logo
ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ space заснований у 1982 році

Спеціалізована вчена рада К 05.854.02

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 24 травня 2018 року № 527 у Вінницькому національному аграрному університеті функціонує спеціалізована вчена рада К 05.854.02 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальностями 05.03.05 «Процеси та машини обробки тиском» та 05.05.11 «Машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва».

Наказ МОН України про створення: № 527

Дата початку повноважень: 24.05.2018

Дата закінчення повноважень: 15.05.2021

E-mail ради: k0585402vnau@vsau.vin.ua

Спеціальність:

 • 05.03.05 «Процеси та машини обробки тиском»
 • 05.05.11 «Машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва»

Склад спеціальної вченої ради К 05.854.02

Голова ради:

 1. Анісімов Віктор Федорович, д.т.н., професор, професор кафедри, Вінницький національний аграрний університет, спеціальність 05.05.11.

Заступник голови:

2.Стаднік Микола Іванович, д.т.н., доцент, професор кафедри, Вінницький національний аграрний університет, спеціальність 05.05.11.

Вчений секретар:

3. Твердохліб Ігор Вікторович, к.т.н., доцент, доцент кафедри, Вінницький національний аграрний університет, спеціальність 05.05.11

Члени ради:

 1. Булгаков Володимир Михайлович, д.т.н., професор, професор кафедри, Національний університет біоресурсів і природокористування України, спеціальність 05.05.11;
 2. Веселовська Наталія Ростиславівна, д.т.н., професор, завідувач кафедри, Вінницький національний аграрний університет, спеціальність 05.03.05;
 3. Гринкевич Володимир Олександрович, д.т.н., професор, завідувач кафедри, Національна металургійна академія України, спеціальність 05.03.05;
 4. Токарчук Олексій Анатолійович, к.т.н., доцент кафедри, Вінницький національний аграрний університет, спеціальність 05.05.11;
 5. Матвійчук Віктор Андрійович, д.т.н., професор, завідувач кафедри, Вінницький національний аграрний університет, спеціальність 05.03.05;
 6. Харченко Сергій Олександрович, д.т.н., доцент, доцент кафедри, Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка, спеціальність 05.05.11;
 7. Сивак Роман Іванович, д.т.н., доцент, доцент кафедри, Вінницький національний аграрний університет, спеціальність 05.03.05;
 8. Пузир Руслан Григорович, д.т.н., доцент, викладач, Коледж Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського, спеціальність 05.03.05;
 9. Севостьянов Іван Вячеславович, д.т.н., професор, завідувач кафедри Вінницький національний аграрний університет, спеціальність 05.03.05; 
 10. Яропуд Віталій Миколайович, к.т.н., доцент кафедри, Вінницький національний аграрний університет, спеціальність 05.05.11;
 11. Гунько Ірина Василівна, к.т.н., доцент, завідувач кафедри, Вінницький національний аграрний університет, спеціальність 05.03.05;
 12. Цуркан Олег Васильович, д.т.н., доцент, доцент кафедри, Вінницький національний аграрний університет, спеціальність 05.05.11;
 13. Щур Тарас Григорович, к.т.н., доцент, проректор, Львівський національний аграрний університет, спеціальність 05.05.11.

Засідання спеціалізованої вченої ради К 05.854.02 

Дата

Пункт порядку денного

Науковий керівник 
(консультант)

Офіційні опоненти

Час початку

29.09.2016

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук із спеціальності 05.05.11 – машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва Деркача Віталія Васильовича на тему "Обгрунтування технології та режимних параметрів ресурсозберігаючого процесу підбирання сіна"


(авторефератдисертація)

к.т.н., доцент
Спірін Анатолій Володимирович,
Вінницький національний аграрний університет

д.т.н, професор Дідух Володимир Федорович,
Луцький національний технічний університет,
(відгук)

к.т.н, старший науковий співробітник
Степаненко Сергій Петрович,
Національний науковий центр «Інститут механізації та електрифікації сільського господарства»
(відгук)

12.00

29.09.2016

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук із спеціальності 05.05.11 – машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва Холодюка Олександра Володимировича 
на тему "Обрунтування параметрів бітерно-ножового апарата для подрібнення трав'яної маси"

(авторефератдисертація)

к.т.н., старший науковий співробітник
Кузьменко Володимир Федорович,
Національний науковий центр "Інститут механізації та електрифікації сільського господарства"

д.т.н, професор
Гевко Роман Богданович, Тернопільський національний економічний університет
(відгук)

к.т.н., доцент 
Мілько Дмитро Олександрович, Таврійський державний агротехнологічний університет
(відгук)

14.30

27.10.2016

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук із спеціальності 05.05.11 – машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва Твердохліба Ігоря Вікторовича на тему "Обґрунтування технології та конструктивно – режимних параметрів терково-сепаруючого блоку для обробки вороху трав"

