logo
ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ space заснований у 1982 році

У Вінницькому національному аграрному університеті відбувся черговий захист дисертації на здобуття ступеня доктора філософії

16 грудня 2020 року на засіданні разової спеціалізованої вченої ради ДФ 05.854.001 аспірантка ВНАУ, головний спеціаліст відділу фінансово-господарського забезпечення Управління соціальної політики Барської районної державної адміністрації Ольга Мельник успішно захистила дисертацію на тему: «Облікове забезпечення управління витратами на біологічні перетворення в рибництві» на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 07 «Управління та адміністрування» за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування». Науковий керівник: Яна Іщенко, кандидат економічних наук, доцент кафедри обліку та оподаткування в галузях економіки ВНАУ.
Голова спеціалізованої вченої ради з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертацій на здобуття ступеня доктора філософії – доктор економічних наук, старший науковий співробітник, професор кафедри обліку та оподаткування в галузях економіки Володимир Метелиця. 
Офіційні опоненти: Замула Ірина, доктор економічних наук, професор кафедри інформаційних систем в управлінні та обліку факультету бізнесу та сфери обслуговування Державного університету «Житомирська політехніка»; Коцупатрий Михайло, кандидат економічних наук, професор кафедри обліку в кредитних і банківських установах та економічного аналізу факультету обліку і податкового менеджменту Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана.
Рецензенти: Правдюк Наталія, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри бухгалтерського обліку факультету обліку та аудиту ВНАУ; Коваль Наталія, кандидат економічних наук, доцент кафедри обліку та оподаткування в галузях економіки факультету обліку та аудиту ВНАУ.
Дисертаційна робота Ольги Мельник присвячена вирішенню наукових і практичних проблем ефективного облікового забезпечення управління витратами на біологічні перетворення в рибництві та виробництва продукції вказаної галузі сільського господарства України. 
 
Актуальність роботи обумовлена необхідністю наукових і практичних рекомендацій щодо обґрунтування та розробки методики обліку процесу вирощування біологічних активів та впровадження її в практичну діяльність рибницьких підприємств.
Вітаємо Ольгу Мельник та її наукового керівника Яну Іщенко з досягненням значного наукового здобутку! Бажаємо успішного втілення творчих і наукових ідей, енергії, натхнення, нових перемог та міцного здоров՚я! 

10133

Події у світлинах