logo
ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ space заснований у 1982 році

На інженерно-технологічному факультеті ВНАУ відбувся І етап Всеукраїнського студентського конкурсу наукових робіт

Залучення здобувачів вищої освіти до наукової та інноваційної діяльності є одним із пріоритетних напрямів розвитку Вінницького національного аграрного університету, оскільки це забезпечує розвиток наукової культури та стимулює інтерес студентської молоді до проведення власних наукових пошуків.

З метою підготовки фахівців нової генерації європейського рівня, формування у них знань і умінь дослідницької діяльності, для яких установлення на професійну майстерність є пріоритетною стратегією їх життєдіяльності, на інженерно-технологічному факультеті ВНАУ відбувся І етап Всеукраїнського студентського конкурсу наукових робіт з галузей знань і спеціальностей:

 • «Механічна інженерія»;
 • «Прикладна механіка (технології машинобудування)»;
 • «Прикладна механіка (мехатроніка)»;
 • «Галузеве машинобудування (машини аграрно-лісового та транспортного комплексів)»;
 • «Галузеве машинобудування (підйомно-транспортні, дорожні, будівельні, меліоративні машини і обладнання)»;
 • «Енергетика»;
 • «Електротехніка та електромеханіка»;
 • «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»;
 • «Автомобільний транспорт»;
 • «Агроінженерія»;
 • «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»;
 • «Цивільна безпека (безпека життєдіяльності)».

Проректор з науково-педагогічної, наукової та інноваційної діяльності, д.е.н., професор Інна ГОНЧАРУК розпочала захід з вітального слова, в якому зазначила, що головними завданнями конкурсу є виявлення та розвиток обдарованих студентів, сприяння реалізації їх здібностей, стимулювання творчого самовдосконалення студентської молоді й популяризація досягнень науки, техніки та інноваційних технологій. 

Конкурсна комісія факультету забезпечила рецензування 16 студентських наукових робіт та рекомендувала до захисту на підсумковій конференції 12 робіт. Представлені на конкурс студентські наукові роботи підготовлені на актуальні теми, пройшли перевірку щодо відсутності/наявності академічного плагіату, мали наукові статті та акти впровадження результатів дослідження у виробництво.

Молоді науковці публічно захищали власні наукові роботи, демонструючи дослідницькі здібності, набуті знання та навички перед комісією та присутніми студентами. До складу комісії увійшли:
- Інна ГОНЧАРУК, д.е.н., професор, проректор з науково-педагогічної, наукової та інноваційної діяльності;
- Віталій ЯРОПУД, к.т.н, доцент, декан інженерно-технологічного факультету;
- Ігор КУПЧУК, к.т.н., доцент, заступник декана з наукової роботи;
- Наталія ВЕСЕЛОВСЬКА, д.т.н., професор, завідувач кафедри машин та обладнання сільськогосподарського виробництва;
- Ірина ГУНЬКО, к.т.н., професор, завідувач кафедри агроінженерії та технічного сервісу;
- Олена СОЛОНА, к.т.н., доцент, завідувач кафедри загальнотехнічних дисциплін та охорони праці;
- Олексій ТОКАРЧУК, к.т.н., доцент, завідувач кафедри технологічних процесів та обладнання переробних і харчових виробництв;
- Сергій ШАРГОРОДСЬКИЙ, к.т.н., доцент, доцент кафедри машин та обладнання сільськогосподарського виробництва;
- Леонід ЯРОШЕНКО, к.т.н., доцент, доцент кафедри електроенергетики, електротехніки та електромеханіки.

