logo
ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ space заснований у 1982 році

Оголошення! Відбудеться прилюдний захист дисертації Ярославського Анатолія Олександровича

17 грудня 2020 р. о 13:00 у Вінницькому національному аграрному університеті відбудеться захист дисертації в разовій спеціалізованій вченій раді  ДФ 05.854.003 за спеціальністю 051 Економіка (галузі знань 05 – «Соціальні та поведінкові науки») на здобуття наукового ступеня доктора філософії Ярославського Анатолія Олександровича за адресою: 21008, м. Вінниця, вул. Сонячна, 3, ауд. 2632.

Тема: «Формування механізму управління економічною безпекою підприємств».

Науковий керівник Правдюк Н. Л., доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри бухгалтерського обліку факультету обліку та аудиту Вінницького національного аграрного університету.

10692

Події у світлинах