logo
ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ space заснований у 1982 році

Відбулось засідання спеціалізованої вченої ради ВНАУ

15 квітня 2021 року, у ВНАУ на засіданні спеціалізованої вченої ради  Д 05.854.02 відбувся прилюдний захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук із спеціальності 05.05.11 – машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва здобувача  Горбатюка Руслана Миколайовича на тему: «Обґрунтування конструкційно-технологічних параметрів вібромашини для поверхневого відновлення робочих органів ґрунтообробних агрегатів».

Науковий керівник: доктор технічних наук, доцент, директор відокремленого структурного підрозділу «Ладижинський фаховий коледж Вінницького національного аграрного університету» Цуркан Олег Васильович.

Офіційними опонентами виступили: доктор технічних наук, професор кафедри інжинірингу машинобудівних технологій Барановський Віктор Миколайович (Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя) та доктор технічних наук, доцент, професор кафедри експлуатації, надійності, міцності та будівництва імені В.Я. Аніловича  Алфьоров Олексій Ігорович (Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка).

Збільшення виробничого ресурсу робочих органів ґрунтообробних агрегатів є актуальним питанням для розвитку агропромислового комплексу України. А впровадження нових технологій та обладнання для вирішення цього актуального завдання є перспективним напрямком.

Дисертаційна робота присвячена вирішенню актуальної задачі підвищення ефективності віброзміцнювальної обробки робочих органів ґрунтообробних агрегатів шляхом розробки обладнання для виконання процесу зміцнення їх поверхонь вібраційним деформуванням при відновленні, оцінки закономірностей зміни основних параметрів розробленої машини з механічним активатором руху робочого середовища. 

Наукова новизна дисертації Руслана Миколайовича Горбатюка полягає в отриманні математичної моделі динаміки руху виконавчих органів вібраційної машини з дебалансним активатором руху робочого середовища, що дозволило обґрунтовувати раціональні режими її роботи;  розробленні емпіричних моделі, які характеризують енергетичні витрати процесу роботи оздоблювально-зміцнювальної обробки деталей, висоту мікронерівності та твердості обробленої поверхні залежно від основних параметрів робочих органів.

До обговорення результатів наукових досліджень здобувачів було долучено широке коло науковців Вінницького національного аграрного університету: Гунько Ірина Василівна, к.т.н., доцент, проректор з науково-педагогічної та навчальної роботи; Матвійчук Віктор Андрійович, д.т.н., професор, декан інженерно-технологічного факультету; Веселовська Наталія Ростиславівна, д.т.н., професор, завідувач кафедри машин та обладнання сільськогосподарського виробництва; Сивак Роман Іванович, д.т.н., доцент, доцент кафедри загальнотехнічних дисциплін та охорони праці; Севостьянов Іван Вячеславович, д.т.н., професор, завідувач кафедри технологічних процесів та обладнання перерробних і харчових виробництв; Яропуд Віталій Миколайович, к.т.н., доцент кафедри кафедри машин та обладнання сільськогосподарського виробництва.

Дисертаційна робота отримала схвальні відгуки членів спеціалізованої вченої ради. За підсумками наукової дискусії було рекомендовано присвоїти здобувачу ступінь кандидата технічних наук.

Вітаємо дисертанта Горбатюка Руслана Миколайовича та його наукового керівника Цуркана Олега Васильовича з успішним захистом! Бажаємо наснаги у професійному зростанні та майбутніх наукових пошуках!

5437

Події у світлинах