За результатами роботи засідання Конкурсної комісії переможцями І етапу Всеукраїнського студентського конкурсу наукових робіт із спеціальностей визначено наукові роботи студентів:
- «Механічна інженерія»:
Владислава НАГОРЯНСЬКА, студентка групи 21-МАШ. Тема роботи: «Удосконалення вібраційних машин з гідроімпульсним приводом для створення вибивних решіток» (науковий керівник: д.т.н, професор Наталія ВЕСЕЛОВСЬКА);
- «Прикладна механіка (технології машинобудування)»:
Юрій МУРАВСЬКИЙ, студент групи 31-МАШ. Тема роботи: «Дослідження роботи золотникового розподільника гідравлічної системи металорізального верстата» (науковий керівник: к.т.н., доцент Сергій ШАРГОРОДСЬКИЙ);
- «Прикладна механіка (мехатроніка)»:
Діана НАГОЖУК, студентка групи 21-ПОМ. Тема роботи: «Дослідження адаптивного вібраційного млина з просторово-циркуляційним рухом завантаження» (науковий керівник: к.т.н., доцент Олена СОЛОНА);
- «Галузеве машинобудування (машини аграрно-лісового та транспортного комплексів)»:
Богдан САВІЦЬКИЙ, студент групи 42-АІ. Тема роботи: «Переваги черенкування хвойних порід дерев двошаровим парниковим способом» (науковий керівник: к.т.н., старший викладач Павло ЛУЦ);
- «Галузеве машинобудування (Підйомно-транспортні, дорожні, будівельні, меліоративні машини і обладнання)»:
Владислав ДЕРУНЕЦЬ, студент групи 11-АІ. Тема роботи: «Розробка підкатного гідравлічного домкрату» (науковий керівник: доктор філософії з галузевого машинобудування, старший викладач Сергій БУРЛАКА);
- «Енергетика»:
Роман ПАРТИКА, студент групи 51-ЕІ. Тема роботи: «Енергозберігаючі технології у формуванні світлового середовища житлових мікрорайонів» (науковий керівник: к.т.н., доцент Олег ГАЙДАМАК);
- «Електротехніка та електромеханіка»:
Володимир ДУДНИК, студент групи 21-ЕІ. Тема роботи: «Модернізація електропривода маслозбивача безперервної дії технологічної лінії А1-ОЛО» (науковий керівник: к.т.н., доцент Валерій ГРАНЯК);
- «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»:
Нікіта ХИТРУК, студент групи 41-ЕІ. Тема роботи: «Розробка автоматизованої системи керування електромеханічним приводом вібромашин» (науковий керівник: к.т.н., доцент Леонід ЯРОШЕНКО);
- «Автомобільний транспорт»:
Лариса САДКІВСЬКА, студентка групи 32-АІ. Тема роботи: «Моделювання процесу горіння в циліндрі дизеля з використанням біодизельного палива» (науковий керівник: к.т.н., старший викладач Вадим РЯБОШАПКА);
- «Агроінженерія»:
Вячеслав БАЗАЛИЦЬКИЙ, студент групи 31-МАШ. Тема роботи: «Розробка та дослідження способу смугового обприскування» (науковий керівник: к.т.н., доцент Ігор БАБИН).
- «Цивільна безпека (Безпека життєдіяльності)»:
Сергій МЕЛЬНИЧУК, студент групи 44-АІ. Тема роботи: «Прогнозування розвитку епідемії» (науковий керівник: к.т.н., доцент Ігор ТВЕРДОХЛІБ).

В ході представлення робіт студенти змогли продемонструвати особливості своїх досліджень та впевнено відповідали на запитання, що є свідченням їх глибокого розуміння предметної області та готовності до наукової дискусії.

Залучення молоді до наукової діяльності важлива не лише для розвитку наукового співтовариства, але й для розвитку суспільства в цілому. Нові відкриття, інновації та наукові розробки можуть мати великий вплив на різні галузі, включаючи аграрну, електричну та механічну інженерію та багато інших.

Вітаємо молодих науковців з успішними захистами результатів наукових досліджень та бажаємо подальших успіхів у науковій та освітній діяльності. Нехай прагнення до наукових відкриттів завжди надихають, а результати проведених досліджень приносять користь нашій рідній Україні.

18437

Події у світлинах