(авторефератдисертація)

к.т.н., доцент
Спірін Анатолій Володимирович,
Вінницький національний аграрний університет

д.т.н, професор Барановський Віктор Миколайович, Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя,
(відгук)

к.т.н., с.н.с.
Кузьменко Володимир Федорович, Національний науковий центр «Інститут механізації та електрифікації сільського господарства»
(відгук)

10.00

27.10.2016

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук із спеціальності 05.05.11 – машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва Бундзи Олега Зіновійовича
на тему "Розробка та обґрунтування параметрів машини для знищення бур’янів контактної дії"

(авторефератдисертація)

кандидат технічних наук, доцент
Нікітін Валерій Георгійович,
Національний університет водного господарства та природокористування

д.т.н, професор
Гевко Роман Богданович, Тернопільський національний економічний університет
(відгук)

к.т.н., с.н.с.
Ратушний Володимир Васильович, Національний науковий центр “Інститут механізації та електрифікації сільського господарства НААН України”
(відгук)

12.00

27.12.2016

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук із спеціальності 05.05.11 – машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва Рябошапки Вадима Борисовича на тему "Обґрунтування експлуатаційно-технологічних параметрів роботи орних машинно-тракторних агрегатів при використанні біодизельного палива"

(авторефератдисертація)

д.т.н., професор
Анісімов Віктор Федорович,
Вінницький національний аграрний університет

академік НААН, Заслужений винахідник України, доктор технічних наук, професор кафедри механіки Булгаков Володимир Михайлович, Національний університет біоресурсів і природокористування України.
(відгук)

д.т.н., професор кафедри автомобілів та транспортного менеджменту Поляков Андрій Павлович, Вінницький національний технічний університет.
(відгук)

10.00

27.12.2016

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук із спеціальності 05.05.11 – машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва Яропуда Віталія Миколайовича
на тему "Обґрунтування конструкційно-режимних параметрів теплоутилізатора для тваринницьких приміщень"

(авторефератдисертація)

к. т. н., доцент, Пришляк Віктор Миколайович, Вінницький національний аграрний університет

д.т.н., професор Голуб Геннадій Анатолійович, Національний університет біоресурсів та природокористування України
(відгук)

к.т.н., старший науковий співробітник, Довбненко Олег Федорович, Національний науковий центр «Інститут механізації та електрифікації сільського господарства»
(відгук)

12.30

19.05.2017

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук із спеціальності 05.18.12 – процеси та обладнання харчових, мікробіологічних та фармацевтичних виробництв Купчука Ігоря Миколайовича
на тему "Обґрунтування технологічної схеми та конструктивної реалізації вібраційного подрібнення сировини спиртового виробництва"
(автореферат, дисертація)

д.т.н., професор, Паламарчук Ігор Павлович, Вінницький національний аграрний університет

д.т.н., професор, Штефан Євгеній Васильович, Національний університет харчових технологій
(відгук)

к.т.н, доцент, Батраченко Олександр Вікторович, Черкаський державний технологічний університет

(відгук)

10.00

19.05.2017

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук із спеціальності 05.05.11 – машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва Руткевича Володимира Степановича на тему "Обґрунтування параметрів системи гідроприводів блочно-порційного відокремлювача консервованих кормів"
(авторефератдисертація)

к.т.н., професор, Іванов Микола Іванович
Вінницький національний аграрний університет

д.т.н., професор, Пастушенко Сергій Іванович, Національний університет біоресурсів і природокористування України "Бережанський агротехнічний інститут"
(відгук)

к.т.н, доцент, Поліщук Леонід Клавдійович, Вінницький національний технічний університет

(відгук)

13.00

03.07.2017

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук із спеціальності 05.05.11 – машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва 
Петриченка 
Євгенія Анатолійовича
на тему "Обґрунтування схеми та параметрів комбінованого удобрювально-посівного машинно-тракторного агрегату "
(автореферат, дисертація)

академік НААН України, д.т.н., професор, Заслужений винахідник України Булгаков Володимир Михайлович, Національний університет біоресурсів і природокористування України

д.т.н., професор, Заслужений винахідник України Гевко 
Роман Богданович, Тернопільський національний економічний університет
(відгук)

к.т.н., доцент 
Ткач Олег Васильович, Подільський державний аграрно-технічний університет
(відгук)

10.00

12.12.2019

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук із спеціальності 05.05.11 – машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва

Присяжнюка

Дмитра Володимировича

на тему: «Обґрунтування параметрів процесу та розробка віброозонуючого комплексу для сушіння зернової сировини»

(автореферат, дисертація)

 

кандидат технічних наук, доцент

Цуркан Олег Васильович,

Вінницький національний аграрний університет

 

д.т.н, професор

Дідух Володимир Федорович, Луцький національний технічний університет

(відгук)

