logo
ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ space заснований у 1982 році

Вінницький національний аграрний університет оголошує конкурс на заміщення вакантних посад

Вінницький національний аграрний університет оголошує конкурс на заміщення вакантних посад:

Факультет агрономії та лісівництва: професор, доцент, старший викладач.

Факультет економіки та підприємництва: доцент, старший викладач.

Факультет менеджменту та права: професор, доцент, старший викладач, викладач, асистент.

Факультет обліку та аудиту: доцент, старший викладач.

Інженерно-технологічний факультет: професор, доцент, старший викладач, асистент.

Факультет технології виробництва і переробки продукції тваринництва та ветеринарії: доцент, асистент.

Кафедра військової підготовки: доцент, старший викладач.

Необхідні документи: заява про участь у конкурсі; наукові праці у фахових виданнях за останні три роки, монографії, посібники, підручники з грифом МОН або Вченої ради університету; патенти; документи, що підтверджують підвищення кваліфікації, проходження стажування; участь у конференціях, симпозіумах, тези; повний пакет лекцій по дисциплінах, у тому числі у вигляді презентацій, матеріали практичних і лабораторних занять; наукове керівництво та захист аспірантів, дисертантів; звіт про відкрите заняття; звіт про роботу за останній рік; висновки кафедри про професійні та особисті якості претендента на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників; автобіографія; копії дипломів про повну вищу освіту, наукові ступені, вчені звання; медична довідка про проходження обов’язкових попереднього та періодичного психіатричного оглядів (Постанова Кабінету Міністрів України від 27 вересня 2000 року № 1465).

Документи подавати з 01.07.2022 р. по 01.08.2022 р. за адресою:

м. Вінниця, вул. Сонячна, 3 (2 корпус, 1 поверх, кімната 2114, відділ кадрів)

12787

Події у світлинах