logo
ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ space заснований у 1982 році

Сторінка президента університету

logo

   Калетнік Григорій Миколайович

Президент Вінницького національного аграрного університету

 

 

Персональний сайт >>>

Життєве кредо

«Щоб стати успішною людиною, треба, насамперед, поставити перед собою конкретну мету, виходячи із здібностей, знань, навиків, а тоді наполегливо втілювати її в життя. Адже кожен новий день дає кожному з нас шанс зробити щось корисне в житті. А мети досягає той, хто її прагне».

 

Доктор економічних наук, професор, дійсний член (академік) НААН України. Народний депутат України 4-го, 5-го, 6-го і 7-го скликань. Відмінник народної освіти. Голова Комітету Верховної Ради України з питань аграрної політики і земельних відносин. Заслужений економіст України. Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки.

Народився 2 травня 1949 р. на Вінниччині в мальовничому селі Клембівка Ямпільського району. Батько Микола Антонович був авторитетною в районі людиною. Протягом тривалого часу очолював колектив фабрики художньої вишивки «Вінничанка» в рідній Клембівці, де здавна захоплюються вишивкою. Вправно володіла голкою й мати Григорія Миколайовича — Параска Самійлівна. Хвилюючою згадкою про матір залишилися вишиті її руками рушники.

Батькам Григорій Миколайович значною мірою завдячує своїми успіхами в житті, бо саме вони навчили його жити по правді і честі, дбати про людей і не цуратися жодної роботи. Батько допоміг синові у виборі професії. Бачив, як той тягнеться до техніки, як старанно і захоплено трудиться під час канікул на жнивах разом з комбайнерами, тому й підказав синові, що слід опановувати інженерну справу в сільськогосподарській академії. Коли Григорій Калетнік у 1966 р. закінчив школу зі срібною медаллю та почав здобувати спеціальність інженера-механіка сільського господарства в УСГА, батько уважно стежив за навчанням сина, а далі — за його трудовим становленням. Радив, як краще вчинити у тій чи іншій ситуації, особливо, коли вона була непростою.

Трудовий шлях Г.М.Калетніка розпочався у 1971 р. з посади головного інженера колгоспу в с.Пороги рідного Ямпільського району. За два роки перейшов до районного управління сільського господарства, де йому запропонували посаду головного інженера. А в 1975 р. очолив районне об’єднання «Сільгосптехніка».

Важливою віхою в трудовій біографії Григорія Миколайовича стала робота на посаді голови колгоспу с.Велика Кісниця Ямпільського району (1979–1992 рр.). У цей час він почав займатися науковою роботою. Наукові розробки і дослідження знайшли відображення в кандидатській дисертації, котру захистив у 1991 році. Тоді Г.М.Калетнік працював головою агропромислового об’єднання Ямпільського району. Ділові якості, професіоналізм, небайдужість до проблем села сприяли його подальшому кар’єрному росту. Більше двох з половиною років (1992–1994 рр.) Г.М.Калетнік був Представником Президента України в Ямпільському районі.

Наприкінці 1994 р. переїхав до обласного центру: очолював науково-виробниче об’єднання «Еліта», Вінницьку обласну державну сільськогосподарську дослідну станцію. Здобув другу вищу освіту в Українському державному університеті харчових технологій за спеціальністю «менеджмент у виробничій сфері».

У жовтні 1996 р. почав працювати на посаді генерального директора Вінницького обласного державного об’єднання спиртової та лікеро-горілчаної промисловості «Поділляспирт».

Григорія Миколайовича неодноразово обирали депутатом сільських, районних, а також обласної рад, адже його життєва позиція завжди була близька та зрозуміла людям.

У квітні 1998 р. Г. М. Калетніка обрали (на альтернативній основі) головою Вінницької обласної ради. У 2002 р. обраний народним депутатом України 4-го скликання по 15-му багатомандатному округу, а ще через два роки очолив Вінницьку обласну державну адміністрацію.

У 2006 р. його обрано народним депутатом України 5-го скликання і у 2010 р. — 6-го скликання. Г. М. Калетнік — голова Комітету Верховної Ради з питань аграрної політики та земельних відносин. За час роботи у Верховній Раді України став автором понад 80-ти законів з питань розвитку аграрного сектору економіки, земельних питань, енергетичної, екологічної та продовольчої безпеки держави, з яких 50 підтримані на пленарних засіданнях українського парламенту і набули чинності законів. На парламентських слуханнях Г. М. Калетнік виступив з доповіддю: «Земля в українській долі: ситуація у земельній сфері, законодавче забезпечення земельних відносин та практика його реалізації». З роз’ясненням основних положень земельної реформи Г.М.Калетнік виступав у багатьох областях держави. За його безпосередньої участі вирішено цілу низку питань, що стосуються газифікації окремих населених пунктів, медичного обслуговування, реформи освіти.

Під егідою Калетніка Г.М. щорічно у м. Хмільник відбуваються навчальні семінари для сільських, селищних, міських голів, голів районних рад, районних державних адміністрацій області, депутатів Вінницької обласної Ради.

Григорій Миколайович — людина невичерпної енергії, цілеспрямована, наполеглива, сповнена оптимізму та бажання працювати. Він увесь час пропонує і втілює в життя нові проекти.

Г. М. Калетнік продовжує займатися науковою роботою. У 2009 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук. Одним із напрямів його наукових досліджень є виробництво альтернативних видів палива. Г.М.Калетніка обрано головою Всеукраїнської асоціації виробників біоенергетичної сировини, устаткування, біопалива та наукового забезпечення розвитку біоенергетичного виробництва «Укрбіоенерго», основними напрямами діяльності якої є розвиток ринку біопалива, формування ринку енергетичних культур, узагальнення світових тенденцій розвитку отримання біопалив з біосировини рослинного походження.

У липні 2009 р. Григорія Миколайовича призначено виконувачем обов’язків ректора Вінницького державного аграрного університету. В лютому 2010 року присвоєно вчене звання професора. У березні 2010 р. Г.М.Калетніка обрано ректором Вінницького національного аграрного університету, а в листопаді того ж року - членом-кореспондентом НААН України.

Протягом короткого часу університет під керівництвом Калетніка Г. М. помітно змінився. Григорій Миколайович усі свої зусилля спрямовує на утвердження закладу як потужного осередку аграрної освіти та науки, здатного оперативно реагувати на освітні, наукові, культурні, соціальні запити суспільства, працює над реалізацією концепції «Структурні зміни в аграрному секторі України в ХХІ столітті», яка включає розвиток університету за принципом дослідницького. Значну увагу ректор приділяє якісному функціонуванню комп’ютерних та інформаційних систем, спрямованих на вирішення завдань у навчально-науковій діяльності та розширенню можливостей передачі інформації науково-освітній спільноті. З ініціативи ректора в університеті створено спеціалізовану вчену раду із захисту дисертацій в галузі економіки на здобуття наукових ступенів кандидата та доктора економічних наук. Відкрито більше двадцяти нових спеціальностей, зокрема «міжнародна економіка», якої немає в жодному навчальному закладі Вінниці. Започаткували підготовку фахівців за напрямом «митна справа». Отримано ліцензію на підготовку іноземних студентів. 

Основним напрямом діяльності навчального закладу обрано дослідження в галузі альтернативної енергетики, зокрема, виробництва паливного етанолу, та розвиток галузі буряківництва. На базі університету проведено ряд Міжнародних науково-практичних конференцій щодо розвитку і впровадження альтернативної енергетики.

Калетнік Григорій Миколайович є професором кафедри адміністративного менеджменту та альтернативних джерел енергії Вінницького національного аграрного університету. Читає лекційні курси: «Аграрна політика та земельні відносини», «Біопаливо: ефективність виробництва та споживання в АПК України», «Аграрна політика, економіка та міжнародні зв'язки». Розробив низку навчально-методичних праць, які забезпечують читання вищеназваних лекційних курсів. 

Керівник наукової школи «Економічна доцільність виробництва та споживання біопалива в Україні»,молоді учені, які входять до її складу, працюють над проблемами альтернативної енергетики. Новизна і практична доцільність наукових досліджень школи академіка НААН України, д.е.н., професора  Калетніка Г.М. підтверджується численними апробаціями прикладних розробок.

Багато уваги  приділяє зміцненню матеріально-технічної бази навчального закладу: за короткий час розширено аудиторний фонд більш як на 6000кв. м завдяки добудові ще одного поверху над навчальним корпусом № 3, а також передачі університету приміщення колишнього проектного інституту, нині — навчальний корпус № 5. Завершилась реконструкція головного корпусу, де надбудувано ще один поверх. На території університету побудовано храм Трьох Святителів, які є покровителями освіти і науки, та сучасний амфітеатр. 

Григорій Калетнік є автором понад 350 наукових і навчально-методичних праць, серед яких 24 монографії, 20 навчальних посібників, 8 підручників та понад 150 наукових статей у фахових виданнях. Автор 61 патенту на винаходи та корисні моделі. Неодноразово виступав офіційним опонентом на захистах дисертацій на здобуття наукового ступеню. Г. М. Калетніка нагороджено орденами «За заслуги» III і ІІ ступенів, нагрудним значком «Відмінник народної освіти» та багатьма іншими нагородами. У травні 2012 р. Г. М. Калетніку присуджено Державну премію України в галузі науки і техніки 2011 року за роботу «Система використання біоресурсів у новітніх біотехнологіях отримання альтернативних палив». 

На конференції трудового колективу 26 березня 2013 року шляхом таємного голосування Калетніка Григорія Миколайовича було обрано Президентом університету. Цього ж року на сесії загальних зборів Національної академії аграрних наук України Г. М. Калетнік обраний дійсним членом (академіком) НААНУ. 

Враховуючи вагомий внесок у розбудову університету, високий авторитет у грудні 2019 року конференція трудового колективу беззаперечно підтримала та обрала Григорія Калетніка президентом на наступний семирічний термін. 

