчук Д.М. Виконавці: д.е.н., професор, академік НААН України Калетнік Г.М., д.е.н., професор Гончарук І.В., д.е.н., доцент Пришляк Н.В., д.т.н., професор Севостьянов І.В., к.т.н., доцент Токарчук О.А. Термін виконання: 2022-2024 рр. Сума фінансування у 2022 році – 513,600 тис. грн., 2023 р. – 480 тис. грн.

Прикладна робота «Розробка концепції використання мінеральних добавок при вирощуванні сільськогосподарських тварин за умов одержання високоякісної та екологічно чистої продукції» (№ держреєстрації 0122U00853). Науковий керівник: д.с.-г.н., професор Яремчук О.С. Виконавці: д.с.-г.н., професор Гутий Б.В., к.с.-г.н., доцент Разанова О.П., к.с.-г.н., доцент Скоромна О.І., к.с.-г.н., доцент Побережець Ю.М., к.с.-г.н., доцент Фаріонік Т.В. Термін виконання: 2022-2023 рр. Сума фінансування у 2022 році – 449,400 тис. грн., у 2023 році – 420 тис. грн.

Прикладна робота «Розробка біоорганічних технологій вирощування сільськогосподарських культур для виробництва біопалив і забезпечення енергонезалежності АПК» (№ держреєстрації 0123U100311). Науковий керівник: д.е.н., професор Гончарук І.В. Виконавці: к.е.н., Гонтарук Я.В., к.е.н., доцент Ємчик Т.В., к.с.-г.н., доцент Панцирева Г.В., к.е.н., доцент Паламаренко Я.В., к.е.н. Шевчук Г.В., доктор філософії з економіки Чіков І.А., к.е.н. Коломієць Т.В., аспірантка Вовк В.Ю. Термін виконання: 2023-2024 рр. Сума фінансування у 2023 році – 560 тис. грн.

Прикладне дослідження «Розробка комплексу техніко-технологічного забезпечення енерго- та ресурсоощадного виробництва продукції тваринництва у рамках ЄЗК» (№ держреєстрації 0123U101794). д.е.н., професор, академік НААН України Калетнік Г.М. Виконаці: к.т.н., доцент Яропуд В.М., к.т.н., доцент Полєвода Ю.А., к.т.н., доцент Твредохліб І.В., к.т.н., доцент Бабин І.А., к.т.н., доцент Солона О.В. Термін виконання: 2023-2024 рр. Сума фінансування у 2023 році – 560 тис. грн.

Розробка комплексу енергоефективного і ресурсоощадного обладнання та перспективних технологій годівлі сільськогосподарських тварин АПК України.

За період 2022-2023 рр. виконувались 6 тематик на основі госпдоговірних зобов’язань із замовником на загальну суму 407 тис. грн:

 • «Оптимізація обліково-фінансового забезпечення та оподаткування фермерських господарств» (№ держреєстрації 0121U110663).
 • «Дослідження конструктивно-режимних параметрів енергоефективного обладнання для сушіння сільськогосподарських матеріалів (№ держреєстрації» 0122U201558).
 • «Дослідження енергоефективного вібраційного обладнання для сушіння сільськогосподарської сировини» (№ держреєстрації 0122U201669).
 • «Обґрунтування оптимальних технологій підвищення продуктивності великої рогатої худоби» (0122U202086).
 • «Дослідження якості м’ясної сировини та розробка технології функціональних м’ясних продуктів» (0122U202013).
 • «Розробка технології комбінованих продуктів на молочній основі» (0122U202012).

Впродовж 2022-2023 років науково-педагогічними працівниками ВНАУ відповідного до тематичного плану наукових досліджень за кошти виконавців (ініціативні тематики) виконувалось 38 ініціативних тематики на загальну суму 345,5 тис. грн. з широкого спектру напрямків досліджень основні з яких: розробка адаптивних технологій вирощування зернових, зернобобових та технічних культур; розробка біологізованих та органічних технологій вирощування польових, овочевих та декоративно-лісівничих культур; адаптивна оцінка сортів і гібридів ряду сільськогосподарських культур, забезпечення зростання їх надійності та ергомічності, загальної продуктивності та екологічності; застосування вібраційних технологій у сфері агровиробництва та комплексної переробки продукції рослинництва та тваринництва; вивчення та розробка технологічно-фізіологічних регламентів застосвання кормоих добавок у годівлі тварин різних статево-вікових груп; поліпшення санітрано-гігієнічних норм утримання тварин; застосування інноваційних технологій у сфері переробки продукції тваринництва; логістичні системи агротуризму та готельно ресторанної справи на регіональному рівні; формування професійних компетентностей майбутніх фахівців вграрного виробництва; інноваційні підходи в обліково-аудиторних операціях та економічному аналізі в АПК України з огляду на світові тенденції тощо.

