logo
ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ space заснований у 1982 році

27 травня відбулося засідання Вченої ради

На черговому засіданні Вченої ради 27 травня відбулось обговорення планових питань та затвердження низки рішень.

Вчена рада заслухала звіт декана факультету обліку та аудиту, д.е.н., професора Наталії Здирко і декана факультету менеджменту та права, к.е.н., доцента Людмили Пронько, які доповідали про результати роботи та перспективні плани розвитку очолюваних ними структурних підрозділів. Роботу обох факультетів за звітний період визнано задовільною. Із звітом про роботу кафедри електроенергетики, електротехніки та електромеханіки виступив її завідувач, д.т.н., професор Віктор Матвійчук. В результаті обговорення та голосування роботу кафедри визнано задовільною. Президент університету, д.е.н., академік НААН України Григорій Калетнік подякував обом деканам та завідувачу кафедри за роботу і побажав нових вагомих досягнень.

В ході таємного голосування, Вчена рада затвердила деканом факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва та ветеринарії д.с.-г.н., професора Романа Чудака; завідувачем кафедри агроінженерії та технічного сервісу к.т.н., доцента Ірину Гунько; директором ВСП «Чернятинський фаховий коледж ВНАУ» Павла Довганя та присвоїла звання доцента кафедри агроінженерії та технічного сервісу к.т.н. Олександру Холодюку. Григорій Калетнік побажав призначеним на посади та доценту успіхів в роботі.

Проректор з науково-педагогічної та навчальної роботи, д.е.н., професор Світлана Лутковська проінформувала учасників засідання про результати проведеної роботи щодо удосконалення навчальних планів та освітніх програм на 2022-2023 навчальний рік для здобувачів бакалаврського та магістерського освітніх рівнів. Вчена Рада затвердила нові редакції цих документів.

Проректор з науково-педагогічної роботи, наукової та інноваційної діяльності, д.е.н., професор Інна Гончарук проінформувала членів засідання щодо необхідності створення разової спеціалізованої вченої ради з метою захисту дисертаційної роботи аспіранта ВНАУ, почесного стейкхолдера Вадима Кричковського. Членами Вченої ради ВНАУ пропозицію було підтримано.

Вчена рада також прийняла рішення, які стосуються відділу аспірантури та докторантури ВНАУ. Зокрема, затверджено освітньо-наукові програми та навчальні плани на 2022-2026 роки підготовки здобувачів третього рівня вищої освіти ступеня доктора філософії з 8 спеціальностей: економіка, облік і оподаткування, матеріалознавство, галузеве машинобудування, харчові технології, агрономія, технологія виробництва і переробки продукції тваринництва, ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза. Також, змінено тему дисертації аспірантці другого курсу Валентині Кужухар.

Відповідальний секретар приймальної комісії університету, к.с.-г.н., доцент Олег Колісник проінформував членів Вченої ради про терміни та особливості правил вступної кампанії 2022 року. Вчена рада затвердила відповідне рішення, а президент ВНАУ звернув увагу членів Вченої ради на необхідність усім структурним підрозділам зосередитись на вступній кампанії до університету і здобути результат не менший за результат вступної кампанії 2021 року.

Окремим рішенням змінено голову ДЕК ВСП «Ладижинський фаховий коледж Вінницького національного аграрного університету», яким призначено в.о. декана факультету економіки та підприємництва, к.е.н., доцента Ольгу Хаєцьку.

Останнім питанням Вчена рада проголосувала за рекомендацію до друку V та VI томів журналу студентських наукових праць «Управління, адміністрування та право: проблеми, тенденції, досягнення» та монографій науково-педагогічних працівників університету.

16416

Події у світлинах