Реєстр. № та дата
Назва законопроекту
Мета
Результати розгляду
44
3313 від 24.09.2013
Проект Закону про внесення змін до деяких Законів України щодо спрощення процедури оформлення спадщини в сільській місцевості
Прийняття Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про сільськогосподарську дорадчу діяльність” дозволить удосконалити законодавчу базу щодо діяльності сільськогосподарських дорадчих служб.
Реалізацію зазначеної мети буде здійснено шляхом внесення змін до окремих положень Закону України “Про сільськогосподарську дорадчу діяльність”.
Прийняття проекту акта дасть можливість залучати заклади науки та освіти до надання соціально спрямованих дорадчих послуг, законодавчо врегулювати питання сертифікації сільськогосподарської дорадчої служби у відповідність до вимог Закону України “Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”, врегулювати питання обов’язковості підвищення кваліфікації дорадників і експертів-дорадників та фінансування їх підготовки відповідно до обсягів його замовлення.
Направлено на розгляд комітету з питань аграрної політики та земельних відносин
43
3238 від 12.09.2013
Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо визначення складу, змісту та порядку погодження документації із землеустрою
Проект Закону України розроблено з метою врегулювання на законодавчому рівні питання щодо запровадження нової бюджетної програми щодо компенсації витрат сільськогосподарським товаровиробникам за наявну на 1 січня 2010 року корову не з 1 січня 2010 року, а з 1 січня 2011 року.
Прийнято в першому читанні 24.10.2013
42
3061 від 08.08.2013 Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про Державний земельний кадастр" щодо скасування плати за внесення відомостей до Державного земельного кадастру та змін до них   Прийнято в першому читанні 05.11.2013
 41 2953 від 30.04.2013 Проект Закону про правонаступництво майна колишнього Військово-мисливського товариства Збройних Сил СРСР   Направлено на розгляд комітету з питань аграрної політики та земельних відносин
40 2335а від 18.06.2013 Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2013 рік" щодо розвитку виноградарської, садівничої та хмелярської галузей   Направлено на розгляд комітету з питань аграрної політики та земельних відносин
39 2060а від 18.05.2013 Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про вищу освіту" (щодо створення умов для підвищення ефективності діяльності вищих навчальних закладів)   Направлено на розгляд комітету з питань аграрної політики та земельних відносин
38 2059а від 18.05.2013 Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо збору за користування земельними ділянками сільськогосподарського призначення)   Направлено на розгляд комітету з питань аграрної політики та земельних відносин
37 1189 від 28.12.2012 Проект Закону про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо врегулювання окремих питань організації фінансово-економічних відносин в системі вищої освіти   Направлено на розгляд комітету з питань аграрної політики та земельних відносин
36 1188 від 28.12.2012 Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо врегулювання окремих питань оподаткування в системі вищої освіти   Направлено на розгляд комітету з питань аграрної політики та земельних відносин
35 1187 від 28.12.2012 Проект Закону про вищу освіту   Направлено на розгляд комітету з питань аграрної політики та земельних відносин
34 0981 від 12.12.2012 Пропозиції Президента до Закону "Про внесення змін до статті 3 Закону України "Про державну підтримку сільського господарства України" щодо регулювання закупівельних цін на молоко"   Направлено на розгляд комітету з питань аграрної політики та земельних відносин
33 0979 від 12.12.2012 Пропозиції Президента до Закону "Про виробництво та обіг органічної сільськогосподарської продукції та сировини"   Направлено на розгляд комітету з питань аграрної політики та земельних відносин
32 0978 від 12.12.2012 Пропозиції Президента до Закону "Про розвиток виробництва та споживання біологічних палив"   Направлено на розгляд комітету з питань аграрної політики та земельних відносин
31 0852 від 12.12.2012 Про внесення змін до Земельного кодексу України (щодо земель сільськогосподарських науково-дослідних установ і навчальних закладів)   Направлено на розгляд комітету з питань аграрної політики та земельних відносин
30 10273 від 27.03.2012 Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про оренду землі" (щодо деяких обмежень оренди земель сільськогосподарського призначення) Головною метою прийняття цього законопроекту є уникнення надмірної концентрації земель сільськогосподарського призначення в одних руках, що сприятиме сталому розвитку усіх сільськогосподарських підприємств.
Прийняття даного законопроекту не вимагає внесення змін до інших законодавчих актів.
 - 
29  10051 від 15.02.2012 Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо збору за користування земельними ділянками сільськогосподарського призначення) Метою прийняття вказаного проекту Закону України є правове регулювання питань, пов’язаних з покращенням організації і функціонування механізму використання земель для ведення товарного сільськогосподарського виробництва. Прийняття цього акту надасть можливість збільшити доходну частину місцевих бюджетів на 3,5-4,5 млрд. грн., кошти якої будуть спрямовані на розвиток сільської місцевості.   -
28  9610 від 19.12.2011 Проект Закону про аграрні розписки Прийняття цього законопроекту підкріпить заходи Уряду по розвитку кредитування сільськогосподарських товаровиробників, особливо дрібних та середніх, які не мають достатньо ліквідного майна для застави крім майнових прав на майбутній врожай та молодняка сільськогосподарських тварин.
Основна ціль законопроекту – врегулювання правовідносин, пов’язаних з оформленням, видачею, обігом, погашенням аграрних розписок - нового інструменту кредитування сільськогосподарських товаровиробників під заставу такого специфічного об’єкту як майбутній врожай та сільськогосподарські тварини.
Другорядні цілі, досягненню яких сприяє законопроект – це створення механізму перенесення ризиків ринкових змін ціни сільськогосподарської продукції з сільськогосподарських товаровиробників на покупців їх продукції, збільшення надходжень до місцевих бюджетів населених пунктів – центрів сільськогосподарського виробництва, створення інвестиційних переваг для здійснення коротко - та середньострокових інвестицій у сільськогосподарське виробництво, інтеграція системи інвестування під заставу майбутнього врожаю з системою складських документів.
 Включено до порядку денного сесії, але ще не розглядався
27  9586 від 13.12.2011
4174-VI
від 20.12.2011
Проект Закону про внесення змін до розділу Х "Перехідні положення" Земельного кодексу України щодо заборони на відчуження та зміну цільового призначення земель сільськогосподарського призначення Запропонований проект передбачає встановити чіткий термін дії заборони на відчуження та зміну цільового призначення земельних ділянок, призначених для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, особистого селянського господарства, а також внесення права на земельну частку (пай) до статутних капіталів господарських товариств, а саме – до 01 січня 2013 року.  Повернуто з підписом Президента України 28.12.2011
26  9585 від 13.12.2011
4173-VI
від 20.12.2011
Проект Закону про внесення змін до Прикінцевих положень Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо збереження родючості грунтів" (щодо відтермінування) Проект Закону України розроблено з метою відтермінування на законодавчому рівні строків, які необхідні для розроблення проектів землеустрою, що забезпечують еколого-економічне обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь і передбачають заходи з охорони земель, порушення яких тягне за собою накладання відповідних штрафних санкцій згідно статті 55 Кодексу України про адміністративні правопорушення.  Повернуто з підписом Президента України 28.12.2011
25  9571 від 09.12.2011 Проект Закону про аквакультуру Метою прийняття проекту Закону України "Про аквакультуру" є правове регулювання відносин між органами державної влади, що здійснюють регулювання та управління діяльністю в сфері аквакультури, органами місцевого самоврядування та усіма суб’єктами аквакультури з метою реалізації державної політики щодо ефективного розвитку аквакультури, як окремого виду сільськогосподарської діяльності в системі агропромислового виробництва, спрямованої на збільшення обсягів виробництва корисної біологічної сільськогосподарської продукції (риби та інших водних біоресурсів), збереження біорізноманіття та поповнення запасів водних біоресурсів у рибогосподарських водних об’єктах (їх частинах) України, а також на здійснення рибогосподарської діяльності способами, що не допускають нанесення шкоди навколишньому середовищу.  Прийнято в першому читанні 20.03.2012
24  9312 від 19.10.2011 Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про здійснення державних закупівель" (щодо спрощення процедури закупівель товарів, робіт та послуг вищими навчальними закладами та науково-дослідними установами)  Основною метою прийняття зазначеного законопроекту є спрощення процедури закупівлі Аграрним фондом і аграрними вищими навчальними закладами товарів, робіт та послуг відповідно до Закону України “Про державну підтримку сільського господарства України”.  Повернуто з підписом Президента України 09.04.2012
23  9239 від 04.10.2011
3906-VI
від 07.10.2011
Проект Закону про затвердження ставок вивізного (експортного) мита на окремі види сільськогосподарських культур Метою законопроекту є збільшення надходжень до Державного бюджету України за рахунок запровадження вивізного (експортного) мита на деякі технічні олійні культури та соняшникову олію, та за рахунок регулювання вивізного (експортного) мита на деякі види зернових культур.  Повернуто з підписом Президента України 20.10.2011
22  9001-д від 07.12.2011 Проект Закону про ринок земель Метою прийняття Закону України “Про ринок земель” є правове врегулювання питань, пов’язаних з організацією і функціонуванням ринку земель в Україні, запровадження при цьому особливого механізму обігу земель сільськогосподарського призначення, забезпечення ефективних механізмів захисту законних прав суб’єктів такого ринку.  Прийнято в першому читанні 09.12.2011
21  8454 від 28.04.2011
3677-VI
від 08.07.2011
Проект Закону про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів Метою прийняття проекту Закону України "Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів" є забезпечення умов сталого функціонування та розвитку рибогосподарського комплексу держави. Визначальними напрямами розвитку рибного господарства повинні стати збереження рибопромислової діяльності у відкритих районах Світового океану, у виключних економічних зонах іноземних держав, раціоналізація та інтенсифікація промислу в Азово-Чорноморському басейні, внутрішніх водоймах, розвиток аквакультури, нарощування обсягів відтворення рибних запасів та виробництва рибопродукції.  Повернуто з підписом Президента України 28.07.2011
20  8369 від 08.04.2011 Проект Постанови про Рекомендації парламентських слухань на тему: "Земля в українській долі: ситуація у земельній сфері, законодавче забезпечення земельних відносин та практика його реалізації"     Проект не прийнято 21.04.2011
19  8324 від 01.04.2011 Проект Закону "Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення державної підтримки розвитку сільського господарства" Метою прийняття Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення державної підтримки розвитку сільського господарства» є врегулювання на законодавчому рівні питання щодо продажу квот встановлених Кабінетом Міністрів України на зерно та продукти його переробки з аукціонів, що в свою чергу дозволить забезпечити державну підтримку розвитку сільського господарства.  Закон відхилено 19.05.2011
18  8291 від 24.03.2011 Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про перелік об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації" (щодо підприємств спиртової та лікеро-горілчаної промисловості) Метою прийняття проекту Закону України є створення умов для ефективного функціонування спиртової та лікеро-горілчаної промисловості країни шляхом внесення змін до Закону України "Про перелік об’єктів права державної власності, що не підлягають приватизації".
Необхідно привести у відповідність положення Закону України «Про перелік об’єктів права державної власності, що не підлягають приватизації» шляхом виключення з переліку об’єктів права державної власності, що не підлягають приватизації, підприємств реорганізованих згідно з постановою Кабінету Міністрів України «Про утворення Державного підприємства спиртової та лікеро-горілчаної промисловості» від 28.07.2010 № 672.
 До порядку денного сесії не включено 06.09.2011
17  8164 від 25.02.2011 Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про здійснення державних закупівель" (щодо спрощення процедури закупівель Аграрним фондом і аграрними вищими навчальними закладами товарів, робіт та послуг) Основною метою прийняття зазначеного законопроекту є спрощення процедури закупівлі Аграрним фондом і аграрними вищими навчальними закладами товарів, робіт та послуг відповідно до Закону України “Про державну підтримку сільського господарства України”. 
У проекті Закону пропонується закріпити норму щодо незастосування процедури тендерної закупівлі до придбання (закупівлі) товарів, робіт та послуг за рахунок власних коштів вищого навчального закладу. Тобтонадати університетам можливість без тендерних обмежень використовувати позабюджетні кошти, зароблені самими університетами.
Вищі навчальні заклади, хоч і отримують фінансування з державного бюджету, відчувають гостру потребу у перерозподілі коштів спеціального фонду, отриманих від надання ними платних послуг та виробничо-господарської діяльності, між відокремленими підрозділами для їх ефективного використання та підтримки окремих структурних одиниць тощо
 Включено до порядку денного сесії 05.04.2011
16  8091 від 08.02.2011 Проект Закону про внесення зміни до розділу XХ "Перехідні положення" Податкового кодексу України щодо врегулювання окремих положень вивезення товарів в митному режимі експорту підприємствами-виробниками Метою законопроекту є врегулювання на законодавчому рівні розвитку вітчизняної галузі альтернативних твердих видів палива. 
Законопроектом пропонується внести зміни до першого абзацу пункту 15 підрозділу 2 розділу ХX Податкового кодексу України. Оскільки останньою стадією виробництва брикетів та гранул є пресування дрібної фракції деревного пилу, який утворюється після декількох стадій обробки деревини та її послідуючим висушуванням. Отже, брикети та гранули відносяться до кінцевого, готового до споживання, продукту.
 До порядку денного сесії не включено 06.09.2011
15  8069 від 03.02.2011 Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про здійснення державних закупівель" (щодо спрощення процедури закупівлі Аграрним фондом товарів, робіт та послуг) Основною метою прийняття зазначеного законопроекту є спрощення процедури закупівлі Аграрним фондом товарів, робіт та послуг відповідно до Закону України ”Про державну підтримку сільського господарства України”. 
Прийняття Закону України дозволить Аграрному фонду здійснювати закупівлю товарів, робіт та послуг на виконання Закону України ”Про державну підтримку сільського господарства України” без проведення процедур закупівлі.
 До порядку денного сесії не включено 15.02.2011
14  7531 від 30.12.2010 Проект Закону про внесення змін до Земельного кодексу України (щодо земель сільськогосподарських науково-дослідних установ і навчальних закладів) Ціллю законопроекту є вдосконалення порядку передачі, надання, вилучення (викупу) земель аграрних наукових установ, навчальних закладів та дослідних господарств. Впровадження норм цього Закону дозволить суттєво вплинути на зменшення порушень і зловживань у сфері землекористування вказаних установ і закладів.  Прийнято в першому читанні 09.09.2011
13 7524 від 29.12.2010 Проект Закону про розвиток виробництва та споживання біологічних палив Основним завданням законопроекту є запровадження законодавчого регулювання ринку виробництва та споживання біопалив, структурування ринку таких біопалив та створення прозорого механізму виробництва та споживання біопалив.
Мета прийняття законопроекту та подальших нормативних актів на його основі полягає в стимулюванні за допомогою державних важелів виробництва біопалив, їх реалізації, переробки та використання кінцевим споживачем для роботи технічних засобів.
Пріоритетними, єдино можливими і доцільними на даний час напрямками державної підтримки розширення ринку біопалива є передбачені законопроектом можливості широкого застосування біопалив нафтопереробними та іншими підприємствами у виробництві сумішевих видів палива.
Прийнято в першому читанні 17.05.2011
12 7513 від 23.12.2010
2922-VI
від 13.01.2011
Проект Постанови про проведення парламентських слухань на тему: "Законодавче врегулювання запровадження ринку земель сільськогосподарського призначення в Україні" (23 березеня 2011 року) Проектом цієї Постанови пропонується провести у березні 2011 року парламентські слухання на тему: “Законодавче врегулювання запровадження ринку земель сільськогосподарського призначення в Україні”. Постанову прийнято 19.01.2011
11 7376 від 18.11.2010 Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2010 рік" (щодо упорядкування видатків для апеляційних адміністративних судів) Основною метою прийняття даного проекту є часткове врегулювання питання щодо створення належних умов функціонування апеляційних адміністративних судів, забезпечення діяльності новоутвореного Вінницького апеляційного адміністративного суду та в умовах обмеженості фінансового ресурсу, для більш раціонального і ефективного використання бюджетних коштів. Проект відкликано 13.12.2010
10 7230 від 07.10.2010 Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (щодо продажу квот на аукціонах) Метою прийняття Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" є врегулювання на законодавчому рівні питання щодо продажу квот встановлених Кабінетом Міністрів України на деякі види продукції з аукціонів, що в свою чергу дозволить забезпечити наповнення Державного бюджету за рахунок зборів з купівлі квот суб’єктами господарювання. Не включено до порядку денного сесії 01.02.2011
9 7141 від 20.09.2010 Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про пестициди і агрохімікати" (щодо підвищення ефективності системи реєстрації пестицидів та агрохімікатів) Проект Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про пестициди і агрохімікати” розроблений відповідно до Загальнодержавної програми адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу, затвердженої Законом України від 18.03.2004 р. № 1629-IV. Запропоновані норми відображають європейські (директива ЄС 91/414/ЕС) та світові вимоги при реєстрації пестицидів і агрохімікатів. Ціллю прийняття даного проекту Закону України є підвищення ефективності системи реєстрації пестицидів і агрохімікатів. Не включено до порядку денного сесії 01.02.2011
8 6644-д від 11.11.2011 Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення механізму використання земель оборони Метою прийняття Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення механізму використання земель оборони” є правове врегулювання питань, пов’язаних із розпорядженням земельними ділянками, що вивільняються в процесі реформування Збройних Сил України, зокрема тими, на яких розташовані об’єкти нерухомого військового майна, яке відчужується. Зазначену мету планується досягти шляхом визначення основних правових засад розпорядження цими земельними ділянками у ст.ст. 77, 128 Земельного кодексу України, ст. 6 Закону України “Про правовий режим майна у Збройних Силах України” та ст. 4 Закону України “Про використання земель оборони”. Закон прийнято 22.12.2011
Вручені редакційні уточнення 9.02.2012
Редакційні уточнення не підтримані 13.04.2012
7 6644 від 02.07.2010 Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення механізму використання земель оборони Метою запропонованого проекту акта є правове врегулювання питань щодо створення можливості здійснення реалізації на аукціонах об’єктів нерухомого військового майна, зокрема разом із земельними ділянками, включених до затверджених Кабінетом Міністрів України переліків нерухомого військового майна, яке може бути відчужено разом із земельними ділянками, на яких вони розташовані, посилення контролю держави за ефективним використанням земель оборони, підвищення рівня управління процесами відчуження земель оборони, що вивільнюються в ході реформування Збройних Сил України. Проект відкликано 02.11.2011
6 6598 від 29.06.2010 Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про насіння і садивний матеріал" Метою прийняття даного законопроекту є приведення положень Закону України „Про насіння і садивний матеріал” у відповідність до Закону України „Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності” та адаптації його до вимог СОТ та ЄС.
Шляхи досягнення:
визначення правових, організаційних та фінансових засад функціонування ринку насіння; 
посилення вимог до вирощування, підготовки, тарування та торгівлі насінням та садивним матеріалом; 
впорядкування структури та функцій органів державного контролю у сфері насінництва та розсадництва; 
закріплення прав і обов’язків юридичних і фізичних осіб у сфері обігу насіння та садивного матеріалу;
посилення відповідальності державних органів з контролю і нагляду за поширенням насіння та садивного матеріалу.
Прийнято в першому читанні 01.02.2011
5 6566 від 22.06.2010
2494-VI
від 07.09.2010
Проект Закону про внесення змін до деяких законів України (щодо забезпечення аграрного сектору нафтопродуктами) Мета прийняття цього проекту Закону – запобігання дефіциту моторних видів палива і необґрунтованому зростанню цін на них під час проведення сільськогосподарських робіт, створення для аграрного сектора економіки гарантованого джерела забезпечення пальним.
Проект Закону передбачає накопичення підприємствами, які визначатимуться Кабінетом Міністрів України (якими мають бути підприємства Держкомрезерву та НАК "Нафтогаз України") нафтопродуктів за рахунок ввезення їх по імпорту з відстрочкою по сплаті ПДВ, та їх реалізацію сільгосптоваровиробникам у періоди пікового зростання цін на нфтопродукти.
Реалізація зазначених нафтопродуктів буде здійснюватися сільгосптоваровиробникам за цінами, які встановлюватимуться з урахуванням вартості їх придбання, транспортування, зберігання та рівня рентабельності оператора, який не перевищуватиме рівень, визначений для них Кабінетом Міністрів України, що створить умови для забезпечення сільгосптоваровиробників пальним за пільговими цінами та, одночасно, встановлення оперативного і дієвого контролю за дотриманням умов постачання.
Не включено до порядку денного сесії 01.02.2011
4 6494 від 08.06.2010 Проект Постанови про визнання аграрної освіти та науки пріоритетним напрямком розвитку освіти та науки України Проектом постанови пропонується визнати аграрну освіту і науку пріоритетним напрямком розвитку освіти і науки України, та покласти відповідальність за розвиток даного напряму на Міністерство аграрної політики України та його підрозділи. Постанову не включено до порядку денного сесії 01.02.2011
3 6346 від 27.04.2010
2290-VI
від 01.06.2010
Проект Закону про внесення зміни до пункту 1 розділу ІI "Прикінцеві положення" Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення охорони родючості грунтів" Проект Закону України розроблено з метою пролонгування на законодавчому рівні строків, які необхідні для розроблення проектів землеустрою, що забезпечують еколого-економічне обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь і передбачають заходи з охорони земель, порушення яких тягне за собою накладання відповідних штрафних санкцій згідно статті 55 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Повернуто з підписом Президента України 22.06.2010
2 6317 від 15.04.2010 Проект Закону про внесення змін до пункту 4 роділу ІІ "Прикінцеві положення" Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо підтримки агропромислового комплексу в умовах світової фінансової кризи" Проект Закону України розроблено з метою врегулювання на законодавчому рівні питання щодо запровадження нової бюджетної програми щодо компенсації витрат сільськогосподарським товаровиробникам за наявну на 1 січня 2010 року корову не з 1 січня 2010 року, а з 1 січня 2011 року. За основу не прийнято 13.05.2010
1 6275 від 02.04.2010
2754-VI
від 02.12.2010
Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про сільськогосподарську дорадчу діяльність" (щодо обмежень для державних службовців) Прийняття Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про сільськогосподарську дорадчу діяльність” дозволить удосконалити законодавчу базу щодо діяльності сільськогосподарських дорадчих служб.
Реалізацію зазначеної мети буде здійснено шляхом внесення змін до окремих положень Закону України “Про сільськогосподарську дорадчу діяльність”.
Прийняття проекту акта дасть можливість залучати заклади науки та освіти до надання соціально спрямованих дорадчих послуг, законодавчо врегулювати питання сертифікації сільськогосподарської дорадчої служби у відповідність до вимог Закону України “Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”, врегулювати питання обов’язковості підвищення кваліфікації дорадників і експертів-дорадників та фінансування їх підготовки відповідно до обсягів його замовлення.
Повернуто з підписом Президента України 30.12.2010

Григорій Калетнік є автором понад 350 наукових і навчально-методичних праць, серед яких 24 монографії, 20 навчальних посібників, 8 підручників та понад 150 наукових статей у фахових виданнях. Автор 61 патенту на винаходи та корисні моделі.

Неодноразово виступав офіційним опонентом на захистах дисертацій на здобуття наукового ступеню. Г. М. Калетніка нагороджено орденами «За заслуги» III і ІІ ступенів, нагрудним значком «Відмінник народної освіти» та багатьма іншими нагородами.

У травні 2012 р. Г. М. Калетніку присуджено Державну премію України в галузі науки і техніки 2011 року за роботу «Система використання біоресурсів у новітніх біотехнологіях отримання альтернативних палив».

Список монографій
доктора економічних наук, професора,
академіка НААН України,
лауреата Державної премії України 
у галузі науки і техніки 
Калетніка Григорія Миколайовича

Назва роботи

Характер роботи

Вихідні дані

Обсяг (стор.)

