logo
ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ space заснований у 1982 році

Наука

Наукова, науково-технічна та інноваційна діяльність в університеті є невід’ємною складовою освітньої діяльності і здійснюється з метою інтеграції наукової, освітньої і виробничої діяльності. Вона є обов’язковою складовою кожного науково-педагогічного працівника університету і спрямована на здобуття нових наукових знань шляхом проведення наукових досліджень і розробок та їх орієнтацію на створення і впровадження нових конкурентоспроможних технологій для забезпечення інноваційного розвитку суспільства, підготовки фахівців інноваційного типу, застосування нових наукових, науково-технічних знань під час підготовки фахівців з вищою освітою, формування сучасного наукового кадрового потенціалу, здатного забезпечити розробку та впровадження інноваційних наукових розробок.

Сьогодні університет цілеспрямовано розвивається в напрямку створення аграрного навчального закладу дослідницького типу, який здатний забезпечити ефективне використання вітчизняного регіонального технічного, кадрового та наукового потенціалу, розробку і впровадження високих наукоємних біотехнологій, підвищення рівня інноваційності та конкурентноспроможності національної аграрної галузі економіки.

За останній період у науковій роботі стався справжній прорив:

Відповідно до Постанови Верховної Ради України «Про присудження Премії Верховної Ради України як найталановитішим молодим вченим у галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок за 2018 рік» № 2670-VIII від 15.01.2019 року, вперше науковцям ВНАУ Гончарук І.В., Гончарук Т.В., Рубаненко О.О., Яновичу В.П. було присуджено Премію Верховної Ради України найталановитішим молодим вченим у галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок за 2018 рік за роботу «Науково-технічне забезпечення енергетичної автономії АПК на основі ефективного використання поновлювальних джерел енергії», яка є гідним доробком наукової школи академіка Калетніка Г.М.

Спеціалізована вчена рада

К 05.854.02

Голова ради: Анісімов Віктор Федорович

Детальніше
Спеціалізована вчена рада

Д 05.854.03

Голова ради: Калетнік Григорій Миколайович

Детальніше

 

Відповідно до Постанови Верховної Ради України «Про призначення у 2019 році іменних стипендій Верховної Ради України для найталановитіших молодих учених» № 2674-VIII від 17.01.2019 року, згідно якої Кравцю Р.А. призначено у 2019 році іменну стипендію Верховної Ради України для найталановитіших молодих учених.

ВНАУ у 2020 році отримав 5 стипендіатів Кабінету Міністрів України серед найталановитіших молодих вчених: Гончарук І.В., Телекало Н.В., Панцирева Г.В., Пришляк Н.В., Купчук І.М.

У 2020 році у Вінницькому національному аграрному університеті видатки на науково-дослідну та науково-технічну діяльність сягнули понад 25 млн. грн. З них – понад 20 млн. грн. – доходи від науково-дослідної діяльності НДГ «Агрономічне», чисте фінансування наукових досліджень – 5,06 млн. грн., з них – 660 тис. грн. – це державне фінансування та 4,4 млн. грн. – виконання тематик за рахунок коштів замовників. Якщо порівнювати з 2019 роком, то це в 5 разів більше. Обсяг надходжень за надання наукових послуг склав понад 2,4 млн. грн.

Згідно кошторису на 2021 рік у ВНАУ державне фінансування на науково-дослідну діяльність становить 1 млн. 885 тис. 209 грн., що є абсолютним рекордом для ВНАУ за останні 5 років.

