logo
ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ space заснований у 1982 році

Публічна інформація

Вінницький національний аграрний університет надає публічну інформацію, керуючись Законом України «Про доступ до публічної інформації». Надання публічної інформації здійснюється у відповідь на інформаційний запит. Згідно із законом, публічною є відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень.

Запит від особи на отримання інформації подається у довільній формі. При цьому обов’язково необхідно вказати:

1) ім′я та прізвище запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер телефону;

2) опис інформації, яку запитувач хотів би отримати (вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит);

3) підпис і дату.

Поштова адреса університету для подання інформаційного запиту:

м. Вінниця, вул.Сонячна, 3, 21008, загальний відділ (2-й корпус, 1 поверх, на конверті вказувати Публічна інформація);

телефон: (0432) 43-72-30; факс: (0432) 57-45-75; електронна пошта: rector@vsau.org


Статут університету

Річний звіт про виконання критеріїв та підтвердження статусу національного за 2018 рік

Річний звіт про виконання критеріїв та підтвердження статусу національного за 2017 рік 

Звіт ректора університету про діяльність Вінницького національного аграрного університету за 2023 рік

Звіт ректора університету про діяльність Вінницького національного аграрного університету за 2022 рік

Звіт ректора університету про діяльність Вінницького національного аграрного університету за 2021 рік

Звіт ректора університету про діяльність Вінницького національного аграрного університету за 2020 рік

Звіт ректора університету про діяльність Вінницького національного аграрного університету за 2019 рік

Звіт ректора університету про діяльність Вінницького національного аграрного університету за 2018 рік

Стратегія розвитку Вінницького національного аграрного університету до 2025 р.

Стратегія інтернаціоналізації Вінницького національного аграрного університету до 2025 року

Internationalization strategy of Vinnytsia National Agrarian University 2025

 


Колективний договір

Зміни до колективного договору

Положення про поселення та проживання працівників в гуртожитках студмістечка Вінницького національного аграрного університету

Згідно наказу Міністерства освіти і науки України №116л від 02.06.2017 р. ліцензія АЕ №527892 Вінницького національного аграрного університету переоформлена в установленому законодавством порядку. Відомості  щодо права провадження освітньої діяльності Вінницьким національним аграрним університетом розміщені на офіційному веб-сайті МОН України.

Ліцензія щодо здійснення освітньої діяльності у сфері вищої освіти

Наказом Міністерства освіти і науки України № 278-л  від 3 липня 2023 року у Вінницькому національному аграрному університеті ліцензовано провадження освітньої діяльності за освітньою програмою "Ветеринарна медицина".  На 2023-2024 навчальний рік здійснюється перший набір студентів.

Ліцензія щодо здійснення освітньої діяльності у сфері фахової передвищої освіти

Перелік освітніх програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти у ВНАУ

Постанова Кабінету Міністрів України від 16 березня 2022 р. № 295 "Про особливості акредитації освітніх програм, за якими здійснюють підготовку здобувачі вищої освіти, в умовах воєнного стану"

Ліцензування

 

Інформація про результати моніторингу якості освіти

Положення про структурні підрозділи

 

Інформація щодо організації навчального процесу

 

Документи щодо педагогічних працівників  

 

Інформація фінансового характеру

 

Протидія корупції

історія Університету

Ректорат

pro-vnau-big
pro-vnau-big
pro-vnau-big
pro-vnau-big
pro-vnau-big
pro-vnau-big
pro-vnau-big

pro-vnau-koledgi

Мій університет

Новини університету

Події у світлинах