logo
ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ space заснований у 1982 році

Відділ аспірантури і докторантури

Місцезнаходження Відділу:м.Вінниця, вул. Сонячна 3, корпус 2
каб.: 2629
Графік прийому:понеділок-п'ятниця з 8:00 до 17:00
Телефон:(0432) 46-56-52, 254 (внутрішній)
Еmailpostgrad_doctoral@vsau.vin.ua
ПоложенняЗавантажити

Відділ аспірантури і докторантури Вінницького національного аграрного університету був заснований як науковий підрозділ університету 25 квітня 1996 року.

З удосконаленням та розширенням форм підготовки науково-педагогічних і наукових кадрів збільшувався і обсяг покладених на відділ аспірантури завдань щодо їх організації. 1 жовтня 2011 р. відділ аспірантури реорганізований у відділ аспірантури і докторантури з кадровим забезпеченням двох штатних осіб (завідувача відділу та фахівця І категорії).

З 5 листопада 2012 року і до цього часу в.о. завідувача відділу аспірантури і докторантури – к.е.н., доцент Гончарук Тетяна Вікторівна. У відділі аспірантури і докторантури ВНАУ успішно працює фахівець І категорії Охота Юлія Володимирівна.

Ємчик Тетяна Вікторівна

Ємчик Тетяна Вікторівна

в. о. завідувача відділу аспірантури і докторантури

кандидат економічних наук, доцент

З 25 квітня 1996 року у ВНАУ було відкрито аспірантуру із спеціальностей: 06.01.05 – селекція та насінництво; 06.02.02 – годівля тварин і технологія кормів; 03.00.04 – біохімія; 03.00.07 – мікробіологія.

28 жовтня 2003 року ВНАУ розширив перелік із наступних спеціальностей в аспірантурі: 05.05.11 – машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва; 06.01.01 – загальне землеробство; 06.01.09 – рослинництво; 06.02.04 – технологія виробництва продуктів тваринництва.

Починаючи з 11 травня 2004 року, в аспірантурі ВНАУ було відкрито дві додаткові спеціальності сільськогосподарських наук (06.01.06 – овочівництво та 06.01.12 – кормовиробництво і луківництво) та розпочала свою роботу аспірантура економічного напрямку (08.00.05 – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка).

В 2010 році у ВНАУ відбулось відкриття найпопулярніших спеціальностей: 05.03.05 - машини та процеси обробки тиском; 05.18.12 - процеси та обладнання харчових, мікробіологічних та фармацевтичних виробництв; 06.01.04 - агрохімія; 08.00.09 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит; 13.00.04 - теорія та методика професійної освіти. У 2011 році в університеті мають можливість здобувати освіту аспіранти з досить престижних спеціальностей: 03.00.16 – екологія; 08.00.03 – економіка та управління національним господарством та 08.00.04 – економіка та управління підприємствами.

Відповідно до рішення атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України (протокол № 6 від 23 вересня 2014 року) розширився перелік наукових спеціальностей, ветеринарного напряму, в аспірантурі ВНАУ – 16.00.06 – гігієна тварин та ветеринарна санітарія.

Відповідно до наказу МОН від 18.05.2016 р. № 523 Вінницький національний аграрний університет, перший у Вінниці пройшов ліцензування освітньої діяльності на третьому освітньо-науковому рівні та розширив провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти на 8 спеціальностей.

Сьогодні майбутні науковці та викладачі навчаються за 8 спеціальностями в  галузях технічних, сільськогосподарських, економічних і ветеринарних  наук.

Незважаючи на жорстку конкуренцію між навчальними закладами, інтерес до нашого університету залишається високим. Не дивлячись на динаміку скорочення кількості випускників вузів, аспірантура ВНАУ сьогодні не лише 100% закриває державне замовлення, але й набирає контрактників. До нас вступають науковці з 25 вузів України.

Нам є чим пишатися сьогодні, але вирішення поставлених завдань неможливе без молодого талановитого поповнення. Для цього в університеті створені всі умови.

ВНАУ - найпопулярніший для цьогорічних абітурієнтів.

На тлі загальнонаціонального скорочення місць державного замовлення, Вінницький національний аграрний університет, у 2018 році, не зазнав скорочень обсягу державного замовлення, а навпаки, суттєво збільшив кількість місць, що фінансуються з державного бюджету – 23, найбільше серед ВНЗ м. Вінниці.

Цього року вступники, виявивши бажання вступати до аспірантури ВНАУ, подали 53 заяви на денну та заочну форми навчання.

Загальні тенденції залишаються незмінними впродовж багатьох років. Найчастіше вступники ВНАУ обирають економіку, агрономію, галузеве машинобудування, ветеринарну гігієну, санітарію і експертизу та окремі сільськогосподарські спеціальності.

