logo
ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ space заснований у 1982 році

Спеціалізована вчена рада Д 05.854.03

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 24 травня 2018 року № 527 у Вінницькому національному аграрному університеті функціонує спеціалізована вчена рада Д 05.854.03 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) економічних наук за спеціальностями 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством» та 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності: сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство)».

Наказ МОН України про створення: № 527

Дата початку повноважень: 24.05.2018

Дата закінчення повноважень: 15.05.2021

Контактний телефон: 0432-57-42-26

E-mail ради: d0585403vnau@vsau.vin.ua

Спеціальність:

 • 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством»
 • 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності: сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство)»

Голова ради: Калетнік Григорій Миколайович

Заступники голови: Головня Олена Михайлівна

Учений секретар: Корпанюк Тетяна Миколаївна


 Склад спеціалізованої вченої ради Д 05.854.03

Голова ради:

 1. Калетнік Григорій Миколайович, д.е.н., професор, завідувач кафедри, академік НААН України, Вінницький національний аграрний університет, спеціальність 08.00.03.

Заступник голови: 

       2. Головня Олена Михайлівна, д.е.н., доцент, доцент кафедри, Вінницький національний аграрний університет, спеціальність 08.00.03

Вчений секретар: 

       3. Корпанюк Тетяна Миколаївна, к.е.н., доцент, доцент кафедри, Вінницький національний аграрний університет, спеціальність 08.00.04.

Члени ради:

4. Вдовенко Лариса Олександрівна, д.е.н., професор, завідувач кафедри, Вінницький національний аграрний університет, спеціальність 08.00.04;

5. Гончарук Інна Вікторівна, д.е.н., професор, професор кафедри, Вінницький національний аграрний університет, спеціальність 08.00.03;

6.Гарбар Жанна Володимирівна, д.е.н., доцент, професор кафедри, Вінницький національний аграрний університет, спеціальність 08.00.03;

7. Коляденко Світлана Василівна, д.е.н., професор, завідувач кафедри, Вінницький національний аграрний університет, спеціальність 08.00.03;

8.Сахно Андрій Анатолійович, доктор економічних наук, професор, професор кафедри, Вінницький національний аграрний університет, спеціальність 08.00.04;

9. Мазур Анатолій Григорович, д.е.н., професор, професор кафедри, Вінницький національний аграрний університет, спеціальність 08.00.04;

10. Месель-Веселяк Віктор Якович, д.е.н., професор, завідувач відділу, академік НААН України; ННЦ «Інститут аграрної економіки», спеціальність 08.00.04;

11. Польова Олена Леонідівна, д.е.н., доцент, професор кафедри, Вінницький національний аграрний університет, спеціальність 08.00.04;

12. Правдюк Наталія Леонідівна, д.е.н., професор, завідувач кафедри, Вінницький національний аграрний університет, спеціальність 08.00.04;

13. Рябоконь Василь Петрович, д.е.н., професор, головний науковий співробітник відділу, академік НААН України, ННЦ «Інститут аграрної економіки», спеціальність 08.00.03;

14. Свиноус Іван Вікторович, д.е.н., професор, завідувач кафедри, Білоцерківський національний аграрний університет, спеціальність 08.00.04;

15. Скидан Олег Васильович, д.е.н., професор, ректор, Житомирський національний агроекологічний університет, спеціальність 08.00.03;

16 Чорна Людмила Олександрівна, д.е.н., професор, завідувач кафедри, Вінницький інститут конструювання одягу, спеціальність 08.00.04;

17. Шпикуляк Олександр Григорович, д.е.н., професор, учений секретар, ННЦ "Інститут аграрної економіки", спеціальність 08.00.03. 


Засідання спеціалізованої вченої ради Д 05.854.03 

Дата

Пункт порядку денного

Науковий керівник 
(консультант)

Офіційні опоненти

Час початку

04.12.2015

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Задорожної Лариси Михайлівни на тему: «Інституційне забезпечення розвитку ринку інновацій в аграрній сфері» 

д.е.н., професор
Шпикуляк Олександр Григорович 
Вінницький національний аграрний університет

д.е.н., професор
Осецький Валерій Леонідович,
КНУ ім. Тараса Шевченка

к.е.н. 
Забуранний Сергій Вадимович,
Національний університет фізичного виховання та спорту України

10:00

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Крачок Людмили Ігорівни на тему: «Формування організаційно-економічного механізму технологічної безпеки аграрної галузі» 