Відповідно до наказу МОН від 26.02.2021 року № 264 Вінницький національний університет у 2021 році є виконавцем 4 наукових досліджень та розробок за рахунок коштів державного бюджету:

  1. Розробка новітньої концепції використання відходів сільського господарства для забезпечення енергетичної автономії аграрних підприємств (0119U100786). Термін виконання: 2019-2021. Сума фінансування у 2021 році – 403,209 тис. грн. (Керівник: Пришляк Н.В., відповідальний виконавець Токарчук Д.М., виконавці: Гончарук І.В., Ємчик Т.В., Паламарчук Я.В., Семчук І.А.)
  2. Розробка методів удосконалення технології вирощування зернобобових культур з використанням біодобрив, бактеріальних препаратів, позакореневих підживлень та фізіологічно-активних речовин (0120U102034). Термін виконання: 2020-2022. Сума фінансування у 2021 році – 300 тис. грн.
  3. Розробка концепції забезпечення енергетичної безпеки та енергоефективності як пріоритетних напрямів сталого розвитку сільських територій (0121U109443). Термін виконання: 2021-2022. Сума фінансування у 2021 році – 432 тис. грн.
  4. Розробка комплексу енергоефективного і ресурсоощадного обладнання та перспективних технологій годівлі сільськогосподарських тварин АПК України (0121U108589). Термін виконання: 2021-2023. Сума фінансування у 2021 році – 750 тис. грн.

Додатково до наукових досліджень за рахунок бюджетного фінансування науково-педагогічні працівники ВНАУ на період 2020-2021 рр. є виконавцями 10 госпдоговірних та 44 ініціативних тематики на загальну суму – 640,5 тис. грн.

31 жовтня 2018 року досягнута домовленість із Олексієм Гриненко, головним конструктором «Лозівських машин» та Українського конструкторського бюро трансмісії та шасі (УКБТШ) про розробку науковцями університету упаковки для дискової борони, що дозволить її компактно та безпечно транспортувати.

Оновити лабораторію електропостачання та автоматизації вдалось завдяки угоді про співпрацю між керівництвом вишу та компанією E.NEXT-Україна. Представники Вінницького НАУ та фахівці E.NEXT-Україна підписали угоду щодо спільної участі у якості партнерів для написання грантів в Еразмус+.

Серед новацій лабораторії – установка з компенсації реактивної потужності, стенди з автоматичними вимикачами, диференційним захистом та реле контролю і управління. Крім того, технічний склад лабораторії поповнив новий комп’ютер.

Тільки за 2020 рік університетом придбано Мотику ротаційну складну Yetter 9,14 м (компанія «Джон Дір», США), Плуг PNT 14/A WARRIOR (V12106) («MORO Aratri», Італія), Борона шлейфова (ТОВ «Українське конструкторське бюро трансмісій і шасі», Україна) на загальну суму – 2326 тис. грн.

ВНАУ в 2020 році було проведено 4 міжнародних та 12 всеукраїнських науково-практичних конференцій у яких брали активну участь педагогічні працівники наших коледжів. У стінах Вінницького національного аграрного університету розпочав свою роботу Перший Міжнародний конгрес з ветеринарної медицини USAVA-VNAU 2020, який зібрав більше 2000 учасників із 30 країн світу.

В університеті активно діє наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених.

Відповідно наказів МОН № 721 від 29.05.2020 р. та № 1426 від 17.11.2020 р. Вінницькому НАУ та коледжам університету вкотре надано доступ до електронних наукових баз даних Web of Science та Scopus, а також до повнотекстових публікацій відомого міжнародного видавництва Springer Nature та повнотекстових ресурсів бази даних ScienceDirect.

Статистика використання за 2020 рік науковцями ВНАУ наукометричних платформ: Scopus – 1892; Web of Science – 591. Здійснюється моніторинг наукової діяльності професорсько-викладацького складу університету з вищезгаданих наукометричних баз. Наразі у наукометричній базі Scopus у профілі ВНАУ розміщено 177 публікацій; у базі Web of Science – 183 публікацій. H-індекс Вінницького національного аграрного університету у 2020 році у Google Scholar становив 36, що на 8 позицій вище, ніж у 2019 році. H-індекс ВНАУ у Scopus у 2020 році також зріс на 2 позиції, порівняно з попереднім роком і становить 10; аналогічно зріс h-індекс університету у Web of Science і становить 8. Всі науковці ВНАУ зареєстровані у Scopus і Web of Science, мають цифрові ідентифікатори ORCID та ResearcheID.

