logo
ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ space заснований у 1982 році

ВНАУ оголошує конкурс на заміщення вакантних посад

Вінницький національний аграрний університет, у зв’язку розширенням напрямів підготовки та фактично більшою кількості студентів, які поступили на навчання, оголошує конкурс на заміщення вакантних науково-педагогічних посад:

Інженерно-технологічний факультет
- кафедра електроенергетики, електротехніки та електромеханіки:
професор, доктор технічних наук (галузь науки - електротехніка)– 1 посада
доцент, кандидат технічних наук (галузь науки - електротехніка) – 3 посади
- кафедра технологічних процесів та обладнання переробних і харчових виробництв:
доцент, кандидат технічних наук (галузь науки - галузеве машинобудування або технологія харчової та легкої промисловості) – 1 посада
- кафедра машин та обладнання сільськогосподарського виробництва:
доцент, кандидат технічних наук (галузь науки – галузеве машинобудування) – 2 посади

Факультет агрономії та лісівництва
- кафедра землеробства, ґрунтознавства та агрохімії:
професор, доктор сільськогосподарських наук (галузь науки – агрономія) – 1 посада
доцент, кандидат сільськогосподарських наук (галузь науки – агрономія) – 2 посади
- кафедра лісового, садово-паркового господарства, садівництва та виноградарства:
професор(доцент), доктор сільськогосподарських наук або біологічних наук (галузь науки – лісове господарство) – 1 посада
доцент, кандидат сільськогосподарських наук або біологічних наук (галузь науки – лісове господарство) – 2 посади
доцент, кандидат сільськогосподарських наук (спеціальність науки – виноградарство) – 2 посади
- кафедра рослинництва, селекції та біоенергетичних культур:
професор, доктор сільськогосподарських наук (галузь науки – агрономія) – 1 посада
доцент, кандидат сільськогосподарських наук або біологічних наук (галузь науки – агрономія або біологічні науки) – 2 посади

 Факультет економіки та підприємництва
- кафедра комп’ютерних наук та економічної кібернетики:
доцент, кандидат технічних наук (наукові спеціальності - інформатика, обчислювальна техніка та автоматизація, комп'ютерні системи та компоненти, інформаційні технології, управління проектами і програмами, системи та процеси керування)– 2 посади
- кафедра математики, фізики та комп`ютерних технологій:
доцент, кандидат технічних наук або фізико-математичних наук (наукові спеціальності - інформатика, обчислювальна техніка та автоматизація, інформаційні технології або інформатика і кібернетика)– 2 посади
асистент, викладач інформатики (освіта – магістр з прикладної математики та інформатики, досвід практичної роботи за фахом не менше 3 років) – 1 посади
- кафедра менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, готельно-ресторанної справи та туризму:
професор, доктор технічних наук або економічних наук (галузь наук - технологія харчової та легкої промисловості або економічні науки, економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності), наукові дослідження яких пов’язані з сферою обслуговування, готельно-ресторанною справою та туризмом) – 1 посада
доцент, кандидат економічних наук (галузь наук - технологія харчової та легкої промисловості або економічні науки, економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності), наукові дослідження яких пов’язані з сферою обслуговування, готельно-ресторанною справою та туризмом) – 2 посади

Факультет менеджменту та права
- кафедра адміністративного менеджменту та альтернативних джерел енергії:
доцент, кандидат державного управління (галузь науки – державне управління) – 1 посада
- кафедра права:
професор, доктор юридичних наук (галузь науки – юридичні науки) – 1 посада
доцент, кандидат юридичних наук (галузь науки – юридичні науки) – 3 посади
- кафедра української та іноземних мов:
доцент, кандидат філологічних наук або педагогічних наук (галузь науки – філологічні науки, мовознавство або педагогічні науки, теорія та методика навчання (з галузей знань) – 2 посади
викладач з латинської мови (освіта – магістр з філології, досвід практичної роботи за фахом не менше 3-років) – 1 посада
викладачі – перекладачі (англійська, німецька) (освіта – магістр з філології, досвід практичної роботи за фахом не менше 3-років) – 2 посади


Факультет технології виробництва і переробки продукції тваринництва та ветеринарії
- кафедра ветеринарії, гігієни та розведення тварин:
професор, доктор ветеринарних наук (галузь науки – ветеринарія) – 1 посада
доцент, кандидат ветеринарних наук (галузь науки – ветеринарія) – 2 посади
- кафедра годівлі сільськогосподарських тварин та водних біоресурсів:
професор, доктор сільськогосподарських наук або біологічних наук (галузь науки – рибництво або іхтіологія, гідробіологія) – 1 посада
доцент, кандидат хімічних наук або сільськогосподарських наук (галузь науки – хімічні науки або біологічні науки) – 1 посада
доцент, кандидат сільськогосподарських наук або біологічних наук (галузь науки – рибництво або іхтіологія, гідробіологія) – 1 посада


Необхідні документи: заява про участь у конкурсі, автобіографія, копії дипломів про вищу освіту, наукові ступені та вчені звання, список наукових праць у фахових виданнях на останні 3 роки, монографії, посібники, підручники з грифом МОН або Вченої ради університету, патенти.

Документи подавати з 12 вересня по 12 жовтня 2019 року на електронну адресу: rector@vsau.org (з поміткою: на конкурс); за адресою: м. Вінниця, вул. Сонячна,3 (навчальний корпус №2, 1 поверх, кімната 2114, відділ кадрів, тел. 57-42-95)

1157

Події у світлинах