logo
ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ space заснований у 1982 році

Вінницький національний аграрний університет оголошує конкурс на заміщення вакантних посад

Вінницький національний аграрний університет оголошує конкурс на заміщення вакантних посад асистента, викладача, старшого викладача, доцента, професора, заступника завідувача кафедри-начальника навчальної частини:

1.1. Факультет агрономії та лісівництва: асистент, старший викладач, доцент, завідувач кафедри, доцент.

1.2. Факультет технології виробництва і переробки продукції тваринництва та ветеринарії: асистент, старший викладач, доцент.

1.3. Інженерно-технологічний факультет: асистент, старший викладач, доцент.

1.4. Факультет менеджменту та права: асистент, викладач, старший викладач, доцент, професор.

1.5. Факультет економіки та підприємництва: асистент, старший викладач, доцент.

1.6. Факультет обліку та аудиту: асистент, доцент, професор.

1.7. Кафедра військової підготовки: старший викладач, заступник завідувача кафедри-начальника навчальної частини.

Необхідні документи: заява про участь у конкурсі; наукові праці у фахових виданнях за останні три роки, монографії, посібники, підручники з грифом МОН або Вченої ради університету, патенти; документи, що підтверджують підвищення кваліфікації; участь у конференціях, симпозіумах, тези; повний пакет лекцій по дисциплінах, у тому числі у вигляді презентацій, матеріали практичних і лабораторних занять; наукове керівництво та захист дисертантів; звіт про відкрите заняття; звіт про роботу за останній рік (навчальну, наукову, організаційну, виховну, громадську); висновки кафедри про професійні та особисті якості претендента на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників; автобіографія;

копії дипломів про повну вищу освіту, наукові ступені, вчені звання; медичну довідку про проходження обов’язкових попереднього та періодичного психіатричного оглядів (Постанова Кабінету Міністрів України від  27 вересня 2000 року № 1465).

Документи подавати з 30 квітня по 31 травня 2021 року за адресою:

м. Вінниця, вул. Сонячна, 3 (2 корпус, 1 поверх, кімната 2114, відділ кадрів).

10762

Події у світлинах