Вінницький національний аграрний університет за рівнем присутності в мережі Ranking Web of Universities від Webometrics станом на 2020 рік займає 129 місце з 317 університетів України. У рейтингу університетів за показниками Scopus 2020 року ВНАУ займає 123 місце. ВНАУ піднявся на 20 позицій і посів 102 місце у вітчизняному рейтингу університетів «ТОП-200 Україна 2020». Відповідно й піднявся на 27 позицій у Консолідованому рейтингу ЗВО України та посів 146 місце.

Результати наукової діяльності викладачів, науковців, докторантів, аспірантів, молодих вчених ВНАУ, а також науковців інших вузів висвітлюються не лише у світових міжнародних наукових базах даних, а й у наукових фахових виданнях Вінницького національного аграрного університету. Згідно наказу Міністерства освіти і науки України від 17.03.2020 р. № 409 – 4  наукові фахові видання успішно було переведено в категорію Б та з 2018 року входять у міжнародну наукометричну базу Index Copernicus Value:

  • Журнал науково-виробничого та навчального спрямування «Економіка, фінанси, менеджмент: актуальні питання науки і практики».
  • Журнал науково-виробничого та навчального спрямування «Сільське господарство та лісівництво».
  • Журнал науково-виробничого та навчального спрямування «Техніка, енергетика, транспорт АПК».
  • Журнал науково-виробничого та навчального спрямування «Вібрації в техніці та технологіях».

На 31.12.2020 року фонд документів наукової бібліотеки ВНАУ нараховує 225222 примірники, 49644 назв. На кінець 2020 року в електронному каталозі АБІС «Софія» модуль «Каталогізатор» налічував 205671 запис екземплярів книг та 33429 назв документів. Електронна база «Аналітика» за 2020 поповнилась на 13 нових видань, було введено 1051 номерів, зроблено 7582 записи.

За 2020 рік науковцями ВНАУ опубліковано 63 статті у Scopus, 62 – Web of Science, 760 – у Міжнародній наукометричній базі Copernicus, усього опубліковано статей в Україні – 432, за кордоном – 573, монографій в Україні – 28, монографій за кордоном – 22, підручників та навчальних посібників – 54, патентів на корисну модель – 4, патентів на винаходи – 6, свідоцтв про реєстрацію авторського права – 3.

За останній період ВНАУ здійснив прорив в інноваційній діяльності

16 травня 2018 року Start up молодих науковців Вінницького національного аграрного університету переміг на Всеукраїнському фестивалі інновацій. Загалом же 2018 року на участь у конкурсі було подано 240 заявок, з яких найбільше від університетів – 165.

Під час оцінювання проектів, журі звертало увагу на 3 основні критерії: новизна, масштабованість (розмір аудиторії, на яку розраховано розробку), стан готовності до впровадження. ВНАУ представляв свій проект «Розробка вібраційного млина для механоактивації сипкого матеріалу» у номінації «Економічно спрямовані інновації», де впевнено виборов перше місце. Окрім того, завоював приз глядацьких симпатій. Енергоощадний вібраційний млин дозволяє робити подрібнення до розміру частинок від 5 до 50 мікрометрів, що в 5 разів тонше за людську волосину. Це дає змогу більше активувати матеріал. Приміром, подрібнені на такому млині лікарські засоби засвоюються організмом не за кілька годин, як при звичайному подрібненні, а максимум за годину.

Нагородження переможців пройшло за підтримки партнерів фестивалю. Команди отримали грошові нагороди, сертифікати на туристичні поїздки, на використання лабораторного обладнання у інноваційній лабораторії FabLab. Команда ВНАУ отримала 25 тис. грн., а також сертифікат на безкоштовну участь у виставках Innovation market, Ukrainian Israeli Innovation Summit 2018 та право представляти Україну на International Startup University Battle у Копенгагені.