д.е.н., професор
Жаворонкова Галина Василівна,
Національний авіаційний університет,
Інститут економіки і менеджменту

д.е.н., доцент 
Лойко Валерія Вікторівна
Київський національний університет 
технологій і дизайну

к.е.н. 
Мекшун Павло Вікторович
Чернігівський національний 
технологічний університет

12:00

28.12.2015

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Пришляк Наталя Вікторівна на тему: «Ефективність виробництва біопалива на підприємствах
бурякоцукрового комплексу» 

д.е.н., професор, академік НААН,
КАЛЕТНІК Григорій Миколайович,
Вінницький національний аграрний університет

академік НААН, 
д.е.н., професор 
Панасюк Броніслав Якович


д.е.н., професор 
член-кореспондент НААН Сичевський Микола Петрович

10:00

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Прутська Тетяна Юріївна на тему: «Інституційне забезпечення розвитку підприємницької діяльності в аграрній сфері» 

д.е.н., професор, академік НААН,
КАЛЕТНІК Григорій Миколайович,
Вінницький національний аграрний університет

академік НААН, 
д.е.н., професор
Малік Микола Йосипович


д.е.н., професор
Лопатинський Юрій Михайлович

12:00

24.06.2016

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Сарафонова Інна Сергіївна на тему: «Формування механізму регулювання діяльності підприємств на ринку олійно-жирової продукції» 

к.е.н., доцент
КОЛЕСОВ Олександр Станіславович,
Вінницький національний 
аграрний університет

д.е.н., професор
ШКОЛЬНИЙ Олександр Олексійович,
Уманський національний університет садівництва


к.е.н
БЛАГОДИР Лілія Миколаївна,
Вінницький національний технічний університет

10:00

29.12.2016

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Варламова Марія Леонідівна на тему: «Забезпечення інвестиційно-інноваційних процесів в переробних галузях системи АПК»

д.е.н., професор,
ПРУТСЬКА Олена Олексївна
Вінницький національний аграрний університет

д. е. н., доцент
ФЕДУН Ігор Леонідович,
Київський національний 
торговельно-економічний університет,
 

к. е. н., доцент
ГОМЕНЮК Марина Олександрівна,
Уманський національний 
університет садівництва

12:00

29.12.2016

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Соколюк Катерина Юріївна на тему: «Формування та розвиток ринку інвестиційних ресурсів в аграрному секторі економіки»

д. е. н., професор, заслужений економіст України 
КОДЕНСЬКА Марія Юхимівна
Уманський національний університет садівництва

д. е. н., доцент
ФЕДУН Ігор Леонідович,
Київський національний 
торговельно-економічний університет


к. е. н., 
старший науковий співробітник
МАЦИБОРА Тетяна Вікторівна,
Національний науковий центр 
«Інститут аграрної економіки»

10:00

23.06.2017

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук Скоцика Віталія Євстафійовича на тему: «Організаційно-економічний механізм формування та функціонування ринку сільськогосподарської техніки України»

 

д. е. н., професор 
СВИНОУС Іван Вікторович
Білоцерківський національний аграрний університет

д. е. н., професор, 
член-кореспондент НААН УЛЬЯНЧЕНКО Олександр Вікторович
Харківський національний аграрний 
університет ім. В.В. Докучаєва, 


д. е. н., професор 
СТЕЛЬМАЩУК Антон Михайлович
Подільський аграрно-технічний університет 


д. е. н., професор 
ЗАХАРЧУК Олександр Васильович
Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки»

12.00

23.06.2017

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Редько Михайла Сергійовича на тему: «Стратегічна реструктуризація агарних підприємств в умовах глобалізації»д. е. н., професор,
Мазур Анатолій Григорович
Вінницький національний аграрний університету

д.е.н., професор, академік ННАН України
Малік Микола Йосипович
Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки»


к.е.н., професор,
Осовська Галина Володимирівна
Житомирський інститут Приватного акціонерного товариства «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна Академія управління персоналом»

10.00

08.09.2017

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Гринчук Тетяни Петрівни на тему: «Інвестиційне забезпечення ефективного функціонування сільськогосподарських підприємств на ринку зерна»

 

д. е. н., професор,
Бурєннікова Наталія Вікторівна
Вінницький національний аграрний університет

