logo
ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ space заснований у 1982 році

Академік ННАНУ Григорій Калетнік прозвітував про результати наукової та науково-педагогічної діяльності

10 грудня 2019 року згідно постанови № 13/05 Президії Національної Академії Аграрних Наук України відбувся звіт дійсних членів (академіків) НААНУ.
Про результати своєї наукової та науково-педагогічної діяльності за період 2017 - 2019 рр. звітував доктор економічних наук, професор, академік НААН України, відмінник народної освіти, заслужений економіст України, президент Всеукраїнського науково-навчального консорціуму Калетнік Г. М.


За період свого членства в складі відділення аграрної економіки і продовольства НААН України проводить активну громадську, науково-дослідну та науково-педагогічну діяльність.
Як член відділення аграрної економіки і продовольства, академік Григорій Калетнік активно представляє інтереси колективу Академії на міжнародних, державних заходах, у засобах масової інформації. Щороку є ініціатором, координатором, членом оргкомітетів, робочих груп з проведення понад 35 міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференцій, круглих столів, семінарів.
За підсумком звітного періоду в рамках проведення міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференцій Григорієм Миколайовичем було розроблено Проект Закону України «Про ринок земель» та Резолюцію Міжнародної науково-практичної конференції «Земля – потенціал енергетичної, економічної та національної безпеки держави» щодо ризиків та позитивів запровадження ринку земель в Україні, ряд інструкцій, рекомендацій та пропозицій з питань земельних відносин в Україні.


У 2018 р. проходив міжнародне стажування на базі аграрного центру Луїзіанського державного університету (США).
Науково-видавнича діяльність тісно пов’язана з комплексом наукових проблем з теорії і практики формування аграрної політики в нових умовах. За звітний період видано 2 монографії, 2 підручники, 14 наукових статей у фахових виданнях, 3 публікації у виданнях, включених до науково-метричних баз Web of Science Core Collection, 7 публікацій у виданнях, включених до Scopus, 26 патентів на винаходи та 39 методичних рекомендацій. Офіційний H-індекс у Google Scholar автора складає – 16, кількість бібліографічних посилань на наукові праці понад 1323.


За звітній період під керівництвом академіка Калетніка Г.М. захистили науковий ступінь доктора наук два докторанти.
Є головним редактором Всеукраїнського науково-виробничого журналу «Економіка. Фінанси. Менеджмент» ВНАУ, а також членом редакційних колегій ще двох Всеукраїнських наукових фахових журналів.
Є головою Вченої ради Вінницького національного аграрного університету, головою спеціалізованої вченої ради по захисту кандидатських і докторських дисертацій Д 05.854.03
За результатами обговореня звіт затверджено.

4187

Події у світлинах