Завдячуючи фінансовій підтримці керівництва ВНАУ та залучених спонсорських коштів, голосуванню, команда молодих науковців представила вітчизняну розробку у Копенгагені (Данія) протягом 6-12 жовтня 2018 року на University Startup World Cup 2018 та здобула перемогу у номінації Social Media Award з рекордною кількістю голосів підтримки – понад 16 тис.

Черговим визнанням молодих винахідників став Міжнародний молодіжний конкурс «Startup-проект», який проходив у рамках реалізації проекту «Вищі навчальні заклади для молодіжного підприємництва» за програмою Erasmus+ 12-14 листопада серед 87 стартапів у фіналі конкурсу були представлені 3 стартапи ВНАУ, серед яких один «Автоматизована гідроферма з можливістю віддаленого керування (GET ECO)» здобула бронзу.

Вперше 15 кращих інноваційних розробок ВНАУ ввійшли до видання ІІ тому Інноваційних розробок закладів вищої освіти та науковий установ України, у якому представлено 46 установ.

До ТОР-5 кращих інноваційних розробок України ввійшов наш універсальний вібромлин, який буде представлений на обгортці журналу ІІ тому Інноваційних розробок закладів вищої освіти та науковий установ України, як один із 5 найуспішніших інноваційних проектів України.

Аспірант третього року денної державної форми навчання факультету механізації сільського господарства ВНАУ Олександр Яремчук переміг у міжнародному конкурсі есе на тему: «Двадцять п’ять років парламентської співпраці в регіоні Чорноморського економічного співробітництва – погляди та перспективи на майбутнє» та 19-21 червня 2018 року взяв участь у Парламетській асамблеї Чорноморського регіону у місті Тирана, Албанія.

На конкурсі було представлено 72 нариси з України, Азербайджану, Румунії, Греції та Грузії.

Вихованець агрономічного факультету Медяний Микола здобув довгоочікувану перемогу на конкурсі «Агро-2019», конкуруючи з понад 30-ма вищими аграрними закладами України з поміж 83-х фіналістів конкурсу . У лютому наш переможець відвідав галузеву виставку SIMA 2019 у Парижі. 

Дмитро Красиленко магістр факультету технології виробництва та переробки продукції тваринництва Вінницького національного аграрного університету – виграв грант у конкурсі проектів для сільських громад «Село. Кроки до розвитку».

3 грудня 2018 року стартував фінал IV Всеукраїнського конкурсу «Краща аграрна практика 2018». Журі конкурсу отримали у цьому році 125 заявок на участь, значна кількість робіт вирізнялася високою якістю представлених відеороликів. Серед кращих робіт, які ввійли до фіналу і відеоролики наших студентів Ольги Сокур, агрономічний факультет, Вінницький національний аграрний університет та Іван Димчин, факультет технології виробництва та переробки продукції тваринництва, Вінницький національний аграрний університет. В результаті голосування професорсько-викладацького та студентського складу університету Іван Димчин став переможцем та отримав нагороду у розмірі 5 тис. грн. на розвиток наукової діяльності.

Восени 2019 року на базі Вінницького національного аграрного університету відкрито перший на Вінниччині центр підтримки технологій та інновацій (TISC). Сьогодні в Україні таких центрів лише 16: у Києві, Харкові, Тернополі та інших містах, тоді як у Європі більше 800. Мета центру – підтримка розробок та інновацій, що створюються винахідниками та надання користувачам високоякісних послуг, зокрема, патентний пошук, патентна аналітика, консалтинг для подання заявки і отримання патенту, комерціалізація об’єктів права інтелектуальної власності.

