logo
ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ space заснований у 1982 році

22 жовтня пройшла відкрита лекція д.е.н., професора, академіка НААНУ, президента ВНАУ Григорія Калетніка

Особливою подією для професорсько-викладацького  та студентського колективів університету є  проведення відкритих лекцій, які дозволяють викладачам проявити свою майстерність, поділитися із колегами досвідом та інноваційними методами викладання. 22 жовтня відкриту лекцію провів президент університету, академік Національної Академії Аграрних Наук, заслужений економіст України, доктор економічних наук, професор Калетнік Григорій Миколайович. Його лекції завжди особливі,  присвячені актуальним питанням стану та перспектив розвитку агропромислового комплексу в сучасних умовах господарювання, містять результати досліджень наукової школи Григорія Миколайовича, побудовані на власному виробничому, управлінському, державотворчому досвіді, а ще вони завжди проходять у формі діалогу із студентами, що дозволяє їм краще засвоїти матеріал та отримати відповідь на всі запитання.

Цього разу відкрита лекція з  навчального курсу «Аграрна політика і земельні відносини» для студентів 4-го курсу факультету менеджменту та права була присвячена надзвичайно актуальній темі: «Оподаткування сільськогосподарських працівників. Нові підходи в системі державної політики».  

Вміння сконцентрувати увагу студентів на  формуванні дієвого компоненту навчання, який мотивує до подальшого поглибленого вивчення лекційного матеріалу, отримання ключових компетенції для майбутньої професійної діяльності, наведення практичних прикладів, власні напрацювання поєднані із міжнародним досвідом у вирішенні проблеми – ось головні критерії якісного викладу матеріалу, які завжди притаманні лекціям Григорія Миколайовича. Зацікавити студента, аби він поринув у запропоновану тему, проаналізував її, зробив логічні висновки, навів приклади, сформував свою точку зору, побудувати проблемне завдання і організувати розумовий пошук його  вирішення, використовуючи критичне і креативне мислення – все це найвищі стандарти педагогічної майстерності, які відразу відчула аудиторія. 

Відкрита лекція стала яскравим прикладом інноваційного стилю науково-педагогічного мислення, готовності до широкого діалогу зі студентами,  сприяння розкриттю їх інтелектуальних  та творчих здібностей.

Саме такий підхід до викладання навчальних дисциплін є дієвим фактором забезпечення якості освітньої діяльності та випереджувального  змісту підготовки конкурентоспроможних випускників Вінницького національного аграрного університету.

 

3501

Події у світлинах