Співавтори

Рік видання

Вдосконалення технології зберігання і використання зерна

друк.

Монографія. – Вінниця: Інститут кормів УААН, 1996. – 240с.

240/15,0

Кулик М.Ф.
Бабич А.О.
Засуха А.А
Gracey A.

1996

Сучасні та перспективні технології зберігання і використання вологого зернофуражу

друк.

Монографія. – К.: Світ, 2000. – 246с.

246/15,4

Кулик М.Ф.
Засуха Т.В.
Жмудь О.В.
та інші

2000

Енергоощадні технології кормів – основа конкурентноздатності тваринництва

друк.

Монографія. –Вінниця: Теза, 2006. – 340с.

340/21,3

Кулик М.Ф.
Глушко Л.Т. та інші

2006

Розвиток ринку біопалив в Україні

друк.

Монографія.
– Київ: Аграрна наука,2008.-
464 с.

464/29,0

 

2008

Розвиток Організаційно-функціональних структур управління в регіональних економічних системах

друк.

Монографія. – Вінниця: вінницька газета, 2009. – 188 с.

188/11,8

Мазур А.Г.
Кубай О.Г.

2009

Територіальна організація зернопродуктового комплексу регіону та напрями його удосконалення

друк.

Монографія.-
Вінниця: Вінницька газета, 2010. –180 с.

180/11,3

Пепа Т.В., Ціхановська В.М.

2010

Біопаливо. Продовольча, енергетична та екологічна безпека України

друк.

Монографія.–
Київ: Хай-Тек Прес, 2010 – 
516 с.

516/32,3


2010

Новітні технології біоенергоконверсії

друк.

Монографія.–
Київ: Аграр Медіа Груп, 2010 – 326 с.

326/20,4

Блюм Я.Б., Гелетуха Г.Г., Григорюк І.П.,
Дубровін В.О.

2010

Динаміка зернозбиральних агрегатів

друк.

Монографія.–
Київ: Аграрна наука, 2010 – 276 с.

276/17,3

Булгаков В.М., Гриник І.В.,
Леженкін О.М.

2010

Біологічні ресурси і технології виробництва біопалива

друк

Монографія.
-К.: Аграр. Медіа Груп, 2012. – 403 с.

403/25,2

Блюм Я.Б., Гелетуха Г.Г.

2012

Державне управління розвитком електроенергетики в контексті європейської інтеграції України

друк

Монографія-Вінниця: Меркьюрі-Поділля, 2012. – 284с.

284/17,8

Козловський С.В., Заболотний Г.М., Слупський Б.В.

2012

Альтернативна енергетика України: особливості функціонування і перспективи розвитку

друк.

Колективна монографія. - Вінниця: Едельвейс і К, 2012. – 250 с.

250/15,6

Олійнічук С.Т., Скорук О.П., Климчук О.В., Яцковський В.І., Токарчук Д.М., Здор І.А.

2012

Інститути інфраструктури та ціноутворення у розвитку аграрного ринку: регіональний аспект

друк

Монографія. - Вінниця, 2012. – 322 с.

322/20,1

Шпикуляк О.Г., Пчелянська Г.О.

2012

Трансформаційна динаміка процесів відтворення в аграрній економіці

друк.

Колективна монографія. –Вінниця, 2012. – 544 с.

544/34,0

Олійнічук С.Т., Скорук О.П.

2012

Малогабаритні сільськогосподарські машини для роботи на схилах

друк

Монографія. – Київ, 2012. – 260 с.

260/16,3

Булгаков В.М., Гриник І.В., Усенко М.В., Кравченко І.Є

2012

Управління економічними відносинами підприємств молоко-продуктового під комплексу аграрної галузі України

друк.

Монографія. – Вінниця: 2013. – 248 с.

248/15,5

Козловський С.В., Тарасюк
Н. М., Семененко В.В.

2013

Теории машин и оборудования для производства гидропонной продукции

друк.

Монографія. – К.: Аграрна наука, 2013. – 344 с.

344/21,5

Гриник І.В.
Адамчук В.В.
Булгаков В.М.
Костюченко В.А.
Новак Я.

2013

Система довузівської підготовки в країнах західної Європи та інноваційні методи навчання у ВНЗ України

друк.

Колективна монографія. – Вінниця, 2013. – 480 с.

480/30,0

Кравець Р.А., Лазоренко Н.Л., Тимкова В.А., Шаповалюк Л.О.

2013

Система використання біоресурсів у новітніх біотехнологіях отримання альтернативних палив

друк.

Монографія. – К.: «Аграр Медіа Груп», 2014. – 360 с.

360/22,5

Блюм Я.Б.
Григорюк І.П.
Дмитрук К.В.
Дубровін В.О.
Ємець А.І.
Мельничук М.Д.
Мироненко В.Г.
Рахметов Д.Б.
Сибірний А.А.
Циганков С.П.

2014

Трансформація економічного розвитку системи АПК регіону в ринкових умовах господарювання

друк.

Колективна монографія. – Під заг.ред. Мазура А. Г. - Вінниця, ТОВ «Меркьюрі-Поділля», 2014. – 376 с.

376/23,5

Калетнік Г.М. (гол.ред.),
Мазур А.Г., Янчук Г.В. та інші

2014

Управління регіональною продовольчою безпекою в умовах економічної нестабільності

друк.

Монографія. – Вінниця : Меркьюрі-Поділля, 2015. – 252 с.

252/15,8

Калетнік Г.М., Козловський С.В., Кірєєва Е.А., Підвальна О.Г.

2015

Розвиток ринку сільськогосподарської продукції та формування продовольчої безпеки

друк.

Монографія

 

Калетнік Г. М.,
Дармограй О. В.

2016

Малогабаритні сільськогосподарські машини. Конструкція, теорія і розрахунок

друк.

Монографія

23,70

Адамчук В.В., Булгаков В.М., Головач І.В., Гриник І.В., Черновол М.І., Свірень М.О., Усенко М.В.

2017

Теорія і проектування робочих органів сівалок для селекції та насінництва зернових культур

друк.

Монографія

20,00

Заришняк А.С.,
Адамчук В.В., Булгаков В.М., Калетнік Г.М.
та ін.

 2017
Оптимізація технологічних прийомів вирощування проса лозовидного (світчграс) для умов Лісостепу правобережного

друк.

Монографія. Вінниця: ТОВ «Друк»

212 с.

Мазур В.А., Мазур О.В., Браніцький Ю.Ю.

2020
Державний аудит та аналіз економічних, енергетичних та екологічних складових публічних закупівель

друк.

Київ: «Центр учбової літератури»

420 с.

Здирко Н.Г.

2021
Economic aspects of energy efficient and environmentally safe directions for the development of rural areas

друк.

VUZF Publishing House “St. Grigorii Bogoslovˮ

251 с.

Bilokinna I., Pryshliak N., Shpykuliak O., Tokarchuk D., Zdyrko N.

2021

 

п/п

Назва роботи

Характер роботи

Вихідні дані

Обсяг (стор)

Співавтори

Рік видання

1

2

3

4

5

6

7

Посібники

1

Основи перспективних технологій виробництва продукції тваринництва

Друк.

Навчальний посібник. – В: Енозіс, 2007. -584 с. (Гриф МАП України)

584

Кулик М. Ф. Петриченко В. Ф. Хорішко В. Д.

2007

2

Планування діяльності підприємств

Друк.

Навчальний посібник. – В: Енозіс, 2008. -300с. (Гриф МАП України № 18-1-213/933 від 12.06.08р.)

300

Мазур В. І.

Кафлевська С.Г.

2008

3

Біопалива. Ефективність їх виробництва та споживання АПК  України.

Друк.

Навчальний посібник. – Вінниця, 2008 – 192с. (Гриф МАП України, лист №18-28-13/1539 від 03.10.08р.)

192

Пришляк В.М.

2008

4

Інженерний менеджмент

Друк.

Навчальний посібник. – Вінниця, 2010. – 318с. (Гриф МАП України, лист №18-28-13/923 від 28.12.09р.)

318

Войтюк В.Д.

Тивоненко І.Г.

Мельник І.І.

Бондар С.М.

Скорук О.П.

2009

5

Біопалива: ефективність їх виробництва та споживання в АПК України

Друк.

Навчальний посібник. – Київ, 2011-312с. (Гриф МОН України № 1/12-75 від 15.01.10р.)

312

Пришляк В.М.

2011

6

Управління інженерною діяльність виробничих і сервісних підприємств АПК

Друк.

Навчальний посібник.- Київ,2010.-448 (Гриф МОН України №1/12-190 від 21.10.10р.)

448

Войтюк В.Д.

Бондар С.М.

Скорук О.П.

2010

7

Теоретичні основи моделювання та фінансово-економічні розрахунки в менеджменті та бізнесі

Друк.

Навчальний посібник.- Київ,2010.-400с. (Гриф МОН України, лист №1/12-438 від 09.02.10р.)

400

Козловський С.В.

Підвальна О.Г.

2010

8

Фінансовий менеджмент

Друк.

Навчальний посібник.-Київ, 2010р. – (Гриф МОН України, лист № 1/12-649 від 23.02.10р.)

320

Ціхановська В.М.

 

2010

9

Менеджмент та маркетинг

Друк.

Навчальний посібник (Гриф МОН України, лист від 29.07.10 р. №1/11-7032

 

Ціхановська В.М.

Ціхановська О.М.

2010

10

Хімія і технологія біологічних видів палива

Друк.

Навчальний посібник (Гриф МОН України, лист від 09.08.10р. №1/11-7546)

 

Олійнічук С.Т.

Ковалко М.П.

2010

11

Міжгалузевий баланс

Друк.

Навчальний посібник – Вінниця: вінницька газета, 2011. -212с. (Гриф МОН)

212

Киш Л.М.

Мазур А.Г.

Потопова Н.А.

2011

12

Теоретична механіка

Друк.

Навчальний посібник –К: «Хай-Тек Прес»,2011.-608с. (гриф МОН України, лист №1/11-10303 від 29.07.10р.)

608

Булгаков В.М.

Булгакова В.В.

Кравченко І.Є.

Кучеренко С.І.

Мазоренко Д.І.

2011

13

Міжнародний баланс

Друк.

Навчальний посібник –К: «Хай-Тек Прес»,2011.-580с. (Гриф МОН України, лист від 29.07.210р. №1/11-7032)

580

Ціхановська В.М.

Ціхановська О.М.

2011

14

Державне регулювання економіки

Друк.

Навчальний посібник –К: «Хай-Тек Прес»,2011.-428с. (Гриф МОН України, лист від 25.05.10р. №1/11-7032

428

 

Мазур А.Г.

Кубай О.Г.

2011

15

Управлінський консалтинг

Друк.

Навчальний посібник: К.: «Аграрна освіта», 2012р. 448с. (МОН)

448

Безкровний М.Ф.

Іщенко Т.Д.

2012

16

Зовнішньоекономічна діяльність: теоретичні та практичні аспекти

Друк.

Навчальний посібник: присвячується 30-річчю Вінницького національного аграрного університету – К.:Хай-Тек Прес,2012.-351с., (МОН)

351

Козловський В.О.

Заболотний Г.М.

Козловський С.В.

2012

17

Зовнішньоекономічна діяльність: теоретичні та практичні аспекти

Друк.

Навчальний посібник.- Вінниця,2012. -519с.

519

Козловський В.О.

Заболотний Г.М.

Козловський С.В.

2012

18

Операційний менеджмент

Друк.

Навчальний посібник. – К.: «Хай-Тек Прес» 2013. – 304с. (Гриф МОН України, лист від 11.07.2012р. № 1/11-11369)

304

Колесов О.С.

Недбалюк О.О.

2013

19

Теоретична механіка в прикладах і завданнях

Друк.

К.: Аграр. наука, 2014. – 348с. (Гриф МОН України, лист від 27.03.2014р. №1/11-4376)

348

Булгаков В.М.

Гриник І.В.

Адамчук В.В.

Тіщенко Л.М.

Черниш О.М.

Яременко В.В.

 

 

 

 

2014

20

Прикладна механіка. Навчальний посібник

Друк.

К.: Аграрна наука

61,00 

Адамчук В.В.,
БулгаковВ.М.,
Черниш О.М.,
Калетнік Г.М.
та ін.

2017

 

№ п/п

Назва роботи

Характер роботи

Вихідні дані

Обсяг (стор)

Співавтори

Рік видання

1

2

3

4

5

6

7

Підручники

1

Економіка підприємств харчової промисловості

Друк.

Підручник. К.: Урожай, 1998.

272/69

Заїнчковський А.

Решетнюк Г.М.

Болдуй А.Г.

1998

2

Машини та обладнання із сільськогосподарської меліорації

Друк.

Підручник (Гриф МОН України, лист від 29.09.10 р. №1/11-9053)

 

Чаусов М.Г.

Бондар М.М.

Пришляк В.М.

Бондар С.М.

2010

3

Основи інженерних методів розрахунків на міцність і жорсткість

Друк.

Підручник – К.: «Хай-Тек Прес»,2011. – 616с. (гриф МОН України від 07.10с. №1/11-11140)

616

Чусов М.Г.

Швайко В.М.

Пришляк В.М.

Пилипенко А.П.

Бондар М.М.

2010

4

Технічна механіка

Друк.

Підручник – К.: «Хай-Тек Прес»,2011, 340с. (гриф МОН України від 09.11.10р. №1/11-10304)

340

Булгаков В.М.

Черниш О.М.

Солона О.В.

Цуркан О.В.

2011

5

Основи інженерних методів розрахунків на міцність та жорсткість

Друк.

Підручник – К.: «Хай-Тек Прес»,2013. – 528с.

528

Чаусов М.Г.

Швайко В.М.

Пришляк В.М.

Пилипенко А.Г.

Бондар М.М.

2013

6

Фінансовий менеджмент

Друк.

Підручник – К.: «Хай-Тек Прес»,2013. – 688с.

688

Даниленко А.С.

Варченко О.М.

Ціхановська В.М.

2013

7

Production and Use of Biofuels. Second edition, supplemented: textbook

Друк.

K.: Agrarian Science

21,38 

 

2018

8

Аграрна політика та земельні відносини (частина 5)

Друк.

Вінниця: ВНАУ, 2020

  Гончарук І.В., Ємчик Т.В., Лутковська С.М.

2020

 

Список тез

 

Назва доповіді

Назва заходу

Місце проведення

Дата проведення

 Рік видання

Законодавчо- нормативна база розвитку виробництва біологічної сировини

Тези доповідей Першої міжнародної конференції [«Біопаливо-2007: перспективи аграрного сектора України»], 
(Київ 6-7 грудня 2007)

6/0,38

 

2007

Стан розвитку виробництва та ринку палива в Україні та їх законодавче забезпечення

Тези доповідей Міжнародної конференції [«Розвиток відновлювальних джерел енергії. Регуляторна політика, ринкові стратегії, залучення інвестицій»], (Київ, 16 квітня 2007 р.)

8/0,5

 

2007

Розвиток виробництва та споживання біологічних палив в Україні

Тези доповідей Всеукраїнська науково- практична конференція [«Розвиток виробництва та споживання біологічних палив в Україні»], (Київ, 24 квітня 2007 р.)

6/0,38

 

2007

Виробництво біопалив для власного використання або для Європи? Додаткові можливості для аграрного сектора України

Тези доповідей Міжнародна промислова конференція[«Біопаливо. Україна- 2008»], (Київ, 1 - 4 квітня 2008 р.)

7/0,44

 

2008

Стабільне забезпечення економіки енергоресурсами - основна проблема енергонезалежності України

Тези доповідей конференція [«Акцизний збір в Україні: шлях реформування та удосконалення»], (Київ, 28 травня 2008 р.)

4/0,25

 

2008

Земельні ресурси України як потенціал для виробництва біопалива

Тези доповідей конференція [«Земельні ресурси України та Європи для виробництва біопалива»], (Київ, 2 жовтня 2008 р.)

4/0,25

 

2008

Основні теоретичні підходи щодо розвитку ринку біопалив в Україні

Тези доповідей міжнародна науково- практична конференція [«Аграрний форум - 2008»], (Суми, 15-18

7/0,44

 

2008

Світова фінансова криза і шляхи подолання її наслідків в Україні та Вінницькій області

Матеріали Науково-практичної конференції «Світова фінансово-економічна криза та шляхи її подолання в Україні», 17-18 грудня 2009 р., м. Вінниця, С. 50-53

4/0,25

-

2009

Проблематика трансформаційних змін в аграрній сфері економіки

Матеріали третіх річних зборів Центрального відділення Всеукраїнського конгресу вчених економістів-аграріїв, 24 грудня 2009 р, м. Вінниця. – Вид-во «Вінницька газета - ВНАУ», С. 37-41

5/0,31

-

2009

Посилення інтер- та екстеріозації в формуванні логічної моделі знань з інтелектуальної власності

Матеріали Х Всеукраїнської науково-практичної конференції «Проблеми підготовки фахівців з питань інтелектуальної власності, інформаційно-аналітичної діяльності в Україні.– К.: Інститут інелектуальної власності Одеської національної юридичної академії в м. Києві, 2010.
114-121 с.

