logo
ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ space заснований у 1982 році

Всеукраїнська науково-практична конференція «Теоретичні та практичні проблеми забезпечення якості та безпечності продукції тваринництва і харчової галузі у контексті євроінтеграції»

26-27 жовтня 2023 року у Вінницькому національному аграрному університеті відбулася Всеукраїнська науково-практична конференція «Теоретичні та практичні проблеми забезпечення якості та безпечності продукції тваринництва і харчової галузі у контексті євроінтеграції».

Конференція присвячена науковим пошукам та дискусіям із актуальних питань імплементації положень Угоди про Асоціацію України з ЄС пов’язаних із проблемами та перспективами розвитку тваринництва і харчової галузі, питань основних вимог до безпечності харчових продуктів у напрямку їх екологічності та органічності, пошуку шляхів та розробці наукових напрямів досліджень використання системи НАССР для створення технологій нової продукції високого рівня безпеки та якості.

Порядком роботи конференції передбачено очну та дистанційну форму участі вчених із інших закладів вищої освіти та наукових установ. Робота конференції проходила у формі пленарного та трьох секційних засідань: «Перспективні шляхи покращення конкурентоспроможності галузі тваринництва в умовах євроінтеграції України», «Інноваційні тенденції розвитку бджільництва та забезпечення якості продукції в умовах євроінтеграційної стратегії України», «Сучасні виклики харчової галузі щодо вимог безпечності та якості продукції у продовольчій безпеці країни».

Пленарне засідання розпочав президент університету - доктор економічних наук, професор, академік НААН України Григорій КАЛЕТНІК, який зазначив, що питання розробки шляхів покращення конкурентоспроможності галузі тваринництва і дотримання вимог безпечності та якості продукції у продовольчій безпеці країни є актуальними у розвитку тваринницької та харчової галузі. У своєму виступі він відмітив, що сьогодні якість продукції залежить від виробників та науковців, які працюють над розробками компонентів, що входять до складу готової продукції. На отримання якісної продукції значний вплив має рівень годівлі тварин, ефективність введення до їх раціонів нових кормових добавок.

Григорій Миколайович наголосив, що науковці мають публічно доносити до владних структур та відповідних інстанцій результати своїх досліджень, які можуть вплинути на здоров’я людини та якість готової продукції. 

Президент університету подякував науковцям за зацікавленість проблематикою конференції та відмітив її високий представницький рівень, що засвідчує участь 87 провідних науковців та дослідників із 13 закладів вищої освіти, наукових установ, провідних підприємств із міст Київ, Вінниця, Дніпро, Рівне, Черкаси, Одеса, Біла Церква, Львів, Харків, Кам’янець-Подільський та інших, запросив до активної наукової дискусії і плідної роботи.

У наукових доповідях на пленарному та секційних засіданнях розглядалися актуальні питання перспектив сучасного розвитку м’ясного скотарства, оптимізації інтенсивних систем годівлі сільськогосподарських тварин і птиці за рахунок застосування різних кормових добавок, сучасних фармацевтичних розробок, впливу технологічного обладнання на якість м’ясної сировини, складових забезпечення якості та безпечності продукції бджільництва, харчової галузі тощо.

Актуальною була доповідь стейкхолдера, директора ТОВ «АГРОБУЛ» Сергія ГОЛЕМБІВСЬКОГО, в якій було висвітлено питання функціонування м’ясного скотарства та особливості вирощування кросів бельгійської блакитної, як альтернатива традиційним породам великої рогатої худоби м’ясного напрямку продуктивності. Зацікавила учасників конференції доповідь доктора технічних наук, професора кафедри харчових технологій Черкаського державного технологічного університету Олександра БАТРАЧЕНКО про застосування сучасного обладнання, яке б гарантувало безпечність та якість м’ясних продуктів, а також про нові способи обробки м’ясної сировини.

Також на пленарному засіданні з актуальними доповідями виступили: Роман ЧУДАК – доктор с.-г.н., професор, декан факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва та ветеринарії ВНАУ; Єлизавета ФЕДОРОВИЧ – д.с.-г.н, професор, член-кореспондент НААН України, завідувач лабораторії розведення та селекції тварин Інституту біології тварин НААН України; Ярослав ПІВТОРАК – д.с.-г.н, професор, завідувач кафедри годівлі тварин та технології кормів ЛНУВМтаБ імені С.З. Ґжицького; Віталій ЧЕРВАНЬ – заступник начальника управління – начальник відділу державного контролю управління безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини Головного управління Держпродспоживслужби у Вінницькій області; Тетяна ПРИЛІПКО – д.с.-г.н, професор, завідувач кафедри харчових технологій виробництва й стандартизації харчової продукції ЗВО «Подільський державний університет»; Ігор ГНОЄВИЙ – д.с.-г.н, професор кафедри біотехнології, молекулярної біології і водних біоресурсів Державного біотехнологічного університету; Роман САЧУК – д.в.н., професор кафедри екології, географії та хімії РДГУ; Олександр БАТРАЧЕНКО – доктор т.н., професор кафедри харчових технологій ЧДТУ; Микола ПОВОЗНІКОВ – д.с.-г.н, професор, завідувач кафедри бджільництва НУБІП України; Роман ГРУШЕЦЬКИЙ – д.т.н., головний науковий співробітник відділу технологій продуктів бродіння Інституту продовольчих ресурсів НААН України; Максим ЯКИМОВИЧ – начальник відділу тваринництва ТОВ «КОМПАНІЯ «БТУ-ЦЕНТР»; Оксана САВІНОК – к.т.н., доцент кафедри підприємництва та туризму ОНМУ.

Учасниками науково-практичної конференції сформовано резолюцію, в якій наголошено на необхідності інноваційного розвитку тваринницької та харчової галузі у контексті євроінтеграції, оскільки це стає стратегічним фактором для досягнення високих стандартів якості та безпеки продукції. Для забезпечення успішної інтеграції в європейські ринки та відповідності європейським стандартам необхідне впровадження та вдосконалення системи стандартів відповідно до європейських вимог, застосування сучасних систем годівлі й утримання для підвищення продуктивності тварин і птиці, які призведуть до зменшення втрат та забезпечення ефективного використання ресурсів. Інноваційний розвиток у сферах тваринництва та харчової галузі дозволить країні не лише відповідати європейським вимогам, але й займати конкурентоспроможне положення на світовому ринку, забезпечуючи сталий розвиток і підвищення якості життя громадян.

19423

Події у світлинах