За останній період ВНАУ здійснив прорив в інноваційній діяльності

Незважаючи на складні умови 2022 року було продовжено оновлення наукоємкого обладнання як за рахунок фінансування від виконання державних тематик, так і за рахунок госпдоговірних зобов’язань та інших видів науково-технічної діяльності. Це дозволило збільшити обсяг витрат на придбання спеціалізованого обладнання та устаткування, відповідно до окреслених напрямів досліджень. У співставленні до 2021 року обсяг фінансування цієї статті зріс у 1,3 рази із 5322,81 тис грн до 8738,671 тис. грн.

Позитивна динаміка у 2022 році відмічена і щодо оновлення лабораторного обладнання для потреб НДГ «Агрономічне». Так, у рамках виконання прикладної роботи за державним замовленням «Розробка концепції забезпечення енергетичної безпеки та енергоефективності як пріоритетних напрямів сталого розвитку сільських територій» (№ державної реєстрації 0121U109443) (науковий керівник – д.е.н., професор, академік НААН України Григорій Калетнік), яка виконувалась колективом науковців ВНАУ протягом 2021-2022 рр., було придбано наукове обладнання для облаштування агрохімічної лабораторії Науково-дослідного господарства «Агрономічне» ВНАУ: вимірювач параметрів грунту FLO 89000, GPS комплект ГеоМетр SCOUT GM Spike, ваги лабораторні ТВЕ, пурку ПХ-3, вологомір зерна Wile 55, лабораторний зерновий млин ЛЗМ-1, систему сит (СЛП-300), термометри буртові (термоштанги) 2 і 3 метри.

Також за період 2022 року для потреб НДГ «Агрономічне» та проведення відповідних супутніх досліджень у напрямку вивчення та удосконалення адаптивних технологій обробітку грунту, вивчення диференційовних систем ведення земелеробства, оцінки затосування біопаливних систем у роботі сучасних грунтообробних машинно-тракторних агрегатів було придбано колісний трактор Case IH PUMA 225 CVX (ZNBH50219) загальною вартістю 5477,88 тис. грн. та сівалку причіпну, пневматичну, точного висіву з центральним приводом, модель Vaderstad Tempo TPF8 загальною вартістю 2885,833 тис. грн.

Поглиблення та розширення сектру наукових досліджень, зростання обсягів закупівлі наукового обладнання сприяли збереженню високих показників публікаційної активності НПП ВНАУ у 2022 році.

НПП університету активно публікувались, незважаючи що цілий ряд фахових видань України, а також іноземних журналів скоротили обсяги публікацій. За звітний період було опубліковано 58 монографіq з яких 24 іноземною мовою у закордонних виданнях. Статей у наукометричній базі Scopus було опубліковано 58 та 51 у наукометричній базі Web of Science. Позитивним є як зростання географії міжнародних публікацій, так і статус самих журналів, де опубліковано статті науково-педагогічних працівників університету. Так, якщо у 2020–2021 роках це були журнали переважно 4 квартилю з імпакт-фактором нижче 0,5 то у 2022 році значний відсоток журналів 3 та 2 квартілів з імпакт-фактором на рівні 0,5-1,1. Це є свідченням досвіду науковців університету у високому рівні представлення та апробації власних досліджень, зростання їх загального іміджу у міжнародній науковій спільноті і, як наслідок, загальний ріст цитованості публікацій.

