logo
ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ space заснований у 1982 році

Факультет екології, лісівництва та садово-паркового господарства

Місцезнаходження:м.Вінниця, вул. Сонячна 3, корпус 2
каб.: 2517, 2514, 2406
Телефон:(0432) 43-85-20, 322 ,257 (внутрішні)
Emailagronomy@vsau.vin.ua

Факультет здійснює підготовку фахівців освітнього ступеня «бакалавр» за 6-ма спеціальностями: «Агрономія», «Садівництво та виноградарство», «Захист і карантин рослин», «Лісове господарство», «Садово-паркове господарство», «Екологія», а також освітнього ступеня магістр за 4-ма спеціальностями: «Агрономія», «Садівництво та виноградарство», «Екологія», «Садово-паркове господарство».

декан факультету

Факультет агрономії та лісівництва є одним із флагманів навчальної, наукової, методичної та виховної діяльності Вінницького національного аграрного університету.

Навчальний процес забезпечують 55 викладачів, 60% з яких це випускники факультету. Освіту здобувають понад 1500 студентів, із них майже 900 денної форми навчання та понад 600 – заочної.

З 2017 року відкрито нову спеціальність «Захист і карантин рослин». По завершенню навчання студенти мають можливість вступати до аспірантури та залишатись працювати в університеті.

На базі факультету діє науково-вимірювальна агрохімічна лабораторія, в якій студенти та аспіранти проводять лабораторні дослідження, Ботанічний сад «Поділля», Навчально-дослідне поле, Науково-дослідне господарство «Агрономічне», де студенти набувають практичних навичок.

Базами практик агрономічного факультету є науково-дослідні установи Всеукраїнського науково-навчального консорціуму, а саме Уладово-Люлинецька дослідно-селекційна станція, Ялтушківська дослідно-селекційна станція, передові сільськогосподарські підприємства, які застосовують сучасні технології вирощування сільськогосподарських культур: Державне підприємство “Дослідне господарство “Бохоницьке”, Приватне підприємство «Зетто», Приватне підприємство «Дари Велеса», Агрофірма «Вербка», Товариство з обмеженою відповідальністю «АгранаФрут Лука», Подільська дослідна станція садівництва, Дослідне господарство «Артеміда», Приватно-орендне сільськогосподарське підприємство «Радівське» та інші. Крім того кожна кафедра має філії на виробництві.

Факультетом агрономії та лісівництва укладені Міжнародні договори та програми з Познанським природничим університетом, Варшавською сільськогосподарською академією (Польща), Сільськогосподарським університетом міста Фужоу (Китай). Щорічно біля 200 студентів факультету, які володіють іноземними мовами проходять практику в країнах ЄС (Польща, Німеччина, Нідерланди, Швейцарія та ін.), а також в Сполучених Штатах Америки.

На факультеті агрономії та лісівництва науковці мають можливість щоквартально друкувати статті у фаховому науковому виданні: “Сільське господарство та лісівництво”.

Щорічно відбуваються міжнародні, всеукраїнські та внутрівузівські наукові конференції, де викладачі та студенти звітують за проведену роботу у гуртках, під час власних наукових досліджень за темами дипломних робіт. За результатами таких заходів видаються збірники статей та тез доповідей.

На сьогодні факультет агрономії та лісівництва включає 5 кафедр: Рослинництва, селекції та біоенергетичних культур; Ботаніки, генетики та захисту рослин; Садово-паркового господарства, садівництва і виноградарства; Землеробства, ґрунтознавства та агрохімії; Екології та охорони навколишнього середовища.

Події у світлинах