logo
ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ space заснований у 1982 році

Практичне навчання та працевлаштування випускників

В університеті практичне навчання студентів проводиться згідно із Положенням про проведення практики студентів Вінницького національного аграрного університету. Щорічно розробляються і затверджуються графіки практичної підготовки студентів в розрізі спеціальностей та кафедрах відповідно до специфіки навчання.
Станом на 01 грудня 2019 року укладено 1137 угод, що дає можливість повністю охопити виробниче навчання на підприємствах, установах та організаціях всіх форм власності, студентів денної та заочної форми навчання.
Постійно оновлюється реєстр баз практики. Студенти мають можливість проходити практичне навчання на власних базах практики Вінницького національного аграрного університету та ННВК «Всеукраїнський науково-навчальний консорціум». Практична підготовка студентів в Консорціумі є ще однією перевагою такого об’єднання навчальних і наукових установ, в структурних підрозділах, якого студенти не гості, а активні учасники наукових досліджень, селекційної роботи, науково-дослідного виробництва. Концепція інтегрованої освіти передбачає одночасне просторове і часове поєднання навчання у навчальному закладі, стажування на підприємствах та науково-дослідну роботу в дослідних господарствах. Згідно з даним принципом навчання створені навчальні студентські фермерські господарства та студентські навчальні особисті господарства, як реальні моделі розвитку основних організаційно-економічних формувань АПК України.


Основними видами практики в університеті є:
- Навчальна практика – призначена для первинного ознайомлення студентів із різними видами практичної діяльності з обраної спеціальності і покликана сприяти формуванню необхідних професійних ціннісних орієнтирів. Проводиться у вільний від аудиторних занять час у формі залучення студентів до виконання певної роботи за обраною спеціальністю у відповідних установах, на підприємствах тощо. Навчальна практика студентів передбачається в річних планах та графіках проходження освітнього процесу Університету за поданням відповідних кафедр.
- Виробнича практика є завершальним етапом навчання і проводиться після опанування теоретичної частини та перед виконанням дипломної роботи (проекту). Мета виробничої практики полягає у підготовці майбутніх спеціалістів до самостійного виконання професійних функцій на певній посаді чи у сфері професійної діяльності. Крім того, на виробництві студент збирає фактичний матеріал, необхідний для виконання дипломної роботи (проекту).
Організація і проведення практичної підготовки студентів, керівництво нею і контроль за її проходженням здійснюються деканами факультетів, відповідними кафедрами.
Здійснення практичної підготовки студентів передбачає ряд організаційних заходів, серед яких:
- контроль за рівнем підготовленості установ, підприємств до забезпечення практичної підготовки студентів;
- розподіл студентів на практику. При цьому враховуються замовлення на підготовку відповідних спеціалістів і майбутнього місця роботи після закінчення навчання;
- контроль за забезпеченням оптимальних умов праці і побуту студентів під час проходження практики та проведення з ними обов’язкових інструктажів з охорони праці і техніки безпеки;
- контроль за виконанням практикантами правил внутрішнього розпорядку установи, підприємства за місцем проходження практики.
Після закінчення терміну практики студенти звітують про виконання програми та індивідуальних завдань у формі письмового звіту, підписаного і оціненого безпосередньо керівником практики від установи, підприємства.
відповідно до «Положення про оцінювання знань студентів у ВНАУ».
Щороку проводяться зустрічі студентів випускних курсів з представниками ТОВ «Агро-союз Україна», Агрохолдингом «Мрія», ПАТ «Миронівський хлібопродукт», РДО «Україна» з питань співпраці та участі в проектах спрямованих на забезпечення інтеграції аграрної освіти з бізнесом і сприяння працевлаштуванню випускників університету.
Університет плідно співпрацює з підприємствами та холдинговими компаніями області та України.


Так наприклад під час навчальної практики, студенти-правники мали можливість стати безпосереднім учасником судового процесу ВААС в межах фабул, у Вінницькому апеляційному адміністративному суді, що ґрунтуються на реальних судових справах, сформулювати власні правові позиції і виступити позивачами, відповідачами, їх представниками, свідками, експертами, суддями, підготувати всі необхідні процесуальні документи та відтворити судові засідання у справі. Результати роботи студентів оцінені солідарно керівниками практики від ВНАУ та суддями Апеляційного суду Вінницької області, які відзначили належний рівень підготовки студентів.
Потенційними роботодавцями університету є: Агрохолдинг «Мрія», ТОВ «НІБУЛОН», ПрАТ «Зернопродукт МХП», СТОВ «Кряж і К», ПАТ «Миронівський хлібопродукт», ТОВ «Краєвид Поділля», Акціонерне товариство «Явір – Агросервіс», ТОВ «Аграна Фрут Лука», СП «Аграна Фрут Україна», ПСП «Промінь», СВК «Прогрес», СВКП «Колос»,ТОВ «Хмільницьке», ПрАТ «Вінницький олійножировий комбінат», СП ТОВ «Барлінек», СТОВ АФ «Ольгопіль», ПАТ «Приватбанк» та інші.
Нашим головним завданням ми бачимо те, що підготовка студентів має носити випереджувальний характер максимально адаптований до сьогоднішніх викликів ринку праці . це надає нам впевненості, що випускник ВНАУ є конкурентоспроможним, юридично, економічно обізнаним, підготовленим до прийняття управлінських рішень, готовим до роботи в команді і має лідерські якості, є носієм як сучасних наукових знань, так і традицій наукових шкіл.

 

10044

Як у свої 20 отримати роботу мрії, або Історія успіху молодих спеціалістів

Павло Довганьзаступник директора з науково-дослідної роботи НДГ «Агрономічне» ВНАУ 

Навчаючись у Вінницькому національному аграрному університеті, на 3-му курсі я мав чудову можливість отримати практичні навики роботи у Науково-дослідному господарстві «Агрономічне» ВНАУ. Вибір господарства був недовгий, адже головними критеріями були економічна ефективність використання аграрно-ресурсного потенціалу та можливість втілювати здобуті знання на практиці.

 

Інна Кузьмич, агроном-садовод ТОВ «Великокісницьке» ВНАУ

На 5-6-му курсі навчання у Вінницькому національному аграрному університеті на агрономічному факультеті я проходила практику в сільськогосподарському підприємстві ТОВ «Великокісницьке» в с. Велика Кісниця.

За час проходження практики я мала можливість отримати потрібні навики для роботи у своїй майбутній сфері діяльності: перш за все, це пізнання сільського господарства, так би мовити, зсередини, і це великий плюс, тому що в навчальному закладі ми отримуємо базу, фундамент майбутньої професії, вершиною якого є саме практика, коли ти на собі особисто відчуваєш всі тонкості майбутньої професії.

Ця практика дала мені можливість отримати колосальний досвід насамперед у роботі з людьми, коли однією командою цілком і повністю з усією віддачею занурюєшся в роботу, починаючи працювати на землі, й на власні очі бачиш результат плідної праці з першими сходами посівів зернових, цвітом соняшнику, звуком комбайна в полі.

 

Події у світлинах