logo
ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ space заснований у 1982 році

20 квітня 2021 року відбулось засідання Вченої ради університету

20 квітня 2021 року відбулось засідання Вченої ради університету. Відкрив засідання голова Вченої ради, президент університету Григорій Калетнік.

За результатами успішних захистів дисертаційних робіт, вперше отримали дипломи доктора філософії Томашук І. В. (науковий керівник: д.е.н., професор, Гончарук Інна Вікторівна) та Мельник О.С. (науковий керівник: к.е.н., доцент Іщенко Я.П).

   

Вчена рада університету таємним голосуванням підтримала висунення Гончарук І.В.– д.е.н., професора, проректора з наукової та інноваційної діяльності; Лутковську С.М.– д.е.н., доцента, проректора з науково-педагогічної роботи, євроінтеграції та міжнародної діяльності; Кравця Р.А.– д.п.н., доцента, завідувача кафедри української та іноземних мов факультету менеджменту та права на здобуття іменних стипендій Верховної Ради України для молодих учених – докторів наук.

Вчена рада присвоїла вчене звання доцента, заступнику декана інженерно-технологічного факультету Ігорю Купчуку.

Про підсумки наукової та науково-технічної діяльності Вінницького національного аграрного університету за 2020 рік доповіла проректор Інна Гончарук.

Надзвичайно приємно, що під її керівництвом 2020 рік став успішним для ВНАУ у наукових здобутках, покращенні усіх рейтингових показників, значно покращився якісний склад науково-педагогічних працівників(НПП). Впродовж року – 7 НПП захистили докторські, а 13 кандидатські дисертації. Значно збільшилось фінансування наукових досліджень (5 млн. 200 тис.грн.).

З кожним роком активізується публікаційна активність науково-педагогічних працівників у міжнародних наукометричних базах Scopus та Web of science Core Collection.

 

У звітному році продовжено виплату стипендій Кабінету Міністрів України для молодих вчених – 5 молодим науковцям ВНАУ. Переможцями Всеукраїнських та Міжнародних конкурсів стали 30 студентів ВНАУ.

Під час обговорення звіту, президент та ректор університету акцентували увагу членів Вченої ради на основних завданнях, які будуть потребувати в рази збільшити науковий потенціал університету, щоб бути впевненими в успішному розвитку ВНАУ на перспективу.

Про підсумки і перспективи міжнародної діяльності та євроінтеграції Вінницького національного аграрного університету доповіла проректор Світлана Лутковська.

Особлива увага в університеті надається поглибленню і розширенню міжнародних зав’язків та євроінтеграційних процесів. У ВНАУ налагоджена співпраця з 54-ма установами та університетами 20-ти країн світу.

У 2021 році університет представив декілька нових проектів на участь у спільних міжнародних конкурсах: україно-латвійському, україно-китайському, україно-литовському та інших.

Студенти ВНАУ беруть активну участь у Міжнародних конкурсах студентських наукових робіт, виборюють стипендії Уряду Угорщини та Уряду Латвії, конкурують у Міжнародній бізнес-грі для студентів LO`REAL BRANDSTORM та конкурсі мікрогрантів німецького фонду «Карітас-Київ».

На базі Вінницького національного аграрного університету планується створити наукову платформу «Агрохаб», де реалізується проєкт в рамках програми співпраці Міністерства закордонних справ Франції, французької компанії BETEN, Економічної служби Посольства Франції в Україні та провідних французьких компаній VITAGORA, AGRONOV.

Члени Вченої ради заслухали звіти:
– про роботу та перспективи розвитку кафедри аналізу та статистики завідувача кафедри Тетяни Мулик;
– про фінансове забезпечення університету за 2020 рік та фінансовий план на 2021 рік ВНАУ головного бухгалтера Ірини Ходзіцької, а також по ряду інших важливих питань, щодо забезпечення якісної освітньої і наукової діяльності факультетів університету та його шести коледжів.

11801

Події у світлинах