При цьому, зростанню публікаційної активності науково-педагогічних працівників університету сприяє розширення доступу до міжнародних наукометричних, інформаційних та пошуково-логістичних баз даних. У 2022 році сфера такого доступу включала наступні ресурси: Web of Science, Scopus, Google Scholar; 12 баз даних платформи EBSCOhost у форматі безкоштовного тестового доступу; баз повнотекстових публікацій відомого міжнародного видавництва Springer Nature та повнотекстових ресурсів бази даних ScienceDirect, до порталу ScopusSCImago Journal & Country Rank, що включає журнали та наукові показники країн, розроблені на основі інформації, які міститься в базі даних Scopus; до порталу Master Journal List, який допоможе знайти потрібний журнал за кількома показниками, розміщеними на платформі Web of Science. Вінницькому НАУ та коледжам університетуМіністерством освіти і науки України у 2022 році вкотре надано доступ до електронних наукових баз даних Web of Science та Scopus, а також до повнотекстових публікацій відомого міжнародного видавництва Springer Nature та повнотекстових ресурсів бази даних ScienceDirect.

Здійснюється моніторинг наукової діяльності професорсько-викладацького складу університету з вищезгаданих наукометричних баз. Наразі у наукометричній базі Scopus у профілі ВНАУ розміщено 338 публікації; у базі Web of Science – 309 публікації. При цьому h-індекс Вінницького національного аграрного університету у 2022 році у Google Scholar становив 44, що на 5 позиції вище, ніж у 2021 році.

Слід також зауважити, що h-індекс ВНАУ у Scopus у 2022 році зріс на 3 позиції, порівняно з попереднім роком і становить 15; зріс h-індекс університету у Web of Science і становить 13. Всі науковці ВНАУ зареєстровані у Scopus і Web of Science, мають цифрові ідентифікатори ORCID та ResearcheID. Вінницький національний аграрний університет за рівнем присутності в мережі рейтингу Ranking Web of Universities від Webometrics станом на 2022 рік займає 162 місце з 312 університетів України. У рейтингу університетів за показниками Scopus 2022 року ВНАУ займає 121 місце, за показниками Google Scholar – 108 місце. Посів 131 місце у вітчизняному рейтингу університетів «ТОП-200 Україна 2022». У Консолідованому рейтингу ЗВО України посів 170 місце.

Вінницький національний аграрний університет доєднався до проєкту Міністерства освіти і науки України та міжнародної некомерційної організації ORCID, з метою покращення використання унікальних відкритих ідентифікаторів учених (ORCID ID). Серед 17 установ ВНАУ єдиний у Вінниці, перший з аргарних університетів успішно подав заявку на участь у проекті створення консорціуму ORCID-Україна і став його членом.

В межах платформи Research4Life науковцям ВНАУ надано безкоштовний доступ до більш ніж 154 тис. наукових журналів і книг від більш як 200 видавців із усього світу.

Згідно Постанови президії Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки від 04 листопада 2022 р. № 6 призначено стипендії Кабінету Міністрів України для молодих вчених науковцям Вінницького національного аграрного університету: доктору економічних наук, професору, проректору з науково-педагогічної, наукової та інноваційної діяльності Інні Гончарук та кандидату технічних наук, доценту, заступнику декана з наукової роботи інженерно-технологічного факультету Ігорю Купчуку.

Приємно відмітити, що серед ЗВО Вінниччини – ВНАУ – єдиний університет, який має 2 стипендіатів КМУ для молодих вчених.

Скарбничку стипендіальних здобутків ВНАУ поповнили і стипендіати Героїв України – Героїв Небесної Сотні: кандидат сільськогосподарських наук, доцент, Голова Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів та молодих вчених університету Ганна Панцирева; доктор економічних наук, доцент Наталя Пришляк та кандидат технічних наук, доцент Валерій Граняк.

За 2022 рік 3 науковці ВНАУ отримали вчене звання професора (Гунько І.В., Лутковська С.М., Ткачук О.П.), 4 – доцента (Мазур О.В., Холодюк О.В., Циганська О.І., Циганський В.І.), 6 науково-педагогічних працівники здобули ступінь доктора філософії (Кричковський В.Ю., Холод І.В., Овчарук В.В., Демчук О.А., Чіков І.А., Тітов Д.В.).

Серед науково-педагогічних працівників у 2022 році 5 стипендіатів Кабінету Міністрів України, 12 експертів фахової ради МОН України з експертизи проєктів фундаментальних, прикладних досліджень, науково-технічних розробок молодих вчених, 61 експерт з експертизи проєктів фундаментальних, прикладних досліджень, науково-технічних розробок за загальним конкурсом та 4 експерти МОН з атестації вищих навчальних закладів за напрямами наукової діяльності. Позитивним є зниження середнього віку науково-педагогічних працівників задіяних у тематичних наукових дослідженнях різного рівня із 39 років у 2021 році до 37 років у 2022 році, що є свідченням якісного оновлення науковців, залучення до виконання талановитої університетської молоді.