7/0,77

Гарькавий А.Д., Гунько І.В., Сличук Н.В.

2010

Введення до навчального процесу дисципліни «Біопалива: ефективність їх виробництва та споживання в АПК України» і її вплив на підготовку фахівців агропромислового комплексу

Матеріали Міжнародної науково-технічної конференції «Земля України – потенціал енергетичної та екологічної безпеки держави», 24-26 березня, 2010. – С. 18-27

10/0,63

Пришляк В. М.

2010

Реформування місцевого самоврядування в Україні

Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції «Реформування місцевого самоврядування: національний та міжнародний досвід». – В.: Вінницька обласна рада, 2011., С. 47-50

4/0,25

-

2011

Академік П.М. Василенко – яскравий погляд у майбутнє

Матеріали ХІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні проблеми землеробської механіки», 17-19 жовтня 2012 р., С. 3-5

3/0,19

Булгаков В. М.

2012

Законодавче забезпечення реалізації стратегії розвитку аграрного сектору економіки

Матеріали Чотирнадцятих річних зборів Всеукраїнського конгресу вчених економістів-аграрників 16-17 жовтня 2012 року, с. 215-217

3/0,19

 

2012

Розвиток малого підприємництва в аграрній сфері України

Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції «Трансформаційна динаміка розвитку агропромислового виробництва». – 2013. –
С. 3-6

6/0,38

Прутська Т. Ю.

2013

Особенности функционирования торгово-посреднических структур на ранке мясной продукции

Материалы VIII международной заочной научно-практической конференции Научная дискуссия: Инновации в Современном Мире. Часть 1. Москва. С.99-105.

7/0,77

Бабенкова Т.Ю.

2013

Математична модель руху частинки гички по поверхні лопатки завантажувального механізму

Матеріали ХХІІ Міжнародної науково-технічної конференції «Технічний прогрес у сільськогосподарському виробництві» та ІХ Всеукраїнської конференції-семінару аспірантів, докторантів та здобувачів у галузі аграрної інженерії 21-23 травня 2014 р. – 
С. 104-105

2/0,13

Булгаков В.М.,
Куценко А.Г.

2014

Математична модель процесу сепарації картопляного вороху

Матеріали ХХІІ Міжнародної науково-технічної конференції «Технічний прогрес у сільськогосподарському виробництві» та ІХ Всеукраїнської конференції-семінару аспірантів, докторантів та здобувачів у галузі аграрної інженерії 21-23 травня 2014 р. –
С. 109-110

2/0,13

Булгаков В.М.,
Куценко А.Г.,
Гуцол Т.Д.

2014

Трансформаційні ознаки сучасного аграрного розвитку в Україні

Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції “Трансформаційна динаміка розвитку агропромислового виробництва”, 7-8 травня 2015 р.– С.3-5

3/0,19

-

2015


Список статей 

Назва роботи

Вихідні дані

Обсяг (стор./ др.арк.)

Співавтори

Рік видання

Проблеми законодавчо-нормативної бази України для державної регламентації та підтримки відновлювальних джерел енергії

Термінал. – 2007. - № 1. - С. 12-14.

 Не фахове видання

3/0,2

2007

Біопалива - не така вже й безхмарна перспектива

Термінал. – 2007. - № 26. – С. 11
Не фахове видання

1/0,1

2007

Проблеми виробництва та споживання біологічних палив в Україні

Термінал. – 2007. - № 47. – С. 9-13.
Не фахове видання

5/0,3

2007

Поєднувати державне і недержавне управління

Теорія і практика ринків. – 2007. -№ 2. - С. 26
Не фахове видання

1/0,1

2007

Альтернативна енергетика для суспільства

АгроСвіт. – 2008. - № 21. – С. 17 – 23. – 
Фахове видання

7/0,5

-

2008

Розвиток ринку енергетичних культур для виробництва біоетанолу

Агроінком. – № 5-6, 2008. –С. 10-15. –
Фахове видання

6/0,5

2008

Соціально-економічне значення розвитку біопалива в Україні

Економіка АПК.– № 6, 2008. –С. 128-132. –
Фахове видання

5/0,5

2008

Розвиток ринку біопалива в Європі

Економіка АПК.– № 9, 2008. – С. 99-103. –
Фахове видання

5/0,5

2008

Формування ринкової інфраструктури у біопаливному виробництві

Економіка АПК.– № 10, 2008. – С. 99-106. –
Фахове видання

7/0,5

2008

Оцінка енергетичних культур як сировини у біопаливній промисловості України

Вісник аграрної науки. – № 6, 2008. – С. 70-75. 
Фахове видання

6/0,5

2008

Формування ринку біосироини для виробництва біопалива

Вісник аграрної науки. – 2008. - № 7. – С. 64-66
Фахове видання

3/0,5

-

2008

Економічна ефективність використання після- біоетанолової сухої барди

Вісник аграрної науки. – № 8, 2008. –С. 70-71. –
Фахове видання

2/0,5

2008

Розвиток сировинних ресурсів для виробництва біопалив у провідних країнах функціонування ринку біопалива

Вісник аграрної науки. – № 9, 2008. – С. 1-5. –
Фахове видання

5/0,5

2008

Енергозабезпеченість України та можливості задіяння потенціальних джерел відновлюваної енергії

Вісник аграрної науки. – № 10, 2008. – С.52-55 

Фахове видання

4/0,5

2008

Перспективи виробництва біоетанолу в Україні

Вісник аграрної науки. – 2008. - № 11. – С. 45-50
Фахове видання

6/0,5

-

2008

Створення біоенергетичних технологій для виробництва біопалива на інноваційних засадах

Інвестиції –практика та досвід. – № 21, 2008. – С. 28-32. 
Фахове видання

10/0,6

 

2008

Економічне зростання ринку олійних культур для виробництва біодизельного палива

Проблеми науки. – 
№ 10, 2008. –С. 41-44
Не фахове видання

5/0,3

2008

Баланс енергії – критерій оцінювання виробництва біоетанолу та біодизельного пального з зернових й олійних культур

Проблеми науки. – 
№ 11, 2008. – С. 37-42. 
Не фахове видання

6/0,4

2008

Економічна ефективність розвитку ринку біопалив в Україні

Проблеми науки. – 
№ 12, 2008. –
С. 38-43. 
Не фахове видання

5/0,3

2008

Механізм розвитку ринку енергоємних сільськогосподарських культур для виробництва біоетанолу

Вісник Сумського Національно-го аграрного університету. – № 1 (24), 2008. –
С. 193-199. –
Фахове видання

7/0,5

2008

Стан з енергозабезпеченням в Україні та шляхи залучення потенційних джерел відновлюваної енергії

Вісник академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – № 5, 2008. – С. 73-76. –
Фахове видання

4/0,5

2008

Розвиток ринку біопалива в США

Облік і фінанси АПК. – № 4, 2008. –С. 1-5. –
Фахове видання

4/0,5

2008

Удосконалення правового забезпечення функціонування ринку біопалива в Україні

Актуальні проблеми економіки. – № 12, 2008. –С. 48-52. –

Фахове видання

4/0,5

2008

Перспективи виробництва біоетанолу в Україні

Проблеми системного підходу в економіці. – № 3, 2008. –
Інтернет-видання

11/-

2008

Україна – держава-виробник біопалив та експортер енергоносіїв, чи постачальник біосировини

Термінал. – 2008. - № 15. – С. 10-13

Не фахове видання

4/0,25

-

2008

Виробництво біопалив – шлях до міжнародної конкуренто-спроможності

Аграрний тиждень. – 2008. - № 37. С. 10-14
Не фахове видання

5/0,3

-

2008

Чинні закони, що регулюють ринок біопалива в Україні, фактично унеможливили його виробництво

Вісник податкової служби України. – 2008. - № 42. – С. 9-12
Не фахове видання

4/0,25

-

2008

Перспективи виробництва біодизельного палива в Україні

АгроСвіт. – 2008. - № 22. – С. 16-19
Фахове видання

4/0,5

-

2008

Розвиток світового ринку біопалива

Економіка та держава. – 2008. - № 11. – С. 52-54
Фахове видання

3/0,5

-

2008

Використання післяспиртової сухої барди при відгодівлі молодняку великої рогатої худоби

Корми і кормовиробництво. – 2008. - № 63 - С. 177-181
Фахове видання

5/0,5

Стасюк О. К.
Шутяк О. В.

2008

Проблематика трансформаційних змін в аграрній сфері економіки України

Організаційно-економічні трансформації в аграрному виробництві. – 2009. – С. 37-41
Не фахове видання

5/0,3

-

2009

Перспективи виробництва біоетанолу в Україні

Аграрна техніка та обладнання. – 2009. - № 2. – С. 50 – 55
Не фахове видання

5/0,3

-

2009

Новітні підходи до 
економічних досліджень біоенергетичних технологій

Зерно і хліб. – № 1, 2009. – С. 54-55. – Фахове видання

2/0,5

2009

Пошук альтернативних джерел енергії – стратегічний напрям для України

Вісник податкової служби України. – № 3, 2009. –С. 3-10
Не фахове видання

7/0,44

-

2009

Біопаливна галузь – енергетична і продовольча безпека України

Вісник аграрної науки. –№ 8, 2009. – С. 16-22. –
Фахове видання

7/0,5

2009

Вплив біоенергетики на 
екологічний стан навколишнього середовища

Вісник 
аграрної науки. –
№ 10, 2009. – С. 53-57. –
Фахове видання

5/0,5

2009

Перспективи економічного зростання вітчизняного бурякоцукрового виробництва.

Вісник аграрної науки.– 
№ 11, 2009. – С.68-71 –
Фахове видання

6/0,5

2009

Кластеризація виробництва біопалива – шлях до енергобезпеки України

Агросвіт. – № 20, 2009.– С. 7-12. –
Фахове видання

6/0,5

2009

Інженерний менеджмент в агропромисловому виробництві, як механізм економічного зростання конкурентноспро-можності галузі

Агросвіт. – № 21, 2009. – С. 9-12. –
Фахове видання

4/0,5

2009

Роль агропромислового комплексу України у вирішенні проблем енергетичної та екологічної безпеки держави

Агросвіт. –№ 22, 2009. – С.2-5 –
Фахове видання

6/0,5

2009

Науково обґрунтовані сівозміни для ефективного вирощування біомаси

Агросвіт. –№ 23, 2009.– С.2-6. –
Фахове видання

4/0,5

2009

Ефективність використання альтернативних видів кормів у годівлі тварин

Економіка АПК. –№10, 2009. – С. 35-38
Фахове видання

4/0,5

Шутяк О.В., Стасюк О.К.

2009

Шляхи підвищення ефективності використання трудових ресурсів аграрних підприємств

Збірник наукових праць ПДАТУ. – Вип.17, Т. 3 2009. –С. 334-336. 
Фахове видання

3/0,5

Кафлевська С.Г.

2009

Енергозабезпеченість, енергетичні культури та ринок біосировини і біопалив в Україні

Інвестиції практика та досвід.– № 22, 2009. – С. 121-128. 
Фахове видання

8/0,5

2009

Теоретичні дослідження переміщення гички похилою лопаттю вертикального турбінного гичкоріза

Вібрації в техніці та технологіях. Всеукраїн-ський науково-технічний журнал Вінницького державного аграрного університет-ту. – 
№ 4, 2009. – С.161-165
Фахове видання

5/0,5

Кравченко І.Є.

2009

До обґрунтування технічного технологічного регламенту збирання кукурудзи

Збірник наукових праць Вінницького державного аграрного університету. Серія: сільськогосподарські науки науки. –Вип. 2. 2009 – С.46–54
Фахове видання

9/0,56

Гарькавий А.Д.

2009

Економіка виробництва біопалива в Україні та забезпечення продовольчої безпеки

Економіка АПК. – 2010. - № 1. – С. 30 - 35
Фахове видання

5/0,5

-

2010

Роль інфраструктури аграрного ринку в ціноутворенні на сільськогосподарську продукцію

Економіка АПК.–
№3,2010.–С.21-25.–
Фахове видання

6/0,5

Пчелянська Г.О.

2010

Особливості формування та функціонування міжнародних спільних підприємств

Економіка АПК. – 2010. - № 7. – С. 128 – 131
Фахове видання

4/0,5

Поліщук С. П.

2010

Державна фінансова підтримка сільськогосподарських товаровиробників.

Економіка АПК.– № 8, 2010 р. – с. 52-55.
Фахове видання

4/0,5

Пришляк Н.В.

2010

Порівняльна оцінка застосування вібраційних викопуючих органів бурякозбиральних машин.

Вібрації в техніці та технологіях. Всеукраїн-ський науково-технічний журнал Вінницького національного аграрного університету.– № 1 (57), 2010. – С.23-32. –
Фахове видання

9/0,56

Булгаков В.М., Головач І.В., Кравченко І.Є.

2010

Теорія руху матеріальної частинки добрива у відцентрованому розсіювальному апараті

Науково-виробничий журнал «Техніка і технології АПК». – 2010. - № 4 (7). – С. 27-32
Фахове видання

6/0,5

Булгаков В.
Пилипака С.

2010

К вопросу устойчивости движения лотков механических гидропонных установок без направляющих с упруго-жесткими несущими элементами.

Техніка і технології АПК. – №9 (12), 2010 р. – с. 31-33.
Фахове видання

3/0,5

Соколенко О.Н.

2010

Результаты исследования одноярусной гидропонной установки с упругими несущими элементами на предмет динамической устойчивости в процессе разгрузки урожая методом тензометрирования

Праці державного агротехнологічного університету.– Вип. 10, Т.6, с. 169 – 171.
Фахове видання

3/0,5

Соколенко О.Н.

2010

Теоретичне дослідження складного руху матеріальної точки по площині

Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка . – 2010. - Вип. 103. - С. 37-55
Фахове видання

18/1,13

Булгаков В.М., Кравченко І.Є.,
Пилипака С.Ф., Веселовський М., Новак Я.

2010

Теория подъемных установок для комлексов по выращиванию гидропонного зеленого корма

Науковий вісник національного університету біоресурсів і природокористуання України .– Вип. 144, ч. 4, с.19 –29
Фахове видання

11/0,69

Соколенко О.Н.,
Березовий М.Г.

2010

Инженерные проблемы производства гидропонного зеленого корма

Науковий вісник національного університету біоресурсів і природокористуання України .– Вип. 144, ч. 3, с.25 –32
Фахове видання

8/0,5

Соколенко О.Н.

2010

Введення до навчального процесу дисципліни «Біопалива: ефективність їх виробництва та споживання в АПК України» і її вплив на підготовку фахівців агропромислового виробництва

Збірник наукових праць Вінницького державного аграрного університету. – 2010. – Вип. – 42. – С. 18 – 27.
Не фахове видання

9/0,56

-

2010

Науково обґрунтовані та практичні підходи використання соломи та рослинних решток у сільському господарстві

Збірник наукових праць ВНАУ. Серія: Технічні науки. – 2011. – Вип. 9. – С. 62-69
Фахове видання

8/0,5

Булгаков В. М.
Гриник І. В.

2011

Проблеми підготовки інженерних та наукових кадрів для галузі механізації сільського господарства

Збірник наукових праць ВНАУ. Серія: Технічні науки. – 2011. - № 9. – С. 5 – 12
Фахове видання

8/0,5

-

2011

Визначення типорозмірного ряду енергетичних засобів, що потрібні сільському господарству країни.

Збірник наукових праць ВНАУ.– Вінниця 
Випуск 9. С.13-19
Фахове видання

7/0,5

Булгаков В.М., Кюрчев В.М., Надикто В.Т.

2011

Математическая модель однобарабанной подьемной установки для производства гидропонной продукции

Збірник наукових праць ВНАУ. Серія: Технічні науки. – 2011. – Вип. 9. – С. 151– 155
Фахове видання

5/0,5

-

2011

Соціально-економічне становище населення та його вплив на формування продовольчої безпеки

Економіка АПК. – 2011. - № 7. – С. 36-41.
Фахове видання

6/0,5

Пчелянська Г. О.

2011

Національна доктрина продовольчої безпеки в Україні

Економіка АПК. – 2011. - №8. - С. 3 – 12
Фахове видання

10/0,63

Саблук П.Т., Кваша С.М., Власов В.Ы., Лисак М.А.

2011

Державні методи стимулювання виробництва та споживання біоетанолу у Франції

Економіка АПК. – 2011. - № 9. – С. 172 – 175
Фахове видання

4/0,5

-

2011

Динаміка важільних механізмів сільськогосподарських машин

Загальнодержавний міжвідомчий науково-технічний збірник, 
Кіровоградський національний технічний університет, 2011,
с.128-132
Фахове видання

4/0,5

Булгаков В.М., Кравченко і.Є., Пришляк В.М.

