logo
ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ space заснований у 1982 році

Здобутки і досягнення

Сьогодні в університеті забезпечують навчальний процес 465 науково-педагогічних працівників, з них – 65 докторів наук, професорів; 245 кандидатів наук, доцентів та 177 викладачів без наукового ступеня (за сумісництвом з них – 54). Переважна більшість викладачів університету мають педагогічний стаж більше 10 років, середній вік викладачів становить 42 роки. Всі кафедри університету очолюють особи з науковими ступенями та званнями, 100 % випускових кафедр очолюють доктори наук та професори. Всі науково-педагогічні працівники працюють над підвищенням своєї наукової кваліфікації та педагогічної майстерності: протягом 2013-24 років захищено та підтверджено ВАКом одна докторська та 19 кандидатських дисертацій. Готуються до захисту 30 співшукачів.

Динамічний розвиток притаманний і винахідницькій роботі. Протягом 2013-2014 навчальних років було подано 86 заявок на винахідництво із них 60 заявок є власністю ВНАУ та отримано 144 підтверджень об’єктів інтелектуальної власності, із яких 43 є власністю ВНАУ. За даний період велася робота за 3-ма державними тематиками, 14 госпдоговірній тематиці та 60 ініціативних, було впроваджено у господарствах області 23 наукових розробок.

В цілому, протягом 2013-14 років було видано 5 підручника, з них 1 - з грифом МОН, 13 навчальних посібників, 5 наукових довідників та 38 монографій, 477 статтей та 672 тез було надруковано у міжнародних та вітчизняних виданнях. Було проведено 8 міжнародних конференцій,10 всеукраїнських, 4 регіональних та 34 факультетських та кафедральних студентських конференцій. Науково - педагогічний персонал університету прийняв участь у 147 міжнародній, 53 всеукраїнських, 18 регіональних та 21 університетських конференціях. Виступили із своїми доповідями на міжнародних конференціях 325 викладачів, з них 91 – на всеукраїнських, 71 - на регіональних та 42 – на внутрішньоуніверситетських. Викладачі долучилися до участі у 11 різноманітних виставках.

6522

Події у світлинах