logo
ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ space заснований у 1982 році

Інструктаж з охорони праці для студентів-практикантів

Виробнича практика — одна із форм навчання, невід’ємна складова процесу підготовки фахівців, основним завданням якої є якість практичної підготовки випускників, формування професійного вміння приймати самостійні рішення в певних виробничих умовах, оволодіння сучасними методами, формами, знаряддями, організацією праці в галузі обраної спеціальності. Від якості виконання завдань здобувачами вищої освіти у період практики залежить професійне становлення майбутнього фахівця.

 

Студенти Вінницького національного аграрного університету проходять виробничу практику на базі кращих підприємств галузей під керівництвом провідних викладачів університету та головних спеціалістів підприємств. Аналіз спроможності господарств, які включені до Реєстру виробничих баз університету, дає можливість забезпечити обсяги практичного навчання студентів одночасно в кількості 950 осіб. За навчальний рік на цих базах мають можливість пройти практику біля 3200 тисяч студентів денної та заочної форми навчання.

Дотримання основних  правил і вимог охорони праці та безпеки життєдіяльності під час практичного навчання на виробництві є вкрай важливим, так як їх неухильне виконання є запорукою збереження життя та здоров’я наших студентів.

Так, 1 лютого 2021 року за організації відділу дуальної освіти, практичного навчання та працевлаштування навчально-наукового центру Вінницького національного аграрного університету було проведено інструктаж з техніки безпеки та охорони праці для студентів факультету обліку та аудиту зі спеціальностей «Облік та оподаткування», «Фінанси, банківська справа та страхування» та для студентів факультету економіки та підприємництва зі спеціальностей «Економіка», «Туризм», «Готельно-ресторанна справа», «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність».

 Інструктаж проведено на високому рівні завідувачем кафедрою загально-технічних дисциплін та охорони праці інженерно-технологічного факультету кандидатом технічних наук, доцентом Солоною Оленою Василівною. Здобувачам вищої освіти  викладено інструктаж «Для студентів», які направлені на виробничу практику. Під час інструктажу було розглянуто основні правила електробезпеки, пожежної безпеки, санітарно-гігієнічних умов праці та обов’язки студентів  при проходженні виробничої практики.

 Зустрічі пройшли в дружній атмосфері, декани  факультетів  Здирко Н.Г. та Брояка А.А. привітали своїх студентів з початком навчання у весняному семестрі 2020-2021 н.р., побажали успішного та цікавого проходження виробничої практики на обраних підприємствах. Студенти-практиканти отримали відповіді на актуальні питання від керівників, які були також присутні. По закінченню заходу всі присутні студенти засвідчили ознайомлення з інструктажем з охорони праці особистими підписами у відповідних журналах.

12052

Події у світлинах