д. е. н., професор 
Резнік Надія Петрівна 

Національний університет біоресурсів і природокористування України


к. е. н., доцент 
Жарун Олена Володимирівна 

Уманський національний університет садівництва

10.00

09.11.2017

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Мельник Ольги Василівни «Управління виробничими ресурсами в аграрному секторі України»


д.е.н., професор
Бурєннікова Наталія Вікторівна
Віницький національний аграрний університет

д.е.н., професор
Данкевич Євген Михайлович
Житомирський національний агроекологічний університетд.е.н., доцент
Юринець Зорина Володимирівна
Львівський національний аграрний університет ім. Івана Франка 


10.00

10.11.2017

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Андрусенко Надії Володимирівни на тему: «Формування ринку продукції органічного сільського господарства»


д.е. н., професор
Прутська Олена Олексіївна
Вінницький національний аграрний університет

д.е.н., старший науковий співробітник
Ходаківська Ольга Василівна 
Національний науковий центр Інститут аграрної економіки , завідувач відділу земельних відносин та природокористуванняк.е.н.,
Кутаренко Наталія Ярославівна
Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича 


10.00

10.11.2017

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Качуровського Сергія Вікторовича «Механізми управління логістикою складування підприємств АПК»


к.е.н., доцент
Потапова Надія Анатоліївна
Віницький національний аграрний університет

д.е.н., професор
Чухрай Наталія Іванівна
Національний університет «Львівська політехніка»
д.е.н., доцент
Величко Олександр Петрович
Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет


12.00

27.12.2017

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Лебідь Вікторії Сергіївни «Організаційно-економічний механізм фінансового забезпечення аграрного виробництва»


д.е. н., професор
Прутська Олена Олексіївна
Вінницький національний аграрний університет

д.е.н., професор
Катан Людмила Ігорівна
Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет


к.е.н.
Возна Любов Богданівна
Львівський навчально-науковий інститут Державного вищого навчального закладу "Університет банківської справи"

12.00

28.12.2017

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Дмитренка Руслана Миколайовича «Ефективність процесу функціонування підприємств м'ясопродуктового підкомплексу: теоретико-методологічні аспекти»


д.е.н., професор
Бурєннікова Наталія Вікторівна
Вінницький національний аграрний університет

д.е.н., професор
Левицька Інна Ванадіївна
Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університетук.е.н., старший науковий співробітник
Копитець Наталія Григорівна
Національний науковий центр "Інститут аграрної економіки" НААН України

12.00

28.12.2017

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Вострякової Вікторії Іванівни «Удосконалення логістичної системи розподілу продукції сільськогосподарських підприємств»


д.е.н., професор
Коляденко Світлана Василівна
Вінницький національний аграрний університет

д.е.н., доцент
Величко Олександр Петрович
Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет


к.е.н., доцент
Турчак Вікторія Валеріївна
Вінницький кооперативний інститут

10.00

02.03.2018

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Паламаренко Яни Вікторівни «Стратегія інноваційного розвитку спиртової промисловості»


к.е.н., доцент
Шаманська Олена Ігорівна
Вінницький національний аграрний університет

д.е.н., доцент
Князевич Анна Олександрівна
Рівненський державний гуманітарний університет


к.е.н., старший науковий співробітник
Коткова Наталія Сергіївна
Інститут продовольчих ресурсів Національна академія аграрних наук України

13.00

02.03.2018

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук Климчука Олександра Васильовича «Регулювання розвитку конкурентоспроможного виробництва біопалив в Україні»


д.е.н., професор, академік НААН України
Калетнік Григорій Миколайович,
Вінницький національний аграрний університет

д.е.н., професор, академік НААН України
Шпичак Олександр Михайлович
Національний науковий центр "Інститут аграрної економіки"


д.е.н., професор
Варченко Ольга Миронівна
Білоцерківський національний аграрний університетд.е.н., професор 
Гавриш Валерій Іванович
Миколаївський національний аграрний університет

10.00

 01.07.2019

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Зубара Івана Валерійовича «Формування ринку землі сільськогосподарського призначення в контексті розвитку фермерського укладу в Україні»

 

к.е.н., доцент
Скорук Олена Петрівна,
Вінницький національний аграрний університет 

д. е. н., професор,
Молдаван Любов Василівна,
Державна установа “Інститут економіки та прогнозування НАН України”

 

к. е. н., доцент
Карпенко Анатолій Миколайович,
Білоцерківський національний аграрний університет
 

10.00 
11.06.2020

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата економічних наук Дмитрика Олега Вікторовича «Організаційно-економічні засади розвитку особистих
селянських господарств в умовах ринкових
трансформацій»

 

 

д.е.н., професор, академік НААН України
Калетнік Григорій Миколайович
Вінницький національний аграрний університет

 

 

д.е.н., професор

Свиноус Іван Вікторович

Білоцерківський національний аграрний університет

 

 

к.е.н.