Затвердження тем кандидатських дисертацій аспірантам першого року навчання на Вченій раді ВНАУ,4 жовтня 2017 року

Тепер, коли бурхливо йде процес оновлення вищої освіти, особлива увага повинна приділятися якості кадрового складу науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів.

Творчий потенціал колективу ВНАУ і здатність його йти в ногу з часом напряму залежить від професіоналізму і високих моральних якостей людей, які працюють в ньому. Це висловлювання особливо справедливе щодо науково-педагогічних кадрів, які прагнуть навчатись в аспірантурі та докторантурі, й таким шляхом підвищувати свій рівень науково-методичної підготовки та педагогічної майстерності.

Не зайвим буде відмітити, що в аспірантурі ВНАУ стався справжній стрімкий прорив уперед. Ще в 1996 році в нашому вузі навчались три аспіранта, сьогодні – 208 та 8 здобувачів наукового ступеня кандидата наук і 6 здобувачів наукового ступеня доктора наук.

У Вінницькому національному аграрному університеті аспіранти успішно і, до речі, чимало – екстернум, захищають дисертації і вливаються у колектив закладу, науково-педагогічні кадри ВНАУ омолоджуються на 2 роки щорічно. При цьому 70% аспірантів – колишні студенти вишу.

ВНАУ – єдиний вуз м. Вінниці, де аспіранти мають можливість захищати дисертації за чотирма спеціальностями за місцем навчання та здобувати науковий ступінь доктора філософії з таких галузей знань: соціальні та поведінкові науки, управління та адміністрування, механічна інженерія, виробництво та технології, аграрні науки та продовольство, ветеринарна медицина.

Відповідно до рішення атестаційної колегії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 26.09.2012 року розширився перелік наукових спеціальностей в докторантурі Вінницького національного аграрного університету зі спеціальностей: 08.00.03 – економіка та управління національним господарством; 08.00.04 – економіка та управління підприємствами.

Докторантура та аспірантура є одним із основних джерел постійного поповнення та оновлення інтелектуального потенціалу університету висококваліфікованими науково – педагогічними кадрами. Їх підготовка здійснюється планомірно і цілеспрямовано. При розробці планів підготовки науково – педагогічних кадрів враховуються і потреби в докторах та кандидатах наук, і перспективність розвитку спеціальностей та наявний склад кафедр.

Аспіранти ВНАУ разом з президентом університету Г.М. Калетніком на Міжнародній науково-технічній конференції, 24.05.2017 р.

Ще одним суттєвим  поштовхом  до розвитку, величі  й масштабного світового визнання наукової діяльності нашого університету стало створення Консорціуму. Відтепер наші аспіранти, докторанти  та здобувачі мають змогу, проводячи необхідні досліди,  користуватись базовими виробничими структурами партнерів по консорціуму. А це вже ні з чим не порівнюване  відчуття задоволення  від  справжньої  роботи та від отримання  конкретного  результату.  Що само по собі надихає на ще більші здобутки. 

Подяка керівництва університету аспірантам за роботу у приймальній комісії ВНАУ, 10.08.2018 р.

Найбільшою гордістю ВНАУ є аспіранти – представники аграрної еліти України, надія і слава працелюбного українського народу. Вони здібні до навчання, талановиті у творчості, завзяті у спорті, активні у житті університету та області. Їх успіхам щиро радіємо, ними пишаємось. Слава про талановиту молодь нашого університету лине за межі Вінницького краю.

Аспіранти ВНАУ разом із в.о. завідувача відділу аспірантури і докторантури Гончарук Т.В. у м. Києві під час організованої керівництвом ВНАУ поїздки до Дня молоді

Наші аспіранти дуже прогресивні, креативні, з величезним потенціалом. Багато з них успішно поєднують навчання із участю у художній самодіяльності, заняттями спортом та громадською діяльністю.

Вони є активними учасниками та переможцями всеукраїнських та міжнародних науково-практичних конференцій, які проходять на базі ВНАУ та за межами ВНЗ.

19-21 червня 2018 року в місті Тирана, Албанія аспірант третього року денної державної форми навчання факультету механізації сільського господарства ВНАУ Олександр Яремчук переміг у міжнародному конкурсі есе на тему: «Двадцять п’ять років парламентської співпраці в регіоні Чорноморського економічного співробітництва – погляди та перспективи на майбутнє».

