logo
ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ space заснований у 1982 році

ЗАСІДАННЯ ШКОЛИ МОЛОДОГО ЛІДЕРА У ВНАУ

Головною місією Вінницького національного аграрного університету є формування у кожній молодій людині, яка навчається на факультетах та у фахових коледжах університету, лідерських якостей, організаційного і комунікативного досвіду, вмінь відстоювати державні інтереси та власну громадянську позицію.

Вже понад п’ять років у ВНАУ успішно функціонує Школа молодого лідера, започаткована за ініціативи президента університету Григорія КАЛЕТНІКА. Видатні державні діячі, законотворці, перші особи виконавчої влади України, міністри та їх заступники, визнанні науковці, які досягли вершин професійної кар’єри, діляться із професорсько-викладацьким та студентським колективами своїм досвідом, баченням розвитку нашої держави, її окремих галузей, а також розумінням ролі лідера у становленні та розвитку демократичного суспільства.

На чергове засідання Школи молодого лідера було запрошено багаторічного партнера, державного діяча, аграрія за професією і покликанням серця, справжнього патріота України, Героя України, доктора сільськогосподарських наук, академіка НААН, першого заступника голови правління агрохолдингу МХП Мельника Юрія Федоровича.

Понад 40 років своєї професійної діяльності Юрій Федорович присвятив розвитку і становленню аграрного сектору економіки, пройшовши шлях від студента Української сільськогосподарської академії до міністра аграрної політики України (2006-2010 рр.), визнаного лідера аграрного виробництва, співзасновника громадської організації «Українського клубу агробізнесу» (УКАБ).

У своєму виступі перед студентством університету Юрій Мельник поділився сходинками свого професійного становлення, викликами, які стояли перед аграрною галуззю України в період її формування як незалежної держави, проблемами років перехідного періоду та здобутками впровадження державної політики в євроінтеграційних процесах. Прикладом успішного розвитку українського аграрного бізнесу є агрохолдинг МХП, який взяв на себе місію виробництва якісної продовольчої продукції, яка відповідає усім світовим стандартам. Поєднання сучасного обладнання, наукоємних агротехнологій, розгалужених логістичних систем та маркетингових прийомів із продуманою кадровою політикою, стало запорукою лідерства у галузі. На думку Юрія Федоровича, саме молоде покоління аграріїв, випускників провідних аграрних закладів вищої освіти, до яких належить Вінницький національний аграрний університет, є основою реалізації державної політики з виведення сільськогосподарської продукції на світові ринки, розвитку тваринницької галузі на інноваційних засадах та післявоєнного відновлення економіки України.

Також поважний гість Школи молодого лідера відмітив важливість якісної підготовки висококваліфікованих, конкурентоспроможних фахівців для сучасного високотехнологічного аграрного виробництва, особливо харчової та переробної галузей.

Виступ Юрія Федоровича, який був насичений фактичними даними, історичними подіями, знаменними віхам становлення галузі, захопив увагу студентів та викликав жваве обговорення. 

Студентів турбували питання: «Як змінити ставлення світу до нашої держави, як до сировинної бази?», «Що потрібно зробити на держаному рівні, щоб Україна стала експортером готової продовольчої продукції?», «Які на сьогодні є шляхи збільшення обсягів експорту молочної і м’ясної продукції?». Студенти інженерно-технологічного факультету цікавились думкою Юрія Мельника щодо відсутності у новому переліку спеціальностей і галузей знать спеціальності «Агроінженерія», адже це основна спеціальність підготовки фахівців технічного забезпечення для всіх ланок аграрного виробництва. Учасники Школи були вражені щирістю, відвертістю, глибокою професійністю та змістовністю отриманих відповідей. В свою чергу, Юрій Федорович відзначив, що з такою аудиторією, яка сьогодні зібралась у Вінницькому національному аграрному університеті, надзвичайно приємно працювати, оскільки є розуміння, усвідомлення та сприйняття почутого. Найактивніші студенти отримали фірмові подарунки від поважного гостя.
В роботі Школи взяла участь делегація ХНУВС на чолі з ректором, доктором юридичних наук, професором, Заслуженим юристом України, генералом поліції третього рангу Сокуренком Валерієм Васильовичем.

Підсумком засідання Школи молодого лідера стало підписання Меморандуму про партнерство та співпрацю в галузі дуальної форми здобуття вищої освіти між Вінницьким національним аграрним університетом та ПАТ «МХП», в рамках якого першим запланованим кроком є відкриття «Навчально-практичного центру ВНАУ-МХП», насиченого інноваційним устаткуванням найкращих європейських виробників та сучасним інтерактивним обладнанням.

Президент університету Григорій КАЛЕТНІК та студенти університету подякували Юрію МЕЛЬНИКУ за цікаву, насичену і змістовну зустріч.

19108

Події у світлинах