У 2020 році за рахунок сприяння центрального офісу TISC фахівці Центру підтримки технологій та інновацій Вінницького національного аграрного університету к.т.н., старший викладач кафедри загально технічних дисциплін та охорони праці інженерно-технологічного факультету Купчук І.М.; к.т.н., старший викладач кафедри агроінженерії та технічного сервісу інженерно-технологічного факультету Холодюк О.В.; асистенти кафедри права факультету менеджменту та права Бабой А.М., Левицька І.В. та гол. бібліотекар Латуша Н.М. взяли участь у вебінарах  «IP Basics for Students - Навчальний курс лекцій з інтелектуальної власності: просто про головне», організатором яких є ІР Academy - Національний навчальний центр інтелектуальної власності. 13 березня 2020 р., у рамках угоди між Вінницьким національним аграрним університетом та державною організацією «Національний офіс інтелектуальної власності» щодо створення Центру підтримки технологій та інновацій (TISC – Technology and Innovation Support Center), розпочали роботу онлайн-дистанційні курси (WIPO) для фахівців Центрів підтримки технологій та інновацій Вінницького національного аграрного університету.

Під час навчання була розглянута низка питань пов’язаних із особливостями міжнародної практики до формування права інтелектуальної власності, окреслено мету і завдання діяльності WIPO (Всесвітньої організації інтелектуальної власності) в Україні, перспективні цілі формування офісів TISC на базі навчальних закладів. У ході заняття було зосереджено увагу на пошуковому форматі патентної бази «PATENTSCOPE», зокрема застосування системи простого та комбінованого патентного пошуку, особливостей формування розділів патентної заявки у вказаній базі та користування нею для скачування інформації та формування власної заявки та надання відповідних консультацій; особливості роботи з базами даних патентної інформації ВОІВ, Укрпатенту та патентного відомства США; правила роботи та використання інтерфейсу; основи міжнародної патентної класифікації та використання індексів МПК.

По результатах навчання фахівці Центру підтримки технологій та інновацій Вінницького національного аграрного університету успішно склали іспити та отримали сертифікати міжнародного зразка у галузі консультування та супроводу об’єктів права інтелектуальної власності.

У тому ж 2019 році командою факультету менеджменту та права було розроблено кейс для Брацлавської ОТГ у сфері розвитку туризму під назвою «Брацлав ближче, ніж ти думаєш». Втілення в життя цього проекту дасть можливість отримати додаткові надходження до бюджету Брацлавської ОТГ у вигляді прибутку від оренди будівель комунальної власності, а також від надання туристичних послуг у вигляді проведення екскурсій майже без залучення додаткових коштів. Спільна співпраця Брацлавської ОТГ з потенційним інвестором дасть позитивні результати обом сторонам.

Впродовж 2019-2020 рр. ВНАУ на чолі з проректором з наукової та інноваційної діяльності (Гончарук І.В.) взяв участь у публічних консультаціях у форматі фокус-групи в рамках реалізації спільного польсько-українського проекту «Вінницький інноваційно-технологічний парк «Кристал», співфінансованого в рамках конкурсу «Польська допомога з розвитку 2019» Міністерства закордонних справ Республіки Польща. Участь у цьому проекті є стратегічно важливою для ВНАУ, оскільки наш заклад планує до 2027 року стати резидентом та мали доступ до лаборотарного обладнання першого муніципального технопарку «Кристал». Результативність вказаного проекту є перспективною для ВНАУ і завершилась презентацією «Вінницького інноваційно-технологічного парку» 16 грудня 2019 року. Одразу після урочистих вступних промов перейшли до підписання Меморандумів про співробітництво між Вінницькою міською радою, КП «Вінницький муніципальний центр інновацій» та вінницькими університетами. Вінницький національний аграрний університет представляла проректор із наукової, інноваційної та міжнародної діяльності Інна Гончарук. Як зазначив директор вінницького муніципального центру інновацій Володимир Шевчук, вінницькі ВУЗи – це авангард талановитої молоді, наукових шкіл, а також викладачів, які займаються інноваціями та впроваджують наукові розробки. А муніципальний парк «Кристал» надасть умови для розвитку саме комерційних наукових розробок. Тому що саме стартапи дозволяють вийти на рівень впровадження певних ідей, які, можливо, зараз не мають масового поширення, але мають велику перспективу та потенціал. Тому «Кристал» має стати полігоном для апробовування всіх нових технологій, стартапів та інновацій. Мета в тому, аби побудувати комплексну систему, яка б дозволила у 2027 році “Кристалу” стати провідним технопарком в країні.