2011

Вітчизняні технології отримання біопалив

Farmer. – 2011. - № 10. – С. 76 – 79
Фахове видання

4/0,5

Дубровін В., Сибірний А.

2011

Інноваційні моделі управління стратегічним економічним потенціалом сучасних економічних систем

Актуальні проблеми економіки. – 2011. - № 4. – С. 3 – 11
Фахове видання

8/0,5

Заболотний Г. М.
Козловський
С.В.

2011

Молочна продуктивність корів і жирнокислотний склад молочного жиру при використанні в складі раціонів сухої післяспиртової барди

Ефективні корми та годівля. – 2011. - № 6. – С. 39 – 43
Фахове видання

4/0,5

-

2011

Виробництво та споживання біопалив – перспектива енергетичної безпеки України

Голос України. – 2011. - № 193 (5193) від 15 жовтня. – С. 3
(газета) 
Не фахове видання

1/0,1

-

2011

Поперечні коливання коренеплоду буряку при вібраційному викопуванні

Науковий вісник Луганського національного аграрного університету. Серія: Технічні науки., 2011. - № 29. – С. 299-319
Фахове видання

21/1,3

Булгаков В. М.
Голович І. В.
Кравченко І. Є.
Пришляк В. М.

2011

Теоретичне дослідження підіймальних установок для виробництва гідропонного зеленого корму

Науковий вісник Луганського національного аграрного університету. Серія: Технічні науки, 2011. - № 29 – С.273-284
Фахове видання

12/0,75

Булгаков В. М.
Гриник І.В.
Кравченко І.Є.

2011

Економічна ефективність виробництва та використання біоетанолу в Україні

Збірник наукових праць ВНАУ. Серія: Економічні науки. – 2012. – Вип. 1 (56). – Т. 1. – С. 3 – 7.
Фахове видання

4/0,5

Олійнічук С.Т., Скорук О.П.

2012

Фінансове забезпечення аграрного виробництва

Збірник наукових праць ВНАУ. Серія: Економічні науки. Вип. 3 (69), Т. 1. – 2012. –
С. 73-80
Фахове видання

8/0,5

Пчелянська
О. Г.

2012

Аграрна розписка як альтернативний варіант фінансового забезпечення аграрного виробництва

Збірник наукових праць ВНАУ. – 2012. – Вип. 4 (70). – Т. 2. – С. 74-79
Фахове видання

6/0,5

Терещук С. М.
Пчелянська Г.О.

2012

Використання сучасних методів механіки для сільського господарства

Збірник наукових праць ВНАУ. Серія: Технічні науки. – 2012. – Вип. 11 (65). – Т. 1. – С. 8 – 18.
Фахове видання

10/0,63

Черниш О.М., Березовий М.Г.

2012

Основні положення теорії вібраційного викопування коренеплодів

Збірник наукових праць ВНАУ. Серія: Технічні науки. – 2012. – Вип. 11. Т. 2 (66). –
С. 72- 81 с.
Фахове видання

9/0,56

Головач І.В., Черниш О.М.

2012

Теорія руху бульби картоплі по поверхні спірального сепаратора

Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства ім. П. Василенка – 2012. – Вип. 124. – Т. 1. – С.
Фахове видання

5/0,5

Головач І.В.,
Кравченко І.Є., Пришляк В.М.

2012

Перспективи розвитку земельних відносин на ринку землі в Україні

АгроСвіт. – 2012. - № 12. – С. 2-6
Фахове видання

5/0,5

Козловський С.В., Ціхановська В. М.

2012

Інституціональні засади функціональності інфраструктури та ціноутворення у розвитку аграрного ринку: теоретичний аспект

Економіка АПК.– № 7, 2012 р. – с. 132-139.
Фахове видання

8/0,5

Пчелянська Г.О., Шпикуляк О.Г.

2012

Виробництво біоетанолу із зернової сировини в Україні як ефективний шлях розвитку сільського господарства

Економіка АПК. – 2012. - № 10. – С. 111 – 114.
Фахове видання

4/0,5

Пришляк Н.В.

2012

Стійкість економіки як фактор безпеки та розвитку держави

Економіка України. № 7 (608), 2012 р. – с. 16-25
Фахове видання

10/0,63

Козловський С.В., Козловський В.С.

2012

Устойчивость экономики как фактор безопасности и развития государства

Экономика Украины № 7 (600)., 2012 г. – С. 16-26
Фахове видання

10/0,63

Козловский С.В., Козловский В.С.

2012

Академік П. М. Василенко – яскравий погляд у майбутнє

Науково-популярне видання. – Київ: «Хай-Тек Прес», 2012. – 510

510/31,9

Булгаков
В. М.

2012

Ефективність виробництва та використання біопалива – шлях до енергетичної незалежності держави.

Голос України – 2013. - № 41, від 1 березня. – С. 4
(газета)
Не фахове видання

1/0,1

-

2013

Землеробська механіка і сучасний етап розвитку вітчизняного сільгосп- машинобудування

Голос України. - 2013. - № 216. - 16 листопада. – С. 4-5
(газета)
Не фахове видання

2/0,2

В.Адамчук, В.Булгаков

2013

Виробництво біоетанолу з цукрових буряків – один із головних чинників стабілізації галузі

Економіка АПК.міжнародний науково-виробничий журнал. №3, березень 2013р. – С. 65-69
Фахове видання

5/0,5

Пришляк Н.В.

2013

Іпотечне кредитування в сільському господарстві України

Економіка АПК. – 2013. – № 7. – C. 58-62.
Фахове видання

5 / 0,5

-

2013

Науково-навчально-виробничий комплекс як концепція механізму переходу агропромислового виробництва на інноваційну модель розвитку

Економіка АПК. – 2013. – №9. – С. 5-11
Фахове видання

7/0,8

-

2013

Розвиток ринку біопалив в Україні

Біоенергетика. Журнал виробників біоенергетичних культур та біопалива. 2013. – №1. – С.11-16
Фахове видання

6/0,5

-

2013

Сучасний стан та перспективи кадрового і наукового забезпечення галузі механізації сільського господарства

Механізація та електрифікація сільського господарства. Вип. 97. Т.1. – Глеваха, 2013. – С. 24-36
Фахове видання

13/0,8

Булгаков В. М.

2013

Розвиток механізованих технологій і машин для посіву біоенергетичних культур на рівнинних полях та силових землях малої крутизни

Механізація та електрифікація сільського господарства. Вип. 97. Т.2. – Глеваха, 2013. – С. 372-380
Фахове видання

9/0,56

Пришляк В. М.

2013

Землеробська механіка – теоретична база сучасної сільськогосподарської техніки

Механізація та електрифікація сільського господарства. Вип. 98. Т.1. – Глеваха, 2013. – С. 31-44
Фахове видання

16/1,0

Заришняк А.С., Адамчук В.В., Булгаков В. М.

2013

Чисельні алгоритми розв’язування задачі багатоваріантного прогнозу в інтегральній моделі заміни та оновлення машинно-тракторного парку

Механізація та електрифікація сільського господарства. Вип. 98. Т.2. – Глеваха, 2013. – С. 114-121
Фахове видання

8/0,5

Гриник І. В.,
Булгаков В. М.,
Головач І. В.

2013

Інноваційне забезпечення розвитку біопаливної галузі: світовий та вітчизняний досвід

Бізнес Інформ: науковий журнал. №9. – 2013. – С.155-160. 
Фахове видання.

6 / 0,5

Гончарук Т.В.

2013

Організаційно-педагогічні умови реалізації профільного навчання у ВНЗ

Наукові записки ВНАУ. – Серія: Соціально-гуманітарні науки. – Вінниця: ВНАУ, 2013. – Вип.2. – С.5-16
Не фахове видання

11 / 0,9

-

2013

Оцінка ресурсного потенціалу виробництва біоетанолу та біодизелю в Україні

Збірник наукових праць ВНАУ. Серія Економічні науки. – Вінниця: ВНАУ, 2013. – Вип. 4 (81). – С. 326-335
Фахове видання.

10/0,6

Прутська О.О., Пришляк Н. В.

2013

The theory of working body for process of division of tops of a sugar beet

Symposium Proceedings. VI International Scientific Symposium «Farm machinery and processes management in sustainable africulture». – Lublin, Poland. – 2013. – P. 11-17
Фахове видання.

7/0,5

Adamchuk V.,
Bulgakov V.

2013

The theory of vibrating excavation of root crops of a sugar beet

Symposium Proceedings. VI International Scientific Symposium «Farm machinery and processes management in sustainable africulture». – Lublin, Poland. – 2013. – P. 17-23
Фахове видання.

7/0,5

Adamchuk V.,
Bulgakov V.

2013

Крапельне зрошення: стабільність високих врожаїв

Вісник аграрної науки. – 2013. - № 12 (730). – С. 5-13
Фахове видання.

9/0,6

-

2013

Екологічна енергетика – основа розвитку економіки держави

Науково-практичний журнал «Збалансоване природокористування». 2-3/2013. С.14-17.
Фахове видання

4/0,5

Климчук О.В.

2013

Food consumption as an indicator of the state of the domestic food market

Economy and Sociology theoretical and scientifical journal. 2013. – № 4. – P. 9 – 16
Міжнародне видання

8/0,5

Tihanovskaia V.

2013

Сучасні проблеми землеробської механіки

Загальнодержавний міжвідомчий науково-технічний збірник. Конструювання, виробництво та експлуатація с.-г. машин. – 2013. – Вип. 43, ч.І. – С. 3 – 11
Фахове видання

9/0,5

Адамчук В.В.
Черновол М.И.
Булгаков В.М.

2013

Теорія процесу копіювання головок коренеплодів цукрових буряків новим копірно-роторним відокремлювачем гички

Конструювання, виробництво та експлуатація сільськогосподарських машин . – 2013. – Вип. 43(1). – С. 42-55.
Фахове видання

14/0,9

Булгаков В.М., Адамчук В. В.,
Борис А. М.,
Свірень М. О., Орищенко С.Б.

2013

Resource potential of bioethanol and biodiesel production in Ukraine

Visegrad Journal on Bioeconomy and Sustainable Development. – 2014. – vol. 3., no. 1 – P.9-12
Міжнародне видання

4/0,5

Prutska O.
Pryshliak N.

2014

Стан проектування і виготовлення в Україні сільськогосподарських машин сучасного технічного рівня

Міжвідомчий тематичний науковий збірник. Механізація та електрифікація сільського господарства. – 2014. – Вип. 99, Т. 1. – С. 34-39

6/0,5

Гриник І.В.,
Адамчук В.В.,
Булгаков В.М.

2014

Шляхи оптимізації експлуатаційних затрат у процесі вирощування цукрових буряків

Міжвідомчий тематичний науковий збірник. Механізація та електрифікація сільського господарства. – 2014. – Вип. 99, Т. 2. –
С. 142-151

10/0,7

Булгаков В.М.,
Борис М.М.,
Борис А.М.

2014

Mathematical model of vibration digging up of root crops from soil

Agronomy Research. – 2014. – 12 (1). – P. 41-58

18/1,2

Bulgakov V.,
Adamchuk V.,
Arak M.,
Olt J.

2014

Theory of breakup of pesticide drops in turbulent flow during plant spraying

Human and nature safety. – 2014. – Part 1. –
P. 56-60

5/0,3

Bulgakov V.,
Adamchuk V.,
Dainius S.

2014

Математична модель процесу копіювання головок коренеплодів новим копірно-роторним робочим органом

Збірник наукових праць ВНАУ. Серія: Технічні науки. – 2014. – Вип. 1 (84). – С. 56 – 71
Фахове видання

16/1,0

Булгаков В. М.
Борис А. М.
Яропуд В. М.

2014

Крапельне зрошення як інноваційний фактор забезпечення високих врожаїв

Економіка АПК. – 2014. - № 1. – С. 65-75
Фахове видання.

12/0,9

-

2014

Місце і роль продовольчої безпеки у формуванні економічної безпеки України

Бізнес Інформ. – 2014. - № 2 (433). – С. 30-35
Фахове видання

6/0,5

Пчелянська Г. О.

2014

Про концепцію сучасного розвитку вітчизняної сільськогосподарської техніки

Збірник наукових праць «Техніко-технологічні аспекти розвитку та випробування нової техніки і технологій для сільського господарства України». – 2014. – Вип. 18 (32). Книга 1. – С. 19-27
Фахове видання

9/0,56

Адамчук В.,
Булгаков В.,
Кравчук В.

2014

Розвиток виробництва біопалив як фундаментальна основа стабільності агропромислового комплексу

Збірник наукових праць ВНАУ. Серія: Економічні науки. – 2014. – Вип. 1 (87). – С. 3-12
Фахове видання

8/0,5

-

2014

Трансакційні витрати підприємницької діяльності в агробізнесі

Збірник наукових праць ВНАУ. Серія: Економічні науки. – 2014. – Вип. 2 (88). – С. 3-10
Фахове видання

9/0,56

Прутська Т.Ю.

2014

Плоскі вертикальні криві, які забезпечують сталі тиск та швидкість руху матеріальної частинки

Вібрації в техніці та технологіях. Випуск 1(2014). С. 5-12

 

Булгаков В.М.,
Пилипака С.Ф.,
Захарова Т.М.,
Яропуд В.М.

 2014

Стратегіко-інституційні засади ефективності використання потенціалу аграрного сектора економіки

Всеукраїнський науково-виробничий журнал «ЕКОНОМІКА. ФІНАНСИ. МЕНЕДЖМЕНТ: актуальні питання науки і практики». – 2015. – Вип. 1. – С. 3-15. 
Фахове видання

13/0,81

-

2015

Функціонування закладу університетської освіти у розвитку агросфери трансформаційної економіки

ЕКОНОМІКА, ФІНАНСИ, МЕНЕДЖМЕНТ. Випуск 3(2015). С. 3-8

   

2015

STATE AND DEVELOPMENT PERSPECTIVES OF HUMAN POTENTIAL OF UKRAINE AND ITS REGIONS  ЕКОНОМІКА, ФІНАНСИ, МЕНЕДЖМЕНТ. Випуск 4(2015). С. 7-21    А. MAZUR. 2015

EFFICIENCY OF STATE SUPPORT AS THE BASIS OF SUSTAINABLE AGRICULTURE

Всеукраїнський науково-виробничий журнал «Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики»
№5 (9) 2016 р.

 

N.PRYSHLIAK.

2016

Методичні підходи до оцінки та аналіз індикаторів продовольчої безпеки України

Всеукраїнський науково-виробничий журнал «Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики» 
№6 (10) 2016р.

 

Дармограй О.В.

2016

Поняття альтернативних джерел енергії та їх місце в реалізації політики енергоефективності України

Всеукраїнський науково-виробничий журнал «Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики»
№8(12) 2016р.

 

Пиндик М.В.

2016

Теоретичне дослідження збурених гармонійних коливань у вібраційних приводах машин

Всеукраїнський науково-технічний журнал «Вібрації в техніці та технологіях»
№2 (82) 2016р.

 

Адамчук В.В., Булгаков В.М.,
Черниш О.М.

2016

Геоінформаційний метод дистанційного зонування землі на базі програмного забезпечення ERDAS IMAGINE

Всеукраїнський науково-технічний журнал «Техніка. Енергетика. Транспорт АПК» 
№2 (94) 2016р.

 

Підлипна М.П.,
Янович В.П.

2016

Дослідження та розробка методів діагностування гідравлічних приводів зернозбиральних комбайнів

Всеукраїнський науково-технічний журнал «Техніка. Енергетика. Транспорт АПК»
№2 (94) 2016р.

 

Адамчук В.В., Булгаков В.М., Яременко В.В.

2016

Властивості гички цукрового буряка при її збиранні

Всеукраїнський науково-технічний журнал «Техніка. Енергетика. Транспорт АПК»
№3 (95) 2016р.

 

Булгаков В.М., Адамчук В.В., 
Борис М.М.,
Ігнатьєв Є.І.

2016

MAIN PROBLEMS IN THE FIELD OF AGRICULTURAL MECHANIZATION IN UKRAINE

Всеукраїнський науково-технічний журнал «Техніка. Енергетика. Транспорт АПК»
№3 (95) 2016

 

Kaletnik H.
Adamchuk V.
Bulgakov V.
Kyurchev V.
Nadykto V.

