logo
ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ space заснований у 1982 році

17 жовтня 2019 року була проведена відкрита лекція к.с.-г. наук, професора, ректора університету Віктора Мазура

17 жовтня 2019 року була проведена відкрита лекція професором кафедри рослинництва, селекції та біоенергетичних культур, ректором університету Мазуром Віктором Анатолійовичем на тему: «Агрохімія. Органічні та мінеральні добрива. Новітні технології в рослинництві» для студентів 1 курсу спеціальності 133 «Галузеве машинобудування».

Лекція була проведена відповідно до робочої програми навчальної дисципліни «Технологія виробництва продукції рослинництва» на високому науково-методичному рівні.

Інтенсивне землеробство без мінеральних добрив — це сьогодні такий самий оксюморон, як гарячий лід чи крижане полум’я. Кожен аграрій знає: скільки «вкинеш» у землю, стільки з неї й отримаєш, тому добрива є важливою складовою сучасного рослинництва. Проте, чи все ми робимо правильно та чи застосовуємо саме оптимальні підходи до мінерального живлення? Навіть досвідченим агрономам часто доводиться на власному досвіді переконуватись, що у знаннях та уявленнях про повноцінне мінеральне живлення є деякі «білі плями». Тим більше, ґрунтовні знання з видів органічних і мінеральних добрив, їх впливу на особливості вегетації сільськогосподарських рослин, термінів, форм та норм внесення є необхідними при підготовці студентів інженерних спеціальностей, працюючих в аграрному секторі економіки.

На відміну від традиційної лекції репродуктивного характеру, в поданні лекційного матеріалу Віктор Анатолійович широко використовував елементи евристичної бесіди, інтерактивного спілкування з  студентами, що дозволило перейти від суто інформаційного до  сучасного орієнтовно-оцінюючого підходу викладання. Отримуючи відповіді на  уточнюючі запитання, лектор мав можливість оцінити ступень сприйняття лекційного матеріалу, розуміння теми та готовності студентів до отримання нових знань на основі раніше здобутих. Тим самим забезпечивши логічну послідовність підготовки студентів до виконання програмних фахових компетентностей майбутньої професійної діяльності. Мета лекційного заняття була досягнута.

2968

Події у світлинах