logo
ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ space заснований у 1982 році

Вінницький національний аграрний університет оголошує конкурс на заміщення вакантних посад

Вінницький національний аграрний університет оголошує конкурс на заміщення вакантних посад асистента, старшого викладача, доцента, професора, завідувача кафедри, доцента, завідувач кафедри, професора, декана, доцента.

1.1. Факультет агрономії та лісівництва: асистент, старший викладач, доцент, завідувач кафедри, доцент.

1.2. Факультет технології виробництва і переробки продукції тваринництва та ветеринарії: асистент, старший викладач, доцент, завідувач кафедри, доцент.

1.3. Інженерно-технологічний факультет: асистент, доцент, завідувач кафедри, доцент, завідувач кафедри, професор, декан, доцент.

1.4. Факультет менеджменту та права: асистент, старший викладач, доцент, професор.

1.5. Факультет економіки та підприємництва: асистент, доцент, завідувач кафедри, доцент.

1.6. Факультет обліку та аудиту: доцент.

Необхідні документи:

1. заява про участь у конкурсі;
2. наукові праці у фахових виданнях за останні три роки, монографії, посібники, підручники з грифом МОН або Вченої ради університету;
3. патенти;
4. документи, що підтверджують підвищення кваліфікації;
5. участь у конференціях, симпозіумах, тези;
6. повний пакет лекцій по дисциплінах, у тому числі у вигляді презентацій, матеріали практичних і лабораторних занять;
7. наукове керівництво та захист дисертантів;
8. звіт про відкрите заняття;
9. звіт про роботу за останній рік (навчальну, наукову, організаційну, виховну);
10. висновки кафедри про професійні та особисті якості претендента на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників;
11. автобіографія;
12. копії дипломів про повну вищу освіту, наукові ступені, вчені звання;
13. медична довідка про проходження обов’язкових попереднього та періодичного психіатричного оглядів (Постанова Кабінету Міністрів України від 27 вересня 2000 року № 1465).

Документи подавати з 30.06.2021 р. по 30.07.2021 р. за адресою:

м. Вінниця, вул. Сонячна, 3 (2 корпус, 1 поверх, кімната 2114, відділ кадрів).

11571

Події у світлинах