2016

Практична реалізація державної політики у сфері вищої освіти та положень нового закону «Про вищу освіту» в концептуальних засадах підготовки фахівців на базі ННВК «Всеукраїнський науково-навчальний консорціум»

Всеукраїнський науково-виробничий журнал «Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики»
№9 (13) 2016

 

І.В. Гунько, Е.А. Кірєєва

2016

Перспектива використання стічних каналізаційних вод м.Вінниці для підживлення польових культур: вітчизняний та зарубіжний досвід

Науково-практичний журнал
«Збалансоване природокористування»
№3 2016

 

Т.В. Гончарук

2016

Механіко-технологічне обґрунтування параметрів комбінованого сошника селекційної сівалки

Вісник Сумського національного аграрного університету
№10/1(29) 2016

 

В.М. Булгаков,
В.В. Адамчук,
І.В. Головач, В.П. Воробей

2016

Складові розвитку сільських територій та моделі аграрного підприємництва і кооперації

Реферативний журнал Агропромисловий комплекс України НААН 
№1 2016

 

І.В. Гончарук

2016

Зелений бізнес – перспектива підприємництва

Всеукраїнський науково-виробничий журнал «Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики»
№12 (16) 2016

 

К.В. Козак

2016

Науково-теоретичні засади формування  та розвитку людського капіталу в сільських територіях

ЕКОНОМІКА, ФІНАНСИ, МЕНЕДЖМЕНТ. Випуск 10(2016). С. 7-25

 

Мазур А.Г.  

2016

Обґрунтування режимних та конструктивних параметрів граційного млина для виробництва високоактивних преміксів

Всеукраїнський науково-технічний журнал «Вібрації в техніці та технологіях»
№1 (84) 2017

 

В.П. Янович

2017

Использование прямого метода граничних элементов при иследовании стационарных колебаний пластин

Всеукраїнський науково-технічний журнал «Вібрації в техніці та технологіях»
№1 (84) 2017

 

В.В. Адамчук,
В.М. Булгаков,
А.Г. Куценко

2017

Інвестиційно-інноваційне забезпечення вирощування біоенергетичних культур та виробництва біопалив

Всеукраїнський науково-виробничий журнал «Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики»
№1 (17) 2017

 

Г.С. Гончарук,
Ю.В. Довгань

2017

Інноваційні платформи організації науково-дискусійних молодіжних майданчиків у контексті євроінтеграційного розвитку аграрної економіки

Всеукраїнський науково-виробничий журнал «Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики»
№4 (20) 2017

 

І.В. Гунько

2017

Організаційно-економічні засади організації біопаливного виробництва у Вінницькій області на базі Уладово-Люлинецької ДСС

Всеукраїнський науково-виробничий журнал «Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики»
№5 (21) 2017

 

О.П. Скорук
Ю.Ю. Браніцький

2017

Investigation of Oil Extraction from Canolaby using microwave technology

16h International Scientific Conference «Engineering for Rural Development»

Jelgava, Latvia 
24-26 May,2017

 

I. Pilvere
S. Nikolaenko
V. Bulgakov

2017

MATHEMATICAL MODEL OF INTERACTION OF THE FLEXIBLE CLEANING BLADE WITH ROOT CROP

V international scientifical
congress Agricultural machinery
Varna, Bulgaria (International scientific journal – mechanization in agriculture)21-24.06.2017

 

V. Bulgakov
V. Adamchuk
I. Holovach
Y. Ihnatiev
H. Beloev
G. Mitev

2017

Substantiation of producnion biodiesel and organic biofuels

V international scientifical
congress Agricultural machinery
Varna, Bulgaria (International scientific journal – mechanization in agriculture)
21-24.06.2017

 

V. Bulgakov
V. Bandura
Y. Ihnatiev

2017

Сучасні тенденції розвитку харчової промисловості та її місце в економіці держави

Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики. - 2017. - № 8 . - С. 7-24.

 

Коваленко О.В.,

Брояка А.А.

2017

Організаційно-економічні засади підвищення ефективності виробництва насіння цукрових буряків

Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики. - 2017. - №10 (26). - С. 7-23.

 

Старосуд В.І.,

Амонс С.Е.

2017

Стан та основні перспективи підготовки висококваліфікованих інженерних та наукових кадрів в галузі агроінженерії
Виробництво та сертифікація органічної продукції: досвід США

Техніка, енергетика, транспорт АПК. - 2017. - № 1 (96). - С. 5-15.

 

Адамчук В.В.,

Булгаков В. М.

2017

Теорія плоско паралельного руху удобрювально-посівного машино-тракторного агрегату

Техніка, енергетика, транспорт апк. Випуск 2(2017). С. 6-18

 

Булгаков В.М.,              Адамчук В.В.,    Петриченко Є.А.,        Кувачов В.П.

2017

Виробництво та сертифікація органічної продукції: досвід США

ЕКОНОМІКА, ФІНАНСИ, МЕНЕДЖМЕНТ. Випуск 9(2017). С. 7-22

 

Пришляк Н.В. 

2017

Діяльність університетів та інноваційних структур за їх участю як чинник сталого місцевого та регіонального розвитку в умовах проведення реформи децентралізації (на прикладі ННВК “Всеукраїнський науково-навчальний консорціум”)

Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики. - 2018. - № 6 . - С. 7-27.

 

Підвальна О. Г.,

Колесник Т. В.

2018

Генотипні відмінності сортів сої за вмістом та виходом олії для виробництва біодизеля

Сільське господарство та лісівництво. - 2018. - №11. - С. 5-15

 

Браніцький Ю. Ю.,

Гунько І. В., Мазур О. В.

2018

Диверсифікація розвитку виробництва біопалив - основа забезпечення продовольчої, енергетичної, економічної та екологічної безпеки України

Вісник аграрної науки. - 2018. - № 11(788). - С. 169-176.

   

2018

Виробництво та використання біопалив в Україні: економетричні підходи, моделювання

Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики / ВНАУ. - 2018. - № 9 (37). - С. 7-23.

 

Бурєннікова Н. В.,

Потапова Н. А.

2018

Розробка кінематичної схеми причіпного комбайна для збирання енергетичної верби

Техніка, енергетика, транспорт АПК. - 2018. - № 3 (102). - С. 11-21.

 

Шаргородський С. А.,

Браніцький Ю. Ю.

2018

Біогаз - в домогосподарствах - запорука енергонезалежності сільських територій

Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики. - 2018. - № 8 (36). - С. 7-22

 

Здирко Н. Г.,

Фабіянська В. Ю.

2018

Перспективність та ефективність виробництва біодизельного палива в Україні з олійних культур

Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики : зб. наук. пр. ВНАУ. - 2019. - № 5. - С. 7-17.

 

Климчук О. В.,

Мазур В. А.

2019

Державний контроль публічних закупівель: оцінка стану та напрями вдосконалення

Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики : зб. наук. пр. ВНАУ. - 2019. - № 6. - С. 142-155.

  Здирко Н. Г.

2019

Перспективи підвищення енергетичної автономії підприємств АПК в рамках виконання енергетичної стратегії України

Вісник аграрної науки Причорномор'я.-2019.-Випуск 4. - С. 90-98 

   

2019

ANALISIS OF CURRENT AND PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF SUGAR MARKET IN UKRAINE AND IN THE WORLD

ЕКОНОМІКА, ФІНАНСИ, МЕНЕДЖМЕНТ. Випуск 4 (2019).С. 7-19.

  PRYSHLIAK N. 

2019

Public procurement in Ukraine as a state govermance instrument: evaluation, control, improvement

Economic Annals-XXI Volume 179 Issue (9-10)', P.80-90

  Zdyrko N.

2019

Статичні умови сипкого середовища при розв’язанні задач його вібропереміщення

Вібрації  в техніці та технологіях. Випуск 4(2019). С. 5-15.

  Цуркан О.В. 

2019

Determination of the kinetics of the process of pumkin seeds vibrationalconvective drying

Eastern European Journal of Enterprise Technologies 1/8(103), 2020. - С.50-57

 

Tsurkan O., Rimar T., 

Stanislavchuk O.

2020

Ефективність функціонування національного господарства та організаційні форми управління національною економікою

Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики : зб. наук. пр. ВНАУ. - 2020. - № 1. - С. 7-23.

 

Шинькович А.В.

2020

Розвиток кооперації в енергетичній сфері організаційно-економічної соціалізації підприємницького господарювання на селі

Економіка АПК. 2020. № 11(313). С. 19-29

 

Дюк А.А. 

2020

Підвищення ефективності функціонування підприємств АПК на основі формування і використання інтелектуального капіталу

ЕКОНОМІКА, ФІНАНСИ, МЕНЕДЖМЕНТ: актуальні питання науки і практики. 2020. № 4. С. 7-19

 

Коломієць Т.В. 

2020

Економічні розрахунки потенціалу виробництва відновлювальної біоенергії у формуванні енергетичної незалежності агропромислового комплексу

Економіка АПК. 2020. № 9. С. 6-16

 

Гончарук І.В. 

2020

Диференціація розвитку галузей переробної промисловості аграрного сектору Вінницької області

ЕКОНОМІКА, ФІНАНСИ, МЕНЕДЖМЕНТ. Випуск 3 (2020). С. 7-23.   

 

Гонтарук Я.В. 

2020

Державне регулювання соціально-економічного розвитку сільських територій в Україні

ЕКОНОМІКА, ФІНАНСИ, МЕНЕДЖМЕНТ. Випуск 2 (2020). С. 7-22. 

 

Ємчик Т.В. 

2020

Структура фінансування та моніторингу заходів забезпечення екологічної безпеки

Агросвіт. 2020. № 9.

 

   Лутковська С.М.   2020

Вектори подолання трансформацій еколого-економічної та соціальної безпеки сталого розвитку на основі модернізації

Агроекологічний журнал. 2020. № 2. С. 15-23. 

   Лутковська С.М.  2020

Перелік публікацій д.е.н., професора, академіка НААН Калетніка Григорія Миколайовича,
що індексуються у міжнародних наукометричних базах Scopus та Web of Science Core Collection

 1. Hryhorij Kaletnik, Nataliya Zdyrko Public financial control in Ukraine: state, problems, prospects. Economic Annals-ХХI. 2021. Volume 187. Issue 1-2. P. 163-176.
 2. Kaletnik G., Pryshliak N., Palamarenko Y. Diagnostics of the efficiency and assessment of the possibilities of bioethanol production at sugar beet industry enterprises and distilleries in Ukraine [Efektywność i ocena możliwości produkcji bioetanolu w przedsiębiorstwach przemysłu buraczanego i w gorzelniach na Ukrainie]. Polityka Energetyczna. 2021. Vol. 24 (2). P. 137-156.
 3. Kaletnik G., Pryshliak N., Tokarchuk D. Potential of production of energy crops in Ukraine and their processing on solid biofuels. Ecological Engineering and Environmental Technology. 2021. Vol. 22 (3). P. 59-70.
 4. Kaletnik G., Lutkovska S. Implementation of public-private partnership models in the field of ecological modernization of the environmental safety system. European Journal of Sustainable Development. 2021. Vol. 10 (1). P. 81-89.
 5. Kaletnik H., Sevostianov I., Bulgakov V., Holovach I., Melnik V., Ihnatiev Ye., Olt J. Development and examination of high-performance fluidised-bed vibration drier for processing food production waste. Agronomy Research. 2020. Vol. 18 (4). P. 2391-2409.
 6. Bulgakov V., Ivanovs S., Nadykto V., Kaminskiy V., Shymko L., Kaletnik H. Movement Stability of a Section of the Machine for Black Fallow Cultivation in a Longitudinal-Vertical Plane. INMATEH - Agricultural Engineering. 2020. Vol. 62 (3). P. 99-106.
 7. Ivanovs S., Bulgakov V., Kuvachov V., Kaletnik H., Shymko L., Ihnatiev Y. Experimental Checking of Mathematical Models Describing the Functioning Adequacy of Bridge Systems in Agricultural Track System. INMATEH - Agricultural Engineering. 2020. Vol. 62 (3). P. 107-114.
 8. Bulgakov V., Sevostianov I., Kaletnik G., Babyn I., Ivanovs S., Holovach I., Ihnatiev Y. Theoretical Studies of the Vibration Process of the Dryer for Waste of Food. Rural Sustainability Research. 2020. Vol. 44 (339). P. 32-45.
 9. Bulgakov V., Holovach I., Nadykto V., Parakhin O., Kaletnik H., Shymko L., Olt J. Motion stability estimation for modular traction vehicle-based combined unit. Agronomy Research. 2020. Vol. 18 (4). P. 2340-2352.
 10. Kaletnik H., Mazur V., Gunko I., Ryaboshapka V., Bulgakov V., Raide V., Ilves R., Olt J. Study on performance of compression engine operated by biodiesel fuel. Agronomy Research. 2020. Vol. 18 (Special Issue 1). P. 862-887.
 11. Kaletnik G., Honcharuk I., Yemchyk T., Okhota Y. The world experience in the regulation of the land circulation. European Journal of Sustainable Development. 2020. Vol. 9 (2). P. 557-568.
 12. Kaletnik G., Lutkovska S. Innovative environmental strategy for sustainable development. European Journal of Sustainable Development. 2020. Vol. 9 (2). P. 89-98.
 13. Kaletnik G., Lutkovska S. Strategic priorities of the system modernization environmental safety under sustainable development. Journal of Environmental Management and Tourism. 2020. Vol. 11 (5). P. 1124-1131.
 14. Lutkovska S., Kaletnik G. Modern organizational and economic mechanism for environmental safety. Journal of Environmental Management and Tourism. 2020. Vol. 11 (3). P. 606-612.
 15. Kaletnik G., Honcharuk I., Okhota Y. The Waste-free production development for the energy autonomy formation of ukrainian agricultural enterprises. Journal of Environmental Management and Tourism. 2020. Vol. 11 (3). P. 513-522.
 16. Kaletnik G., Tsurkan O., Rimar T., Stanislavchuk O. Dtermination of the kinetics of the process of pumpkin seeds vibrational convective drying. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. 2020. Issue 8. P. 50-57.
 17. Kaletnik H., Zdyrko N. Public procurement in Ukraine as a state governance instrument: Evaluation, control, improvement. Economic Annals-XXI. 2019. Vol. 179 (9-10). P. 80-90.
 18. Bulgakov V., Kaletnik H., Goncharuk T., Rucins A., Dukulis I., Pascuzzi S. Research of the movement of agricultural aggregates using the methods of the movement stability theory. Agronomy Research. 2019. Vol. 17 (5). P. 1846-1860.
 19. Bulgakov V., Kaletnik H., Goncharuk I., Ivanovs S., Usenko M. Results of experimental investigations of a flexible active harrow with loosening teeth. Agronomy Research. 2019. Vol. 17 (5). P. 1839-1845.
 20. Bulgakov V., Adamchuk V., Ivanovs S., Kaletnik H. Experimental investigation of technical and operational indices of asymmetric swath reaper machine-and-tractor aggregate.. Engineering for Rural Development. 2019. Vol. 18. P. 256-263.
 21. Kaletnik H., Lutsiak V., Melnichuk O., Dovhan Y., Malicki M. Organizational basis of the development of innovative functional food products by the Ukrainian enterprises of deep walnut processing. Ukrainian Food Journal. 2019. Vol. 8, № 1. P. 169-180.
 22. Bulgakov V., Pascuzzi S., Ivanovs S., Kaletnik G., Yanovich V. Angular oscillation model to predict the performance of a vibratory ball mill for the fine grinding of grain. Biosystems Engineering. 2018. Vol. 171. P. 155-164.
 23. Bulgakov V., Nadykto V., Kaletnik H., Ivanovs S. Field experimental investigations of performance-and-technological indicators of operation of swath header asymmetric machine-and-tractor aggregate. Engineering for Rural Development. 2018. Vol. 17. P. 227-233.
 24. Bulgakov V., Ivanovs S., Kaletnik H., Kuvachov V. Investigation of running depth stability in soil of frontally installed plough of ploughing aggregate assembled according to “push-pull” scheme. Engineering for Rural Development. 2018. Vol. 17. P. 292-300.
 25. Kaletnik H., Pilvere I., Nikolaenko S., Bulgakov V. Investigation of biofuel production possibilities for stabilisation of agro-industrial complex of Ukraine. Engineering for Rural Development. 2017. Vol. 16. P. 1250-1256.
 26. Bulgakov V., Adamchuk V., Kaletnik G., Arak M., Olt J.Mathematical model of vibration digging up of root crops from soil. Agronomy Research. 2014. Vol. 12 (1). P. 41-58.
 27. Kaletnik G.M., Zabolotnyi G.M., Kozlovskyi S.V. Innovative models of strategic economic potential management within contemporary economic systems. Actual Problems of Economics. 2011. Vol. 118 (4). P. 3-11.
 28. Kaletnik G.M. Legal support perfection in biofuel market functioning in Ukraine. Actual Problems of Economics. 2008. Vol. 90 (12). P. 48-52.

