logo
ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ space заснований у 1982 році

Відбулась Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Сучасні тенденції розвитку агропромислового сектора економіки в умовах конвергенції»

Зростання масштабів господарської діяльності, науково-технічний прогрес зумовлюють посилення антропогенного тиску на довкілля та порушення рівноваги в навколишньому природньому середовищі, що в свою чергу призводить до загострення соціально-економічних проблем.
Саме ці надактуальні питання стали лейтмотивом Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції молодих вчених та студентів, яка відбулась 15 травня у Вінницькому національному аграрному університеті «Сучасні тенденції розвитку агропромислового сектора економіки в умовах конвергенції».
У роботі конференції взяли участь понад 200 учасників, серед яких молоді науковці, аспіранти, студенти Вінницького національного аграрного університету, Вінницького національного технічного університету, Університету Латвії (Латвія), РУП «Інститут м'ясо-молочної промисловості» (Білорусь), Економічного коледжу ім. Яна Павла ІІ (Польща), Університету прикладних наук і мистецтв (Німеччина), педагогічні працівники та студенти коледжів ВНАУ.
Відкрив засідання доктор економічних наук, професор, академік НААН України, президент університету Григорій Калетнік, який наголосив на тому, що молоді науковці – це наше майбутнє. Наукові дослідження та відкриття наших молодих вчених в аграрній сфері мають значний успіх, незважаючи на досить складні умови, в яких здійснюється підготовка висококваліфікованих фахівців. Григорій Миколайович зазначив, що розвиток новітніх технологій та їх впровадження дають можливість зберігати навколишнє середовище. У ВНАУ ми активно розвиваємо наукову тематику розвитку альтернативних джерел енергії, адже їх використання допомагає не тільки зберегти навколишнє середовище, а й забезпечити високий рівень продовольчої безпеки. 


Із науковою доповіддю «Досвід формування енергетичної автономії сільських територій: оцінка ролі кооперативів» виступила к.е.н., доцент, проректор з наукової та інноваційної діяльності Інна Гончарук. Зокрема Інна Вікторівна зазначила, що за останні два десятиліття питання щодо зміни клімату перетворилось в одне з найбільш гострих проблем світової економіки і політики, в контексті переходу всіх сфер економіки країн на низьковуглецевий розвиток і стратегію скорочення викидів парникових газів.
Вирішенням значної кількості енергетичних проблем в Україні може стати самоорганізація людей в енергетичні кооперативи.
Цікавими науковими дослідженнями та пропозиціями поділилися: Світлана Лутковська, к.пед.н., доцент, проректор з науково-педагогічної роботи, євроінтеграції та міжнародної діяльності «Формування критеріїв та індикаторів оцінки рівня екологічної безпеки регіонів України», Джекабсоне Сандра, к.е.н., доцент Університету Латвії «Современные тенденции развития экономики Латвии», Анастасія Лаврик, магістр Економічного коледжу ім. Яна Павла ІІ (Польща), «Основні аспекти розвитку туризму в Україні та Польщі», Вікторія Напреєнко, молодший науковий співробітник відділу технологій м’ясних продуктів РУП «Інститут м’ясо-молочної промисловості» (Білорусь) «Фитокомплексы для мясних продуктов пониженым содержанием соли», Жанін Вортцель, студентка Університету прикладних наук і мистецтв м. Ганновер (Німеччина), Валерій Граняк, к. т. н., доцент Вінницького національного технічного університету «Дослідження віброозонуючого впливу на процес сушіння зерна пшениці», Яна Паламаренко, к. е. н., старший викладач Вінницького національного аграрного університету «Дослідження сучасного стану та перспективи розвитку інноваційної діяльності в Україні», Наталя Пришляк, к. е. н., доцент Вінницького національного аграрного університету «Bioenergy development as a component of ensuring the energy security of Ukraine» та інші.
Конференція продовжила свою роботу в секціях: 1. Сучасні підходи до впровадження новітніх технологій агровиробництва, 2. Перспективи розвитку менеджменту та маркетингу на підприємствах АПК в умовах інтеграційних процесів, 3. Сучасні тенденції розвитку підприємництва в умовах ринкової трансформації, 4. Бухгалтерський облік, аналіз і аудит в системі інформаційного забезпечення підприємств, 5. Сучасні інноваційні технології у тваринництві та харчовій промисловості: проблема та перспективи, 6. Інновації в агроінженерії, машинобудуванні, енергетиці, сучаснасий стан, проблеми та перспективи.

7276

Події у світлинах