Ідея проєкту полягає у створенні багатокомплексної інституції, яка б виконувала три основні цілі: залучення вінничан до ведення підприємницької діяльності; зацікавлення українських та закордонних інвесторів відкривати тут свої підприємства та створювати нові робочі місця; стимулювати молодь залишатись та працювати у Вінниці.

За 2020 рік 17 студентів стали переможцями II туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей та 16 переможців різних конкурсів.

Науковці Вінницького національного аграрного університету мають серйозні здобутки у аналогічних проєктах та у розробці інноваційних стартапів, які отримали перемоги на численних міжнародних та всеукраїнських конкурсах. Це дало можливість університету долучитися до створення агрохабу в якості навчальної бази.

Так у кінці 2019 року ВНАУ став одним із переможців у регіональному обласному конкурсі стартапів «Ярмарок розробок та інновацій для бізнесу». Ярмарок провели 20 грудня 2019 року на підтримку регіональних розробок, задля розвитку інноваційного потенціалу закладів вищої освіти та для кооперації ресурсів бізнесу та науки. Організатор події - Агенція регіонального розвитку Вінницької області за підтримки Вінницької обласної адміністрації. Презентації розробників-інноваторів стосувалися галузей альтернативної енергетики, енергоефективності, медицини, поліграфії, а також інформаційних технологій та інноваційної інфраструктури. Серед 20 представлених розробок – три ВНАУ: енергоефективне обладнання для забезпечення нормативного мікроклімату в тваринницьких приміщеннях (Богдан Кукурудза), дегідратор для перероблення продуктів харчування (Іван Севастьянов), вібраційний млин для механічної активації сипких матеріалів (Ігор Купчук). За результатами конкурсу одна з розробок ВНАУ – вібраційний млин для механічної активації сипких матеріалів – отримав подарунковий сертифікат на 10 тис.грн для реалізації свого проекту.

ВНАУ – активний і результативний учасник «Всеукраїнському фестивалю інновацій». У 2019 році на фестиваль було подано понад 900 заявок із 125 закладів вищої освіти та наукових установ. Із них у фіналі фестивалю вибороли можливість представляти 60 проектів у трьох категоріях: інноваційні, технологічні та ІТ-стартапи, 3 з них – стартапи Вінницького національного аграрного університету: 1. Удосконалення процесу посіву просапних культур на малих ділянках. 2. Розробка енергоефективного обладнання для забезпечення нормативних параметрів мікроклімату в тваринницьких приміщеннях (Recuperator). 3. Високоефективна установка для зневоднення відходів харчових виробництв (Degidrator).

Команда молодих науковців проекту «Рекуператор» презентувала стартап у категорії «Технологічні стартапи». Стартап «Рекуператор» допоможе вирішити таку важливу проблему, як забезпечення нормативних параметрів мікроклімату тваринницьких приміщень. Оскільки відхилення параметрів мікроклімату від встановлених меж призводить до: скорочення надоїв молока та приросту живої маси; збільшення відходу молодняку; зменшення несучості курей; витрат додаткової кількості кормів та значних затрат енергоносіїв на опалення приміщень та скорочення терміну служби машин, обладнання і самих будівель. Рішенням даних проблем є застосування рекуперативного теплоутилізатора, який забезпечує повітрообмін та зменшує витрати на нагрівання повітря в приміщеннях.