Демчак Іван Микитович

НДІ «Украгропромпродуктивність»

 

 

10.00
12.06.2020

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата економічних наук Іщенко Анастасії Валеріївни

«Організаційно-економічні засади розвитку
рослинництва в особистих селянських
господарствах»

 

д.е.н., професор

Свиноус Іван Вікторович

Білоцерківський національний аграрний університет

д.е.н., професор

Кальченко Сергій Володимирович

Таврійський державний агротехнологічний університет 

 

 

д.е.н., старший науковий співробітник

Кропивко Максим Михайлович

Національна академія аграрних наук України

 

 

10.00
11.06.2020

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата економічних наук Підгорного Анатолія Вікторовича «Підвищення ефективності виробництва
продукції свинарства у сільськогосподарських
підприємствах»

 

 

д.е.н., професор

Свиноус Іван Вікторович

Білоцерківський національний аграрний університет

д.е.н., доцент
Гнатишин Людмила Богданівна
Львівський національний аграрний університет

 

 

д.е.н., професор
Ніценко Віталій Сергійович
ПрАТ «ВНЗ Міжрегіональна академія управління персоналом»

 

12.00
12.06.2020

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата економічних наук Шевчук Ганни Вікторівни 

 «Механізм удосконалення функціонування підприємств плодово-овочевої галузі»

 

 

к.е.н., доцент

Гончарук Інна Вікторівна

Вінницький національний аграрний університет

 

д.е.н., професор
Мельник Вікторія Іванівна
Вінницький навчально-науковий інститут економіки Тернопільського національного економічного університету

 

 

 

к.е.н.
Міронова Юлія Володимирівна
Вінницький національний технічний університет

 

 

12.00
03.07.2020

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата економічних наук Шиньковича Андрія Васильовича
«Організаційно-інформаційне забезпечення антикризового управління агроформувань»

 

 д.е.н., професор, академік НААН України
Калетнік Григорій Миколайович
Вінницький національний аграрний університет

д.е.н., професор
Гудзь Олена Євгенівна
Державний університет телекомунікацій

 

 

 

д.е.н., заслужений економіст України
Старинець Олександр Георгійович
Комітет Верховної
Ради України з питань аграрної та земельної
політики

 

10.00 
 20.10.2020

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Бабиної Ольга Миколаївни "Інноваційно-інвестиційна діяльність у розвитку альтернативних джерел енергії"

(автореферат; дисертація)

повідомлення про перенесення дати захисту дисертації

к.е.н., доцент

Гончарук Інна Вікторівна

Вінницький національний аграрний університет

д.е.н., професор
Мельник Вікторія Іванівна
Вінницький навчально-науковий інститут економіки Тернопільського національного економічного університету

(відгук)

 

 

д.е.н., доцент
Білик Вікторія Вікторівна
Черкаський національний університет імені Богдана
Хмельницького, директор ННЦ інституту
післядипломної освіти та курсової підготовки

(відгук)

 

 

13.00
20.10.2020

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук Лутковської Світлани Михайлівни «Модернізація системи екологічної безпеки сталого розвитку»

(автореферат; дисертація

повідомлення про перенесення дати захисту дисертації

д.е.н., професор, академік НААН України
Калетнік Григорій Миколайович
Вінницький національний аграрний університет

д.е.н., професор, академік НААН України, заслужений діяч науки і техніки України, дійсний член (академік) Міжнародної інженерної академії
Хвесик Михайло Артемович
Державна установа  «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України»

(відгук)

 

академік НААН, 
д.е.н., професор 
Панасюк Броніслав Якович

(відгук)

 

д.е.н., професор
Козловський Сергій Володимирович
Донецький національний університет імені Василя Стуса

(відгук)

10.00
 11.12.2020

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук Гончарук Інни Вікторівни «Забезпечення енергетичної
незалежності агропромислового комплексу
на засадах сталого розвитку»

(автореферат; дисертація)

 

д.е.н., професор, академік НААН України
Калетнік Григорій Миколайович
Вінницький національний аграрний університет

