logo
ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ space заснований у 1982 році

Наука

Наукова, науково-технічна та інноваційна діяльність в університеті є невід’ємною складовою освітньої діяльності і здійснюється з метою інтеграції наукової, освітньої і виробничої діяльності. Вона є обов’язковою складовою кожного науково-педагогічного працівника університету і спрямована на здобуття нових наукових знань шляхом проведення наукових досліджень і розробок та їх орієнтацію на створення і впровадження нових конкурентоспроможних технологій для забезпечення інноваційного розвитку суспільства, підготовки фахівців інноваційного типу, застосування нових наукових, науково-технічних знань під час підготовки фахівців з вищою освітою, формування сучасного наукового кадрового потенціалу, здатного забезпечити розробку та впровадження інноваційних наукових розробок.

Сьогодні університет цілеспрямовано розвивається в напрямку створення аграрного навчального закладу дослідницького типу, який здатний забезпечити ефективне використання вітчизняного регіонального технічного, кадрового та наукового потенціалу, розробку і впровадження високих наукоємних біотехнологій, підвищення рівня інноваційності та конкурентноспроможності національної аграрної галузі економіки.

За 2018 рік у науковій роботі стався справжній прорив:

ВНАУ отримав 4 стипендіатів Кабінету Міністрів України серед найталановитіших молодих вчених: Рубаненко О.О., Луцяк В.В., Янович В.П., Климчук А.О.

Спеціалізована вчена рада

К 05.854.02

Голова ради: Анісімов Віктор Федорович

Детальніше
Спеціалізована вчена рада

Д 05.854.03

Голова ради: Калетнік Григорій Миколайович

Детальніше

Відповідно до Постанови Верховної Ради України «Про присудження Премії Верховної Ради України як найталановитішим молодим вченим у галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок за 2018 рік» № 2670-VIII від 15.01.2019 року, вперше науковцям ВНАУ Гончарук І.В., Гончарук Т.В., Рубаненко О.О., Яновичу В.П. було присуджено Премію Верховної Ради України найталановитішим молодим вченим у галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок за 2018 рік за роботу «Науково-технічне забезпечення енергетичної автономії АПК на основі ефективного використання поновлювальних джерел енергії», яка є гідним доробком наукової школи академіка Калетніка Г.М.

Відповідно до Постанови Верховної Ради України «Про призначення у 2019 році іменних стипендій Верховної Ради України для найталановитіших молодих учених» № 2674-VIII від 17.01.2019 року, згідно якої Кравцю Р.А. призначено у 2019 році іменну стипендію Верховної Ради України для найталановитіших молодих учених.

Щодо фінансування наукових досліджень, то вони зросли майже у 2 рази у порівняні з 2017 роком.

Обладнання передане спонсорами та інвесторами

31 жовтня 2018 року досягнута домовленість із Олексієм Гриненко, головним конструктором «Лозівських машин» та Українського конструкторського бюро трансмісії та шасі (УКБТШ) про розробку науковцями університету упаковки для дискової борони, що дозволить її компактно та безпечно транспортувати.

Оновити лабораторію електропостачання та автоматищації вдалось завдяки угоді про співпрацю між керівництвом вишу та компанією E.NEXT-Україна. Представники Вінницького НАУ та фахівці E.NEXT-Україна підписали угоду щодо спільної участі у якості партнерів для написання грантів в Еразмус+.

Серед новацій лабораторії - установка з компенсації реактивної потужності, стенди з автоматичними вимикачами, диференційним захистом та реле контролю і управління. Крім того, технічний склад лабораторії поповнив новий комп'ютер.

Цінне обладнання з’явилось також на полігоні кафедри електротехнічних систем технологій та автоматизації в АПК: комплектна розподільча установка 10 кВ та епоксидний ввод.

Ми виграли бюджетне фінансування на проведення міжнародної науково-практичної конференції «Інноваційні технології виробництва та переробки тваринницької продукції».

Загалом у ВНАУ було проведено 6 міжнародних та 24 всеукраїнських конференцій, семінарів, круглих столів, у яких брали активну участь педагогічні працівники наших коледжів.

Відповідно до наказу МОН від 22.12.2018 р. № 1439 затверджений проект науково-технічних розробок молодих вчених ВНАУ «Розробка новітньої концепції використання відходів сільського господарства для забезпечення енергетичної автономії аграрних підприємств, фінансування якого розпочалося  із січня 2019 року за рахунок коштів державного бюджету.

В університеті активно діє наукове товариство студентів, аспірантів та молодих вчених.

У 2018 році відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України «Про надання доступу закладам вищої освіти і науковим установам, що знаходяться у сфері управління Міністерства освіти і науки України до електронних наукових баз даних» № 1213 від 6.11.2018 Вінницький національний аграрний університет вперше отримав доступ до міжнародних електронних наукових баз даних Scopus та Web of Science за рахунок державного бюджету.

