logo
ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ space заснований у 1982 році

Наукове товариство

Наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених ВНАУ

Наукове товариство Вінницького національного аграрного університету створено з метою широкого залучення до науково-дослідної роботи студентів всіх форм навчання. Рішення про його створення було прийняте під час загального зібрання представників з кожного факультету, яке відбулося 10 жовтня 2014 року. 

Наукове товариство є частиною системи громадського самоврядування університету. Наукове товариство забезпечує захист прав та інтересів осіб, які навчаються у вищому навчальному закладі, зокрема щодо питань наукової діяльності, підтримки наукоємних ідей, інновацій та обміну знаннями. До нього входять студенти, аспіранти, докторанти і молоді вчені віком до 35 років (для докторантів – до 40 років). 

Основною метою діяльності товариства є: створення умов для виявлення і розвитку талановитої молоді, їх науково-дослідних здібностей та інтересів, підтримка в їх реалізації, а також участі у виконанні науково-дослідних робіт, програм, що виконуються в університеті.

Для досягнення поставленої мети товариство ставить перед собою такі завдання:

 • приріст і популяризація наукового знання;
 • оволодіння членами наукового товариства сучасними методиками, формування та розвиток самостійних навичок організації і проведення наукових досліджень;
 • підготовка та прийняття актів, що регламентують організацію та діяльність наукового товариства;
 • проведення організаційних, наукових та освітніх заходів;
 • популяризація наукової діяльності, сприяння залученню серед осіб, які навчаються, до наукової роботи та інноваційної діяльності;
 • розповсюдження позитивного досвіду наукової творчості студентів серед відомчих ВНЗ;
 • формування вміння застосовувати теоретичні знання в практичній діяльності;
 • виявлення найбільш обдарованої та талановитої молоді, використання їх творчого та інтелектуального потенціалу для вирішення завдань, що стоять перед ВНАУ, Міністерством аграрної політики та продовольства України;
 • представлення інтересів студентів, аспірантів, докторантів та молодих вчених перед керівництвом вузу та іншими організаціями з питань наукової роботи;
 • сприяння підвищенню якості наукових досліджень;
 • сприяння обміну інформацією між молодими вченими і дослідниками;
 • сприяння науково-педагогічним працівникам кафедр у розробці та вирішенні актуальних проблем, зокрема з питань правоохоронної діяльності;
 • безпосередня участь під керівництвом викладачів у підготовці методичних рекомендацій та авторському супроводі впровадження цих рекомендацій;
 • вивчення та узагальнення результатів практичної діяльності органів внутрішніх справ;
 • пропаганда правових знань серед населення.

Загальні збори Наукового товариства ВНАУ є вищим представницьким органом Наукового товариства, що в межах своєї компетенції має право на визначення загальних засад функціонування органів Наукового товариств та контроль за діяльністю Правління Наукового товариства, а також інших органів Наукового товариства.

Правління є постійно діючим виконавчим органом, який виконує координаційні функції та керує поточною роботою Наукового товариства в період між скликаннями Загальних зборів. Членами Правління за посадою є Голова, Перший заступники Голови, Заступники Голови, секретар Наукового товариства, голови Наукових товариств факультетів (інститутів) ВНАУ.

Члени Наукового товариста студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених Вінницького національного аграрного університету неодноразово виборювали високі місця на студентських наукових конкурсах та олімпіадах, а також активно беруть участь у всеукраїнських та міжнародних конференціях семінарах та круглих столах.

Положення про Наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених ВНАУ


СТРУКТУРА НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА

teach

Панцирева Ганна Віталіївна

В.о. голови Наукового товариства

 

teach

Вовк Валерія Юріївна

Представник факультету економіки та підприємництва


0680483652

teach

Купчук Ігор Миколайович

Представник інженерно-технологічного факультету 


0978173992

teach

Мордванюк Мирослава Олексіївна

Представник факультету агрономії та лісівництва

 

0989276657

teach

Кожухар Валентина Вадимівна

Представник факультету обліку та аудиту

 

0680560847

teach

Гонтарук Ярослав Вікторович

Представник факультету менеджменту та права 


0973748494

teach

Бондар Мар'яна Михайлівна

Представник факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва та ветеринарії


0674382099

Події у світлинах