logo
ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ space заснований у 1982 році

ВНАУ було придбано наукове обладнання для облаштування лабораторії кафедри ТВППТ та Г

У рамках виконання прикладної роботи за державним замовленням «Розробка концепції використання мінеральних добавок при вирощуванні сільськогосподарських тварин за умов одержання високоякісної та екологічно чистої продукції» (номер державної реєстрації 0122U000853) (науковий керівник – д.с.-г.н., професор Олександр Яремчук), яка виконується колективом науковців факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва та ветеринарії Вінницького національного аграрного університету, за перший етап 2022 рр. ВНАУ було придбано наукове обладнання для облаштування лабораторії кафедри технології виробництва, переробки продукції тваринництва та годівлі: РН/ОВП-метр ADWA AD131, Рефрактометр RHF-30ATC, Баня водяна вб-4, Шпарчан «Міні-350», Млин лабораторний ЛЗМ-1, Центрифуга 800-1Е, Лампа інфрачервона Techlamp, Скальпель та ножиці RIDNI, Обігрівач масляний WILD WIND WWOH-11251, Вентилятор VENTS 125 Квайт, Подовжувач Lezard LETITIA, Штангенциркуль 150 мм TOPEX.

Комбінований pH і ОВП метр в одному компактному приладі визначає кислотність, окисно-відновного потенціалу рідини та температуру розчину; за допомогою портативного рефрактометра з 99% точністю можна визначити вологість меду, також можна виміряти вміст вологи у продуктах харчування; електрична водяна баня призначена для здійснення термостатування та нагрівання води з використанням лабораторного посуду; шпарчан для птиці призначений для ошпарки перепелів і бройлерів перед скубанням на машині для зняття пір’я; лабораторний млин призначений для подрібнення лабораторних проб досліджуваних лабораторних зразків та твердих харчових продуктів вологістю не вище 18%; центрифуга лабораторна використовується в біологічних дослідженнях для виділення речовин із певною молекулярною масою; інфрачервона лампа використовується для обігріву молодняку сільськогосподарської птиці; за допомогою штангенциркуля визначатимуться лінійні проміри органів птиці після забою; вентилятор призначений для підтримання необхідного мікроклімату у віварію; обігрівач масляний призначений для підтримання потрібного температурного режиму молодняку птиці у віварію; набір скальпеля та ножиць призначені для розтину тушок птиці та відбору зразків для лабораторних досліджень.

Прикладна робота спрямована на виконання пріоритетних напрямів сталого розвитку, а саме досягнення продовольчої безпеки, поліпшення харчування і сприяння сталому розвитку сільського господарства. Визначальними об’єктивними чинниками розвитку тваринництва є продовольчі, соціально-економічні, ресурсні та екологічні. Провідним завданням агропромислового комплексу є забезпечення населення країни м’ясною продукцією високої якості. Одним із основних завдань реалізації генетичного потенціалу продуктивності сільськогосподарських тварин та птиці визначено розвитком положень класичної теорії збалансованого живлення відносно розширення уявлень щодо біологічних ефектів комплексів мінеральних речовин. З огляду на це існує необхідність обґрунтування наукових підходів до розробки та використання у годівлі тварин нових комбінацій мінеральних добавок, комплексного дослідження з метою вивчення їх впливу на перетравність та засвоєння поживних речовин, кількісні і якісні показники виробленої продукції та економічні й технологічні аспекти виробництва і застосування у практиці. Реалізація даного завдання забезпечуватиметься завдяки використанню мінеральних добавок при вирощуванні сільськогосподарських тварин за умов одержання високоякісної та екологічно чистої продукції, яка передбачає підвищення продуктивності відгодівельних тварин і птиці та якості продукції тваринництва з кращими хімічними властивостями, біологічною цінністю і фізико-хімічним складом.

18284

Події у світлинах