Важливо, що доступ до вказаних баз отримали і відокремлені структурні підрозділи університету: Технологічно-промисловий коледж ВНАУ, Могилів-Подільський технолого-економічний коледж ВНАУ, Немирівський коледж будівництва, економіки та дизайну ВНАУ, Ладижинський коледж ВНАУ, оскільки бібліотеки вищезгаданих навчальних закладів комп’ютеризовані, технічно оснащенні, мають вільний доступ до мережі Інтернет і є своєрідною платформою розвитку наукової діяльності

Підключення ВНАУ до міжнародних електронних наукових баз даних Scopus та Web of Science дає можливість вільного доступу до них науково-педагогічним працівникам університету і коледжів, аспірантам, студентам, що значно покращить розвиток наукової інфраструктури та підготовку наукових кадрів університету. Наявність такого доступу розкриває нові можливості для молодих науковців. Тепер із легкістю кожен науковець університету та коледжів зможе представити власні наукові результати досліджень та відслідковувати наукометричні показники зі свого профілю в наукометричних базах Scopus та Web of Science.

У 2018 році ми вперше створити та упорядкували профілі ВНАУ у міжнародних наукометричних базах даних Scopus, Web of Science та створили профіль університету у бібліометриці української науки - Google Scholar.

Увесь науково-педагогічний склад університету має профілі в наукометричній базі Google Scholar, ідентифікатори ORCID та ResearcherID і зареєстровані у системі Бібліометрика української науки.

Важливо, що науковці ВНАУ зможуть оцінити кількісні та якісні показники наукової діяльності вузу, оскільки Вінницький національний аграрний університет має власні профілі у світових наукометричних базах Scopus, Web of Science та системі Бібліометрики української науки.

Варто зазначити, що за звітний період значно покращилися показники наукової діяльності вузу:

  • по Scopus збільшилася кількість публікацій із 44 до 73, відповідно збільшився індекс Гірша – з 4-х до 6-ти;
  • по Web of Science кількість публікацій  з 31 збільшилась до 66, індекс Гірша з 2-х піднявся до 4-х;

в системі Бібліометрики української науки за рейтинговими списками Вінницький національний аграрний університет увійшов до 100 кращих вузів України, індекс Гірша збільшився з 24 до 27.

Результати наукової діяльності викладачів, науковців, аспірантів, молодих вчених ВНАУ, а також науковців інших вузів висвітлюються не лише у світових міжнародних наукових базах даних, а й у фахових виданнях Вінницького національного аграрного університету. Університет має шість власних фахових видань:

  • Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики.
  • Вібрації в техніці та технологіях.
  • Сільське господарство та лісівництво.
  • Аграрна наука та харчові технології.
  • Техніка, енергетика, транспорт АПК.
  • Промислова гідравліка і пневматика.

За 2018 рік репозиторій ВНАУ поповнився 4063 працями. За 2018 рік науковцями ВНАУ написано 31 статей у Scopus, 32 - Web of Science, 157 – у Міжнародній наукометричній базі Copernicus, усього опубліковано статей в Україні – 436, за кордоном – 47, монографій в Україні – 13, монографій за кордоном – 5, підручників та навчальних посібників – 13, патентів на корисну модель – 23, патентів на винаходи – 24, авторських свідоцтв – 4.

За 2018 рік ВНАУ здійснив прорив в інноваційній діяльності.

16 травня 2018 року Start up молодих науковців Вінницького національного аграрного університету переміг на Всеукраїнському фестивалі інновацій. Загалом же 2018 року на участь у конкурсі було подано 240 заявок, з яких найбільше від університетів – 165. Також свої проекти надсилали представники наукових установ національних академій наук, шкіл, коледжів, професійно-технічних училищ тощо.

Під час оцінювання проектів, журі звертало увагу на 3 основні критерії: новизна, масштабованість (розмір аудиторії, на яку розраховано розробку), стан готовності до впровадження.
ВНАУ представляв свій проект «Розробка вібраційного млина для механоактивації сипкого матеріалу» у номінації «Економічно спрямовані інновації», де впевнено виборов перше місце. Окрім того, завоював приз глядацьких симпатій. Енергоощадний вібраційний млин дозволяє робити подрібнення до розміру частинок від 5 до 50 мікрометрів, що в 5 разів тонше за людську волосину. Це дає змогу більше активувати матеріал. Приміром, подрібнені на такому млині лікарські засоби засвоюються організмом не за кілька годин, як при звичайному подрібненні, а максимум за годину.


Нагородження переможців пройшло за підтримки партнерів фестивалю. Команди отримали грошові нагороди, сертифікати на туристичні поїздки, на використання лабораторного обладнання у інноваційній лабораторії FabLab. 
Команда ВНАУ отримала 25 тисяч гривень, а також сертифікат на безкоштовну участь у виставках Innovation market, Ukrainian Israeli Innovation Summit 2018 та право представляти Україну на International Startup University Battle у Копенгагені.

