logo
ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ space заснований у 1982 році

Відбулось спільне засідання Вченої ради університету та Конференції трудового колективу

17 лютого відбулось спільне засідання Вченої ради університету та Конференції трудового колективу.

Відкриваючи засідання голова Вченої ради Григорій Калетнік наголосив, що сьогоднішня зустріч є особливою, адже ми будемо мати можливість заслухати та обговорити звіт ректора за 2020 рік. У роботі спільного засідання бере участь більше 650 осіб, які будуть включені онлайн із 40 аудиторій.

2020 рік став вагомим для Вінницького національного аграрного університету щодо зміцнення кадрового потенціалу, захисту кандидатських та докторських, отримання вчених звань.  Тому і сьогодні першим було вручення диплому доктора економічних наук Гончарук Інні Вікторівні, проректору з наукової та інноваційної діяльності, що додало гарної емоційності та налаштувало на результативну роботу. 

Інна Вікторівна щиро подякувала науковому консультанту за підтримку, за те, що не шкодуючи сил, часу, Григорій Миколайович щедро ділиться з молодими науковцями, глибиною своїх знань, вимогливо підходить до визначення тем наукових робіт, які відповідають вимогам сучасності і будуть служити інноваційному економічному розвитку України. Саме це дозволяє захистам бути успішними і знаходити підтримку у спеціалізованих радах.

З великою зацікавленістю учасники спільного засідання заслухали звіт ректора Віктора Мазура, який базувався на яскравих прикладах динамічного розвитку університету, зміцнення його матеріальної бази, значним покращенням показників наукової  та дослідницької діяльності університету, залученням грантових програм на розвиток науки, збільшення договірних тематик, а все це разом дозволяє зберігати та примножувати контингент студентів, ставити високі цілі та впевнено їх досягати.

Знаково, що у 2020 році відбувся захист дисертацій та було присвоєно науковий ступінь:

  • доктора наук - 6; (Паламарчук В.Д., Гончарук І.В., Лутковська С.М., Здирко Н.Г., Цуркан О.В., Опольська Н.М.)
  • кандидата наук - 13; (Браніцький Ю.Ю., Дмитрик О.В., Шинькович А.В., Яковець Л.А., Полутін О.О., Грищук Н.В., Бабина О.М., Бабин І.А., Шевчук Г.В., Кондратова М.В., Присяжнюк Д. В., Главатчук В. А.,  Мацера О.О. )

Присвоєно вчене звання:

  • доцента - 6; (Кравець Р.А., Панцирєва Г.В., Гуцол Г.В., Козаченко А.Ю., Лутковська С.М., Руткевич В.С.)
  • професора - 3; (Грібов М.Л., Алескерова Ю.В., Вдовенко С.А.)

За результатами наукової та науково-технічної діяльності обсяг надходжень до спеціального фонду збільшився із 7789,450 тис. грн. у 2019 році до 24428,364 тис. грн. у 2020 році.

Позитивною залишається динаміка витрат на придбання наукових приладів та обладнання ВНАУ. У 2020 році сума витрат склала 2605,28 тис. грн. проти 1429,86 у 2019 році.

Відчутно зрозла активність науковців університету у міжнародних науковометричних базах Scopus та Web of science, відповідно опубліковано 120 статей. 

В обговоренні звіту ректора взяли участь: проректор з наукової та інноваційної діяльності, д.е.н., професор Гончарук Інна Вікторівна, директор Відокремленого структурного підрозділу «Ладижинський фаховий коледж ВНАУ», д.т.н., Цуркан Олег Васильович, д.б.н., член (академік) Національної академії аграрних наук України, професор  кафедри Кафедра ботаніки, генетики та захисту рослин факультету агрономії та лісівництва ВНАУ  Мельничук Максим Дмитрович, декан факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва та ветеринарії Ушаков Владлен Михайлович. 

Вчена рада таємним голосуванням затвердила склад авторських колективів та робіт на присудження премії Верховної Ради України молодим ученим на 2021 рік.

Обрала на посаду професора кафедри фінансів, банківської справи та страхування факультету обліку та аудиту – Алескерову Юлію Володимирівну;

на посаду доцента кафедри аудиту та державного контролю факультету обліку та аудиту – Сусіденко Юлію Валентинівну.

А також заслухали звіти декана факультету агрономії та лісівництва Дідура Ігоря Миколайовича про «Стан та перспективи розвитку факультету агрономії та лісівництва», директора Відокремленого структурного підрозділу «Верхівських аграрний фаховий коледж ВНАУ» Кушніра Олександр Михайловича «Про результати роботи відокремленого структурного підрозділу «Верхівський аграрний фаховий коледж Вінницького національного аграрного університету». 

Члени Вченої ради проголосували про видачу дипломів доктора філософії державного зразка здобувачам (аспірантам), які виконали освітньо-наукову програму і захистили дисертаційні роботи у Вінницькому національному аграрному університеті – Томашук Інні Вікторівні та Мельник Ользі Сергіївні.

Вчена рада університету розглянула та затвердила ряд положень, програм, інших нормативно-правових документів, які забезпечують життєдіяльність навчально-наукового процесу в університеті.

Голова Вченої ради підвів підсумки проведення спільного засідання та наголосив, що приємно коли є про що звітувати, коли відчутний результат злагодженої роботи науково-педагогічного колективу, коли сміливо всі разом дивимось у майбутнє. Проте завжди потрібно пам’ятати, що зроблено, це  вже наша гарна історія, а кожен наступний день відкриває перед нами нові виклики, завдання, які потребують наших знань, умінь, розуміння та відповідальності. 

10972

Події у світлинах