 

Наукові публікації у зарубіжних журналах

 1.  Kaletnik G., Hontaruk Y.Modeling of dependence of financial and economic results of processing enterprises of Vinnitsa region. The scientific heritage. Hungary : Budapest. 2020. № 56. Vol. 6. Рр. 5-13.
 2. Kaletnik, V. Bulgakov, I. Sevostianov, I. Babyn, S. Ivanovs, I. Holovach, Ye. Ihnatiev  Theoretical Studies of the Vibration Process of the Dryer for the Waster of Food. Rural sustainability research. 2020. 44(339). Pp. 32-45. 
 3. Kaletnik G., Okhota Yu. Tools of State Regulation of Economic Development of Agricultural Business Entities. The scientific heritage. 2020. VOL 6. № 56 (56). P. 44-50.
 4. Kaletnik H., Bulgakov V., Ivanovs S., Pascuzzi S., Kuvachоv V., Nowak J. Measure of the deflections from linear trajectory of a skid-steer gantry tractor during its motion. 2021 IEEE International Workshop on Metrology for Agriculture and Forestry (MetroAgriFor). 2021. Р. 22-26.
Дата проведення
Місце
Назва конференції
14.06.2016р.
ВНАУ
м. Вінниця, вул. Сонячна, 3Навчально-практичний семінар «Розвиток сільськогосподарського дорадництва у Вінницькій області»
11.08.2016 р.
м. Вінниця
Інститут кормів та сільського господарства Поділля НААН
Міжнародна наукова конференція (присвячена 80-річчю з дня народження НААН Анатолія Олександровича Бабича)

«2016: Зернобобові культури та соя для сталого розвитку аграрного виробництва України»
07-09.09.2016
ВНАУ
м. Вінниця, вул. Сонячна, 3V Міжнародна науково-технічна конференція «Земля України – потенціал продовольчої, енергетичної та екологічної безпеки держави»
14.09.2016
Семінарський клас Вінницької торгово-промислової палати, м.ВінницяУчасть у Круглому столі з обговорення проекту ЗУ «Про лобіювання»
18-20.09.16
Сент-Ішвант університет 
м. Геделле
УгорщинаЗагальні збори Вишеградської Асоціації університетів 

Доповідь на тему: «Досвід підготовки конкурентоспроможних фахівців для українського аграрного сектору економіки на базі всеукраїнського науково-навчального Консорціуму»
23.09.2016
м. Київ
Інститут продовольчих ресурсів НААНУчасть у роботі Загальних зборів Відділення аграрної економіки і продовольства
13.10.2016
ВНАУ
м. Вінниця, вул. Сонячна, 3Участь та організація міжнародного молодіжного аграрного форуму-2016
17-18.10.16
СНАУ
м. СумиУчасть у
XVII Міжнародній практичній конференції
«Сучасні проблеми землеробської механіки»
27.10.2016
ВНАУ
м. Вінниця, вул. Сонячна, 3I Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Моделювання та кількісні методи в економіці»
10-11.11.2016
НААН, КиївЗагальні збори НААН України
14- 15.11.2016
ТПК ВНАУ 
м. Вінниця, пр. Юності, 8
Участь у круглому столі «Якість і безпека сировини та технологій в харчовій промисловості, як запорука формування сучасних національних традицій харчування»
16-17.02.2017
ВНАУ
м. Вінниця, вул. Сонячна, 3
Участь у міжнародній науково-практичній конференції «Інституціональні ринкові трансформації у розвитку аграрного сектору економіки»
23.02.2017
м. Вінниця, проспект Юності, 16
Інститут кормів та сільського господарства Поділля НААН
29.03.2017
ВНАУ
м. Вінниця, вул. Сонячна, 3
Участь у між університетському науково-практичному семінарі «Теоретичні та практичні проблеми в обробці матеріалів тиском
29-30.03.2017
ВНАУ
м. Вінниця, вул. Сонячна, 3
Участь у ІХ Міжнародній науково-практичній конференції «Сучасні проблеми підвищення якості, безпеки виробництва та переробки продукції тваринництва»
20.04.2017
ВНАУ
м. Вінниця, вул. Сонячна, 3
Участь у всеукраїнській науково-практичній інтернет-конференції викладачів і студентів «Мова, культура та освіта»
20-21.04.2017
ВНАУ
м. Вінниця, вул. Сонячна, 3
Участь у всеукраїнській науково-практичній конференції «Облік, аналіз, контроль та оподаткування: стан і перспективи розвитку»
27.04.2017
ВНАУ
м. Вінниця, вул. Сонячна, 3
Участь у міжнародній науково-практичній конференції «Трансформаційна динаміка розвитку агропромислового виробництва»
24-25.05. 2017

Інститут тваринництва степових районів ім. М.Ф. Іванова «Асканія-Нова», Херсонська обл., Чаплинський р-н, смт. Асканія-Нова
Участь у виїзному засіданні Президії НААН «Наукове забезпечення галузі м’ясного вівчарства в Україні»

24-25.05.2017
ВНАУ
м. Вінниця, вул. Сонячна, 3
ННВК «Всеукраїнський науково-навчальний консорціум»
Участь та організація міжнародної науково-технічної конференції «Розвиток земельних відносин та організаційно-економічне, правове, технологічне забезпечення агропромислового комплексу України»
24-26.05.2017
Латвійський університет сільського господарства, м.Елгава, Латвія
Участь у шістнадцятій міжнародній науковій конференції «Engineering for rural development»
1-2.06.2017
Всеукраїнський конгрес вчених економістів-аграрників національний науковий центр
«Інститут аграрної економіки», м.Київ
Участь у шістнадцятому Всеукраїнському конгресі вчених економістів-аграрників та міжнародній науково-практичній конференції « Сучасні проблеми та перспективи сталого розвитку сільських територій»
21-24.06.2017
Varna, Bulgaria
Participation at the V international scientifical congress Agricultural machinery
13-15.09.2017
Москва, Росія
Російський Державний аграрний університет ім.. Тімірязева
General Meeting Visegrad university Association
1-3.11.2017
м. Кропивницький, Центральноукраїнський національний технічний університет
Участь у XI Міжнародній науково-практичній конференції «Проблеми конструювання, виробництва та експлуатації сільськогосподарської техніки»
22.11.2017
м. Вінниця, Вінницький національний аграрний університет
Участь у І Всеукраїнській науково-практичній інтернет-конференції «Проблеми облікового, контрольного та аналітичного забезпечення в системі управління»
12.12.2017
м. Вінниця, Вінницький національний аграрний університет
Участь у міжнародній науково-практичній інтернет-конференції «Інноваційні технології виробництва та переробки тваринницької продукції»
14.12.2017
Інститут продовольчих ресурсів НААН
Участь у V Міжнародній науково-практичній конференції «Інноваційний розвиток харчової індустрії»
14-15.12.2017
м. Київ. Діловий клуб
Участь у семінарі «Земельні відносини в 2017-2018 рр.. Оренда землі. Зміни, нові закони 2017-нові правила»
23-25.05.2018
НУБіП, Київ
Участь у Міжнародній науково-практичній конференція «Цілі сталого розвитку третього тисячоліття: виклики для університетів наук про життя»
15.06.2018
ТПК ВНАУ, м. Вінниця
Участь у засіданні ради директорів коледжів та технікумів Вінницької області
18-20.06. 2018
м. Салоніки, Греція
Участь у з’їзді та тринадцятій конференції ректорів Мережі університетів Чорноморського регіону
4-5.06.2018
м. Глеваха
Участь у XXVI Міжнародної науково-технічної конференції «Технічний прогрес у сільськогосподарському виробництві»
14-15.03.2019
Вінниця, ВНАУ
Участь у Всеукраїнській науково-практичній конференція «Від науки до практики»
21-22.03.2019
Вінниця, ВНАУ
Участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції «Сучасні аспекти розвитку зеленого туризму України: економічні, освітні, організаційні, правові»
21-22.03.2019
Чернятин, ВНАУ
Участь у Всеукраїнській науково-практичній конференція молодих вчених та студентів «Впровадження передових технологій у виробництво продукції бджільництва»
28-29.03.2019
Вінниця, ВНАУ
Участь у Всеукраїнська науково-практична конференція «Облік, аналіз, контроль та оподаткування: стан і перспективи розвитку»
4-5.04.2019
Немирів, ВНАУ
Участь у Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні технології в будівництві, економіці та дизайні»
11.04.2019
Вінниця, ВНАУ
Участь у Всеукраїнській науково-практичній інтернет-конференції викладачів і студентів «Мова, культура та освіта»
18-19.04.2019
Вінниця, ВНАУ
Участь у Міжнародній науково-практичній конференції «Сучасний стан та перспективи розвитку економіки в умовах глобалізацій них процесів»
22-23.04.2019
Могилів-Подільський, ВНАУ
Всеукраїнська науково-практична конференція «Економіка, бізнес та управління»
22-23.04.2019
Ладижин, ВНАУ
ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Молодіжний науковий форум»
19-20.05.2019
Вінниця, ВНАУ
Всеукраїнська науково-практична конференція «Інструменти сучасного маркетингу як засіб впливу на споживача»
22-24.05.2019
Jelgava, Latvia
Участь у конференції «Engineering for rural development»
6-7.06.2019
Вінниця, ВНАУ
Всеукраїнська науково-практична конференція «Трансформаційна динаміка розвитку агропромислового виробництва»
22.10.2019
Вінниця, ВНАУ
Студентська науково-практична конференція «Перестороги та наслідки прийняття і введення в дію Закону України (№2178-10)»
24-25.10.2019
Вінниця, ВНАУ
Міжнародна наукова-практична конференція «Земля – потенціал енергетичної, економічної та національної безпеки держави»
24-25.10.2019
Вінниця, ВНАУ
Міжнародна наукова-практична конференція «Інноваційні технології у тваринництві та харчовій галузі»
14-15.11.2019
Вінниця, ВНАУ
ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Проблеми облікового, контрольного та аналітичного забезпечення в системі управління»

Перелік ОПІВ
доктора економічних наук, профессора, академіка НААН України,
лауреата Державної премії України у галузі науки і техніки 
Калетніка Григорія Миколайовича

