logo
ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ space заснований у 1982 році

Відбувся прилюдний захист дисертації

29 квітня у Вінницькому національному аграрному університеті на засіданні спеціалізованої вченої ради К 05.854.02 відбувся прилюдний захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук зі спеціальності 05.05.11 – машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва Адамчука Олега Валерійовича. Науковий керівник академік НААН України, д.т.н., професор Булгаков Володимир Михайлович, Національний університет біоресурсів і природокористування України.

Офіційні опоненти: д.т.н., старший науковий співробітник Мельник Віктор Іванович Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка; к.т.н., доцент Пономаренко Наталія Олександрівна Дніпровський державний аграрно-економічний університет.

Метою дисертаційного дослідження є підвищення продуктивності машин для внесення мінеральних добрив шляхом збільшення їх робочої ширини захвату.

 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в отримані математичних моделей, які описують закономірності розгону частинок мінеральних добрив відцентровим розсівним робочим органом з нахиленою віссю обертання за врахування параметрів та режимів його роботи, фізико-механічних властивості мінеральних добрив та кожного з чотирьох секторів диска зазначеного робочого органа, в який може здійснюватись подача мінеральних добрив, що дає можливість проаналізувати робочий процес відцентрового розсівного робочого органа з нахиленою віссю обертання; в отриманні залежності для визначення відносної швидкості руху добрив уздовж лопаток відцентрового розсівного робочого органа з нахиленою віссю обертання і її значень у момент сходження добрив із зазначеного робочого органа тощо.

Робота дисертанта отримала схвальні відгуки членів спеціалізованої вченої ради. За підсумками наукової дискусії здобувачу було рекомендовано присвоїти ступінь кандидата технічних наук.

З вітальним словом на засіданні спеціалізованої вченої ради виступив академік НААН України, президент ВНАУ Григорій Калетнік, який зазначив що робота науковця є надзвичайно глибинною, вистраждана роками досліджень та практичною значимістю, а сама тема дослідження надзвичайно актуальна для сьогодення.

Вітаємо дисертанта Олега Адамчука та його наукового керівника Володимира Булгакова з успішним захистом!

Бажаємо нових досягнень та відкриттів у майбутніх наукових пошуках!

11212

Події у світлинах