logo
ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ space заснований у 1982 році

Відбулось засідання Вченої ради університету

 29 серпня відбулося засідання Вченої ради Вінницького національного аграрного університету. Розпочалось перше у цьому навчальному році засідання із приємних моментів – вручення атестатів вчених звань доцента:                                                                                                                                        

  • Будяку Руслану Володимировичу  - атестат вченого звання доцента кафедри агроінженерії та технічного сервісу
  • Мудрак Галині Василівні    - атестат вченого звання доцента кафедри екології та охорони навколишнього середовища             
  • Соломон Аллі Миколаївні – атестат вченого звання доцента кафедри харчових технологій та мікробіології
  • Труханській Олені Олександрівні - атестат вченого звання доцента кафедри агроінженерії та технічного сервісу.

Члени Вченої ради таємним голосуванням обрали на посади науково-педагогічних працівників та затвердили план  роботи Вченої ради  Вінницького національного аграрного університету  на 2019-2020 навчальний рік.

Про стан і перспективи розвитку факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва та ветеринарії доповіла присутнім декан Скоромна Оксана Іванівна.

До складу факультету входить 5 кафедр: технології виробництва продуктів тваринництва; ветеринарії, гігієни та розведення тварин; годівлі сільськогосподарських тварин та водних біоресурсів; харчових технологій та мікробіології, фізичного виховання.

На факультеті проведено дві експертизи щодо підготовки магістрів за освітньо-професійними програмами «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» та «Харчові технології». Члени Експертних комісій високо оцінили матеріально-технічну базу університету та факультету, освітньо-науковий потенціал викладачів та відповідно високий рівень підготовки магістрів.

За результатами державної атестації студентів ОС бакалавр у 2018-2019 навчальному році середній бал склав: денна форма – 4,1 , заочна форма – 4,0; ОС магістр у 2018-2019 навчальному році середній бал становив: денна форма - 4,45, заочна форма - 4,20.

За минулий рік 47 студентів факультету взяли участь у всеукраїнських студентських олімпіадах, конкурсах, 5 з яких стали переможцями.

На факультеті постійно здійснюється робота щодо удосконалення організації проходження навчальної  і виробничої практик студентів з метою розширення, поглиблення та закріплення знань, які студенти отримують під час вивчення циклу спеціальних дисциплін та формування вмінь практичного застосування цих знань в умовах виробництва, набуття і вдосконалення професійної майстерності. Налагоджена співпраця із науковими установами консорціуму ВНАУ, навчально-науково-виробничими підприємствами на базі коледжів ВНАУ, департаментом агропромислового розвитку Вінницької ОДА, Держпродспоживслужбою, «Мед Поділля» та провідними державними і приватними сільськогосподарськими підприємствами.

У 2018-2019 рр. на факультеті підготовлено та успішно захищено 2 кандидатських дисертації.

Видавнича діяльність факультету за 2018-2019 навчальний рік була досить плідною: опубліковано 22 фахових статтті в журналах, що входять до міжнародних наукометричних баз Scopus, Web of Science, Index Copernicus, 106 статей у фахових виданнях України, 6 посібників, отримано 4 патенти на корисну модель, 179 методичних вказівок.

Викладачі факультету взяли участь у 105 науково-практичних конференціях, в тому числі 57 – міжнародних та 48 – всеукраїнських.

На факультеті проводилась науково-дослідна робота за 11 ініціативними тематиками.

Декан факультету спільно із членами Вченої ради окреслили завдання щодо перспектив розвитку факультету на наступний навчальний рік.

Проректор з наукової, інноваційної та міжнародної діяльності Інна Вікторівна Гончарук представила на розгляд Вченої ради питання щодо результатів проведення першого етапу конкурсного відбору проектів наукових робіт, науково-технічних (експериментальних) розробок молодих вчених, які працюють (навчаються) у закладах вищої освіти та наукових установах, що належать до сфери управління Міністерства освіти і науки України, виконання яких розпочнеться з 2020 року за рахунок коштів загального фонду державного бюджету. До розгляду та обговорення було подано дев’ять наукових проектів. Вченою радою було затверджено висновок науково-експертної ради Вінницького національного  аграрного університету та рекомендовано до проходження другого етапу конкурсу проекти наукових досліджень і розробок:

  1. Наукова робота «Розробка біоорганічних складових сортової технології вирощування сільськогосподарських культур» (керівник проекту - Телекало Наталія Валеріївна)
  2. Науково-технічна (експериментальна) розробка «Розробка та впровадження комплексу ресурсоощадного обладнання для системного вирішення задачі підвищення рівня конкурентоспроможності продукції тваринництва» (керівник проекту - Яропуд Віталій Миколайович)
  3. Наукова робота «Формування стратегії розвитку сільських територій в контексті сталого землекористування» (керівник проекту - Мостенська Тетяна Геннадіївна).

Також Інна Вікторівна поінформувала про внесення змін до Положення про планування та облік навантаження  науково-педагогічних працівників у Вінницькому національному аграрному університеті, що сприятимуть підвищенню мотивації науково-педагогічних працівників та покращенню якісних і кількісних показників наукової роботи.

Проректор з науково-педагогічної та навчальної роботи Ірина Василівна Гунько поінформувала про внесення змін до структури факультету економіки та підприємництва і факультету обліку та аудиту та перейменування кафедри фізичного виховання в кафедру «Фізичного виховання та психолого-педагогічних дисциплін».

Вчена рада рекомендувала до друку  Каталог освітньо-професійних програм першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти, навчальні посібники, монографії, збірники наукових праць та затвердила зміни до Положення про студмістечко.

 

 

1603

Події у світлинах