д.е.н., професор, член-кореспондент НААН, Член Комітету ВРУ з питань освіти, науки та інновацій
Кириленко Іван Григорович
Верховна Рада України

(відгук)

 

д.е.н., професор, учений секретар, член-кореспондент НААН України
Шпикуляк Олександр Григорович
ННЦ «Інститут аграрної економіки»

(відгук)

 

д.е.н., старший науковий співробітник, професор кафедри маркетингу та управління бізнесом
Боднар Ольга Василівна
Національний університет «Києво-Могилянська академія»

(відгук)

 10.00
05.04.2021

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Гонтарука Ярослава Вікторовича «Реструктуризація переробних підприємств АПК в умовах глобалізації»

(автореферат; дисертація)

д.е.н., професор, академік НААН України
Калетнік Григорій Миколайович
Вінницький національний аграрний університет

д.е.н., професор

Свиноус Іван Вікторович

Білоцерківський національний аграрний університет

(відгук)

 

к.е.н., доцент
Головчук Юлія Олександрівна
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ

(відгук)

10.00 
05.04.2021

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Білокінної Ілони Дмитрівни «Формування інституційного механізму становлення «зеленої економіки» в аграрній сфері»

(автореферат; дисертація)

д.е.н., професор,
член-кореспондент НААН
Шпикуляк Олександр Григорович
Національний науковий центр
«Інститут аграрної економіки»

д.е.н., професор
Лопатинський Юрій Михайлович
Чернівецький національний університет
імені Юрія Федьковича

(відгук)

 

к.е.н., доцент
Ковальчук Світлана Ярославівна
Вінницький національний аграрний університет

(відгук)

12.00
06.04.2021

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Казьмір Валентини Анатоліївни «Організаційно-економічний механізм функціонування ринку зерна»

(автореферат; дисертація)

д.е.н., доцент
Лутковська Світлана Михайлівна
Вінницький національний аграрний університет
 

д.е.н., професор
Ільчук Микола Максимович
Національний університет біоресурсів та природокористування України

(відгук)

к.е.н., доцент
Бабан Тетяна Олександрівна
Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка

(відгук)

10.00 
06.04.2021

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Коломієць Тетяни Вікторівни «Механізм управління інтелектуальним капіталом підприємств аграрного сектору економіки»

(автореферат; дисертація)

д.е.н., професор, академік НААН України
Калетнік Григорій Миколайович
Вінницький національний аграрний університет

д.е.н., доцент
Собко Ольга Миколаївна
Західноукраїнський національний університет
(відгук)

к.е.н.
Щербаченко Вікторія Олексіївна
Сумський державний університет

(відгук)

12.00
20.04.2021

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук Дюк Анни Андріївни «Розвиток та організаційно-економічна соціалізація підприємництва на селі:
теорія, методологія, практика»

(автореферат; дисертація)

д.е.н., професор, академік НААН України
Калетнік Григорій Миколайович
Вінницький національний аграрний університет

д.е.н., професор
академік НААН України
Малік Микола Йосипович
Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки»

(відгук)

д.е.н., доцент
Шеленко Діана Іванівна
Прикарпатський національний університет
ім. В. Стефаника

(відгук)

 

д.е.н., доцент
Лункіна Тетяна Іванівна
Миколаївський національний аграрний університет

(відгук)

 10.00
20.04.2021

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Семчук Ірини Антонівни «Формування маркетингової політики сільськогосподарських підприємств з виробництва біопалива»

(автореферат; дисертація)

д.е.н., доцент
Логоша Роман Васильович
Вінницький національний аграрний університет

д.е.н., професор
Ларіна Ярослава Степанівна
Київський національний економічний університет
(відгук)

д.е.н., доцент
Гальчинська Юлія Миколаївна
Національний університет біоресурсів і природокористування України

(відгук)

13.00
21.04.2021

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Козяр Наталія Олександрівна «Інвестиційний потенціал аграрного виробництва в умовах глобалізації»

(автореферат; дисертація)

д.е.н., професор, академік НААН України
Калетнік Григорій Миколайович
Вінницький національний аграрний університет

д.е.н., доцент
Білик Вікторія Вікторівна
Черкаський національний університет імені Богдана
Хмельницького, директор ННЦ інституту
післядипломної освіти та курсової підготовки

(відгук)

к.е.н.
Погріщук Олег Борисович
Вінницький навчально-науковий інститут економіки Західноукраїнського національного університету

(відгук)

