logo
ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ space заснований у 1982 році

Бібліотека ВНАУ

Крім можливості користуватися книжковими та журнальними фондами бібліотеки, довідково-бібліографічним апаратом (ДБА) наші читачі можуть отримати такі послуги:

  • індексування статті за УДК, ББК (інформаційно-бібліографічний відділ каб. 3103-3104)
  • консультування щодо складання списку літератури згідно ГОСТ 7.1-2003 (каб. 3103-3104)
  • консультування з наукометрії, редагування та створення профілей, ідентифікатора автора (каб. 3109)
  • міжбібліотечний абонемент (МБА) - замовлення і отримання книг, копій, електронних копій документів з фондів інших бібліотек
  • перегляд електронного каталогу бібліотеки в Інтернеті
  • комп'ютеризовані робочі місця (каб. 3101, 2224)
  • WI-FI зона ( читальний зал №1 каб. 2224)
  • замовлення літератури, періодичних видань (каб. 3117)
  • перегляд дисертацій та авторефератів (відділ збереження літератури  каб. 3127) 

Структура бібліотеки Вінницького національного аграрного університету

ВІДДІЛ КОМПЛЕКТУВАННЯ

З комплектування книга починає свій шлях бібліотекою.

 

ІНФОРМАЦІЙНО-БІБЛІОГРАФІЧНИЙ ВІДДІЛ

Основною роботою відділу є задоволення різних інформаційних потреб користувачів бібліотеки через систему каталогів та картотек, інформаційних бюлетнів нових надходжень, бібліографічних покажчиків, тематичних списків літератури.

 

ВІДДІЛ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Головний напрямок діяльності відділу обслуговування - сприяння навчальному процесу і надання допомоги студентам в оволодінні навчальною програмою, забезпечення прогресивної технології обслуговування студентів.

 

 

ВІДДІЛ КНИГОЗБЕРІГАННЯ

Головним завданням відділу є організація та збереження бібліотечних фондів з метою забезпечення бібліотечно-бібліографічного та інформаційного обслуговування користувачів.

 

СЛУЖБА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ ТА АВТОМАТИЗАЦІЇ БІБЛІОТЕЧНИХ ПРОЦЕСІВ

Визначаючи роль і місце бібліотеки в інформаційному середовищі вузу, необхідно відзначити, що однією з найважливіших умов успішного функціонування університету є оперативний і ефективний обмін інформацією між підрозділами, що дозволяє їм реалізовувати свої потреби на підставі тих знань або тієї інформації, якою вони володіють.

 


Створення і функціонування єдиного інформаційно-освітнього середовища вищої освіти надає підготовці фахівців нову сучасну якість, що відповідає потребам і перспективам науково-технічного розвитку суспільства у XXI столітті, яке називають століттям знань. Якість знання – це перш за все доступність інформації. Запитом сучасного читача є швидке одержання необхідної йому інформації у комфортних умовах. Сьогодні ВНЗ, що працює в умовах змін у навчальному й науковому процесах, чекає й від бібліотеки мобільності в забезпеченні його потреб. 

Одним з основних завдань наукової бібліотеки є формування фонду відповідно до профілю університету та інформаційних потреб усіх категорій користувачів. Фонд бібліотеки на 1.01.2016 року налічує 219516 примірників, 45320 назв. Це література переважно сільськогосподарського, природничого, технічного та економічного напрямку. Традиційно фонд бібліотеки комплектується авторефератами дисертацій та дисертаціями, які захищаються в аграрному університеті та наукових установах України. Формування бібліотечних фондів координується з викладачами університету, які проінформовані щодо відповідності ресурсів бібліотеки та програмам дисциплін, що викладаються на факультетах та інститутах університету.

Важливим в роботі бібліотеки є ведення картотеки книгозабезпеченості, яка веде ретельний облік усіх нових надходжень до бібліотечного фонду за навчальними дисциплінами, дає можливість бібліотеці аналізувати політику комплектування, а для університету дані цієї статистики стають вирішальними під час акредитації кафедр та дисциплін.

Комплектування фонду бібліотеки здійснюється з Науково-методичного центру інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності ВНЗ «Агроосвіта», ПП «Каравела», видавництво «Олді-Плюс», «Університетська книга» та інші. Фонд бібліотеки також постійно поповнюється подарованими виданнями в межах акції «Подаруй бібліотеці сучасний підручник». Вагомий внесок у поповнення бібліотечного фонду зробив президент ВНАУ Г. М. Калетнік. Серед постійних дарувальників слід відмітити В. А. Мазура, І. В. Гунько, О. І. Скоромну, С. В. Коляденко, В. П. Патику, О. С. Яремчука, Н. А. Бережнюк, І. Ф. Підпалого, О. В. Солону, Г. О. Пчелянську, В. В. Власенко, С. Є. Окрушко, В. А. Тимкову, І. С. Полішука, Е. М. Кавуна, Ю. М. Шкатулу, Є. М. Зарембу, Н. А. Швець, Я. Я. Панасюка, В. С. Мамалигу та інших. Гордість бібліотеки – фонд рідкісних видань з природничих наук, рослинництва, тваринництва. Серед них: Дарвин Ч. Происхождение видов (М., 1937), Дарвин Ч. Действие перекрестного опыления и самоопыления в растительном мире (М., 1939), Тимирязев К. А. Сочинения (М., 1937), Тимирязев К. А. Дарвинизм и селекция (М., 1937),Тимирязев К. А. Избранные работы по хлорофиллу и усвоению света растением (М., 1948) та інші. 