У плані формування кадрового наукового потенціалу ВНАУ було успішно продовжено активну діяльність у напряму підвищення рівня захищеності НПП ВНАУ. Так, згідно наказу Міністерства освіти і науки України № 320 від 7 квітня 2022 року «Про рішення з питань присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань та внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки і науки України від 1 лютого 2022 року № 89» у Вінницькому національному аграрному університеті утворено та затверджено персональний склад спеціалізованої вченої ради з присудження наукового ступеня доктора наук Д 05.854.03. Профіль ради: 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством», 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)». Голова ради: Калетнік Григорій Миколайович – д.е.н., професор, академік НААН України, завідувач кафедри.

Впродовж звітного року для захисту дисертаційних робіт із отриманням наукового ступеня доктора філософії за відповідною спеціальністю було створено 6 спеціалізованих разових рад.

Вінницький національний аграрний університет у 2022 році продовжував стратегії популяризації результатів власних досліджень та створення ефективних майданчиків обговорення актуальних проблем аграрного сектору економіки шляхом проведення Всеукраїнських науково-практичних конференцій. За 2022 рік університет успішно організував та провів 6 Всеукраїнських науково-практичних конференцій:

 • 28-29 квітня 2022 р. Всеукраїнська науково-практична конференція «Економічна стратегія та політика реалізації європейського вектору розвитку України» (посвідчення УкрІНТЕІ № № 149 від 01.03.2022 р.).
 • 9-10 червня 2022 р. Всеукраїнська науково-практична конференція «Розвиток аграрної науки в умовах змін клімату та діджиталізації землеробства» (посвідчення УкрІНТЕІ № 191 від 22.04.2022 р.).
 • 20-21 червня 2022 р. Всеукраїнська науково-практична конференція «Інноваційні напрями соціально-економічного розвитку АПК України: виклики та пріоритети» (посвідчення УкрІНТЕІ № 195 від 16.05.2022 р.).
 • 6-7 жовтня 2022 р. Всеукраїнська науково-практична конференція «Зміна вектора розвитку фінансових, облікових та контрольно-аналітичних інструментів в забезпеченні реалізації Національної економічної стратегії» (посвідчення УкрІНТЕІ № 461 від 21.10. 2022 р.).
 • 20-21 жовтня 2022 р. Всеукраїнська науково-практична конференція «Інноваційні процеси агропромислової інженерії в умовах сталого розвитку: проблеми та перспективи» (посвідчення УкрІНТЕІ № 426 від 3 жовтня 2022 р.).
 • 23-24 листопада 2022 р. Всеукраїнська науково-практична конференція «Інноваційні технології у тваринництві та харчовій галузі в контексті європейської інтеграції» (посвідчення УкрІНТЕІ № 342 від 15.08. 2022 р.).
 • Свою волю до перемоги на науковій ниві у 2022 році продемонстрували і студенти Вінницького національного аграрного університету, які зуміли здобути значну кількість престижних всеукраїнських та міжнародних наукових перемог.

За 2022 рік понад 100 студентів та аспірантів взяли участь у всеукраїнських та міжнародних конкурсах, 13 – із яких стали переможцями та призерами.

Стартап ВНАУ «Agroland» пройшов конкурсний відбір і увійшов до 10 кращих стартапів України, які будуть представлені на міжнародному Саміті «Start-up BW Summit 2022».

У 2022 році інноваційна діяльність ВНАУ набула науково-виробничого спрямування з метою популяризації власних досліджень, формуання інноваційної дослідної бази, налагодження партнерських зв’язків із потенційними інвесторами, участі університету у базових регіональних та загальнодержавних програмах, грантових конкурсах тощо. Такий підхід був ефективним і став можливим завдяки виробничй та науково-дослідній базі НДГ «Агрономічне». Впродовж 2022 року НДГ «Агрономічне» розбудовувалось як сучасний багатопрофільний науково-дослідний випробувальний полігон. Продовжилась також продуктивна діяльність щодо спільних проєктів наукових досліджень, залучення інвесторів, підписанням угод зі стейкхолдерами, утворенням агрохабів та агрокластерів, а також оновлення матеріально-технічної бази та забезпечення ефективної роботи господарства в умовах воєнних дія та загроз і викликів перед аграрним виробництвом нашої держави, яку вони спричинили.