З нагоди 25-річчя PABSEС він виграв поїздку до Албанії та був запрошений на 51 Парламентську Асамблею Чорноморського економічного співробітництва (PABSEС) у партнерстві з мережею університетів Чорноморського регіону (BSUN, в яку входить з 2012 року ВНАУ, ця організація об’єднує більше 100 університетів із 12 країн-членів організації PABSEС: Албанія, Вірменія, Азербайджан, Болгарія, Грузія, Молдова, Румунія, Росія, Сербія, Туреччина та Україна) в рамках проекту «Погляди та перспективи на майбутнє в Чорноморському регіоні» для вручення сертифікату та можливість представити там своє есе на англійській мові, крім того есе переможця буде опубліковано у спеціальному випуску Міжнародного журналу BSUN «Листи з Чорного моря». Всі витрати на проїзд та проживання покрила мережа університетів Чорноморського регіону (BSUN).

Нариси були оцінені та обрані національними комітетами у кожній державі-члені PABSEС. На конкурсі було представлено 72 нариси, з України, Азербайджану, Румунії, Греції та Грузії. Процес оцінювання здійснювався незалежною групою професорів, яка була обрана Міжнародним Постійним Секретаріатом Мережі Університетів Чорного моря.

Вручення диплому за перемогу в міжнародному конкурсі есе аспіранту факультету механізації сільського господарства Яремчуку О.С.

З 21 по 26 серпня 2018 року в м. Одеса, аспірантка другого року навчання ВНАУ Дудник-Танасюк Євгенія перемогла на міжнародному фестивалі зі степу та виборола право представляти збірну України на чемпіонаті світу в Німеччині.

У м. Одеса проходив Третій міжнародний фестиваль степу за участю професіоналів і любителів з 15 країн світу та Чемпіонат України Української федерації сучасного танцю зі степу, який став відбірковим на Чемпіонат світу «IDO World Tap dance Championships», який відбудеться в м. Різа, Німеччина. Біля 300 учасників з різних куточків України виборювали титул Чемпіона. Запекла боротьба кращих з кращих тривала в різних вікових категоріях в: соло, дуетах, тріо, малих групах та формейшинах. Рівень танцюристів був надзвичайно високим про що наголошували всі іноземні судді.

Почесними гостями та тренерами фестивалю стали світові легенди степу: Ніколас Ван Янг (США), Рубен Санчес (Іспанія), Гійем Алонсо (Іспанія), Мот Арнольд (США), Чарльз Ренато (Бразилія), а також лідер степ-руху України, директор фестивалю, керівник танцювального центру «Ostanin Dance Centre» Олександр Останін.

Вінницький національний аграрний університет в номінації «Дует (дорослі)» представив танцювальний колектив «Flame Tap» у складі: аспірантки другого року денної форми навчання зі спеціальності 201 – агрономія Дудник-Танасюк Євгенії та її партнерки Лісової Яни, які незважаючи на жорстку конкуренцію, впевнено вибороли перемогу та здобули право представляти збірну Україну в німецькому місті Різа на Чемпіонаті світу зі степу «IDO World Tap dance Championships», який відбудеться в грудні 2018 року.

Аспірантка ВНАУ Дудник-Танасюк Євгенія перемогла на міжнародному фестивалі зі степу та виборола право представляти збірну України на чемпіонаті світу в Німеччині, м. Одеса, 26.08.2018 р.

4 жовтня 2018 року аспіранти університету перемогли у конкурсі читання авторських віршів, також відділ аспірантур і докторантури був нагороджений дипломом І ступеня за перемогу у фестивалі «Культура приготування і споживання національних українських страв» та представлення експозиції «Фотозона ВНАУ» з нагоди 36-ї річниці заснування Вінницького національного аграрного університету.

Відділ аспірантури і докторантури на святкуванні 36-ї річниці заснування Вінницького національного аграрного університету, 4.10.2018 р.

ВНАУ пишається такими молодими вченими і робить все, щоб підтримувати та розвивати наукові традиції університету!

 Відділ аспірантури і докторантури на урочистостях з нагоди 36-ї річниці заснування Вінницького національного аграрного університету, 4.10.2018 

Приємно бачити молодих науковців, які бажають працювати на науковій ниві.  Не викликає сумніву, що однією з дієвих форм підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників ВНАУ є навчання в аспірантурі та докторантурі та захист дисертацій.

Не без гордості можна сказати, що ВНАУ, створивши відмінну базу для навчання майбутніх науковців, широко відчинив двері для вивчення нових здобутків у науковому світі.

Ми пишаємося нашими вченими і робимо все, щоб підтримувати та розвивати наукові традиції ВНАУ!

Спеціальності

051- Економіка

071 - Облік та оподаткування

132- Матеріалознавство

133 - Галузеве машинобудування

181 - Харчові технології 

201 - Агрономія

204 - Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва 

212 - Ветеринарна гігієна, санітарія і екпертиза 

Події у світлинах