 Патенти

 1. Калетнік Г.М. Високооктанова кисневмісна добавка до бензинів / Бойко П. М., Жолнер І.Д., Калетнік Г.М., Кизюн Г.О., Міхненко Є.О., Олійнічук С.Т., Сватков Л.Б., Янчевський В.К., Сосницький В.В., Чернецький О.С., Жихарєв Ю.В., Рудаков В.К., Янчевська І.В. // Патент на винахід № 29365 А. 16.10.2000 р.
 2. Калетнік Г.М. Високооктанова кисневмісна добавка до бензинів / Бойко П. М., Жолнер І.Д., Калетнік Г.М., Кизюн Г.О., Міхненко Є.О., Олійнічук С.Т., Сватков Л.Б., Янчевський В.К., Сосницький В.В., Чернецький О.С., Жихарєв Ю.В., Рудаков В.К., Янчевська І.В. // Патент на винахід № 29365. 15.05.2003 р.
 3. Калетнік Г.М. Пристрій для сушіння сільськогосподарських кормів / Г.М. Калетнік, А.Д. Гарькавий, Д.А. Гарькавий, П.Г. Завальнюк, Т.Д. Погорільська, Д.О. Назаренко // Патент на корисну модель № 52004. 10.08.2010 р.
 4. Каленік Г.М. Вітродвигун / Г.М. Калетнік, Л.О. Жданович, А.Д. Гарькавий, Л.В. Ярошенко, Д.А. Гарькавий, М.С. Гнатюк, О.А. Новосад // Патент на корисну модель № 53404. 11.10.2010 р.
 5. Калетнік Г.М. Пристрій для транспортування і очистки коренебульбоплодів / Г.М. Калетнік, В.М. Булгаков, І.Є. Кравченко, Л.П. Середа, І.В. Гунько // Патент на винахід № 98978. 10.07.2012 р.
 6. Калетнік Г.М. Очисник головок коренеплодів від залишків гички / Г.М. Калетнік, В.М. Булгаков, А.М. Борис, І.Є. Кравченко, О.В. Цуркан // Патент на винахід № 102553. 25.07.2013 р.
 7. Калетнік Г.М. Очисник головок коренеплодів від залишків гички / Г.М. Калетнік, В.М. Булгаков, А.М. Борис, І.Є. Кравченко, О.В. Цуркан // Патент на винахід № 102554. 25.07.2013 р.
 8. Калетнік Г.М. Очисник головок коренеплодів від залишків гички / Г.М. Калетнік, В.М. Булгаков, А.М. Борис, І.Є. Кравченко, О.В. Цуркан // Патент на винахід № 102555. 25.07.2013 р.
 9. Калетнік Г.М. Очисник головок коренеплодів від залишків гички / Г.М. Калетнік, М.Д. Безуглий, В.М. Булгаков, А.М. Борис, І.Є. Кравченко, О.В. Цуркан // Патент на винахід № 102556. 25.07.2013 р.
 10. Калетнік Г.М. Пристрій для транспортування і очистки коренебульбоплодів / Г.М. Калетнік, І.В. Гриник, В.М. Булгаков, І.Є. Кравченко, О.В. Цуркан // Патент на винахід № 102557. 25.07.2013 р.
 11. Калетнік Г.М. Пристрій для транспортування і очистки коренебульбоплодів / Г.М. Калетнік, В.М. Булгаков, І.Є. Кравченко, О.В. Цуркан, П.М. Кухаренко // Патент на винахід № 102558. 25.07.2013 р.
 12. Калетнік Г.М. Пристрій для транспортування і очистки коренебульбоплодів / Г.М. Калетнік, В.М. Булгаков, І.Є. Кравченко, О.В. Цуркан, В.В. Адамчук // Патент на винахід № 102559. 25.07.2013 р.
 13. Калетнік Г.М. Пристрій для транспортування і очистки коренебульбоплодів / Г.М. Калетнік, В.М. Булгаков, І.Є. Кравченко, О.В. Цуркан, П.М. Кухаренко // Патент на винахід № 102861. 27.08.2013 р.
 14. Калетнік Г.М. Очисник головок коренеплодів від залишків гички / Г.М. Калетнік, В.М. Булгаков, А.М. Борис, І.Є. Кравченко, О.В. Цуркан // Патент на винахід № 103038. 10.09.2013 р.
 15. Калетнік Г.М. Очисник головок коренеплодів від залишків гички / Г.М. Калетнік, В.М. Булгаков, А.М. Борис, І.Є. Кравченко, О.В. Цуркан // Патент на винахід № 103039. 10.09.2013 р.
 16. Калетнік Г.М. Очисник головок коренеплодів від залишків гички / Г.М. Калетнік, В.М. Булгаков, А.М. Борис, І.Є. Кравченко, О.В. Цуркан // Патент на винахід № 103040. 10.09.2013 р.
 17. Калетнік Г.М. Очисник головок коренеплодів від залишків гички / Г.М. Калетнік, І.В. Гриник, В.М. Булгаков, А.М. Борис, І.Є. Кравченко, О.В. Цуркан // Патент на винахід № 103041. 10.09.2013 р.
 18. Калетнік Г.М. Очисник головок коренеплодів від залишків гички / Г.М. Калетнік, І.В. Гриник, В.М. Булгаков, А.М. Борис, І.Є. Кравченко, О.В. Цуркан // Патент на винахід № 103042. 10.09.2013 р.
 19. Калетнік Г.М. Очисник головок коренеплодів від залишків гички / Г.М. Калетнік, І.В. Гриник, В.М. Булгаков, А.М. Борис, І.Є. Кравченко, О.В. Цуркан // Патент на винахід № 103043. 10.09.2013 р.
 20. Калетнік Г.М. Очисник головок коренеплодів від залишків гички / Г.М. Калетнік, В.М. Булгаков, А.М. Борис, І.Є. Кравченко, О.В. Цуркан, Я.М. Михайлович // Патент на винахід № 103044. 10.09.2013 р.
 21. Калетнік Г.М. Очисник головок коренеплодів від залишків гички / Г.М. Калетнік, В.М. Булгаков, А.М. Борис, І.Є. Кравченко, О.В. Цуркан, Я.М. Михайлович // Патент на винахід № 103045. 10.09.2013 р.
 22. Калетнік Г.М. Очисник головок коренеплодів від залишків гички / Г.М. Калетнік, В.В. Адамчук, В.М. Булгаков, А.М. Борис, І.Є. Кравченко, О.В. Цуркан // Патент на винахід № 103046. 10.09.2013 р.
 23. Калетнік Г.М. Очисник головок коренеплодів / Г.М. Калетнік, В.М. Булгаков, А.М. Борис, І.Є. Кравченко, О.В. Цуркан // Патент на винахід № 103047. 10.09.2013 р.
 24. Калетнік Г.М. Очисник головок коренеплодів від залишків гички / Г.М. Калетнік, І.В. Гриник, В.М. Булгаков, А.М. Борис, І.Є. Кравченко, О.В. Цуркан // Патент на винахід № 103494. 25.10.2013 р.
 25. Калетнік Г.М. Пристрій для транспортування і очистки коренебульбоплодів / Г.М. Калетнік, В.М. Булгаков, І.В. Гриник, М.Д. Мельничук, В.В. Адамчук // Патент на винахід № 108936. 25.06.2015 р.
 26. Калетнік Г.М. Пристрій для транспортування і очистки коренебульбоплодів / Г.М. Калетнік, В.М. Булгаков, І.В. Гриник, М.Д. Мельничук, В.В. Адамчук // Патент на винахід № 108937. 25.06.2015 р.
 27. Калетнік Г.М. Пристрій для транспортування і очистки коренебульбоплодів / Г.М. Калетнік, В.М. Булгаков, І.В. Гриник, М.Д. Мельничук, В.В. Адамчук // Патент на винахід № 109200. 27.07.2015 р.
 28. Калетнік Г.М. Пристрій для транспортування і очистки коренебульбоплодів / Г.М. Калетнік, В.М. Булгаков, І.В. Гриник, М.Д. Мельничук, В.В. Адамчук // Патент на винахід № 109486. 25.08.2015 р.
 29. Калетнік Г.М. Пристрій для транспортування і очистки коренебульбоплодів / Г.М. Калетнік, В.М. Булгаков, І.В. Гриник, М.Д. Мельничук, В.В. Адамчук // Патент на винахід № 109487. 25.08.2015 р.
 30. Калетнік Г.М. Пристрій для транспортування і очистки коренебульбоплодів / Г.М. Калетнік, В.М. Булгаков, В.В. Адамчук, Х.И. Белоєв, П.Г. Кангалов, Б.Г. Борисов, Г.В. Мітєв, З. Ткач, В. Крочко, М. Коренко // Патент на винахід № 114776. 25.07.2017 р.
 31. Калетнік Г.М. Пристрій для транспортування і очистки коренебульбоплодів / Г.М. Калетнік, В.М. Булгаков, В.В. Адамчук, Х.И. Белоєв, П.Г. Кангалов, Б.Г. Борисов, Г.В. Мітєв, З. Ткач, В. Крочко, М. Коренко // Патент на винахід № 114777. 25.07.2017 р.
 32. Калетнік Г.М. Пристрій для транспортування і очистки коренебульбоплодів / Г.М. Калетнік, В.М. Булгаков, В.В. Адамчук, Х.І. Белоєв, П.Г. Кангалов, Б.Г. Борисов, Г.В. Мітєв, З. Ткач, В. Клочко, М. Коренко. // Патент на винахід № 115403. 25.10.2017 р.
 33. Калетнік Г.М. Пристрій для транспортування і очищення коренебульбоплодів / В.М. Булгаков, В.В. Адамчук, Г.М. Калетнік, І.В.Головач, Є.І.Ігнатьєв, С.Івановс, Х.І. Бєлоєв, П.Г. Кангалов, В.І. Пенчева // Патент на винахід № 117071. 11.06.2018 р.
 34. Калетнік Г.М. Очисник головок коренеплодів / Г.М. Калетнік, В.В. Адамчук, І.В. Головач, З.В. Ружило, В.М. Бандура, Л.П. Середа, В.П. Кувачов, Є.І. Ігнатьєв // Патент на винахід № 117210. 25.06.2018 р.
 35. Калетнік Г.М. Пристрій для транспортування і очистки коренебульбоплодів / В.М. Булгаков, В.В. Адамчук, Г.М. Калетнік, І.В.Головач, З.В. Ружило, В.М.Бандура, Л.П.Середа, В.П.Кувачов, Є.І.Ігнатьєв // Патент на винахід № 117212. 25.06.2018 р.
 36. Калетнік Г.М. Пристрій для транспортування і очистки коренебульбоплодів / В.М. Булгаков, В.В. Адамчук, Г.М. Калетнік, І.В. Головач, З.В. Ружило, В.М. Бандура, Л.П. Середа, В.П. Кувачов, Є.І. Ігнатьєв // Патент на винахід № 117213. 25.06.2018 р.
 37. Калетнік Г.М. Пристрій для транспортування і очищення коренебульбоплодів / В.М. Булгаков, В.В. Адамчук, Г.М. Калетнік, І.В.Головач, Є.І.Ігнатьєв, С.Івановс, Х.І. Бєлоєв, П.Г. Кангалов, В.І. Пєнчєва // Патент на винахід № 117422. 25.07.2018 р.
 38. Калетнік Г.М. Пристрій для транспортування і очищення коренебульбоплодів / В.М. Булгаков, В.В. Адамчук, Г.М. Калетнік, І.В. Головач, Є.І. Ігнатьєв, С. Івановс, Х.І. Бєлоєв, П.Г. Кангалов, В.І. Пенчева // Патент на винахід № 117423. 25.07.2018 р.
 39. Калетнік Г.М. Очисник головок коренеплодів / Булгаков В.М., Адамчук В В., Калетнік Г.М., Головач І.В., Ружило З. В., Бандура В. М., Середа Л.П., Кувачов В.П., Ігнатьєв Є.І. // Патент на винахід № 117550. 10.08.2018 р.
 40. Калетнік Г.М. Пристрій для транспортування і очистки коренебульбоплодів / Булгаков В.М., Адамчук В В., Калетнік Г.М., Головач І.В., Ружило З. В., Бандура В. М., Середа Л.П., Кувачов В.П., Ігнатьєв Є.І. // Патент на винахід № 117551. 10.08.2018 р.
 41. Калетнік Г.М. Спосіб транспортування і очищення коренебульбоплодів та пристрій для його здійснення / Г.М. Калетнік, В.М. Булгаков, В.В. Адамчук, Х.И. Белоєв, П.Г. Кангалов, Б.Г. Борисов, Г.В. Мітєв, З. Ткач, В. Крочко, М. Коренко // Патент на винахід № 117612. 27.08.2018 р.
 42. Калетнік Г.М. Спосіб транспортування і очищення коренебульбоплодів та пристрій для його здійснення / Г.М. Калетнік, В.М. Булгаков, В.В. Адамчук, Х.И. Белоєв, П.Г. Кангалов, Б.Г. Борисов, Г.В. Мітєв, З. Ткач, В. Крочко, М. Коренко // Патент на винахід № 117613. 27.08.2018 р.
 43. Калетнік Г.М. Пристрій для транспортування і очистки коренебульбоплодів / В.М. Булгаков, В.В. Адамчук, Г.М. Калетнік, І.В. Головач, З.В. Ружило, В.М. Бандура, Л.П. Середа, В.П. Янович, М.М. Борис // Патент на винахід № 117890. 10.10.2018 р.
 44. Калетнік Г.М. Пристрій для транспортування і очистки коренебульбоплодів / В.М. Булгаков, В.В. Адамчук, Г.М. Калетнік, І.В. Головач, З.В. Ружило, В.М. Бандура, Л.П. Середа, В.П. Янович, М.М. Борис // Патент на винахід № 117891. 10.10.2018 р.
 45. Калетнік Г.М. Пристрій для транспортування і очистки коренебульбоплодів / В.М. Булгаков, В.В. Адамчук, Г.М. Калетнік, І.В. Головач, З.В. Ружило, В.М. Бандура, Л.П. Середа, В.І. Мельник, М.Л. Лисиченко // Патент на винахід № 117892. 10.10.2018 р.
 46. Калетнік Г.М. Пристрій для транспортування і очистки коренебульбоплодів / В.М. Булгаков, В.В. Адамчук, Г.М. Калетнік, І.В. Головач, З.В. Ружило, В.М. Бандура, Л.П. Середа, В.П. Кувачов, Є.І. Ігнатьєв // Патент на винахід № 117893. 10.10.2018 р.
 47. Калетнік Г.М. Пристрій для транспортування і очистки коренебульбоплодів / В.М. Булгаков, В.В. Адамчук, Г.М. Калетнік, І.В. Головач, Є.І. Ігнатьєв, С. Івановс, Х.І. Бєлоєв, П.Г. Кангалов, В.І. Пєнчєва // Патент на винахід № 118139. 26.11.2018 р.
 48. Калетнік Г.М. Пристрій для транспортування і очистки коренебульбоплодів / В.М. Булгаков, В.В. Адамчук, Г.М. Калетнік, І.В. Головач, З.В. Ружило, В.М. Бандура, Л.П. Середа, В.П. Янович, М.М. Борис // Патент на винахід № 118322. 26.12.2018 р.
 49. Калетнік Г.М. Пристрій для транспортування і очистки коренебульбоплодів / В.М. Булгаков, В.В. Адамчук, Г.М. Калетнік, І.В. Головач, Є.І. Ігнатьєв, С. Івановс, Х.І. Бєлоєв, П.Г. Кангалов, В.І. Пєнчєва // Патент на винахід № 118499. 25.01.2019 р.
 50. Калетнік Г.М. Спосіб транспортування і очистки коренебульбоплодів та пристрій для його здійснення / Г.М. Калетнік, В.М. Булгаков // Патент на винахід № 118937. 25.03.2019 р.
 51. Калетнік Г.М. Спосіб транспортування і очистки коренебульбоплодів та пристрій для його здійснення / Г.М. Калетнік, В.М. Булгаков // Патент на винахід № 118938. 25.03.2019 р.
 52. Калетнік Г.М. Спосіб транспортування і очистки коренебульбоплодів та пристрій для його здійснення / Г.М. Калетнік, В.М. Булгаков // Патент на винахід № 119118. 25.04.2019 р.
 53. Калетнік Г.М. Спосіб транспортування і очистки коренебульбоплодів та пристрій для його здійснення / Булгаков В.М.// Патент на винахід № 119119. 25.04.2019 р.
 54. Калетнік Г.М. Спосіб транспортування і очистки коренебульбоплодів та пристрій для його здійснення / Булгаков В.М.// Патент на винахід № 119209. 10.05.2019 р.
 55. Калетнік Г.М. Пристрій для транспортування і очистки коренебульбоплодів / В.М. Булгаков, В.В. Адамчук, Г.М. Калетнік, І.В. Головач, З.В. Ружило, В.М. Бандура, Л.П. Середа, В.І. Мельник, М.Л. Лисиченко // Патент на винахід № 119211. 10.05.2019 р.
 56. Калетнік Г.М. Спосіб транспортування і очистки коренебульбоплодів та пристрій для його здійснення / Г.М. Калетнік, В.М. Булгаков // Патент на винахід № 119216. 10.05.2019 р.
 57. Калетнік Г.М. Пристрій для транспортування і очистки коренебульбоплодів / В.М. Булгаков, В.В. Адамчук, Г.М. Калетнік, І.В. Головач, З.В. Ружило, В.М. Бандура, Л.П. Середа, В.І. Мельник, М.Л. Лисиченко // Патент на винахід № 119407. 10.05.2019 р.
 58. Калетнік Г.М. Спосіб транспортування і очистки коренебульбоплодів та пристрій для його здійснення / Г.М. Калетнік, В.М. Булгаков // Патент на винахід № 119417. 10.06.2019 р.
 59. Калетнік Г.М. Очисник головок коренеплодів / В.М. Булгаков, В.В. Адамчук, Г.М. Калетнік, І.В. Головач, З.В. Ружило, В.М. Бандура, Л.П. Середа, В.П. Кувачов, Є.І. Ігнатьєв // Патент на винахід № 119499. 25.06.2019 р.
 60. Калетнік Г.М. Спосіб транспортування і очистки коренебульбоплодів та пристрій для його здійснення / Г.М. Калетнік, В.М. Булгаков // Патент на винахід № 120011. 10.09.2019 р.
 61. Калетнік Г.М. Спосіб транспортування і очистки коренебульбоплодів та пристрій для його здійснення / Г.М. Калетнік, В.М. Булгаков // Патент на винахід № 120012. 10.09.2019 р.
 62. Калетнік Г.М. Спосіб транспортування і очистки коренебульбоплодів та пристрій для його здійснення / Г.М. Калетнік, В.М. Булгаков // Патент на винахід № 121942. 10.08.2020 р.
 63. Калетнік Г.М. Спосіб транспортування і очистки коренебульбоплодів та пристрій для його здійснення / Г.М. Калетнік, В.М. Булгаков // Патент на винахід № 123841. 10.06.2021 р.
 64. Калетнік Г.М. Очисник коренебульбоплодів від домішок / В.М. Булгаков, В.В. Адамчук, Г.М. Калетнік, І.В. Головач, З.В. Ружило, С.В. Кюрчев, Є.І. Ігнатьєв, С. Івановс, Я. Новак // Патент на винахід № 124033. 08.07.2021 р.
 65. Калетнік Г.М. Очисник коренебульбоплодів від домішок / В.М. Булгаков, В.В. Адамчук, Г.М. Калетнік, І.В. Головач, З.В. Ружило, С.В. Кюрчев, Є.І. Ігнатьєв, С. Івановс, Я. Новак // Патент на винахід № 124034. 08.07.2021 р.
 66. Калетнік Г.М. Очисник коренебульбоплодів від домішок / В.М. Булгаков, В.В. Адамчук, Г.М. Калетнік, І.В. Головач, З.В. Ружило, С.В. Кюрчев, Є.І. Ігнатьєв, С. Івановс, Я. Новак // Патент на винахід № 124164. 29.07.2021 р.
 67. Калетнік Г.М. Очисник коренебульбоплодів від домішок / В.М. Булгаков, В.В. Адамчук, Г.М. Калетнік, І.В. Головач, З.В. Ружило, С.В. Кюрчев, Є.І. Ігнатьєв, С. Івановс, Я. Новак // Патент на винахід № 124165. 29.07.2021 р.
 68. Калетнік Г.М. Вібраційний змішувач / Г.М. Калетнік, В.П. Янович // Патент на винахід № 124423. 16.09.2021 р.
 69. Калетнік Г.М. Вібраційний змішувач / Г.М. Калетнік, В.П. Янович // Патент на винахід № 124424. 16.09.2021 р.
 70. Калетнік Г.М. Очисник коренебульбоплодів від домішок / В.М. Булгаков, В.В. Адамчук, Г.М. Калетнік, І.В. Головач, З.В. Ружило, С.В. Кюрчев, Є.І. Ігнатьєв, С. Івановс, Я. Новак // Патент на винахід № 124589. 14.10.2021 р.
 71. Калетнік Г.М. Мехатронна система забезпечення мікроклімату тваринницьких приміщень / Г.М. Калетнік, В.М. Яропуд // Патент на корисну модель № 148970. 06.10.2021 р.

№ п/п

Назва роботи

Вихідні дані

Співавтори

Рік видання

1

2

3

4

5

Авторські свідоцтва

1

Спосіб силосування кормів

Авторське свідоцтво № 1658436 від 27.07.1989 р. СРСР, Державний комітет з винаходів, зареєстровано 2.02.1991 р.

-

1991

2

На сорт рослин: ячмінь ярий лотос

Авторське свідоцтво № 991

Аврамчук Н.Г., Бурдяківська Л.А., Дорищук В.О., Бігун Ю.А., Нагорна С.П.

2000

3

Науковий твір «Настанова з використанням графічної ілюстрації, що стосується науки «Система управління створенням вартості при виробництві продукції у олійно-жировому під комплексі глибокої переробки горіху волоського»

(«СУСВ ОЖП»)

Авторське право на твір № 86671

Луцяк В. В., Гончарук І.В.

2019

4

Науковий твір «Система управління створенням інноваційної продукції у олійно-жировому підкомплексі глибокої переробки горіху волоського» («СУСВ ОЖП»)

Авторське право на твір № 85803


Луцяк В. В.,

Янович В. П.

2019

Комп’ютерні програми

1

Комп’ютерна програма «Експертно-моделювальна система прогнозування стійкості і економічної системи України

Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 37940
Дата реєстрації 12.04.2011 р.

Козловський С.В., Козачко О.М.

2011

2

Комп’ютерна програма «Експертно-моделювальна система прогнозування валютного курсу в Україні на основі методів теорії нечіткої логіки та генетичних алгоритмів»

Свідоцтво про реєстрацію авторського права № 49704
Дата реєстрації 18.06.2013 р.

Козловський С.В.,
Козловський В.О.

2013

 

Григорій Калетнік є автором понад 350 наукових і навчально-методичних праць, серед яких 24 монографії, 20 навчальних посібників, 8 підручників та понад 150 наукових статей у фахових виданнях. Автор 61 патенту на винаходи та корисні моделі.

Неодноразово виступав офіційним опонентом на захистах дисертацій на здобуття наукового ступеню. Г. М. Калетніка нагороджено орденами «За заслуги» III і ІІ ступенів, нагрудним значком «Відмінник народної освіти» та багатьма іншими нагородами.

У травні 2012 р. Г. М. Калетніку присуджено Державну премію України в галузі науки і техніки 2011 року за роботу «Система використання біоресурсів у новітніх біотехнологіях отримання альтернативних палив».

Події у світлинах