У 2022 році на базі НДГ «Агрономічне» було проведено цілий ряд знакових для регіону Вінниччини заходів науково-інноваційного спрямування. Так 17 червня 2022 року відбувся День поля Вінницького національного аграрного університету спільно з компанією БТУ-Центр. БТУ-Центр – українська компанія, яка є лідером у розробці біотехнологічних препаратів у системі сучасних агротехнологій вирощування широкого спектру культур. Уже другий рік поспіль налагоджена ефективна співпраця щодо науково-дослідної роботи у сфері дослідження препаратів для використання у технологіях вирощування культур за інтегрованого виробництва продукції рослинництва, які дають можливість переходу на альтернативні біоорганічні технології за гарантії збереження рівня врожайності сільськогосподарських культур та гарантування продовольчої безпеки держави. Закладені схеми дослідів щодо вивчення біологічних препаратів із визначенням їх впливу на параметри продуктивності сільськогосподарських культур.

У жовтні 2022 року було проведено також Crop Tour на демонстраційних полях НДГ «Агрономічне», на яких у рамках наукової співпраці з компанією, проводяться експериментальні дослідження, спрямовані на вивчення лінійки гібридів кукурудзи DEKALB.

Також у жовтні 2022 року у рамках проєкту Bayer DK Ambassador відбувся День поля на базі Науково-дослідного господарства «Агрономічне» Вінницького національного аграрного університету, який відвідали понад 100 учасників – агрономи, керівники провідних агрофірм, науковці та аспіранти університету, менеджери компанії. Розпочався День поля з семінару, де провідні фахівці компанії ТОВ «Байєр Україна» ознайомили аграріїв із основними аспектами технології захисту кукурудзи та зернових колосових культур, презентували новинки препаратів компанії і ефективність їх застосування на практиці.

У другій частині заходу було проведено демонстрацію досліджень кукурудзи бренду Dekalb на демополях НДГ «Агрономічне» ВНАУ, де завдяки тісній науковій співпраці ВНАУ з ТОВ «Байєр Україна» з 2019 року досліджується вивчення гібридів кукурудзи та розробка адаптивної стратегії її захисту, удобрення та вирощування.

За підсумками науково-інноваційної діяльності у 2022 році дослідне поле НДГ «Агрономічне» ВНАУ було визнано кращою агроареною центрального регіону, на якому було закладено демополігон із лінійки сучасних 16 гібридів кукурудзи бренду Dekalb і два досліди. Перший з них ставив за мету дослідити вплив густоти посіву на формування зернової продуктивності 5 високоінтенсивних гібридів кукурудзи Dekalb, зокрема ДКС 3964, ДКС 3972, ДКС 4178, ДКС 4351, ДКС 4943. Фактор густот було підібрано з огляду на агротехнологічний спектр цього важливого параметру у системі припосівного конструювання агроценозів кукурудзи – 65, 70, 75 та 80 тис. шт./га. Програмою другого досліду було вивчення ефективного варіанту глибини посіву в інтервалах 3-4 см, 5-6 см та 7-8 см за вирощування гібриду кукурудзи ДКС 3609.

Надзвичайно важливо відмітити те, що саме досвід науково-виробничої та інноваційної діяльності НДГ «Агрономічне» став результатом обговорення 2 серпня 2022 року актуальних для Вінниччини та України в цілому питань забезпечення продовольчої безпеки в умовах воєнного стану та завершення збирання ранньої групи зернових культур.

В роботі круглого столу взяли участь керівництво обласної військової адміністрації, районних військових адміністрацій, аграрії, науково-педагогічні працівники та стейкхолдери Вінницького національного аграрного університету.

Удосконаленню форм інноваційної діяльності ВНАУ сприяло і створення Центру інновацій, який став передовим осередком стартап-розробок науковців університету та забезпечив формування тісного зв’язку студентів, аспірантів та науково-педагогічних працівників у єдиному напрямку створення інноваційного продукту та самореалізації на науковій ниві. Вказаний центр є площадкою стартап розробок університету, важливість якого було підтверджено у ході вже згадуваного візиту Міністра освіти і науки України, який дав високу оцінку його діяльності.

