logo
ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ space заснований у 1982 році

Оголошення! Конкурс на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників

Вінницький національний аграрний університет оголошує конкурс на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників для викладання навчальної дисципліни «Фізичне виховання».

 

Термін подання документів з 04.01.2021 р. по 04.02.2021 р.

 

Необхідні документи: заява про участь у конкурсі; наукові праці у фахових виданнях за останні три роки, монографії, посібники, підручники з грифом МОН або Вченої ради університету, патенти, документи, що підтверджують підвищення кваліфікації, у конференціях, симпозіумах, тези; повний пакет лекцій по дисциплінах, у тому числі у вигляді презентацій, матеріали практичних і лабораторних занять, наукове керівництво та захист дисертантів, звіт про відкрите заняття,  звіт про роботу за останній рік (навчальну, наукову, організаційну, виховну, громадську); автобіографія; копії дипломів про повну вищу освіту, наукові ступені, вчені звання; медичну довідку про проходження обов’язкових попереднього та періодичного психіатричного оглядів (Постанова Кабінету Міністрів України від 27 вересня 2000 року № 1465).

У конкурсі на заміщення посади викладача, можуть брати участь особи, які мають, як правило:

  • науковий ступінь доктора філософії із відповідної галузі знань (кандидата наук за відповідною науковою спеціальністю), випускники аспірантури або особи, які мають вищу освіту другого (магістерського) рівня з відповідної спеціальності;
  • мають навчально-методичні праці за профілем кафедри;
  • наукові праці у фахових виданнях за останні три роки (не менше 5);
  • монографії, посібники, підручники з грифом МОН або Вченої ради університету (не менше 1);
  • патенти;
  • підвищення кваліфікації (не рідше одного разу на п’ять років);
  • участь у конференціях, симпозіумах, тези (не менше 6);
  • висновки кафедри про професійні та особисті якості претендента на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників;
  • повний пакет лекцій по дисциплінах, у тому числі у вигляді презентацій, матеріали практичних і лабораторних занять.

11484

Події у світлинах