Варто зазначити, що всі проекти презентувалися виключно англійською мовою, що свідчило про високий рівень підготовки. Стартапи викликали зацікавлення і серед навчальних закладів. Так, пропозиції про співпрацю надходили від Київського національного економічного університету ім. В. Гетьмана, НУБІПу та Києво-Могилянської академії.

У 2019 році ВНАУ взяв участь міжнародному форумі «Innovation market – 2019». 5-7 листопада, у рамках реалізації Меморандуму про взаєморозуміння між Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України та Всесвітньою організацією інтелектуальної власності щодо створення Центрів підтримки технологій та інновацій (TISC) в Україні та на запрошення Національного офісу інтелектуальної власності, Вінницький національний аграрний університет представив інноваційні стартап-проєкти на Міжнародному форумі «Innovation Market – 2019». Цьогоріч у форумі взяли участь 250 винахідників зі всієї України, понад 100 відомих спікерів, менторів та експертів з України та представники делегацій з Литви, Франції, Німеччини, Держави Ізраїль, Польщі. Учасники форуму обговорювали новітні тренди, розвиток інноваційного бізнесу, можливість отримання фінансування для реалізації бізнес-ідеї від держави та приватних інвесторів. До речі, ВНАУ представив найбільш чисельну кількість інноваційних розробок серед вишів України.

Форум проводився у форматах конференцій та виставкової зони, де були продемонстровані інноваційні проєкти, винаходи та розробки.

Innovation Market – місце зустрічі новаторів, винахідників, виробників та вендорів провідних інноваційних технологій, експертів у сфері інновацій, авторів startup проєктів, представників бізнесу, представників інвестиційно – фінансових установ, консультантів у сфері захисту інтелектуальної власності.

Впродовж 2020-2021 рр. ВНАУ також активно розвивав інноваційні проекти започатковані у 2019 році. Одним з таких проектів започаткованого у грудні 2019 року є створення на території області агрокластеру у рамках міжнародного співробітництва з французьким технопарком VITAGORA за участю промислових компаній та агровиробників, що дасть можливість посилити розвиток економічної діяльності в агропромисловій сфері та презентуватиме область і місто Вінницю в якості інноваційного та динамічного регіону. Проєкт передбачає обмін досвідом та науковими напрацюваннями. 10 грудня 2020 року у Вінницькому національному аграрному університеті в рамках програми децентралізованої співпраці Міністерства закордонних справ Франції відбулася зустріч із президентом та представниками французької компанії BETEN, Економічної служби Посольства Франції в Україні, провідних французьких компаній VITAGORA, AGRONOV, вищого національного інституту Франції AgroSup Dijon, керівництва Вінницької міської ради, представників департаментів обласної державної адміністрації. Мер міста Сергій Моргунов висловив слова вдячності Міністерству закордонних справ за можливість проведення даної зустрічі: «Ми цінуємо підтримку Міністерства закордонних справ Франції, Посольства Франції в Україні. Всі напрямки нашої співпраці для нас дуже важливі, але особливо – створення Агрохабу на базі Вінницького національного аграрного університету. Він має серйозну технічну базу, це гордість Вінницького регіону і України. Я переконаний, що через агрохаб ми можемо створити модель об’єднуючої роботи – науки, бізнесу та муніципалітету», - підкреслив міський голова.

Президент університету Григорій Калетнік подякував міському голові та керівництву міської ради, що для реалізації даного проєкту було обрано саме наш заклад вищої освіти, це новий потужний старт подальшої співпраці, який дозволить реалізувати наші спільні можливості. Синергія наукового потенціалу університету, аграрних підприємств області та органів влади дасть можливість нам надзвичайно серйозно працювати над науковими дослідженнями, що забезпечить сталий розвиток аграрного сектору та зменшить негативний вплив на екологію.

Сторони визначили основні цілі та умови міжнародної співпраці, обговорили стратегічні питання, першочергові кроки, загальне планування та очікувані результати щодо реалізації Агрохабу. Вже у квітні 2021 року делегація Франції відвідає Вінницю, а у травні представники ВНАУ відвідають місто Діжон та AgroSup.

