logo
ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ space заснований у 1982 році

29 січня відбулось перше засідання Вченої ради університету у 2021 році

29 січня відбулось перше засідання Вченої ради університету у 2021 році.

Відкрив засідання голова Вченої ради, президент університету  Григорій Калетнік.

З великою приємністю керівництво університету та члени Вченої ради привітали з Днем народження засновника, першого директора філіалу Української ордена Трудового Червоного Прапора сільськогосподарської академії Зрібняка Бориса Івановича.

Президент університету Григорій Калетнік у вітальному слові зазначив, що Борис Іванович протягом майже 40 років залишається для нас прикладом служіння людям та особливим вмінням завжди поставити інтереси університету та його колективу вище за свої.   Це має спонукати всіх нас до активної високопрофесійної наукової роботи в ім’я успішного розвитку Вінницького національного аграрного університету. 

Не дивлячись на те, що 2020 рік  через світову пандемію був дуже складним  для закладів вищої освіти, наші науковці  зуміли заглибитися  у наукові дослідження  і як  кажуть результат, не забарився.

З  великою гордістю президент університету та ректор вручили дипломи  доктора економічних наук Здирко Наталії Григорівні та Лутковській  Світлані Михайлівні; дипломи кандидата економічних наук Шиньковичу Андрію Васильовичу та Бабиній Ользі Миколаївні; диплом кандидата технічних наук Бабину Ігорю Анатолійовичу; атестат вченого звання професора кафедри фінансів, банківської справи та страхування Алескеровій Юлії Володимирівні; атестат вченого звання професора кафедри лісового, садово-паркового господарства, садівництва та виноградарства Вдовенку Сергію Анатолійовичу; атестат вченого звання доцента кафедри лісового, садово-паркового господарства, садівництва та виноградарства Панциревій Ганні Віталіївні; атестат вченого звання доцента кафедри машин та обладнання сільськогосподарського виробництва Руткевичу Володимиру Степановичу.

Молоді науковці в свою чергу щиро подякували керівництву університету, науковому консультанту та науковим керівникам за створені умови та великі можливості їх професійного зростання. Висловили впевненість що і надалі своєю невтомною працею готові примножувати наукові здобутки рідного ВНАУ.

Про результати роботи та перспективи розвитку факультету менеджменту та права доповіла декан факультету Пронько Людмила Миколаївна.

 Освітній процес на факультеті забезпечують 72 викладачі, з яких 2 академіки Національної академії аграрних наук України, 11 докторів наук,  47 кандидатів наук. 

За результатами наукових досліджень викладачами захищено 1 докторську (Лутковська С.М.) та 2 кандидатських дисертації (Бабина О.М., Шевчук Г.В.).

За 2020 р. професорсько-викладацьким складом факультету опубліковано 179 праць. 

Усі викладачі факультету зареєстровані в Google Scholar та активно публікують свої наукові здобутки у наукометричних базах Scopus та Web of Science. Наразі найбільший індекс цитування мають праці таких вчених, як: Калетнік Г.М., Пришляк Н.В, Токарчук Д.М., Ємчик Т.В., Пронько Л.М., Логоша Р.В., Колесник Т.В., Мазур К.В., Фурман І.В., Опольська Н.М..

За сприяння керівництва університету та проректора з наукової та інноваційної діяльності Гончарук І.В., стипендіатом Кабінету Міністрів України є к.е.н., доцент кафедри адміністративного менеджменту та альтернативних джерел енергії Пришляк Наталя Вікторівна.

За звітний період студенти факультету стали переможцями численних міжнародних та всеукраїнських наукових конкурсів. 

Декан факультету презентувала членам Вченої ради   основні завдання розвитку факультету на найближчу перспективу.

Члени вченої ради заслухали звіт «Про результати роботи та перспективи розвитку кафедри машин та обладнання сільськогосподарського виробництва завідувача кафедри Веселовської Наталії Ростиславівни. 

Шляхом таємного голосування на посаду завідувача кафедри аграрного менеджменту та маркетингу обрали к.е.н., доцента Мазур Катерину Василівну.

Вчена рада затвердила: 

– голів державних екзаменаційних (кваліфікаційних) комісій зі встановлення відповідності  рівня освітньої підготовки кадрів до вимог освітньо-професійних програм та присвоєння їм освітніх рівнів та кваліфікацій  у Вінницькому національному аграрному університеті та його відокремлених структурних підрозділах фахових коледжах на 2021 рік;

– «План підвищення кваліфікації (стажування) науково-педагогічних працівників кафедр Вінницького національного аграрного університету у 2021 році»;

– форми документів про вищу освіту (наукові ступені) та додатки до них, зразок академічної довідки Вінницького національного аграрного університету.

 – звіти з міжнародного стажування науково-педагогічним працівникам університету.

Вдалого старту, шановні колеги!

10835

Події у світлинах