Завдячуючи фінансовій підтримці керівництва ВНАУ та залучених спонсорських коштів, голосуванню, команда молодих науковців представила вітчизняну розробку у Копенгагені (Данія) протягом 6-12 жовтня 2018 року на University Startup World Cup 2018 та здобула перемогу у номінації Social Media Award з рекордною кількістю голосів підтримки – понад 16 тис.

Черговим визнанням молодих винахідників став Міжнародний молодіжний конкурс «Startup-проект», який проходив у рамках реалізації проекту «Вищі навчальні заклади для молодіжного підприємництва» за програмою Erasmus+ 12-14 листопада серед 87 стартапів у фіналі конкурсу були представлені 3 стартапи ВНАУ, серед яких один «Автоматизована гідроферма з можливістю віддаленого керування (GET ECO)» здобула бронзу.

37студентів стали переможцями конкурсів наукових робіт та ІІ туру предметних фахових олімпіад, міжнародних конкурсів.

Краща робота  ВНАУ була відібрана серед 22 із України та оприлюднена на Премію Кабінету Міністрів України за розроблення і впровадження інноваційних технологій, очікуємо результатів.

Вперше 15 кращих інноваційних розробок ВНАУ ввійшли до видання ІІ тому Інноваційних розробок закладів вищої освіти та науковий установ України, у якому представлено 46 установ.

До ТОР-5 кращих інноваційних розробок України ввійшов наш універсальний вібромлин, який буде представлений на обгортці журналу ІІ тому Інноваційних розробок закладів вищої освіти та науковий установ України, як один із 5 найуспішніших інноваційних проектів України.

Аспірант третього року денної державної форми навчання факультету механізації сільського господарства ВНАУ Олександр Яремчук переміг у міжнародному конкурсі есе на тему: «Двадцять п’ять років парламентської співпраці в регіоні Чорноморського економічного співробітництва – погляди та перспективи на майбутнє» та 19-21 червня 2018 року взяв участь у Парламетській асамблеї Чорноморського регіону у місті Тирана, Албанія.

На конкурсі було представлено 72 нариси з України, Азербайджану, Румунії, Греції та Грузії.

Вихованець агрономічного факультету Медяний Микола здобув довгоочікувану перемогу на конкурсі «Агро-2019», конкуруючи з понад 30-ма вищими аграрними закладами України з поміж 83-х фіналістів конкурсу . У лютому наш переможець відвідав галузеву виставку SIMA 2019 у Парижі. 

Дмитро Красиленко магістр факультету технології виробництва та переробки продукції тваринництва Вінницького національного аграрного університету – виграв грант у конкурсі проектів для сільських громад «Село. Кроки до розвитку».

3 грудня 2018 року стартував фінал IV Всеукраїнського конкурсу «Краща аграрна практика 2018». Журі конкурсу отримали у цьому році 125 заявок на участь, значна кількість робіт вирізнялася високою якістю представлених відеороликів. Серед кращих робіт, які ввійли до фіналу і відеоролики наших студентів Ольги Сокур, агрономічний факультет, Вінницький національний аграрний університет та Іван Димчин, факультет технології виробництва та переробки продукції тваринництва, Вінницький національний аграрний університет. В результаті голосування професорсько-викладацького та студентського складу університету Іван Димчин став переможцем та отримав нагороду у розмірі 5 тис. грн. на розвиток наукової діяльності.

спеціальності

viyskova-pidgotovka

Аспірантура і докторантура

051

Економіка

071

Облік і оподаткування

132

Матеріалознавство

133

Галузеве машинобудування

181

Харчові технології

204

Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва

212

Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза

201

Агрономія

ears 111 наукових праць у 2019 році в закордонних виданнях
ears 744 наукових праць у 2019 році видано в Україні

ПРОФЕСОРИ УНІВЕРСИТЕТУ

участь у конференціях, форумах, семінарах

Науково-педагогічні працівники університету активно беруть участь у міжнародних, всеукраїнських, міжвузівських та університетських конференціях. Традиційними стали щорічні міжнародні конференції «Земля України – потенціал енергетичної та екологічної безпеки держави»,  «Трансформаційна динаміка розвитку агропромислового виробництва», «Сучасні проблеми підвищення якості безпеки виробництва та переробки продукції тваринництва»,  «Вібрації в техніці та технологіях».

У 2018 році на базі університету проведено 6 міжнародних та 24 всеукраїнських конференцій, семінарів, круглих столів, у яких активну участь беруть і педагогічні працівники коледжів.

Перспективи розвитку
двигунів внутрішнього
згорання працюючих на
різних видах палива

Отримали сертифікати та
задоволення від спілкування

Наші студенти гідно виступили
на ІІ Всеукраїнській
науково-практичній
конференції «Інформатика
та системні науки»

Фахові наукові видання

навчальні лабораторії

Події у світлинах