Вінницький національний аграрний університет значно активізував науково-інноваційну діяльність і на регіональному рівні. Так, у 2019-2020 рр в рамках реалізації обласної Програми «Розвитку інформаційних та інноваційних технологій в закладах освіти області на 2016-2020 роки» в номінації «Заклади вищої освіти», Вінницький національний аграрний університет виграв грант на суму 20 тис. грн. (проєкт «Віртуальна бухгалтерія» (автори проєкту: Іщенко Я.П., Коваль О.В., Китайчук Т.Г., Ємчик Т.В., Лебідь О.В. ) а у 2020 році – на суму 40 тис. грн. (проєкт «Інноваційна екосистема академічного підприємництва» зайняв І місце, керівник проєкту д.е.н., професор, академік НААН України Григорій Миколайович Калетнік).

Студенство ВНАУ було долучено до інноваційної діяльності вузу. Так, у 2019 році у заліку закладу є виграний грант на суму 50 тис. грн у регіональному конкурсі перспективних бізнес-планів (стартапів) підприємців-початківців та подальшого їх фінансування за рахунок коштів обласного бюджету.

У конкурсі стартапів для підприємців-початківців від Вінницького національного аграрного університету та структурних підрозділів ВНАУ прийняло участь 9 бізнес-планів. Приємно відзначити, що серед переможців став бізнес-план «Відкриття студентського кафе» студентки Ольги Ковтун факультету економіки та підприємництва Вінницького національного аграрного університету, що отримає фінансування до 50 тис. грн. для реалізації проекту. Всі учасники висловлюють вдячність керівництву університету за можливість реалізовувати свої власні бізнес-ідеї.

У продовження успішної практики стартап інноваційних проектів студентів ВНАУ слід відмітити і виграний грант на власну бізнес ідею. Дмитро Красиленко став одним із 33 переможців конкурсу, які отримали від ПАТ «МХП» грант – безповоротну фінансову допомогу. А сам конкурс спрямований на стимулювання соціальної активності у сільських громадах та має на меті підтримку кращих бізнес-ініціатив громадян.

Представлені здобутки наукової діяльності студентства ВНАУ свідчать про формування у вузі надійної зміни, що поповнить у майбутньому когорту науковців та ефективних фахівців агропромислового комплексу України.

спеціальності

viyskova-pidgotovka

Аспірантура і докторантура

051

Економіка

071

Облік і оподаткування

132

Матеріалознавство

133

Галузеве машинобудування

181

Харчові технології

204

Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва

212

Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза

201

Агрономія

ears 163 наукових праць у 2022 році в закордонних виданнях
ears 415 наукових праць у 2022 році видано в україні

ПРОФЕСОРИ УНІВЕРСИТЕТУ

участь у конференціях, форумах, семінарах

Науково-педагогічні працівники університету активно беруть участь у міжнародних, всеукраїнських, міжвузівських та університетських конференціях. Традиційними стали щорічні міжнародні конференції «Земля України – потенціал енергетичної та екологічної безпеки держави»,  «Трансформаційна динаміка розвитку агропромислового виробництва», «Сучасні проблеми підвищення якості безпеки виробництва та переробки продукції тваринництва»,  «Вібрації в техніці та технологіях».

У 2018 році на базі університету проведено 6 міжнародних та 24 всеукраїнських конференцій, семінарів, круглих столів, у яких активну участь беруть і педагогічні працівники коледжів.

Перспективи розвитку
двигунів внутрішнього
згорання працюючих на
різних видах палива

Отримали сертифікати та
задоволення від спілкування

Наші студенти гідно виступили
на ІІ Всеукраїнській
науково-практичній
конференції «Інформатика
та системні науки»

Фахові наукові видання

навчальні лабораторії

Події у світлинах