Щорічно бібліотека обслуговує понад 18 тисяч користувачів та забезпечує повне, якісне і оперативне бібліотечно-бібліографічне, інформаційне обслуговування згідно з їх інформаційними запитами на основі широкого доступу до книжкових фондів. Реалізовує можливості взаємовикористання бібліотечних фондів за допомогою МБА (Міжбібліотечного абонементу). Співробітники відділу обслуговування створюють оптимальні умови для користувачів бібліотеки щодо отримання наукової, навчальної та іншої інформації за допомогою книжкового фонду та сучасних методів технологій обслуговування. Основними напрямками роботи є: забезпечення літературою відповідно до навчальних планів; якісне та оперативне задоволення запитів користувачів на наукову, навчальну та допоміжну літературу; надання пропозицій щодо формування книжкового фонду навчальної, наукової та художньої літератури; довідково-інформаційне обслуговування; збереження бібліотечного фонду; робота з боржниками; співпраця з іншими підрозділами університету; культурно-просвітницька робота; підвищення професійного рівня працівників відділу.

В бібліотеці університету функціонує автоматизована бібліотечна система. Сучасну концепцію розвитку бібліотеки визначають орієнтири на застосування інформаційних та бібліотечних технологій, використання Інтернет-ресурсів. Завдяки власній АБІС «Софія», у 2-х читальних залах та на 2-х абонементах, бібліотека працює в режимі автоматизованої книговидачі. Автоматизована інформаційна система «Софія» інтегрована в єдину мережу університету. Розроблено модулі для роботи з базою книг, аналітики, книговидачі, книгозабезпеченості та пошук для користувачів. На 01.01.2016 року БД «Електронного каталогу книг» складає 27635 назв документів, БД «Електронної картотеки статей» – 155147 назви. До послуг користувачів електронно-пошукова система законодавства України «Картотека законодавства України» («Омега»). Створення власних електронних інформаційних ресурсів широко використовується користувачами: систематична картотека статей (СКС), тематичні списки і бібліографічні покажчики. Велике значення для майбутніх спеціалістів має проведення масових інформаційних заходів «Днів спеціаліста», «Днів дипломника», на яких майбутні фахівці знайомляться з літературою із спеціальності на відкритих переглядах, з переліком та змістом фахових періодичних видань, наявних в фонді бібліотеки. Здійснюється індивідуальне та групове інформування науковців новою інформацією та наявними джерелами, згідно з визначеними темами. 

Одним із важливих напрямків роботи бібліотеки вузу є видавнича діяльність бібліотеки представлена масивом укладених біобібліографічних, тематичних покажчиків, інформаційних списків. Серед біобібліографічних покажчиків: «Професор Микола Олександрович Мазуренко» (2011 р.), «Професор Петро Савелійович Макаренко» (2010), «Олександр Лаврентійович Зозуля» (2009), та інші. Тематичні покажчики: «Технологія консервування плодів і ягід» (2015), «Максим Тадейович Рильський – співець епохи» (2015), «Впровадження інновацій у бібліотеці» (2014), «Готельно-ресторанна справа та розвиток туризму в Україні» (2014), «Сільськогосподарські машини, трактори та автомобілі» (2014), «Органічне землеробство» (2014), «Зернові культури» (2014), «Технологія зберігання продукції рослинництва» (2014), «Великий Кобзар» (2014), «Технологія консервування плодів і ягід» (2015), «Кролівництво» ( 2015), «Бульбокоренеплоди» (2015), «Охорона праці» ( 2015), «Торгівельне право» ( 2015), «Аудит» ( 2015), «Природно-заповідний фонд» (2015) та багато інших. Розроблені буклети про надання користувачеві послуг по структурних підрозділах бібліотеки.

З 2004 року бібліотека ВНАУ є Головною бібліотекою методичного об’єднання бібліотек аграрного напрямку Вінницької області, до якого входить бібліотеки технікумів та коледжів (Могилів-Подільський технолого-економічний коледж, Немирівський коледж, Тульчинський технікум ветеринарної медицини, Чернятинський коледж, Брацлавський агроекономічний коледж, Верхівський сільськогосподарський коледж, Вінницький технологічно-промисловий коледж, Іллінецький державний аграрний коледж, Ладижинський коледж), а також бібліотека Інституту кормів та сільського господарства Поділля УААН України та бібліотека Уладово-Люлинецької дослідно-селекційної станції. Основними завданнями які виконує методичний центр є: впровадження та вдосконалення технологічних процесів роботи; вивчення та впровадження досвіду роботи інших бібліотек; впровадження у діяльність бібліотеки нормативної документації, рекомендацій провідних методичних центрів; аналіз діяльності та узагальнення досвіду роботи бібліотек методичного об’єднання; надання методичної та практичної допомоги через консультації, семінари, стажування, практикуми та інші форми й методи навчання.

В бібліотеці регулярно проводяться бібліотечні уроки, індивідуальні бесіди, консультації з інформаційної культури де користувачам, прищеплюються навички користування книжковими фондами та інформаційними ресурсами.

Бібліотека, разом із студентами, за підтримки кураторів груп, центром дозвілля проводить літературні та музичні вечори, диспути, мастер-класи, організовують книжкові виставки.

Для ефективного розвитку освітньої та наукової діяльності вищого навчального закладу, максимально повного задоволення інформаційних потреб професорсько-викладацького складу й студентів на сайті бібліотеки lib.vsau.org представлені основні напрямки, результати роботи бібліотеки та інформаційні ресурси (електронний каталог, бібліотечний блог, віртуальні книжкові виставки, видання бібліотеки, інформація про проведені масові заходи, методичні матеріали, річні звіти та ін.). 

Події у світлинах