logo
ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ space заснований у 1982 році

Факультет економіки та підприємництва суттєво збагатив всеукраїнські перемоги Вінницького національного аграрного університету

Рішенням конкурсної комісії Вінницького національного аграрного університету студент групи КН-19 факультету економіки та підриємництва Шевель І.М. був рекомендованим  для участі у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузі знань «Освітні, педагогічні науки».

У конкурсі прийняло участь 62 представники з 58 університетів, серед яких: Київський університет імені Бориса Грінченка, Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка, Львівський національний університет імені Івана Франка та інші провідні навчальні заклади України педагогічного спрямування.

Конкурс відбувався  у Дрогобицькому державному педагогічному університеті імені Івана Франка.

Студент Вінницького національного аграрного університету
Шевель І.М. представив цікаву наукову розробку «Особистісний саморозвиток студента в умовах сучасних освітніх інформаційних середовищ», що вирізнялася новизною та оригінальністю ідеї. Робота виконана під керівництвом д.пед.н., професора Джеджули О.М.

Тема проведеного дослідження відповідає зміні пріоритетів педагогіки вищої школи, що спрямовує освіту на підготовку людини до життя, на розвиток її особистісних якостей. Запропонована методика особистісного саморозвитку на основі потенціалу сучасних інформаційних середовищ та її змістовне теоретичне обґрунтування отримала високу оцінку галузевої конкурсної комісії.

Результати проведеного дослідження можуть бути використані в освітньому процесі вищих закладів освіти не лише студентами, але й аспірантами та викладачами-практиками для створення індивідуальних траєкторій особистісного саморозвитку.

Студент Шевель І.М. здобув перемогу у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з галузі знань «Освітні, педагогічні науки» та нагороджений Дипломом ІІІ ступеня.

 

У Подільському державному аграрно-технічному університеті відбувся II тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Економіка сільського господарства та АПК» серед студентів вищих навчальних закладів.

На конкурс надійшло 66 студентських наукових робіт від 73 авторів.

Диплом III ступеня виборола студентка 3 курсу, спеціалізації «Економічна кібернетика»,  факультету економіки та підприємництва – Атаманенко Вікторія Василівна із науковою роботою на тему: «Джерела формування та напрями розподілу прибутку фермерського господарства».

 

На базі Львівського національного університету імені Івана Франка був проведений Всеукраїнський  конкурс  студентських наукових робіт зі спеціалізації «Економічна кібернетика».

На конкурс надійшло 48 студентських наукових робіт від 52 авторів із 27 закладів вищої освіти України.

У роботі галузевої конкурсної комісії працювали 24 професори та доценти із 14 провідних українських ЗВО.

Від Вінницького національного аграрного університету була представлена наукова робота студента 2 курсу факультету економіки та підприємництва спеціальності «Комп’ютерні науки» – Мельника Івана Сергійовича на тему «Економетрична модель оцінки виробництва продукції тваринництва» під керівництвом к.е.н., доц. кафедри комп’ютерних наук та економічної кібернетики Потапової Н.А..

Робота студента вийшла у II тур і здобула почесне 3 місце.

 

23 травня 2020 р. на базі Київського національного економічного університету ім. Вадима Гетьмана відбувся Всеукраїнський конкурс наукових студентських робіт «Логістика як інструмент підвищення конкурентоспроможності українських підприємств».

У конкурсі взяв участь студент 3 курсу факультету економіки та підприємництва спеціальності «Економіка» спеціалізації «Економічна кібернетика» – Мордюк Олексій з науковою роботою на тему «Оптимізація транспортної логістики для аграрних підприємств» під керівництвом д.е.н., проф. кафедри комп’ютерних наук та економічної кібернетики Коляденко С.В..

Студент факультету виборов перемогу у II турі конкурсу та нагороджений  Дипломом 3 ступеня.

 

Студенти-переможці, наукові керівники щиро дякують за надані можливості представляти університет, сприяння, підтримку та супровід проректору з наукової та інноваційної діяльності Гончарук Інні Вікторівні.

Щиро вітаємо переможців!

8062

Події у світлинах