Університет продовжував популяризацію власних наукових розробок на основі стартап-проєктів. У 2022 році дані розробки університету було подано на офіційну реєстрацію у Міністерстві освіти і науки України для їх популяризації та можливої комерціалізації.

Сторніка стартап-проєктів ВНАУ постійно оновлюється і доступна для всіх зацікавлених за посиланням https://vsau.org/nauka/startap-proekti-vnau і містить сьогодні 32 стартап-розробки.

Успішним у 2022 році була участь ВНАУ у грантових програмах згідно Обласної програми розвитку інформаційних та інноваційних технологій в закладах освіти Вінницької області на 2021-2025 рр.

Розпорядженням голови Вінницької обласної Ради від 13 грудня 2022 року № 301 «Про призначення грантів закладам вищої освіти, фахової передвищої освіти, професійної (професійно-технічної) освіти, загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти (у т.ч закладів міської та сільської місцевості)» Вінницький національний аграрний університет за проєкт «Інноваційно-інформаційна технологія – АСУ «Формування індивідуальної траєкторії підготовки здобувачів вищої освіти» (керівник проєкту – ректор університету, професор, к.с.-г.н. Віктор Мазур) набравши 52 бали виборов перше місце із загалною сумою грантового фінансування 45,0 тис грн. Презентувала проєкт доцент, к.т.н. Ірина Гунько. Проєкт передбачає розробку АСУ «Формування індивідуальної траєкторії підготовки здобувачів вищої освіти», побудованої на сучасних підходах формування індивідуальної траєкторії студентів в умовах динамічних змін потреб ринку праці; використання сучасних методів та моделей інформаційного забезпечення, як основи формалізації освітнього простору з підготовки, вибору та реалізації індивідуальних форм навчання; створення інтегрального простору для відтворення автоматизованого планування та контролю освітнього процесу при запровадженні студентоцентрованого підходу, що вивільнить значні обсяги додаткових затрат часу для опрацювання великих обсягів інформації.

Проєкт Відокремленого структурного підрозділу «Технологічно-промисловий фаховий коледж ВНАУ» «Психологічно-правовий HUB 2022» отримав найбільшу кількість балів (49) у номінації серед закладів фахової передвищої освіти і посів 1 місце та отримав грант у розмірі 45 тис. грн.

Досить активною впродовж 2022 року була і патентно-ліцензійна діяльність науково-педагогічних працівників ВНАУ. За звітний період подано 11 заявок на патенти на винахід та 5 заявок патентів на корисну модель та 9 заявок на отримання свідоцтва авторського права на твір. Отримано 2 патенти на винахід та 2 на корисну модель. Отримано 9 свідоцтв на авторське право на твір.

Вінницькому національному аграрному університету на науковій ниві є чим пишатись. Проте ми розуміємо що досягнення вітчизняної науки є та зброя, яка забезпечує одну із складових нашої перемоги та успішної післявоєнної відбудови. Наше поле бою і наша лінія оборони – це ефективна наукова діяльність, активна громадська позиція навчального закладу, який обрав для себе амбітну, але досяжну стратегію регіонального дослідницького лідерства. І як Україна вірить у свою перемогу, так і ми віримо, що реалізація нашої мрії – це успішна реалізація великої мрії українського народу.

спеціальності

viyskova-pidgotovka

Аспірантура і докторантура

051

Економіка

071

Облік і оподаткування

132

Матеріалознавство

133

Галузеве машинобудування

181

Харчові технології

204

Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва

212

Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза

201

Агрономія

ears 163 наукових праць у 2022 році в закордонних виданнях
ears 415 наукових праць у 2022 році видано в україні

ПРОФЕСОРИ УНІВЕРСИТЕТУ

участь у конференціях, форумах, семінарах

Перспективи розвитку
двигунів внутрішнього
згорання працюючих на
різних видах палива

Отримали сертифікати та
задоволення від спілкування

Наші студенти гідно виступили
на ІІ Всеукраїнській
науково-практичній
конференції «Інформатика
та системні науки»

Фахові наукові видання

навчальні лабораторії

Події у світлинах