logo
ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ space заснований у 1982 році

30 СЕРПНЯ ВІДБУЛОСЬ ЗАСІДАННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ УНІВЕРСИТЕТУ

Першим питанням порядку денного стало затвердження Плану роботи Вченої ради Вінницького національного аграрного університету на 2022-2023 навчальний рік. Головуючий на засіданні, президент університету, д.е.н., професор, академік НААН України Григорій Калетнік наголосив, що прийнятий План роботи завжди є можливість доповнити актуальними на час проведення засідання Вченої ради питаннями.

Президент університету Григорій Калетнік вручив диплом «Доктора філософії з агрономії» випускнику аспірантури та стейкхолдеру ВНАУ, директору ТОВ «Органік-Д» Вадиму Кричковському.

Таємним голосуванням, Вчена рада обрала на посади: Побережець Юлію Миколаївну на посаду завідувача кафедри технології виробництва, переробки продукції тваринництва та годівлі, доцента факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва та ветеринарії; Куриленка Юрія Петровича на посаду директора ВСП «Немирівський фаховий коледж будівництва, економіки та дизайну ВНАУ»; Горденко Аллу Петрівну на посаду заступника директора з навчальної роботи ВСП «Технологічно-промисловий фаховий коледж ВНАУ».

Вчена рада таємним голосуванням підтримала присвоєння вченого звання професора кафедри адміністративного менеджменту та альтернативних джерел енергії проректору з науково-педагогічної та навчальної роботи, д.е.н., доценту Лутковській Світлані Михайлівні.

Заслухавши звіт декана факультету, к.е.н., доцента Ольги Хаєцької про результати роботи та перспективи розвитку факультету економіки та підприємництва, Вчена рада його затвердила та визнала роботу факультету задовільною.

З інформацією про висунення кандидатів для участі у конкурсному відборі щодо обрання членів Наукової ради Національного фонду досліджень України виступила проректор з науково-педагогічної, наукової та інноваційної діяльності, д.е.н., професор Інна Гончарук. Вчена рада підтримала запропоновані кандидатури.

Заслухавши інформацію проректора з науково-педагогічної та навчальної роботи, д.е.н., доцента Світлани Лутковської, Вчена рада підтримала оновлення та перезатвердження Положень університету: Положення «Про силабус навчальної дисципліни ВНАУ», Положення «Про порядок замовлення, друку, видачі та обліку документів про вищу освіту у ВНАУ», Положення «Про порядок створення та організацію роботи ДЕК у ВНАУ», Положення «Про центр інтеграції з виробництвом, підвищення кваліфікації та дорадництва ВНАУ» та Положення «Про навчально-методичну госпрозрахункову лабораторію з охорони праці центру інтеграції з виробництвом, підвищення кваліфікації та дорадництва ВНАУ».

Вчена рада прийняла ряд рішень по аспірантурі, серед яких переривання навчання Вдовиченко Ірини Петрівни, Потапова Віталія Петровича та Швидкого Павла Андрійовича, зміна наукового керівника та перезатвердження теми дисертації Соколенка Святослава Вікторовича, відрахування з аспірантури Марценюк Альони Віталіївни, Губрія Романа Вікторовича та Козаченка Миколи Івановича.

Останнім пунктом порядку денного Вчена рада рекомендувала до друку другі випуски у 2022 році журналів: Всеукраїнського науково-технічного журналу «Техніка, енергетика, транспорт АПК», Всеукраїнського науково-технічного журналу «Вібрації в техніці та технологіях», Всеукраїнського науково-виробничого журналу «Економіка, фінанси, менеджмент: актуальні питання науки і практики № 2 (60), 2022 р. До друку рекомендована також монографія «Сучасна технологія вирощування кукурудзи для енергоефективного та екологобезпечного розвитку сільських територій». Автори: Паламарчук В.Д., Колісник О.М.

17455

Події у світлинах