10.00
07.09.2021

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук Пришляк Наталії Вікторівни «Організаційно-економічний механізм виробництва біопалив із агробіомаси: теорія, методологія, практика»

(автореферат; дисертація)

д.е.н., професор, академік НААН України
Калетнік Григорій Миколайович
Вінницький національний аграрний університет

д.е.н., старший науковий співробітник, професор кафедри маркетингу та управління бізнесом
Боднар Ольга Василівна
Національний університет «Києво-Могилянська академія»
(відгук)

д.е.н., професор, член-кореспондент НААН України
Ходаківська Ольга Василівна
заступник директора з науково-проєктної роботи Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки" НААН України
(відгук)

д.е.н., професор, академік НААН України, заслужений діяч науки і техніки України, академік Міжнародної інженерної академії
Хвесик Михайло Артемович
директор Державної установи «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України»
(відгук)

10.00
21.12.2021

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук із спеціальності 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

Бескупська
Олена Володимирівна

на тему "Управління еколого-економічною діяльністю підприємств олійно-жирової промисловості"

(автореферат)

доктор економічних наук, доцент
Польова Олена Леонідівна
Вінницький національний аграрний університет
 

доктор економічних наук, професор
Запша Галина Миколаївна
Одеський національний аграрний університет

кандидат економічних наук, доцент
Попов Микола Олексійович
Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»

10.00

 

Перелік документів, які подає до спеціалізованої вченої ради здобувач наукового ступеня

 1. Заява на ім'я голови СВР про прийняття дисертації до розгляду в спеціалізованій вченій раді (заява пишеться власноручно).
 2. Ксерокопія першої сторінки паспорта здобувача, засвідчена підписом вченого секретаря спеціалізованої вченої ради (2 примірники);
 3. Особова картка (форма П-2ДС), затверджена наказом Міністерства статистики України від 26.12.95 №343, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 28.12.95 за №484/1020, з відомостями, чинними на час подання документів до спеціалізованої вченої ради, засвідчена підписом керівника кадрової служби та печаткою за основним місцем роботи, з фотокарткою, на якій проставлена печатка цієї установи (2 примірники);
 4. Копія диплома магістра (спеціаліста), засвідчена підписом вченого секретаря спеціалізованої вченої ради (2 примірники);
 5. Посвідчення про складені кандидатські іспити за формою, визначеною Положенням про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 01.03.99 №309 (у 2-х примірниках: один примірник - оригінал, другий - копія);
 6. Витяг з наказу про зарахування до аспірантури та докторантури, засвідчений згідно чинного законодавства, у випадку якщо здобувач наукового ступеня кандидата наук навчався в аспірантурі;
 7. Копія диплома про науковий ступінь кандидата наук, засвідчена підписом вченого секретаря спеціалізованої вченої ради (2 примірники);
 8. Висновок про наукову і практичну цінність дисертації, виданий організацією, де виконувалася дисертація або до якої був прикріплений здобувач (2 примірники). Висновок оформлюється як витяг з протоколу засідання кафедри, підписується завідувачем кафедри, затверджується керівником установи і скріплюється печаткою. Висновок чинний протягом 1 року з дня його затвердження до моменту подання дисертації на розгляд у спеціалізованої вченої ради;
 9. Відгук наукового керівника (наукового консультанта), засвідчений печаткою за основним місцем роботи наукового керівника (консультанта).

До документів додаються:

 • дисертація, оформлена згідно зі встановленими вимогами, у кількості примірників, переплетених і підписаних автором, необхідних для передавання на зберігання до бібліотеки установи, де створено спеціалізовану вчену раду, спеціалізованої вченої ради та для відправки опонентам;
 • автореферат дисертації, оформлений згідно зі встановленими вимогами та підпиcаний автором на обкладинці (2 примірники);
 • монографії, авторські свідоцтва (копії), статті (копії), друковані тези, доповіді та інші матеріали наукових конференцій, конгресів, симпозіумів, семінарів, шкіл (копії), перераховані в авторефераті. Копіїї наукових праць засвідчуються підписом вченого секретаря;
 • автореферат захищеної здобувачем кандидатської дисертації (для здобувачів наукового ступеня доктора наук);
 • компакт диск типу CD-R або CD-RW, на якому міститься файл з текстом автореферату. Ім'я файла - aref.pdf (2 примірники);
 • компакт диск типу CD-R або CD-RW, на якому міститься файл з текстом дисертації. Ім'я файла - dis.pdf (2 примірники). 

8857

Події у світлинах