logo
ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ space заснований у 1982 році

Розробка та впровадження проєкту гібридної сонячної електростанції у ВНАУ

У рамках виконання науково-дослідної роботи за державним замовленням «Розробка комплексу енергоефективного і ресурсоощадного обладнання та перспективних технологій годівлі сільськогосподарських тварин АПК України» (номер державної реєстрації 0121U108589) (Науковий керівник – к.т.н., доцент Віталій Яропуд) колективом молодих науковців Вінницького національного аграрного університету впродовж 2022 року виконано низку досліджень спрямованих на розробку нових та вдосконалення існуючих техніко-технологічних рішень для підприємств агропромислового комплексу України.

Використання відновлювальних джерел енергії є одним із найбільш пріоритетних напрямів енергетичної політики України. Збільшення частки використання відновлювальних джерел енергії в енергетичній системі України забезпечить диверсифікацію джерел енергоносіїв, що, в свою чергу, сприятиме зміцненню енергетичної незалежності країни.

Молоді вчені за підтримки керівництва Вінницького національного аграрного університету спільно зі стейкхолдером університету ТОВ «Промавтоматика-Вінниця» в ході виконання одного із етапів прикладної роботи розробили та впровадили проєкт гібридної сонячної електростанції.

Головне завдання, яке ставили перед собою науковці, передбачало забезпечення оптимального і безпечного функціонування гібридної сонячної електростанції та її максимальної енерговіддачі. З цією метою було проведено комплекс розрахунків, креслень та електротехнічних рішень, монтажні, пуско-налагоджувальні роботи, підключення станції до однієї з науково-дослідних лабораторій університету.

Надалі вчені планують проводити дослідження з розробки нових методів і методологій генерації сонячної енергії із врахуванням певних складнощів експлуатації сонячних електростанцій таких, як забруднення та зволоження фотоелектричних модулів і значних змін температури навколишнього середовища.

18432

Події у світлинах