к.т.н, старший науковий співробітник

Степаненко Сергій Петрович,

Національний науковий центр «Інститут механізації та електрифікації сільського господарства»

(відгук)
 12.00 

06.08.2020

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук із спеціальності 05.05.11 – машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва

Бабина
Ігоря Анатолійовича

на тему: «Підвищення ефективності роботи
системи промивання доїльних установок»
(автореферат, дисертація)

 

кандидат технічних наук, доцент

Гунько
Ірина Василівна

Вінницький національний аграрний університет

доктор технічних наук, професор

Дмитрів Василь Тарасович

Національний університет «Львівська політехніка»
(відгук)

доктор технічних наук, старший дослідник

Алієв Ельчин Бахтияр огли

Інститут олійних культур Національної академії
аграрних наук України
(відгук)

 
 12.00

15.04.2021

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук із спеціальності 05.05.11 – машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва

Горбатюка
Руслана Миколайовича

на тему: «Обґрунтування конструкційно-технологічних параметрів вібромашини для поверхневого відновлення робочих органів ґрунтообробних агрегатів»

(автореферат; дисертація)

 

доктор технічних наук, доцент

Цуркан Олег Васильович,

відокремлений структурний підрозділ «Ладижинський фаховий коледж Вінницького національного аграрного університету»

д.т.н, професор
Барановський Віктор Миколайович
Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя

(відгук)

 

д.т.н., професор
Алфьоров Олексій Ігорович
Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка

(відгук)

12.00 

29.04.2021

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук із спеціальності 05.05.11 – машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва

Адамчука
Олега Валерійовича

на тему: «Обґрунтування параметрів та режимів роботи удосконаленого відцентрового робочого органа машин для внесення мінеральних добрив»

(автореферат; дисертація)

 академік НААН України, д.т.н., професор Булгаков Володимир Михайлович, Національний університет біоресурсів і природокористування України

д.т.н., старший науковий співробітник Мельник Віктор Іванович Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка  

(відгук)

к.т.н., доцент Пономаренко Наталія Олександрівна Дніпровський державний аграрно-економічний університет 

(відгук)

10.00


Перелік документів, які подає до спеціалізованої вченої ради здобувач наукового ступеня

 1. Заява на ім'я голови СВР про прийняття дисертації до розгляду в спеціалізованій вченій раді (заява пишеться власноручно).
 2. Ксерокопія першої сторінки паспорта здобувача, засвідчена підписом вченого секретаря спеціалізованої вченої ради (2 примірники);
 3. Особова картка (форма П-2ДС), затверджена наказом Міністерства статистики України від 26.12.95 №343, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 28.12.95 за №484/1020, з відомостями, чинними на час подання документів до спеціалізованої вченої ради, засвідчена підписом керівника кадрової служби та печаткою за основним місцем роботи, з фотокарткою, на якій проставлена печатка цієї установи (2 примірники);
 4. Копія диплома магістра (спеціаліста), засвідчена підписом вченого секретаря спеціалізованої вченої ради (2 примірники);
 5. Посвідчення про складені кандидатські іспити за формою, визначеною Положенням про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 01.03.99 №309 (у 2-х примірниках: один примірник - оригінал, другий - копія);
 6. Витяг з наказу про зарахування до аспірантури, засвідчений згідно чинного законодавства, у випадку якщо здобувач наукового ступеня кандидата наук навчався в аспірантурі;
 7. Висновок про наукову і практичну цінність дисертації, виданий організацією, де виконувалася дисертація або до якої був прикріплений здобувач (2 примірники). Висновок оформлюється як витяг з протоколу засідання кафедри, підписується завідувачем кафедри, затверджується керівником установи і скріплюється печаткою. Висновок чинний протягом 1 року з дня його затвердження до моменту подання дисертації на розгляд у спеціалізованої вченої ради;
 8. Відгук наукового керівника, засвідчений печаткою за основним місцем роботи наукового керівника.

До документів додаються:

 • дисертація, оформлена згідно зі встановленими вимогами, у кількості примірників, переплетених і підписаних автором, необхідних для передавання на зберігання до бібліотеки установи, де створено спеціалізовану вчену раду, спеціалізованої вченої ради та для відправки опонентам;
 • автореферат дисертації, оформлений згідно зі встановленими вимогами та підписаний автором на обкладинці (2 примірники);
 • монографії, авторські свідоцтва (копії), статті (копії), друковані тези, доповіді та інші матеріали наукових конференцій, конгресів, симпозіумів, семінарів, шкіл (копії), перераховані в авторефераті. Копії наукових праць засвідчуються підписом вченого секретаря;
 • компакт диск типу CD-R або CD-RW, на якому міститься файл з текстом автореферату. Ім'я файла - aref.pdf (2 примірники);
 • компакт диск типу CD-R або CD-RW, на якому міститься файл з текстом дисертації. Ім'я файла - dis.pdf (2 примірники). 

3457

Події у світлинах