logo
ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ space заснований у 1982 році

Інженерно-технологічний факультет

Місцезнаходження:м.Вінниця, вул. Сонячна 3, корпус 2
Телефон:(0432) 43-72-30, 343, 307
Emailengineering@vsau.vin.ua

Щорічно на факультеті здобувають вищу освіту понад 2 000 студентів денної та заочної форм навчання за освітніми програмами :"Агроінженерія", "Галузеве машинобудування", "Енергетика, електротехіка та електромеханіка".

Яропуд Віталій Миколайович

Яропуд Віталій Миколайович

декан факультету

кандидат технічних наук, доцент

Інженерно-технологічний факультет розпочинав діяльність з 5 квітня 1982 року як структурний підрозділ агромеханічного факультету Вінницького філіалу Української сільськогосподарської академії. Очолював його Мамалиґа Василь Степанович. Як самостійну структуру факультет механізації сільського господарства засновано наказом директора Вінницького філіалу Української сільськогосподарської академії від 30 вересня 1982 року. Деканом був к.т.н., доцент Павло Степанович Берник. На той час у складі факультету було лише три кафедри: "Сільськогосподарських машин", "Експлуатації машинно-тракторного парку", "Фізики та вищої математики".

Для підготовки студентів використовувалися два навчальних корпуси та машинно- тракторна станція «Модуль». Студенти проходили навчальну практику та лабораторно-практичні заняття на Калинівському машинобудівному заводі та інших підприємствах, що були філіями відповідних кафедр, у складі студентських загонів при виконанні сільськогосподарських робіт на виробництві. Навчання здійснювалося за однією спеціальністю – «Механізація сільського господарства».

За час існування факультет підготував більше чотирьох тисяч інженерів-механіків за спеціалізаціями: «Механізація рослинництва», «Механізація тваринництва», «Механізація переробки та зберігання сільськогосподарської продукції», «Технічний сервіс», «Охорона праці», «Конструювання машин та обладнання сільськогосподарського виробництва», «Конструювання процесів та обладнання для переробки продукції рослинництва та тваринництва».

Деканами інженерно-технологічного факультету свого часу були: Василь Степанович Мамалиґа (1981-1982), Павло Степанович Берник (1982-1987), Леонід Павлович Середа (1987-1989), Віктор Григорович Нахайчук (1989-1991), Віктор Федорович Анісімов (1991-1997), Віктор Аркадійович Дусанюк (1997-2005), Микола Іванович Іванов (2005-2009), Ігор Павлович Паламарчук (2009-2014), Валентина Миколаївна Бандура (2014-2019), Віктор Андрійович Матвійчук (2019-2021), з 2021 року обрано деканом факультету кандидата технічних наук, доцента Віталія Миколайовича Яропуда.

Нині до складу факультету входять п’ять кафедр, чотири з яких є випусковими: «Агроінженерії та технічного сервісу», «Електроенергетики, електротехніки та електромеханіки», «Загальнотехнічних дисциплін та охорони праці», «Машин та обладнання сільськогосподарського виробництва» і «Технологічних процесів та обладнання переробних і харчових виробництв».

На факультеті щорічно здобувають вищу освіту понад 1500 студентів денної і заочної форм навчання за освітніми програмами: «Галузеве машинобудування», «Енергетика, електротехніка, електромеханіка» та «Агроінженерія», які ліцензовано за освітніми ступенями: «бакалавр» та «магістр» з обсягом набору 250 осіб денної та заочної форми навчання.

На факультеті функціонує чимало наукових шкіл, створених докторами технічних наук, професорами П.С. Берником, А.Д. Гарькавим, В.Ф. Анісімовим, Л.П. Середою, В.А. Матвійчуком, І.П. Паламарчуком. Їх основні напрямки: теорія та практика використання вібраційних машин в галузях агропромислового машинобудування, виробництва та переробки сільськогосподарської продукції; створення прогресивних схем виробництва біодизелю; екстрагування та очищення харчових домішок; механізація сільського господарства; виробництво біоетанолу та біогазу; діагностування тракторів, автомобілів та іншої сільськогосподарської техніки; пластичне деформування при обробці тиском; використання сонячної енергії при сушінні сільськогосподарських культур; методи та методики оцінювання конкурентоспроможності сільськогосподарської техніки та технологій; розробка ефективних методів очищення цукрових буряків.

Успішну роботу вказаних наукових шкіл забезпечують створені на базі кафедр редакції Всеукраїнських науково-технічних журналів «Вібрації в техніці та технологіях», «Техніка, енергетика, транспорт АПК».

Підвищення наукової кваліфікації проводиться в аспірантурі за двома спеціальностями: 132 "Матеріалознавство" та 133 "Галузеве машинобудування"

Навчально-педагогічну, наукову та організаційну роботу факультету допомагають здійснювати заступники декана Олексій Анатолійович Токарчук, Ігор Миколайович Купчук, Олена Олександрівна Труханська, а також методисти Людмила Петрівна Балтремус, Оксана Василівна Гуменюк та Наталія Анатоліївна Томаш.

Події у світлинах